https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/soucasne-zakony-jsou-pro-kocku.chceme-zavest-povinnou-kastraci-kocek-rika-kamila-dvorakova
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Současné zákony jsou pro kočku. Chceme zavést povinnou kastraci koček, říká Kamila Dvořáková

11.4.2024 05:31 | PRAHA (Ekolist.cz)
Volně žijící kočka krmí svá koťata.
Volně žijící kočka krmí svá koťata.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Kočičí útulky praskají ve švech, obce volně žijící kočky zpravidla nijak neřeší a kočky se množí. A umí to velmi rychle. Zabřeznout může už čtyřměsíční kočka. Do roka může mít tři vrhy po třech čtyřech koťatech. A podle Kamily Dvořákové, autorky petice na ochranu koček, současná legislativa nechrání kočky před týráním a strádáním, ke kterému toto volné množení vede. Jedním z požadavků petice je zavést povinnou evidenci a kastraci koček, které nejsou určeny na chov.
 
Založila jste petici Za změnu zákonů pro kočku. K jednotlivým bodům petice se ještě dostaneme, ale co byl pro vás ten spouštěč, který vás zvedl ze židle? Co vás přimělo založit petici?

K tzv. „poslední kapce“ do poháru jsem dospěla více než 10letým vývojem. Tedy od doby, kdy jsem sevřela v náruči první kočku z ulice. Následovaly roky, kdy jsem se starala o další a další kočičky, léčila, umisťovala nebo si je nechala.

V průběhu té doby jsem si uvědomovala, že bez osvěty a pomoci úřadů jde o nekonečný boj.

Jenže osvěta spolků má dopady téměř mizivé a práce s obcemi a městy málokdy úspěšná. Své zkušenosti by mohl vyprávět pan Luboš Kristek z KasPro, který se prací s obcemi zabývá.

Spolky jsou zahlcené, dobrovolníci vyčerpaní marným hašením požáru a pomoc v nedohlednu.

Co jsem mohla, udělala jsem ve svém okolí svým působením. Ve městě, v okresním městě i na úrovni kraje, ale k tomu, že je třeba pomoc svrchu přímou změnou zákonů, jsem dospěla až na jaře loňského roku.

Půl roku jsem pak s manželem a dalšími lidmi ze spolků konzultovali, připravovali. Dva měsíce běžel i dotazník, kterým jsme spolkům, dočaskářům a lidem, kteří se starají o opuštěné kočky na krmných místech, položili 20 různých dotazů, které vedly ke konečné verzi petice. Ta vyšla na světlo světa na konci října.

Kamila Dvořáková je živnostnice, provozuje Vobchůdek Koza z Mimoně.
Kamila Dvořáková je živnostnice, provozuje Vobchůdek Koza z Mimoně.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Kamila Dvořáková

Vaše petice se jmenuje Za změnu zákonů pro kočku. Které zákony je potřeba změnit a jak? V čem jsou nyní nedostatečné?

Já bych nejprve vysvětlila název. Vychází z lidového rčení, které praví, že, když je něco pro kočku, je to vlastně na houby. A v tom spočívá nutnost změn.

Současné zákony: veterinární zákon, zákon o obcích i zákon na ochranu zvířat jsou, co se týče koček, více než děravé. Neexistuje jednotný registr, obce, které prostě nechtějí kočky řešit, proplouvají dírami v paragrafech a kočky mají v zákoně na ochranu zvířat vůči psům postavení jako odpad. Prostě se na ně nemyslí.

Lidé v ulicích jen běhají od jedné kočičí kolonie k druhé, aby je vykastrovali, ukrmili, prosí o podporu, pořádají sbírky a starostové (až na světlé výjimky, kterým patří dík za lidské chování) si v klidu spí v peřinách v době, kdy soukromé osoby řeší, co by měli řešit oni. Tj. starat se o území obce, města jako řádný hospodář. Kdyby se tak dělo, nebude nutné zákony měnit.

Bohužel se tak velmi často neděje, a proto bychom chtěli, aby se z pouhého „obec může“ stalo „obec musí“.

Ze svého okolí znám tři druhy koček. Kočky, které si žijí úplně volně, kočky polodomácí, které se sem tam vrátí k rodinnému domu, a kočky ryze bytové. Hádám správně, že problém jsou hlavně ty dvě dva první druhy?

Ano, to je správně. Nicméně stane se, že i kočka bytová často unikne a je pro ni velký stres objevit se v pro ni neznámém prostředí. A nezřídka se taková kočka ztratí, zatoulá do nějaké kolonie nebo si ji někdo odnese. A bez čipu není jak zjistit, že někomu patří, že není opuštěná, jen se ztratila. Aplikace čipu a zanesení údajů do jednotného registru by tuto záležitost vyřešilo.

Kočky, které domov běžně opouštějí, je třeba kastrovat, aby se dále nerozmnožovaly a jejich potomci zbytečně neumírali hlady v ulicích.

Kočka během zákroku u veterináře.
Kočka během zákroku u veterináře.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jestli se nepletu, stát měl připravit centrální evidenci psů, ale pro různé problémy evidence ještě není. Vy chcete, aby se zadání rozšířilo a vznikla evidence psů a koček? Nebo by to měl být samostatný nástroj?

Z hlediska veterinárních lékařů by bylo ideální, kdyby konečně vznikl registr společný.

Když už jsme u těch psů, za ně se v obcích platí místní poplatek. Měl by se nějaký podobný poplatek zavést i u koček?

Už jsem nad tím uvažovala a jako majitelka koček s tím jsem v pohodě. Když bude poplatek rozumný, proč ne.

Nicméně, nebyla by na škodu i pozitivní motivace pro slušné majitele koček, kteří kastrují a o kočky pečují formou snížení nebo úplného odpuštění poplatku.

Ve vaší petici zmiňujete jako řešení kastraci koček, které buď žijí venku, nebo mají ven přístup. Kdo by měl být za kastraci takových koček odpovědný?

Zodpovědní by měli být především majitelé koček. Bohužel, lidská nezodpovědnost a lhostejnost je v České republice bezbřehá. Mnoho majitelů koček zastává zastaralé názory, že se o sebe kočky postarají samy, že rodit koťata pořád dokola je normální. A že je normální koťata topit.

Stejně jako se člověk nezastavil ve vývoji a ženy už nerodí 10-12-16 dětí od věku 12 let, tak ani kočky by neměly umírat vyčerpáním z nesčetných porodů.

Už čtyřměsíční měsíční kotě může zabřeznout a mít další koťata. Ještě ani samo neví, jak se postarat o sebe a už má zodpovědnost za další krky.

Od lidí je neomluvitelné, že toto dopustí. Za kvalitu života zvířata jsou zodpovědní především majitelé.

Kastrace koček něco stojí, rychlou rešerší na internetu je co cena cca 1000 Kč. Pokud má kočka majitele, je jasné, kdo by měl zákrok hradit. Jak by to ale mělo být u koček bez majitele?

Momentálně hradí tyto náklady za kočky bez majitele většinou soukromé spolky, lidé, kterým není osud těchto zvířat lhostejný. Ale akutně potřebují pomoc obcí, měst i státu. Za opuštěné kočky by měly být zodpovědné obce, na jejichž území jsou nalezeny. Za kastrace, ošetření i stravu.

Zde bych si dovolila citovat jednu ze svých kolegyní ve zbrani: Pokud budou mít obce povinnost hradit náklady za pobyt zvířete v útulku a kastrace, budou dostatečně motivovány k tomu činit preventivní opatření. Vidím to stejně.

Nicméně existují kastrační programy, lokální i celorepublikové (například KasPro nebo Feliti kastrace), opět je vedou soukromé osoby a ty majitelům, kteří si nemohou tento veterinární úkon dovolit, s úhradou kastrací mohou pomoci.

A i některá města nebo obce takový program mají. Osobně vím jen o dvou, ale je možné, že uvědomělých starostů je v republice více. I tak hádám, že se vejdeme do dvou desítek. Přitom by stačilo, kdyby si každá obec vyhradila 10-20.000 Kč za rok a kalamita koček by se dala velmi rychle zastavit a ukočírovat.

Jsou i kočky bytové. I ty mohou ale z bytu utéci. V takovém případě může čip pomoci nalézt původního majitele.
Jsou i kočky bytové. I ty mohou ale z bytu utéci. V takovém případě může čip pomoci nalézt původního majitele.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Dobře, řekněme, že se podařila změna zákonů a obce mají povinnost hradit náklady za pobyt koček v útulku a kastrace, k jakým preventivním opatřením je to povede?

Především k tomu, aby nenechaly věc zajít až do stavu, kdy budou koček desítky.

Takové kočičí kolonie obvykle čítají 20-30 jedinců, ale jsou i takové, kde jsou kastrace absolutně zanedbány a počty jsou 60, 70 i více.

Jaká páka bude na ty obce, kde starosta dál leží v peřinách, problematice volně žijících koček se věnovat nechce či nehodlá?

Pokud budu mít obce povinnost za zákona, bude pro spolky i dobrovolníky jednodušší tam, kde se starosta nestará, ho k této povinnosti přimět. Kde je jasný zákon, jsou i jasné důsledky.

Změny by se měly týkat i finančních postihů. Při současných dírách v paragrafech nejsou pro obce žádné finanční postihy.

Měla by se zákonem zavést u odchycených koček povinná kastrace, nebo povinná sterilizace? Jestli chápu správně rozdíl, při sterilizaci dojde k podvázání pohlavních orgánů, čili nemůže už dojít k početí, zvířeti se ale dál produkují hormony. U kastrace dojde k odstranění dělohy, respektive varlat, a hormony se pak už netvoří. Co je lepší varianta? A měla by legislativa jasně říct, zda se má jednat o kastraci, či sterilizaci?

Já jsem jednoznačně pro kastraci, vycházela bych tu z rakouských zákonů (pozn. redakce: legislativní situace ohledně kastrace koček je zpracována v dokumentu Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením). Spíše je důležité stanovit podmínky a věk kastrace.

Doma mazlíček, venku predátor. Na snímku kočka s ulovenou červenkou obecnou.
Doma mazlíček, venku predátor. Na snímku kočka s ulovenou červenkou obecnou.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

V textu petice zmiňujete, že každý rok myslivci v rámci výkonu myslivosti zastřelí tisíce koček. Píšete, že zbytečně. Nemohou právě myslivci pomoci redukovat stavy koček, které se pohybují na volno?

U této otázky bych ráda využila odpověď od Luboše Kristka z KasPro, se kterým dlouhodobě spolupracuji.

Takže tedy Luboš Kristek odpovídá: Nemohou. Zastřelení zvířete, které doplatí na to, že jej někdo namnožil a následně si neplní zákonné povinnosti, není pomoc. Kočka je zvíře zájmového chovu s řadou výsad ukotvených v českých zákonech.

Navíc pro usmrcení kočky musí myslivec splnit řadu podmínek, přičemž o etických pohnutkách můžeme směle pochybovat.

Každopádně ochrana koček usmrcováním koček je tak trochu oxymoron a pro nás naprostá NO GO zóna.

Text petice argumentuje ohledem na samotné kočky, úprava legislativy by měla vést k menšímu utrpení koček. Nedalo by se argumentovat i ochranou volně žijících živočichů? Dobře živená kočka domácí může ve svém rajonu dost ovlivnit populace volně žijících živočichů, ptáků zejména.

Petice zohledňuje o náhled z hlediska životního prostředí. Jednoznačně je důležité snížit stavy koček a to humánním způsobem jakým je kastrace. A v tomto smyslu i probíhají jednání s politiky.

Pomůžete?

Kamila Dvořáková žádá ochotné lidi o pomoc:

Momentálně sbíráme podpisy především na podpisové archy, které se budou odevzdávat petičním výborům Senátu a Poslanecké sněmovny.

Hledáme aktivní sběrače, kteří by mohli sebrat podpisy mezi známými, kamarády, na akci, které se účastní atp.

Uvítáme každou ruku, která se přidá ke sběru a pošle podepsané archy petice do 14. 5. 2024 na adresu Kamila Dvořáková, pošta Mimoň, P. O. BOX 1, 47124 Mimoň.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (54)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

11.4.2024 06:52
Jednodušší a lacinější je živnost - pohodný/ras.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vrabec

12.4.2024 13:00 Reaguje na smějící se bestie
Však tuto funkci už zastávají myslivci.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

18.5.2024 14:56 Reaguje na Jaroslav Vrabec
Nikoli. Myslivci řeší odstřelem kočky, které se potulují v honitbách, tedy ve volné přírodě, kde jsou rozhodně škodlivým elementem. Kočky bez majitele ve městech by měly řešit městské úřady.
Odpovědět
AI

Animoid II

13.4.2024 10:12 Reaguje na smějící se bestie
Paní Kamila objevila Ameriku. Daný předpis dávno vzniká formou nařízení v EU a je úplně fuk, jestli k tomu vznikne teď, když už je vše téměř hotové nějaká amatérská petice.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.4.2024 06:55
V zájmu koček by kastraci měly aktivně nabízet obce a to zdarma. Venkovních koček je spousta a často žádné majitele nemají. Jde o kočky, které se uchytí tam, kde jim někdo dá nažrat aby nehladověly.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

11.4.2024 08:24 Reaguje na Richard Vacek
Bohužel ani kastrace zadarmo neřeší archaické názory majitelů. Leckde se pořád traduje že kastrovaná kočka ztratí zájem chytat myši a tudíž je bezcenná.
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

11.4.2024 08:51 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Osvěta a vzdělávání už od nejmladšího věku. Je třeba změnit přístup ke zvířatům obecně. Aby mladí svým rodičům i prarodičům šli příkladem.
Odpovědět
Anyr

Anyr

10.5.2024 20:47 Reaguje na Kamila Dvořáková
"Aby mladí svým rodičům i prarodičům šli příkladem."

- a o tom to celé je. Já jsem třicátník, pro sousedy-seniory stále děcko.
Pro ty sousedy, kteří pijí alkohol, kouří, volí ANO, jsou pro Rusko, na zahradách mají zelenou poušť a několik zakrslých dřevin, cpou se uzeninami a zákusky a pak brečí po infarktech a mrtvicích. Pro ty souedy, co chtějí jen vyšší a vyšší důchody, pěstují bolševník (my semínka uhlídáme!), všechno polévají Roundupem, a ano, krmí všechny kočičky v okolí, protože chudinky kočičky, aby se nahamaly a pak chytaly ty zrůdné myši.
Když jim vysvětluju, opatrně, že za infarkty si můžou sami, stejně jako za nízké důchody, proč je "zelená zahrada" mrtvá zahrada a že ty chudinky kočičky žerou čerstvě vylétlé rehky a chytají vlaštovky, když letí nízko nad zemí, aby zaletěly dveřmi do hnízd, tak mě pošlou do háje, že "děti ničemu nerozumí".

Proto - a Bůh je mi svědkem, že to nemyslím zle - cituji herečku Evu Holubovou a kněze Orko Váchu: komunistické generace musí vymřít, aby se tu něco zlepšilo.
Mluvit s nimi, učit je, vysvětlovat? Ty Všeználky, co ví vše a rozumí všemu?
Ze zkušenosti - dosahuju lepších výsledků při vzájemném rozhovoru s dřevinami na zahradě :) Dobrý pro ně jsem jen tehdy, když potřebují něco dovézt nebo někam odvézt.

No, konejme dobro, snad to k něčemu bude (-_-)
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

15.5.2024 17:42 Reaguje na Anyr
Vystihl jste to přesně. Po přestěhování na Moravu jsem navíc zjistil, že zde je generace 60+ ještě zabedněnější.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

15.5.2024 17:42 Reaguje na Anyr
Vystihl jste to přesně. Po přestěhování na Moravu jsem navíc zjistil, že zde je generace 60+ ještě zabedněnější.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vrabec

12.4.2024 13:01 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vykastrováním se z kočky nebo kocoura stane lívanec na dožití.
Odpovědět
DA

DAG

14.4.2024 22:54 Reaguje na Richard Vacek
Osobně si jsem jist, že kastrace koček proti jejich vůli, porušuje jejich právo mít potomky. Navíc jsou v kočičí společnosti následně považovány za méněcenné a to jim zpusobuje psychické problémy.
Kastrace tudíž musí být vzhledem k welfare protiprávní a musíme rozhodně bojovat za právo koček, moci mít potomky.
Odpovědět
Sl

Slovan

11.4.2024 08:41
Souhlasím a podepisuji! U nás taky budu podobný problém řešit - toulavá kočka, loni poprvé těhotná (mláďata nejspíš nepřežila), nyní znovu. Byla by fajn tento přehlížený ale zároveň obrovský problém aspoň trochu vyřešit.
Odpovědět
PK

Pavel Kounovský

11.4.2024 22:46 Reaguje na Slovan
👍
Odpovědět
JV

Jaroslav Vrabec

12.4.2024 13:01 Reaguje na Slovan
Kočka nebývá těhotná, nýbrž březí.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.4.2024 08:44
Kastrace kočky 1500,-
Pokud to bude obec nebo stát za lidi platit, myslím, že lidi budou více kastrovat kočky.
Na druhou stranu, nebyli by ty peníze potřeba jinde, např. pro adaptaci krajiny na zvyšování teplot?
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

11.4.2024 08:54 Reaguje na Michal Uhrovič
V roce 2022 zaplatilo 280 různých subjektů od spolků po dočasky až jednotlivce téměř 80.000.000 Kč za péči o kočky z ulice. Kastrace, krmení, veterinu atp. Nemyslíte, že i oni, včetně mě by ty peníze mohli použít jinde? Vždy se najde něco, kde je třeba použít peněz. Tentokrát je třeba řešit problém přemnožených koček. 👍
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.4.2024 08:59 Reaguje na Kamila Dvořáková
Moje otázka "Na druhou stranu" byla otázka do diskuze, jestli by stát neměl přispívat na jiné věci. Jestli nejsou u nás k řešení důležitější věci.
Tím neříkám, že řešení přemnožených koček není správné.
Pěkný den
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

11.4.2024 15:39 Reaguje na Michal Uhrovič
Stát, kraje, obce by měly pomoci vyřešit dlouho přehlížený problém, dostat ho pod kontrolu a následně je udržovat setrvalý stav. Ať už na to nahlížíme jakkoliv, kočky jsou domestivaná zvířata, za jejich situaci mohou lidé a ti ji tedy musí řešit. A tentokrát už opravu musí. Stát by na ně měl mít i páky a těmi jsou změny v zákonech.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.4.2024 15:20 Reaguje na Kamila Dvořáková
A nebylo by lepší " vrážet " ty peníze do lidí, seniorů, co !
Odpovědět
LB

Lukas B.

11.4.2024 15:27 Reaguje na smějící se bestie
to je pseudoproblém. když už něco "vrážet do seniorů", tak bych dal přednost třeba fotovoltaickému tunelu, v porovnáním s tím je eliminace přemnožení chlupatých roztomilých strojů na zabíjení kapka v moři.
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

11.4.2024 15:40 Reaguje na smějící se bestie
Ano, to jistě, takoví senioři se starají a spousty koček a na kastrace nemají peníze, tím, že jim přispějí obce, pomůžou i seniorům.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.4.2024 08:24 Reaguje na Kamila Dvořáková
Pomůže jedině ras/pohodný a to likvidací přemnožených toulavých predátorů !
Odpovědět
Ra

Radek

11.4.2024 10:26
Kočky muže lovit pouze MS hospodář a myslivecká stráž , takže povolit všem myslivcům lov a každý majitel povinnost kastrace kočky , zavést povinné čipování koček a hlavně osvětu dostat mezi lidi , od malička učit ve školách . Kočky jsou veliký problém pro zpěvné ptáky , prostě kočka domácí nemá ve volné přírodě co dělat ! Každý majitel by měl nést plnou odpovědnost za svoje zvíře ----
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 14:42
Já chápu a rozumím požadavku na očipování koček, poplatek za její chov i registr. Ale s tou kastrací to fakt nechápu. V článku se uvádí "Jedním z požadavků petice je zavést povinnou evidenci a kastraci koček, které nejsou určeny na chov." Dále pak "zmiňujete jako řešení kastraci koček, které buď žijí venku, nebo mají ven přístup. ..."
A k tomu ten uvedený úchylný příklad, po kterém jsem si o dotyčně fakt něco velmi nehezkého pomyslel "Stejně jako se člověk nezastavil ve vývoji a ženy už nerodí 10-12-16 dětí od věku 12 let, tak ani kočky by neměly umírat vyčerpáním z nesčetných porodů."
Co to je proboha za kravinu? Ano, z nejrůznějších důvodů dnes ženy mají méně dětí, ale že by se sterilizovaly?

Ten rozhovor je úplně mimo, kdy na jednu stranu tvrdí, že u některých koček by kastrace povinná nebyla, ale současně z něj vyplývá, že jakmile kočka aspoň občas opustí kvartýr, což tedy pevně doufám že se týká každé kočky, tak by měla být povinně automaticky vykastrována. Ostatně Dvořáková sama uvádí " ... Nicméně stane se, že i kočka bytová často unikne ...". Plus ten pojem "kočka pro chov" z úvodu článku není vysvětlen vůbec.
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 14:43 Reaguje na Radek Čuda
Jo, kočku nemám a v tomto životě doufám ani mít nebudu, mně zvířata nijak nevadí, ale že bych hodlal jakékoli chovat, to fakt už ne.
Odpovědět
LB

Lukas B.

11.4.2024 15:06 Reaguje na Radek Čuda
obecně je brutálně překočkováno a kočky jsou stroje na zabíjení (ptáků, plazů etc.) a kočku s přístupem ven žádný plot nezastaví. zároveň to jsou nádherná zvířata a někdy výborní společníci. zároveň kočka domácí nemá potenciál významně ublížit člověku (snad kromě maličkých miminek) a nějaká hysterie typu zákazu psů "bojových plemen" je nesmysl (nezabředněme oslím můstkem do diskuse o psech prosím).

čili nějaký požadavek na omezení živelného rozmnožování koček a zvyšování počtu koček polodivokých a divokých vnímám jako rozumný. a domnívám se, že domácího mazlika kočičku je vhodné kastrovat, aby nenastal problém "kam s ním" - tedy s vrhem koťat dvakrát - třikrát do roka.

ostatně, kotě se rodí velmi bezmocná a vnímám jako menší zlo utopit koťata, než střílet kočky. ale ještě lepší je koťata netopit.
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 16:03 Reaguje na Lukas B.
Nezlobte se na mne, ale teď jste tomu fakt moc nepomohl, bo tvrzení "... nějaký požadavek na omezení živelného rozmnožování koček ..." mi silně připomíná legendární Cimrmanovo " ... "Kázeň. To jo. To je pravda. To ani nemusel psát. To každý ví."

Nicméně zde se jedná nikoli o volbu majitelů koček, ale o jejich povinnost, a to bez toho, aby bylo v článku jasně uvedeno kterých případů/majitelů/koček se tato povinnost bude týkat a kterých ne. A nějakých důvodech pro toto rozdělení ani nemluvě.

Tedy se nebavíme o vhodnosti či nějaké racionální úvaze majitele, ale o státem nařízenou a sankcionovanou povinnost.

Kastrace bezpochyby v mnoha případech je zcela racionálním a vhodným opatřením, o tom žádná. Ale článek sám je prostě úlet a myšlenkový maglajz.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.4.2024 08:24 Reaguje na Radek Čuda
rozumím. taky by se mi víc líbil odpovědný přístup jednoho každého kočičkáře (jak ostatně dělají všichni v rámci rodiny a přátel).

jo, a taky souhlasím, že je to trošku maglajz a personifikace zviřátek. a odchytit nikomu nepatřící kočku, vykastrovat a pustit a dalších mnoho let krmit je taky docela úlet, to bych spíš volil kontumaci (čili pohodného), ale to by milovníci zviřátek asi nekousli.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

12.4.2024 16:02 Reaguje na Lukas B.
Kontumaci nebo konzumaci.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.4.2024 18:38 Reaguje na Josef Mozek
ano, to byl skrytý pokus o vtípek. střešní králík.
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

11.4.2024 15:43 Reaguje na Radek Čuda
Byl to jen příklad vývoje, evoluce v chování člověka. Není třeba doslovných výkladů. Ženy se vlastně svým způsobem sterilizují ochranou, kontracepcí atp. KOntracepce, chcete-li antikoncepce pro kočky je velmi špatná a působí jim zdravotní problémy, dokonce je ohružuje na životě. Žena (až na vyjímky) je myslící tvor, který může svou plodnost ovlivnit. Kočka až tak daleko nemyslí.
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 15:49 Reaguje na Kamila Dvořáková
Příklad to byl, a čím více se to snažíte vysvětlit, tím jde o příklad či příměr nesmyslnější. Velmi jemně řečeno.

A je velmi hezké, že jste zareagovala na toto, ale méně hezké je, že z vás furt ne a ne vypadnout ... bo to v článku není ... kdy by měl majitel povinnost nechat kočku vykastrovat a kdy naopak nikoli.
Odpovědět
JM

Josef Mozek

11.4.2024 17:30 Reaguje na Radek Čuda
Co pořád nechápete, kočka na chov se nekastruje, ostatní ano. Jestli je na chov, rozhodně majitel.
Odpovědět

Radek Čuda

12.4.2024 14:35 Reaguje na Josef Mozek
No nechápu ... možná spíš nechápete vy, a neberte to laskavě ve zlém, že v článku tato definice chybí, stejně jako chybí povinnosti, které s tím rozhodnutím majitele budou spojené.

A pokud tedy chci někomu ukládat nějakou povinnost, tak bych měl jasně uvést konkrétně jakou a za jakých podmínek.
Odpovědět
PK

Pavel Kounovský

11.4.2024 23:02 Reaguje na Radek Čuda
Kočkou pro chov je myšlena kočka z registrované chovné stanice, která podléhá kontrole veterinární správy a obvykle nebývá pouštěna volně do venkovního prostoru z důvodu ochrany chovu. A ano, každá nechovná kočka by měla mít přístup ven, alespoň na chvíli, ale majitel musí mít vyřešeno, co udělá s koťaty, která se takové kočce 100% narodí, pokud nebude kastrovaná. Topením nebo jakýmkoli jiným způsobem "domácího usmrcování" nebo vyhozením do kontejneru nebo opuštěním v lese porušuje hned několik paragrafů platného Zákona č. 246/1992 Sb. O ochraně zvířat. Stejnou odpovědnost má majitel nekastrovaného kocoura, kterého pouští volně ven. Kastrací kocoura by pomohl majitelům koček v sousedství a současně by se jeho kocour tak netoulal a nepral. A co se týká kolonií toulavých koček, tam je kastrace jediné humánní řešení jejich počtů. Jak uvádí studie Francouzské společnosti pro ochranu zvířat (SPA), francouzští vědci prokázali, že sterilizace a kastrace koček se jeví jako nejúčinnější řešení, a to jak z hlediska zdravotního stavu zvířete, tak z hlediska finančních nákladů. Kromě nekontrolovaného množení, sterilizace předchází také tvorbě nádorů a brání šíření infekčních onemocnění a virů. Nesterilizované kočky se rozmnožují exponenciálně (pár koček může mít až 4 000 potomků za 4 roky) a tato nekontrolovaná proliferace koček má nepříznivé důsledky. Náklady na řešení vzrůstající populace, náklady na následnou péči o jejich zdravotní stav či náklady na utracení jednoznačně převyšují náklady jednorázové kastrace.
Odpovědět
LB

Lukas B.

12.4.2024 09:02 Reaguje na Pavel Kounovský
tomu samozřejmě rozumím.
nicméně pouliční micina či mourek zadarmo jsou zdravější, chytřejší, životaschopnější, víc osobnosti - proti přešlechtěným příbuzenskou plemenitbou geneticky poškozeným peciválům z chovných stanic (není tohle nakonec týráním?) za spoustu peněz.
Odpovědět

Radek Čuda

12.4.2024 14:50 Reaguje na Pavel Kounovský
Tak jednak ... z toho co popisujete je situace chovné kočky asi někde na úrovni slepice v klecovém chovu. No, třeba to někomu přijde v pohodě ...

Jinak vy mi buď nerozumíte, neb rozumět nechcete. Já nejsem nějak proti kastraci koček, naopak je v řadě případů považuji za optimální řešení, ale fakt by mne zajímaly ty zcela konkrétní podmínky, za kterých bude povinen majitel dát tu kočku vykastrovat. Protože si dovedu představit, že někdo prostě má kočku, nemá problém s tím, že tato bude mít čas od času koťata, a to primárně proto, že on bude mít možnost tato slušným majitelům následně udat. Podle vaší definice a toho, co v článku uvádí paní Dvořáková by měl vlastně jen dvě možnosti. Nechat kočku vykastrovat, nebo ji zaregistrovat jako kočku chovnou se vší tou pekelnou byrokracií, kterou uvádíte ... plus s ohledem na to co jste napsal na začátku ji mít jen věčně doma zavřenou, nebo max na zahradě na šňůře (a hlídat, zda se kolem nepotuluje kocour ... ehm).

Jedno lepší než druhé.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

11.4.2024 23:22
Koček je všude mnoho a velmi decimují ptačí populace, ale i ještěrky a jiné. Jak ale v praxi určit a odchytit plaché kočky, které vlastně nikomu nepatří?
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

12.4.2024 00:46 Reaguje na Vladimír Kožíšek
Většinou ve spolupráci se spolky. Mají s odchytem zkušenosti. Koťata se odeberou, hledá se umístění. Plaché kočky se vrátí zpět a zřídí se krmné místo. Najedená kočka loví mnohem méně.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.4.2024 12:42 Reaguje na Kamila Dvořáková
Takže vytvořit stejnou blbost a tunel na prachy, jako jsou obecní holubníky ?
Odpovědět
VK

Vl K

12.4.2024 06:18
Nevidím důvod dávat další povinnost obcím, už tak je někdy těžké sehnat toho, kdo se stará o obec.
Já si myslím, že pokud si někteří lidé myslí, že by někdo měl mít povinnost kastrovat volně žijící kočky, tak by tuto povinnost měli mít samotné spolky "chránící" kočky. A pak lze vše napsané podepsat.
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

12.4.2024 07:59 Reaguje na Vl K
Spolky, které jsou obvykle bezplatně rozený a provozovány dobrovolníky, kteří to dělají ve svém volném čase? Tyhle spolky by to měly mít za povinnost? Takhle jste to myslel? Starosta obce je povinen se starat o území obce jako řádný hospodář. Tedy by měl i o opuštěná zvířata. Logicky.
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

12.4.2024 08:00 Reaguje na Kamila Dvořáková
Řízený
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.4.2024 08:27 Reaguje na Kamila Dvořáková
Bohužel mu k tomu nyní chybí -
domovské právo, chudobinec, šatlava a jeho přímá volba !
Odpovědět
Ra

Radek

12.4.2024 13:29 Reaguje na Kamila Dvořáková
Jako lidi budou chovat, množit kočky a obec se o to má starat s péčí řádného hospodáře . Nezlobte se na mě ale , majitel by měl mít odpovědnost za zvíře které chová a to se vším všudy , obec by to mohla tak akorát vymáhat . Logicky .
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

12.4.2024 08:58
mě by zajímal ten vlastní pojem - kastrace. já ho mám spojený jen s kastrací samců, tedy odstranění jejich varlat. ty přece kočky nemají a tak by ten název by měl být - sterilizace, ne ? když jsem se ptal mé veterinářky co mi tu byla očkovat kočky tak mi říkala, že ten výraz jako také používá ale správně by to měla být ta sterilizace...
Odpovědět
Kamila Dvořáková

Kamila Dvořáková

12.4.2024 11:13 Reaguje na radim buffalo tobias
Kastrace a sterilizace jsou dvě různé věci. Kastrace je druh operace, při které jsou kočce či kocourovi odstraněny pohlavní reprodukční orgány.U kočky děloha a vaječníky.Pojmy „sterilizace“ a „kastrace“ se v běžném jazyce často zaměňují. Z lékařského hlediska je sterilizace jakýkoli čin, který zbavuje zvíře plodnosti, nejčastěji je to ligace(podvázání) vejcovodů nebo chámovodu. Kastrace je nevratný postup.
Odpovědět

vladimír šmídl

12.4.2024 13:20
_Pokud bude kocour kastrován a bude odkázán do exteriéru, bude nekastrovanými jedinci vytlačen na okraj obydlené čtvrti a zajde hlady (také se jej někdo další může ujmout a nastěhovat jej do bytu).).Pomoci mu může také pes, se kterým spolužije, pak si na něj jiní kocouři netroufnou. Podobnou službu prokáže pes zpěvnému ptactvu (pokud si nezvykne je lovit), má-li pro sebe oplocenou zahradu bez koček, protože mláďata zpěvných ptáků potřebují po vypadnutí z hnízda několik dní, než dokážou létat.(netýká se rorýsů, ti se od opuštění hnízda země nedotknou). Nemáte-li psa , ani kočku, pak mohou jejich místo zaujmout potkani. Záleží na zachovalém stavu popelnic.
Odpovědět
AI

Animoid II

13.4.2024 09:58
Evropská Komise už dávno takový předpis řeší, a v rámci Rady se blíží do finále. Kdyby paní Kamilla sledovala dění v EU mohla se aktivně zapojit do tvorby tohoto návrhu. Jelikož se jedná o nařízení, bude platné i v ČR. Je škoda, že lidé v ČR díky naprosté neinformovanosti pláčou na špatném místě.
Odpovědět
AI

Animoid II

13.4.2024 10:06
Je to k pláči, když se někdo chce stát slavným a objeví, že porušuje desitky let platící zákony a sepíše petici, ve stylu aby auta nejezdila na červenou.C o se týká koček, opuštění zvířate, bezdůvodné usmrcování atd je v ČR zakázáno už nejméně od roku 1994, kdy vyšel zákon na ochranu zvířat proti týrání. Plošné kastrace se běžně provádějí a značení koček čeká na schválení v EU. Neinformovanost Čechů je obludná
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.4.2024 12:44 Reaguje na Animoid II
Budeme je značit a platit z nich daně?
Takže stejná daňová prasárna, jako poplatky ze psa ?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

14.4.2024 12:38
Staženou kočku od staženého zajíce laik nepozná. Já bych je zařadil do jídelníčku.
Odpovědět
Vladimír Kožíšek

Vladimír Kožíšek

15.5.2024 18:01
Asi to je jedinné přijatelné řešení a měli by ho prosazovat hlavně ornitologové. Já bych byl pro redukci odstřelem, ale to by bylo pro změkčilou společnost nehumánní. Koček je všude mnoho. Mě dalo mnoho práce je vyhnat z naší zahrady, která je nyní rájem ptactva velkým proskleným okenním plochám navzdory. Do těch letos už ani 1 nenarazil, ale naopak si zvykli se zdržovat poblíž, protože je to zóna bez koček. Právě máme na zahradě malé vrabce domácí.
Jenže toto fanatickým ornitologům, kteří hledají řešení prevence poklesu ptačích populací v buzeraci architektů, vysvětlit nelze.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist