https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/prizpusobi-se-borovice-lesni-zmenam-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přizpůsobí se borovice lesní změnám klimatu?

14.4.2023 06:31 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ukázky přírodě blízkého hospodaření v borových porostech v okolí Doks.
Ukázky přírodě blízkého hospodaření v borových porostech v okolí Doks.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Borovice lesní je v České republice druhým nejrozšířenějším jehličnanem. V roce 2020 byl její podíl na skladbě lesů 16,1 %. Přibližně od počátku druhého desetiletí 21. století lze v mnoha oblastech pozorovat zhoršování zdravotního stavu borových porostů, a to v souvislosti s vývojem klimatu spojeným s nerovnoměrnou distribucí srážek a pozvolným zvyšováním průměrných teplot vzduchu, čímž narůstá frekvence period půdního sucha.
 
Chřadnutí borových porostů je natolik závažné, že si zaslouží pozornost z mnoha úhlů pohledu. Vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i., proto v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2023 publikovali článek Potenciál borovice lesní v podmínkách změny klimatu.

Cílem jejich příspěvku bylo shrnout zásadní ekofyziologické aspekty borovice lesní, vývoj zdravotního stavu, přírůstu a plodivosti, ale i vliv smíšení a managementu na zdravotní stav této dřeviny, a tím poskytnout souhrnné podklady pro optimalizaci jejího uplatňování v podmínkách probíhající globální klimatické změny, která je charakterizována především zvýšením teplot vzduchu a nerovnoměrnou distribucí srážek během vegetačního období.

Borovice lesní jako většina druhů dřevin vykazuje nejlepší přírůst na stanovištích s optimální zásobou vody i živin. Vzhledem k nízké toleranci k zastínění se však nejvíce uplatňuje na lokalitách extrémně suchých i podmáčených, kde je vystavena minimálnímu konkurenčnímu tlaku dalších dřevin, a to bez výrazné ztráty na přírůstu.

Borovice lesní je díky svým pionýrským vlastnostem a fyziologickým dispozicím dřevinou snášející nepříznivé podmínky stanoviště. Dlouhodobě tak byla považována za dřevinu vůči suchu a dalším nepřízním klimatu odolnou. Podmínky probíhajícího období změny klimatu, spojené s nepravidelnou distribucí srážek a zvyšováním průměrných teplot, však ukázaly na limity odolnosti této dřeviny.

Svou schopností růst na suchých píscích, dunách, vátých píscích, štěrku, kamenitých sutích a skalách z nejrůznějších hornin se borovice lesní zdála být rezistentní vůči suchu.

Již na přelomu milénia se ale začal v suchých oblastech Švýcarska projevovat ústup borovic z porostů a jejich náhrada dubem pýřitým. To ukazovalo, že borovice snáší více let trvající suché periody hůře než dub.

Stres suchem je vyšší na propustných kamenitých půdách s nízkou schopností zadržení vody. Na chudých písčitých stanovištích je v období sucha nutné počítat s poklesem průsaku a snížením obnovy hladiny podzemní vody, zatímco roste potřeba transpirace.

Výzkum na druhou stranu prokázal, že borovice jsou méně stresovány přechodnými suchými periodami než např. smrk ztepilý. U borovice, na rozdíl od smrku, na stres suchem reagovaly poklesem transpirace citlivěji stromy větších dimenzí, zatímco slabší stromy vykazovaly rozdíl menší.

Množství srážek významně koreluje s tloušťkovým přírůstem borovic. V porovnání se smrkem jsou však ztráty na přírůstu vlivem snížené distribuce srážek u borovice nižší, obzvlášť na vysýchavých a chudých stanovištích.

Jako klíčové pro zhoršování zdravotního stavu borovice byly vyhodnoceny nízké srážky vrcholného léta a začátku podzimu (červenec až září). Vědci proto predikují ústup borovic z nižších nadmořských výšek.

Borovice lesní je více náchylná k embolismu xylému (přerušení vodního sloupce ve vodivých pletivech) vlivem sucha než mediteránní druhy borovic (např. borovice halepská – Pinus halepensis, borovice přímořská – Pinus pinaster), což se po několika po sobě jdoucích extrémních suchých periodách projevilo její vyšší defoliací a snížením růstu.

Dále vědci zjistili, že borovice lesní má vyšší letní spotřebu vody než borovice černá (Pinus nigra).

Oslabení borovic vodním stresem vede k snížené obranyschopnosti vůči patogenům. Jedním z rozšiřujících se škůdců je jmelí, poddruh úzce specializovaný na borovici (Viscum album subsp. austriacum).

Ukázky přírodě blízkého hospodaření v borových porostech v okolí Doks.
Ukázky přírodě blízkého hospodaření v borových porostech v okolí Doks.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

Z borovic parazituje vodu a v suchých periodách zvyšuje stres suchem. Napadení může vést k odumření větve či části koruny, čímž je značně redukován asimilační aparát. V případě masívního výskytu tohoto poloparazita dochází až k odumření stromu.

Jmelí má průkazně negativní vliv na odolnost borovic vůči suchu a regeneraci stromů po období sucha. U stromů, které byly intenzivněji napadené jmelím, po uplynutí periody sucha dále pokračovalo prosvětlování korun.

Napadení jmelím může působit jako predispoziční faktor odumření stromu, neboť způsobuje pokles jeho olistění, ale také jako jedna z jeho příčin vlivem zvyšování vodního stresu v průběhu sucha.

Vědci v závěru konstatovali že:

  • Synergický efekt působení houbových a hmyzích patogenů, v mnoha oblastech také nárůst výskytu jmelí, stres akceleruje, větší riziko zhoršování zdravotního stavu se projevuje na živnějších stanovištích a narůstá s věkem porostů.
  • Většinou mírná, avšak pozitivní reakce přírůstu borovice na tvorbu smíšených porostů naznačuje jeden z vhodných způsobů jejího dalšího využití s ohledem na nejistotu vývoje klimatu.
  • Zároveň se z preventivních důvodů bude potřebné soustředit na časnou výchovu se silnějšími zásahy zejména v mládí, spolu se snížením pěstebního intervalu, které zvýší dostupnost vody pod porostem.
  • Vzhledem k ověřené větší fyziologické odolnosti mladších porostů by vyšší bezpečnost produkce i plnění dalších funkcí lesa zaručilo také cílené snížení obmýtí hospodářských lesů na ohrožených stanovištích.

Článek byl zpracován při řešení grantu „Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny“, podpořeného Grantovou službou Lesů ČR a při realizaci projektu Národní agentury zemědělských věd (NAZV) č. QK22020008 „Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin.“

Článek Potenciál borovice lesní v podmínkách změny klimatu je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (34)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

14.4.2023 08:03
Pro produkční lesy ba šlo použít borovici černou. Je označována za nepůvodní, ale areál sahá k Vídni a pokud by nebyla kulturní krajina, už by u nás dávno byla.
Odpovědět
DA

DAG

14.4.2023 08:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
No ale ta borovice černá, která je například hodně okolo Českých Budějovic a za komunistů se sázela jako normálně produkční dřevina, tak má dneska větší problémy než borovice lesní.
Jde o to jestli budoucí vývoj půjde směrem k lepším podmínkám, pro borovici černou nebo k horším.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.4.2023 11:09 Reaguje na DAG
Když se podíváte do jakéhokoli lesa, tak problémy mají všechny stromy. Jasan, Olše, Modřín, Duby i Šípák, Buk, Habr. Snad jen Babyka a Lípa ne.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.4.2023 12:00 Reaguje na Slavomil Vinkler
U nás kromě jasanů odchází hodně i jilmy (lýkohub), naopak habrům se daří, je bych rád viděl častěji vysazované.
Odpovědět
DA

DAG

16.4.2023 10:10 Reaguje na Karel Zvářal
Mám podobné poznatky. U nás se také daří habrům. Jilmy se pomalu vracejí. Jasan a olše trpí hodně chalarou. To je pro jasany opravdu konečna. Dokonale to zničí všechny mladé stromy. Už ani školkaři je nechtějí moc pěstovat.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.4.2023 09:06 Reaguje na Slavomil Vinkler
Lípa má velké problémy s jmelím. Kolikrát je lípa díky jmelí v podstatě stejně zelená v zimě jako v létě. Ale se jmelím má dnes problém většina dřevin, jmelí se v poslední době chová obrovsky agresívně.
Jinak problémy, co pozoruji má jasan díky jakési agresívní houbě. A zvláště jasany v blízkosti silnic, kde zřejmě působí ještě negativní vliv zasolení.
určité problémy má kaštan Konský kvůli klíéněnce, likvidace listí kaštanu na stom a jejho opad je až o měsíc dříve než opadnou listy jiných stromů a v té době už jelistí kvůli klíněnce polosuché. A stromy to určitě oslabuje. Klíněnka potom ještě částečně napadá javor klen, ale tam zřejmě neškodí prakticky vůbec. A problémy mohou mít dklouhodobě naše původní topoly, protože co pozoruji v pobřežním lese místní řeky, kterým chodím, velké staré stromy postupně odcházejí a nové nejsou vidět.
Jinak nevím, ale je fakt, že v posledních letech se do lesa moc nedostanu.
Odpovědět

Jan Škrdla

14.4.2023 16:21 Reaguje na DAG
Záleží na lokalitě a stanovišti.
Na jižní Moravě (mezi Brnem a Vyškovem) je na tom borovice černá lépe. V smíšeném porostu, tvořeném nejvíce borovicí lesní, černou a dubem, uschlo po epizodě sucha (2014-2018) kolem 80% borovic lesních, naopak těch černých přibližně 80% zůstalo.
Odpovědět
Pe

Petr

14.4.2023 17:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, borovici černé se sice většinou daří lépe, ale produkce nijak závratná není. Růst je pomalý, kmeny slabé.
Buďme rádi, že vůbec něco roste. A na produkci spíš zapomeňme. Máme jiné a mnohem větší starosti, než produkce dřeva za každou cenu.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

14.4.2023 22:23 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pokud si pamatuji, tak borovice černá nemá moc kvalitní dřevo, ale da dřevotřísek by mohla stačit.
Ale proč sázet něco, co doslova alespoň ve středu Čech hyne jako o závod.
U borovice lesní ale již proběhly nové technologie pěstování, tuším, že základem je nechávat hlouběji nasazenou korunu.
Ale buďme si upřímní. Zrovna v tyto dny dost prší a schválně, kolik vody se v našich lesích zadrželo. Zejména na svazích a kde je mělký půdní profil to teče už dolu.

A z měsíc přijdou přísušky, zrovna v době, kdy začínají dřeviny vytvářet nové výhony.

Takže - asi by bylo potřeba přestat řešit co sázet, ale hodně pracovat na omezení tak velkých přísušků.

A teď druhou pohádku - znáte tu O hrníčku ?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.4.2023 08:43
Borovice lesní prošla zatěžkávací zkouškou posledních deseti let, něco odešlo, ale chtít stoprocentní přežitelnost je naivní. Je to krásný strom, který bych jen na extrémně suchých stanovištích nahrazoval b. černou. Tu milují veverky, na zemi pod ní bývají desítky oprysků, což pod b. lesní nevidět. A jestli lokálně nahradit/doplnit šípákem, budiž.
Odpovědět
Anyr

Anyr

14.4.2023 11:09
Místo následků je třeba primárně řešit příčinu.

K tomu postihovat dezinformátory a popírače lidského faktoru jako primární příčiny globální změny klimatu.
Lež totiž není názor. Brání nápravě, ozdravení. A je jedno, jestli taková lež vychází z ega, neschopnosti/nelibosti přijmout fakta, rozežranosti, nebo prostému odmítnutí toho, že předané zvyky (potažmo část celé kultury) našich super předků dost často mohou za to, co zlého se děje dnes.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.4.2023 11:32 Reaguje na Anyr
Primární příčinu řešit v podstatě nelze. To je utopie.
- není zcela jisté že je to jen CO2.
- Zcela sebemrskačské je omezit CO2 v Evropě což je asi 10%.
- Omezit CO2 také nelze bez výrazného zchudnutí společnosti a jejího následného rozpadu se všemi důsledky. Fungující spořádaná společnost je ještě důležitější než klima.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.4.2023 17:10 Reaguje na Anyr
Aj starí Mayovia bojovali proti klimatickým zmenám ľudskými obeťami, len im to tuším nefungovalo. U nás hlavne na Opavsku (SLovensko Krupina) bola rozšírená tradícia pálenia čarodejníc. Predtým sa aplikovalo trošku mučenia, niekomu stačilo len vidieť mučiareň a hneď sa ku všetkému priznal. Pevne verím, že táto metóda by si našla zopaár prívržencov aj tu medzi diskutujúcimi na Ekoliste. Nielen na ekoliste: Celkom nedávno patriarcha ortodoxnej cirkvi v Srbsku Irinej vyhlásil, že záplavy sú božím varovaním. Hlavným vinníkom prírodnej katastrofy je podľa neho speváčka Conchita Wurst, ktorá vyhrala súťaž Eurovision Song Contest.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/7219849/mucili-ich-aj-50-krat-aby-kyvli-u-nas-bola-mestom-bosoriek-krupina.html
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

14.4.2023 22:16 Reaguje na Vladimir Mertan
Ty oběti se prokázaly jako nespolehlivé, pokud nebyl obětován ten, kdo je žádal.
A jakmile se tato praxe ujala, obětování lidí skončilo.
I zde platí, že je třeba jít příkladem.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.4.2023 09:16 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak dnes není moc velký rozdíl mezi obětováním lidí a obětováním životní úrovně lidí. Výsledek bude stejný neboli v politicky a ideologicky vyvolané kauze jako je současný globální alarmismus žádný, toto oběti neovlivní vůbec nic.
Jediný rozdíl bude v tom, že pokud zelení exponenti skutečně obětují životní úroveň občanů evropské Unie a to pro nic za nic, tak aby se udrželi ve vládě, tak budou muset v EU dříve nebo později nastolit zelenou diktaturu a vládnout skutečně násilím.. V podstatě stejnou, jaká bylá v Sovětském Svazu rudá diktatura za Stalina. Jinak tu vládu proti lidem, zoufalým z toho, že jako původně střední třída spadli do chudoby úplně na dno, nemají šanci udržet.
Pokud ovšem zelení evropští bruselští exponenti nejsou přímo užitečnými idioty třeba Číny, ať to už dělají z vlastní hlouposti nebo za cizí peníze. Potom u nás nakonec nevznikne zelená diktatura, ale nějaká odrůda čínské rudé koloniální diktatury.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

14.4.2023 17:46
Mě se daří vedle borovice také dubu červeňáku (ten je ale nepodporován)...
Pokud tam roste lípa, třešeň a dub letní (ať je třeba křivý )nechávám je. Taky se tam daří akátu nežádoucí dřevina, ale do kamen a na podložky pod trofeje je dobrý ...
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.4.2023 19:07
Chceme se přizpůsobovat? - Základ je jednoduchý: odstranění příčin rychlého odtoku vody, až bude toto splněno, pak bude na místě začít přemýšlet o dalších opatřeních, do té doby jde jen o plané tlachání
Odpovědět
Sl

Slovan

14.4.2023 21:02 Reaguje na Jakub Graňák
Přesně tak!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.4.2023 22:30 Reaguje na Jakub Graňák
Ve Španělsku dva měsíce ("zimní vláha") vůbec nekáplo, u nás to bylo před pár lety podobné. Takže problém není ani tak v (rychlém) odtoku, jako extrémním suchu na rozlehlých plochách Eurasie. Jsme stále blíž saharskému klimatu, proto je třeba revidovat, co a kam vysazovat. Tudíž to není plané tlachání, ale zcela racionální úvaha. Klimazměna s antropocénem více či méně souvisí.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

15.4.2023 07:10 Reaguje na Karel Zvářal
Voda je základ, úvahy o tom, zda je lepší P. nigra Austriaca, nebo P. nigra, mi příjdou jako stavění baráku od střechy...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.4.2023 09:32 Reaguje na Karel Zvářal
V regionu Středomoří pršelo v zimě dostatečně. jeno díky nějakému vlivu byly srážky rozmístěny velmi nerovnoměrně. Na jižním Balkáně je nyní přebytek srážek a velmi mokro, V Itálii uvidíme, protože v Alpách je letos nadprůměrné množství sněhu, takže aspoň Pádská nížina by mohla mít dost vody. A Španělako je holt suché.
Ovšem nyní dochází k přelomu v globálním počasí Al Nino - Niňa, nikdy si nepamatuji přesně, které je které, tak se to možná v létě obrátí a na Pyrenejích a Apeninách může být těch srážek velmi moc.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.4.2023 10:14 Reaguje na Radim Polášek
Vy jste jak malej! Zemědělce zajímá pravidelný přísun vláhy, ne že mu uschnou ozimy a nevzejdou jařiny a na to mu čmáchne dvacetiletá voda - pro Poláška dobré!-)... Jde právě o ty extrémy, které ničí život v krajině (smrt žízní/suchem vs. následné vytopení). O to tady běží, že s klimatickou změnou se mění proudění, a osobně mám (také) za to, že je to zčásti i vinou člověka (nadměrné odlesńování, odvodňování, letecká doprava...).
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.4.2023 09:28 Reaguje na Jakub Graňák
Přesně tak.
Co se týká polí, je třeba se podívat na 50 - 100 let staré mapy a prozkoumat mapy všude tam, kde se plocha polí rozšířila na úkor drobných krajinných celků. Ty pole zase o ty rozlohy pomenšit. A na těch plochách vybudovat zpátky otevřená koryta vodních toků, meandry a jejich pobřežní porosty, bažiny, prameniště, tůňky, zaplavované louky a lesy, rybníčky atd. Na původních polích ať si zemědělec hospodaří, tak, jak mu vyhovuje, koneckonců intenzívní zemědělství na velkých plochách potřebujeme, abychom měli dostatečné množství potravin a současně levných potravin.
Ale minimálně by se ty výše zmíněné plochy všude plošně měly vrátit do toho původního "přírodního" stavu, kde tyto , plochy tvořily kostru krajiny a přírody a akumulovaly v krajině po srážkách velmi velké množství vody. Kterou potom postupně v suchých obdobích vydávaly a první až měsíc, dva měsíce bez deště zajišťovaly pořád v té krajině vyšší vzdušnou vlhkost a dostatek vláhy. Takže po tuto dobu na porosty, ať už rostlinné nebo dřeviny, sucho nestihalo dolehnout, poškodit je a snižit jejich životaschopnost.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

15.4.2023 09:51 Reaguje na Radim Polášek
U nás, na katastru 5-6 km čtverečních bylo několik desítek menších prvků, rybníky třeba i jen do 0,5 ha co pár set metrů na každé dráze soustředěného odtoku, mokřiny, cca 5 km náhonů... potok, co měl délku cca 8 km a meandroval ve dvacet metrů široké nivě má dneska 4 km a je z něho mrtvá stoka oraná až po hranu příkopu - když se tohle napraví, a nebude to mnohdy nijak těžké, ty hráze tu pořád stojí, jen jsou probořené, náhony zůstaly neporušené, jen byly odděleny od říčního koryta, tak se situace o dost zlepší, ztráty výměry orné budou v řádech jednotek % a vodní bilance se významně zlepší - jak píšete přinese to dostatek vláhy a vzdušné vlhkosti právě v susších obdobích.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.4.2023 19:10
Ono je to s borovicí těžké. Problém je, že vysazená borovice lesní s hustým zakmeněním nevytvoří ten pověstný kůlový kořen, ale kořeny náhradní nejdou do hloubky. Husté zakmenění nutí růst rovné kmeny do výše a na kořeny není energie. Naopak je to se semenáčem na extrémním stanovišti, třeba na skále. Nízká, pokroucená, ale s dlouhými kořeny.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

14.4.2023 19:20 Reaguje na Slavomil Vinkler
To by vysvetlovalo, prečo na extrémnych stepných lokalitách nevyschla v posledných rokoch zo suchami snáď ani jedna borovica. Tam ich ochranári pracne vyrezávajú, aby udržali step a bezlesie.
Odpovědět
Pe

Petr

14.4.2023 19:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
To je produkční způsob pěstování borovice - na dřevo. Viz obrázky u článku. Dříve to fungovalo, dnes už ne, jede to ale stále dál. Nikdo si dnes netroufne udělat v borovici velmi silnou prořezávku, která by odolnost sice napravila, ale stromky by okamžitě začaly košatět a tvořily by sice odolné, ale sukaté solitery. A v budoucnu místo cenné dvojky jakosti spíš jen sukatá vláknina. Prostě prachy, klima neklima.
Odpovědět

Jan Škrdla

14.4.2023 23:18 Reaguje na Petr
Problém je, pokud se silný zásah v přehuštěném borovém porostu provede pozdě. Místo silných a košatých stromů, se zbylé borovice polámou jako sirky.
Odpovědět
Pe

Petr

15.4.2023 10:56 Reaguje na Jan Škrdla
Ty přehoustlé porosty se často polámou taky. Poslední roky přibývají silné zimní větry, nebo okamžité velké vrstvy těžkého sněhu. Už to tak prostě dělat nejde.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.4.2023 07:52 Reaguje na Jan Škrdla
Jo, říká se tomu štíhlostní koeficient a funguje to například i pro smrk. Je to jeden z důvodů proč zatím nejásám nad hustě se zmlazujícími kotlíky smrku, například v NP Šumava. Tam snad žádný zásah i přes to přehuštění nebude. Jak to asi může dopadnout? No a co se týká borovice lesní tak v článku je to celkem jasně napsáno. I když je to pionýrská dřevina snašející sucho ( písky a podobně), není to dřevina do směsí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.4.2023 07:52 Reaguje na Petr
Každý majitel produkčního lesa musí pěstovat dřevo, aby nezkrachoval a nepřišli exekutoři. Nemůže být altruista ani filantrop, to na exekutory neplatí. Pokud to chtějí jiní musí mu zaplatit, nebo přímo pozemek koupit. Kolik pozemku jste koupil? Nic? Dobrý ne? a tak proč porád plkáte o klimatu. Nikdo nechce kvůli klimatu umřít, ožebračit děti, ani skončit pod mostem.
Odpovědět
Pe

Petr

15.4.2023 10:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nechápu proč by někdo měl majitelům lesa doplácet nějaké teoretické zisky? To můžete jít ještě dál a chtít aby vám platili za to, že les nevykácíte a nepostavíte si tam třeba fabriku, která by vám vydělávala ještě mnohonásobně víc.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.4.2023 15:12 Reaguje na Petr
A proč se tedy fotovoltaikům a větrníkům doplácí zisky, když není odběr jsou vypnuti a cena prodávané energie je nulová?
Nicméně já netvrdil, že je třeba doplácet zisky. I když např. v CHKO je zvykem doplácet zisky jak zemědělcům za vyžádané sečení po částech, za pastvu, majitelům lesa za speciální péči, za nevykácení lesa, rybářům za snížení násady v chráněném rybníku atd. To nevíte?
Odpovědět
HH

Honza Honza

15.4.2023 09:48
Nepomohlo by u borovic pěstovaných na vlastním pozemku jim po čase srazit korunu? Třeba by hlouěji zakořenily. Já to tak dělám, ale jen z důvodu, aby moc vysoko nepřerostly.
Na tomto článku je vidět, jaký je nesmysl nechat vše přírodě, je třeba stále zkoušet nové druhy a poddruhy. Borovice asi nebude nosná dřevina v běžných lesích, spíše to budou listnáče. Dále je vidět, jak je potřebný smíšený les, i když nevhodný pro efektivní těžbu - pro finanční přínos lesníků lepší něco než nic - celý sežraný les kůrovcem nebo uschlý suchem.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist