https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-svoboda-stat-neda-penize-na-adaptaci-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Svoboda: Stát nedá peníze na adaptaci lesů

24.4.2024
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Nestátní vlastníci lesů na XXV. konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve Stříteži u Jihlavy slyšeli z úst ministra zemědělství Marka Výborného špatnou zprávu. Ministerstvo zemědělství nemá finanční prostředky na financování dotačního titulu „Adaptace lesů na klimatickou změnu“. „Vlastníci, kteří se přihlásili do tohoto titulu, více než dva roky dodržovali pravidla bez jediné informace, jestli nakonec něco dostanou či nikoliv. Nyní je tedy bohužel jasno. Stát na adaptaci lesů peníze nedá,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL s tím, že pro vlastníky lesů jde v důsledku dopadů kůrovcové kalamity o nepochopitelný krok.
 
Ministr zemědělství Marek Výborný se konference zúčastnil osobně. Ocenil odborný přínos a podněty SVOL při jednáních o podobě návrhů novel lesního a mysliveckého zákona. Podle jeho slov čeká lesní zákon nejrozsáhlejší změna za celou historii. „Chceme vlastníkům nechat volnější ruce, protože sami nejlépe vědí, jak je o les potřeba pečovat. Méně regulace a více pozitivní motivace vlastníků, to je základní motiv připravované novely lesního zákona.“

Ministr ve svém vystoupení uvedl, že MZe má letos v rozpočtu 2,1 miliardy korun a pro nestátní lesy vyjednalo 800 milionů z fondu zakladatele státního podniku Lesy ČR pro plné pokrytí žádostí dle nařízení 30/2014 Sb., ale na dotační titul „Adaptace lesů na klimatickou změnu“ finance nemá. „Stát se zavázal k něčemu, co zatím nenaplnil, navzdory tomu, že vlastníci plnili dva a půl roku podmínky. Letos prostředky k dispozici nejsou a je otázkou, jak to bude v dalších letech,“ přiznal Marek Výborný s tím, že jednání dále probíhají. Prioritou i v příštím roce bude zajištění finančních prostředků na nařízení 30.

Vlastníci lesů se již několik let nacházejí ve velmi složitém období. Mnozí prošli bolestně kůrovcovou kalamitou, která snad nabrala konečně trend, který směřuje ke konci drakonických těžeb a poklesů cen, které novodobá historie lesnictví nepamatuje.

Celkové předběžné saldo za tuto kalamitu překonalo částku 110 miliard korun, a to ještě není všemu konec. Doufejme však, že máme nejhorší za sebou. To ovšem platí pouze pro ty vlastníky, kterým byla zachována alespoň část jejich těžební možnosti a budou schopni se v budoucím období ufinancovat, alespoň do té míry, že si vydělají na pěstební činnost a nezbytnou režii. Ti, kteří těžební možnost nemají, budou vystavení tlaku na to, zda mají dotovat provoz lesa z jiných činností, ale ne každý takovou možnost má.

Podle SVOL je očekávání pomoci ze strany státu legitimní. Stát v minulosti neudělal dost proto, aby vlastníky ochránil před situací, kdy kůrovcové dříví mělo sotva cenu těžby a přiblížení a vlastníkům zůstala holina pod klestem se zalesňovací povinností. Pravdou je, že MZe poskytlo kompenzaci za ty nejhorší roky. Ale škoda dosáhla nejméně 110 miliard a kompenzace byla jenom zlomkem této částky.

Proto byla budoucnost financování lesnicko-dřevařského sektoru jedním ze zásadních témat konference. Konference uložila republikovému výboru jednat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí o zajištění finančních prostředků na podpory v lesnictví, které budou odpovídat významu obhospodařování lesních majetků pro celou společnost a usilovat o to, aby tyto prostředky byly každoročně alokovány v zákoně o státním rozpočtu.

S ohledem na napjatý státní rozpočet jsou pro vlastníky lesů některé avizované záměry státu zcela nepochopitelné. V době, kdy chybí prostředky ve státním rozpočtu na financování zásadních věcí, je věnováno enormní úsilí ze strany MŽP, aby proti vůli vlastníků pozemků i proti odporu samosprávy vyhlásilo další národní park na Křivoklátsku.

SVOL na konferenci naopak s mírným optimismem hodnotil vývoj kolem návrhu novely zákona o lesích. Návrh zákona o lesích je podstatně blíže naší představě o moderním lesním zákonu, který by nás posunul směrem k relativně liberálním zákonům, jaké mají naši sousedé v Rakousku, či Německu. Bohužel i tento návrh trpí dvěma zásadními nedostatky. Rezignoval na reformu státní správy. Stav státní správy je ve stavu nezaručujícím lepší fungování v budoucnu a trpí vadami, které nelze odstranit kosmetickými změnami, či navýšením úvazků na pověřených městech. Rovněž vypuštění tří paragrafů, které jsme navrhli pro vytvoření funkčního modelu sdružování vlastníků je pro nás značným zklamáním. Aktivity fundamentálních eko-alarmistických organizací pak ohrožují i ostatní navrhované změny. Očekávám však, že ministerstvo zemědělství neustoupí ze svého předsevzetí vytvořit zákon méně regulující a více motivující, a nakonec návrh po doplnění některých našich připomínek dotáhne do zdárného konce.

Konference se věnovala řadě aktuálních témat, vyjádřila velké obavy z dalšího omezování hospodaření v lesích v důsledku připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny a varovala před byrokratickou zátěží a finančními dopady evropského nařízení proti odlesňování.


reklama

 
Další informace |

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) má nyní 729 členů, kteří hospodaří na 555 tisících hektarů.

foto - Svoboda Jiří
Jiří Svoboda
Autor je předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.4.2024 17:23
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Plno proklamací, plno slibů a nakonec je všechno jinak.
Odpovědět
Ra

Radek

24.4.2024 17:54
800 milionů pro 729 členů SVOL . To není zase tak málo . Jsou vlastníci co neberou nic a mají les plný života , takže ten pláč ze strany SVOL je vcelku zbytečný . Věřím že nakonec zvítězí volně žijící zvěř nad zájmy pár vlastníků co vlastní 250ha a více , nepovede se prosadit jejich návrhy v nevele zákona o myslivosti . Zvěř utváří charakter lesa , patří do něj , je to její domov .
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

24.4.2024 17:56
vypadá to, že nebudou odíraní jen "Lesy".
Vláda si schválila, že příští rok nedostane nikdo nic ani z emisních povolenek.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2024 18:15
Až tak černě bych to neviděl, alespoň si půda řádně odpočine jako při vzývaných úhorech. Po vzoru np čš vsadíme na sukcesi, příroda ví nejlíp, co má v lese růst, nu ni?-) Nebo sehnat semínka břízy a rozjet pionýrský habitat. Koupenou (omezenou?) výsadbu naředit, časem se uvidí, jestli a co se dosadí. Trošku jsem to odlehčil, neb jsem si jist, že český člověk improvizovat umí a něco vymyslí.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.4.2024 18:45
„je věnováno enormní úsilí ze strany MŽP, aby PROTI VŮLI VLASTNÍKŮ POZEMKŮ i proti odporu samosprávy vyhlásilo další národní park na Křivoklátsku.“

Tuhle větu autora článku nechápu. Cožpak drtivá většina navrhovaného území nového NP Křivoklátsko nepatří státu? Vůle státu, předpokládám, není v rozporu s vyhlášením NP Křivoklátsko.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.4.2024 19:02 Reaguje na Majka Kletečková
Keywords: empatie, kotel, samovýroba, jistota, klid.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.4.2024 08:06 Reaguje na Majka Kletečková
už jste někdy zažila, aby si státní administrativa stěžovala sama na sebe?
Vaším invewktivám k vyhlášení NP nerozumím.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.4.2024 06:10 Reaguje na Majka Kletečková
Bylo by dobré neplést si vůli státu s vůlí skupinky lidí, kteří se snaží prosadit to svoje i přes odpor občanů státu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.4.2024 07:04
naprosto typická situace:
zahrádkáři došla voda a aby podpořil Green Deal, kupuje si elektroauto (základem je přeci řešit příčinu, ne důsledky, že?!), ale potom už nemá sílu (nemá peníze!) koupit si sud (za pár korun oproti elektroautu!!!) pod okap. Teď sedí doma a kouká na krásné elektroauto a na kolabující zahradu, jak mu celá úroda mu usychá.
Potřebujeme peníze na boj s Putinem, na JE, na distribuci a přitom je vyhazujeme na FV, kterou potom budeme odpojovat vlivem přetížení sítě.
A vláda se raduje a chlubí, kolik že už miliard rozdala na Green Deal!


To je správný logický postup?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.4.2024 08:11 Reaguje na Honza Honza
dotační náboženství se stalo tak rozšířeným pojmem, až si někdo myslí, že na něj má právo.
SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB EKONOMIKY, KAPITALISTICKÝ ŽIVOT NEPŘINESE. Tak možná nějaké výlučné skupině.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.4.2024 08:18 Reaguje na Honza Honza
logická úvaha pokračuje dál:
lesníci ví, že jejich lesy nezachrání fotovoltaika na střeše ale adaptace lesů na smíšené lesy, zachycování vody,
zemědělce nezachrání elektromotro v traktoru, ale zachycování vody, lepší agrotechnika.

Prostě co nejvíce pravomocí jednotlivce, nejmenší stát, nejmenší byrokracie, žádné moudré ekolog. spolky, NP s jejich bezzásahovými stejnověkými smrkovými monokulturami. Nařízení, vyhlášky. Musíme se zachránit sami.

Po moudrém rozhodování EU už to teď víme (alespoň většina z nás). V. Klaus to věděl už v r. 1990!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.4.2024 10:59
Dotace jsou nástrojem vazalství k EU a státu. Základem je deformace trhu
na stav, kdy je producent závislý na dotacích, aby nezkrachoval. Pak ho
lze vydírat různými podmínkami k poskytnutí dotace a on nemá prakticky už
možnost neposlechnout. Bez dotací nepřežije, ale s nimi je pouhým vazalem
EU a státu. Je to naoko dobrodiní, na které ale musí někdo vydělat a nebo
si na něho musí EU a stát půjčit. Vezmeme si úvěr na zaplacení příspěvku
do fondu EU a od něho dostaneme podmíněnou dotaci. Co tak ten mezičlánek
vypustit a peníze používat bez nesmyslných podmínek, jakými jsou například certifikované sazenice stromů z Nizozemí, nebo jiné podmínky šité na míru
některým dodavatelům. Proč nedostanu dotaci na alej z náletů určených k
likvidaci, ale musím dodat doklad o nákupu stromů po 5 tisících za kus?
No protože musím dát někomu zaháčkovanému vydělat! Tam ty peníze končí
a dávat dnes někomu peníze za to, že liknavostí státu přišel o les? To
by stát tu liknavost a neschopnost čelit kůrovci musel přiznat a ne se
jen vymlouvat na globální oteplování. Jinak soukromý vlastník by si měl
vytvářet rezervy ze zisku na horší časy na rozdíl LČR, kterým stát zisk
zabavil a nyní je musí dotovat, aby měli na obnovu lesů, které ten zisk
vytvořily. Nic proti soukromníkům, ale základem podnikání je to, že zisk
je třeba uložit na dobu ztrátového podnikání a ne ho probendit a žádat o
dotace. Musí rovněž počítat s menšími zisky při kalamitním převisu nabídky
dříví, ale může obvinit stát, že ke kalamitě přispěl i špatnou péčí o své
lesy. Máslo na hlavě však mají i drobní vlastníci, kteří ani po upozornění
lesního správce proti kůrovci nezasáhli a vesele ho sousedům množili. Ono
hoď kamenem, kdož jsi bez viny platí i zde a máslo na hlavě mají všichni!
Chyb tu je celá škála od reorganizace LČR, přes zpackanou privatizaci, až
po cyklický převis zralého smrkového dříví a suchých a teplých roků. To
vše vyústilo k tomu, s čím se dnes potýkají všichni vlastníci bez rozdílu.
Musí lesy obnovit, ale na zisky z nich si počkají několik desítek let,
pokud je nepřemění rovnou na lesy energetické a zpeněží štěpku už za
dvacet let po samovýsevu a bezzásahu, což je beznákladová obnova "lesa".
Odpovědět
pk

pepa knotek

26.4.2024 13:05
Nestátní vlastníci lesů a kohopak jste volili ? Tak si teď nestěžujte, prachy holt tečou do jiných kapes.
Odpovědět
Anyr

Anyr

26.4.2024 23:43
Neuvěřitelné. Chci les, dům, podnikat, mít se dobře - a stát ať mi to platí! :D

Borci, kdo chce opici, musí mít na banány, víme?
Si nepořizuju barák, když nemám na údržbu, opravy, stejně tak les! A když se změní situace, tak to prostě prodám a jdu od toho.
Ale tohle neustálé kňučení "svazu majitelů a podnikatelů" ve stylu "státe, davaj, ať mam!" je fakt socík.

A jako třešnička na dortíku je, že většina těch majitelů lesů jela smrkové monokultury, ergo sama se zapříčinila o rozpady lesních porostů a má přímou účast na tom globálním průs**u, který začal.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.4.2024 06:06 Reaguje na Anyr
Ano opravdu neuvěřitelné. Chci chránit přírodu, státe zaplať to. Samozřejmě pokud mám na opici musím mít i na ten banán. Akorát, v lepším přépadě stát, v tom horším samozvaní dobrodějové mi nesmí přikazovat jak ten banán má vypadat ( není banán jako banán) a kde ten banán můžu koupit.
No a ta pomyslná třešnička? Nějak se už zapomíná na to, že v začátcích kalamity AOPK pokutovala malé vlastníky za likvidaci kůrovce. Na rozjezdu toho globálního průseru se podepsali hlavně ti "uvědomělí ekologové a ochranáři všehomíra".
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.4.2024 16:57 Reaguje na Jarek Schindler
Je to přesně tak. Chce-li stát po vlastníkovi lesa, aby pouze plnil podle novodobých odborníků jinou funkci, než les, který je výdělečný, tak ať ho dotují ti, kteří si to přejí. Mohou odborně vlastníkovi radit, ale nesmím mu zakazovat být ziskový. Něco jiného ale je, že někdo les
vytěží, peníze probendí a pak žádá dotaci na zalesnění.
Je třeba zkontrolovat, jaký zisk z lesa odplynul jinam
a nebyl použit v lese a jako rezerva. Bohužel dnes je to
u dotací všude stejné. Majitel vily a Mercedesu žádá o dotaci na zateplení vily s bazénem a spoluúčast hravě
uhradí. Majitel pastoušky bez auta na spoluúčast nemá
a tak na dotaci nemá nárok. No a nebo žádá o dotaci dům
po babičce i když si nikdy v životě nespořil a vše
projuchal. Mí nepřizpůsobiví sousedé nepracují, nešetří
a mají tolik peněz, že do kontejneru na tříděný odpad
vyhazují krabice od adidasek, čerstvé rohlíky a chléb.
Nevlastní nic, natáhnou ruce a mohou plýtvat, protože už
ve druhé generaci neznají cenu peněz za práci a nějaká
ekologie a třídění odpadů je jim ukradené. Dnešním pečivem
z toho kontejneru budu krmit slepice týden, takže díky státe, že přes mé sousedy dotuješ krmivo mých slepic! Je
to jediná dotace na kterou dosáhnu a mohu ji využít, ač
nebyla cílena přímo na mne.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist