https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/komise-pro-zivotni-prostredi-akademie-ved-stanovisko-k-usneseni-vlady-k-projektu-dunaj-odra-labe
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe

14.10.2020
Polský přístav Koźle. Ilustrační snímek.
Polský přístav Koźle. Ilustrační snímek.
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons
Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.
 

Zpracovatelé studie proveditelnosti D-O-L neaplikovali metody netržního hodnocení přírody (BVM a CWVM) k prokázání kladných ekologických dopadů D-O-L, které byly ještě před dokončením SP nadneseně prezentovány Ing. P. Formanem v časopise Vodní cesty č. 4, 2018), objektivním, vědecky dostatečně validním způsobem. Především nadsadili vstupní parametry ekonomické analýzy přínosů projektu D-O-L v souhrnu asi dvěstěkrát výše, než činí reálně očekávatelné výstupy (nebo přínosy) odhadované také na základě údajů z provozovaného transevropského kanálu Dunaj-Mohan-Rýn (D-M-R). Takto extrémně nadsazené vstupní parametry znamenají, že reálně na 100 korun výdajů (za celé období) připadá méně než koruna efektů (včetně klimatických efektů a efektů u dopravců), a to je zcela bezprecedentní ztrátovost projektu D-O-L.

Po loňském rozhodnutí vlády ČR o společenské prospěšnosti pokračování projektu ve větvi Dunaj-Odra (D-O) byly tyto zásadní výhrady zaslány vedením AV ČR v říjnu 2019 na vládu ČR. Vláda tyto zásadní výhrady, prokazující očekávatelnou hlubokou společenskou ztrátovost D-O-L i D-O nejenže nevzala v úvahu, ale svým usnesením č. 968 ze dne 5. 10. 2020 rozhodla „zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj“. Vláda ČR rozhodla dál utrácet peníze daňových poplatníků na přípravu projektu, který by podle objektivních pohledů ekonomických, ekologických i sociálních svojí realizací pravděpodobně způsobil vážné ekologické, národohospodářské a společenské škody (aniž by se kdokoli z vlády zeptal, odkud se na tento úsek velkorysého kanálu na horním toku Odry bude brát voda). Vláda tak rozhodla také navzdory zjištěním NKÚ, že na studie ve věci D-O-L byla již utracena téměř jedna miliarda Kč a další vykládání prostředků je nežádoucí.

Je třeba znovu zdůraznit, že je v souladu s mnohými vládními strategickými materiály jako je Národní plán obnovy nutné posilovat odolnost a připravenost české krajiny na klimatickou změnu. Také je třeba zohlednit fakt, že hodnota každodenního objemu ekosystémových služeb, který bude tímto masivním zásahem do krajiny poškozen, bude s jejich vrůstající nedostatkovostí postupně narůstat, zatímco hodnota vytvořené infrastruktury bude s jejím postupným opotřebováváním klesat (bude nutná údržba a reinvestice).

Komise pro životní prostředí AV ČR na základě všech již předložených argumentů proto naléhavě doporučuje usnesení vlády č. 968 ze dne 5. října 2020 zrušit, ukončit blokaci území, a neposkytovat již žádné další veřejné prostředky na podporu tohoto mnohostranně škodlivého projektu D-O-L.

MUDr. Radim Šrám, DrSc. předseda KŽP AV ČR
Zpracovali: doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jiří Suk

Komise pro životní prostředí je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž účelem je zpracovávat profesionální stanoviska k problematice životního prostředí v ČR, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 22 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.


reklama

 
Komise pro životní prostředí Akademie věd

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

14.10.2020 13:33
Hovadství současné vlády nezná mezí.... pokud to takto půjde dál a vláda necouvne z těchto mafiánských praktik v zaprodávání této země, tak se to bude muset řešit soudní cestou.... a takový soud nemá šanci vláda vyhrát, protože hraje hodně špinavou hru....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.10.2020 15:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Žádný soud nebude. Justice je sešarochizovaná tak důkladně, že žádná žaloba na nikoho z věrchušky k soudu už nedorazí.
Nebo se snad vyřešily desítky trestních oznámení na soudruha nejvyššího? Ani nablblé čapí hnízdo nelze soudit, natož to ostatní.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist