https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/serial-o-popirani-klimaticke-vedy-dil-iii.situace-v-cesku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Seriál o popírání klimatické vědy, díl III.: Situace v Česku

22.3.2024 07:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Reklama na knihu Modrá, nikoliv zelená planeta, rok 2007.
Reklama na knihu Modrá, nikoliv zelená planeta, rok 2007.
Kde se v Česku objevilo popírání klimatické vědy? Po skromných začátcích v 90. letech souviselo především s ideologickým importem volno-tržních ideologií z USA, později do hry ale začaly vstupovat i zájmy domácího fosilního průmyslu. V posledních letech poté vidíme výrazný otisk Ruska, které se cítí být klimatickou politikou fatálně ohrožené.
 
Centrem a počátkem organizovaného popírání klimatické vědy byly především Spojené státy, kterým se věnovaly předcházející díly tohoto krátkého seriálu o popírání klimatické vědy, který vychází z briefing paperu Klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). První díl se zaměřoval na historii vzniku klimatické vědy a počátky jejího popírání. Druhý díl se potom zaměřoval na to, jak se z popírání klimatické vědy stal globální a do velké míry organizovaný fenomén. Do Evropy, a tedy i do Česka, se popírání závažnosti klimatické změny začalo dostávat po roce 1989 také, ale s jistým zpožděním.

V českém prostředí k tomu dochází především v souvislosti s anti-environmentálním programem konzervativních a neoliberálních organizací, které zde začínají vznikat po vzoru think-tanků ve Spojených státech — jde např. o Občanský institut, Liberální institut, a především Centrum pro ekonomiku a politiku Václava Klause. Místní kontext byl přitom charakteristický dědictvím přeregulovanosti a zkostnatělosti přebujelého, neefektivního státního aparátu. Neoliberální dogma o neschopnosti státu zde tedy padalo na živnou půdu. Na těchto ideologických základech se později zformovalo širší hnutí popírající klimatickou vědu.

Ověřování informací o klimatické změně

Neexistuje žádný jednoduchý návod, jak si ověřit spornou informaci. Nicméně v současnosti existují už poměrně extenzivní databáze, které mapují mýty, manipulace a hoaxy často se opakující v klimatické debatě.

Informační prostředí a konceptuální rozlišení jednotlivých druhů dezinformací je popsáno v článku na Skeptical Science. Na webu Skeptical Science je k dispozici také rozsáhlá databáze sporných argumentů z klimatické debaty, které jsou doplněny rešerší akademické literatury, shrnující jejich relevanci. Projekt založený kognitivním psychologem Johnem Cookem shrnuje výsledky do přehledného zkráceného výtahu, doplněného i detailnějším přehledem. Zajímavé doplňující informace lze často získat i z živé diskuze pod příspěvkem.

Přehled nejčastěji používaných manipulačních technik lze najít v knize Johna Cooka a Haydna Washingtona Climate Change Denial. Existují i obsáhlé klasifikace hlavních dezinformačních argumentů a vývoj hlavních argumentačních linií v čase.

Silná závislost české ekonomiky na fosilních zdrojích spolu s velkými kumulativními emisemi postavily Českou republiku do obtížné situace. Všechny indikátory totiž ukazují, že pokud vztáhneme emise skleníkových plynů k její velikosti, je Česká republika aktuálně i historicky významným znečišťovatelem. Dekarbonizace přitom dodnes představuje velkou výzvu, které se nikdo z politických ani ekonomických subjektů neodvážil postavit čelem.

Po celá 90. léta byla problematika klimatické změny v České republice okrajovým tématem. V roce 2004 ale Česko vstoupilo do EU, která již před českým vstupem začala zavádět opatření s cílem omezit spotřebu fosilních paliv, a poměrně jasně vytyčila dlouhodobou vizi, která směřuje k jejich opuštění. Ve stejný rok začal platit Kjótský protokol, ale emise České republiky přitom po výrazném propadu v 90. letech přestaly klesat. Spolu s tím, jak Česko začala dohánět realita mezinárodního závazku o omezování skleníkových plynů, mohli jsme vidět i rozmach aktivit popírajících závažnost klimatické změny. Vzhledem k tomu, že jedním z významných iniciátorů klimatických politik je Evropská unie, není příliš překvapivé, že se popírání klimatické vědy často protíná s tzv. euroskepticismem (resp. vyhraněným odporem proti Evropské unii jako takové).

Samotnou problematiku klimatické změny poněkud paradoxně pro širokou veřejnost popularizoval Václav Klaus intenzivním popíráním výsledků klimatické vědy v době svého prezidentství. Cesta k popírání klimatické vědy zřejmě vedla přes jeho neoliberální ideologický fundamentalismus, který má tendenci ignorovat nedostatky volného trhu a negativní externality. Právě dlouhodobá neschopnost tržních aktérů reagovat na problematiku klimatické krize pro neoliberální dogmatiky znamená problém, jehož častým řešením je i snaha popřít samotnou existenci problému.

Samotný Klaus přitom pro svůj anti-klimatický postoj nacházel podporu v řadě organizací podporovaných fosilním průmyslem, do kterých po roce 1989 vstupoval a začal navštěvovat jimi organizované konference. Během 90. let vstoupil např. do Mt. Pelerin Society, organizace sdružující ekonomy, filozofy i politiky za účelem popularizace a prosazování neoliberální ideologie, včetně globálně nejvýznamnějších postav popírajících klimatickou vědu, jako je fosilní magnát Charles Koch.

Ačkoliv Klaus v klimatické problematice postrádá jakoukoliv odbornost, udělal z ní jednu z os svého prezidentství. V jeho průběhu zval do ČR profesionály na vytváření pochybností o vědě, kteří jsou placení lobbistickými skupinami. Uváděl zmanipulované dokumentární filmy, překládal knihy financované fosilní lobby a koneckonců sám ve svých vystoupeních i knihách na tyto zdroje odkazoval. Klaus se stal vůbec nejcitovanější postavou v Česku na téma klimatických změn a do jisté míry formoval klimatický diskurz.

V této souvislosti je třeba zmínit i to, že Václav Klaus má jak rodinné, tak osobní vazby na fosilní průmysl — Jan Klaus, jeho syn a spoluzakladatel Institutu Václava Klause, je manažerem ČEZu, největšího vlastníka fosilních zdrojů v České republice. Nadnárodní skupina PPF, založená českým podnikatelem Petrem Kellnerem, je zase téměř výhradním sponzorem Institutu Václava Klause. U podnikatelského úspěchu PPF přitom stály investice do fosilního giganta Gazprom a orientace v ruském prostředí udělala z PPF v roce 2010 jednoho z největších zahraničních investorů v Rusku. PPF později založila spolu s bankou J&T a Danielem Křetínským Energetický průmyslový holding (EPH), zatímco ČEZ prodal část uhelného portfolia Pavlu Tykačovi.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Vstup do uhelného průmyslu v tuto dobu ovšem de facto představoval sázku na krach či alespoň zpomalení dekarbonizačního úsilí. Nutno říci, že tato sázka se bohatě vyplatila, a to v případě EPH Daniela Křetínského až do takové míry, že se vyšvihl do pozice jednoho z hlavních hráčů evropské energetiky. Řada indicií ovšem ukazuje, že tito hráči šli svým zájmům naproti i v ovlivňování veřejné debaty prostřednictvím aktivit popírajících výsledky klimatické vědy. Zatímco Daniel Křetínský skoupil velkou část médií, včetně výrazných, klimatickou vědu popírajících titulů, subjekty tvořící PR pro Seven Pavla Tykače zase provozují falešné profily, které na internetu vystupovaly proti snahám snižovat emise, diskreditovaly environmentální aktivismus a podobně.

Klimatické konspirace v ČR a vliv Ruska

V posledních letech lze také pozorovat razantnější uchopení klimatické problematiky konspirační scénou. Žánr smyšlených konspirací je poměrně starý a vyskytuje se prakticky v každé společnosti. V moderní společnosti jsou pak spojeny především (ale nejen) s krajní pravicí a antisemitismem, a to kvůli stěžejní roli antisemitských konspiračních teorií v ideologii nacistického Německa, která vyústila v tragédii holocaustu.

Nicméně se jedná obecněji o oblíbenou „politickou technologii“ na mobilizaci voličských skupin a vytváření kolektivní sounáležitosti. Kooptace problematiky klimatické změny do různých konspiračních teorií nabývá celé řady (často navzájem se vylučujících) podob. Klimatická věda v těchto teoriích zpravidla hraje roli zkorumpované služky politiky, která má za cíl vystrašit populaci, aby byla snáze ovladatelná.

Konspirační teorie tvrdí, že mezinárodní organizace, jako je OSN, World Economic Forum (WEF) a řada dalších, usilují o zavedení globální vlády. Tyto organizace bývají podle těchto teorií pod vlivem nějakých ještě zlovolnějších skupin (satanistů, globalistů, komunistů, Iluminátů, Židů nebo třeba reptiliánů — mimozemských měňavců z Alpha Draconis, kteří jsou schopni nabývat lidskou podobu a žijí mezi lidmi).

Všechno je podvod!
Všechno je podvod!

Tvrzení, že je klimatická změna hoax, můžeme najít i v současnosti. Globálně nejpopulárnější je konspirační teorie Qanon, která v jádru tvrdí, že svět ovládá satanisticko-pedofilní kabala, kterou přišel svrhnout Donald Trump. Součástí Qanon teorie je i tvrzení, že přijde období masových poprav politických protivníků, které mají nastat po vítězství pro-trumpovských sil (událost mytologicky označovaná jako „Bouře“).

Konspirační prostředí se také částečně prolíná s nábožensky fundamentalistickým prostředím, které zase v omezování emisí vidí snahu o zasahování do Božího plánu, případně aktivity samotného Satana.

Nástup popularity vyfabulovaných konspiračních teorií je globální a projevuje se i v České republice, kde je spojen především s aktivitami proruských webů, projektů a médií. V ruském politickém prostředí hrají konspirační teorie stěžejní roli dlouhodobě. V postsovětském období jim mimořádnou popularitu zajistila schopnost být srozumitelným vysvětlením náhlého rozpadu SSSR a následného ekonomického úpadku v 90. letech.

Rozpad SSSR je vysvětlován spiknutím Západu, který se snaží Rusko ovládnout — a k tomu má sloužit i klimatická politika, protože ruská prosperita je dlouhodobě spojena s exportem fosilních paliv (příjmy z jejich exportu představuje dlouhodobě kolem 20 procent HDP a téměř polovinu příjmů státního rozpočtu).

S nástupem Vladimira Putina k moci totiž začalo být Rusko mnohem proaktivnější v ovlivňování svého mezinárodního obrazu. Toto úsilí výrazně posílilo po pro-západních „barevných revolucích“ v postsovětském prostoru, masivních protestech ruské (především liberální) veřejnosti mezi lety 2011 a 2013 proti omezování občanských práv a podezření ze zmanipulování voleb při opětovném zvolení Vladimira Putina prezidentem.

Ruský establishment v té době zaznamenal významnou ztrátu ideologické podpory pro svoje mocenské zájmy, a to jak v okolních státech, tak mezi vlastní populací. Konspirační teorie jsou tak využívány především jako mocenská politická technologie v domácím i zahraničním politickém boji. Slouží k udržování podpory pro vládnoucí elity, vysvětlení problémů ruské společnosti i k diskreditaci politických oponentů.

Potřebu aktivní tvorby obrazu Ruska v zahraničí zmiňoval Vladimir Putin nedlouho poté, co se ujal prezidentského mandátu. Postupně vznikla řada organizací — od think-tanků po mediální projekty —, které tvoří rozsáhlou síť ovlivňující veřejnost v souladu s ruskými zájmy.

V roce 2005 byla za účelem ovlivňování informačního provozu ve prospěch Ruska založena televize Russia Today (později RT). RT je primárně zaměřená na zahraniční publikum a buduje si značku tím, že informuje o tématech, o nichž západní média „nemohou“ mluvit. Součástí toho ovšem je i systematické šíření vyfabulovaných konspiračních teorií.

Poce 2010 ruská aktivita v mezinárodním informačním prostoru dále stoupala a otisky se začaly objevovat i v ČR. Prakticky všechny mediální a politické subjekty, které dlouhodobě podporují pozice Ruska, přitom nějakým způsobem popírají závažnost klimatické změny.

Rusko je sice na exportu fosilních paliv ekonomicky závislé, zároveň ho ale používá jako geopolitický nástroj na udržování mezinárodního vlivu. Přitom dodnes nemá žádný kredibilní plán na dekarbonizaci ekonomiky, jeho závislost na fosilních palivech se naopak v čase významně zvýšila a přechod světa na nízkouhlíkovou energetiku chápe jako bezprostřední ohrožení. Katastrofický úpadek Ruska v průběhu 90. let, spojený s nízkou cenou fosilních paliv na světových trzích, je stále v živé paměti.

Z hlediska fosilních infrastruktur je přitom dekarbonizace do roku 2050, ke které se zavázala EU a celá řada zemí, velmi blízko.

Zároveň část ruské veřejnosti i odborníků byla také poměrně dlouho přesvědčena, že zrovna Rusko bude z oteplování, narozdíl od ostatních, spíše profitovat (snížením potřeby vytápění, prodloužením vegetační sezóny, otevřením arktické námořní cesty). Ačkoliv novější výzkum odhaluje i významná rizika klimatické změny pro Rusko, historicky je zde i v odborných kruzích vnímání urgence řešení klimatické změny spíše nízké. Souhra těchto vlivů vyústila ve skutečnost, že popírání závažnosti klimatické změny má v Rusku dlouhodobě silné zázemí.

V českém prostředí je nástup popularity nepodložených konspiračních teorií spojený se vstupem Michala Voráčka (mediální podnikatel blízký Miloši Zemanovi) do Parlamentních listů. Po něm se Parlamentní listy změnily do podoby skandalizujícího média s minimálními náklady na redakci. V rámci své transformace začal také na svém webu poskytovat hosting většině nejvýznamnějších konspiračních projektů (Protiproud, Freeglobe, Eurabia), často s antisemitskou tematikou. Někteří autoři spojení s těmito weby (Adam B. Bartoš, Ladislav Zemánek nebo Vladimír Stwora) byli pravomocně odsouzeni za antisemitskou propagandu či popírání holocaustu.

Na všech těchto webech je vidět jak zřetelný otisk ruské propagandy, tak i značný průnik se subjekty na krajní pravici, kterou Rusko dlouhodobě podporuje napříč Evropou s cílem posílení vnitřních štěpných linií. Krajní pravice si téma popírání závažnosti klimatické změny v poslední dekádě přisvojila, zvláště v kontextu posilující popularity konspiračních teorií.

Petr Hájek, rok 2011.
Petr Hájek, rok 2011.

I zde hraje roli Václav Klaus a jeho okolí — blízký spolupracovník Petr Hájek v Parlamentních listech začínal se svým konspiračním projektem Protiproud a Institut Václava Klause je zase Parlamentními listy neobvykle často zmiňován.

V tomto ohledu stojí za zmínku i to, že expanze do Ruska vynesla Klausova mecenáše Petra Kellnera do pozice světové byznysové elity a že Václav Klaus podobně jako jeho nástupce Miloš Zeman navštěvoval Rhodské fórum, organizované ruským oligarchou Vladimirem Jakuninem. Ten je blízkým spolupracovníkem Vladimira Putina, bývalým agentem KGB a vedoucím Katedry státní politiky na Fakultě politologie Lomonosovovy Moskevské státní univerzity. Rhodské fórum přitom zřejmě slouží k ovlivňování vybraných postav světové politiky a byznysu ve prospěch Ruska.

Klaus se také stal členem dozorčí rady Jakuninova think-tanku „Dialog civilizací“ a ruský překlad jeho knihy „Modrá, nikoliv zelená planeta“ platil ruský fosilní gigant Lukoil.

Klaus, a především jeho spolupracovníci stáli u uvádění konspiračních teorií, které jsou typické spíše pro krajní pravici, do českého prostředí. Na hraně krajní pravice se ostatně dlouhodobě pohybuje celá řada jeho spolupracovníků. Například jeho bývalý tiskový mluvčí a spolupracovník Petr Hájek se postupně stal výraznou postavou konspirační scény spolupracující s antisemity a podporující antisemitské politické subjekty a následně také aktérem ruské propagandy.

Hájek přitom již označil za marxistické projekty, jako je evoluční teorie, lékařský výzkum dokazující škodlivost kouření nebo vakcinaci a na svém serveru Protiproud pravidelně brojí proti údajnému satanistickému spiknutí globálních elit, jehož součástí má být i klamání ohledně klimatické změny. Hájkovy mediální projekty měly sice široký dosah, ale také jsou dlouhodobě prodělečné — a zřejmě financované Ruskem.

V České republice přitom dezinformační prostředí proruských serverů zahrnuje desítky mediálních projektů a souhrnně zasahuje několik milionů lidí, čímž může směle konkurovat největším mainstreamovým zpravodajským serverům.

Závěr

Informační prostor kolem tématu klimatické změny je dnes velmi konfliktním terénem, kde se obtížně rozlišuje mezi legitimními tvrzeními a zmanipulovanými či podvrženými zdroji. Velmi aktivní jsou v utváření informačního prostoru zájmové skupiny, které se snaží brzdit klimatické politiky. Setrvalým terčem diskreditujících praktik a informačních operací těchto skupin je přitom veřejná důvěra v klimatickou vědu, její představitele a představitelky i vědecké instituce.

Tato situace vede k řadě negativních důsledků, jako je snižování schopnosti získávat o klimatu pravdivé informace, polarizace veřejnosti, vytváření vyfabulovaných konspiračních teorií a kulturních konfliktů, oslabování komunikace vědecké obce s veřejností či nedostatek spolehlivých informací.

Tato situace vytváří pro tvůrce a tvůrkyně politik, odborníky a odbornice, ale i úředníky a úřednice nepřehledný prostor, kde je obtížné orientovat se v tom, co jsou relevantní odborné podklady a co ne. Výsledkem je potom to, že veřejnost nedokáže rozlišit mezi autentickou polemikou ve vědecké literatuře a vykonstruovanými či zástupnými argumenty, zčásti proto, že k rozpoznání tohoto rozdílu je třeba mít v tématu expertizu. Ze strany veřejných institucí přitom dostatečně nefunguje reakce, která by množství zavádějících informací konfrontovala.

Nepřehlednost klimatické debaty potom vede k neschopnosti opírat se o relevantní a podložené zdroje, což znemožňuje dlouhodobé plánování a správné strategické rozhodování. Výsledkem jsou neefektivní politiky, trpící ekonomika, nesprávně využité zdroje, ale také ohrožená politicko-ekonomická stabilita. Ve střednědobém horizontu je ohrožena také národní bezpečnost.

Klimatická debata je zahlcena celou řadou subjektů, které mají silné zájmy na jejím znepřehlednění. V současnosti proti fosilnímu průmyslu a jeho podílu na dezinformování o klimatu probíhá již množství soudních sporů po celém světě. Bohužel, jak ukazují zkušenosti s dezinformačními praktikami tabákového průmyslu, než se podaří najít přesvědčivé množství důkazů, může to trvat i desítky let.

Přitom množství fosilních paliv, které si můžeme ještě dovolit vypustit, abychom se nedostali do stavu nebezpečné klimatické destabilizace, klesá — a v podstatě bude vyčerpáno v řádu jednotek let. To svět dostává do stavu, v němž buď bude nucen hledat stále nákladnější a extrémnější řešení ke snižování emisí, nebo bude muset akceptovat stále nebezpečnější a nákladnější svět klimatické destabilizace.

V tomto ohledu je obzvlášť skličující vědomí toho, že koncem 80. let, kdy začala klimatická vyjednávání, bylo času na řešení relativně dostatek. Ten byl bohužel promrhán. A organizované kampaně popírající klimatickou vědu na tom mají lví podíl.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (62)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2024 06:54
Popírám, co jsem popíral a hlásám, to co jsem hlásal. Antropocén funguje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.3.2024 07:35
„O hrozném a velikém suchu zdržení dešťů a odtud
následujícím nedostatku vody, jakéhož sucha žádný z lidí nynějších, ode sta let i výšeji, starých nepamatuje“ (Philomates; obr. 2a). Vročení spisku uvozené datem 8. září 1616 ukazuje na jeho bezprostřední
ovlivnění katastrofálním suchem tohoto roku.3
Na začátku kázání reprodukuje řeč Písma svatého
slovy: „Hospodin obrací řeky v poušť a prameny vod
v suchost, zemi úrodnou v slatinnou, pro zlost obyvatelů: zase pustiny suché obrací v jezera a zemi vyprahlou v prameny vod.“ Již v úvodu konstatuje, že „Bůh
podle svého spravedlivého soudu hroznou pokutou nás
navštívil, sucho veliké dopustil, déšť nad obyčej zadržel, odkudž obilíčka i jiných všechněch úrod, potrav
i trav umenšení, nemoci nebezpečné i jiné rozličné zlé
a žalostivé bídy se vlekou …“ Vlastní kázání pak člení na tři části. První nazval „Kdo jest ten tak mocný
pán, jenž déšť zadržuje a vody odnímá“, kde po zdůraznění významu vody pro lidský život sám odpovídá: „Ten Pán a pravý Neptunus žádný jiný není, jedině sám Pán Bůh …“ V této části dává také nepřímý
odkaz na sucho stávajícího roku 1616, když píše:
„Tato první stránka poučuje nás, jak máme toto nynější veliké sucho a nedostatek vody právě vážiti a co
o něm smejšleti.“ Zároveň striktně odmítá jakékoliv
jiné vysvětlení příčiny sucha: „Někteří lidé domnívají
se, že to náhodou a tref uňkem samo od sebe se děje …
Jiní smýšlejí, že to pochází od oučinku hvězd, zle proti
sobě patřících, a praví, že musí některý rok suchý býti … Mnoho jest i těch, kteříž toto všeckno ďáblu a čarodějníkům připisují …“ Vyústění těchto úvah pak
logicky vyznívá jako „pozůstává již tehdy to jedinké, abychom my nynější sucho, neúrodu obilíčka i jiné neřesti, z nedostatku vody, na nás již přišlé, a deště se valící, za obzvláštní jistou a zřetedlnou pokutu
Boží poznávali a říkali: Prst Boží jest toto …“ Druhá část kázání „Pro které příčiny to [Bůh] činí” uvádí a dokládá následujících pět důvodů: potupa slova Božího, modloslužebnictví, nevděk (“že lidé Panu
Bohu za déšť a vodu neděkují, když jí dostatek mají”),
přestupování Božího přikázání a zlé užívání Božích
darů. Třetí část kázání je uvozena názvem “Jakými
prostředky zase dosti vody a deště dosáhnouti můžeme” a podává odpovídající praktický návod věřícím:
opravdové pokání, upřímné modlení a polepšení se
v životě s vyvarováním se všech neřestí.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.3.2024 08:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, sucho, vyprahlá půda, žádné studny, řeky, vznikaly dávno před CO2 proto, že lidé kácely a vypalovaly lesy, vysušovali močály, zřizovali monokulturní pole, zemi ničili nadměrnou pastvou, zkázu dokončily kozy, které vytrhávají trávu i s kořínky, eroze odnese zem, zůstanou jen vyprahlé kameny, studny, řeky zmizí!
Stav nezměníme modlením se k Bohu, vzýváním průmyslu, aby snížil CO2, ale rozumnými promyšlenými postupy, aby skutečně CO2 se podařilo snížit, přitom hospodářství nezkolabovalo, aby se země ochladila a zavodnila.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.3.2024 08:13 Reaguje na Honza Honza
1*
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.3.2024 08:50 Reaguje na Honza Honza
nemyslím, že to byla ukázka mohlení se k bohu, i když je zřejmé, že to co se tu píše na pokračování je v zádase podobná idea, ale co je zajímavé, že se tak datuje k roku 1616, tudíž jako správná ideologie " zboštění " má i klimafobie své sektářské jádro.
Obecně se dá říci, že na klima se připravit dopředu nejde, jde jen udělagt nějaká opatření v oblastech, které trpělo vysokou intenzitou rabování Homo sapiens nestydící se jít přes biologické mrtvoly kvůli zisku a pohodlí.
Zlepšit své vnímání přirozeného a přírody.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.3.2024 08:29
Moc děkuji za tento článek. A proto není dobré postupovat, tak jak je hodnoceno s V. Klausem: rovněž vytvářet klimatické mafie, za každou cenu (i kdybychom měli zmrznout) aplikovat TČ i tam kde vůbec fungovat nemohou. Podporovat Green Deal za biliony, kdy se vyrábí předražené neopravitelné výrobky na 10 let, lidé si je budou nuceni povinně koupit (jinak zmrznou, dostanou likvidační pokuty, nebudou servisy na plyn. kotle apod). Je to extrémní podpora zisku tkzv. ekologických firem, extrémní zátěž přírody vlivem těžby surovin, nutnosti recyklace odpadu složitých výrobků za krátkou dobu (např. elektroauto vyrábět a -recyklovat za 5 let jeho životnosti je ekolog. barbarství).
V. Klaus udělal řadu chyb, které je dobré popsat a odhalit: byla to především velká privatizace, rozkradení majetku za biliony. Amnestie všem viníkům. To neznamená, že opět barbarsky rozšlapeme vše, co chtěl a dokázal: bez funkčního liberálního (neoliberálního) kapitalizmu, kdy se klade důraz na svobodu člověka, omezení státu, aby lidé si mohli sami rozhodovat, ne aby za ně rozhodovali ekologové, spolky, ochranáři, se nepohneme (= je to i trvalá politika ODS!). Chybění takovéto politiky vidíme na zkostnatělém rozhodování EU- např. nesmyslné podpoře zemědělcům, odmítnutím JE. Putin je zlo, ale nabízí svůj levný plyn, zatímco politika EU přináší zkázu- neschopnost si zatopit, dojet do práce (elektroautem na sídlišti bez nabíječky?).
Poučme se již ze starého Říma. Římská říše se stala základem naší civilizace proto, že byla extrémně pragmatická, dokázala převzít vše dobré od svých nepřátel, nerozšlapávala jejich myšlenky, kulturu. Stavěla na demokracii. Posilujme demokracii, neoslabujme ji z jakýchkoli důvodů. Právě zničení demokracie zničilo i Řím, zničí i naši společnost!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

22.3.2024 08:48 Reaguje na Honza Honza
1**
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.3.2024 09:57 Reaguje na Honza Honza
Neskončil Řím spíše na explozi byrokracie? A není toto i zvolená cesta "ochrany klimatu"?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.3.2024 08:54 Reaguje na Jiří Svoboda
ono toho bylo o něco více, na co dojel Řím. Třeba úpadek společnosti kulturní, korupci a neustálé migraci (nájezdy), neschopnost kontrolovat území, soupeření mezi sebou a dost často i vyčerpání zdrojů.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 08:54
Dobrý článek. :D Nevěřil bych že dnes těm prolhancům jako Klaus a Hájen ještě někdo věří. :D

Komické je, že spoustě těch kravin věří i místní odborníci. Třeba takový macháček a rozpad SSSR. :D
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.3.2024 09:54 Reaguje na Petr Elias
Jestli pan Pecka tímto článkem neudělal reklamu spíše "klimaskeptikům", když nebyl současně schopen kriticky vyhodnotit současný nemožný přístup k ochraně klimatu a jeho neúspěchy svádí hlavně na protiklimatické aktivity fosilních lobby.

Prostě pan Pecka není dostatečně odborně nad věcí a pouhým brbláním nahrává oponentům.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 10:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak tento článek je dle nadpisu o blábolistech v ČR a tam se autor docela trefil. :)
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

23.3.2024 08:55 Reaguje na Petr Elias
to se může trefovat kam chce, ale to neznamená, že je lepší, než ti co popisuje.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.3.2024 20:23 Reaguje na Petr Elias
Ale ti "blábolisté" mnohé ovlivnili! A pokud se jim staví ti, co chtějí chránit klima, způsobem, že primární je přihrát státní peníz do nastavených kapes "zelených" firem, pak se nedivme současné situaci v ochraně klimatu. To jsou spojité nádoby a pan Pecka vidí jen jednu z nich.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

22.3.2024 09:37
Varovat před dezinformacemi a přitom uvádět Lukáše Hrábka je velmi komické.

Varovat před fosilními zájmovými skupinami a přitom naletět jiným fosilním zájmovým skupinám je tragikomické.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

22.3.2024 10:16
Pecko, vy jste analytik jak stehno. Jenže světový vývoj se ubírá jaksi jiným směrem, pokud jste si nevšiml. Já si myslím, že ten Putin může i za to, že dneska neměli v hospodě bramborové knedlíky.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 10:33 Reaguje na pavel peregrin
I to je možné. On je na to dost velký magor...;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.3.2024 10:53
Svého času v komunistické ČSSR vycházel týdeník Tribuna pro ideologii, politiku a ekonomiku a hlásal ortodoxní komunistický pohled na dění v u nás i ve světě.
Stejný pocit mám po přečtení III. dílu seriálu o popírání klimatické změny, který bych celkově ohodnotil školskou známkou 4 .

Co se mi absolutně nelíbilo je zcela účelové závěrečné tvrzení
o záškodnické skupině Klaus, Zeman - Tykač,Kelner - kteří napojeni na ruský diktátorský režim-Putin-a jeho fosilní zásoby - neuvěřitelně zbohatli pouze proto, aby škodili demokracii,m.j. tím že popírají klimatickou změnu a opatření proti ní.

Za takový výkon by se nemusel stydět ani jezuita Koniáš, pálící české knihy a prosazující rigidní katolické učení v pobělohorské době, popřípadě Joseph Goebless se Zdeňkem Hořením,posledním šéfredaktorem Rudého práva.

Autor asi neví základní věci . Největším producentem ropy jsou země OPEC, následuje Severní Amerika, poté Rusko , apod.
Podíl Rusů je menší než 15% .

Kdyby byl objektivní, zabýval by se také vztahy mezi globálními hráči na trhu, jejich lobbisty a dopady na klimatické dění z pohledu propagace té či oné zájmové skupiny. A došel k nějakému (objektivnímu ) závěru.

Agitace má za úkol veřejně přesvědčovat recipienty o určité pravdě, získávat je pro určité cíle. Což napsal již Diderot v době Velké francouzské revoluce.
Ví také, že hostitelem poslední konference IPCC byla fosilní velmoc SAE(Spojené arabské emiráty) a nikoli Rusko ?

Článek tak dobře zapadá do kontextu doby honu na ruské čarodějnice a jejich pohůnky v ČR, na které je nutno veřejně ukázat prstem a eliminovat je.

Mimochodem, kam EU a zejména Německo dotáhla Energiewende zmaterializovaná paranoidním prosazováním OZE za každou cenu vedoucí k likvidaci evropského průmyslu se dnes může přesvědčit každý. Postačí , když se podívá na výsledky hospodaření EU x USA x Čína za poslední tři roky a porovná je mezi sebou. K tomu postačí počty ZŠ .

Jinak mě včera málem skolila mrtvice, když ve zprávách ČT1 ukázali bruselskou smetánku v čele s Ursulou Leyenovou jak horuje pro jadernou energetiku.
Společně s Merkelovou se obě čarodějnice postarali o skoro povedený odstřel jádra v EU/ČR a dnes, kdy unijní ekonomice teče do bot díky nesmyslným cenám energií , naše hrdinka "von der" prohlédla.
A hrdě sdělila, že bude usilovat o druhé zvolení předsedou EK.

Tohle se fakt nepovedlo !
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

22.3.2024 10:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Rekl bych, ze predlistopadovemu Rudemu Pravu a jeho sefredaktorovi Horenimu (Tribunu nehajim, tu jsem nikdy nedokazal otevrit) krivdite. Tohle - co pan Pecka predvadi, je jeste horsi. Ralita ale dohnala minuly rezim nakonec a dozene i ten dnesni klimaalarmismus. Ne tim, ze bychom se upekli ci uvarili ale rozvratem spolecnosti, zpusobenym m.j. bigotnim "klimatickym" silenim
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 12:13 Reaguje na Miloš Zahradník
Já už pane matematiku čekám léta, až tu klimatologii rozbijete. A stále nic...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.3.2024 15:38 Reaguje na Petr Elias
Nebojte, dočkáte se. V článku je to snad černé na bílém. "... množství fosilních paliv, které si můžeme ještě dovolit vypustit, abychom se nedostali do stavu nebezpečné klimatické destabilizace, klesá — a v podstatě bude vyčerpáno v řádu jednotek let."
Počkejme tedy těch pár let a ono se uvidí kde je pravda.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 11:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mno, jen tak na okraj. Nebyla to náhodou konference COP (které se IPCC účastnila) a ne konference IPCC? :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

22.3.2024 11:50
Tyto výmysle vypadají ne jako špatně rešeršovaná infa, nýbrž dezinformační ostudy nepatřící do slušných novin. Kde berou NGO drzost a vlastně legitimitu rozhodovat o politice nebo o tom, kdo má pravdu? Jejich „odborníci“ ani neví, co je entropie ani neznají vlastnosti CO2 a vody, resp. vybrali si jedinou fyzikální vlastnost – vlnové délky v IR spektru CO2 jako původ oteplení. Míchat do podvědomí o „popírání“ =žádání důkazů, srovnání s minulostí dávnou i nedávnou, jak dělá jeden diskutující, holocaust, Rusko, a jména těch různých osob, které nejsou klimatology, čili se o téma nezajímaly, je manipulace. Už i minule autor psal lež, nebo ať dá důkazy: „Stejné aktéry pak můžeme vidět opakovaně popírat závěry vědeckého výzkumu v různých tématech — například v problematice škodlivosti kouření, kyselých dešťů, ozonové vrstvy, olovnatého benzinu, zdravotních dopadů azbestu atp.“
Co je “klimatická věda“? Nemyslím si už, že je myšlena jen klimatologie. Ta se bohužel podílí, v 80.letech tvrdila, že se bude ochlazovat s dramatickým důsledky, aby následně tvrdila, že kvůli ozónu Země vyschne a shoří, opět se dramatickými důsledky, to o hladině oceánu a zásobách uhlí je stoletý evrgrýn.
Klimaskepticismus zde od r. 1989? Ne. Nebylo to téma. Divím se, kam dali všichni pamět.
„Organizované kampaně“ popírající klimatickou vědu, prosím jména a datumy, jinak opět nálepkováni z ideozločinu bez důkazu.
Prý klimatici varují od 90.let (ne!). Byly stavby JE a diskuze o dekarbonizaci tehdy? Nebyly. A dnes, kdy český jaderný průmysl neexistuje, západ začíná prosazovat jaderný výzkum, studium a své firmy.
Stejné to bude s uhlím, ČR si ho zdecimuje a západ v klidu využívá a rozvine. Proč jsou útoky na české uhlobarony? Ti by měli zůstat jako jsou v celém světě, vždyt zalepují decimovaný rozpočet. Proč jen nepodporují domácí školky, sport, opravy chodníků … tihle magnáti?
Strašilo se nedávno věčným suchem? Vyplnilo se to v kontextu srážek posledních 3 let? Nevyplnilo. Jsou postavené nové přehrady, když má být to sucho? Nejsou. Kdo tomu bránil? „Eko“NGO.
Mmch i v Rusku celou dobu funguje věda, která sledovala permafrost a přírodu, nebo byla nějak potíraná? Nebyla.
Čeho se bály státy v posledních zimách? Zimy kvůli zásobám plynu, tak neplácejte, že oteplení není Evropě prospěšné, např. nízkou spotřebou plynu. Atd
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 12:01 Reaguje na Jarka O.
No ty bláho. :D :D
Odpovědět
JH

JH

22.3.2024 19:19 Reaguje na Jarka O.
Zase tak marný ten článek není. Klimatologové snesli spoustu důkazů, že klima se mění, může za to člověk a skleníkové plyny. Což je samozřejmě nepříjemná skutečnost, kterou se řada lidí snaží zpochybnit, včetně různých vlivových skupin a nepřátelských mocností, kterým se to nehodí. A že se často vyskytují stejní aktéři dezinformačních kampaní, to je taky pravda. A autor se nesnaží rozhodovat o pravdě, spíš se ji snaží říkat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.3.2024 20:31 Reaguje na JH
"Což je samozřejmě nepříjemná skutečnost, kterou se řada lidí snaží" i využít ve svůj prospěch na úkor značných ztrát společnosti a bezbranných lidí.

Každá mince má 2 strany a nelze koukat jen na tu jednu.
Odpovědět
JH

JH

26.3.2024 06:04 Reaguje na Jiří Svoboda
To máte asi pravdu, ale o tomhle debata zrovna nebyla.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.3.2024 12:50
Tak jak si čtu tuhle diskusi, již třetí pokračování, tak vidím, že "analytik" pan Pecka pohořel se svojí propagandou. Přece jenom jsou u nás lidé, kteří si pamatují bolševika s jeho "vědeckou propagandou".
To je pro mne pozitivní poznání.
Jako negativní poznání mám, že lidé zainteresovaní na současném mýtu politického klimatismu (= za vše může člověk) nejsou schopni jednoduchými slovy vysvětlit klimatické modely (je jich už doopravdy hodně), jejich vědecké poznatky, popsat známé zpětné vazby i nastínit ještě nepoznané zpětné vazby, ukázat co jsou úspěchy modelů a hlavně ukázat i to co ještě neumí.
Místo toho ze sebe dělají trapné všeználky...
No a číst souhrny IPCC, to je opravdu utrpení.
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 13:26 Reaguje na Milan Vaněček
A víte co je nejtrapnější? To vaše ignorantství. :)

Modely jste neviděl, z IPCC čtete jen souhrny (já vím, moc písmenek v AJ :-) ) a věříte dávnoprovařeným exotům kterým jejich teorii realita vyvrátila ani ne za jeden rok.

Vaše víre je pevná, což je ale na jednu stranu moc dobře. :)
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.3.2024 13:48 Reaguje na Petr Elias
Víra v co? Já změny klimatu beru jako část přírody okolo, přizpůsobuji se, snažím se přírodě neškodit.
A když se mě zeptáte na něco o slunečních článcích a optické spektroskopii, tak Vám to dovedu vysvětlit, dělám to celý život.
Odpovědět
ZC

Zdeněk Charvát

22.3.2024 20:00 Reaguje na Petr Elias
👍
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.3.2024 22:14 Reaguje na Milan Vaněček
Nečtěte SPM, přečtěte si SYR nebo celou zprávu...
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.3.2024 19:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak jsem tomu věnoval svůj drahocený čas. SYR to je zase jen vyprávění příběhu, takového, jako si přejí politikové prosazující teorii klimatické změny/rozvratu.
Abych se dostal aspoň trochu k fyzice, musel jsem přejí na IPCC_AR6_WGI_Fullreport, což je 2409 stran
Fyziky je tam málo, ale když se hledá, tak na str. 1022 je rozebíráno, what is the role of clouds in a warming climate.
No a když přejdu na další stránku, Fig.1 tak se konečně dostanu k meritu mých otázek, které jste mi (ani pan Eliáš) nedokázali odpovědět
Konečně je tam uvedena i ta negativní zpětná vazba (cooling) mraků se změnou kompozice mraků.
To je to co já znám, že druh a velikost částic v nano a mikro rozměrech obrovsky ovlivňuje optické vlastnosti tohoto hetrogenního prostředí (mraku).
Ale ani v té nejtlustší zprávě jsem se nedočetl nic o tom, jak mají to optické měření a modelování mraků zvládnuté. Neustále se to dynamicky mění...
A oprávněně si myslím, že to je obrovský, přímo "nadlidský úkol".
Takže zřejmě největší zpětná negativní vazba, která stabilizuje od nepaměti teplotu na Zeměkouli je právě tato (já bohužel neumím do ní vložit ty meteorologické termíny vysvětlující jak se z hlediska meteorologů toto heterogenní prostředí mění...
Odpovědět
KK

Klikve Klikve

22.3.2024 13:52
"Ekonom Klaus nemá v klimatické problematice žádnou odbornost" Sociolog Pecka má zajisté skrytý doktorát z klimatologie. Přinejmenším z meteorologie... Vědci (a lékaři) se nikdy nemýlí... Ani když před stopadesáti lety např. tvrdili francouzští akademici, že z nebe nemohou padat kameny.. Meteority, co jim nosili negramotní sedláci...
Odpovědět
PE

Petr Elias

22.3.2024 14:39 Reaguje na Klikve Klikve
Tak zrovna u Klause je tak nějak všeobecně známo, že o klimatu plácá nesmysle. :D
Odpovědět
KK

Klikve Klikve

22.3.2024 13:54
Odpovědět
KK

Klikve Klikve

22.3.2024 14:05
" Klaus nemá v klimatologické problematice žádnou odbornost"... Sociolog Pecka má na rozdíl od ekonoma Klause tu nejvyšší...
Odpovědět
pk

pepa knotek

22.3.2024 15:43
Tak jsme se ve 3.díle seriálu dozvěděli, že za všechno může Klaus, Putin a jim podobní co vyrábí pro lidi teplo a elektriku - autor zcela pominul asi momentálně spřátelené americké a arabské režimy s jejich ropnou produkcí, frakováním zemního plynu a přepravou LNG přes půl zeměkoule to asi na emise vliv nemá. Proč vyschla sahara, když se tenkrát fosil nepálil, auta nejezdila a lidí běhalo po zeměkouli pomálu to raději nezmiňuje, to by do boje se sodovkovým plynem nezapadlo - zkrátka seriál nic moc.
Odpovědět
PE

Petr Elias

23.3.2024 07:46 Reaguje na pepa knotek
:D :D :D
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.3.2024 16:01
Článek potvrzuje, že klimatismus není nic odborného, ale jedná se o ryze politický konstrukt, který odhaluje padouchy na všech stranách. Tím se liší od klimatické vědy, která se zabývá klimatem a ne politikou.
Mělo by se zjistit, proč je pro politiky tento jinak dost okrajový odborný svět tak přitažlivý, proč stejné úsilí nevěnují třeba kvantové fyzice nebo řeckým dějinám.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.3.2024 17:17

Přiznám se, že jsem se chtěl dozvědět více o autorovi i jeho přístavu.
Což v dnešní době není přes net žádný problém. Jde o veřejně přístupné informace.

Mgr. Pecka vystudoval magisterský obor Teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd KU Praha, pokračoval v doktorandském studiu sociologie na Fakultě sociálních studií v Brně, kde se zaměřoval na vztahování se fosilního průmyslu ke klimatickým změnám.

Zpráva o hospodářské činnosti spolku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), jehož je autor článku členem.

Spolek AMO za který vlastně mluví a píše je financován zejména:

granty a dary z veřejného a soukromého sektoru 12 176 441 Kč
dotace ze státního rozpočtu a územně správních celků 5 618 550
atd.

z toho National Endowment for Democracy 6 596 838 Kč

National Endowment for Democracy je vládní organizace USA, založená roku 1983 se záměrem podporovat demokracii v zahraničí. Je primárně financovaná Kongresem Spojených států.

European Climate Foundation 3 302 783 Kč

A co ECF dělá ? Zejména jsme zdvojnásobili naše dary neziskovým environmentálním nevládním organizacím se záměrem zapojit se do nových a různorodých organizací a přinést nové pohledy na klimatické hnutí.
Propagace bezfosilního energetického systému postaveného na levných, bezpečných, obnovitelných zdrojích energie .
Rozvoj a obhajování spravedlivých a ambiciózních politických řešení pro dekarbonizaci sektorů evropské ekonomiky.atd,atd.

Pokud to shrnu stručně a jasně, autor řadě lidí vytýká jejich financování fosilem a Ruskem, aby lobovali ve prospěch donátorů.

Sám však dělá to samé,nechá se platit zájmovými skupinami prosazujícími OZE, Green Deal a rusofobní názory, ale cudně o tom mlčí, aby si nezašpinil bílé sako nevinnosti.

To mi vadí, protože vím jak je těžké sehnat každou korunu na skutečně ekologickou činnost od sázení stromů, přes úklid odpadků, seznamovat veřejnost se stavem ŽP , brojit proti černým skládkám a postavit se místním developerským záměrům místních klanů. Vše placeno z vlastních a sem tam malý zázrak, nějaká tisícovka daru.
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

22.3.2024 20:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
přesná trefa
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

23.3.2024 19:15
ještě jsem napsal poslední komentář k panu Metelkovi a Eliášovi
pan Metelka: Nečtěte SPM, přečtěte si SYR nebo celou zprávu...
Milan Vaněček23.3.2024 19:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak jsem tomu věnoval svůj drahocený čas. SYR to je zase jen vyprávění příběhu, takového, jako si přejí politikové prosazující teorii klimatické změny/rozvratu.
Abych se dostal aspoň trochu k fyzice, musel jsem přejí na IPCC_AR6_WGI_Fullreport, což je 2409 stran
Fyziky je tam málo, ale když se hledá, tak na str. 1022 je rozebíráno, what is the role of clouds in a warming climate.
No a když přejdu na další stránku, Fig.1 tak se konečně dostanu k meritu mých otázek, které jste mi (ani pan Eliáš) nedokázali odpovědět
Konečně je tam uvedena i ta negativní zpětná vazba (cooling) mraků se změnou kompozice mraků.
To je to co já znám, že druh a velikost částic v nano a mikro rozměrech obrovsky ovlivňuje optické vlastnosti tohoto hetrogenního prostředí (mraku).
Ale ani v té nejtlustší zprávě jsem se nedočetl nic o tom, jak mají to optické měření a modelování mraků zvládnuté. Neustále se to dynamicky mění...
A oprávněně si myslím, že to je obrovský, přímo "nadlidský úkol".
Takže zřejmě největší zpětná negativní vazba, která stabilizuje od nepaměti teplotu na Zeměkouli je právě tato (já bohužel neumím do ní vložit ty meteorologické termíny vysvětlující jak se z hlediska meteorologů toto heterogenní prostředí mění...
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.3.2024 10:59 Reaguje na Milan Vaněček
Ano. Dik, ze jste si dal tu praci s nalezenim - nejen - te stranky 1022. Aspon jedna z tech 2409 stran tak zdalky vypada, ze se kladou podstatne otazky. Rad bych ale zduraznil jeste jeden aspekt, ktery
odlisuje vedecke zkoumani klimatu od napr. vedeckeho zkoumani lidskych nemoci a humanni a animalni mediciny. Statistika je pri zkoumani promenlivosti zemskeho klimatu k nicemu ! (Tim nezpochybnuji uzitecnost statistiky napr. pro teplarenske spolecnosti pri zkoumani promenlivosti potreby plynu atd. To ale
jak kazdy chape jeste nema nic spolecneho s porozumenim, zda a jak se bude menit klimat na dlouhodobe skale.) Duvod - laikum to zni sice banalne ale my nemame dostatecne velky pocet zemekouli vedle sebe, abychom treba ruzne vlivy zkoumali experimentalne. Nemame dokonce ani jednu dalsi Zemekouli, a potrebovali bychom tech zemekouli miliony. Tak jako v medicine potrebujete vetsi vzorek
populace, nez stale jen jednoho - byt treba duleziteho - pacienta na tvorbu a vyzkouseni pripadnych novych leku apod. Jinou moznosti je to lidske telo - a pripadne planetu Zemi - na pocitaci namodelovat natolik vystizne, ze ucinky napr. vakcin (at jiz proti chripce a Covidu u lidi nebo proti zvetsene produkci CO_2 u Zemekoule) budeme verohodne videt jiz na tech numerickych modelech. V pripade mediciny se tomuto srovnani kazdy opravnene zasmeje - zatimco ale v pripade klimatu tomuto malo vzdelana cast populace (ktera zahrnuje naprostou vetsinu politiku, ochrancu klimatu a klimatickych ideologu) stale veri. Ze vyvoj klimatu je mozno postihnout "dostatecne sofistikovanymi" pocitacovymi nodely. Jsou
meteorologove (a vsechna cest numerickym modelum pocasi ktere proudeni atmosfery zvladaji dnes predpovedet velmi dobre dokonce uz na vice dnu dopredu) schopni na pocitaci namodelovat presne se vsemi vstupy a vystupy - vcetne bilance celkovych srazek a vymeny tepla nejen konvekci ale hlavne take i zarenim mezi tou bourkou a zbytkem sveta - treba takovou obycejnou bourku? Jsou schopni meteorologove namodelovat dostatecne presne kvantitativne v pocitaci, co to je dest? Zduraznuji to slovo "dostatecne presne"
pozorovani, ze z mraku urcitych typu bude zrejme padat dest nebo snih tady bylo jisteze jiz v predvedeckych dobach a nepochybne jsou tyto zkusenosti (spis jen statistickeho typu - jak priblizne se urcita masa vzduchu urcite vlhkosti a teploty bude chovat v nejblizsich desitkach hodin pro modelem predikovane zmeny tlaku a teploty vzduchu pri presunu te masy ve vysce X kilometru o Y stovek kilometru ve spoctenem smeru atd.) ) vteleny i do soudobych numerickych modelu. K pochopeni, jak napriklad tyhle jevy uhrnem prispivaji k dlouhodobejsi radiacni bilanci Zeme je nejspis jeste velmi, velmi daleko


Zacit by se melo - i pri popularizaci tematu "klimat" relativne prostsimi otazkami jako napriklad snahou podrobneji pro verejnost
(a studenty prirodovedy atd.) zformulovat, jake vlastne tendence k promenlivosti mel klimat v minulosti. V zemepisu a vlastivede se to driv podavalo stylem, ze klimat "blaznil" v poslednim milionu let (a nejvic nekdy pred 10 - 20 000 lety) kdy se vyskytlo X ledovych a meziledovych dob zatimco predtim, behem tretihor, druhohor a prvohor byl klimat jakoby stabilnejsi. (On asi nebyl stabilnejsi - proste o nem toho mene vime.) Kolik bylo napr. "ledovych dob" za posledni miliardu let (nebo rekneme tedy za poslednich 300 milionu let kdy i vegetace vstoupila plnou silou na pevninu a ten system se zacal podobat dnesnimu) byly jich desetitisice? Na to by se meli pokouset odpovedet zejmena geologove a to, co zjistili by melo byt predmetem popularizace, ne tyhle kravoviny klimatickych fanatiku kde se namaluje Gronsko nebo i kus Antarktidy bez ledu a popisuje se katastrofa, kterou to pusobi v tech dnesnich megalopolisech na brehu mori
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.3.2024 11:22 Reaguje na Miloš Zahradník
Jeste k tomu pouziti statistiky v klimatologii. Pokud klimatologii chapeme "stacionarne" (a tipuju, ze veda zvana klimatologie takto vznikla, ze snahy presneji popsat odlisnosti pocasi v ruznych mistech Zeme a po dlouha desetileti se tato veda snazila co nejpresneji definovat, jaky presne "klimat" maji ruzna urcena mista na Zemekouli a v cem se jejich "klimat" lisi od dalsich mist na Zemekouli) tak to samozrejme lze nazvat jakousi aplikovanou statistikou Podeziram totiz - a a uz i skladba zakladnich pojmu klimatologie tomu nasvedcuje, ze v klimatologii dlouho - az nekdy do roku rekneme 1980 - nebyla rec o zmene klimatu jako o nejdulezitejsim tematu tehle vedy. S tim souvisi i - v podstate saskovske pojmy zvane "normal poslednich 30 let" (30 let je dulezita velicina v lidskem zivote, po 30 letech uz byvaji casto promlceny ciny nebo slova, ktere jste kdysi treba autoritativne prosazovali - ale neni sebemensi duvod, proc by zrovna 30 let mela byt velicina sebemensi relevance pri popisu pocasi a klimatu) apod.

Me tak prijde, ze dokonce uz svou volbou zakladnich pojmu
neni soudoba klimatologie schopna rozumne uchopit svou
nyni udajne nejdulezitejsi otazku totiz, jak se ten "klimat| meniPokud bychom meli zapis zemskeho pocasi te presnosti, jaka
existuje za poslednich rekneme 20, mozna i 100 let za
dobu nekolika milionu (mozna i podrobna znalost par desitek tisicu let by byla dostatecne uzitecna) let - tak
by samozrejme snahy predikovat klimat pokrocilejsimi statistickymi uvahami -nez jen timhle prikladanim pravitka ci krivitka ke grafu poslednich par desitek let - mely jakysi vedecky smysl
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.3.2024 12:56 Reaguje na Miloš Zahradník
Niečo k téme minulosť a extrémy počasia je napríklad aj tu: https://www.thegwpf.org/content/uploads/2024/03/History-Weather-Extremes.pdf?mc_cid=8f46aa0c76&mc_eid=4961da7cb1
Odpovědět
PE

Petr Elias

24.3.2024 16:57 Reaguje na Milan Vaněček
Vy jste opravdu trapně zoufalý. :D

Když si zadám do vyhledávání slovo ,,clouds,, tak je tam nějakých cca 500 nálezů. O odkazech na studie ani nemluvím. :D Vy si ale zapamatujete akorát jednu stránku s nějakým souhrnem. :D

Ono to totiž není tak, že by tam nebyla fyzika - ono je to tak, že vy jste neschopný si tu zprávu přečíst a pochopit. ;)

No a nijak vám nepomáhá ani místní pseudomatematik Zahradník a manipulátor Mertan. :D
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

24.3.2024 20:26 Reaguje na Petr Elias
Jen jsem chtěl panu Metelkovi i Vám ukázat, že i v té nejobšírnější zprávě není věda ale jen obecné někým přežvýkané údaje, naprosto chybí vědecký styl citování pramenů.
Ale když si vezmu na pomoc google scholar (taky si mě tam můžete prověřit, co jsem publikoval) a specifikuji global warming cloud feedback ,
tak výsledek je z pozice optika žalostný,
hned prvý vstup:
Observational evidence that cloud feedback amplifies
global warming
Paulo Ceppia,b,1,2 and Peer Nowac
ale ti nevědí vůbec nic o optických vlastnostech mraků ani o jejich dynamice změn

když projíždím další , tak narazím výjimečně i na to o čem zde neustále píši,
viz článek z Nature Climate: An underestimated negative cloud feedback from
cloud lifetime changes
Authors: Johannes Mülmenstädt,1,2 Marc Salzmann,1
Jennifer E. Kay,3 Mark D. Zelinka4
,
Po–Lun Ma2
, Christine Nam1,∗
, Jan Kretzschmar1
, Sabine Hörnig1
, and Johannes Quaas1
5
1
Institute for Meteorology, Universität Leipzig, Leipzig, Germany
2Atmospheric Sciences & Global Change Division, Pacific Northwest National Laboratory,
Richland, Washington, USA
3Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences and Cooperative Institute for Research in Envi10 ronmental Sciences, University of Colorado Boulder, Boulder, Colorado, USA
4Cloud Processes Research and Modeling Group, Lawrence Livermore National Laboratory,
Livermore, California, USA
∗now at Climate Services Center Germany, Hamburg, Germany

Abstract: As the atmosphere warms, part of the cloud population shifts from ice and mixed15 phase (“cold”) to liquid (“warm”) clouds. Because warm clouds are more reflective and longerlived, this phase change reduces the solar flux absorbed by Earth and constitutes a negative
radiative feedback. This cooling feedback is weaker in CMIP6 than in CMIP5, contributing to
greater greenhouse warming. While this change is often attributed to improvements in simulated
cloud phase, another model bias persists: warm clouds precipitate too readily, potentially
20 leading to underestimated negative lifetime feedbacks. Here we modify a climate model to
better simulate warm rain probability and find it exhibits a cloud lifetime feedback nearly
1
three times larger than the default model. This suggests model errors in cloud-precipitation
processes may bias cloud feedbacks as much as CMIP5–CMIP6 climate sensitivity differences.
Reliable climate model projections therefore require improved cloud process realism guided by
25 process-oriented observations and observational constraints.

To jsou závažné věci co tam píší a jsou to specialisté na klima, ne jako já.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.3.2024 21:32 Reaguje na Milan Vaněček
A hned bychom se mohli zeptat klimatologu na jednu ze zajimavych a dulezitych velicin totiz statistiku - pres celou zemekouli - obsahu vody v teplych a chladnych mracich a jeji promenlivost behem dne a behem roku. Pricemz ani toto samozorejme nestaci nebot mraky jak znamo mohou vuci sobe mit ruzne polohy v nekolika vrstvach atd. atd. Kolik dalsich podobne dulezitych efektu ovlivnujicich klimat (ony ovlivnuji i pocasi ale v ramci nekolika dnu to ma jen maly vyznam) maji klimatologove
dokonale prozkoumany?

Dokonce i u "mnohem jednodussich" otazek - kolik vody (a ani to nemusime delit na vodu a snih) denne naprsi na cele Zemi, jak se tato velicina meni s rocni dobou a jak velke ma fluktuace - klimatologove
dle me zkusenosti odmitaji odpovidat resp. odpovidaji stylem "tak si to najdete v literature nebo si to nejlepe sami spoctete pozmoci udaju z databaze, kam lzeziskat pristup ze podminek, ktere... :)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

24.3.2024 22:26 Reaguje na Miloš Zahradník
Máte vzácnou vlastnost pídit se po ptákovinách a důležité věci Vám unikají.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

25.3.2024 09:37 Reaguje na Ladislav Metelka
Dotaz, kolik vody v ruznem skupenstvi je aktualne v zemske atmosfere je dle Vas ptakovina? Otazka, ktera pro CO_2 pry rozhoduje o osudu sveta, je pro H_20 nezajimava? (Jasne, je "trosku" slozitejsi diky fazovym prechodum, ktere pro CO_2 na planetach typu Zeme nemaji vyznam.)
Znaji klimatologove odpoved na tu otazku a zodpovi ji bez vykrucovani?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.3.2024 12:38 Reaguje na Miloš Zahradník
Lze to spočítat, ale je to nesmyslná charakteristika. Chcete odkaz na data?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.3.2024 13:02 Reaguje na Miloš Zahradník
Ale abyste mohl počítat:
1. jděte na https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-single-levels?tab=form
2. Pod "other" si navolte "Total column water" nebo "Total column supercooled liquid water" nebo "Total column water vapour" nebo cokoli, co Vás zajímá.
3. Vyberte rok, měsíc, den a čas
4. Definujte oblast (vyberte "Whole available region" pro globální pokrytí).
5. Zvolte si formát dat
a můžete si to stáhnout a pak spočítat. Budete to mít v síti 0,25 x 0,25 stupně.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

27.3.2024 14:54 Reaguje na Ladislav Metelka
Dekuji ale premyslim, proc takto nevypada odpoved na otazky
1) jaka je aktualne prumerna teplota vzduchu na Zemekouli a jak se zmenila
za posledni desetileti
2) jaka je prumerna koncentrace CO_2 na Zemekouli a jak se zmenila za posledni desetileti
3) Kolik miliard tun vody je aktualne v ovzdusi ve forme podchlazenych kapicek by mne taky velimi zajimalo - bez zertu - akorat tusim, ze zrovna tyhle "metastabilni" faze jsou zatracene slozita - i kdyz veledulezita pro radiacni bilanci - vec a moje neduvera ze tohle - zvlast potom jak treba tahle velicina zavisi globalne na tom CO_2 - sotva muze byt dnes spolehliveji znamo se jen prohlubuje :)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

27.3.2024 15:05 Reaguje na Miloš Zahradník
A jako u desitek ci stovek jinych velicin dulezitych pro vyvoj pocasi bych veril, ze se to intensivne meri a ze znalost techto parametru je dulezita i pro sofistikovane numericke modely pocasi - ale jak vypada vyvoj techto parametru klimatickeho systemu v radu desetileti a staleti je jeste mnohem slozitejsi otazka. Kolik prechlazene vody bylo v atmosfere za ledovych dob a podobne otazky - to prece modely ktere neco chteji rici o budoucnosti musi byt schopny zrekonstruovat, ne ? :)

Ja ale nechci zesmesnovat problemy ktere jsou ocividne prilis slozite pro soucasnost
spis by mne zajimalo neco o meteorologickych modelech
Treba ted pred velikonocemi vypada ten Atlantik na zapad od nas docela divoce a neobvykle
chci li predpoved na tyden a mam li
k tomu vsechny superpocitace
na kolik dni mi staci jen globalni Navier Stokes rovnice
a na jake "popozitri" potrebuju treba uz i zapojit do vypoctu mnozstvi
supercooled water v oblacixh na prilehlem uzemi? Ktere paramatry tech modelu jsou meteorologicke (tedy jejichz zmena nebo dokonce i aktualni hodnota neni dulezita pro predpoved pocasi na po-po-zitri) a ktere klimaticke tedy ktere hraji roli az v dlouhem case nekolika let a vice
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

28.3.2024 07:42 Reaguje na Miloš Zahradník
Ano, modely jsou schopné to zrekonstruovat. Má to jeden drobný háček. Nemáte absolutně žádná data, abyste ten výsledek validoval.
Odpovědět
PE

Petr Elias

25.3.2024 07:55 Reaguje na Miloš Zahradník
Ono to pane nejvyššíultračuprhypezžůžolabůžo matematiku čeká na vás, až to celé řádně přepočítáte a prozkoumáte. :D
Odpovědět
PE

Petr Elias

25.3.2024 07:53 Reaguje na Milan Vaněček
Tak samozřejmě, že ten co tvrdí něco co se vám nelíbí o tom vůbec nic neví a ten, co váš názor potvrdí, je borec. :D

Tady máte takový hezký odkaz, snad vám pomůže:

https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/manipulativni-obsah/potvrzovaci-zkresleni/

A já se nebavím o nějakém google scholar - já se bavím o tom, že jste si z toho reportu vybral nějaký souhrn a ostatní ignorujete. :D

Jo a mimochodem autoři té studie Observational evidence ... nejsou žádní ,,upozadění,, chudáci, ale jsou citováni i v tom IPCC reportu (Zelinka, Salznamm, J.E. Kay, Kretzschmar, ...).

Takže je to s vámi jako vždy - našel jste si něco, co potvrzuje váš názor, nerozumíte tomu (ani plný přístup k té studii jste si nezřídil), ostatní věci ignorujete a vytváříte z toho závěry které opět potvrzují váš názor. :D
Odpovědět
MV

Milan Vaněček

25.3.2024 08:55 Reaguje na Petr Elias
Konečně už jste to možná oba pochopili: ve vědě (i klimatické) se toho hodně děje, přibývají poznatky, souhlasné i protichůdné (viz ten můj poslední příspěvek). Ale pak se toho zmocní ti nabalení na IPCC a udělají z toho 80 stránkový propagační materiál pro politiky či 2400 stránkový materiál (ten prý už je fajn i pro vědce).
Ale ty zprávy IPCC to jsou jen narativy, které propaguje určitá část establishmentu. Nic míň ani nic víc.

A když se dopátráte vědy, tak vidíte, že i ti citovaní v IPCC reportu (ale nevědeckým způsobem, jsou jen uvedemi nakonci jejich práce, ale zcela chybí klasické vědecké odkazování na ně při "argumentaci" v konkrétním textu zprávy.
Slouží jen jako zástěrka podporující předem stanovený narativ (=CO2 dominuje, kladné zpětné vazby, které ho zesilují, dominují), takže Vás holenkové čeká jen katastrofa, když nám nebudete naslouchat a poslouchat.
Chápete to už, pane Eliáši?

Opravdu, jak píšete: "autoři té studie Observational evidence ... nejsou žádní ,,upozadění,, chudáci, ale jsou citováni i v tom IPCC reportu (Zelinka, Salznamm, J.E. Kay, Kretzschmar, ...)".
Naprosto s tím souhlasím, celou tu studii mám staženou z webu, jen v reportu nenajdete jejich výsledky a opinion, místo toho IPCC jen uvede...problém se dál studuje, upřesňuje, ale pozitivní zpětné vazby (které zvyšují mobilizační a ohrožovací potenciál lidstva) ty dominují a preferují se....
Zkrátka: selektivní výběr=naprosté zkreslení a popření vědy.
Odpovědět
PE

Petr Elias

25.3.2024 10:20 Reaguje na Milan Vaněček
Vám je opravdu zbytečné cokoli psát. Vy si stejně budete blábolit dál dokola a dokola. Věřte si žvahlavům Lindzenovi a Happerovi a buďte šťastný. ;)
Odpovědět
PE

Petr Elias

25.3.2024 10:31 Reaguje na Milan Vaněček
Jen poslední věc. A to k té vaší stupidní připomínce o špatném odkazování:

Strana 972 Kapitola 7.4.2.4.2

https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf

Můžete si to vaše špatné odkazování projít, vy jeden lháři prolhanej.

(P.S. můžete se s ostatními místními odborníky pustit do hledání těch vašich silných negativních zpětných vazeb - určitě je při vaší kolektivní erudici snadno naleznete a konečně potvrdíte Lindzenovu Iris a vysvětlíte kam se ukryly když už se dle Happera má kvůli nim pár let ochlazovat. )
Odpovědět
PB

Petr Brok

25.3.2024 17:08
Takže řešení je jednoduché. Ať se ta odpovědná část světa spojí a vyžene Putina z Ukrajiny a zakáže mu válčit ( protože klima) a bude vystaráno.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist