https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-mame-opravdu-stavet-velke-fotovoltaicke-a-vetrne-elektrarny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Máme opravdu stavět velké fotovoltaické a větrné elektrárny?

9.6.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Organizace ČEPS zajišťující provoz energetické sítě varuje před budoucím nedostatkem energetických zdrojů v Česku a zároveň ČEZ připravuje s využitím dotací výstavbu velkých fotovoltaických a větrných elektráren. Podívejme se, jaká rizika v budoucím rozvoji české energetiky hrozí.
 
Nedávno jsem byl na přednášce pana Svatopluka Vnoučka z organizace ČEPS, která zajišťuje provoz energetické sítě, a hlavního ekonoma naší největší energetické firmy ČEZ Pavla Řežábka.

Organizace ČEPS nedávno publikovala hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy do roku 2040. Výsledky jsou velmi varovné. V současné době je Česká republika vývozcem elektřiny. To se však může velice rychle změnit a Česko se může brzy stát i velmi silně závislým na dovozu elektřiny. A to v podmínkách podobně silného deficitu u našich sousedů. Jak rychle se nedostatek výroby elektřiny objeví a jak bude velký, závisí na tom, jak rychle bude probíhat elektrifikace dalších oblastí. Pokud půjde rychle přechod na elektromobilitu a zavádění tepelných čerpadel, bude i přes snahu o úspory spotřeba elektřiny rychle růst.

Dalším faktorem je rychlost odstavování našich uhelných zdrojů. Připomeňme, že jde o náš domácí zdroj a spolu s jadernými elektrárnami jediný, který dokáže pokrýt období, kdy nefouká a nesvítí slunce. Do velké míry tyto zdroje zajišťují zároveň regulaci sítě. V principu by sice mohly být nahrazeny zdroji plynovými, ty by však bylo potřeba nově vybudovat a zároveň se plyn musí dovážet a jeho cena a dostupnost bude určitě v následujících letech problémem.

Podívejme se, jaká je situace s našimi hnědouhelnými elektrárnami. V současné době probíhá velká bitva o to, jak dlouho se budou využívat. Podle mého názoru, a v tom se shoduji s Uhelnou komisí a současnou vládou, by se neměly odstavovat před tím, než se podaří spustit nízkoemisní zdroje, které je nahradí. A to nejen v celkové výrobě, ale hlavně v zajištění spotřeby v každém okamžiku. To je podle mě zajištění soběstačnosti a energetické bezpečnosti, o kterém se často mluví.

Zelení aktivisté dělají vše proto, aby se všechny uhelné zdroje co nejrychleji odstavily, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na naši energetiku i celou společnost. A postupují tak poté, kdy nás i jejich intenzivní úsilí zaměřené proti jaderné energetice přivedlo do situace, kdy nemáme za uhelné zdroje nízkoemisní náhradu.

Problémy s dodávkou elektřiny hlavně v zimním bezvětrném období však nebudou jediné, ke kterým nás přivede odstavení uhelných elektráren. Je třeba připomenout, že na uhlí je doposud závislá i celá řada tepláren i domácností. Pokud se uhelné elektrárny odstaví, může být pokles spotřeby uhlí takový, že se těžba v existujících dolech ekonomicky nevyplatí a ty se uzavřou.

Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS

Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS je postaveno na nahlášených plánech odstavování zdrojů a budování nových výroben elektřiny, úložišť energie a propojovacích vedení u nás i v celé propojené evropské síti. Je pochopitelné, že plány u nás i u našich sousedů se mohou v budoucnu měnit. Představy Německa o rychlosti budování nových kapacit jsou podle mě například extrémně ambiciózní a ve skutečnosti nerealizovatelné. Stejně tak mohou být při střetu s realitou odvolány i některá plánovaná odstavování fosilních a jaderných zdrojů. Přesto však dává poměrně velice přesnou představu o možnostech budoucích problémů naší energetiky. Jde o jeden z nejserióznějších přehledů, takže jej doporučuji k pečlivému prostudování.

Vývoj spotřeby v různých scénářích v Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS.
Vývoj spotřeby v různých scénářích v Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS.
Zdroj | MPO

V této studii jsou popsány čtyři scénáře vývoje spotřeby, které se liší rychlostí elektrifikace dopravy a vytápění. Scénáře jsou od konzervativního po dekarbonizační a spotřeba u nich postupně stále rychleji roste. Zatímco nyní je Česká republika čistým vývozcem elektřiny, po roce 2025 se ve všech čtyřech scénářích stane čistým dovozcem. Čistá potřeba dovozu pak bude v dalších letech stále růst, čím je scénář nízkoemisnější, tím bude tento růst rychlejší. Dramaticky poroste také tzv. nedodávka, což je celková velikost chybějící elektřiny během roku a také délka doby, kdy nebude síť schopna zajistit požadovanou potřebu. Podobně poroste i délka období, kdy sice bude možné pokrýt požadavky spotřebitelů, ale bude nutné využívat ty nejdražší zdroje. Pro dva nízkoemisní scénáře už v roce 2030 překračují nedodávky a počet hodin, kdy síti chybí výkon pro pokrytí spotřeby, hodnoty, které se považují za kritické.

Je to dáno tím, že v následujících letech začne většina evropských států trpět nedostatkem dostupného výkonu zvláště v zimním bezvětrném období, i chybějící celkovou roční výrobou elektřiny. Významnější přebytek v celoroční výrobě budou mít například Francie a Německo, které budou muset pokrýt chybějící výrobu u svých sousedů. Mezi těmito státy je však zásadní rozdíl. Německo bude mít obrovské přebytky větrné a solární elektřiny v době, kdy i jeho sousedé budou mít dost své elektřiny z větrných a fotovoltaických zdrojů. Všichni je totiž plánují budovat. Naopak v době zimní inverze bude i samotné Německo, stejně jako jeho sousedé, trpět nedostatkem potřebného výkonu. Francie je schopna dodávat potřebný výkon bez ohledu na počasí.

Připomenu, že uvedené nedodávky a počet hodin, kdy nebude možné pokrýt spotřebu, jsou počítány pro standardní rok. V případě dlouhodobé zimní inverze nebo jinak extrémnějšího roku bude situace mnohem kritičtější. Je pochopitelně možné část problémů vyřešit řízeným snižováním spotřeby a omezováním výroby v daném období. Napjatá situace v síti však dramaticky zvyšuje riziko black-outu. I krizová období se pochopitelně dají překonat. Pamatuji na své mládí, kdy vlivem dlouhodobějších extrémních mrazů zamrzaly vagóny s uhlím a uhelné elektrárny musely snižovat výkon. Dramaticky se omezovala výroba a pro nás to znamenalo uhelné prázdniny. I takové situace v energetice se daly přežít. Jen si nejsem jistý, jestli bychom k nim měly cílit jako ke standardu, jako se tomu děje nyní.

Spotřeba elektřiny podle oblastí v dekarbonizačním scénáři s největším tlakem na snižování emisí, šedá je spojená s elektromobilitou a oranžová s tepelnými čerpadly
Spotřeba elektřiny podle oblastí v dekarbonizačním scénáři s největším tlakem na snižování emisí, šedá je spojená s elektromobilitou a oranžová s tepelnými čerpadly
Zdroj | MPO

Strategie firmy ČEZ podle jejího hlavního ekonoma

Firma ČEZ je naší největší energetickou firmou, pro českou energetiku je její směřování klíčové. Proto je zajímavé se seznámit s prezentací plánů rozvoje této firmy v podání jejího hlavního ekonoma Pavla Řežábka. Podle jeho prezentace se firma zaměří na využití existujících dotací k výstavbě velkých fotovoltaických a větrných zdrojů. Ty však potřebují zálohy v době, kdy nefouká vítr a není sluneční svit. Kvůli ceně emisních povolenek nepovažuje dlouhodobější využívání uhelných zdrojů za ekonomicky únosné a uhelné elektrárny tak plánuje uzavírat ještě rychleji než do roku 2030. Nahradit by je měly nové paroplynové zdroje, které by ČEZ postavil. Ekonomicky se jejich výstavba a provoz při předpokládaných cenách emisních povolenek i plynu a omezenou dobu provozu jako doplnění větrných a fotovoltaických zdrojů nevyplatí. Proto ČEZ žádá o dotace pro nové plynové zdroje ve formě kapacitních plateb nebo garantovaných cen elektřiny ve formě CFD.

Dále hlavní ekonom firmy ČEZ předpokládá, že budou intenzivně využívat lacinou větrnou a fotovoltaickou elektřinu z Německa v době, kdy hodně fouká a je v našem regionu intenzivní sluneční svit. Zeptal jsem se ho tak, jaký má smysl má pro ČEZ stavět dotované velké výkony fotovoltaik a větrných turbín, když zároveň předpokládají extrémně levnou (i zápornou) cenu elektřiny z Německa v době, kdy u nás i v Německu hodně fouká a svítí. Odpověď byla: „Když politici chtějí soběstačnost, jsou ochotni za ní zaplatit a pro firmu ČEZ je to ekonomicky výhodné, proč jim nevyhovět“. Není ovšem soběstačnost jako soběstačnost. Jak jsem psal ve zvýrazněném textu na začátku svého článku, podle mě je soběstačnost v elektroenergetice v tom, že dokáži v každém okamžiku roku zajistit potřebný výkon a tím, že jsem schopen vyrábět elektřinu v době, kdy s tím mají sousedé problém, a můžu dovážet elektřinu v době, kdy jí mají sousedé přebytek a je za lacino. Podle Pavla Řežábka je požadovaná soběstačnost v tom, že ČEZ bude za dotace vyrábět velké přebytky větrné a fotovoltaické elektřiny v době, kdy se i Německo bude potřebovat zbavit obrovských přebytků těchto zdrojů. Celková roční výroba pak sice může odpovídat roční potřebě, ale v době, kdy fouká a svítí, budou velké přebytky, ale v době, kdy je například inverze, bude výkon dramaticky chybět.

Existuje ještě jedno riziko takové strategie firmy ČEZ. Prozatím se předpokládá, že dotace do velkých fotovoltaik a větrníků budou pouze investiční. Může se však ukázat, že za ideálních podmínek vysoká produkce větrných a solárních v Německu dramaticky srazí cenu. Nejen ČEZ, ale i další firmy, které postavily velké fotovoltaické a větrné zdroje s využitím investičních dotací nebo bez nich, pak mohou začít tlačit na stát, aby jim dal i provozní dotace na cenu vyrobené elektřiny. Za ně se postaví i banky, které jim na ně daly úvěry.

Své názory Pavel Řežábek prezentoval například i ve dvou článcích, první se týkal jeho doporučení budovat co nejvíce větrné a fotovoltaické zdroje, druhý pak ekonomické nutnosti odstavit uhelné elektrárny. Čtenář si i z nich může sám utvořit představu o jeho názorech. Pokusím se komentovat jen dvě jeho tvrzení v těchto dvou článcích.

V roce 2030 bude až na výjimky v celé Evropě nedostatek elektrických zdrojů. Německo sice bude mít přebytek, problém je, že bude mít velké přebytky ve větrných a slunečních obdobích, ale stejně dramatické nedostatky v době bezvětří a bez slunečního svitu (zdroj Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS).
V roce 2030 bude až na výjimky v celé Evropě nedostatek elektrických zdrojů. Německo sice bude mít přebytek, problém je, že bude mít velké přebytky ve větrných a slunečních obdobích, ale stejně dramatické nedostatky v době bezvětří a bez slunečního svitu (zdroj Hodnocení zdrojové přiměřenosti organizace ČEPS).
Zdroj | MPO

První se týká toho, že podle něj má Německo v době, kdy hodně svítí a fouká, levnou silovou elektřinu. Podle něj bychom ji mohli mít stejně lacinou i my, když postavíme velké výkony fotovoltaik a větrníků. Problém je, že tato představa je velmi zavádějící. Pavel Řežábek totiž nedodává, že ekonomicky jsou německé větrníky a fotovoltaika i při nízkých až záporných cenách únosné jen proto, že mají garantované dotované ceny. Ty však musí zaplatit spotřebitel ve složce ceny pokrývající zelené dotace nebo je musí uhradit stát z peněz získaných na daních. Silová elektřina je tak sice laciná, ale je vysoká je hodnota zelených dotací. Pro německé spotřebitele a stát tak je konečná cena této elektřiny vysoká, protože platí nejen cenu silové elektřiny, ale i zelené dotace na garantované ceny pro obnovitelné zdroje, dokonce i v případě, že musí být už odstaveny a jejich výroba v dané chvíli není potřeba. Levná elektřina je možná u nás při odběru větrné a solární elektřiny z Německa. V tomto případě totiž zelené dotace na její garantovanou cenu platí němečtí spotřebitelé a německý stát. V případě, že by se to týkalo větrných a solárních zdrojů u nás, ohrožovaly by nízké až záporné ceny jejich ekonomiku. Jak už jsem zmínil, je pak riziko, že ČEZ i další investoři budou u těchto zdrojů tlačit i na provozní dotaci u cen elektřiny z nich.

Druhý komentář se týká možnosti využití stávajících uhelných zdrojů pro překlenutí období do dokončení výstavby nízkoemisních zdrojů, které by je nahradily. Pavel Řežábek tvrdí, že se jejich provoz ekonomicky nevyplatí. Má to být vysokou cenou povolenek a nemožností získat schválení Evropské unie pro kapacitní platby či jinou odpovídající podporu jejich provozu v režimu doplnění existujících nízkoemisních zdrojů a regulace sítě. Pavel Řežábek navrhuje místo nich postavit nové paroplynové zdroje. Ty pochopitelně ekonomicky bez dotací a garance kapacitních plateb také nevycházejí. Pan Řežábek však argumentuje, že pro plyn bude snadnější získat lepší podmínky pro kapacitní platby a tyto zdroje mají nižší náklady pro emisní povolenky. Podle něj pro uhlí nebude u orgánů Evropské unie možné získat vhodné podmínky pro kapacitní platby, budou podle něj trvat na dramatickém omezení doby jejich provozu, které neumožní rentabilní provoz uhelných dolů.

Problémem je, že pan Řežábek, i řada dalších, nerozlišuje reálné přírodní a technologické i environmentální zákonitosti a umělá pravidla úřadů. Na rozdíl od plynu je uhlí domácí surovina, uhelné elektrárny stojí a nemusí se na rozdíl od paroplynových nově stavět, cena emisní povolenky je umělý konstrukt a stejně tak úředně nařízená omezení na dobu provozu uhelných bloků. Nejen Polsko, ale i Německo i jiné státy si dokázaly dojednat odpovídající kapacitní platby pro své fosilní zdroje, naši politici se už dávno měli snažit o něco podobného.

Co nejrychlejší uzavření uhelných zdrojů a jejich náhrada zdroji plynovými nejsou opodstatněné ani environmentálně. Emise skleníkových plynů spojené s výstavbou nových plynových zdrojů a využíváním zkapalněného plynu získaného frakováním nebudou mít nižší environmentální dopady, než by mělo na stejnou dobu prodloužit provoz současných uhelných zdrojů.

Překážkou, která brání racionálnímu rozvoji české energetiky je, že o plánech firmy ČEZ do značné míry rozhodují pánové Pavel Řežábek a Michal Šnobr, kterým nejde o dlouhodobý strategický rozvoj, ale čistě o vlastní krátkodobý zisk. Stát je sice většinovým akcionářem, ale vysoký zisk firmy ČEZ, založený na dotacích a vysokých cenách pro spotřebitele, asi naší zemi a jejím občanům nepomůže. Postojem k energetice, který nebere ohled na vědecké a technologické poznání, do značné míry evropskou i českou energetiku rozvracejí také zelení „náboženští“ aktivisté a politici, kterým jde čistě o krátkodobý zisk v boji o politickou moc.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (37)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.6.2023 06:41
Má-li naše společnost uskutečnit velký skok vpřed, je nutno budovat velká energetická zařízení, nejlépe po vzoru našeho velkého souseda. (to jen tak na úvod-)
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.6.2023 07:06 Reaguje na Karel Zvářal
můžeme být vděční, že máme vícero sousedů---
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.6.2023 07:10 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To se říká, že víc hlav víc ví. A ta nejbohatší asi toho ví nejvíc, když si může dovolit lepení k asfaltu (z dlouhé chvíle).
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.6.2023 07:16 Reaguje na Karel Zvářal
pro některé mobilně a internetově vybavenou mládež to může být největší outdoorový zážitek života....
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

10.6.2023 01:35 Reaguje na Karel Zvářal
Myslím, že v bohaté zemi se mohou rodit blbé nápady ještě snadněji, než v chudé.
Právě proto, že bohatého neúspěch tolik nezabolí jako chudého. Chudý proto přemýšlí zpravidla racionálněji a méně zbrkle.

Staří latiníci říkávali: Respice finem!
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.6.2023 09:17 Reaguje na Karel Ploranský
Bohatý si hlavně nedokáže tu chudobu představit. Myslí si, že chudý je ten, co si musí koupit o něco horší model ajfounu - a netuší, že chudý se možná rozhoduje mezi tím, zda koupit léky nebo jídlo.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.6.2023 12:03 Reaguje na Viktor Šedivý
Žiaci v škole dostali úlohu, napísať slohovú prácu na tému Chudobná rodina.
Dcéra milionára najprv dlho rozmýšľa a potom začne písať: Bola raz jedna chudobná rodina. Otec bol chudobný, matka bola chudobná. Chudobná bola i ich slúžka, šofér a záhradník. Aj ich kuchár bol chudobný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.6.2023 16:23 Reaguje na Karel Ploranský
Chudý nemá možnost volby. většinou makána rom co ho mpmentálně živí a nemá čas vymýšlet blbosti. Kdyby ten čas měl, věnoval by ho vydělávání (shánění) peněz.
Odpovědět
FO

František Orság

9.6.2023 07:39 Reaguje na Karel Zvářal
Na kraji propasti, je vždy lepší udělat velký skok vpřed a rozplácnout se až dole a užít si ten let, než se potlouct o sráz a dole se taky rozplácnout. :-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

10.6.2023 01:40 Reaguje na František Orság
Já bych řekl, že je třeba postupovat tak, aby se žádné rozplácnutí nekonalo.
Potlučení o sráz je nepříjemné, ale pád se těmi nárazy brzdí. Tu ránu dole lze díky tomu přežít.
Ten, co udělal velký skok, si ten let pravda chvilku užije, ale dole se pak rozplácne fatálně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.6.2023 16:45 Reaguje na Karel Ploranský
Zatím jsme se v babišistánu odrazili a užili chvíli letu (teda, jak kdo), ale dnes se už brzdí a pokud skokani ty brzdy neodpálí, nikam padat nebudeme.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.6.2023 07:12
bude to asi zajímavé....státy jsou předlužené a peníze z fondu obnovy se nacpou do plynovodu a ropovodu, tedy potřebami včerejška abychom ztratili reálnou potřebu a to je nahrazení uhelných zdrojů v kontextu elektomobility, která čím dál více připomíná spíš podvod než cokoliv ekologického je jasné, že budem muset více testovat a zapojovat MMR jiná šance není. Máme 10 reaktorů a zatím slouží akorát na hraní zrovna takových vědců. Kde ty modulární reaktory jsou? jak se lidově říká, až naprší a uschne.
Odpovědět
FO

František Orság

9.6.2023 07:35
Říkal jsem si, co to je za divný článek na ekolistu a pak jsem viděl, že autor je technického vzdělání a žádní environmentální žurnalistika a podobné vzdělávací ústavy.
Už i chápu soudruha Šnobra, proč je proti rozdělení ČEZu, když se před rokem chvástal, že minoritní akcionáři jsou ochotní přispět k řešení krize a jenom je nikdo neoslovil. On by totiž zjistil, že pro velké potřebuje zálohu, že těžko může využít výhodu distribuovaných malých zdrojů. Neberu v potaz když je stálé hezké nebo hnusné počasí, ale to se dá slušně předpovídat a reagovat na pokles nebo zvýšení výkonu. Takhle ti dva soudruzi, Šnobr a Řežábek, mají možnost se realizovat v oblasti OZE, kde si ČEZ dopředu zarezervoval výkon a tím i připojení bez nikoho dalšího a zároveň ze snažit o odstavení už stojící a fungující technologie a tím tlačit na další rozšiřování OZE a sběru dotací atd.
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

9.6.2023 14:28
Problém této republiky ( ale už dlouhodobě, ne jen za této vlády) je ten, že vláda ČEZ neřídí, ale je to přesně naopak : ČEZ řídí vládu.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

10.6.2023 04:37
A co takhle 4-denní pracovní týden, ten si dovedete představit? A nerůst?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.6.2023 05:44 Reaguje na Katka Pazderů
Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na momentálních 16 %. Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Vyplývá to z exkluzivních dat projektu Život k nezaplacení, na němž spolupracují Český rozhlas a PAQ Research. Kolik chudých bude dobře?
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.6.2023 09:14 Reaguje na Katka Pazderů
Evropu čeká tak jak tak úpadek a zaostávání. Pokud by se "nerůst" dostal reálně do politiky, byla by rychlost toho pádu šílená.

On totiž nikdo jiný na světě koncepci euthanasie společnosti prosazovat nebude, každý se bude snažit růst, získávat vliv, bude čerpat zdroje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.6.2023 16:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Je zajímavé, jak zakořeněná je ta ruská demagogie o úpladku Evropy. Kde se to bere? Všechny grafy, statistiky, fakta a důkazy jasně říkají, že Evropa prosperuje velmi dobře (velmi dobře zvládnutý plynový útok je dalším důkazem) a bude stále růst. Ne samozřejmě rychlostí JV Asie nebo Číny, ani na USA nemáme, ale to není přece vůbec nutné, vyspělí jsme už v mnoha oblastech dost.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.6.2023 19:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak řečeno Evropa bývala na špičce, dnes ale zaostává vůči všem konkurentům.

Že tu postavili první parní stroj je pro další vývoj dost nepodstatná informace.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.6.2023 10:56 Reaguje na Viktor Šedivý
Evropa ztratila prvenství už za 1. republiky, kdy se dostaly do popředí USA. Jenže mám stále pocit, že se dá žít velmi dobře i v zemi, která není první v mohutném rozvoji, devastaci ŽP a gigantickém mamonu, který ovládá už zcela nekontrolovaně celou čínu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.6.2023 16:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, i v zemljance, v láptích, s miskou ovesné kaše to jde ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.6.2023 07:49 Reaguje na Viktor Šedivý
Vy pořád předpokládáte, že Rusko napadne a dobyde Evropu a srazí ji na svoji úroveň?
Tak proto ty láptě a oves
Já vím, proruské vohnoutství je dnes snad dominantní názor u duchem slabších jedinců.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.6.2023 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Všechny grafy říkají pravý opak, hunzlingu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.6.2023 12:01 Reaguje na Katka Pazderů
Odporúčam si prečítať už asi kultovný text profesora antropológie Davida Graebera.
https://a2larm.cz/2013/09/prace-na-hovno/
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.6.2023 14:39 Reaguje na Katka Pazderů
Na nerůstu a přechodu na trvale udržitelný rozvoj se musí domluvit celý svět! Ti, co půjdou z vlastní iniciativy (tahouni pelotonu) na to dříve či později strašně doplatí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.6.2023 16:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Nemusí, navíc to není vůbec možné. Třeba v Rusku neprobíhá nerůst, ale přímo propad a nikdo se na tom nikde nedomlouval.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.6.2023 19:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Línou společnost, co odmítá soutěž, nazývat "tahounem"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.6.2023 16:38 Reaguje na Katka Pazderů
Nelze. Člověka ovládá mamon a chce mít stále víc a víc a víc a novější a úžasnější a dražší atd. atd. atd. prostě s technologiemi začátku 21. století bychom mohli žít na úrovni začátku 20. století možná za jedno dopoledne práce týdně.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.6.2023 20:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně větší barák, lukrativnejsi lokalitě, a proto byli původní majitele tě vily ne veveří udání gestapu, ze???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.7.2023 18:41 Reaguje na Daniel Višňovský
Škoda, že se tu nesmí sprostě nadávat, pitomečku, protože bys zasloužil to nejhorší. Já bydlím v baráku, který postavil můj děda v roce 1927, hlupáku.
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.6.2023 17:06 Reaguje na Katka Pazderů
Na váš 4denni prac. týden musí někdo někde strašlivě makat. Jestli jste si nevšimla, tak zap. Evropa má doma pouze nízkoemisní výroby. Nejde o dekarbonizaci, jen o nadvládu podobnou anglickému kolonialismu, schovanou za zelené kecy. Je zaměřená na výzkum, design, mistrování, a hlavně šmelinu a handl ruských surovin a činského průmyslu, po domluvě s Čínou samozřejmě, což se dá provozovat 4 dny a nikdo si toho nevšimne. Work- life balance je hit. Pokud se chcete přiblížit zap. Evropě, stačí zavést 6 týdnů placené dovolené pro všechny, zvýšit počet svátků a snížit pracovní dobu, jak to je v některých odvětví průmyslu v záp. Evropě, nebo dle Skandinávie na 35- 37,5 h, nebo 40 h vč. oběda. Možnosti jsou a před covidem na to asi skoro bylo, důkazem je pro mě růst důchodů. Ale nezapomínejte, že výrobny v koloniích, doprava, gastarbajtři vč. řemeslníků na tento jejich životní standard dělají o víkendech, a výpadky si platí sami. Jinak já ten 4denni prac. týden samozřejmě chci. Ten nerůst.. ano, v koloniích. Máucta
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.6.2023 17:11 Reaguje na Jarka O.
Drobná oprava: ... možnosti byly, zdroje byly, růst důchodů byl ... před covidem, v míru.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.6.2023 19:22 Reaguje na Jarka O.
No nezapomenout na to, že Čína už neví, coby za ty eura koupila. A až se zeptají tak hoši, co je tady vaše?
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.6.2023 19:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
Co by koupila? Koupí nás.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.6.2023 09:11 Reaguje na Jarka O.
To je totéž, jako před minulou krizí se šířily názory, že my v Evropě nepotřebujeme vyrábět reálné produkty, že to za nás vyrobí Čína a že my to jenom svými bankami a fimančními investicemi a spekulacemi u počítačů zafinancujeme. A že ti číňani budou pořád ve špinavých montérkách ochotni pro nás vyrábět v čínských robotárnách o 12 hodinových směnách za hrst rýže, zatímco my z toho financování a finančního spekulování budeme chodit čistí vymydlení v oblecích a každých 5 minut si vyděláme na kilo rýže.
A dopadlo to tak, že Číňani chodí v oblecích a spekulují i vyrábějí v montérkách a my zoufale hledáme, na čem bychom vydělali na elektřinu na teplo na mobilitu, na evropské dluhy, na evropské zelené šílenosti a další v EU totálně nezbytné věci. A spoustě našich to nevychází, že by vydělali dost.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

10.6.2023 20:00 Reaguje na Katka Pazderů
Tak nerostete, a nekvicte, že máte malé výplaty.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.6.2023 09:22
Občasné zdroje, i když jejich kapacitu předimenzujeme třeba desetrát, nás nezachrání před každoročními výpadky v množství mnoha desítek, možná až stovek hodin. A to už je pro průmysl problém , který ústí do ztráty konkurenceschopnosti. Cena energie z těch zdrojů, když se odsune mimo dotování těch zdrojů, by byla zdánlivě nízká, kdyby nebylo nutné pokrýt ty každoroční výpadky dané občasností akumulací nebo zálohováním. Potom budeme mít cenu energie skrytě drahou dotováním plus potom ještě navíc otevřeně drahou kvůli nákladům na akumulaci nebo zálohování.
Proto bychom potřebovali stabilní zdroje, jenže uhelné stavět zelení zakázali, plynové se pomalu chystají zakázat a obojí ekonomicky ničí bruselským systémem odpustků na CO2. Zbývají pouze jaderné, ale ty zelení společně s jinými zájmovými skupinami sabotují.
Takže budoucnost tady v Evropě bude dost turbulentní a zajímavá.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist