https://ekolist.cz/cz30/kultura?ekonomika=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Články

Člověk a příroda - bludný kruh

1.1.2002 | Jiří Nečas
Dnes je již celkem běžný názor, že k překonání ekologické krize a jejích důsledků nestačí technologická opatření. Je třeba, aby lidé měnili vztah k prostředí, aby přijímali jiné hodnoty. Naše evropská civilizace vyrostla na křesťanských kořenech. Llyn White ve svém známém článku z konce 60. let viní křesťanství z výrazného podílu na vzniku současné situace. Jaký tento podíl skutečně je? Co pro její řešení křesťanství dnes přináší, resp. může přinést? Těmto a podobným otázkám týkajícím se vztahu člověka k přírodě se zdařilý 58stránkový brožovaný sborníček "Člověk a příroda - bludný kruh" věnuje. Autoři příspěvků jsou nizozemští a čeští filozofové, teologové, a přírodovědci. Několik příspěvků si všímá často citovaného imperativu z první knihy Mojžíšovy "podmaňte zemi, panujte na ní" a negativních důsledků jeho nesprávné interpretace, které se promítají i do zmíněného Whiteova článku (jde o polemiku proti zbožšťování přírody, přičemž kdo užívá výroku o panování člověka nad zemí tak, že jím zdůvodňuje svůj nárok na to dělat si se zemí, co chce, odpírá vlastně Božímu nároku, Božímu úkolu pro člověka a zneužívá tohoto biblického textu hrubým způsobem). Čtenář je orientován k prožívání velkoleposti Božího stvořitelského díla a k vytváření tomu odpovídajícího vztahu k němu. více

O zelí a panstvu

1.12.2001 | Martin Mach
Publikace "O zelí a panstvu" se nijak netají tím, že je určena lidem, kteří mají vztah ke genetickému inženýrství (GE) již vyhraněný. Má jim zprostředkovat argumenty do diskuse se zastánci GE a k přesvědčení ještě nepřesvědčených. Publikace je sestavena tak, aby její jednotlivé časti mohly být vytrženy a použity samostatně i jako celek k anti-GE kampani. více

Tvář naší země

1.11.2001 | Karel Stibral
Tvář naší země - Krajina domova. Pod tímto názvem se letos v únoru konala v Praze a Průhonicích pod záštitou prezidenta Havla velká konference. Byl k ní také vydán velmi zajímavý a obsažný sborník desítek příspěvků. více

Naši nejbližší příbuzní

1.10.2001 | Karel Stibral
Šimpanzi jsou v zásadě lidé. Tak by se nadneseně dala shrnout základní myšlenka knihy psychologa Rogera Foutse "Nejbližší příbuzní". Tento autor získal své bohaté zkušenosti třicetiletou výukou, či spíše spoluprací se slavnou šimpanzicí Washoe a jejími příbuznými, které učil znakový jazyk pro hluchoněmé. Kniha však není pouze o tomto výzkumu a schopnostech šimpanzů komunikovat s lidmi či mezi sebou. Je také o současné vědě, dopouštějící mnohdy zbytečných krutostí na pokusných zvířatech. více

Poutník po hvězdách

1.9.2001 | Jakub Kašpar
Není to tak dávno, co jsem v pražské kanceláři jedné nejmenované velké ekologické organizace učinil smutnou, ale hlavně velmi zvláštní zkušenost. V jakési debatě padlo jméno Erazima Koháka, jen velmi těžko přehlédnutelné osobnosti českého ekologického a filozofického myšlení. A slečny, které v této organizaci snad vypomáhaly, snad byly řadovými aktivistkami, nevěděly, o kom se hovoří. více

Nový ekologický román?

1.7.2001 | Lucie Domonkošová
Nová kniha Miloše Urbana Hastrman má příhodný podtitul Zelený román. Nejen pro svou grafickou úpravu, ale i díky tématům, jimž se věnuje. Pojednává o vztahu člověka k přírodě, o respektování a nerespektování krajiny, zamýšlí se nad různými způsoby ochrany životního prostředí. více

Cvičení pro globální výchovu

1.6.2001 | Lucie Domonkošová
Před několika lety u nás vyšla kniha Grahama Pikea a Davida Selbyho Globální výchova. Tento pedagogický projekt jako jeden z prvních u nás názorně ukazoval, že výchova a vzdělávání dětí nemusí být jen pouhé "nalévání" vědomostí. Pojímal vyučování jako program, který pomocí rozmanitých činností seznámí děti s tím, jak je navzájem propojen svět kolem nás s tím vzdálenějším, jaké zákonitosti v něm platí. Orientoval se však také na sebepoznání a respektování osobnosti druhých. více
« | 1 | .. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | .. | 36 | »

Básně

Setkání všedního dne

14.12.2012 | Miroslav Červenka
Když západ ploval v řídké rumělce
a vločky vály vzdorujíce tíži,
slyšel jsem národního umělce,
jak volá „buď zdráv, Mirku“ na refýži.

Přehled knih a filmů

Viktorie Hanišová: Beton a hlína

rok vydání: 2021
Obálka knihySpisovatelka Viktorie Hanišová v knize Beton a hlína prostřednictvím třinácti rozhovorů zachycuje více

Omar el Karib: Ostrov Socci

rok vydání: 2020
Obálka knihyLidé žili v minulosti ve větší pospolitosti, blíže jeden druhému, v harmonii se Zemí i všemi jejími více

Danišovi, Justina a Petr: Svobodná hra. Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti

rok vydání: 2020
Obálka knihyKniha vám pomůže: pochopit, proč a v čem všem děti potřebují svobodnou hru pro svůj zdravý rozvoj, více

Svobodová, Maria Mia: Solfánci a Sluneční královna

rok vydání: 2020
Obálka knihySolfánci jsou malá stvoření, jejichž domovem je celý vesmír a jejichž úkolem je strážit jeho více

Palán, Aleš; Šibík, Jan: Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři

rok vydání: 2018
raději zešílet v divočiněNěkteří si postavili v lese chýši, jiní žijí v maringotkách, případně na horských samotách. více

Blahušová, Anita: Zahrada žije – zahradničíme s dětmi

rok vydání: 2018
zahrada žijeJedinečná, zábavná, naučná! Odpojte děti od přístrojů a napojte je na přírodu! Užijte si společně více

Deppe, Carol: Tao zeleninové zahrady: Pěstování rajčat, listové zeleniny, hrachu, fazolí, dýní, radosti a klidu

rok vydání: 2018
tao zeleninové zahradyV knize se autorka zabývá praktickými metodami i hlubší podstatou zahradničení. více
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist