https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-zeman-krajina-ci-lesy-hori-hori-hori
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Krajina či lesy hoří, hoří, hoří…

15.8.2023
Požár, ilustrační snímek.
Požár, ilustrační snímek.
Foto | Graeme / Flickr
Slova uvedená v nadpisu čteme zejména v letním období stále častěji. Kromě budov, aut a hal hoří často pole, louky, křoviny, lesy, prostě krajina. Narostl počet požárů v krajině? Nikoliv. Počet požárů v krajině je podle všeho mnohem menší než v minulosti. Co ale zásadně narostlo, jsou rozměry některých požárů v krajině. Závažnost části současných požárů je proti minulosti i o několik řádů vyšší. Celková bilance požárů v krajině je také mnohem horší.
 

K všeobecnému vzdělání patří, že s růstem teplot ovzduší a sucha roste riziko požárů jako takových a jejich ničivosti obzvlášť. To platí bez ohledu na skutečnost, zda klimatické změny – oteplování klimatu – probíhají nebo nikoliv. Pokud lidé nebudou respektovat riziko požárů, byť zvýšené horkem a suchem, těžko požárům polí, luk, lesů, krajiny zabráníme.

V této souvislosti můžeme sledovat houpačku mezi příznivci a odpůrci teorie globálního oteplování klimatu na Zemi. Když je proti normálu vedro a sucho a v důsledku toho přibývá velkých požárů v krajině, stoupenci globálního oteplování křičí o hrozící zkáze lidstva v důsledku globálního oteplování a malé činnosti lidí proti němu. Pokud jsou teploty průměrné či mírně podprůměrné, odpůrci globálního oteplování křičí, že je to nesmysl a že nás opatření k zastavení globálního oteplování ekonomicky i jinak ruinují. Kdo má pravdu? Podívejme se na základní fakta.

Něco málo z historie požárů krajiny

K požárům docházelo i v dobách, kdy lidé ještě oheň neovládali. Způsobovaly je nejčastěji blesky, dále samovznícení organických látek v lese, v buši apod., zejména ve spojení s vedrem a suchem. Požáry výjimečně způsobovaly také sopečné výbuchy. Žhavý popel a láva nepřekvapivě zapalovaly vše hořlavé s čím se setkaly.

Situace se zásadně změnila poté, co se člověk naučil ovládat oheň. Nevyužíval ho jen k zahřání a k přípravě pokrmů, ale sem tam také k lovu. Za sucha zapálil les a ohněm naháněl zvířata do rokle, kde se stávala jeho snadnou kořistí. Oheň se ale občas vymknul z kontroly a pak byl pořádný mazec.

S nástupem zemědělství se oheň začal používat i ke žďáření lesů, tj. les se na určité ploše vypálil a tam se pak několik let silo obilí či jiná plodina, než se půda vyčerpala a člověk šel žďářit o kus dál. Konečně obcí s názvem Žďár máme řadu včetně okresního města. Také při žďáření se oheň sem tam vymknul z kontroly lidí a pak bylo zle. Sem tam požárem pole, louky, křovin či lesa skončilo rozdělávání ohňů v lese a také stařičký zlozvyk – vypalování staré trávy – stařiny, případně i křovinatých porostů. Neřeším požáry domů a nově i skládek odpadů, ať u z neopatrnosti, žhářství nebo jako důsledek válečných operací, kdy následně shořelo často celé město.

V 19. století k příčinám požárů způsobených člověkem přibyl šířící se velký zlozvyk některých lidí– kouření cigaret a doutníků. Odhozený žhavý oharek se stával a stává často příčinou požárů budov i krajiny.

Velké požáry krajiny

Celkem vzato, o starších velkých požárech krajiny máme málo informací, takže skutečnost byla zřejmě podstatně horší, než lze dnes zdokumentovat. Máme regiony, které jsou na požáry krajiny tzv. přizpůsobeny, klasicky Středomoří nebo část Austrálie. Máme regiony, které na požáry přizpůsobené nejsou, kde požáry představují i pro přírodu a krajinu vážný problém. Klasicky střední Evropa.

V létě roku 1915 shořelo asi půl milionu hektarů sibiřské tajgy, za minimální pozornosti veřejnosti. Bodejť by se veřejnost zajímala, když už druhý rok byla její veškerá pozornost soustředěna na velkou válku, které od roku 1945 říkáme první světová válka. Něco mimořádného? Ne. Takové požáry nejsou sice na denním ani roční pořádku, ale docházelo k nim i v době, kdy jsme o globálním oteplování nic nevěděli, protože neexistovalo.

Války jsou ale i přímou příčinou požárů v přírodě, nejen první a druhá světová, korejská, vietnamská či současná válka na Ukrajině. Pojem „vedlejší škody“ se mi absolutně nelíbí.

V červenci 1985 jsme viděli kromě jiného krásné lesy u severořeckého městečka Kavala. Jaké bylo naše zděšení, když několik dní po návratu do Prahy jsme četli: „Lesy u Kavaly hoří!“ O dva dny později přišla zpráva, že řecká policie obdržela dopis žháře, že zapálením lesů u Kavaly potrestal voliče za to, jak hlasovali ve volbách. Znalci připomněli, že na Korsice (ale zřejmě i leckde jinde) se postupuje jinak: les se pojistí proti požáru na vysokou částku a pak se zpeněží tak, že si jeho majitel zaplatí žháře. I v takovém případě se požár sem tam vymkne předpokládanému rozsahu a je pak pořádný mazec.

Vypalování pokračuje

Pokračovalo vypalování tropických deštných pralesů, nejen v mediálně nejznámější Indonésii a Brazílii, za účelem získání zemědělské půdy a vyhnání či vyvraždění tamních domorodců. Tristní je, že vypalování tropických deštných pralesů v Indonésii a v dalších státech regionu významně stimuluje Evropská unie politikou podpory výroby biopaliv, která je jednak nesmyslná sama o sobě, protože ve světě prohlubuje hlad a stimuluje ničení tropických deštných pralesů, a jednak mezi biopaliva zcela absurdně zařadila i olej z palmy olejné. Pokud se získává vypálením tropického deštného pralesa a následným osázením plochy palmou olejnou, zvýší se celkové emise skleníkových plynů proti uhlí či ropě asi šest krát. Po mnoha letech a vzniku obrovských ekologických škod se probudili nevládní ekologové i vedení EU s tím, že za ekologický budou považovat pouze „certifikovaný“ olej z palmy olejné. Mnoho to neřeší. Olej z nových plantáží půjde na domácí trh a vyvážet se bude olej z plantáží starších, tzv. ekologicky „čistých,“ resp. ekologicky „vypraných“.

Požár v krajině.
Požár v krajině.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

V Brazílii se na takto získané půdě chová zejména skot. Jeho hlavními odběrateli byly a jsou Spojené státy a státy EU. Na tom se ale nemá mnoho měnit. Tedy, nový brazilský prezident levicový Lula vypalování a jiné ničení brazilských pralesů zásadně omezuje, ale odběr hovězího z USA a EU se nesnižuje, což je opravdu podivná ochrana brazilského deštného pralesa – plic světa.

Velké požáry posledních let

Teploty leckde stoupají na plus 40, 45 i 50 plus Celsia ve stínu, viz léto 2018 a další léta. Zvyšují sucho a přispívají k ničivým požárům. Teplota plus 50 stupňů Celsia se objevuje v Káhiře, v Bagdádu a v dalších městech Středomoří, přitom je pro člověka na hranici smrti.

3. - 6. července 2023 byly zaznamenány nejvyšší průměrné teploty povrchu Země – poprvé přes plus 17 stupňů Celsie. Krátce na to byl překonán řecký teplotní rekord – v Athénách naměřili 36 stupňů Celsia.

V létě 2018 vznikly velké lesní požáry v Řecku, v Portugalsku, v Chorvatsku, v Kalifornii. O rok později lesy v Kalifornii postihly obří ničivé požáry, způsobené nejčastěji zkratem na rozvodech elektřiny. Kromě rozsáhlých lesních porostů zničily celé vesnice a města. Byly příčinou evakuace asi 200 000 lidí. To je hodně.

V létě 2019 začala v Austrálii série požárů buše, která vyvrcholila v prosinci 2019 a v lednu 2020. Spojením několika velkých požárů vzniklo obrovské souvislé vypálené území. Celkem vyhořela podstatná část jihovýchodu Austrálie – k 14. lednu 2020 asi 268 200 km2. Krajina hořela i v těsné blízkosti velkoměst Melbourne a Sydney a metropole Canberry.

Požár v Biebrzanském národním parku v Polsku, kdy s přispěním sucha v dubnu 2020 shořelo asi 5 300 ha porostů, založili zemědělci, kteří si tak chtěli ušetřit kosení luk, za které dostávali v rámci údržby národního parku od jeho správy slušně zaplaceno. K ničivosti požáru přispěl i bažinatý terén regionu, takže hasiči měli problém se k požáru dostat.

V létě roku 2021 postihla série požárů krajiny mimo jiné Řecko. Plameny pronikly až na severní předměstí metropole Athén.

Ve dnech 24. července až 12. srpna 2022 zažilo Česko největší lesní požár v historii. Hořelo jádro Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ).

Z hlediska požárů lesů a krajiny bylo mimořádně aktivní letošní léto 2023. Začalo to obřími požáry na jižní Sibiři, přidaly se obří požáry v Kanadě, které 8. června 2023 způsobily smog i ve vzdáleném New Yorku a kouř z nich dorazil i do severní Evropy. Mezi 19. - 28. červencem 2023 došlo k sérii velkých požárů v Řecku (ostrovy Rhodos, Euvoia, Korfu, Kréta, poloostrov Peloponéz a Athika včetně severního předměstí Athén, denně propukalo na 50 požárů krajiny), dále v Alžírsku (34 uhořelých včetně deseti na hašení vyslaných vojáků), na Sicílii, zejména kolem Palerma, v Chorvatsku u Dubrovníku a na ostrově Ciu u Spllitu, v Portugalsku západně od Lisabonu, v Turecku v Anthalii… a jistě jsem ještě na řadu dalších požárů lesa a krajiny zapomněl.

A předpovědi? Prý bude hůř!

Horko, sucho a lidská selhání

I když není pochyb, že rostoucí vedra a sucha citelně přispívají ani ne tak ke vzniku jako k šíření a tím i k enormní ničivosti letních požárů krajiny, není možné zdaleka vše hodit na horko a sucho, resp. oteplování klimatu. Totiž, asi 80 % požárů má na svědomí člověk jen zakládáním ohňů. Celkem člověk zaviní 95-99 % požárů v přírodě. To je opravdu hodně. Pokud bude pokračovat tento „bordel“, těžko bude lépe.

Požár na Rhodu.
Požár na Rhodu.

Časté je i přímé žhářství. Krátce po vzniku obřího požáru na ostrově Rhodos řecká policie vyšetřovala dva občany pro založení požáru. Jiní dva žháři byli zatčeni chorvatskou policií za založení požáru na ostrově Cio. Jednoho žháře při činu nafilmovala v italské Kalábrii bezpečnostní kamera. Samozřejmě, jde jen o pověstnou špičku žhářského ledovce.

Další požáry má na svědomí pokračující vypalování porostů, rozdělávání ohňů v přírodě, odhazování žhavých vajglu od cigaret. Jde o činnosti dlouhodobě zakázané, zvláště za sucha a vedra, resp. za zvýšeného nebezpečí požárů, ale ne všichni tento zákaz respektují. Následně pak hoří a sem tam vznikají i obří požáry.

Jsou i další aspekty. K obřím požárům na západě Spojených států amerických v posledních letech sice přispěla rekordní vedra a sucha a vydatně je pomáhal šířit vítr, ale byly způsobeny především špatným managementem tamní ochrany přírody. Dokud tam hospodařili indiáni, požáry tam byly sice na denním pořádku, ale byly malé co do rozsahu i vzniklých škod. Poté, co tam počátkem 20. století ochranu přírody převzal stát a účinnou protipožární ochranou častým požárům zamezil, začalo se tam hromadit množství suchého dřeva, takže tam časem opravdu mělo co hořet. Obří požáry posledních let byly způsobeny především skutečností, že jakmile tamní obrovské zásoby suchého dřeva začaly hořet, byly požáry k nezastavení. Zvláště když jim pomáhal vítr. Bezprostřední příčina požáru po jeho vzniku už byla bezpředmětná.

Podobného druhu byl obří požár loni v létě v Národním parku České Švýcarsko. Primárně jej způsobili neukáznění návštěvníci, ale zásadně k němu přispěla nekompetentní správa NPČŠ. Nechala tamní smrkové lesy sežrat kůrovcům, suché dřevo tam v rozsahu asi 2,5 miliónu metrů krychlových nechala stát či ležet a pak hrubě neukázněnými návštěvníky zapříčiněný požár ještě asi 36 hodin odmítala hasit s tím, že se pokusí zvýšit druhovou biodiverzitu řízený vypalováním. Řízené vypalování za velkého vedra a sucha? To snad rozumný člověk nemůže vymyslet! Tak se stalo, že se původně malý a snadno uhasitelný požár za pomoci včasného nehašení a větru stal nejničivějším lesním požárem zaznamenaným na území České republiky. Mělo tam hodně co hořet, hašení v úzkých skalních soutěskách bylo svízelné. Že ho největší ekologičtí dogmatici, nejednou i s tituly, oslavovali jako ozdravný, nemění nic na skutečnosti, že šlo o velkou ekologickou katastrofu (zničeny byly četné vzácné ekosystémy a také byly žárem vážně poškozeny četné tamní geologické útvary) a samozřejmě také o velkou katastrofu v českém cestovním ruchu.

Škodu nečiní je shořelé dřevo, ale také mimoprodukční funkce lesa (asi čtyřnásobek čisté dřevní produkce v hospodářském lese, šestinásobek v lese zvláštního určení a asi dvacetinásobek v lese ochranném, dále v lese městském, příměstském, lázeňském a silně rekreačním. Lesy NPČŠ spadají zjevně pod dvacetinásobek hodnoty čisté dřevní produkce. Shořely i tři domy na Mezní Louce. Nákladný byl i hasební zásah včetně rozsáhlé zahraniční pomoci. Česko bylo s to vyslat na hašení jen dva vojenské a dva policejní vrtulníky, což bylo strašně málo.

K podobným tragédiím došlo na řeckém Rhodosu, ale i na řadě dalších míst Středomoří. Rozdíl je ve skutečnosti, že zatímco ve Skalistých horách byly kontroverzně obhospodařovány lesy a v NPČŠ nechali kůrovcům sežrat smrkové lesy a poté jejich suché, dobře hořlavé dřevo nechali na místě, v Řecku šlo o pastviny a lesy. Dokud tam Řekové (podobně občané dalších národů jinde) pásli kozy a další hospodářská zvířata a tamní lesy běžně (hospodářsky) obhospodařovali, zpravidla v létě tam hořelo sice často, ale v malém rozsahu. Když jim tam Evropská unie v rámci své podivné zemědělské politiky pastvu koz či jiného dobytky zakázala a vyplatila tamním zemědělcům kompenzační dotace, pastva skončila a začal se tam hromadit ve stále nebezpečnějším množství značně hořlavý materiál – suchá tráva, listy, větvičky, větve a zejména suché stromy. Ve chvíli, kdy v parném létě z jakéhokoliv důvodu vypukl požár, mělo tam opravdu co hořet. Požár se rychle šířil, byl velice ničivý a řečtí (a další vypomáhající) hasiči si s ním nebyli s to poradit, takže v postižených oblastech zpravidla shořelo, co mohlo, včetně řady hotelů na pobřeží. Samozřejmě, také rekordní letní vedra a vítr k ničivosti těchto požárů přispěly a také stěžovaly beztak těžkou a nebezpečnou práci hasičů.

Situaci v Řecku komplikuje zvykové právo, podle kterého ten, kdo první začne spáleniště orat, má právo na desetiletý pronájem příslušné půdy. I to může motivovat ke žhářství.

Zatím se vedou spory o příčiny enormní ničivosti nedávných obřích požárů v jihovýchodní Austrálii. Podle jedněch došlo k zanedbání protipožárních chodníků (v polských lesích běžně jsou, v českých nikoliv) a nedostatečně se preventivně v tamní buši a lesích vypalovalo (australské eukalypty odhazují množství kůry, která následně při požáru rychle shoří, aniž by to stromu příliš ublížilo), podle druhých byl oheň tak velký, že se za pomoci větru téměř neomezeně šířil, ať už byla či nebyla příslušná protipožární preventivní opatření realizována. Takové vysvětlení může být reálné. Relativně přesné určení příčin obřích požárů v Austrálii je především na tamních expertech. V ohni uhořely miliony zvířat, ptáků a dalších živáčků. Kritika antiklimatické politiky tehdejší australské vlády konzervativců byla zcela na místě a nejspíš přispěla k jejich porážce ve volbách.

Závěr

Klimatologové jsou ve spojování série ničivých požárů ve Středomoří i jinde s klimatickou změnou zdrženliví. Pokřik řady ekologů – »klimatických aktivistů« – o sílícím globálním oteplování klimatu zřejmě není oprávněný, byť účinný boj s emisemi skleníkových plynů je nezbytný. Korunu nekompetentnosti nasadil sám šéf OSN svým výrokem: »Končí doba oteplování klimatu, klima začíná vřít!« Vzpomněl jsem si na výrok tehdejšího rakouského prezidenta: »Medvěd (jenž trhal zemědělcům ovce a kozy – pozn. JZ) je velký Evropan!« Zda také tentokrát se projevila letní vedra, nevím.

Skepse klimatologů byla zcela na místě, na rozdíl od přehnaného křiku klimaalarmistů. Letní vedra spojená se zvýšeným rizikem požárů, zvláště pak ve vyschlých lesích, nejsou ve Středomoří ničím mimořádným, stejně jako absence srážek v letním období.

Je nutné prosadit v praxi řadu změn v hospodaření v krajině:

      - řádné obhospodařování lesů (vysoké zásoby suchého dřeva do lesa nepatří) včetně vytváření a řádné údržby protipožárních chodníků,
      - výsadbu a pěstování smíšených různověkých lesů
      - obnovu mokřadů na vhodných místech

Společnost musí dále posilovat požární ochranu. Závislost českých hasičů na zahraničních hasičských letadlech je neúnosná. Furiantství řecké vlády, která svá hasičská letadla poslala na Ukrajinu, kde vzápětí padly na oltář války, a pak neměla letadla k hašení, o rozumné politice nesvědčí, o odmítnutí výpomoci ruských hasebních letadel nemluvě. Tedy, obří požár lesů v Českém Švýcarsku loni ukázal, že Česká republika na tom není lépe.

Společnost nesmí vytvářet žádné stimuly ke žhářství (možnost ohněm zpeněžit les, možnost tak získat půdu do pronájmu, viz Řecko).

Společnost musí po všech občanech navštěvujících les vyžadovat respektování nebezpečí požárů, chovat se ukázněně, nekouřit, neodhazovat vajgly, nerozdělávat ohně v lese ani v jejich blízkosti, neodhazovat skleněné láhve, protože na Slunci můžou působit jako lupa a vést k samovznícení lesní hrabanky.


reklama

 
foto - Zeman Jan
Jan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (17)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

BM

Břetislav Machaček

15.8.2023 08:52
Plně souhlasím s názorem autora, který přesně vystihl nejen příčiny, ale i historické souvislosti. Dodal bych pouze to, že nehoří pouze v přírodě, ale nápadně často i na skládkách, skladech, továrnách a domech. Tady to ale zavání záměrným žhářstvím z různých důvodů, včetně těch zištných. Pojistit a zapálit neprodejný majetek je efektivnější, než ho nákladně zlikvidovat. Totéž u "recyklovatelných" odpadů o které není zájem a nebo u továrny, které hrozí krach ztrátou odbytu. Oheň se stal "módním" i pro všelijaké ztroskotance, kteří se jeho založením stanou "celebritou" v pokřiveném slova smyslu. Požáry se totiž často přehnaně medializují a žhář si "užívá" svůj díl pozornosti ! Kdysi když vyhořela sousedovi stodola, tak to nevěděli ani v sousední vesnici, natož v celé republice a tak si žhář té své slávy moc neužil. I tresty bývaly drakonické a ač advokát dosáhl překvalifikování ze záměru na duševní poruchu, tak se žhář v blázinci nakonec skutečně zbláznil! (Před požárem měl do blázna sakra daleko a
mstil se za neprokazatelnou křivdu podle poučky, že zoufalí lidé konají
zoufalé činy)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.8.2023 09:05
Pěkný článek a díky za něj. Z mého pohledu zaspal stát, který má řadu institucí , od MŽP přes MMR až k Hasičskému záchrannému sboru . Dávno měl být zpracován materiál, který by reagoval na vysychání krajiny a s tím spojená následná rizika velkých požárů.
A jasně stanovil, kdo , co a kdy odělá , včetně příslušné metodiky a úpravy legislativy.
Není to pouze problém ČR, nedávný ničivý požár na Havaji (99 mrtvých, 1400 nnezvěstných) jasně prokazuje systémové selhání státních orgánů.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

15.8.2023 09:38
K tomu není co dodat. A jen debilita politiků a darebáctví žhářů. Za Rakouska bylo PALIČ to nejhorší označení, hodné opovržení všech. Dnes to jsou i ekologisti.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.8.2023 14:48 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
LB

Lukas B.

15.8.2023 14:54
obecně středoevropské a do jisté míry i jihoevropské lesní požáry mají ještě jednu příčinu, a to bohatnutí obyvatelstva a technický pokrok - a to zvláště v hranicích právní kontinuity rakouské habsburské monarchie. tereziánské zákony stanovily volný průchod krajinou/volný vstup do lesů, volný sběr klestí (a lesních plodů pro vlastní spotřebu) a (nepříliš vymáhaný) zákaz lesní pastvy. ještě před sto lety bylo klestí (a vytrhané pařezy) standardním otopem pro drtivou většinu domácností, sběr klestí byl (a stále je) zcela volný (samozřejmě se zákonným omezením, do 7 cm na tlustším konci a ležící na zemi), pařezy se chalupníkům prodávaly za víceméně symbolickou cenu, a zákaz lesní pastvy byl uplatňován poměrně laxně, tj. jen tam, kde by pastva mohla škodit, a probíhalo pilné obžínání a vyžínání příkopů (po dohodě s hajným zdarma, respektive tedy za odvoz) a lesním senem byly krmeny kozy ve chlívkách kovozemědělců. lesy vypadaly tak, jak dnes vypadají lesy snad jen v okolí tradičního skautského tábora nebo vodáckého tábořiště, tedy do mrtě vysbírané.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.8.2023 18:51
není problém sucho ale absence vlhka....
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.8.2023 18:58 Reaguje na Jaroslav Řezáč
a v podstatě nevynutitelná péče o krajinu jako prevence suchých trav, které velmi rychle zahoří. Protože každý si myslí, že když je někdo majitel, tak má právo mít na pozemku nesečenou suchou džungli....to dávám do souvislosti, že z držení majetku je posvátná kráva ale vynutit povinnosti se také řádně starat o majetek ve vlastnictví už nedochází, že jsou povinnosti vyplývající z práv řádného správce a hospodáře.
Odpovědět
Pe

Petr

15.8.2023 19:38 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jenže to se pak dostáváme do problému co je větší zlo. Jestli uklízet a čistit pozemky, aby dál vysychaly a dál v krajině ubývalo vody, ovšem zmenší se riziko případného požáru, nebo nechat půdu čímkoliv chráněnou před slunečním žárem, což sníží vysychání, zlepší i podmínky pro živočichy, ale zvýší riziko požáru.
Já osobně jsem pro druhou variantu. Přínosy byť suchou hmotou pokryté půdy jsou mnohem větší než pravděpodobnost případného požáru.
Je jasné, že po přečtení dnešního článku má člověk dojem, že když něco hned neuděláme, že zítra vše shoří, ale u nás naštěstí požáry až tak časté ani rozsáhlé nejsou, takže panika není na místě a předběžnou opatrnost není nutné přehánět.
A kdybychom dokázali do krajiny dostat víc vody, nejenom že bychom pomohli přírodě a tím i sobě, ale navíc bychom snížili riziko požárů na zanedbatelnou úroveň.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2023 15:07 Reaguje na Petr
"A kdybychom dokázali do krajiny dostat víc vody,"
Možná když si to přání každý večer 10x zopakujete, splní se.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.8.2023 08:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, pořiďte si dešťové bubny a 5x denně tancujte dešťový tanec.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.8.2023 19:34 Reaguje na Petr
Dřív požáry odstraňovaly právě tuto starou suchou hmotu aby tam mohla růst nová vegetace. V případě lesa zabraňují vysychání půdy v první řadě koruny stromů. No volaní po světlém lese a ten samotný světlý les tu půdu před tím vysycháním asi zas tak moc nechrání. Jinak konečně článek ve kterém se člověk dočte, že hoří v první řadě právě to staré, suché.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.8.2023 18:59 Reaguje na Jaroslav Řezáč
tedy není problém teplo, ale absence vlhka....tak je to správně
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.8.2023 12:37
Nemohu se ubránit dojmu, že požáry jsou z větší části, nebo přinejmenším z významné části naprosto záměrně a cíleně zakládány.
Nemá ani cenu o tom mluvit v případě např. skládek odpadů.
Ale zejména v případě lesů není hlavním cílem zapalování ekonomický zájem, nýbrž TOUHA ŠKODIT. Škodit za každou cenu. Škodit způsobem, který počkozeného hodně zabolí. Komplikovat život společnosti, kterou její nepřátelé nenávidí, protože mají jinou ideologii, jiné náboženství, jiné všeobecné hodnoty.

A nelze úplně vyloučit ani to, že někdo ty požáry zakládá proto, že je potřebuje na podporu tvrzení, že v boji za "záchranu" klimatu se nesmí brát ohled na náklady. Že bez vynakládání šílených částek na šílené plány, jejichž prototypem je Grýndýl, by Země spěla k rychlé záhubě.

Odpovědět
JO

Jarka O.

16.8.2023 13:35
"Společnost nesmí vytvářet žádné stimuly ke žhářství (možnost ohněm zpeněžit les, možnost tak získat půdu do pronájmu, viz Řecko)." K tomu patří i odmítnutí nebezpečných nesmyslů o lidském CO2 a shoření planety kvůli lidem, které vytvářejí stimuly fanatikům a psychopatům. Důležité je učit poznávání přírody.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.8.2023 15:14 Reaguje na Jarka O.
A odmítáná CO2 jako skleníkového plynu a dominantní příčiny globálního oteplování není projev psychopatie?
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.8.2023 17:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne. Odborně vám odpoví viki nebo váš psychiatr. Mj. se porucha vyznačuje kriminalitou, procento ve společnosti 1,5-3,7%. Z toho poznáte, že jste nepochopil, že jsem psala o odsouzeníhodném paličství, a reagoval hloupě až nenormálně.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.8.2023 05:36 Reaguje na Jarka O.
Třeba je to požárník a cítí se krácen na svých právech.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist