https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nefunkcni-domovni-cistirny-odpadnich-vod-ci-prokopnuty-septik-to-je-realita-vsedniho-dne-rika-michal-sperling?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nefunkční domovní čistírny odpadních vod či prokopnutý septik, to je realita všedního dne, říká Michal Šperling

16.3.2020 04:45 | PRAHA (Ekolist.cz)
Neudržovaná čistírna odpadních vod v CHKO Bílé Karpaty.
Neudržovaná čistírna odpadních vod v CHKO Bílé Karpaty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Šperling / Kořenovky.cz
Když si chcete u svého rodinného domu postavit čistírnu odpadních vod, čeká vás návštěva vodoprávního úřadu s jeho přísnými předpisy. Jakmile čistírnu zprovozníte, jste za vodou: v praxi už nikdo už nebude kontrolovat, zda ji provozujete správně. Pokud nás zajímá kvalita vody v Česku, neměli bychom podle Michala Šperlinga, který se od roku 2008 věnuje výstavbě kořenových čistíren odpadních vod, nečištění odpadních vod dále přehlížet.
reklama

 

Jaká je u nás situace s domovními čistírnami odpadních vod?

Převládá tu technooptimistický přístup. Přesvědčení, že když člověk má technické zařízení, tak čištění funguje. Že stačí mít certifikovanou technologii a bude dobře.

A ono není?

Ne.

Dneska musíte mít stohy papíru, abyste získal povolení k provozování domovní čistírny, ale jakmile ho máte, tak už se nemusíte o nic starat.

Protože stát má nulovou vůli či schopnost ohlídat, co lidé vypouštějí ze svých domovních čistíren odpadních vod.

Čili podle vás se u nás provozují domovní čistírny odpadních vod, které moc nefungují?

Ano. A je to zásadní problém.

Já nevím, jaká systémová opatření by bylo vhodné přijmout. Ale cítím strašnou potřebu stát vyzvat k tomu, aby začal řešit nefunkční čistírny odpadních vod, aby se podíval na prokopnuté septiky, přepady z domů přímo do potoka.

Michal Šperling se domovním čistírnám odpadních vod věnuje od roku 2008, specializuje se na kořenové čistírny.
Michal Šperling se domovním čistírnám odpadních vod věnuje od roku 2008, specializuje se na kořenové čistírny.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Protože do prostředí se dostává spousta odpadních vod, které ne že jsou čištěny špatně, ale nejsou čištěny vůbec. A to nejen z individuálních zdrojů, kdy má někdo u domu prokopnutý septik nebo nefunkční čistírnu odpadních vod, ale i z celých vesnic, hotelů...

Jak je to možné? Lidé přeci mají domovní čistírnu, kterou úřad povolil…

Častý problém s domovními čistírnami odpadních vod je, že majitel žije v přesvědčení, že se o čistírnu není nutné nijak starat. Prostě se jednou zapne a ona jede.

Já jsem díky své profesi měl možnost vidět celou řadu domovních čistíren a opravdu velmi často jsem viděl zařízení, které odpadní vodu jen probublalo a promíchalo a poslalo dál do prostředí. A v takovém případě by byl mnohem lepší i obyčejný septik .

Podobné zkušenosti má i zástupce Povodí Ohře pan Ing. Zahrádka, který říká, že až 90 % menších čistíren je nefunkčních.

Co čistírna potřebuje za péči?

Ty dražší, lepší čistírny zvládnou, když se do nich člověk podívá jednou za měsíc a když jednou za čas přijede servisní technik, který čistírnu správně nastaví.

Horší čistírny potřebují péči skoro průběžnou. A dost často se stává, že i při běžném způsobu zatížení nemá čistírna šanci fungovat správně. Protože se o ni prostě nikdo nestará.

Jeden příklad za všechny. Nedávno se v hotelu v Bílých Karpatech konala odborná konference k čištění odpadních vod. A když se vyráželo na exkurzi, z legrace jsem řekl, abychom se šli podívat na čistírnu odpadních vod toho hotelu.

A byl to ukázkový příklad špatné praxe: čistírna jen bublala a všechno to pěkně promíchané znečištění z ní šlo dál. Za akumulační nádrží byl zásak, který byl ucpaný. Normálně tam na povrch vyvěrala nečištěná voda a odtékala někam do chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat.

To není extrémní, výjimečný příklad. To je běžná praxe. Standard.

Než mít neudržovanou domovní čistírnu, to je lepší dobře provozovaný septik.
Než mít neudržovanou domovní čistírnu, to je lepší dobře provozovaný septik.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Šperling / Kořenovky.cz

Ale když si člověk pročte nějaké články a weby k čistírnám odpadních vod, tak se dost často dočte, že stačí jen nějaká lehká údržba, vyčistit koš a čas od času nasypat enzym. Takže to takhle jednoduché není?

Jistě, můžou být domovní čistírny odpadních vod, které skoro nic nepotřebují, nějaké dražší, sofistikovanější modely. Nebo kořenové čistírny s vertikálními filtry.

Ale co vím já ze své vlastní zkušenosti, co vím od úředníků z vodoprávních úřadů, od lidí z Povodí, tak takových dobrých technologických čistíren bude – plácnu – deset procent. A zbytek je těch, které jsou kvůli nedostatku údržby vlastně plně nefunkční.

A abych byl úplně přesný, není to jen nedostatek údržby, ale také to, co lidé do čistírny odpadních vod posílají.

Jak to myslíte?

Když do domovní čistírny odpadních vod pošlete kýbl se Savem nebo když celý den perete, tak to spolehlivě zničí aktivační stupeň čištění. Vybijete v něm všechno živé.

A je také důležité říct, že Česko je unikátní tím, že se k malým zdrojům znečištění, třeba k domácnostem, doporučují především aktivační čistírny odpadních vod.

To je technologie, která není pro rodinný dům tak vhodná právě proto, že při běžném provozu je složité udržet funkční aktivační stupeň čištění. Vyžaduje to kázeň uživatele a průběžnou údržbu a kontrolu, kterou nechce a neumí běžný člověk dělat. V zahraničí musí mít každá takováto čistírna odborného provozovatele, který ručí za bezchybný provoz. Mimo to byl měly být povolovány jen aktivační čistírny, které prokáží, že jsou běžný provoz domácností schopné zvládat. Z aktivačních jsou to čistírny s automatizovaným provozem – čistírny typu SBR. Ale i ty potřebují údržbu a není možné je překrýt mulčovací kůrou a nechat je svému životu. Nebo čistírny kořenové s vertikálními pulzně skrápěnými filtry, které fungují stabilně a bez problému zvládají výkyvy zatížení. Ale i ty potřebují jednou za rok vyvézt kal, posekat rostliny a občas zkontrolovat funkčnost pohyblivých součástí.

Kontroluje u nás někdo kvalitu vypouštěné vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod?

V podstatě ne. Pro legální provozování domovní čistírny odpadních vod postavené na ohlášení vám stačí jednou za dva roky revize. Takže jednou za dva roky přijede revizní technik, čistírnu nastaví a pak dva roky nic.

A nedělám si iluze o tom, že by nebyli revizní technici, kteří dají razítko na v podstatě nefunkční čistírnu. Navíc většina uživatelů ani žádného revizního technika nevolá.

A pokud má někdo domovní čistírnu na stavební povolení, měl by dvakrát ročně odebrat vzorky. Ale to lidi často nedělají.

Už několikrát jsem zažil, jak si někdo pochvaluje, že má domovní čistírnu odpadních vod už osm let a vůbec se o ni nemusí starat. A pár takových jsem viděl na vlastní oči. Byly plné kalu, který spolu s nevyčištěnou vodou odtékal někam pryč.

Stát sice říká, že by měly být revize a vzorky, ale fakticky nikdo nekontroluje, co z domovních čistíren odpadních vod teče ven. A revize ani rozbory nekontroluje.

To je pozoruhodné, vzhledem k tomu, jak složité někdy bývá získat povolení…

Přesně. To je úplně nesmyslné nastavení. Získat povolení je někdy skoro nemožné, požadavky vodoprávního úřadu jsou opravdu přísné. Je to taková noční můra stavebníků.

Ale jakmile povolení na domovní čistírnu odpadních vod získáte, máte vyhráno. Nikdo vás už nekontroluje a klidně můžete čistírnu odpadních vod vypnout a nechat odpadní vodu protékat pryč.

Výtok špatně čištěných odpadních vod, CHKO Bílé Karpaty.
Výtok špatně čištěných odpadních vod, CHKO Bílé Karpaty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Šperling / Kořenovky.cz

Což je paradoxně v některých případech i lepší, protože pak čistírna funguje vlastně jako hodně drahý septik.

A podle vás by tedy stát měl zpřísnit dohled na majitele čistíren?

Stát by si měl hlavně připustit, že tenhle problém existuje. A měl by začít hledat řešení.

Je naprosto pokrytecké nastavit přísná pravidla, ale zavírat oči nad tím, že je nikdo nedodržuje.

A problém je to docela velký. Týká se totiž většiny domů, které nejsou připojeny na kanalizaci. Podle mého většina takových domů má čištění domovních odpadních vod vyřešeno čistě formálně, ale reálně nic nečistí.

Bude to naprostá většina rekreačních objektů, které mají aktivační čištění. A pak tu je stále spousta domů, které mají starou, netěsnící žumpu nebo prokopnutý septik.

Má to nějaké jednoduché řešení?

Jednoduché řešení to nemá.

Každopádně by bylo dobré dělat minimálně osvětu mezi provozovateli čistíren, že je třeba se o ně starat. A mít k nim dokumenty v pořádku. Tak jako lidé považují za samozřejmost, že auto musí mít technickou kontrolu, podobně by to mělo být i u čistíren.

Důslednější vyžadování kontroly by pomohlo i výrobcům, ti by dodávali kvalitnější a dražší čistírny a zajišťovali by k nim servis.

Co by se mělo změnit?

Stát by měl dbát na to, aby se povolovaly technologie, které mají u rodinných domů a rekreačních objektů smysl. Potíž je, že legislativa je u nás nastavena nešťastně a výrobcům stačí, když mají patřičný certifikát.

Asi je nutná osvěta u lidí, aby se o své čistírny starali. Aby věděli, že to není bezúdržbové zařízení.

A úřady by měly vyžadovat a kontrolovat minimálně to, co je v zákoně dané.

Kacířská otázka. Řeky a potoky mají ohromnou samočistící schopnost. Vadí, že se do nich vypouští nečištěné odpadní vody? Fakt to vadí?

Vadí. Vezměme si za příklad ten hotel v Bílých Karpatech. To je krajina, kde jsou nějaká společenstva, která tam žijí a která tam mají být a která jsou něčím cenná. Proto je to CHKO.

Když do chráněné přírody potečou nečištěné odpadní vody, porostou tu časem jen kopřivy.
Když do chráněné přírody potečou nečištěné odpadní vody, porostou tu časem jen kopřivy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Šperling / Kořenovky.cz

A vy do tohoto prostředí začnete dlouhodobě vypouštět znečištění, což jsou z pohledu přírody zpravidla živiny. A místo původních zajímavých rostlin tu najednou máme kopřivy. Znečištění způsobí lokální změnu prostředí.

A vadí to i všude jinde, protože nečištěná odpadní voda prostě kontaminuje povrchové a podzemní vody. Pak místo živých potoků máme stoky, místo dobré vody ve studních máme vodu plnou baktérií.

Jasně, vždycky jsme se zbavovali exkrementů do přírody. Ale když nebyly splachovací záchody, tak se exkrementy kompostovaly. Dneska je rozpustíme ve vodě a pošleme do potoka nebo do země, do podzemní vody.

A do podzemních vod se tak dostává spousta dusíku, spousta chemikálií a léčiv, spousta bakteriologického znečištění. A pokud to někde nečištěné vyvěrá, může to být zdroj nákazy.

A při zasakování blízko studní dojde k jejich kontaminaci. Půda sice má čistící schopnost, ale ne takovou, aby se do studní bakterie nedostaly.

To by možná mohla být cesta? Zájem o vlastní studnu?

Možná. Protože vodu z domovní čistírny odpadních vod typicky vypouštíte v místě, kde máte i studnu. A pokud máte čistírnu v pořádku a ona čistí, pak nehrozí, že budete mít ve studni bakterie.

A pokud máte studnu kontaminovanou bakteriemi, pak to nejčastěji bude kvůli tomu, že v okolí je někde prokopnutá žumpa nebo nefunkční čistírna. Taková studna může být kontaminovaná docela fest.

Má smysl napojit co nejvíc domů na kanalizaci?

Michal Šperling stojí na střeše svého rodinného domu, která funguje jako kořenová čistírna odpadních vod.
Michal Šperling stojí na střeše svého rodinného domu, která funguje jako kořenová čistírna odpadních vod.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Určitě. O to se i Povodí a úřady snaží. Čištění na obecní čistírně je efektivnější, je lépe kontrolované, je tam odborný provozovatel a hlídá se kvalita vyčištění.

Ale někde je to finanční masakr. Vybudovat kanalizaci může být nad možnostmi řady obcí.

Obecně ale má smysl směřovat k centrálnímu systému čištění vody. Ale i u individuálního čištění je potřeba, aby stát měl mechanismy, jak lidi donutit, aby vodu čistili. Anebo aby jim povoloval technologie, které jsou na údržbu opravdu nenáročné.

Nebo aby za každou domovní čistírnou odpadních vod byla povinně akumulační nádrž, aby lidé viděli, co jejich čistírna produkuje za kvalitu vody. Protože když se to hned zasákne, tak nikdo nic nevidí. A dá se předpokládat, že když to bude mít člověk na očích, že se bude víc starat.

Nerad bych, aby z řečeného vyplynulo, že nemá cenu čistit vodu lokálně. Čistit, využívat a zasakovat je dobré v místě, kde se voda používá. Aby se vracela do země. Nejsem příznivcem projektů, kde jsou obce nuceny přečerpávat vodu kilometry daleko do větších čistíren. Je to často energeticky i finančně extrémně náročné.

Snažím se jen jen říct, že je třeba vodu čistit. A ze strany státu na to dohlížet a informovat lidi, že vypouštěním nečištěné vody tráví sami sebe.

A také podporovat technologie, které mají reálně schopnost vodu čistit bez neustálých zásahů uživatelů. To jsou v současnosti dražší elektronicky řízené domovní čistírny, většinou typu SBR, certifikované v CE třídě III nebo PZV, a moderní kořenové čistírny s vertikálními pulzně skrápěnými filtry. Ty jsou z hlediska provozu nejstabilnější a jsou schopné zvládat i velmi nárazový provoz hotelů a penzionů.

Jak máte vyřešené čištění odpadních vod vy sám u sebe?

Tak já mám velmi neobvyklé řešení. Mám rodinný dům v pražském vnitrobloku. Odpadní vodu mi čistí mokřadní čistírna, kterou mám na střeše domu. Vyčištěnou vodu používám na zalévání zahrady nebo na splachování záchodu.

Myslím, že by bylo dobré, kdyby se lidé naučili svou odpadní vodu čistit tak, aby ji mohli znovu používat. Z jednoho prostého důvodu. Je to voda, kterou stejně produkujeme. Splachujeme každý den, myjeme se, pereme. Této vody je vlastně dostatek a je škoda ji nevyužívat. Třeba místo splachování pitnou vodou můžete spláchnout vyčištěnou vodou. To přeci dává smysl.

Sponzorované odkazy:
Bakterie do septiku.
Bakterie do čov.
Sanbien liquid xp 2001.


reklama

Další informace |
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (29)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pa

PavelA

16.3.2020 09:11
Ano,to je realita.
Nefunční DČOV o které se majitelé starají pouze v případě,když začnou zapáchat nebo se ucpe odtok tuky.
Sami výrobci na tom také nesou vinu,protože u aerobních Čov zamlčují potřebu kalové sedimentační jímky.Každá tato ČOV se produkcí kalů časem zahltí.
Individuální DČOv mají místo u RD s specifickými nároky,ale ne v sateltní zástavbě v obcích.Tam je nutno budouvat centrální kanalizační sběrače a ČOV pro více domů najednou.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:25 Reaguje na PavelA
Dobrý den,
výrobci vlastně vypouštějí sami sobě rybník. Kdyby prosadili, aby byly u čistíren povinné rozbory a servis výrobce, budou mít více peněz, budou prodávat kvalitnější čistírny, a inkasovat peníze za servis. Michal Š.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 09:35
Podobné zkušenosti má i zástupce Povodí Ohře pan Ing. Zahrádka, který říká, že až 90 % menších čistíren je nefunkčních.

To je skutečně síla! To bude asi systémový problém. Proč teda nepovolují pro RD vícekomorové septiky? Čistí asi hůře, ale rozhodně lépe, než nefunkčí a drahá ČOV.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Vícekomorový septik požadaované parametry nesplní. Ale splní je kvalitní servisovaná čistírna - pro technooptimisty, nebo speciální septik plus kořenová čistírna s vertikálním filtrem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 12:42 Reaguje na Michal Šperling - Kořenovky.cz
Nejsou ty parametry zase zbytečně přísné? Jako v případě tepelných izolací, mypouštění CO2 u automobilů atd. atd. atd.
Odpovědět

Karel Šlechta

16.3.2020 10:39
Dobrý den,
rád bych se podělil ještě o jednu zkušenost na toto téma. Přihodil se mi rekreační objekt, bývalý mlýn, kde dosud odpad nebyl vůbec řešen. Odpad vede přímo do náhonu. Obešel jsem na veletrhu For Arch všechny výrobce DČOV a všichni mě ujišťovali, že jejich čistírna při daném zatížení je vhodná.
Až projekční a konzultační kancelář nesvázaná s žádným z výrobců, kde jsem se poptal mě vyvedla z omylu, že toto řešení rozhodně vhodné není a doporučila tříkomorový septik, ale doplněný o zemní filtr.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 16:57 Reaguje na Karel Šlechta
To mi připadne rozumné, ale povolí vám to stavební ouřad?
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Do vodoteče takovéto řešení povolit teoreticky může. Organické látky (BSK, CHSK) zemní filtr nějak zvládne. Při zasakování se řeší ještě amoniak a ten klasický zemní filtr neumí.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:31 Reaguje na Karel Šlechta
Tříkomorový septik s filtrem je určitě o něco lepší řešení. Ale za podobné peníze můžete mít kořenovku s vertikálním filtrem. Jediný rozdíl je, že je to sofistikovanější řešení. Septik bude podobně velký, jen lépe vymyšlený. Kořenový filtr lépe čistí a lze ho servisovat. Náklady podobné.
Odpovědět
ig

16.3.2020 10:47
Stát už koná a koná tak jak jedině umí. Vyžaduje povolení, certifikace, revizní zprávy a nedojde mu, že čistírna na ty lejstra neběží :-) Možná by bylo řešení to co výše navrhuje p. Hanzl, nebo zavést "ekologický poplatek" za vypouštění odpadních vod do přírody, který by se snižoval podle prokázané účinnosti čov :-) Bylo by to lepší než hory lejster, navíc by provozovatel ušetřil za úplatek za stavební povolení.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:35 Reaguje na
Úplatky bych v tom neočekával. Pro začátek by bylo dobré vyžadovat osvětu uživatelů a vkládání výsledků testů do nějakého informačního systému.
Odpovědět
Al

AlesR

16.3.2020 11:58
Dávám panu Šperlingovi za pravdu. Provozuji DČOV již několik let u RD a souhlasím, že je s tím obrovská potíž. Když jsem realizoval stavbu, netušil jsem o co jde. Nyní bych to nechtěl ani zadarmo. Neustále kolem toho něco řeším, aby to vůbec nějak fungovalo. Koncentrace povolené úřadem pro vypouštění jsou nastaveny dle typu zařízení, což je defacto dáno certifikátem vydaného pro konkrétní DČOV. Nicméně, těchto parametrů z certifikátu se mi v reálném provozu nedaří vůbec dosáhnout, natož pak dlouhodobě udržet a to poctivě řeším vše dle provozního návodu, tedy odkalování, čištění, výměny filtrů, servis dmychadla, doplňováním enzymů i bakterií atd. To, že jsme přešli na zcela jinou domácí drogerii nevyjímaje. Ačkoliv z toho teče čistá voda, ze vzorků z laboratoře jsem neustále vystresovaný, protože to nevychází jako při certifikaci a tedy dle vystaveného povolení. Jen doplňuji, že certifikát u naší ČOV se tvrdí, že koncentrace mají být více než 2x menší než stanovuje norma. Měření u akreditované laboratoře taky něco stojí. Po energeticky, časově i provozní stránce, to vnímám jako velmi špatné rozhodnutí. Nevím, jak jsou na tom jiné typy čistění. Myslím, že situace vyžaduje nejen osvětu koncových zákazníků (provozovatelů), ale hlavně již ve fázi projektování a schvalování, tedy aby se budovalo to, co reálně funguje v běžných podmínkách a ne pouze v laboratoři. Pokud by mne projektant upozornil na to co mě čeká, zcela jistě bych s takovým řešením nesouhlasil. Patrně konec s nefunkční čistírnou udělá snadno fakt, že povolení pro vypouštění je dáno vždy jen na dobu určitou a k obnovení pak už nemusí dojít, což může skončit i odebráním kolaudačního rozhodnutí stavby RD.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

16.3.2020 19:36 Reaguje na AlesR
Až Vám dojdou nervy, tak se případně ozvěte, navrhneme Vám kořenovku :-).
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.3.2020 13:53 Reaguje na Michal Šperling - Kořenovky.cz
to já se Vám určitě časem ozvu, můj svažitý třičtvrtěhektar na víkendhauzu po kořenovce v rámci celkového zvelebení vysloveně volá. ale mám obecný dotaz: jak je to s umisťováním kořenovky mimo zastavěnou plochu a nádvoří, na trvalý travní porost, notabene na území národního parku?
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

17.3.2020 21:23 Reaguje na Lukas B.
Stavby technické a vodohospodářské infrastruktury je možné stavět i mimo zastavitelné území. Na louku či pole se kořenovka umísťuje běžně. S národní parkem také není problém, vědí, co funguje a nefunguje. Budu rád, když se ozvete. Klidně se přijeďte podívat na naší kořenovku v šumavském podhůří.
Odpovědět
MM

Milan Milan

17.3.2020 09:12
Takový článek je opravdu bomba. Jen by mně zajímala nějaká reálná statistika např. mapa znečištění podzemních vod z nefunkčnosti domovních ČOVek, nebo znečištění z prokazatelných průsaků žump, nefunkčnosti septiků apod. Tak hoďte nějaký statisky ověřitelný odkaz jinak, je to takové kdyby byly v prd...li ryby, nebo jedna paní poudala, nebo papír snese hodně. Suché záchody jsou součástí lidstva po tisíce let, vývozy žump a septiku desítky let rozlévané do širé krajiny, kromě nepříjemného zápachu dodávali však polím a travinám sílu,podporovali humizaci půdy, mělo to svá pravidla a nikdy snad nebyl vážnější problém. Teď jsou na všechno "odborníci", drahé úřady, povolení, dotace a blabla bla a všude je nějaký problém? To nemyslíte vážně??
Odpovědět
KV

Karel Volf

17.3.2020 17:41 Reaguje na Milan Milan
Suché záchody byli součástí lidstva po tisíce let, ale ne prací prášky, antikoncepce a tablety do myček nádobí. Proti hovínkům nic nemám, ale ta chemie je něco jiného.
Kdysi se taky prádlo chodilo prát k potoce s mýdlem, ale to si tlusté tetky s trvalou dnes už neumí představit - zapnu pračku, nasypu prášek a kam to teče, mně nezajímá...
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

17.3.2020 21:26 Reaguje na Milan Milan
Suchý záchod, kompostování, uložení pole je určitě lepší řešení, než děravá žumpa nebo přepad do potoka. Já v článku řešil zněčišťování vod A suchý záchod má již málokdo.
Odpovědět
KV

Karel Volf

17.3.2020 09:55
Rozhovor popisuje realitu v ČR, která je ovšem někdy daleko horší. Jsou vesnice a lidé, kteří žumpy vypouštějí přímo do potoka a ještě se tím chlubí. Čtěte případ z vesnice v CHKO
http://blog.dobo.sk/2018/06/septiky-urednicky-dog-eat-dog-a-zemsky-raj-to-na-pohled/
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.3.2020 13:48 Reaguje na Karel Volf
nechcete mít za sousedy kretény? žijte na samotě. nebo se musíte před koupí nemovitosti zatraceně pídit. lidi jsou obecně hlupáci, celé dny řeší, který si koupí telefon, jaké lyže (na kterých stráví týden ročně), měsíce sjíždějí inzeráty a objíždějí bazary, aby si pořídili ojeté auto (v kterém sedí dvě hodiny týdně a za pět let ho prodají dál), ale když kupují nemovitost, tak jim najednou padnou klapky přes oči, a ani neobejdou sousedy, aby zjistili, jestli to nejsou psychopati na první pohled.
Odpovědět
KV

Karel Volf

17.3.2020 17:36 Reaguje na Lukas B.
Vybirali ten barák rok. Myslíte, ze se nepídili? Obešli všechny sousedy, ale málokdo vám hned na potkání řekne, že je kretén...
Samota, no, dobrý. Ale někdo chce taky infrastrukturu, školku, krám a ne dojíždět ze samoty 15 km. Ale sdělím jim, že jsou hlupáci, když jim sousedé vypouštějí žumpu...
Odpovědět
LB

Lukas B.

19.3.2020 12:24 Reaguje na Karel Volf
já toho pána neznám, a tak samozřejmě netuším, jak moc se pídil. obecně platí, že je-li chuť a jsou-li prachy, můžete postavit téměř cokoli, ale dobré místo za tatru nezapřáhnete a neodtáhnete jinam, a mizerné sousedy postřílet nelze, a mizerný soused, to je horší než výhled z okna na skládku, dálnici a kafilérii a vysoké napětí nad hlavou zároveň.
dle písemného projevu toho pána - ať jsou jeho sousedi jakákoli čuňata - bych ho za souseda teda nechtěl, dává na můj vkus příliš mnoho na prezentaci toho, jak je chytrý a vtipný a dokáže všechny pozurážet, což jakoukoli dohodu zablokuje již v zárodku.
Odpovědět
va

vaber

17.3.2020 10:51
znám domovní čističku je vsakovací, kořenová ,ale po roce z ní vytéká odorná tekutina.
Samočistící schopnost řeky je taková, špína se usazuje na dně vytváří se jakýsi sliz ve kterém nemohou žít žádné vodní rostliny a tvorové,kteří potřebují čisté dno ,zalézt si pod čistý kámen a i zdravou vodní floru. Opticky, ale vypadá řeka jako by se samočistila . Čistota vod je jako ostatní životní prostředí bídná.
Dokud se bude používat v domácnostech tak obrovské množství prý,,neškodných,,chemikálií ,není naděje na zlepšení.Když se projdu kolem prodejny drogerie je jasné ,že téměř vše skončí ve vodě.
Odpovědět
Pa

PavelA

17.3.2020 11:58 Reaguje na vaber
Kořenová není vlastně kořenová.Čištění zajišťují bakterie v podloží/na štěrku či kačírku/,při určitém průtoku a dodávce "znečištění" se množí a rostou a odumírají.
Samotné kořeny rostlin plní druhořadou úlohu.
Takže,vytéká-li z kořenové ČOV odporná tekutina,značí to malý průtok,malé okysličení,zničení bakteríí chemikáliemi nebo prostě zanedbanou údržbu na vstupu odp.vod do ČOV,kde se voda mechanicky zbavuje určitých složek.
Ani kořenová není bezúdržbová.
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

17.3.2020 21:30 Reaguje na vaber
Pokud je kořenovka dobře udělaná, nemůže z ní vytékat žádná špatná voda. Pokud máte možnost, pošlete mi prosím někaké fotky - rád situaci posoudím. můj mail je michal@korenovky.cz
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.3.2020 12:52 Reaguje na Michal Šperling - Kořenovky.cz
Zdravím a děkuji za článek. Čistírnu vody budu v blízké budoucnosti řešit, určitě bude na konci kořenovka. Rád bych se zeptal na praktické rozdíly mezi klasickou horizontální a s pulzně skrápěným filtrem. Rozumím tomu, že v pulzně skrápěné je více prostoru pro aerobní procesy a je účnnější, na druhou stranu v mé disposici (parcela v jedné rovině) by asi vyžadovala čerpadlo. Je možné docílit stejného čistícího efektu s horizontální průtočnou čistírnou větších rozměrů, pokud nehrají roli prostorová omezení? Líbilo by se mi, kdyby čistírna volně přecházela v plochu s otevřenou hladinou a fungovala i jako rezervoár užitkové vody. Přebytky do zásaku.
Děkuji za info. :)
Odpovědět
Michal Šperling - Kořenovky.cz

Michal Šperling - Kořenovky.cz

20.3.2020 15:11 Reaguje na Petr Dvořák
Dobrý den pane Dvořáku,
horizontální bych už opravdu nedoporučoval. Větší plochou lepší účinnost dosáhnout nelze. Při pětinásobně menší ploše vyčistí vertikální čistírna v nekterých parametrech až o dva řády lépe. Např. horizontální amoniak 80 mg, vertikální 0,5 mg. Je podstatně lepší i z hlediska bakteriologického. Užitkovou vodu doporučuji skladovat pod zemí. Až by to bylo aktuální, zavolejte nebo napiště a vymyslíme pro Vás řešení. S přáním usměvavých dní. Michal Šperling
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

20.3.2020 15:56 Reaguje na Michal Šperling - Kořenovky.cz
Aha, to je opravdu obrovský rozdíl. Užitkovou vodu jsem myslel i na závlahu, tj. v poměrně velkém objemu (desítky kubíků).
V každém případě děkuji za info, určitě Vás kontaktuji, až to bude aktuální, zřejmě napřesrok.
S pozdravem, Petr Dvořák.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

13.6.2020 14:28
Tak tohle je voda na můj starý mlýn. Autor zde vystihl princip a popsal děj. Se kterým se ne moc děje. Já se tedy "omezím" na takové malé sdělení zkušeností ( a budu konkrétní ) :

1. Co se týká domovních čistíren odpadních vod ( dále jen DČOV ), jedná se o kategorii zdrojů do cca 50EO ( pro neznalé, kolik nadělá do vody 5O lidí ). A zde je ten zakopaný pes. Měl by je 1- navrhovat odborník, 2- stavět odborník, 3- provozovat odborník, a měly by 4- být odborníkem kontrolovány. Místo toho je praxe, že návrh je proveden jako osazení kusového výrobku s tzv certifikátem, kde je slibováno mnohé, praxe je nedodržitelná. Odborník při návrhu zváží, spočítá a přepočítá, a mělo by to fungovat. V projektu doporučí variantu a výrobce, o jaké je přesvědčen, že je správná a funkční. Vybaví stavební povolení, nabídne autorský dozor a v rámci projektu i provozní předpis. A pak je vše jinak. Přijde konkurenční firma, nabídne a slíbí vše za hubičku, a místo jednoho osadí jiné, nějak to zapojí a šup, zmizí. Odborný vodohospodářský orgán vše povolí, proč také ne, všichni dali razítka, certifikáty a jsou to lidé co přece tohle dělají za peníze. Stavebník je rád, a těší se, jak to bude všechno laciné a fungující. Ale ouha, dříve musel prokázat, odběry, laboratoř, a vyhodnotit, sledovat, mít záznamy. Nynější praxe je taková, že by na takovou věc měl někoho "uhnat", a ten to mít na starosti. Přijet, když je třeba, pohlídat termíny povolení, vypsat hlášení, které se vytratí a úředník na ně zapomene, je také člověk. A tak, postupně péče upadá. A nakonec v dosazováku, plném sajrajtu, vyroste břízka, nebo se na objekt pořídí betonový panel, vypne se elektrika, a je to. Ano, to je někdy realita. V BRD nemyslitelná. Lidé, kteří mají kontrolovat to za představu toho, co za to "strží" dělat ani nemohou, to by nebyli podnikatelé, ale sponzoři. Obvykle totiž je představa taková, že onen stavebník, majitel takového díla a jeho oprávněný provozovatel, má představu, že "potřebuje jen nějaký papír" aby se úřednická koza nažrala a vlk zůstal celý. Spravit se to ale nedokáže za nic, a tak se vlivem nepéče dějí takové lapsusy. Takže to bychom měli kategorii DČOV a soukromé osoby, fyzické osoby, nepodnikatele. Podnikatelé, v malém je to totožné. Osvícených je již více, ale jen když jsou zdroje. Jinak se uplatní tradiční systém - moje firma nemá krev, přírodě transfuze netřeba.

2. U obcí a jejich čistíren komunálních je to dáno někdy obdobně, a přežívá občas způsob řešení kamarád kamarádu z politické strany neublíží. Zvláště je to takto u obcí, které si provozují sami, a mohu dodat seznam. Řešit jako osoba mimo obec problém toho, jak a kdo má co svedené do kanalizace v obci, kde jsou křupani s vidlema, to je práce pro Policii Modrava, ale ne pro odborníky vodní. Obvykle totiž u toho vyplyne spousta historických špatných rozhodnutí ( i nedávných ) a starosta má uši všude. Takže k odminování lze použít úřad vodní, výsledek bude, hádejte jaký. Někde se takový stav "vleče" i 50 let.

3. V článku je uváděno řešení kořenovou ČOV, mám k této "technologii" trochu nedůvěru, ale nezavrhuji ji celkově. Faktem ovšem je, že většinu jsem jich viděl ve stavu efektu čištění blízkému nelegálnímu stavu.

Všechny 3 body jsou hlavně funkcí peněz. A tam je potřeba hledat ten stav. Mít certifikát na papíře, to přírodě nestačí. A ohýbá to vždy jen ten, kdo "myslí za roh a přitom na sebe".

Mimochodem, v daném krásném prostředí onoho hotelu a okolí v Bílých Karpatech se občas rekreují i školí i další odborníci, ekologové, úředníci. Kdysi bylo běžné, že se podle profese každý trochu rád nakouknul na zahrádku toho druhého, nebo tam, kam ho vítr zavál. Jsem rád, že pan autor je jedním z nich.
Od pánů jiného ražení odděluji lidi, co mají zájem, třeba takovým "triviálním" dotazem : kolik máte současně kalový index ? Někdy jsem se dočkal i od "placených odborníků" velmi zajímavých odpovědí.
A pro fajnšmekry mám, v takovém počasí jako je dnes ( slunečno, 30stC ve stínu ) dotaz : Tak a co vám to dělá v létě ? Nejzajímavější odpovědí, kdy jsem opravdu musel potláčet smích smíšený se zlostí skoro násilím, bylo : "Člověče, já v létě vlastně nevím o žádném problému, ale někdy to v tom horku pořádně zapáchá."

Nu, závěrem tedy potvrzuji, i tohle je problém, který tu hnije tak nějak anaerobně, ale tak nějak nevytváří teplo, ale pohlcuje dobře míněné úsilí některých. Nechtělo by to ten systém nastavit tak, aby měli práci odborníci kteří mají k věci vztah a obchodní kšeftaři byli pod pořádnou kontrolou ?

Dovolte mi závěrem omluvit se vlkům, ti za tento problém nemohou, zmínka byla jen ilustrační. Stejně tak tam mohl být zmíněn kapitál.

Mějte pěkný letní den, <rýpal lesní>
Odpovědět
 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist