https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-studenti-zase-stavkovali-za-klima
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Studenti zase stávkovali za klima

27.11.2022
Stále jsme na místě! Stále máme požadavky na vládu!
Stále jsme na místě! Stále máme požadavky na vládu!
Minulý týden pořádali studenti soustředění v organizaci Univerzity za klima nátlakové akce včetně okupačních stávek. Tentokrát šlo o vysokoškolské studenty. Hlavní vlna stávek za klima u nás proběhla v roce 2019 v souvislosti s hnutím soustředěným kolem švédské aktivistky Gréty Thunbergové a účastnili se jich hlavně středoškolští studenti. Podívejme, jak se změnil průběh stávek i požadavky stávkujících za ty tři roky.
 
Ke středoškolským stávkám za klima jsem napsal několik textů (zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde). Dokonce jsem besedoval se zástupci stávkujících studentů v diskuzi vědců se studenty v Paralelní polis v rámci cyklu Enviro meetup. Zde jsem se poprvé setkal i s Petrem Doubravským, který byl nyní jedním z hlavních organizátorů okupační stávky v Brně. Proto jsem se zajímal i o současné stávky.

Zásadní je, že nyní šlo o vysokoškolské studenty, tedy třeba i budoucí vědce. V každém případě však o lidi, u kterých by člověk předpokládal, že mají danou problematiku nastudovanou, rozumí ji a jasně ví, za co stávkují. Bohužel je však realitou opak. Lze to dokumentovat na celé řadě vystoupení studentů a jejich zástupců. Esencí je například prezentace mluvčích stávkujících studentů Matěje Moravanského a Kryštofa Tymiánka v DVTV. Dalo by se předpokládat, že za mluvčí studentů budou vybráni ti špičkoví, kteří mají problematiku v malíčku. Z jejich odpovědí na otázky Daniely Drtinové je však jasné, že o problematice přechodu k nízkoemisnímu mixu nevědí vůbec nic. Jestliže středoškoláci pro svou neznalost použijí výmluvu, že oni nejsou vědci, dá se to ještě brát. U vysokoškoláků, kteří by už měli mít v principu i schopnosti vědecké práce, už opravdu není na místě. Doporučuji všem se na vystoupení mluvčích studentů v DVTV podívat a posoudit můj názor, že studenti nedokáží obhájit smysl a cíle své stávky.

Letos je zatím zima mírná. Minulý týden jasně ukazuje, co dokáží v této době pokrýt obnovitelné zdroje v „nejzelenějším“ státu Evropské unie, který napřel do výstavby fotovoltaiky a větru obrovské úsilí i finance. Ani výhoda větrného pobřeží moře a to, že ještě není dramaticky inverzní počasí, nezabránilo tomu, že většinu elektřiny musí v Německu vyrobit klasické zdroje (jaderné a fosilní – šedá barva).
Letos je zatím zima mírná. Minulý týden jasně ukazuje, co dokáží v této době pokrýt obnovitelné zdroje v „nejzelenějším“ státu Evropské unie, který napřel do výstavby fotovoltaiky a větru obrovské úsilí i finance. Ani výhoda větrného pobřeží moře a to, že ještě není dramaticky inverzní počasí, nezabránilo tomu, že většinu elektřiny musí v Německu vyrobit klasické zdroje (jaderné a fosilní – šedá barva).
Zdroj | Agorameter

Hlavní výtkou stávkujících vůči vládě je, že se dostatečně razantně nezasazuje o rychlý přechod k nízkoemisní energetice. Vzhledem k tomu, že máme vysoké školy přes širokou škálu oborů, mohli studenti předložit základní vize, co reálně po vládě chtějí a jak je možné reálně k nízkoemisnímu mixu dospět. Jasně by tak mohli ukázat, co po vládě chtějí. Zároveň by veřejnost mohla posoudit, jak jsou jejich představy reálné a lepší, než je koncepce vládní. V současné době vláda deklaruje intenzivní snahu rozvíjet jadernou energetiku a obnovitelné zdroje, tedy cestu k nízkoemisnímu mixu. To, že opravdu nelze zavírat uhelné elektrárny před tím, než je za ně nízkoemisní náhrada, se velice intenzivně přesvědčujeme právě nyní. A ta nízkoemisní náhrada musí fungovat v každé době, tedy i během zimní inverze a bezvětří. Studenti by měli ukázat, že mají ideu, jak to udělat rychleji než do roku 2033.

Požadavky stávkujících univerzitních studentů

Podíval jsem se na požadavky stávkujících a vůbec mě nepřesvědčily o tom, že studenti ví, co chtějí. První tři jsou ve stylu, když nevím, jak něco řešit, zřídím komisi a nové ministerstvo. Zajímalo by mě, jak zajistí, aby bylo nezávislé na lobby zájmových skupin, tedy i těch spojených s obnovitelnými zdroji a ekologickými aktivistickými organizacemi. Další požadavek je, že vláda musí do konce roku 2022 vytvořit energetickou koncepci státu. Takový požadavek je v polovině listopadu, kdy do Vánoc chybí jen o pár dní více než měsíc, opravdu nesmyslný. Navíc, když má vláda ve svém vládním prohlášení, že aktualizaci energetické koncepce předloží v roce 2023.

Nejsem si jistý, zda půjde uhlíková daň realizovat bez toho, aby se to přeneslo do ceny výrobků. Vláda má ve svém programovém prohlášením odchod od uhlí do roku 2033. Vyzývat ji k tomu je tedy dost zbytečné. Jinou otázkou je, zda je toto datum reálné. Jak jsem zmínil, uhelné zdroje lze odstavovat až poté, když je za ně rovnocenná nízkoemisní náhrada. Zmínění klimatické žaloby a pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze se připojuje k nesmyslné představě, že fyzikální a technologické zákonitosti lze měnit rozhodnutím soudu.

Po vládě se také žádá urychlené odstoupení od Energetické charty. Připomínám, že v tomto případě jde o ochranu investic do energetiky. Pokud od ní, a tedy možností arbitráže, odstoupíme, netýká se to již realizovaných projektů. Ty jsou chráněny až dvacet let po odstoupení. Odstoupení by se tak týkalo nových projektů. Vzhledem k tomu, že se už fosilní projekty plánují v omezené míře, tak by to nejvíce zasáhlo investice do nízkoemisních zdrojů. Je tak otázka, jestli je právě takový bod nezbytně nutný.

Poslední soubor požadavků ukazuje, že tvůrcům požadavků jde více než o klima o celospolečenskou debatu o alternativních modelech práce, trhu a státu. Předtím zmíněné body jsou totiž v programu vlády předpokládány nebo jsou již projednávány parlamentem. Je pochopitelně možné diskutovat, jaké bude konkrétní nastavení konkrétních zákonů, ale to je věc jiná.

Emise na jednotku vyrobené elektřiny dopoledne 19. 11. 2022. Je vidět, že Francie, Švýcarsko, Švédsko, které využívají kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů, mají velmi nízké emise oxidu uhličitého. Naopak Německo má kvůli Energiewende emise velmi vysoké.
Emise na jednotku vyrobené elektřiny dopoledne 19. 11. 2022. Je vidět, že Francie, Švýcarsko, Švédsko, které využívají kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů, mají velmi nízké emise oxidu uhličitého. Naopak Německo má kvůli Energiewende emise velmi vysoké.

Jak je vidět z předložených požadavků i vystoupení mluvčích, stávkující se více zajímají o politickou a sociální transformaci než o to, jak efektivně realizovat přechod k nízkoemisního mixu. Do značné míry je to dáno tím, že zapojené fakulty jsou dominantně humanitní a umělecké. Z technik byla zapojena pouze Fakulta výtvarných umění VUT. Zapojení studenti se spíše zajímají a zaměřují na organizaci aktivistických akci, realizaci performancí a různých kampaní. I program akcí na jednotlivých fakultách je zaměřen na aktivistické, sociální a umělecké aspekty dané problematiky. Neobjevují se tu témata spojená s reálnými úvahami o řešení technických problémů s přechodem k nízkoemisnímu mixu, reálným výsledkům klimatických měření a klimatických modelů nebo možnostmi, jak klimatickým změnám čelit, ať už jsou z jakýchkoliv důvodu.

Co je prioritou?

Největší ohlas nakonec dostal střet mezi organizátory okupační stávky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a děkanem této fakulty Stanislavem Balíkem kvůli přenocování v budově fakulty. Zde byl hlavním organizátorem zmíněný Petr Doubravský, se kterým jsem diskutoval v rámci středoškolské stávky za klima v Paralelní polis. Už tehdy bylo vidět, že fakta okolo klimatických změn a možností přechodu k nízkoemisnímu mixu ho moc nezajímají, ale téma je pro něj spíše prostředek k cestě ke kariéře politického aktivisty a revolucionáře, v daném případě silně levicového. Další jeho dráha a jeho činnost v rámci současné stávky za klima tento můj odhad plně potvrdily. V takovém případě může pro reálný přechod k nízkoenergetickému mixu a ochranu životního prostředí udělat více škody než užitku.

Podobnou dráhu realizoval Martin Bursík, který nyní také podpořil stávkující studenty. Z egyptského jednání COP27 píše, že by měly být uhelné elektrárny co nejrychleji nahrazeny fotovoltaikou: „Rok 2033 je strašně pozdě a v rozporu s vědou. Ať je to do roku 2030, myslím, že výrobu elektřiny z uhlí dokážeme nahradit fotovoltaikou.“ Martin Bursík už ovšem neříká nic o tom, jak se bude vyrábět elektřina z fotovoltaiky v zimním období, jako je nyní. Připomeňme, že Martin Bursík je dlouhodobý a jeden z nejvýznamnějších bojovníků proti jaderné energetice. Je jeden z těch, kteří na vysoké vládní pozici dosáhli toho, že v Temelíně jsou jen dva bloky. A udělal vše pro to, aby se nepostavil ani jeden. A málem se mu to povedlo. Kdyby bylo po jeho, neměly bychom dnes Temelín a ani Dukovany, které by se zavřely po třiceti letech provozu. Jak by to u nás vypadalo s nízkoemisní energetikou bez jaderných zdrojů si může každý odpovědět sám. Jako poradce ministra životního prostředí prosazující fotovoltaiku za každou cenu stojí za zákonem, který způsobil náš solární průšvih, který nás stojí ročně miliardy. Martin Bursík tak sice realizuje úspěšnou politickou a aktivistickou karieru, ale jeho aktivity měly na naše životní prostředí a cestu k nízkým emisím značně negativní dopady.

Obsah přednášky Jaderná energetika a demokracie připravená pro seminář na FHS UK.
Obsah přednášky Jaderná energetika a demokracie připravená pro seminář na FHS UK.
I na humanitních oborech se najde řada studentů, kteří se zajímají o reálná fakta kolem energetiky. Nedávno mě vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy požádali o přednášku v rámci jejich semináře „Budoucnost demokracie“. Tomáš Mašek a Ivan Rynda si v průběhu kurzu zvou odborníky z různých oblastí, aby přednesli přednášku o souvislosti oblasti svého odborného zájmu s daným tématem a diskutovali se studenty. V mém případě šlo o oblast jaderné energetiky.

Můj mladší syn studoval jako hlavní školu psychologii na Pražské vysoké škole Psychosociálních studií, paralelně s tím absolvoval bakalářské studium právě na Fakultě humanitních studií UK. V jeho rámci navštěvoval i zmíněný seminář. Jeho pozitivní hodnocení vedení semináře i celého jeho průběhu mi značně usnadnilo rozhodování, takže jsem s potěšením pozvání přijal. Předpokládala se necelá hodina na přednášku a téměř půl hodiny se rezervovalo pro následnou diskuzi.

Připravil jsem si tak přednášku rozdělenou na dvě části. První byla přehledem současného stavu jaderné energetiky a výzev, které před tímto zdrojem energie patřícím k těm nejdůležitějším nízkoemisním jsou. Při vysvětlování jsem měl jednodušší situaci, než bych měl třeba před dvěma lety. Nyní nejen na příkladu Německa jasně vidíme, že se bez jaderných zdrojů k nízkoemisní elektroenergetice bez velmi specifických geografických podmínek, jako jsou třeba v Norsku, dospět nedá. Zatímco Francie, Švédsko i Slovensko si pomocí kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů zajistily nízkoemisní elektroenergetiku, Německo má stále velmi silnou závislost na fosilních zdrojích. Celá řada evropských zemí se tak k jaderné energetice vrací, prodlužuje využívání stávajících jaderných bloků a plánuje výstavbu nových. Znamená to také nutnost obnovení kompetencí západu v jaderných technologiích. Jaderná energetika řeší v současnosti tři hlavní výzvy. První je přechod k reaktorům III. generace, které se v současné době budují a tvoří již téměř deset procent fungujících reaktorů. Druhou výzvou je zavedení malých modulárních reaktorů, které by měly umožnit proniknutí jaderných zdrojů do decentrální energetiky a teplárenství. Třetí je budoucí uzavření palivového cyklu a efektivního využití zásob uranu a thoria i zmenšení objemu jaderného odpadu pomocí reaktorů IV. generace. Česká republika se při cestě k nízkým emisím bez jaderných zdrojů neobejde. Pokud má splnit výzvu, ke které se hlásí i studenti stávkující za klima, musí co nejdéle provozovat současné jaderné bloky a postavit dva nové velké bloky III. generace v Dukovanech, které nahradí ty stávající, a dva nové reaktory v Temelíně. Bude také třeba vybudovat větší počet malých modulárních reaktorů. Přednášku o současnosti a budoucnosti jaderné energetiky, která přibližuje danou problematiku, jsem měl před více než rokem pro Pátečníky.

Druhá část přednášky byla věnována vztahu mezi jadernou energetikou a demokracií. Zaměřila se hlavně na některé chybné legendy, které kolují právě v humanitně zaměřených komunitách. Zásadním faktem je, že bez dostatku energie demokracie v našem pojetí nefunguje. Společnost, která nedokáže zajistit dostatek energie a tím i potravy a dalších potřeb pro všechny své obyvatele, nemůže být demokratická. Mluvíme sice o demokracii ve starořeckých Athénách. Ta se však týkala jen velmi úzké skupiny obyvatel a zásadně se liší od toho, co máme na mysli pod pojmem demokracie nyní.

Ve svém vystoupení jsem studentům připomenul, že o fyzikálních zákonech se nedá hlasovat a platí, ať se nám to hodí nebo ne. I demokraticky prosazená pravidla, která to neberou v úvahu, musí nakonec narazit na tuto realitu. Pokud fyzikální realita nedovoluje zajistit z fotovoltaiky energii v době zimní inverze, nelze to hlasováním v parlamentu změnit.

Aktivisté velice často hlásají, že jaderná energetika, která je dominantně postavena na velkých zdrojích, je nedemokratická. Naopak obnovitelné zdroje jsou decentrální, a tedy demokratické. To, že tato představa je hodně vzdálená od reality, ukazuje jasně německá Energiewende. V Bavorsku nahrazují jaderné bloky v této spolkové zemi velké větrné farmy na severním pobřeží Německa a velké plynové bloky v samotném Bavorsku. Centralizace výroby a vzdálenosti, na které se elektřina přepravuje, jsou tak ještě větší. Stejně tak je i značná část solární energie produkována ve velkých solárních farmách. Je pravda, že se budují i decentralizované fotovoltaické a větrné zdroje, ty se ale realizují i v případě využití jaderných zdrojů. Německá kombinace fosilních a obnovitelných zdrojů není o nic více decentralizovaná, než je tomu u francouzského energetického mixu založeného na kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů.

Pokud by měl uhelné bloky významně nahradit vítr, museli bychom postavit tisíce až desetitisíce větrných turbín. Ty by bylo potřeba většinou stavět cenných horských partiích. Je otázkou, zda opravdu chceme naši krajinu zaplnit těmito konstrukcemi. Na snímku česko-slovenské pomezí.
Pokud by měl uhelné bloky významně nahradit vítr, museli bychom postavit tisíce až desetitisíce větrných turbín. Ty by bylo potřeba většinou stavět cenných horských partiích. Je otázkou, zda opravdu chceme naši krajinu zaplnit těmito konstrukcemi. Na snímku česko-slovenské pomezí.
Foto | Vladimír Wagner
Další rozšířenou nepravdivou legendou je, že jsou jaderné elektrárny nebezpečnější a mají horší ekologické dopady, než je tomu u jiných zdrojů. Stejně jako u velkých hydroelektráren nebo fosilních zdrojů, může u jaderného reaktoru nastat velká havárie s dramatickými dopady na své okolí. Ovšem v jaderné energetice byly takové události pouze dvě, Černobyl a Fukušima, a u té druhé nebyli žádné přímé oběti. Jaderná energetika je pod extrémně přísným dohledem. a i to je důvod, že v reálu patří k těm nejbezpečnějším průmyslovým odvětvím. Ve skutečnosti se po započtení celého životního cyklu ukazuje, že dopady a oběti na jednotku vyrobené energie jsou srovnatelné nebo dokonce nižší, než je tomu u solárních nebo větrných zdrojů. Pokud se týká environmentálních dopadů, tak je tomu podobně.

Právě vývoj v energetice ukazuje, jak dramatický negativní dopad má ideologizace přírodovědné a technické reality. Studentům jsem zdůraznil, že je nutné, pokud se chtějí pustit do ideologického střetu nebo za něco demonstrovat, aby se s danou problematikou podrobně seznámili a rozuměli ji. I proto jsem přijal pozvání na jejich seminář. Nechci, aby prezentované názory brali jako dané a pochopitelně s nimi nemusí souhlasit, ale aby nad nimi přemýšleli. Mohu se pochopitelně mýlit, ale přece jen mám v oblasti fyziky a technologií souvisejících s energetikou dost velké odborné znalosti, kvůli kterým není od věci mě vyslechnout. A podle následné intenzivní a zajímavé diskuze si myslím, že to takto vzali. Přednáším většinou na technických a matematicko-fyzikálně zaměřených školách, kde je také genderově nevyrovnané publikum, i když v opačném směru. Potěšilo mě, že i zde panovalo stejně podnětné, kritické a zajímavé prostředí se zájmem o problematiku.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (90)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VM

Vladimir Mertan

27.11.2022 07:39
Zaujímalo by ma, či sa Slovensko na mapke "zazelená" po pripojení 3 bloku Mochoviec. Inak nechcem spochybňovať získavanie energie z jadra, ale uhlíková stopa pri dolovaní a spacovaní rudy musí byť pomerne značná. Vedel by niekto vyčísliť "uhlíkovú stopu" jadrovej elektrárne vrátane získania paliva? Možno nielen uhlíkovú, ale aj mieru zničenia a znečistenia krajiny?
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.11.2022 08:35 Reaguje na Vladimir Mertan
Vyčíslené je to např. zde, uhlíková stopa je na str. 7, je tam i srovnání dalších dopadů na životní prostředí: https://unece.org/sites/default/files/2021-10/LCA-2.pdf
Uhlíková stopa při dolování a zpracování rudy je relativně nízká, protože je jí potřeba vytěžit relativně velmi málo, jedna palivová peletka o výšce cca 1 cm a průměru 1 cm dodává zhruba stejně energie jako tuna uhlí...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.11.2022 08:57 Reaguje na Emil Novák
https://www.nove-mesto.sk/item/tak-co-bude-sa-tazit/ A čo to ten „urán“ vlastne je? Aspoň v stručnosti: je to tmavošedý kovový prvok objavený r. 1789. Je to najťažší prvok nachádzajúci sa v prírode. Z uránovej rudy môže byť použitá iba malá časť. Vo väčšine uránových baní je percento uránového kovu veľmi nízke, zhruba 0,1-1%. Každá tona obohateného uránu, ktorá sa predáva na voľnom trhu, predstavuje až 40 000 ton sutiny ako radioaktívneho odpadu.Uránové bane sú často nechránené a vietor a dážď šíria smrtiaci karcinogénny prach z ťažby, ktorý kontaminuje okolitú krajinu.
Čo sa týka konkrétne Inoveckého pohoria, údaje sú známe spred 40 rokov, kde predpokladajú výdatnosť rudy 0,06% - 0,16%, čo by znamenalo pri odhadovanom množstve 2000 – 6000 t doslova milióny ton kontaminovanej hlušiny, ktorou by zaviezli všetky doliny. A aby som v tej katastrofickej, ale ak sa neprebudíme i možnej vízii pokračoval, hrozí totálne narušenie ekosystému. Odlesnia sa plochy pre ťažbu, narušia spodné vody, ktoré dodávajú vlahu koreňom stromov, hluk, prach a vibrácie zeme vyženú z Považského Inovca všetko živé a následne nastane rádiioaktívne zamorenie priestoru a poddolovaním postupne vzniknú prepadávajúce sa holokopce.Že zbytočne straším? Nuž , odporúčam návštevu lokalít, kde sa ťažila uránová ruda. A nemusí to byť iba v susednej ČR." Tým chcem povedať, že by sa malo počítať aj s týmito dopadmi, hoci by bol urán vyťažený niekde v Rusku Austrálii, alebo Kanade kde sú veľké priestory bez osídlenia. Tá peletka bude vážiť 20g a na jej získanie potrebujeme vyťažiť, zomlieť a vymyť skoro 1 tonu hlušiny. Potom ju ešte musíme niekde slušne umiestniť, prípadne kaly po vymývaní kyselinou sírovou. https://oenergetice.cz/elektrina/tezba-zpracovani-uranu-cast-1
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

27.11.2022 12:51 Reaguje na Vladimir Mertan
Stejně bychom mohli hovořit o jakékoliv jiné surovině (mimo jiné třeba i lithium z některých nalezišť) která se získává louhovaním či jiným způsobem extrakce než dojde k jejímu metalurgickému zpracování. Jediný rozdíl je právě v té schované energii na vytěženou tunu. Pokud by byla politická vůle přepracovat tzv. Vyhořelé palivo z JE, v podstatě by se nemusela uranová ruda už téměř těžit (, trochu jsem to přehnal, těžba by byla i tak potřebná,pořád existují aplikace kde to jinak nejde)
Již jsem narazil na tvrzení které uvádělo potřebu vytěžit pro 100kWh lithiovou baterii více jak 250t hornin aby, se získaly potřebné kovy a tyto převážet ke zpracování přes půl zeměkoule. Současná enviromentální pravidla v EU, Kanadě chránící spodní vody, půdu a ovzduší v podstatě nedovolují ve velkém chemicky zpracovávat rudy různých kovů, a je výrazně jednodušší vytěžit, rubaninu odvézt do Asie kde se s tím fakt nemažou a výsledný produkt který byl i metalurgicky zpracován pak dovézt zpět do EU. Takže je správně upozorňovat na enviromentální dopady toho či onoho, ale pak je také třeba uvádět všechny alternativy včetně všech souvisejících důsledků a z toho pak nevychází JE jako horší než tzv.OZE. Jediné co bych jaderným zdrojům vyčítal je nemožnost je ochránit při selhání institucionální ochrany (třeba v případě války)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.11.2022 13:42 Reaguje na Filip Kondapaneni
Áno, súhlasím s Vami. Nie som odporca jadrových elektrární, zdá sa mi, že to v súčasnosti nejlepšie riešenie. Napriek tomu by sme si mali zachovať reálny kritický pohľad na vec. Prípadne by sme nemali zatvárať oči nad ničením menej rozvinutých krajín v mene pokroku ťažbou akýchkoľkovek nerastných surovín.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.11.2022 15:37 Reaguje na Vladimir Mertan
A podíval jste se do toho zdroje, který jsem uváděl, nebo jste ten zájem o (nejen) uhlíkovou stopu jen předstíral?
Uran se dnes už povrchově těží vcelku minimálně, takže těžba neznamená téměř nic z toho co uvádíte. Tady se např. můžete podívat, jak vypadá největší uranový důl v USA, není tam vidět nic z těch vašich katastrofických vizí.
https://www.camecoresources.com/business/smith-ranch-highland-including-north-butte
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.11.2022 20:56 Reaguje na Emil Novák
https://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-svetovi-producenti-uranu
Z 10 najväčších svetových ložísk uránu sú ešte stále 2 povrchové. Predstavujú spolu 9% svetovej produkcie. Ložisko predstavuje iba časť SOMAIR je iba časť v oblasti Arlit. https://africanarguments.org/2017/07/a-forgotten-community-the-little-town-in-niger-keeping-the-lights-on-in-france-uranium-arlit-areva/
Podzemná ťažba uránovej rudy (3 ložiská z prvej desiatky 20%) predstavuje zase mletie rudy a potrebuje rozsiahle odkaliská.
ISL spôsob je ten Váš kvázi ekologický, čo oko nevidí srdce nebolí. V skutočnosti je vymývanie uránu kyslými roztokmi priamo v hornine veľmi nebezpečné a ohrozuje spodné vody. Aj keď uznávam, že tento spôsob je asi najmenej energeticky náročný a uhlíková stopa sa minimalizuje. Zároveň je ale zrejmé, že sa nedá použiť pre všetky ložiská, ale len pre ložiská uránu s priaznivými podmienkami na tento typ ťažby.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.11.2022 21:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Dnes se povrchovou + podzemní těžbou těží jen 29 % světové produkce uranu. Na metodu ISL připadá 66 %, zbylých 5 % je vedlejší produkt jiné těžby (data za rok 2021).
"Váš kvázi ekologický" - to jste napsal vy, já jsem netvrdil že je nějaký způsob těžby ekologický (ani kvazi). Loužením se ale těží i spousta jiných kovů. Každá těžba je z principu neekologická, bez těžby se ale civilizace prostě neobejde. Vždy se musí něco těžit, ani lithium, ani kobalt, ani měď, ani kovy vzácných zemin, ani zemní plyn, dokonce ani těžba dřeva v potřebném množství, nic z toho není ekologické. Uran má ale tu obrovskou výhodu, že z malého množství uranu je velké množství energie.
Opět odkážu na UNECE, tentokrát na str. 55, kde je to vyjádřené konkrétními čísly: https://unece.org/sites/default/files/2021-10/LCA-2.pdf
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

27.11.2022 07:40
Autor se snazi byt k oslovenemu publiku co nejvstricnejsi a nejslusnejsi :) otazkou je, zda to bude fungovat. Mozna jsou nadeji - spis nez rozumne argumenty experta padajici ovsem na pudu mysleni nevzdelanych, militantni ideologii indoktrinovanych protivniku - akce jako je tahleta https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-neprijatelne-kontraproduktivni-akci-v-berline-rozhorcili-klimaaktiviste-i-spojence-zelene-40415618 ktere by pomohly to zelene silenstvi ve spolecnosti zvlaste mezi mladezi trochu zviklat ve vedomi vetsiny volicu "zelenych" stran ...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.11.2022 08:25
Naprosto skvělá sonda do současných poměrů nejen v ČR. Autor má 100% pravdu v tom, že vš studentům sdružených kolem Petra Doubravského a spol. jde spíše o společenskou transformaci a energetika se v jejích rukách má stát pouze jakousi poslušnou děvkou. Což jak trefně komentováno, by znamenalo uznání paranoické představy , že fyzikální a ekonomické zákony,lze nadekretovat.
Náhodně právě vyšel komentář A. Tomského, který popisuje jak by tzv. liberální transformace v podání těchto skupin měla vypadat.
A stojí za to, se s tím seznámit také.

https://echo24.cz/a/SGzq8/tydenik-echo-tomsky-prednaska-liberalismus-jeste-neumrel?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=8sok5jRptHH-202211270712&dop_id=18639925
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.11.2022 09:23
A co pro klima dělají osobně sami ?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

27.11.2022 09:52
Trochu mi to připomíná p. Hanzla, elementární neznalosti o to větší ideologický zápal.
V případě p. Hanzla se jedná pouze o internetového hrdinu.
V případě aktivistů se jedná o skupinu, která veřejný a mediální prostor potřebuje a bohužel se jim ho dostává.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

27.11.2022 10:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dnes je chytrý každý, kdo má profil na Fb. Těch, kteří skutečně znají je stejně málo, jako vždy. To, že je svoboda slova na sítích snižuje relevanci informací a působí zmatečně ale i to, že lidi jednají emocionálně než kriticky a tak jsou schopni věřit úplně všemu a pak stačí několik Bursíkův na škole a je z toho stávka.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.11.2022 10:42 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Mno, když si člověk uvědomí, kolik je v ČR studentů a kolik jich stávkovalo...

Možná by se šlo inspirovat tím, že když nějakou sportovní akci naruší nějaký exhibicionista, vysílání se na potřebnou dobu přeruší, aby se exhibicionistovi nedělala reklama. Myslím, že ČT o stávce vůbec neinformovala.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

27.11.2022 14:07 Reaguje na Jiří Svoboda
zmanipulovat uživatele FB a podobných sítí je především u mladých poměrně jednoduché...oni se rychle nadchnou ale nedomyslí...je to způsob zkratkovitého uvažování zapříčiněnému netrpělivostí. Zkrátka vše hned. Ono digitalizace má negativní vlivy na mentální schopnosti, jen se o tom tolik nemluví....
ČT informovala poměrně hodně...
Odpovědět
va

vaber

27.11.2022 10:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
kdysi jsem pracoval na JE Mochovce, byla tam demonstrace proti JE,
bylo tam před bránou asi 30lidí s transparenty,
ovšem fotografovalo je 50novinářů a druhý den se o tom psalo ve všech médiích,
tak se vytváří názor veřejnosti ,některé události se uvádí všude a opakují se v médiích dlouho o jiných se média ani nezmíní jako by neexistovaly, kdo rozhoduje které budou které
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.11.2022 11:57 Reaguje na vaber
Tenkrát, natož dnes !
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.11.2022 10:34
Jenom dvě poznámky k moc hezkému článku.

"Nejsem si jistý, zda půjde uhlíková daň realizovat bez toho, aby se to přeneslo do ceny výrobků."

Ale to je přece hlavním cílem, aby se uhlíková daň úměrná uhlíkové stopě promítla do cen výrobků. Pak lidé budou preferovat nízkouhlíkové výrobky nebo si ty vysokouhlíkové odepřou. Díky tomu přestanou být vysokouhlíkové výrobky poptávány a budou nahrazovány nízkouhlíkovými.

"Jako poradce ministra životního prostředí prosazující fotovoltaiku za každou cenu stojí za zákonem, který způsobil náš solární průšvih, který nás stojí ročně miliardy. "

Desítky miliard. A je to složitější. K tomuto průšvihu by nedošlo, kdyby Energetický regulační úřad nastavil v roce 2005 výkupní ceny tak, jak to určil zákon a nikoliv v rozporu se zákonem podle své vyhlášky. Viníci stále běhají s úsměvem po svobodě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Uhlíková daň je hezká věc a určitě by patřila k nejúčinnější likvidaci uhlíkových paliv i všech výrobků z nich dělaných, silně by podpořila recyklaci atd. atd. já bych byl všemi deseti pro.
Jenom byste musel vyřešit jednu, zcela limitní otázku: jak přinutit největší špinavce planety, aby to platili. Především Čínu a Rusko.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.11.2022 10:09 Reaguje na Pavel Hanzl
To budou platit těžaři do společného fondu a státy budou ty peníze dostávat.

Čína a Rusko určitě nejsou největší špinavci. Hlavní odpůrce takové daně hledejte v USA, Kanadě, EU, Austrálii... Samé státy, které to myslí s klimaten "vážně".
Odpovědět
va

vaber

27.11.2022 10:43
kdo dnes ví co chceme? je to jednoduché,chceme mít stabilní klima stejné jak bývalo,
problém je ,že nevíme jak stabilní klima udržet, nejvíce prý škodí CO2 a tak vše co produkuje CO2 je třeba zrušit ,
to je jednoduchý závěr
že studenti neví jak to udělat, není nic divného a není divné ,že se mění i jejich požadavky , není jejich úkolem navrhovat a doporučovat ,
jak z této klimatické krize ven neví to ani ti, kteří svět ,EU a jednotlivé státy řídí a ti by měli vědět jak z té šlamastiky ven, jaká je však realita
,, stávkující se více zajímají o politickou a sociální transformaci,, říká autor
myslí si autor ,že toto téma je zakázané a nesmí se o něm mluvit , v dnešním režimu ,který se sám pasoval na nejdokonalejší, je to přísně zakázané téma,
všichni se ohání demokracií ,kde je definice demokracie, každý si pod tím pojmem představuje co chce a používá jej kdy chce a v jakémkoliv zájmu
stávkující nemusí hledat řešení ,stávka je nesouhlas a na to studenti mají právo, jak každý jiný
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 11:00 Reaguje na vaber
Samozřejmě se ví, jak z toho ven. Klimatologové po 60. letech intenzivní práce a výzkumů se prakticky shodli (pár procent protinázorů je nutné kvůli zpětné vazbě) na tom, že klíčem je emise CO2, samozřejmě ne jen tohle. Ale právě ony spouští další pyramidové jevy, které celou situaci zhoršují.
Celé to shrnuje šestá zpráva IPCC a způsob, jak je možno to řešit, je shrnut v Green dealu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

27.11.2022 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Celé to shrnuje Komunistický manifest a Poučení o krizovém vývoji ve straně a společnosti 1968-1971.
Hanz, oni se minuli povoláním.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.11.2022 11:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
1**
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 18:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Třeba takový Ottův slovník naučný je taky vlastně jen nějaký komunistický blábol, že? Holínky a hodinky.......
Odpovědět
Ze

Zellosh

28.11.2022 01:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to zase melete za exkrementy?Jaký manifest?Můžete prosím vysvětlit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:21 Reaguje na Zellosh
To jste se zase spletl, manifestem tu šermuje Vinkler.
Odpovědět
va

vaber

27.11.2022 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
veškerou moudrost světa zahrnuje ,Hanzl, Bible a šestá zpráva IPCC,
to se ví přesně u Hanzlů
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 18:28 Reaguje na vaber
A asi milión dalších podobných informací.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.11.2022 15:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to bude Grýndýl řešit: "Naším záměrem je učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent na světě. Předloženými návrhy chceme docílit toho, aby všechna odvětví hospodářství EU byla schopna tuto výzvu splnit. A Unie dosáhla svých cílů v oblasti klimatu do roku 2030 spravedlivým, nákladově efektivním a konkurenceschopným způsobem."

To opravdu připomíná závěry XVII. sjezdu KSČ.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 18:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Že to zrovna někomu něco připomíná je skutečně argument jak čapa.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.11.2022 19:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy tam vidíte nějaký rozumný mechanismus, jak těch cílů dosáhnout?

To, že vypíši dotační programy na vyvolená opatření, na to nebude dost peněz ani náhodou. Jedna věc je narýsovat si plán a druhá je přimět svobodné subjekty k činu.To se musí hodně, hodně přeplatit, aby se to pohlo!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 19:49 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy máte prostě taky zarytý názor, že všichni lidé z EU jsou úplně blbí. Prostě vypíší program a lehnou si na krovky, případně to přidělí Agrofertu, nebo to zdupou nějak jinak.
Vaší skupině (těžko definovat, znám jen příliš silné výrazy) připadá zcela normální, že premiér lže a krade ve stamiliónech a klidně kandiduje na presidenta z prvního místa, polovina lidí souhlasí s nejhorším masovým vrahem současnosti, podvody a korupce jsou u nás zcela běžným způsobem jednání a vyspělá Evropa je peleš lotrovská.
Snaha o ochranu přírodu a klimatu je jen podvod a tunel, prostě máte svět naprosto naopak.
Jenže normální svět je skutečně normální a plně funkční, na rozdíl od vašeho idiostánu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

27.11.2022 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se vás ptal na něco úplně jiného! Vy jste fakt ubohý žvanil!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2022 20:24 Reaguje na Jiří Svoboda

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Ze

Zellosh

28.11.2022 01:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano , jistě.Jen si dovolím připomenout,že jste ještě zapomněl na hydridy pro "úschovu" vodíku a také jste nezmínil akumulaci.Ja jen abyste měl ty bláboly komplet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:09 Reaguje na Zellosh
Vy jste vůbec nepochopil, o čem píšu, že?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.11.2022 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
O čem a co zrovna VY píšete tu dávno pochopili všichni.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

28.11.2022 16:07 Reaguje na Zellosh
Popravdě ty hydridy (AlH3) by se mi docela líbily. Necháte si dovést domu kontejner s 300 kg AlH3, připojíte k síti (na ohřev) a máte k dispozici 30 kg vodíku (1,2 MWh). Po ukončení, zvoláte „servis" a necháte si přivést jiný. Otázkou je cena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 14:47 Reaguje na Galipoli Petr
Na to byste ujel 3 tisíce km autem.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

28.11.2022 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Když chybí argumenty, tak jede kolovrátek Agrofert, Babiš, Putin, a tak pořád dokola.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:11 Reaguje na Milan Dostál
Právě Putin je ten argument. Kdo zarazil plyn Evropě a tím vytvořil cíleně tuhle krizi? Určitě to byl grýndýl? On má nějaké pacičky a naskočil na kohouty na Jamalu??
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.11.2022 13:54 Reaguje na Pavel Hanzl
A kdo způsobil, že tím vaším zaražením plynů:-))) bylo vůbec možno krizi takového rozsahu způsobit?

To je samozřejmě řečnická otázka, to už tady bylo xkrát a Jasánek Hanzl si stejně bude furt mlít tu svoji ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 13:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Evropa dováží gigantické množství energií a surovin a pokud vás podrazí dlouhodobý a spolehlivý dodavatel, vždy vytvoří krizi.
Vy berete taky vodu z městského řadu a představte si, že vám ji VaK zarazí natvrdo a bude se vám šklebit, že jste idiot a že jste na něm neměl nebýt tak závislý.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo von byl Putin dlouhodobý a spolehlivý dodavatel, jo:-)))? Až takhle vás utáhnul na vařený nudli:-)?

My vám tu dávno psali, že se na Rusko nedá spoléhat ... ale to vy jste furt nakupoval plyn na burze v Rotterdamu:-))).


Pokud mi PVK zarazí vodu, tak mne to docela nasere, bo je to městská společnost ... a pokud ji zarazí nejen mne, ale třeba půlce Prahy, tak bude na Mariánským náměstí před radnicí docela veselo ... no, myslím, že hodně rychle i uvnitř:-))).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

27.11.2022 10:59
Studenti jsou obrazem kantorů, škol a oborů, které studují. Pokud mám
aktivistického učitele a obor, který má k technice sakra daleko, tak
se upnu k utopistickým představám a budu za to i stávkovat. Pokud se
vzdělávám v technických oborech, kde je základem fyzika a matematika,
tak chápu fyzikální zákony a nefantazíruji o Zemi bez elektráren a
továren na vše, co nás obklopuje a bez čeho se neobejdou ani ti
stávkující studenti. Jeden, či dva dny mohou okupovat nevytápěnou
univerzitu, ale po týdnu ji opustí a půjdou se ohřát do vytápěné
kavárny, kde si dobijí mobily a tablety. Realita je prostě jiná,
něž naivní představy nedovzdělaných budoucích "vzdělanců" mnoha
netechnických oborů, kteří jsou většinou těmi protestujícími.
Kdo má skutečně náročné studium, tak studuje a nemarní čas stávkou
a filozofováním, jak se mít dobře bez práce a bez ničení přírody.
Člověk vše čeho užívá a co vybudoval vyrval přírodě a nikdy tomu
jinak už nebude. Mobil nepřiletí z kosmu a potraviny nerostou v
regálech obchodů. Budiž, chovejme se šetrněji, ale co tak začít
každý od sebe? Zvláště pak ti studenti, kteří studují obory, které nenalézají uplatnění a končí někde v administrativě, kde požadují
jakýkoliv titul, aby měla ta funkce větší váhu. Když vidím Mgr a Bc
například na podatelnách úřadů, tak si vzpomenu na paní bez maturity,
která tam před penzí zaučovala ty "vzdělance" a která se diví, že
s PC dnes dělají totéž tři, co ona dělala sama. Převzít písemnost,
zapsat do evidence a předat kam patří vyžaduje vysokoškolské vzdělání?
Není to náhodou taky plýtvání a nebo je to pouze uměla zaměstnanost
nedovzdělaných "inteligentů"!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.11.2022 11:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Jo, takové máme školství od " sametu " !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Stáří dost často vede k moudrosti, jenže daleko častěji ne. Názory, že mladí jsou blbí, neschopní, líní, nevzdělaní, učí se jen cypoviny, se objevuje v historii už od Sokrata, ovšem jen u těch, kteří během života dost rozumu nepobrali. Důkazem je každá další generace těch nemožných mladých, z nichž velká část zase nezmoudří a bude na stará kolena plut špínu na svoje vlastní potomky.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.11.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Z vašeho slovníku odhaduji původ u nás na Ostravsku. Neměl
jste otce lékaře v Bohumíně?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 12:18 Reaguje na Břetislav Machaček
Neměl. Ale část naší rodiny na severu sídlí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.11.2022 12:49
Dobrý článok k tejto téme je na Neviditelném psu:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-od-zaskolactvi-ke-stavce.A221116_160304_p_klima_nef
Veľmi výstižný odstavec sa autorovi naozaj podaril:
"Mladí lidé byli, jsou a budou hybatelem mnoha závažných společenských procesů. Právě pro svou nedostatečnou životní zkušenost, pro sociální neukotvenost, politickou a ideovou nevyhraněnost, kdy jsou jen sami za sebe a nemusí dělat nějak ony naše mrzké kompromisy pro svou kariéru či ekonomické zajištění svých partnerů a dětí, ve velké míře nesnášejí pokrytectví, přetvářku, oportunismus, konformismus či podvolení. Slovy básníka, „mládí je nemoc, z níž se každým dnem uzdravujeme“. Ostatně každá mladá generace se přirozeně konfrontuje s generací svých rodičů a prarodičů. Ale přitom hledá svou klíčovou generační výpověď. Je zajímavé, jak s tím korespondují známá osmičková výročí (1918, 1938, 1948, 1968 a 1989) v československých dějinách 20. století. Generační změnu současně zažily a prožívají i jiné národy."
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

27.11.2022 14:42
1*.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

27.11.2022 16:23
Mladí jsou bez zkušeností, s čímž se pojí i to, že nemají povědomí jak svět funguje. Někdo by řekl, že jsou hloupí (naštěstí z toho - pokud se jim dá čas, obvykle vyrostou). Proto nejen stávkují za klima, ale nechají se naverbovat do armády, kde zabíjejí jiné mladé.
Berme je tak, ale horší jsou ti starší, kteří této naivity mládí zneužívají ke svým cílům - k získání moci, ke zhohatnutí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

27.11.2022 16:43
Dobrý článek.
Osvěta zelaných stávkujících je třeba, bez toho z nich budou pouze užiteční idioti dělající za někoho nevděčnou černou práci.
Odpovědět
JM

Jan Matěna

27.11.2022 18:43
Stojím před panem Wágnerem v hluboké úkloně za úsilí, které dlouhodobě věnuje šíření osvěty v oblasti energetiky.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.11.2022 09:14
Jak může ekolog, vzdělaný a kulturní člověk z ochrany přírody podporovat atomové elektrárny, od kterých vyspělé státy ustupují? Samozřejmě v krizi, pokud nejsou jiná východiska je jejich užití nutné, abychom se nezničili, jako poslední možnost. Vyčerpali jsme už všechny možnosti?
Zatímco kouř s krbu se rozpustí ve větru, jádro je nejvyšší zatížení přírody na tisíce let, sklady jader. paliva nemohou tak dlouho vydržet, všechen odpad se nepodaří nikdy zlikvidovat, jejich likvidace se může zcela zastavit - budou úplně jiné zcela bezpečné zdroje elekřiny. To pan ekolog neví?
Bez jaderných elektráren, velkovýroben, velkochovů, dolů na lithium se neobejdeme, elektrárny potřebujeme, ale můžeme dělat i jiné věci, aby se příroda ozdravila, ne dělat vše proto, aby jich bylo co nejvíc!
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.11.2022 09:26 Reaguje na Honza Honza
Na to jste přišel jak, že od nich "vyspělé státy ustupují"? Co považujete za "vyspělé státy"? Německo a Belgii? Protože to jsou dnes reálně jediné státy, který od nich ustupují, a to ještě v případě Belgie dost váhavě s neustále odkládaným termínem toho odstoupení, protože je nemají čím nahradit.
Všechny možnosti jsme samozřejmě nevyčerpali, pořád je možné po vzoru Německa oživit uhelné elektrárny a zbourat pár vesnic pod kterými leží uhlí...
Jaké "úplně jiné zcela bezpečné zdroje elekřiny" budou? Žádný zcela bezpečný zdroj elektřiny totiž neexistuje.
Jádro žádné zatížení přírody na tisíce let nepředstavuje, nakládání s radioaktivním odpadem je inženýrsky relativně snadno řešitelný problém, ostatně první hlubinné úložiště radioaktivního odpadu vytvořila už před stovkami milionů let sama příroda v Gabonu a ukázalo se jako plně funkční. Doporučoval bych vám něco si o principu hlubinného úložiště nastudovat dříve, než o tom začnete mudrovat v diskusi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 09:43 Reaguje na Honza Honza
Přesně tak, ale jde to celkem po rozumu. Pokud by mělo lidstvo fakt přejít na čistě jadernou energii, zamoření radioaktivitou by se asi fakt nevyhnulo. Naštěstí se rozvíjí všemožné jiné zdroje energie, které sice nejsou tak účinné, ale využívají čistou sluneční energii a v masovém nasazení můžou posloužit lépe, než jádro. To je dobré rozvíjet samozřejmě taky.
Příklad: rozvojové státy jsou převážně rozlehlé, slunečné, suché a často i větrné. Takže vybudovat extrémně drahý centrální zdroj elektřiny a pak tahat tisíce kilometrů drátů je zcela nesmyslná činnost.
Když stačí mít za každou dědinou pole panelů a k tomu elektrotraktor a skůtr nebo elmobil. U města k tomu párek větřáků a záložní dýzlák. I cenově to vyjde dnes výrazně lépe, touhle cestou by se měla ubírat pomoc třetím zemím, ne penězi.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.11.2022 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle a jak u těchto rozvojových států zajistíte energie pro velká města, která jsou většinou hodně lidnatá.
Addis Abeba, Mogadishu, Dháka, Khartoum, Kábul...to jsou několikamiliónové aglomerace, tam jinak než centrální zdroj dostatek energie nezajistí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.11.2022 12:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zajistí. Jednak tam už něco mají, ale špinavé a je nutno postupně vyměňovat, jak to bude dojíždět. Němčouři mají z fve 40 TWh ročně (to v těchto městech můžete počítat dvojnásobek) a z větru možná 120 TWh. Kolik se tam uživí větřáků nevím, ale stovky kvadrátních kilometrů střech tam mají určitě. Třeba v Afgánu mají už dnes více fve, než my.
"V roce 2013 používali všichni dotazovaní k zavlažování dieselagregáty. V roce 2017 už 68 procent z nich používalo fotovoltaiku. V roce 2018 pak využívalo solární energie 98 procent dotazovaných".
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika".
https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla
Odpovědět
MD

Milan Dostál

28.11.2022 12:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Počítáte v těchto zemích s nějakým rozvojem, nebo jste je jako ten lepší a povznesený na vyšší uroveň, odsoudil jen stagnovat na ůrovni zemědělců a sběračů?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 09:08 Reaguje na Milan Dostál
Samozřejmě počítám s rozvojem podobným, jak probíhal v Evropě, zemědělec a sběreč žádnou elektřinu nepotřebuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.11.2022 13:22 Reaguje na Pavel Hanzl
:-)))) to jste se zase předvedl. Vyzdvihovat tu pěstitele opia.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 09:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
V Afganistánu někteří lidí i něco občas jedí, občas potřebují i bušl pšenice nebo kousek zeleniky, případně píce pro dobytek.
Opiem prý nakrmit děcka nejde, ale nezkoušel jsem to.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.11.2022 10:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak sem příště nedávejte článek, který se týká pěstitelů opia, hlupáku :-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 13:12 Reaguje na Jaroslav Studnička
To bylo o pěstitelů všeho, taky pšenice. Že to má blbý název, za to fakt nemůžu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 15:06 Reaguje na Pavel Hanzl
A že jim to pěstování všeho ale jde ... https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/afghanistan-hlad-chudoba-humanitarni-krize-taliban-clovek-v-tisni-osn-radikalni_2112160717_eku

Už zase ze sebe děláte vola?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 13:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Že vy máte v koblize vymeteno a Afgán podle vás pěstuje jenou makovice na opium, za to fakt nemůžu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

29.11.2022 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Příště si ten článek alespoň přečtěte, není to pouze o nadpisu.
Jinak nezapomeňte na dnešní medikaci, evidentně opět nejste ve formě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.11.2022 13:57 Reaguje na Pavel Hanzl
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika."

A náběh na hladomor k tomu ... není nad to mít správný vzor:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 09:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Ten náběh není ovšem dán fve, ale přemnožováním a především Talibanem, který tu zemi šéfuje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, ta země je totál zhuntovaná ... už velkou řadu let a budoucnbost není nic lepší ... takže cokoli sofistikovanějšího, než je nějaký levný FVE panel (z Číny:-) a jednoduchá pumpa, tam prostě nehrozí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 13:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Afgán byl celkem v pohodě, ovšem sovětská argese jej poslala na absolutní dno.
"... Sověti v zemi postupovali s neuvěřitelnou brutalitou: mnoho vesnic bylo vyvražděno pro pouhé podezření ze spolupráce s mudžáhidy. Během bojů bylo zabito asi 1,4 miliónů lidí, převážně civilistů, a cca 4 milióny uprchly, převážně do Pákistánu." Zdroj: Wikipedia
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 15:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Afganistán byl prdel světa a totál bordel vždycky. Tohle na Sověty neházejte, i když je pravda, že ti tomu rozhodně taky nepomohli.

Konec konců, není náhodou, že jen co Sověty vykopali ... a kdy jim byli amíci s jejich podporou dobrý ... tak se začali nejdřív řezat mezi sebou a to s takovým úspěchem, že nakonec byla většina ráda i za ten Talibán.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.11.2022 18:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Když schází v zemi jako Afghánistán rozvody proudu,
tak nejrychlejší je namontovat někam solární panel
na dobití mobilu a rádia s náboženským programem.
Na nic jiného elektřinu ti chudáci nepotřebují.
Průmysl takřka nulový, elektrické spotřebiče taky, doprava spalovacími auty a ruční práce na polích.
To se to navyšují procenta růstu množství proudu vyrobeného z fotovoltaiky, když tam dosud žádnou elektřinu neměli!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 09:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdybyste si ten článek přečetl, tak byste se dozvěděl, že dřív získávali elektřinu z dýzlagregátů. A potřebují ji především na čerpání vody na závlahy. Samozřejmě postupně můžou přecházet na traktory, automobily a celé domácnosti živené solární elektřinou, pokud by tam ale vládla normální, proamerická vláda. Pod Talibanem mají ovšem smůlu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 10:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Proamerická vláda tam byla, a fakt to tam nebyl žádný zázrak. Nehledě na to, že to, jak se to po odchodu ... ok, spíše úprku ... amíků vrátilo zpět také o něčem svědčí.

Jen su zvědavej, jak na to naroubujte ten svůj oblíbený Kreml.-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2022 12:57 Reaguje na Svatá Prostoto
A v jaké době a pod čí vládou si mohli ty fve postavit? Za sovětské brutální genocidy, nebo Talibanské totality?
Kdyby nebyli blbí jak troky, tk mohli využít emerické stamiliardy ke skutečnému rozvoji země a i toho Alláha by si mohli nechat.
Nie sme sami chuji.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Vono je nějak jooo dražší nebo složitější si někam prdnout FVE panel než zapojit a nahodit elektrocentrálu?

A nepovídejte.

Odpovědět
HH

Honza Honza

28.11.2022 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak, s tím souhlasím.
Jendat rozumně. Nebýt fanaticky proti jádru,ale taky nedělat vše pro to, aby jaderného odpadu bylo co nejvíc. Spalovací motory nebo topení v krbu jsou jednoznačně mnohem méně pro přírodu nebezpečné činnosti.
Jaderný odpad nebude možné zcela zlikvidovat. Vždy něco zbyde. Kde to bude? Ve skleněných sudech? Co když prasknou? Vydrží 100 tisic let? Aby odpad nebyl nebezpečný, musel byste ho rozptýlit do smolince, jako v původním uranovém dole! Co zátěž při těžbě uranu, v místě jaderné elektrárny? Čím účinnější zabezpečení elektrárny, tím nákladnější a méně hospodárnější provoz.
To jsou pravdy, které musí každý znát!
Tady v těch debatách se lidi přou o tom, co je jasný, o čem nemá žádný smysl diskutovat. Je třeba se posunovat dál a ne se přít o nesmyslech!
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.11.2022 13:13 Reaguje na Honza Honza
Vy tu ovšem používáte neustále opakované demagogie protijaderných aktivistů.

Pak tu něco vykládejte...viz váš poslední odstavec.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.11.2022 15:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Protože nic není černé nebo bílé, to ví každý normální člověk s IQ 100 a je pitomost se o tom stále hádat.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.11.2022 16:11 Reaguje na Honza Honza
Vy tu ovšem neustále vytahujete ty černé nebo bílé pseudoargumenty.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.11.2022 13:15 Reaguje na Honza Honza
Tak o nesmyslech se tu zatím přete hlavně vy sám. Jak jste přišel např. na nesmysl "Spalovací motory nebo topení v krbu jsou jednoznačně mnohem méně pro přírodu nebezpečné činnosti"?
V žádných skleněných sudech se jaderný odpad skladovat nebude, ten nejvíce aktivní se bude ukládat do hlubinného úložiště ve stabilní geologické formaci s řadou dalších bariér. A jestli nevíte, jak to úložiště bude fungovat, tak si o tom něco nastudujte a nešiřte bludy.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.11.2022 16:01 Reaguje na Emil Novák
A je to jasné všem ekologům, všem vládám, všem lidem, kteří se hned po vašem článku pustí do budování atomových elektráren, každé město, každá vesnice ji bude chtít hned za domem- bude mít alespoň zdarma teplou vodu!, a radostně se taky rozhodnou vybudovat jaderné úložiště hned za barákem, bude přece na 100% bezpečné!!
Oni totiž na rozdíl ode mne vědí, jak toto úložiště bude fungovat! A nebojí se ani o své potomky zvl. po zemětřesení za 100tis. let!
Takovým způsobem nemá smysl diskutovat!
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.11.2022 16:08 Reaguje na Honza Honza
Tak takovým způsobem nediskutujte, když to nemá smysl, já jsem nic takového netvrdil, tak si ty své slaměné panáky stavte někde jinde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2022 10:16 Reaguje na Honza Honza
Jestli se bojíte toh, co bude za 100 000 let, tak máte můj obdiv ... i upřímnou soustrast. S tím musí bejt hrozný žít.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

28.11.2022 10:09 Reaguje na Honza Honza
Tak já si naopak myslím, že odpůrci jaderných elektráren nejsou skutečnými ekology a vzdělání v tomto případě taky pokulhává.

To potvrzuje i citace z dnes uveřejněného článku p. Zemana zde na Ekolistu:
"Boj části ekologů proti jaderným elektrárnám zásadně stěžuje boj za ochranu stability klimatu na Zemi."
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.11.2022 12:02 Reaguje na Honza Honza
Francie jede na jádro 40 let a koukněte se tam na přírodu a uhlíkovou stopu. Jak to bude vypadat v Německu až pojede vše na OZE a vodíkové záložní zdroje? Dovedete si vůbec představit tu zoufalost, co tam nastane?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.11.2022 14:00
Na té stávce bylo nejlepší kdo to vlastně stávkoval a kolik jich stávkovalo.

A jako bonus se krásně ukázalo, že to jsou v podstatě jen takoví zelení komsomolci. Doslova. Za mnohá ta hesla by se nemusel stydět ani Pavka Korčagin:-))).
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist