https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/achillova-pata-zeleznice-stromy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Achillova pata železnice? Stromy

11.7.2024 05:33 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | jingoba / Pixabay
Byly doby, kdy železnice a majitelé lesů úzce spolupracovali na tom, aby se v okolí dráhy nemohlo nic stát. Se zánikem parních lokomotiv ale tato spolupráce zanikla – a ze zákonů vypadla i povinnost udržovat podél tratí protipožární pásy. Dnes jsou v bezprostředním okolí vzrostlé stromy, které mohou ohrozit bezpečnost dopravy. Tématu se 6. června věnoval seminář Bezpečná krajina z pohledu složek IZS ČR, správců liniových staveb a dopravy v kontextu negativních dopadů klimatické změny, který se konal v Poslanecké sněmovně.
 
Od moderních lokomotiv už nehrozí, že by les zahořel.

Co je ale aktuální téma, které do budoucna bude stále víc palčivé, jsou pády stromů a větví na železniční trať.

Opět se hledá cesta, jak by železnice a majitelé lesů mohli spolupracovat. Hovořila o tom na semináři k bezpečné krajině, který se konal v Poslanecké sněmovně, Jana Vybíralová z odboru provozuschopnosti – oddělení životního prostředí Správy železnic.

Lesní pozemky často přímo navazují na pozemky železnic. A často jde o vysokokmenné stromy. Z pohledu cestujících je to jistě zajímavé, z pohledu bezpečnosti železniční dopravy podstatně méně.

„Aktuální legislativa řeší rizika a bezprostřední ohrožení, ale ne systémově. Problém je, že poslední dobou padají na železnici nejen stromy, které jsou rizikové, ale i stromy, které jsou zdravé,“ říká Jana Vybíralová.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Správa železnic

Za kolika zdrženími vlaků stojí stromy či větve, které spadly na železniční trať? „Jde asi o 900 událostí ročně, z nichž 108 má vliv na dopravu, ať už jde o samotné zdržení dopravy, nebo škody na infrastruktuře nebo škody na lokomotivách,“ uvádí Vybíralová.

V roce 2023 způsobil pád stromu či větve na trať škody v hodnotě 26 milionů korun. Zatímco pádů stromů či větví je v posledních letech zhruba stejně, výše škod narůstá.

Podle Správy železnic by bylo ideální, aby na železnici bezprostředně navazoval lesní porost tak, aby nejprve bylo nízké křoví, pak větší stromy a teprve ve větším odstupu vysoké stromy. Vnikl by jakýsi „V“ profil.

Správa železnic uzavřela s Lesy ČR memorandum, díky kterému vznikla pracovní skupina. Ta má ověřit vhodné postupy managementu lesů a vyčíslit ekonomické dopady změny lesnického hospodaření v ochranném pásmu podél železničních tratí.

V profil v lesním prostředí
V profil v lesním prostředí
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Správa železnic

Podobná pracovní skupina vznikla i ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem dopravy. Správa železnic zainteresovaným institucím předala datové vrstvy ochranných pásem pro železnici na území celé republiky.

Správa železnic upozorňuje, že úprava bezprostředního okolí tratí může mít i pozitivní vliv na biodiverzitu. Nízké křovinné patro či udržovaný pruh bezlesí je v naší přírodě cenný biotop. V bezprostředním okolí železnice je takové prostředí zcela bezproblémové a vítané.

V profil mimo les
V profil mimo les
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Správa železnic

Jana Vybíralová zmínila, že jsou v Česku vybrány čtyři demonstrační tratě, které vedou lesním úsekem. Na nich bude Správa spolu s dalšími institucemi hledat cestu, jak zajistit, aby byla železniční doprava bezpečná i v době, kdy klimatická změna přináší rostoucí počet nebezpečných meteorologických jevů, jako jsou vichřice, dlouhotrvající deště, sucho, námraza nebo extrémní bouřky, které mohou mít vliv na bezpečnost železniční dopravy.

Správa železnic už nyní ví, že to nebude snadné. Je totiž potřeba respektovat hned několik zákonů – zákon o drahách, lesní zákon, zákon na ochraně přírody a krajiny – které jdou leckdy proti sobě. Zejména pak zákon o drahách a lesní zákon se vzájemně v řadě bodů nerespektují.

Hanušovice 19. 5. 2014
Hanušovice 19. 5. 2014
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Správa železnic

Na Janu Vybíralovou navázal Zdeněk Šmída z Lesů ČR, který konstatoval, že kvůli velkým výkyvům klimatických podmínek narůstá počet pádů stromů na železnici, ale i do vozovek či do rozvodů elektrické energie.

Podle něj Lesy ČR zásadně změnily způsob obhospodařování lesů, zejména co se pěstování podél liniových staveb týče.

Šmída potvrdil, že vznikla pracovní skupina složená ze zástupců Správy železnic a Lesů ČR, která se věnuje otázkám lesnického hospodaření v okolí tratí. Podle jeho slov je cílem pracovní skupiny nastavení vzájemně vyvážených postupů pro zajištění bezpečného provozu na železniční dráze, přijatelných jak z pohledu SŽ, tak i pro LČR s ohledem na jejich zájmy v oblasti lesnického hospodaření.

První jednání pracovní skupiny proběhlo v březnu na lokalitě Červenka, jedná se o část lesa podél železniční tratě Olomouc – Přerov v CHKO Litovelské Pomoraví, kde byla vytipována problémová místa jak z pohledu Lesů ČR, tak z pohledu Správy železnic. Lokalita by se do budoucna měla stát pilotním projektem. Na místě bylo navrženo zřízení modelové lokality převodu lesa na les nízký s doporučeným obmýtím 25 let.

„Lesy ČR poskytují Správě železnic od roku 2019 součinnost při vytipovávání stromů potenciálně nebezpečných pro provoz dráhy, včetně následného odstraňování stromů suchých, mechanicky poškozených nebo vykazujících příznaky špatného fyziologického stavu nebo chřadnutí,“ dodává Šmída.

Podle Šmídy nebývá s většinou druhů stromů systémový problém, potíže dělají jasany. „Strom vypadá jako zdravý, ale snadno se kvůli slabému kořenovému systému vyvrací při větru,“ konstatuje Šmída.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (28)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

11.7.2024 06:53
Achillova pata železnice ?
Zelený a neschopná státní správa i justice !
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

14.7.2024 12:55 Reaguje na smějící se bestie
Je přece otázka, co je společensky důležitější? Veřejná doprava, elekt., plynové, vodovodní sítě? Nebo lesy? Čemu, jako společnost, dáme přednost? Myslím, že diskutovat netřeba. Takže nezbytný volný prostor nařídit zákonem. A komu nebude vyhovovat, že v blízkosti železnice či el. vedení bude moci pěstovat pouze malé stromy, tak od toho pozemky vykoupit a pak, jako státní, pronajímat zájemcům.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.7.2024 07:29
problém železnice nejsou stromy.
Problém železnice je železnice. Není možné valit problémy kvůli naší pohodlnosti na druhé a přesto a právě proto se tak často děje.

Železnice, stejně tak jako liniové stavby je v krajině cizorodý prvek, natáhneme jej do lesů a pak se divíme.

To je podobný článek, jako se podivovat nad tím, že někdo obmotá auto kolem stromu dává za vinu stromu, který tam stojí nehnutě desítky let. Řidič je samozřejmě ok, protože za všechno může ten strom.Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

12.7.2024 09:19 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ano máte pravdu. Je zde problém, že za poslední roky došlo k obrovské škodě na lesích zásluhou Lesů České republiky. Porosty jsou tak narušené, věčné hrabání a divná ůprava země kolem tratí naruší stabilitu těchto stromů.To nikdo neřeší, to je i kolem silnic. Aby zemědělci mohli až na kořeny při orání, se strom vyřeže co nejvíš, ale již se neupraví, tedy neostřihá, ale jsou zde obrovské rány a tím hniloba, pak stačí malý větřík. U nás jsou lesy zničené, ČD poslali fotky na likvidaci dubů, prý jsou nakloněné nad trať. Problém nebyl v dubech, ale jak byly vyfoceny, z cesty a tak vypadaly, že jsou nad tratí. Byly ovšem asi 15 až 20 m dalekp, kmen již silnější, na prkna vhodný, tak se skácely a odvezli na palivo, prý. Nyní se bude budovat rychlodráha u nás. Než zrušili zákon o sdruženích, kde lidé mohli něco špatného napadnout, tak se vše zastavilo. S koncem demokracie, tyto sdružení nemají váhu a rychlodráha bude. Urychlení z Prahy do Brna asi půl hodiny, kdyby jel rychlík bez zastávek, tak je tam stejně. Ale to by nebyl kšeft a kam vylýt peníze. Problém je, že snad ty lesy u nás byly likvidovány v trase oné slavné rychlodráhy a nyní se již provádí vrty a myslím, že do pár let zmizí u nás voda. Viděl jsem to u jednoho nájezdu na dálnici, kde voda opravdu zmizela. Je to něco jako, když kdysi udělali meliorace a na kopcích se stratily prameby. Dlší ochranné pásmo, kde se bude stříkat, prý asi 200m na každou stranu, tak voda bude kontaminována, nestačí zemědělci. Jinak k těm stromům. Dříve opravdu se udržovaly protipožární příkopy, nebo pásy. U nás na jednom byla cesta z lesa. Novodobí chytráci, postavili bodu ovládací, na elektriku do oné cesty, není přístup do této části a nikdo to neřeší. Pamatuji se, že majitelé ony příkopy čistili a nebo ČD, DNES JEN PŘÍSTUP KE STROMŮM, odvezou se na nádraží a zde se rozeberou. Něco je moc špatně. Ještě k oné rychlodráze. Do města se dostanem, tj. 6 km., ale spátky již ne a musim najet asi 20 km. Návratnost peněz bude nulová, pokud pojede ve vagóně pár lidí, ale krajina bude zdevastována. Jedna rodina má novostavbu asi 500 m od kolejí co bude rychlodráha, postřiky jedy budou až k baráku a ještě si nesmí na zahradě postavit ani pergolu. Kdyby to bylo dnes po lokvidaci onoho sdtužení obcí, tak tam barák mít nebudou. Nenavist ke stromům a přírodě je velká. Padá z nich lupaní, neustále straší při větru padajícími větvemi, kořeny jsou nrušené, ony nebezpečné škarpy, kde chodec nemůže uhnout a ciklista usí seskočit směrem do silnice pod auto. Drží se v této škarpě voda a je tu bahno, místo aby to odteklo do pole. Věry jsou čimdál silnější, lesy nebudou plnit svoje funkce 30 až 40 let a vítr se nemá o co rozbít, tak je to jak na moři. A my se hrozně divíme.
Odpovědět
JF

Jan Feranec

11.7.2024 10:18
V profil je rozumný kompromis. Bohužel zaměstnanci Správy železnic o tom nechtějí ani slyšet.
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.7.2024 10:23
Stejný problém jako u elektrického vedení, ochranná pásma vlastníci lesů neudržují a pak se všichni diví, že při větším větru popadají stromy na vedení a obce jsou bez proudu, opravy vedení pří kalamitách se lidem a firmám vyfakturují v podobě poplatků za distribuci a jede se dál. Přitom stačí najmout lidi, za práci zaplatit, rozdat pily a začít dělat, těch co nemají do čeho píchnout jsou statisíce. Místo toho se akorát žvaní o klimatické změně.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.7.2024 15:02 Reaguje na pepa knotek
jsme u toho...ono kdyby tam ty dráty nebyly, byl by tam les. My si něco někam nainstalujeme a pak si stěžujeme.
Dohady jsou jak dětská hra na pískovišti.
Odpovědět
JP

Ján Prečuch

17.7.2024 09:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pane Řezáči pokud chcete, choďte všude pěšky, my ostatní civilizovaní si posloužíme pokrokem v podobě železnice.
Taky tam kde máte dům byla kdysi lesostep, proto buďte od té lásky a zbourejte dům.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

11.7.2024 15:04 Reaguje na pepa knotek
vaše představy jsou tak trochu úsměvné.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.7.2024 18:33 Reaguje na pepa knotek
1*
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

12.7.2024 09:23 Reaguje na pepa knotek
Částečně máte pravdu, ale o té práci to není. Dříve jsme se domluvily s ČD a oni nám řekli kdy bude výluka a poskytli i techniku. Jsou zde třeba skály. Jinak do lesa nikdo nechce, nikdo tu práci nezaplatí a dnes po likvidaci lesů, kde jsou zbytky listnáčů podel dráhy, tak to ne a ČD nejsou již ochotny se zapojit. Pouze buzerují.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.7.2024 13:42 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Přesně tak to bývalo, než vznikly odbory ŽP s odborníky na stromy kolem drah, nejprve na okresech a nyní dokonce v každé firmě. Prodloužily se termíny kácení. A kupodivu domluva nefunguje lépe a lépe.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.7.2024 11:15
Problémy se stromy nemá pouze železnice, ale doslova všichni. Někdy to
lze řešit bez pokácení stromu. Mi vadil sousedův ořešák v příjmu signálu
internetu a stačilo umístit anténu jinam a výše bez jeho ořezu, či kácení.
Ale to jsem já, který oželel pár stovek na novou instalaci antény, abych
zachoval strom. Někde ta možnost není možná a strom musí ustoupit kvůli
bezpečnosti mnoha lidí třeba na železnici. Leckde se lpí na stromech u tratě, ale tentýž úřad dovolí pokácet zdravé stromy pouze kvůli stínění
oken domů. Ve většině případů je ale na vině neuvážená výsadba a taky
lpění na starých stromech, které jsou za svým zenitem a měly by být už
dávno nahrazeny mladými a zdravými stromy vhodnějšími pro dané místo.
Neustále se hasiči, správci komunikací a el. vedení potýkají s tím,
že někdo neuváženě vysadí strom a pak lpí na jeho zachování, ale odmítá
za něho zodpovědnost. Navrhuji zákon, že každý, kdo takový strom hájí,
bude nést taky plnou zodpovědnost za újmu, kterou způsobí. Rázem tak
přestanou blokace kácení nebezpečných starých stromů a nikdo nebude
vlastníkům kecat do jejich rozhodnutí k zajištění bezpečnosti. Je to
velmi jednoduché a levné pro celou společnost. Viník bude vždy znám
a bude mít povinnost se o stromy nejen starat, ale hradit veškeré jimi způsobené škody. Ano ty STROMY NEMOHOU ZA HLOUPOST LIDÍ, ale těm lidem
by nemělo projít, že zavinili neštěstí, či jiné škody. Jinak mne chtěli
přinutit ořezat stromy kvůli elektrickému vedení, které není zapsáno
v katastru jako věcné břemeno a mojí odpovědí bylo, že ať ho teda odstraní
a nebo dají do země, což bych jim dovolil. Nechali další buzerace se slovy,
že budu hradit veškeré škody, které stromy způsobí. Já jim řekl, že ano,
protože nemíním mrzačit stromy kvůli nesmyslně nastaveným ochranným vzdálenostem od vedení. Proč by nemohly pod dráty růst stromy, které
k nim nikdy nedorostou a vedle stromy mladé, zdravé s větévkami, které
nejsou schopny strhnout , nebo jinak poškodit vedení, které je tam navíc
postaveno bez jakéhokoliv povolení vlastníka. Bývalá praxe natáhnout
dráty někomu nad zahradou kvůli nejkratší vzdálenosti je zlo, které ten
pozemek trvale znehodnotí a náprava je z říše snů a pohádek, když dojde
na žádost o odstranění nepovolené stavby.
Odpovědět
Dorian Černý

Dorian Černý

11.7.2024 19:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Starý stromy jsou biologicky nejhodnotnější. Ta mánie všude udržovat jenom mladý stromy je dost hloupá. Lidi už by si měli zvyknout, že nežijou na Marsu a rostou tu stromy. (Tím netvrdím, že se nemá u silnice pokácet shnilej strom, zase všechno s mírou)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.7.2024 09:49 Reaguje na Dorian Černý
Až vám chráněný starý shnilý strom spadne na to, co máte na
krku, tak se vám možná konečně v té dutině rozsvítí. Víte
já tu zažil boj ochranářů za torzo velké vrby u dětského
hřiště, které tak bylo nepoužíváno z hlediska bezpečnosti.
Jednou ale zapomněli podat každoroční zamítavé stanovisko
ke kácení a bylo to torzo zlikvidováno a kmeny převezeny
na okraj lesa k zetlení, Dnes už tam roste pětimetrový
statný dub, který je letos obsypán žaludy. A to už tam
mohl stát dub 10 letý, kdyby to ekoteroristé neblokovali. Dělají moudré ochraně přírody medvědí službu v místě, kde
je v tom lese takových torz nejméně 100 a jedno u hřiště
bylo důvodem jejich teroru vůči dětem a místním občanům.
Byla to akce přespolních ochranářů a ti místní zahambeni
mlčeli, protože by kácení povolili, ale nechtěli shodit
své souvěrce. Pak aby se v hospodě bál člověk hlásit k
ochranářství, když má takové souvěrce blokující třeba
i obchvat silnice, která ničí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LIDÍ
žijících kolem ní. Copak je životní prostředí důležité
pouze pro rostliny, hmyz a zvířata? Lidé nemají nárok
obchvat a likvidaci nebezpečného torza stromu u hřiště?
Chce to trochu zdravého rozumu a kompromisů, než té
hloupé radikality a zásadovosti.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

14.7.2024 13:02 Reaguje na Dorian Černý
Zaujalo mě v Nizozemí, že v parcích měli staré (a tudíž i potenciálně nebezpečné) stromy, ale v obytných souborech každý větší strom hned odstranili a vysadili nový. Pravda, ten nový byl už pořádně vzrostlý.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

12.7.2024 09:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Co je podle vás starý stro? Deset let, dvacet a nebo kde se lípa dožívá pětset let. Navrhuji zákon, aby byla dodržena šířka koruny a tím kořene a ne, že se udělá asfaltka par desítek cm od stromu, že zemědělci, protože jsou špatně nastavené dotace budou orat až na kmen. Vyřadit z provozu tzv. arboretní firmy, které přijedou jako odborníci, seřežou koruny na silné větve, která již neobrazí a jen zde vzniká hniloba. Taky je vidět, že po onom zkrácení se ona větev nabalí a pak se musí vlastní váhou zlomit. Oni si asi myslí, že onen stro poroste do nebe.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.7.2024 10:09 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Ono jde o případ od případu a o strom a strom a podmínky
k růstu a podmínky k růstu. Někdy je starým stromem strom
až ve svých 500 letech a někdy už po deseti letech, když
je na nevhodném stanovišti, kde vytváří problém jak z
hlediska bezpečnosti, tak jiných omezení. O "odborných"
ořezech jsem tu už v minulosti psal a že mi připadají
jako cílená příprava k pozdější likvidaci stromu, nebo
alespoň k opakování dobře placené práce. Ideálem je
vybrat pro dané místo strom, který nebude nutno ani
ořezávat a tím zvyšovat všechna rizika s tím spojená.
Leckde ve městech ale takové podmínky pro mnohé stromy
nejsou a tak nelze než tolerovat různé nepůvodní
kultivary, pokud tam nechceme neustále mrzačit naše
původní dřeviny. Je to i o podloží ze sutě a těch
inženýrských sítích, stínění oken budov a omezení
průjezdného průřezu ulice. Chce to rozum, praxi a
ne nějakou hurá akci bez rozmyslu. Pak na to doplatí
stromy a veřejnost se rozdělí na kritiky a zastánce
problémových stromů. Zažil jsem nákladné přesazení
stromu, kterému jsem tím předvídal jeho zmar. Ta
firma byla buď neodborná a nebo si byla vědoma, že
to nemá smysl, ale nevadilo ji dělat práci zbytečně.
Na jaře se na měsíc strom při pravidelné zálivce
zazelenal pouze na měsíc a pak uhynul. Ono mu ani
nikdo po přesazení neredukoval korunu, ale pouze
kořeny při jeho přesazení. No a v červnu přišla ke
slovu pila a fréza. Akce bratru za 150 tisíc, ale
co! Ekomagoři si vybrečeli přesazení, protože to
nemuseli zaplatit.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

14.7.2024 13:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Jinak mne chtěli přinutit ořezat stromy kvůli elektrickému vedení,..............

Bývalá praxe natáhnout dráty někomu nad zahradou kvůli nejkratší vzdálenosti je zlo, které ten pozemek trvale znehodnotí a náprava je z říše snů a pohádek, když dojde na žádost o odstranění nepovolené stavby. ...............

Nikdy jsem neměl problém s elektrikáři, když chtěli ořezat stromy na mé zahradě. Vždy jsme se dohodli, dokonce mně ořezali i jiné stromy, které jim nevadili.
A pokud máte problém, že vám el. vedení znehodnotilo pozemek, tak se od té elektřiny odpojte a zařiďte si vlastní. Chápete, že kvůli nákladům je třeba mít vedení co nejkratší?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.7.2024 15:09 Reaguje na Jaroslav Pokorný
To vedení nenatáhli mi, ale sousedovi a mohlo být kratší z
druhé strany po obecním pozemku, ale to by museli překreslit
plány, což se jim nechtělo. Takže vedení sousedovi přes můj
pozemek a to jsem měl být proti, aby byl bez přípojky?
Přes můj pozemek má vodu, plyn, kanalizaci, elektřinu i
telefonní přípojku. Po mé smrti bude mít předkupní právo a
pak ať si tam udělá co chce. Klidně ať to pokácí, ale nyní
to nedovolím, protože ochranná pásma jsou zcela nesmyslně
stanovena a neodpovídají skutečným podmínkám. Na takovém
inženýrskými sítěmi protkaném pozemku by musel být pouze
anglický trávník bez stromů a keřů.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.7.2024 20:48
Bouře ve sklenici vody.Ten strojvedoucí,vlakvedoucí nebo jak se to jmenuje by měl vozit ,nafasovat motorovou pilu padlé stromy rozřezat uvolnit koleje a jet dál ze Zlamané lhoty do Čierné pri čope.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.7.2024 21:25 Reaguje na karel krasensky
Tak to dnes nefunguje -
navíc by za to dostal pokutu, minimálně !
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.7.2024 10:21 Reaguje na karel krasensky
Tu práci strojvedoucího jsem v minulosti vykonával a nejde o to tam
mít pilu k uříznutí stromu, ale stačit zastavit vlak dříve, než vás
větev spadlého stromu v kabině propíchne jako oštěp. To jen tak
vyjedete z oblouku a stačíte tak leda zanadávat na ekology, kteří
bránili vykácení stromů u tratě. Na nic víc už často nezbyde čas.
To nehovořím o vykolejení a zranění cestujících. Přimlouvám se
za zodpovědnost ochranářů za takové situace, které tímto zavinili.
Oni jsou beztrestní a tudíž vesele blokují zajištění bezpečnosti
na tratích, silnicích a jinde. Ať dají ruku do ohně a uhradí újmu
na zdraví, životě a majetku. Už pouhá zpoždění by je zruinovala
a to nehovořím o škodách na vozidlech, trolejích, kolejích a už
vůbec ne na zdraví a životech. Ta osobní zodpovědnost je nutná
tam, kde schází zdravý rozum!
Odpovědět
Dorian Černý

Dorian Černý

12.7.2024 20:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Jistě, protože stromy vymysleli ekologové. Měl byste se odstěhovat do pouště, když máte dendrofobii.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.7.2024 11:48 Reaguje na Dorian Černý
Žádnou dendrofóbií netrpím, ale mám zdravý rozum,
že se nic nemá přehánět. Chránit nakloněný strom nad tratí, silnicí, či nad domem je hloupost a nebo má
ochránce převzít plnou zodpovědnost za případné
škody a zmařené lidské životy. O stavu stromů na svém pozemku má rozhodovat vlastník a nikoliv osoba, která za nic nezodpovídá. To je stejné, jako třeba
chránit zříceninu domu a bránit jeho zbourání i
za cenu lidských životů ohrožených pádem budovy.
I zde je za to zodpovědný vlastník a nikoliv ten
"zachránce" zříceniny. Ať převezme zodpovědnost
a chrání zříceninu do aleluja. Ekologové jsou
totiž těmi nezodpovědnými alibisty, kteří odmítají
veškerou zodpovědnost za své nesmyslné nápady.
Jsou jako nesvéprávné děti, které si zaťatými
pěstičkami a pláčem chtějí prosadit i to, co je
hloupé, ba až nebezpečné. PŘEVEZMĚTE ODPOVĚDNOST
ZA TY NEBEZPEČNÉ STROMY A NIKDO JE KÁCET NEBUDE!
Máte možnost dokázat opravdovou lásku k těmto
stromům při jejich záchraně. Už se těším, na ty
zástupy ochranářů ochotných toto podstoupit!
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.7.2024 20:49
Bouře ve sklenici vody.Ten strojvedoucí,vlakvedoucí nebo jak se to jmenuje by měl vozit ,nafasovat motorovou pilu padlé stromy rozřezat uvolnit koleje a jet dál ze Zlamané lhoty do Čierné pri čope.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.7.2024 22:21
Kolem železnice je přece ochranné pásmo, které když se dodržuje, tak by v podstatě žádné spadlé stromy neměly skončit na kolejích.
Neprojevuje se tady zase zelené vytváření zbytečných problémů?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.7.2024 19:24 Reaguje na Radim Polášek
Je to tak jak píšete. Kdysi se to dodržovalo, pak se přestalo, stromy zestárly a padají. Pokud byly malé a zdravé, tak nepadaly
a byla radost dívat se na zelené okolí tratě. Když ale jedete doslova zeleným tunelem, tak vás na lokomotivě spíše jímá hrůza,
kdy některý spadne a mezi nim a vámi bude pouze sklo. Těm
zeleným o život nejde, ale strojvedoucím a cestujícím ano. Je
načase provést zase tu cyklickou obměnu a staré stromy vyměnit
za mladé a lépe pouze keře a stromy pak až v bezpečné vzdálenosti
od tratě. No a nebo tratě zrušit, jíst kořínky a nikam necestovat.
Ona kdyby blbost kvetla, tak někteří ekologové jsou samý květ!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist