https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-vondrous-jak-vlada-diktuje-kde-budou-stat-nove-prehrady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Vondrouš: Jak vláda diktuje, kde budou stát nové přehrady

12.6.2020
Meandrující řeka Bečvy a přilehlé lužní lesy.
Meandrující řeka Bečvy a přilehlé lužní lesy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Hnutí DUHA Olomouc
Plánovaná přehrada Skalička na řece Bečvě se dostala už i do parlamentu. Stala se totiž součástí novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (zákon 416/2009 Sb.). Tento zákon má za cíl urychlit povolování a výstavbu výše zmíněných typů staveb a projektů společného zájmu.
 

Vláda připravila už na začátku roku novelu tohoto zákona, která podle Asociace ekologických organizací Zelený kruh vnáší do již nepřehledné stavební legislativy další chaos. „Nově by i větší stavby nepotřebovaly souhlas od orgánů životního prostředí či památkářů. Vybrané stavby podle zvláštního seznamu by bylo možné stavět bez standardní projektové dokumentace. Obce by navíc musely strpět výstavbu prosazovanou státem – i v rozporu s plánovaným rozvojem obce. Novela by dramaticky redukovala pravomoci samospráv i ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů,” popsal už v lednu Zelený kruh.

Na seznamu plánovaných “urychlených” staveb se ocitlo i vodní dílo Skalička. Povodí řeky Moravy přitom bude v lokalitě teprve rozjíždět 2. etapu hydrogeologického průzkumu. V přiložené důvodové zprávě je chystaná přehrada označena za základní a nezbytný prvek protipovodňové ochrany v povodí Bečvy. Zpráva dále uvádí: „S ohledem na uspořádání terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající protipovodňovou ochranu zastavěných území pouze využitím současně možných rozlivů v údolní nivě, lokálním zkapacitněním koryta nebo vybudováním ochranných hrází v intravilánech.” Iniciativa Spojená Bečva už přitom několik let navrhuje variantu bočního suchého poldru, který by měl stejný protipovodňový efekt jako zamýšlená přehrada. Navíc by pomáhal udržet vodu v krajině a zároveň by neohrožoval jedinečné minerální prameny v lázních Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně, světově unikátní hranickou propast ani další vzácné místní biotopy.

Celý problém této novely a koneckonců i původního zákona však již Skaličku přesahuje. Vytváření dalších a dalších výjimek proces výstaveb spíše komplikuje než urychluje. Proč mají pro některé stavby platit jiná pravidla než pro druhé? Opravdu jde o urychlení nebo spíše o snazší prosazení kontroverzních návrhů?

Návrh novely momentálně prošel již dvěma čteními v Poslanecké sněmovně. Čeká ho tak ještě 3. čtení a pokud na něm bude odsouhlasen, přesune se jeho projednávání do Senátu. Nyní už nejde jen o Skaličku, ale např. i o to, zda bude v budoucnu při vybraných stavbách zohledňováno stanovisko ochrany životního prostředí nebo místních samospráv. Bez úplné dokumentace k projektu, kterou zákon vyžaduje u všech jiných než zde vyjmenovaných staveb, ostatně ani odpovědné úřady konkrétní dopady projektu zjistit nemohou. Nemohou ani navrhnout úpravu projektu či kompenzaci jeho negativních dopadů. Pokud chcete mít jako my možnost zvolit k přírodě šetrnější variantu nejen na řece Bečvě ale i jinde, napište prosím poslancům a poslankyním, aby tento nekoncepční návrh nepodpořili.

Dodatečné doplňování dokumentace, když už je stavba postavená, by učinila z naší země Absurdistán. Pokud navíc vláda namísto jednání se samosprávami o umisťování velkých staveb zvolí tuto cestu diktátu a zvláštním státním plánem jim výstavbu uloží, stanou se občané a jejich místní volení zástupci pouhými diváky při zásadních zásazích do podoby své obce a jejího okolí.


reklama

 
foto - Vondrouš Daniel
Daniel Vondrouš
Autor je ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (51)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

12.6.2020 12:57
1. Ono omezení možnosti nechat do toho kecat nezainteresované osoby je jen reakcí na aktivity ekologických organizací, které v řadě případů znemožnily nebo alespoň neúnosně prodloužily realizaci řady veřejně prospěšných staveb. Prostě: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ...

2. Ty přehrady zcela jistě potřebovat budeme a budou znamenat přínos pro zadržení vody alespoň v těch říčních korytech a udržení malého vodního cyklu. A jistě některé budou využity i jako zdroj pro závlahy, vodárenství atd. a budou využity i jako zdroje vodní energie (ekvivalentní OZE co do zátěže životního prostředí a neskonale užitečnější z hlediska potřeb elektrické sítě).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.6.2020 13:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Přehrady mají samozřejmě své plus. Ale i mínus.
A s ohledem na to, že jsou prakticky vždy velmi citelným zásahem do krajiny, je žádoucí, aby se ke konkrétní stavbě přehrady mohlo vyjádřit raději více subjektů.

A konečné rozhodnutí bude vždy závist od řady faktorů, zejména od místa a podoby té přehrady. Já třeba dodnes nemám v přípražském trojboji (Vrané, Štěchovice, Slapy) úplně jasno, na jednu stranu má řadu kladů, na druhou stranu když člověk vidí na starých fotkách a filmech třeba ty Svatojánské proudy ... jestli to za to stálo.
Osobně si myslím, že na to jednoznačná odpověď neexistuje.

Jinak, co se týče té el. energie ... tam to nové přehrady fakt nevytrhnou. Dnes to vypadá takto ... https://www.energetikainfo.cz/33/zverejnen-narodni-energeticky-mix-cr-za-rok-2016-uniqueidgOkE4NvrWuMF1Z1s5yTC1Q6s4B03gR3VpA7ZLXn6iAo/ ... a to jsou tam skutečně významné zdroje typu Vltavské kaskády.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.6.2020 14:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Přehrady se u nás nestaví proto, aby nás vytrhly, co se týká produkce elektrické energie a každému absolventovy základní školy by to mohlo být jasné, kdyby nechrápal ve vyučování. Přehrady ze své fysické podstat brání odtoku vody z území a mají proto jednoznačně z tohoto úhlu pohledu kladný vliv na hospodaření vodou ve státě. Pokud se neprotrhnou, což při správném postupu projektování a vlastní stavby v našich geologických podmínkách nehrozí, tak je jejich výstavba žádoucí, at jsou suché, nebo deštivé roky.
Poznámka: Čím víc lidí do věci kecá, tím hůře pro věc samu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.6.2020 15:26 Reaguje na Jiří Daneš
To už tady bylo. Strana ví všechno nejlíp ... a jak nám bylo ... na ho.no.

Zbytek ... ale nic, to stejně nemá cenu.
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.6.2020 15:30 Reaguje na Svatá Prostoto
Na druhou stranu jsou věci, které se musí řešit shora, protože lokální NIMBY by je jinak nikdy nedovolilo realizovat.
Odpovědět

Jan Škrdla

13.6.2020 22:07 Reaguje na Viktor Šedivý
Jsou věci, kdy je to lepší, že nedojde k jejich realizaci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 09:41 Reaguje na Jiří Daneš
S tou energií souhlas, ovšem některé z těchto přehrad by mohly pracovat i v režimu přečerpávacích nádrží. Pak by to jejich význam pro energetiku zvýšilo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.6.2020 13:55
Dělat si s ostatními co chci, je základem touhy po moci. Škoda, že v ČR nemáme rozumnou zelenou alternativu, která by oslovila nezanedbatelnou část voličů.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.6.2020 14:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Pán Bůh zaplať, že ji nemáme. Zelená alternativa nemůže být rozumná, je totiž jednoznačně, ze své podstaty, protilidská.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 11:32 Reaguje na Jiří Daneš
Ale to pouze hloupě nálepkujete na základě existujícího stavu a nepřemýšlíte o možnosti dělat zelenou politiku rozumně dobře!
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.6.2020 12:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Zmíněný "existující stav" je ten svět ve kterém žijeme a ve kterém je zelená politika všude spojena se silným příklonem k totalitní levici, s nenávistí ke svobodě, ...

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 13:04 Reaguje na Viktor Šedivý
Totalitární prvky tam jistě jsou. Tu naši svobodu ale zjevně nezbývá než omezovat z důvodů planetárních limitů. Toto zelení určitě nedělají dobře, ale dát jim prostě nálepku nenávisti ke svobodě - to si to moc zjednodušejete!
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 14:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Není to pravda, jakýmisi "limity", byť třeba ne "planetárními", se obhajovaly všechny totalitní organizace a politické směry. A u všech za tím byla jednoznačně nenávist ke svobodě a demokracii, která za tím byla.

Druhou věcí je, že zelení jasně od 90. let tvrdí, že demokracii je nutno zrušit a nahradit jakousi ekologickou diktaturou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 18:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Proboha, co je to za logiku? Kvůli tomu, že se limity oháněly totalitní organizace, tak to dokazuje, že ty limity neexistují?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Ty ekologické limity jsou jen snůška bezcenných blábolů a konfabulací. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme všichni pomřeli už před cca 50 lety na základě blábolů fašistického Římského klubu ("Meze růstu"), jehož katastrofické předpovědi (minimálně desítky) se ani v jednom případě v praxi nepotvrdily.

A ekologie je prostě zločinná, totalitní ideologie, která má na svém kontě miliony mrtvých. A to, že se ohání jakousi "vědeckostí" je naprosto bezvýznamné, to dělaly a dělají prakticky všechny předchozí totalitní ideologie také (snad s výjimkou islámu).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 13:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Ekologie je ideologie? To už vám hodně hrabe.

To by pak kvůli Mengelemu byla i medicína ideologie.
Odpovědět

Jan Škrdla

14.6.2020 19:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Tvrdíte, že neexistují ekologické limity.
Domníváte se tedy, že naše planeta bez problémů a dlouhodobě uživí 10 miliard lidí (nebo i více), žijících na životní úrovni obyvatel západní Evropy nebo severní Ameriky?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.6.2020 20:43 Reaguje na Jan Škrdla
Pokud bychom vše dělali s rozmyslem a správně, za 50 let by to mohly technologie zvládnout. Spotřební koš by mohl být stejně bohatý, ale měl by výrazně jinou strukturu.
Odpovědět

Jan Škrdla

16.6.2020 20:42 Reaguje na Jiří Svoboda
To je trochu z roviny sci-fi. Už jen z toho důvodu (nebo spíš nejen), protože málokdo uvažuje v takovém časovém horizontu. Většinu lidí zajímá co je teď. A podle toho to taky vypadá.
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.6.2020 19:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Ono je celkem jedno, jestli se mne někdo chystá "omezit", protože potřebuje Lebensraum a já jsem méněcenné rasy nebo protože chce budovat socialismus a já mám špatný třídní původ anebo jestli chce řešit nějaké planetární limity.

Každopádně připouštíte, že zelená ideologie se projevuje silnými sklony k totalitě a nejde tedy o žádné nálepkování ale přiléhavé a oprávněné označení.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 20:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Ale ti konkrétní zelení si tu vaši nálepku jistě zaslouží. Co je to ale zelená ideologie?

Ochrana planety a nutnost přechodu na trvale udržitelný rozvoj, tam žádnou ideologii tahat nemusíte. To je něco, co se bude muset začít řešit a nejlépe s rozumem a bez ideologie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.6.2020 09:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Samotný trvale udržitelný rozvoj je asi stejný nesmysl jako komunistická společnost. "Ochrana planety" je opět jen nekonkrétní blábol, za nímž může být skryto cokoli. A praktická činnost ekologických organizací vede leda k devastaci přírody (viz Šumava).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.6.2020 23:32 Reaguje na Viktor Šedivý
Vy tvrdíte, že Vám vadí, když se Vás někdo chystá "omezit". A že je Vám přitom jedno, zda je to např. kvůli nějaké ideologii nebo kvůli planetárním limitům.
Tak to budete mít zřejmě pochopení pro efekt NIMBY. Jistě budete respektovat přání obcí nemít ve svém okolí trvalé úložiště jaderného odpadu, když to budou cítit jako ohrožení (zásadní "omezení").
Odpovědět

Viktor Šedivý

14.6.2020 11:43 Reaguje na Majka Kletečková
Srovnáváte dvě věci:
- reálné ohrožení pod záminkou "záchrany lidstva"
- dojem ohrožení z činnosti pro zachování funkční infrastruktury
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.6.2020 13:41 Reaguje na Majka Kletečková
Problém je, že to úložiště je nesmysl budovat a za 100 let bude asi mnohem efektivnější řešení, které bude možné s tučným kontem na jaderném účtu lehce provést.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 15:30 Reaguje na Viktor Šedivý
Mám dojem, že kážete vodu a přitom pijete víno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.6.2020 22:13
Údernický plán staveb potencionálně 96/ 31 v plánu je výsledkem selhání péče o krajinu.
Troufám si tvrdit,že by stačily 3-4 přehrady jako reakce na klimatickou změnu,pokud by krajina byla zdravá.
My však nejspíše urychlíme odtok vody z území /meliorace= technická stavba a po dvaceti-třiceti letech tvrdíme, že do území musíme vnořit další mld. tun betonu, abychom vodu zadrželi. :-)
Je to stejný smysl jako má handrkování v skvělé záležitosti Michal Tučný/Fešáci , Lojza a Líza.
Kde soudruzi z NDR udělali chybu ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2020 21:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel, náš stát je prostě naopak a dokud se nepostavíme zase na nohy a hlavou nahoru, budou se dělat pořád blbosti. To je prostě logický důsledek dnešní oligarchizace státu pod fašistickým heslem "řídit stát jako firmu".
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

12.6.2020 23:19
Tak vláda připravila novelu, že nově by i větší stavby nepotřebovaly souhlas od orgánů životního prostředí či památkářů. Vybrané stavby podle zvláštního seznamu by bylo možné stavět bez standardní projektové dokumentace a obce by navíc musely strpět výstavbu prosazovanou státem – i v rozporu s plánovaným rozvojem obce.

To by mne zajímalo, v čí hlavě se tenhle zlořád zrodil! Kvůli tomuhle se v listopadu 1989 zvonilo klíči? To se má zase navracet doba, kdy si člověk musí připadat bezmocný? V mých očích to je gaunerství nejvyššího kalibru.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 09:40 Reaguje na Majka Kletečková
Psal jsem to výš. Tento "zlořád" je jednoznačnou reakcí na aktivity zelených organizací, které si z ekologického raketýringu udělaly skvělý byznys ke škodě celé společnosti.

Pokud by tento jev neexistoval, tak by jistě takové opatření bylo zbytečné nebo dokonce špatné. Sami zelení způsobili, že je toto opatření žádoucí, či spíš nutné. To je prostě relativita v praxi.

A v tom roce 1989 jsme jistě nezvonili klíči proto, aby se k moci dostali lidé (nebo politické organizace) horší, než ti komunisté. A vláda zelených, které většina občanů odmítá, je v porovnání s těmi komunisty "z bláta do louže".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 12:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Je rozdíl mezi Zelenými a zelenými. Tady v diskuzi přispívá řada lidí, které lze označit za zelené včetně mě.
Pokud bychom, hypoteticky,seděli ve vládě a parlamentu nevidím žádný problém. Řešili bychom skutečné problémy ŽP a nikoli gender, imigraci islamistů, různé úchylky odporující přirozenosti a vztahy s Ruskem.
Konec konců i řadu vašich příspěvků lze označit za zelené.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 13:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud by se vám, pane Vinklere, podařilo odstranit pár zmatků ve vaší hlavě, myslím, že byste byl dobrý premiér!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.6.2020 14:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Nemohu vyloučit, že řešení některých problémů mi zabere více času, ale s jistotou mohu prohlásit ,že vadný operační systém se u vás projevuje již chronicky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.6.2020 18:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
V čem například?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 15:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere,
v jakých názorech se Vy a pan Svoboda zásadně rozcházíte?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 15:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo,
v jakých názorech se Vy a pan Vinkler zásadně rozcházíte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2020 14:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Právě pro to, co uvádíte, bych si vás za zeleného nikdy netroufal označit. A je velmi nepravděpodobné, že by lidem vašeho druhu (o mě už ani neuvažovat) nabídli zelení místo na kandidátce.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2020 15:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím, co si pod pojmem zelení představujete Vy, a je mi to úplně jedno. Vím jen, že Vy zelenou barvu nesnášíte slepou nenávistí, zatímco já ji mám ráda.

Názory pánů Vinklera a Svobody mají podle mého názoru zelenou barvu v naprosté převaze. Zelená barva patří k mým nejoblíbenějším a je to jedna z typických barev přírody. Bohužel a zároveň bohudík prakticky neexistují lidé, kteří by měli na všechno stejné názory, a tak existuje celá škála odstínů zelené barvy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.6.2020 19:31 Reaguje na Majka Kletečková
Pod zelenými si představuji stranu zelených případně kryptoekologické strany typu Žít Brno nebo Piráty. A k tomu organizace typu Děti Země, Duha nebo Greenpeace.

Čili přesně ty, co by nejraději zrušili demokracii, a co prosazují v praxi silně škodlivá opatření a naopak věci užitečné se snaží zakázat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.6.2020 09:18
Kdo jiný než vláda(vlády)mají rozhodovat o stavbě těchto přehrad,které svým
významem mají vliv na široké okolí těchto staveb?To o nich mají rozhodovat
místní referenda a nebo různé zájmové skupiny?Vyjádřit se k nim ano,ale to
rozhodnutí musí udělat vláda a financovat stát.Plést politiku do výstavby
přehrad může pouze někdo,kdo je sám politik.Dnes je vidět prospěšnost
mnoha přehrad a malých nádrží jako nástrojů nadlepšování průtoku ve vysychajících řekách,které mnohdy zachrání generace rybího plůdku a život
ostatních vodních živočichů a organismů.Opět lze argumentovat vše tím,že
příroda vše vyřeší sama.Vyřeší,ale samotní ochránci přírody a laická
veřejnost to mnohdy neustojí,když vidí statisíce udušených ryb,raků atd.
Uvědomme si,že pro mnohé řeky pod velkými městy jsou základními vodními zdroji "vyčištěné"odpadní vody.Ano jsou ale pouze vody předčištěné a s klesajícím průtokem stoupá koncentrace neodstranitelných nečistot.Proto
je nutné mít zdroje vody k naředění těchto koncentrací a zmírnění následků.
Rovněž je třeba vzít v úvahu,že není pouze odpar z těchto velkých ploch,
ale i velký vsak do podloží pod nimi.V okolí přehrad tak netrpí krajina nedostatkem spodních vod,ač můžeme diskutovat nad jejich kvalitou.Fandím
i malým nádržím a mokřadům,ale obojí musí být vhodné i pro obojživelníky a ty hlubší i pro ryby,které jsou schopny regulovat množení komárů a nebudou pouze zdrojem zahnívající vody zasakující do podloží a kontaminující spodní vody v blízkém okolí.Budovat mokřady je tak třeba s rozvahou a ohledem na vodní potenciál povodí,či blízkost lidských sídel.Dělit se na zastánce přehrad a na zastánce mokřadů je omezenost a dokonce hloupost,
neboť krajina nyní akutně potřebuje obojí,jen o té stavbě přehrad
musí rozhodovat vláda.Mokřady jsou v moci krajů a místních samospráv
a nebo třeba i bobrů,kteří to řeší za nás.Proto nechápu to osočování
vlády za vytipování míst k budování přehrad a odpor některých ochránců
přírody k jejich výstavbě.Být to v době Jakuba Krčína,tak máme místo rybničních soustav pouze bažinaté oblasti a krajinu nevhodnou pro život
lidí.Mluvit o energetickém přínosu přehrad je zcestné,neboť jejich hlavním
úkolem by mělo být pouze to zadržení vody v krajině a nadlepšování průtoku řek.Rekreace,energetika a zavlažování by mělo být pouze nadstandartem a nebo podružným účelem.Úkolem ekologů by mělo být prosadit právě ten účel nadlepšit průtoky a taky podmínit stavbu rybími přechody a stanovením
minimální výšky hladiny,aby nedocházelo k úhynům ryb a škeblí v nich.
Buďme rádi,že konečně tato vláda myslí na naši budoucnost a nebuduje
pouze dálnice a parkoviště,jako dělaly vlády v minulosti.Vždyť za 3O.
let se pouze dokončily rozestavěné přehrady a jinak nic mimo nějakých
nádrží místního významu.Náhrada přehrad suchými poldry řeší pouze
povodně,ale neřeší období sucha a tolik potřebné nadlepšování průtoku
řek,či možnost zaplavovat původní záplavová území(například v Podyjí).
Pohled na přehrady může mít každý jiný,zájem taky,ale pouze vláda tak
musí rozhodnout a nést zodpovědnost.Proto ji nechme rozhodovat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.6.2020 12:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Kdo jiný než vláda(vlády)mají rozhodovat o stavbě těchto přehrad,které svým významem mají vliv na široké okolí těchto staveb?To o nich mají rozhodovat místní referenda".

Správně, my to v Praze rozhodneme a vy se tam z toho pak klidně pos...e.

Nám fakt chybí ta vedoucí úloha Strany, to je marný.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.6.2020 20:43 Reaguje na Svatá Prostoto
Svatá Prostoto stydící se za své skutečné jméno nepleťte do toho"vedoucí úlohu strany".Demokrat prosazuje svoji vůli demokraticky a né pouhou kritikou nynější vlády.Máte možnost volby vyhrát,vše zablokovat, vypustit a zbourat,jen to lidem před volbami povězte.Být anonymním kritikem je pohodlnější,
než jít se svou kůží na trh.
Odpovědět
dm

david matoušek

16.6.2020 09:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Upřímně, o co jde, tady na ekolistu či jinde o něco jde? Tyhle žvanící Svaté prostoty si jen ukojí svůj vševědoucí názor a jinak neštěkně po nich ani pes, karty jsou rozdané jindy a jinde. Může akorát naprázdno žvanit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.6.2020 14:08 Reaguje na david matoušek
To jo, karty se rozdají a pak to dopadne jako D8 :-))).
Odpovědět
dm

david matoušek

17.6.2020 06:43 Reaguje na Svatá Prostoto
A co s tím konkrétně hodláte dělat?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.6.2020 14:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Já tedy nikdy nebyl nějaký fanoušek nebožtíka Havla a jeho vizí čistě občanské společnosti, ale vámi prezentovaný styl ... odvol si a 4 roky drž hubu ... si s tím budováním reálného socialismu moc nezadá.
Odpovědět
va

vaber

15.6.2020 12:56 Reaguje na Břetislav Machaček
lidé se chovají podle zákonů stáda a když stádo nemá vůdce na ničem se nesjednotí ani nedohodne, kdyby se nechalo vše na místních samosprávach, tak svět bude stále ve fázi kmenových náčelníků, kteří se hrají na svém písečku, vláda musí rozhodovat od toho je a nikdy se nezvděčí všem, to nedokáže ani Bůh
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.6.2020 17:18 Reaguje na vaber
Tak ona když je to vláda ... a týká se to veřejné moci obecně ... která má respekt a vážnost a která už v minulosti prokázala, že ví co dělá, že se jí dá věřit a že skutečně myslí na pateticky řečeno obecné blaho ...

Tak takové vládě pak není těžké naslouchat, věřit jí a vycházet jí vstříc a respektovat ji.

V opačném případě ...

Njn, já vím, že to v tom 1918 asi mysleli v zásadě dobře, ale ....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2020 21:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Ten problém nenastal v roce 1918, ale až 2006, kdy jsme odmítli radar v Brdech. Tím jsme si vysloužili hybridní válku a tu jsme s přehledem prohráli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.6.2020 21:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Rozhodnout musí politici, od toho jsou. Jenže ta naše kohorta čerpadlářů dotací se stále chlubí, že žádní politici nejsou, takže se od nich politické rozhodnutí očekávat nedá. Taky za těch asi 7 let u moci žádné neudělali, taky proč by měli, že?
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

17.6.2020 19:04
Problém je v dosaženém odborném vzdělání ! Nakonec jsme zažili eru zelených v podání jejich předsedy Stropnického - a nakonec i vzdělance JčU Konvičky. Nevím kolik by zelení potřebovali na ekologické projekty času, ale s lýkožroutem smrkovým si neporadili a raději přesedlali na běžence z ....... !
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist