https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-zeman-tak-nam-exprezident-vaclav-klaus-chytnul-koronavirus
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Zeman: Tak nám exprezident Václav Klaus chytnul koronavirus

6.3.2021
V úterý 23. února 2021 jsme se z elektronických médií dozvěděli, že exprezident Václav Klaus má koronavirus. Potvrdili mu to na základě testu, provedeného ve Vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Ano, arogance Václava Klause, sahající nejen odmítáním ochrany životního prostředí až do nebe, dostala ošklivý políček.
 
Slova „arogantní jako Václav Klaus“ jsem slyšel poprvé za studií na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1976–80. Na dotaz, kdo to je, mně bylo vysvětleno, že to je ekonom – šílenec, kterého si bůhvíproč drží v Československé národní bance. Proč šílenec? Protože chce neregulovaný kapitalismus v čisté podobě, přestože takový mimo špatné učebnice ekonomie neexistoval ani v pro něj údajně zlatém 19. století. Proti němu je i tehdy zatracovaný Ota Šik slušným člověkem a dobrým ekonomem.

Jako národohospodář jsem samozřejmě věděl, že trh bez přívlastků je absolutně neslučitelný nejen se sociálními jistotami a kvalitní kulturou, ale také s ochranou životního prostředí.

Arogantní jako Václav Klaus

Před parlamentními volbami jsem vyslechnul mimo jiné Klausovu přednášku o transformaci československé ekonomiky 28. května 1990, při níž mě šokoval mimo jiné tezí, že „Na životní prostředí si musíme nejprve vydělat!“ Byl jsem asi jediný v sále, kdo netleskal (inu seděl tam údajný ekonomický výkvět společnosti) a po skončení přednášky jsem počkal u dveří a řekl mu do očí:„Jste největším škůdcem životního prostředí v republice.“ Václav Klaus zachoval klid, argumenty jiných zásadně ignoruje. Je prý efektivní jen svobodný neregulovaný trh a všelijaké socialistické experimenty, keynesovské regulace, třetí cesty, ochrana životního prostředíatd. jsou prý jen hloupou ignorací ekonomických zákonů. Fridrich Hayek, Milton Friedman a pak už jen Václav Klaus.

Pravda, první dva jmenovaní páni za své teorie, reálně návody na utýrání desítek miliónů chudých občanů kolonií a rozvojovek, plundrování tamního životního prostředí a mnohé další hrůzy dostali Nobelovou cenu za ekonomii. Ještě že se toho pan Nobel nedožil. Mohla by ho z toho ranit mrtvice.

Brzy jsme museli zkousnout mnohé další šílenosti Václava Klause: obludné pouštění žilou ekonomice v zájmu prý jedině možné cesty její transformace (že to vedlo také k rozpadu Československa, byla prý jen malá vada na kráse), zničení celých odvětví, vznik chudých regionů, masové nezaměstnanosti, úpadku venkova, úpadku kvalitní kultury, k ohrožování životního prostředí, byť jinak než před rokem 1989…

Ano, Václav Klaus pronesl či napsal množství skandálních výroků a snah (některé se v určité výroky zjednodušují), mimo jiné i proti ochraně životního prostředí:

- „Jak to že tu ten vlak ještě jede!“ (ve služebním autě u závor u Dobříše v roce 1991),

- „Ať ministr František Benda klidně nechá létat ve vzduchu freony“ (červenec 1992),

- „Nedovolím zaplevelit ústavu listinou základních práv a svobod občanů, ochranou životního prostředí… Nezajistitelnými!" (při projednávání ústavy ČR v listopadu 1992),

- Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než Státní ekologická politika (22. srpna 1994). Zřejmě nejen války, ale i střílení ekologů a indiánů latifundisty v Amazonii s cílem tamní tropické deštné pralesy přeměnit na zemědělskou půdu je příkladem odpovědnosti občana za stav životní prostředí,

- „Problém přírodních zdrojů neexistuje neb jich není. Zdrojem pro člověka je jen ten přírodní materiál, jež člověk umí využít, jen ten se cení!" (v Lidových novinách 26. září 1994)Zde hrubě zkomolil Karla Marxe, který v Kapitálu mimo jiné psal, že suroviny v ložisku v zemi mají nulovou ekonomickou hodnotu, dokud je člověk nezačne využívat, těžit. To je ale pořádný rozdíl!

- Známý je dopis Václava Klause ministru Bendovi, aby umožnil nezákonnou privatizaci jeskyní Moravského krasu (aféra červenec 1994 – únor 1995). Že by odpovědnost občana, zde vrcholného politika?,

- (nejlepší ekolog) „Vavroušek je nepřítel reformy číslo jedna!" (zač. března 1995),

- „Skleníkový efekt je šarlatánská hypotéza!“ (26. září 2013).

Těch tristních výroků je mnohem víc. Inu, arogantní jako Václav Klaus!

Jak hodně ovlivnil úsilí o ochranu životního prostředí?

Nejen ekology jistě zajímá ožehavá otázka, jak moc Václav Klaus ovlivnil úsilí o ochranu životního prostředí. Odpověď na takovou otázku není jednoduchá.

Ignorantský přístup V. Klause k ochraně životního prostředí mezi ekonomy byl prokazatelně velmi negativní. Profese ekonoma tenduje k přepočítávání všeho na peníze. Z bezpočtu diskusí s ekonomy vím, že nejen ochrana vzácného přírodního klenotu, ale i lidského zdraví ekonomy nechává klidnými, čest výjimkám. Snad jen argument o ekonomických škodách ve výši miliard korun nevede k výsměchu. Pokud takový přístup zaštítí v letech 1992-98 nejvlivnější politik ČR, je to ještě horší, stejně jako nejen Klausem prosazená nechvalná zásada obchodního a občanského zákoníku, že škody způsobené povolenými, řádně provozovaným technologiemi nese poškozený, nikoliv jejich původce.

Za rozvrat české ekonomiky a pád celých odvětví je V. Klaus velmi významně odpovědný, byť tak samozřejmě nečinil sám. Ekologové mají problém ve skutečnosti, že zánik četných výrob znamenal současně zlepšení životního prostředí. Klasicky likvidace Poldi Kladno a zavření zbylých kladenských dolů. Významně ozdravilo zejména ovzduší na Kladensku, ale běžte to vykládat dvacetitisícům Poldováků, kteří při tom přišli o práci, často dobře placenou.

Nejinak tomu bylo s protiústavním rozdělením Československa, ke kterému V. Klaus dotlačil V. Mečiara po té, co shledal, že jeho reforma je pro Slovensko nepřekvapivě nepřijatelná. Škody, především mimoekonomické, jsou nedozírné. Že nás naučili si toto trauma vytlačovat z myšlenek, na tom zas tolik nemění.

Klausův výkřik u závor v Dobříši v první řadě varoval železničáře i ekology, že od tohoto pána hrozí vážné nebezpečí. Bohužel byl to V. Klaus, který stál včele prosazovatelů obratu v dopravě od šetrné kolejové dopravy k nešetrné dopravě silniční, s velmi negativními dopady na veřejné zdraví a životní prostředí.

Spor o freony přinejmenším zpozdil přijímání nezbytných opatření. Jako rozhodující se ukázalo koketování se vstupem ČR do EU, které nakonec přimělo Klause zde ustoupit. Celkem vzato, ekonomicky o mnoho nešlo. Ale smrad z toho byl pořádný.

Odmítání zahrnout do připravované ústavy ČR Listinu základních práv a svobod občanů a ochranu životního prostředí hrozilo velkou tragédií. Protože by přes opozici ústava nezískala potřebnou kvalifikovanou většinu (60 % poslanců České národní rady), nakonec byl Václav Klaus nucen zde ustoupit. Jiná věc je, že ústava šitá horkou jehlou přináší v praxi vážné problémy.

Teze, že „Odpovědnost občana za stav životního prostředí je důležitější než státní ekologická politika“ je mimořádně nebezpečná. Že tato politika ministra Františka Bendy po vyhovění Václavu Klausovi stále za houby, pamětníci dobře vědí. I při malých schopnostech a rozhodnosti Františka Bendy nebyl hlavním problémem ministr životního prostředí, ale Václav Klaus a jeho parta zuřivých tržních technokratů.

Teze „Přírodní zdroje neexistují!“ zanechala hodně nevole u ekologů, ale prý přešla. Ne tak úplně. Ochrana nerostného bohatství v ČR zůstává zjevně nedostatečná, o symbolické výši úhrad za těžbu nerostných surovin nemluvě. Základ se položil za V. Klause.

Aféra s první privatizací jeskyní Moravského krasu sice skončila pro jeskyně dobře, ale svými funkcemi za ní zaplatili dva výborní ekologové – Jaromír Hromas a Ivan Dejmal. Sprostý útok Václava Klause na Josefa Vavrouška počátkem roku 1995 podle mého názoru zřejmě též přispěl k jeho následné tragické smrti pod lavinou v dolině Parichvost v Západních Tatrách, byť jednoznačně se pravdu zřejmě už nedozvíme.Co víme jistě, ze ztráty Josefa Vavrouška se ekologické hnutí ČR dodnes plně nevzpamatovalo.

Četné slovní útoky Václava Klause na snahu chránit klima zanechaly v první řadě množství smradu. Jistě i proto, že do klimatické politiky prezident příliš zasahovat nemůže a důležité zákony na ochranu klimatu nebyly za jeho prezidentování přijímány. Je ale nutné rozlišovat odmítání ochrany klimatu jako takového od odmítání některých nekvalifikovaných opatření na jeho ochranu, které nadělají víc škod než užitku.

Mlčeti zlato

Za koronavirové krize exprezident Václav Klaus dlouho mlčel. Až 17. listopadu 2020 vystoupil na demonstraci za „svobodné šíření“ smrtícího koronaviru v Praze. Tehdy ČR vykazovala 6 208 zemřelých s koronavirem. Na podobné demonstraci 8. ledna 2021 v Praze na Staroměstském náměstí v tribuny, postavené na místě někdejšího popraviště 27 českých pánů, rytířů a zemanů 21. června 1621, mimo jiné vyzval: „Pryč s karanténou! Pryč s očkováním!“ Nepřekvapivě tak učinil bez roušky. Inu, arogantní jako Václav Klaus!

5. ledna 2021 ČR vykazovala 12 257 zemřelých s koronavirem, 24. února 2021 vykazuje 19 682 už zemřelých s koronavirem a smrtící spirála pokračuje. Stojí přitom nad propastí. V některých nemocnicích přetížených pacienty s covidem-19 začíná selekce pacientů na ty, které jsou s to léčit a na ty, které musí nechat bez léčení. Pokud v Česku podle nedávného průzkumu Světové zdravotnické organizace 46 % občanů ignoruje karanténu, je prakticky nemožné hromadnému zabíjení našich občanů koronavirem zabránit.

Nyní exprezident Václav Klaus chytnul koronavirus. Není podstatné, kde, možná že to podobně jako polští exprezidenti Bronislaw Komorowski a Alexander Kwasniewski neví.

Jisté je, že kdyby byl očkovaný, se vší pravděpodobností by koronavirus nechytnul. Možná by mu k ochraně stačila i jím odmítaná rouška. Nový druh koronaviru, nazvaný SARS-CoV-2, na rozdíl od Václava Klause neideologizuje. Napadá člověka, množí se v něm a kdo nemá dostatečnou imunitu, tomu vážně poškozuje životně důležité orgány a sem tam někoho i usmrtí. K tomu přistupují jeho ještě nebezpečnější mutace – infekčností i poškozováním napadené osoby. To by si všichni odpůrci karantény měli uvědomit. Existují nejen práva, ale také povinnosti a odpovědnost. Co nechceš sám, nečiň druhým. K tomu ale nesmíte být člověk arogantní jako exprezident Václav Klaus.


reklama

 
foto - Zeman Jan
Jan Zeman
Autor je ekolog a čtenář Ekolistu.cz

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (121)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VK

Vl K

6.3.2021 05:51
Arogantní křičí, chyťte arogantního.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

6.3.2021 06:21
Tak jste si s chutí kopnul, že? Ač mám ke Klausovi také tisíc výhrad a s mnohým by se dalo souhlasit, tohle považuju za ubohost. A ještě malou poznámku- ono to Československo bylo určeno k zániku už od počátku, šlo jen o čas. Uměle zkonstruované státy většinou takto dopadnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 07:31 Reaguje na pavel peregrin
Přesně tak, výlevy pana Zemana jsou zcela nechutné a lživé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 09:17 Reaguje na pavel peregrin
"Státy jsou udržovány těmi idejemi, na kterých byly postaveny". TGM.
Naprosto přesné, ČSR byla postavená na slovanském nacionalismu a proto řachla už v roce 38...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.3.2021 09:40 Reaguje na pavel peregrin
S tím zánikem nesouhlasím, oba pánové dobře věděli, proč to nenechat referendu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 15:17 Reaguje na Karel Zvářal
A co by vyřešilo referendum? Na Slvensku by vyšlo odtržení, v Čechách ne. Co teď? Milióny tahanic a bylo by zaděláno na zcela zbytečný a asi dost nechutný konflikt. Takhle to vyřešili naprosto elegantně a v poho, taky jsme byli vzorem pro půl světa.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.3.2021 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Gdyš dramatik-mírotvorce s knížetem zavítali do Martina uklidnit rozbouřené vody po konverzi zbrojního průmyslu, nebyli připuštěni ke slovu za neustálého skandování dovezého komparsu Samostané Slovensko! Výroba tanků živila (deseti)tisíce lidí, po tomto "státnickém" rozhodnutí se nedivím, že s "takým k*****m" nechtěli mít nic společného. A snahy Uhdeho a Pitharta mi byly sympatické, leč odtředivým náladám už nešlo zabránit. Přesto veřejné mínění bylo spíše pro zachování federace, ale za jiných (přijatelnějších) podmínek. Prostě nebyla to šťastná léta, Masaryk a Štefánik by je za to nepochválili. Politika bratrských národů jde dělat i jinak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 07:50 Reaguje na Karel Zvářal
Zbrojní výroba byla v rukách sovětů, byla na prvním místě důležitosti. Oni rozhodovali kam budeme zbraně dodávat (ne prodávat). Jak to utnuli, zbankrotovala okamžitě. S našimi politiky to nic společného nemělo.
Jenom Václav Havel prohlásil, že se už budeme chovat jako civilizovaná země a nebudeme dodávat zbraně do embargovaným zemím a teroristům, jenže my nedodávali nikam jinam. A komáři z toho udělali, že Havel zrušil výrobu zbraní. Špinavost ak dycky.
Slováci měli už po vzniku ČSR státní ambice (Pittsburská dohoda), čecháčci se na ně vymastili, taky proto se dali k Hitlerovi.
Po plyšáku to bylo jasný, na žádnou federaci, konfederaci, dvojdomky a podobné nesmysly by nepřistoupili, chtěli jasně svůj stát.
Proto píšu, že jsme se vyhnuli dlouholetým nesmyslným tahanicím a konfliktům.
Když se podívám na ně po 30. letech, je jasné, že udělali dobře a dnes jsou úspěšnější, než my.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 07:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejvíce militantní byli ohledně sportu, že jsme je při nominaci reprezentace oje****li. A jinak ano, situace se časem uklidnila a na věc nahlížíme jinak, člověk si zvykne na všechno. Pro mě je podstatné, že se u mnohých bývalých kamarádů natolik změnila mentalita, že už mi nechybí. Jen málo zůstalo stejných, a těch si nesmírně vážím.
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.3.2021 12:13 Reaguje na Karel Zvářal
pro nás čechy jak polena z pražské (brněnské plzeňské, liberecké) kavárny byl listopad 89 konec komunistické oligarchie byzantského typu a šance k návratu do civilizované střední a západní evropy. český venkov to ponejvíce vnímal jako "konečně budeme mít německé platy" a celé slovensko (kromě zanedbatelného hloučku převážně bratislavských intelektuálů) to chápalo "konečně nám přestanou vládnout z prahy a budeme mít svobodné slovensko". dost práce dává splácat dohromady kavárnu a venkov, slovensko s tím bylo zcela nekompatibilní. ano, v té době jsem byl proti dělení, ale s odstupem hodnotím rychlé, věcné a mírové rozdělení jednoznačně kladně.
ostatně vztah mezi čechy a slováky nebyl nikdy lepší, než teď.
Odpovědět
sv

7.3.2021 12:20 Reaguje na Karel Zvářal
Dotovaná výroba tanků, která se za dumpingové ceny vyvážela kaddáfímu a saddámovi, jsi chtěl říct. Přičemž tito dva nebyli sto zaplatit ani tuto ze soudružské náklonnosti sníženou cenu.
Mimochodem, co máš na mysli tou "konverzí"? Snad ne bolševický záměr z 80. let, ztrátovou zbrojní výrobu značně omezit.
https://www.armadninoviny.cz/efektivita-zbrojarskej-vyroby-na-slovensku-za-cias-socializmu.html
V 90. letech už totiž nebylo co konvertovat. Osekané russovětské šunty, jejichž licence čeští bolševici za drahé peníze koupili (a zrušili tak vlastní vývoj) v té době totiž nikdo nikde nechtěl ani zadarmo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 20:51 Reaguje na
Sověti se po válce cítili silní a prováděli vývoz komunismu "ohněm a mečem" do celého rozvojového světa.
Poslali agenty, kteří rozeštvali společnosti, zemědělcům naslibovali komunismus (my dodávali traktory a zeměď. stroje), následně rozdmýchali povstání proti vládě, případně občanskou válku. My k tomu dodávali zbraně.
Korea, Vietnam, Kambodža, Laos, Jemen, Sýrie, Libye, Irák, Kuba , Chile, Venezuela, Nikaragua, Nigérie (Biafra) atd. atd. atd.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 07:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jj, rozpad kolonialismu etc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 10:07 Reaguje na Karel Zvářal
Ten se v tom taky projevuje, ale jen někde (Korea), ale dominantní skutečně není. Sověti napadali hlavně země dávno samostatné.
Odpovědět
sv

8.3.2021 10:28 Reaguje na Karel Zvářal
.. který jsme dotovali dotovanými zbraněmi. ČS. zbrojní výroba před rokem 89 fungovala na stejném finančním základě jako dnes fungují oze parodie na elektrárny. Ty taky dnes "živí" tisíce lidí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:35 Reaguje na
Sám jsi parodie.
Odpovědět
sv

8.3.2021 14:33 Reaguje na Karel Zvářal
To se ti leskne monitor, analfabetický milovníku bolševika.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 15:01 Reaguje na
A co mám z menševika? Slovíčka, řečičky, v přírodičce hovínečko.
Odpovědět
sv

8.3.2021 19:27 Reaguje na Karel Zvářal
Kvůli tomu nemusíš chodit do přírody, stačí když si po sobě přečteš svoje komentáře.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 20:22 Reaguje na
Vidíš to, Nicku nultý, přece jen jsi vypotil nějakou odpověď. S těmi komentáři máš problém jen ty, nikdo jiný. A jsi hodný, žes mě na to upozornil, ale mě ta příroda zajímá víc cokoliv jiné. O tom pan účetní nemá ani šajn.
Odpovědět
sv

8.3.2021 21:25 Reaguje na Karel Zvářal
Je vidět, že tě zajímá jen ten přírodní humus. Protože pouze na toto téma jsi se schopen kompetentně vyjádřit. Jinými slovy potíš se jako vepř, a pořád nic.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.3.2021 05:58 Reaguje na
Jinými (či svými) slovy jsi se popsal sám trefně, vycucaný prste s produkty Monsanto.
Odpovědět
sv

9.3.2021 13:11 Reaguje na Karel Zvářal
Popsal jsem tebe, chudáčku analfabete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 07:33
Zvláštní je, že jeden z prvních kroků pana Klause po sametovce bylo, že nechal odsířit všechny naše uhelné elektrárny, typicky ropácký počin.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2021 15:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to neměl dělat, aby nebyl ropák? Tehdy OZE neexistovaly, ale Temelín měl zahájit v plném rozsahu. Víte, jak by tím planetě i nám pomohl a mohli o něm oslavně prát sami ekologové?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 07:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Temelín byl napůl rozestavěný a my měli problém dokončit jen to, co už napůl stálo. V hluboké krizi po pádu komunisty to bylo zcela logické a vláda měla úplně jiné starosti. Faktem ale je, že koncem století jsme byli už víceméně za vodou, jenže to už přišel k moci Miloš Zeman, čili nic.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.3.2021 08:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Kéž byste alespoň jeden den v týdnu nelhal...
Odpovědět
MG

Milan G

8.3.2021 20:38 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pane Studnička, je mi líto, ale toho se nedočkáme :-((
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 07:38
To je zcela nechutné a autor žije asi na Paroubkově Mars.
"obludné pouštění žilou ekonomice" - to fakt neví, že po pádu sovětského bloku naše hospodářství spadlo do krize horší než ve 30, letech a náš průmysl prakticky zbankrotoval??
To neví, že do konce století šlo naše HDP na dvojnásobek a privatizace nastartovala výrazný a velmi solidní růst ekonomiky až do krize v roce 2009?
Odpovědět
Hu

Hunter

6.3.2021 08:17
Ubohé. Velmi.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.3.2021 09:38
Mně se článek vcelku líbí, našeho porevolučního velikána dobře vystihl. A jak VK neměl rád pojem "české švejkování", sám si k stáru s chutí příkladně zašvejkoval ohledně nenošení roušek. Toho kovídka si tak vykoledoval, takže osobně mu tuto chřipečku přeji - aspoň získá v předstihu imunitu...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2021 10:21
Článek sice obsahuje řadu mírně řečeno divných tvrzení, na straně druhé autora chápu.
Životní prostředí a Česká republika je učebnicovým příkladem jak se to dělat nemá.
A nebýt EU , mnou často kritizované, byli bychom na tom ještě hůře.
Zcela prokazatelně sílí snahy o to, aby občané a spolky založené na ochranu ŽP byli úředně "položeny bokem" a "nekecali" do další devastace životního prostředí .
Např. změna stavebního zákona, vyloučení spolků ze správních řízení, rozhodnutí Ústavního soudu v této věci a další chystané legislativní zmetky (např.poslanec Kott) .
Tragédií pro mě je, že v nastávajících parlamentních volbách není ani jedna strana,která by prosazovala ucelenou a promyšlenou ochranu ŽP.
Aniž bych chtěl být cynický a v žádném případě se nechci dotknout osob s těžkým průběhem kovidu, potřebovali bychom ještě několik podobných problémů, abychom změnili současné nazírání na ochranu životního prostředía hlavně neměli prostředky na další projekty hrozící dalším těžkým poškozováním přírody. Typicky DOL nebo tzv. zesplavnění Labe,atd.

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

6.3.2021 10:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Velice pěkně popsáno. Mě vždycky dojímá k slzám, jak úbytek diverzity hází na "léta totality a velkoplošné hospodaření"... Sám VK nejednou pronesl - neodvolávejte se pořád na dobu minulou (cca r. 2005) - toto jsou výsledky naší práce...

Jak se tedy projevilo 30 let demokracie a osvíceného řízení ze strany MŽP? Kde jsou zmenšené hony, ekologické prvky (meze, květnaté louky, biopásy, pásy křovin v polích...)? A toto vše je ten trh bez přívlastků v praxi. Prostě zisk za každou cenu, nějaká biodiverzita je jim u zádele. Jsem zvědav na výsledky petice Vraťme život do krajiny. Ne že bych neměl zbytky optimismu, ale znám naší mentalitu, a tak se budou hledat všemožné způsoby, jak se z toho vyšvejkovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.3.2021 12:51
Nemám nic proti tvrdé kritice VK, mělo by tam být ale zohledněno i to relativně dobré, co VK udělal minimálně ve smyslu, že jiní to mohli domastit ještě hůře. VK by např. jistě nepřipustil fotovoltaický gigatunel podporující zcela nesmyslně tehdy nezralé technologie. Na druhé straně selhal při dostavbě Temelína.

VK je zastáncem volného trhu jako nesporného motoru rozvoje naší civilizace, s nímž bylo a stále je spojeno masivní využívání fosilních paliv jako rozhodujícího faktoru. Dnes, vědomi si limitů, je toto třeba změnit. Ale jak?

Podle mne je volný a férový trh jen takový, v němž jsou nastavenými pravidly odstraněny téměř všechny negativní externality (jako poškozování planety či klimatu) jejich adekvátním zpoplatněním. Na to samozřejmě VK neslyší. Jsem ale přesvědčen, že udržitelný rozvoj je podmíněn prosperitou a ta je podmíněna existencí férového trhu fungujícího podle správných pravidel, do nějž politika zasahuje co nejméně, protože to díky správným pravidlům není potřeba. Nebo si snad někdo myslí, že eskalací dotačních programů do vylobovaných neefektivních „zelených“ opatření ničících férový trh, a tudíž i prosperitu společnosti, můžeme přejít do koridoru udržitelného rozvoje a zůstat se v něm? Nebylo by to něco jako život drogového závisláka?

Řekl bych, že podobnou sžíravou kritiku si zaslouží i mnozí další politici za neschopnost, střet zájmů, nekompetentnost, slabost, nestátnickost…. Myslím, že prvním kandidátem by mohl být Martin Bursík, asi největší oponent VK. Pane Zemane, řekl jste A, zkuste říci i B.
Odpovědět
LB

Lukas B.

6.3.2021 13:02
asi pana autora poněkud zamrzí, že bývalý prezident právě ukončil karanténu. no žádnej div, nikdy nekouřil, nechlastal, hýbal se a bříško sice má, ale jen takovou běžnou stařeckou vaničku.

nicméně, jestliže voláme po státnících (a vzýváme WCH, tedy ehm, někteří z nás), potom nemůžeme nevidět, že i VKst. často chodil a chodí proti proudu a často dělal reálpolitiku.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2021 13:32 Reaguje na Lukas B.
Právě Klaus byl nejhorším politikem ve vztahu k ŽP. Co mu neschází je neskonalý narcisizmus a typické příznaky psychopata.

U mě lidsky skončil, když na návštěvě v Chile šlohl protokolární pero, natočeno TV a na youtube asi stále dohledatelné.
(tady v podstatě o nic nešlo,tento malý detail pouze dokazuje výše tvrzené)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.3.2021 15:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Protokolární pera si signatáři zcela běžně berou na památku a ten záznam a hlavně jeho medializace byla čistá škodolibost a podpásovka nulového významu. V téhle situaci mohli natočit KAŽDÉHO.
Jeho nechumelistické názory sice nebyly nic moc, ale on o ekologii skoro vůbec nemluvil. Ani jeho Modrá planeta o klimatu taky není, ta hlásá přesně ty názory, co vy.
Že nám hrozí zelená totalita.
Ale velmi jsem ocenil, když asi předloni řekl: "Jakékoliv debaty o klimatu jsou už zbytečné. Prohráli jsme".
Na to vy rozhodně nemáte.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

6.3.2021 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně si je signatáři nenápadně podají za zády, aby to nikdo neviděl. Klaus měl ohromnou smůlu, že natočili zrovna jeho. Myslím, že si ostatní signatáři museli oddechnout, že to nepotrefilo zrovna je.
Václav Klaus byl a je apoštol sobectví. V této zemi napáchal velké škody.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2021 16:32 Reaguje na Šimon Špidla
https://www.youtube.com/watch?v=zpe4T0lXZcE

==============================================
Obyčejný zloděj , kdyby požádal o pero jako památku na návštěvu, určitě by odmítnut nebyl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 10:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdyby náš dnešní soudruh kradl jen protokolární pera.......o kolik desítek (nebo stovek??) MILIARD se zvětšil jeho majetek jen za dobu, kdy je v politice?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.3.2021 16:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Někteří lidé utrpěli během roků ztrátu paměti , nepochybuji, že gauneři které amnestií omilostnil mu postaví časem sochu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Naše soudy nebyly schopny dořešit řadu složitějších případů a i zcela nevinní lidé byli déle, než deset let, taháni po soudech s nejasným výsledkem. Tohle chtěl pan Klaus zarazit tou nešťastnou amnestií.
Byla to jasná chyba, svezli se s tím gauneři a suplovat práci soudů tímhle způsobem nelze.
Odpovědět
LB

Lukas B.

6.3.2021 16:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
ve vrcholné politice, stejně jako ve vrcholném managementu, vrcholovém sportu a vůbec ve všem vrcholovém jsou prakticky všichni docela vyhraněné osobnosti,jak říkáte, pychopati. tím není VK nijak výjimečný. liší se možná tím, že to tolik neskrývá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:14 Reaguje na Lukas B.
Nešermujte silnými pojmy zbytečně. Psychopat je terminus technicus a označit jím šmahem politiky, sportovce atd. je nesmysl. Ve skutečnosti je sychopatů u nás i v politice minimum, čistý a jednoznačný je snad jen jeden.
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.3.2021 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
znáte osobně nějakého vrcholného politika nebo manažera, nebo dokonce sportovce? všichni, které znám já, jsou mírně řečeno "nestandardní". silné ego, tah na bránu, občas široké svědomí.
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.3.2021 13:02 Reaguje na Lukas B.
tedy omlouvám se, na jednu výjimku si vzpomínám, netvrdím tedy že ho znám, všehovšudy jsem vedle něj seděl cestou na nějakou řeku (vodňanskou blanici?) v dodávce s vlekem, ten byl velmi normální. ale exot, medaile prodal...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 18:03 Reaguje na Lukas B.
To není psychopatie.
Já vzdáleně občas narazil na rozumné lidi (Šimonovský, Kesler, Uhde) a jsou to zcela normální, slušní lidi.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.3.2021 14:46 Reaguje na Pavel Hanzl
To se opět , jako již pokolikáté, mýlíte. A abyste mivěřil, přečtěte si něco od Koukolíka. Právě do politiky se psychopaté houfně stahují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 20:06 Reaguje na pavel peregrin
Pojem houfně je skutečně přehnaný, procento než v běžné populaci je skutečně vyšší, ale stejně je to poměrně ojedinělý jev.
Odpovědět
kk

karel krasensky

6.3.2021 15:21
Titanic se potapi,ale kapela na palubě vyhrava.Bliži se obdobi,že budete mit jine starosti než tady vypisovat a řešit nějakeho Klause.Zatim si vyhledejte nějake modlitby a pustte se do nich.Covid se už totiž vymknul v ČR kontrole
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:09 Reaguje na karel krasensky
Ten pod kontrolou od podzimu dávno není.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

6.3.2021 20:22
Takhle arogantní zamindrákovanou osobu pohledat. Jo a objektivitu a nadhled u už dost staré osoby nelze najít.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

6.3.2021 22:37 Reaguje na Vladimír Hošek
To co pisete, se ma tykat VK nebo autora clanku?

Za sebe musim s prekvapenim konstatovat, ze u tohoto clanku vetsinou spis souhlasim s temi, jejichz nazory jsou mi jindy cizi (ba pokladam je za jednostranne fanatiky) a naopak nesdilim nazory na VK - prijdou mi nespravedlive, prikre a jednostranne - u tech, kteri mi jindy u jinych clanku prisli velmi rozumni
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 08:24 Reaguje na Miloš Zahradník
A co teprve až povstane z popela kandidát na prezidenta (opustil sněmovnu), který též budí emoce a sebevědomí má na rozdávání...
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

7.3.2021 16:49 Reaguje na Miloš Zahradník
Autora článku
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

7.3.2021 22:58 Reaguje na Vladimír Hošek
OK (a souhlas)
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

8.3.2021 10:06 Reaguje na Miloš Zahradník
Mě velmi překvapil text - Slova „arogantní jako Václav Klaus“ jsem slyšel poprvé za studií na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1976–80.
Tzn. že autor je již důchodce. No a opět zapůsobilo kouzlo nechtěného, on vlastně Klause mimoděk chválí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.3.2021 22:38
Pokud má diplom z VŠE někdo, kdo je schopen napsat Československá národní banka, tak jdu s dovolením blejt.

Dál jsem nečetl, bo od takového píííp fakt nemá cenu číst cokoli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Přesně tak, národohospodář, který si vůbec neráčil všimnout bankrotu prakticky celého našeho průmylu po rozpadu RVHP, není žádný ekonom, ale jen to rohaté zvíře....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2021 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
No hlavně by měl doprdelepráce vědět, že taková instituce nikdy neexistovala. Pitomec jeden.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:20
Dost zásadní problém vidím v tom, že většina lidí neví, co se vlasně stalo kolem naší sametovky. Byl to krach celého sovětského impéria, kterého jsme byli členem a náš průmysl na něm byl surovinově i exportně totálně závislý. SSSR se rozpadl a zbankrotoval (rubl spadl na asi 3%!!! své ceny), v r.1991 se rozpadlo RVHP a naše hospodářství šlo do hluboké krize a většina podniků do bankrotu. Proto ta "šoková" varianta, proto to stálé oddlužování firem před privatizací. Celý systém socialistické ekonomiky byl nekompatibilní s ostatním světem a náš průmysl byl technicky asi 20 let zaostalý proti Západu a měl gigantický vnitřní dluh. Kdo tohle nepochopí, pak už nedá nic a skončí s nadáváním jak "Klaus rozkradl republiku".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedete víte co... Náš strojírenský průmysl byl vyhlášený, zbrojovky, sklo, textil, potraviny... Jako zemědělec a ekolog mám na toho pána svůj nelichotivý názor, a stokrát raději bych byl za zmíněného J. Vavrouška.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 08:58 Reaguje na Karel Zvářal
Náš průmysl byl vyhlášený a skutečně nejvyspělejší spolu s NDR, bohužel jen ve Východním bloku. A v něm fungovala socialistická ekonomika, která nebyla kompatibilní se světem (státy neměly ani směnitelnou měnu) a tím, že byla zcela nesmyslná, zbankrotovala.
A my byli exportní země bez surovinové základny, takže rozpad RVHP jsme odskákali nejvíce. Bankrot NDR zaplatili Zápaďáci, nás vytáhla velmi dobrá vládní sestava s Klausem v čele.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 09:03 Reaguje na Pavel Hanzl
!-DDD Škodovky jezdily v osmdesátkách i na Západě, Tatra, Zetor, Jawa, letadla, lokomotivy, zbraně, pneumatiky, sklo... na export, tak jakápak nekompatibita???
Ano, měli jsme nejlepší výchozí pozici pro transformaci, jen si nejsem vůbec jist, zda byla optimálně využita.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.3.2021 10:34 Reaguje na Karel Zvářal
A vezmu-li v úvahu průběh transformace v okolních zemích , Polsko,Maďarsko,Slovensko,Slovinsko o NDR ani nemluvě, tak mi ukažte v čem byl Klaus nejlepší.
Plus mínus všude to bylo velmi podobné.
Navíc ČR měla skutečně nejlepší startovací podmínky, výsledek není žádná výhra. Typicky např. Klausův bankovní socialismus,kde se prodrbali stamiliardy a privatizaci dotáhl teprve Miloš Zeman. Podstatně lepší a poctivější ekonom než Klaus a spol.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 12:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
U mě se dostatečně diskvalifikoval hláškami, že ekologie je pavěda a dotace do zemědělství jsou nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 18:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je na diserační práci, ale zkusím výcuc.
Propad naší ekonomiky byl největší, Klaus nasadil "šokovou variantu" provedl velmi rychle zásadní reformy - malá a velká privatizace, restituce, kupónovka, politická orientace na Západní Evropu, dokonale zvládnutý rozvod s Slovenskem. Dnes absolutně nemyslitelné. Všichni ostatní to kopírovali, ale nedůsledně, (Slovinsko). Už v polovině 90. let jsme byli nejlepš, HDP šlo strmě nahoru (hlavně pomocí gigantických investic ze zahraničí).
"Klausův bankovní socialismus" je zase jen vylhaná demagogie, zbankrotované fabriky nebylo možno nechat řachnout (60% nezaměstanosti by lid nezkousl). Tak se stále oddlužovaly a zcela bezohledně privatizovaly, což se ukázalo jako nejlepší cesta. A platily to státní banky, kdo jiný?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 10:37 Reaguje na Karel Zvářal
Vyváželi jsme na Západ skutečně minimum a zásadně za dumpingové ceny. Na tom se ekonomika postavit nedá.
Zaostalost naší výroby byla řádově 15 - 20 let, jak se zpřísňovaly limity na bezpečnost, exhalace, vibrace atd. tak jsem se propadali (na to dojel Zetor).
Výchozí pozici jeme měli v něčem nejhorší (bankrot většiny fabrik), ale zase dobrou v levné a kvalitní pracovní síle. Proto sem západní firmy investoval asi TŘI bilióny korun, zaplatili tím gigantický vnitřní dluh a dodnes živí naši ekonomiku.
Podobný vývoj je vidět po válce v Německu nebo Japonsku, jenže my si to celý následně podělali a to fest.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.3.2021 13:49 Reaguje na Karel Zvářal
Kdybyste v těch PZO nebo ČSOB v těch osmdesátkách dělal, tak byste věděl, za jaké ceny se ty skvělé výrobky vyvážely, kam, za co a jak to bylo s placením.

Tyhle pohádky mne vždy baví. Jako jo, bylo pár výjimek, ale to bylo tak všechno.

Aby bylo jasno, to není obrana Klause. Klause ať si hodnotí každý jak chce, vždy to bude subjektivní a třeba mne vždy tak nějak s..l, ale tyhle báje ...
To jak když lidi o Havlovi tvrdí, jak zařízl náš skvělý zbrojní průmysl. Opět to samé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 07:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Náš vývoz byl v duchu socialistické ekonomiky řízen politicky. V normálním tržním systému výrobce prodává tomu, kdo zaplatí nejvíce. Kdežto my často ani neprodávali, ale jen dodávali tomu, kdo byl kamarád se soudruhy v Kremlu. Proto to celé zcela zákonitě zbankrotovalo.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 14:06
Analfabetům ani tu Werichovu půlminutu!
Odpovědět
sv

7.3.2021 14:33 Reaguje na Karel Zvářal
Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Úplně stačilo, že ses přestal ztrapňovat bláboly na téma rozpad Československa za zbrojní výroba na Slovensku.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 14:42 Reaguje na
Od začátku vím, že jsi srab, fialová podržtaško.
Odpovědět
sv

8.3.2021 00:21 Reaguje na Karel Zvářal
Jak jsi výše již několikrát dokázal, ty víš kulové.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 07:08 Reaguje na
Jasné, od experta IV. cenové si nechám vždycky rád poradit!-)
Odpovědět
sv

8.3.2021 10:22 Reaguje na Karel Zvářal
Tak nechoď chlastat a raději čti. Kdyby sis přečetl třeba odkazovaný článek o tom jak komouši zkrachovali čs. zbrojí průmysl, hned bys nevypadal tak analfabeticky.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:29 Reaguje na
Dej už pokoj, nulo.
Odpovědět
sv

8.3.2021 14:35 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, NULA. To je suma tvých znalostí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.3.2021 14:18
A když už si chcete něco dokazovat, odpovězte na otázku, která z nějakých záhadných důvodů leží ladem (viz. níže). Historii nezměníme, ale teď tu máme 30 let demokracie - a kam dospěl stav přírody??? Kdy konečně tu "třešinku na dortu" začneme brát vážně? To mají jako zachránit vlci a Heckův skot?-))

...Jak se tedy projevilo 30 let demokracie a osvíceného řízení ze strany MŽP? Kde jsou zmenšené hony, ekologické prvky (meze, květnaté louky, biopásy, pásy křovin v polích...)? A toto vše je ten trh bez přívlastků v praxi. Prostě zisk za každou cenu, nějaká biodiverzita je jim u zádele. Jsem zvědav na výsledky petice Vraťme život do krajiny. Ne že bych neměl zbytky optimismu, ale znám naší mentalitu, a tak se budou hledat všemožné způsoby, jak se z toho vyšvejkovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2021 18:28 Reaguje na Karel Zvářal
Začalo to dobře (především za ministra Luxe), jenže my se vlastní blbostí obloukem vrátili do doby, kdy tu vládli estébáci a komunisti. Tak čemu se čemu??
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 07:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten oblouk někdo stvořil, poslal zemědělství a ŽP "do kytek". Hádejte, kdo to nejvíce ideologicky posvětil? K čemu jsou měšťáčkovi hmyz, ryby, obojživelníci, ptáci, savci... jenom dělají na auto či deku, a žádný praktický užitek z nich není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 07:21 Reaguje na Karel Zvářal
Ten oblouk byl vytvořen naší blbostí, kterou mistrně využil Vladimir Vladimirovič v hybridní válce.
Příroda a ekologie je jen jeden z desítek systémů, který se zase podělal.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 07:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Leží dědek s babkou a usilovně se snaží: Zatracený Putin! Snaží se, snaží, ale pořád nic: Po****ný Putin! Babka se ho ptá - prosímtě, proč pořád nadáváš na Putina? Za Brežněva se mi to nestávalo...!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 08:49 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, fakt si myslíte, že jsme úplně blbý národ? Když se zbaví ruského diktátu a komunistů a začne se mu velmi dobře dařit, tak si sám o sobě zvolí do vedení státu estébáky a komunisty, kteří už jednou zemi dostali totálně do kolen! A když vidí, že dnes to jede úplně stejně, jak po r. 48, tak pořád tahle klika má nejvíc prefererncí!
Ukažte mi jiný Evropský národ, který se propadá do stejných srágor a bude volit toho, kdo to způsobil!!
Ukažte jiný národ tak promořený ruskými agenty, kde i parapresident je jejich!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Unavuje mě neustále na vaše kličkování reagovat. Bavíme se tu o člověku, který proslul svým odtažitým přístupem (řečeno diplomaticky) k zemědělství a ochraně přírody. Proč do toho motáte pořád cizí agenty, když na klíčové dotazy neumíte otevřeně popravdě odpovědět? (viz. níže i výše). Žábu na prameni máme všichni na očích, stejně jako Mr. John i ochranáři vzývané predátory, ale pojedou dále podle jednotných not... nevíme, nejsme si jisti... Prostě jsou u nás témata, která jsou nedotknutelná, takže se můžeme divit, kam že jsme to dospěli.

"U mě se dostatečně diskvalifikoval hláškami, že ekologie je pavěda a dotace do zemědělství jsou nesmysl".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 10:02 Reaguje na Karel Zvářal
Nekličkuji. Píšu pořád to samé a zcela otevřeně a přímo.
Pan Václav Klaus skutečně měl odtažitý přístup nejen k ekologii, to taky nebyl jeho obor a on se věnoval ekonomii a jeho transformace celé naší země byla velmi úspěšná.
Můžete přece hodnotit práce ministrů ŽP a zemědělství, ti o tom přece rozhodovali.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Benda byl vysloveně jeho člověk, odezíral ze rtů a gest, a podle toho ne/konal. Ano, Lux se snažil, ale mocná agrární lobby mu příliš neodovolila. V tu dobu se lámal chléb, kam budeme směřovat. Jestli k trhu bez přívlastků, nebo k TUR. Jsem si jist, že pod vedením J. Vavrouška bychom šli mnohem zelenější cestou. Dnešní vedení je produktem té doby, a ano, zčásti i tvůrcem současného "bezmotýle". Proto jsem zvědav na podzimní klání, a budu si moc přát, aby došlo ke kýžené změně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 10:04 Reaguje na Karel Zvářal
Zkuste zopakovat ty "klíčové argumenty", na které nejsem schopen odpovědět.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpověděl jsem si sám v 10,11.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 10:25 Reaguje na Karel Zvářal
Nevím, co je TUR. Ale Klausova reforma skutečně neřešila ekologii, my byli v nejhorší ekonomické krizi a zemědělství dělao třeba 3% HDP, takže nebylo prioritou.
Ale restituce a hlavně vznik soukromých farem mělo založit selský stav, což se moc nepodařilo. Silná lobbby jézedáků to sabotovala a brzdila, moc lidí do toho nechtělo jít. Za socanů to přebrali celý.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:31 Reaguje na Pavel Hanzl
V tom právě spočívalo to neštěstí přepočítávat všechno na peníze (zisk). Zdraví člověka úzce souvisí se zdravou přírodou, a kdo to nechápe, nemá v politice co pohledávat. Proto toho kabinetního účetního od prvopočátku neuznávám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 11:47 Reaguje na Karel Zvářal
V zemědělství šlo vždy především o peníze, protože ti lidé se tím živí. Proto už ministr Lux začal dotovat sedláky za ovečky na pastvě a sekání luk atd. atd.
Jenže národ si v roce 98 zvolil do vedení státu ČSSD a jejich ministři (Fencl,Palas) byli právě zástupci průmyslového, jézédáctvého zeměděství, dotace si shrabali pod sebe, k tomu se přidal hrabiš, takže to dopadlo jak dopadlo.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Trvale udržitelný rozvoj.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.3.2021 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
V zemědělství trvale ubývá pracovních sil a týká se to i těch soukromých farem.Je to dáno vývojem, intenzifikací a pokrokem technologií a je tomu tak v celém vyspělém světě.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 11:03 Reaguje na pavel peregrin
Určitě víte, že vývoj stanovuje člověk, jeho priority určují cíle. Takže brát současný trend jako něco posvátného a konečného - já doufám, že tomu tak není a nebude.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.3.2021 18:30 Reaguje na Karel Zvářal
To ano, jenže lidstvo bude muset někdo nasytit a pouze eko zemědělství může vyrobit potraviny jen pro vyvolené.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 20:28 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrine, vy se cítíte pořád dotčený, když dojde řeč na alternativní zemědělství. To už je dáno samotným pojmem, že si nečiní nárok o nasycení lidstva, nýbrž jakouž takouž ekonomiku - ale hlavně, má o dost blíž přírodě, než průmyslově-chemická velkovýroba. Dřívější idylu venkova nikdo nevrátí, jde jen o to zachovat aspoň zlomeček dřívější biodiverzity polní krajiny.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

9.3.2021 06:13 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, to je ale nedorozumění mezi námi.Já se cítím být dotčený nikoliv alternativním zemědělstvím, koneckonců je každého věcí, jakou cestou se ubírá, ale skutečně mi vadí to, že lidem je tento druh zemědělství předkládán jako budoucí hlavní směr cesty a jako div ne spása. Každý, kdo se zemědělstvím seriozně zabýval po delší dobu, ví, že to pravda není, ale zrovna tak máte pravdu vy s tvrzením, že jde o činnost životnímu prostředí bližší než to zemědělství intenzivní. A vše je samozřejmě umocňováno pokřiveným hospodařením s podporou dotací,ať již do konvenčního, nebo ekozemědělství. Proč tomu tak je, jsme zde rozebírali již několikrát a myslím si, že oba dva víme, oč jde. Ideální stav by nastal v případě naprostého zrušení všech dotací, narovnání cen za komodity a potom by si trh(jak ošklivé slovo, ale v tomto případě nutné) sám určil, kterým výrobkům a komoditám a samozřejmě i za jakou cenu by lidé dávali přednost. Pro začátek by ale bylo potřeba, veřejnosti předkládat vždy relevantní informace o přednostech a nedostatcích každého jednoho způsobu hospodaření s návazností na ekonomiku, efektivnost výroby a cenové relace, samozřejmě i s očekávanými dopady do sociální sféry žití.
To je ale otázka pro odborníky a nikoliv rychlokvašené novináře či fanatické aktivisty, kteří dle mého názoru v tomto dělají nejvíce zlé krve.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.3.2021 07:04 Reaguje na pavel peregrin
Myslím, že v tom základním si rozumíme. Já jsem zmíněného pána nemusel za jeho výroky o ekologii jako pavědě a zemědělství bez dotací. Můj názor je ten, že zemědělství je třeba dotovat, neboť se také jedná o údržbu krajiny. Aby se z ní nestala sterilní poušť, potřebuje setrvalou odbornou péči. Spojit toto s kvalifikovanou (dnes sofistikoanou) produkcí je sakramentské umění - a když to dělají diletanti, je to na stavu půdy i diverzity znát. A protože se dlouhodobě v této věci nic nedělo, resp. vše šlo spíše z kopce než dopředu, bylo třeba se hlasitě ozvat. Já na tu petici sázím jako na poslední šanci. Jestliže se teď nestane něco zásadního, dojde na vaše slova a zemědělství nabere bezeohledný velikášsko-zlatokopecký směr.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 11:51 Reaguje na pavel peregrin
Jistě, ale když jedu na kole po Rakousích, stavím se do sklépka na deci, v zimě spím v cimrfráji a jezdím na sjezdovkách a konzumuji pivo a gulasch suppe v hospůdkách, tak jasně vidím, že u nich to skutečně funguje.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

8.3.2021 18:31 Reaguje na Pavel Hanzl
To je určitý segment, to podstatné zajišťují jiní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.3.2021 21:39 Reaguje na pavel peregrin
Jistě. Ty segmenty v Rakousích fungují všechny a zajišťují to politici, které si Rakušáci volí.
Oni jsou hloupí, protože skutečně nechápou, proč si čecháčc zvolili do vedení země .......................
Odpovědět
pp

pavel peregrin

9.3.2021 06:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že to vidíte dost zjednodušeně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2021 07:29 Reaguje na pavel peregrin
Jistě, nejsem zemědělský ani dotační odborník, ale mám rád krajinu a lidi v ní, cestuji na kole kde je to vůbec možné a stále mudruju nad tím, co vidím a slyším.

Jak zakládali staré nádherné statky v Holandsku, kde je spodní voda všude 20 cm pod terénem atd. atd.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 10:58
Viz. zejména slova G. Vargy skoro na konci.

https://plus.rozhlas.cz/josef-vavrousek-aneb-ekologicka-osina-v-polistopadove-vlade-6512604
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.3.2021 20:41
https://hlidacipes.org/jan-urban-stat-po-roce-1989-zlikvidoval-vyrobu-vakcin-a-ser-byl-u-toho-klaus-i-zeman/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=536810&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=MgPoBMviEln-202103081913

To pro ty, kterým se zdají některé komentáře příkré a nespravedlivé.
Odpovědět
MG

Milan G

9.3.2021 11:02 Reaguje na Karel Zvářal
Tohle to bylo opravdu svinstvo, které se neodpouští. Bohužel, ve svých dopadech, nebylo jediné. Lidé mají krátké myšlení a rádi zapomínají.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.3.2021 11:44 Reaguje na Milan G
Mě by třeba zajímalo, jestli se toto objevilo ve zprávě BIS. Ve světle událostí posledního roku to byl velmi, ale opravdu velmi nešťastný krok.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

8.3.2021 23:03
Pročetl jsem diskusi a mám dosti smíšené pocity. Devadesátky jsem začínal jako programátor v AK Slušovice, pak jsem hodně pracoval pro bankovnictví, např. pro Konsolidační banku. Snad jednou historie najde konsensuální odpovědi. Víc by mě zajímala konkrétní svědectví lidí z té doby, než diskusí jitřené ideologické postoje. Možná transformace 90. let nešla udělat zásadně jinak, rozhodně však nebyla ve všem tak krásná a dokonalá, jak ji někteří prezentují.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.3.2021 07:41 Reaguje na Karel Tejkal
Nikdo po nikom nechce, aby byl dokonalý, a také neočekával hru bez chyb. Ale jestliže někdo opakovaně deklaruje svůj pohled na údržbu krajiny zadarmo a ekologii jako pavědu, těžko může počítat s přízní těch, kterých se ta slova dotkla. A ten poslední odkaz jen dokazuje, že ve svých názorech zůstal konzistentní. Zdravotnictví je zkrátka levicová disciplína, pravicově smýšlející občan nekouří, nechlastá a sportuje - tudíž žádnou lékařskou péči nepotřebuje. Roušku pod bradu, a hurá do ulic!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2021 07:58 Reaguje na Karel Tejkal
Historie samozřejmě zná konsensuální odpovědi, ale z logického důvodu se nezveřejňují. Taky všechny grafy našeho ekonomického vývoje začínají v roce 1993, kdy jsme získali směnitelnou korunu.
Slušovice byl už tehdy kapitalisticky řízený podnik na bázi systémové korupce, což bylo prezentováno jako cha cha "úspěch budování socialismu".
Transformace mohla probíhat deseti různými způsoby (taky v ostatních zemích probíhala jinak), ale náš byl ve výsledku jednoznačně nejefektivnější. Jenže v prostředí totálně ateistického a morálně zdevastovaného národa, kde švejkování je národní ctností, ji musela nutně provázet rozsáhlá korupce a gigantické podvody.
Pan Ježek tehdy prohlásil ne doslova: "92% privatizačních případů je naprosto v pořádku, ovšem těch 8% problémových se pořád točí v médiích dokola a vytváří tu pověstnou "blbou náladu"".

Ale hlavní problém (dnes vidíme plody) byl ve vzdělání. Na to se zapomnělo, taky se neráčilo lidem vysvětlit, jak fungovala socialistická ekonomika, proč se rozpadlo sovětské impérium a jaké dopady to má na nás.

Neskutečná hloubka neznalostí naší populace je příčina našeho dnešního propadu zpět do bolševického srabu.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

9.3.2021 09:41 Reaguje na Pavel Hanzl
O Slušovicích zjevně nevíte vůbec nic.
Odpovědět
MG

Milan G

9.3.2021 11:08 Reaguje na Karel Tejkal
Přesně tak, pokud si vzpomínáte už jsme jednou tady vedli debatu na téma Slušovice právě s Hanzlem a už tenkrát se potvrdilo, že neví o Slušovicích vůbec nic, ale to mu nevadilo aby vynášel zasvěcené soudy.

....Slušovice byl už tehdy kapitalisticky řízený podnik na bázi systémové korupce, což bylo prezentováno jako cha cha "úspěch budování socialismu"....tohle může prohlásit pouze negramot s vyluxovanou hlavou, který má místo mozku malou kostku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2021 18:12 Reaguje na Milan G
Tak co to bylo?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.3.2021 18:18 Reaguje na Milan G
Doložím jednoduše: Slušovice mělo protekci v Koospolu (PZO na potraviny), takže mohli jednoduše vyvážet do Rakouska veškeré produkty. Tím, že jsme byli cenově snad 10x níž, tak se na tom královsky balíkovali. Šmelili se vším možným, vyráběli muhehehhehehee počítače atd. atd. atd.
Měli k dispozici nejlepší lidi, protože měli přístup k devizám (nikdo jiný nemohl) celé to jelo tím pádem na obrovské korupci.
Proto to celé taky ihned po plyšáku, kdy tyhle možnosti dostali všichni, okamžitě zbanrotovalo a Čuba s ostaními spolusoudruhy to vytunelovali do dna.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

9.3.2021 19:18 Reaguje na Pavel Hanzl
To se mi snad jen zdá. Vy jste tam pracoval, že všechno tak dobře znáte?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.3.2021 08:29 Reaguje na Karel Tejkal
Budu tedy stručný a konkrétní. Problém nespočíval v privatizaci,ale jejích formách.
Zásadním vidím odhození právních instrumentů se zdůvodněním, že by to zdržovalo.
Přitom stačilo okopírovat rakouský či německý obchodní zákoník na dočasnou dobu, to by zabránilo nejkřiklavějším porušením toho co lze zjednodušeně definovat jako dobré mravy a poctivost v podnikání.
Týká se zejména tzv. velké privatizace, která vedla k obohacení světového obchodního slovníku výrazem "tunelování".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.3.2021 08:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
A pak že Češi jsou malý národ: robot, Švejk, tunel...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.3.2021 13:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
To zní hezky, ale bylo to nereálné. Co s těmi podniky dělal jejich management něco podobného neumožňovalo.
Prostě těch firem byly tisíce a jak třeba privatizace Škodovky, Boleslavské, dopadla fakt super, tak toto bylo možno realizovat jen u velmi malé části podniků.
KP byla nejméně špatná metoda jak dám lidem alespoň nějakou možnost se na té privatizaci podílet.
Bez ní by firmy nedopadly o nic lépe a lidi by z toho měli úplně prd.


Je potřeba si uvědomit, že privatizace v takovém rozsahu nebyla nikdy jindy realizována, takže zkušenosti lautr žádné a času opravdu málo. Chyb se udělala spousta, ale je nutno brát jako nutné zlo ... navíc jak se správně říká, po bitvě každý generálem.

Já VK nikdy neměl rád, lidsky mi vždy přišel tak akorát na ránu, ale zrovna KP bych mu nevyčítal ani omylem ... nehledě na to, že on byl primárně její xicht, jeho podíl na samotném průběhu nebyl až tak zásadní, jak si mnozí myslí. Jak jsem psal, v tu dobu to nějak zásadně líp podle mého soudu nešlo. Prostě ze všech blbých možností furt ta nejméně mizerná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.3.2021 13:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
A jen na okraj ... dobré mravy a poctivost v podnikání ... to musí mít ta společnost prostě "v sobě", nějaká právní úprava je v zásadě jen třešnička na dortu. Představa, že implementujeme bezprostředně po pádu bolševika například legislativu z Říše, a bude to fungovat, je nereálná.

Byl jsme po 6 letech okupace, 3 letech slušných prasáren a 41 letech blbnutí se socialismem. Kde by se nějaké dobré mravy a poctivost, natož v podnikání, vzaly.
Odpovědět
sv

9.3.2021 13:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Představa, že by "německý obchodní zákoník" zabránil nějakému tunelování je nesmyslná. Doporučuji zjistit jak dopadla privatizace státních/národních podniků či jiných druhů majetku po bývalé NDR dle toho "zákoníku". V lepší případě je zrušily západoněmecké firmy, které je v privatizaci převzaly, v horším byly rozkradeny stejně jako, kdekoli jinde ve střední a východní Evropě. Tzv. Treuhandanstalt (organizace zodpovědná za privatizaci státního majetku po NDR) skončila v hluboké ztrátě 260 miliard tehdejších marek. Nemluvě o tom, že její první šéf byl zavražděn a vraha se nepodařilo najít.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist