https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milan-smrz-v-braniborsku-a-berline-maji-plan-do-roku-2030-vse-obnovitelne.a-u-nas
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: V Braniborsku a Berlíně mají plán do roku 2030 vše obnovitelně. A u nás?

13.4.2022
Česká republika pokračuje v rozsáhlých jaderných plánech a pro výstavbu malého modulárního reaktoru v očekávání již vyčlenila prostor. Činí tak ze dvou zjevných důvodů. Předně chce zajistit domácí energetické zdroje, a měla by přispět k ochraně klimatu. Tím ale neguje několik skutečností, především nedávné prohlášení někdejších vrchních regulátorů jaderné energie z USA, Velké Británie, Francie a Německa. Tito experti společně oznámili, že jaderná energie nijak nemůže pomoci v překonání klimatické krize, tedy ve snížení emisí skleníkových plynů.
 
Není se čemu divit, když za téměř sedmdesát let provozu jaderných elektráren dosáhl podíl jaderné energie na celkové výrobě energie před deseti lety na světě 1,9 %. Běžně se sice uvádí toto číslo jako vyšší, ale to proto, že vzniklo po přepočtu na primární energii potřebnou k výrobě stejného množství elektřiny v uhelných elektrárnách. Od této doby podíl jaderné energie ještě poklesl.

V roce 2020 generovala jaderná energie na světě 2553, zatímco v roce 2010 2762 TWh elektřiny. V současných letech se staví 1-3 GW, ale prakticky stejný počet se uzavírá.

Aby jaderná energie zasáhla celosvětově významným způsobem do snížení emisí skleníkových plynů, bylo by nutné do roku 2050 vybudovat například dva až tři tisíce jaderných elektráren, což by znamenalo uvést do provozu ročně asi 100 nových reaktorů, tedy k síti připojit týdně 2 reaktory. Absurdní představa. Kolik na světě existuje firem stavících jaderné elektrárny, kolik nových by jich muselo vzniknout a jak dlouho by to trvalo?

Skutečný nárůst počtu jaderných reaktorů je velmi pomalý, proti tomuto trendu poněkud v posledních letech působí zvýšení výkonu. V letech 2010-2020 byl podle Mycle Schneidera k síti připojen, po odečtu odpojených, necelý jeden nový reaktor ročně.

V otázce předcházení klimatické katastrofě je jaderná energie z mnoha důvodů nesprávnou a kontraproduktivní volbou. Především kvůli nedostatečné rychlosti výstavby, blokaci prostředků na účinnější cesty (izolace domů a BIPV…), potřebě chladící vody především při letním provozu, stále rostoucí ceně, riziku proliferace jaderných zbraní, potenciálnímu nebezpečí havárie, jadernému terorismu a možným útokům na jadernou elektrárnu. Jakkoliv jsou poslední tři jmenovaná ohrožení málo pravděpodobná, jejich pouhá nenulová pravděpodobnost je apokalyptickou představou.

Potřeba resilientní společnosti s resilientní energetikou

Dalším důvodem, který se uvádí pro stavbu jaderné energie je zajištění vlastní energie pro Českou republiku. Jaderná energie není nejlepším řešením ani z tohoto ohledu. U nás se stále opakuje, že pro obnovitelnou energii nemáme podmínky, což jasně vyvracejí dále uvedené příklady obnovitelného energetického zásobování.

Otázkou zůstává, zda by jaderná energie pomohla zajistit alespoň částečnou rovnováhu v případě, že by se klima nepodařilo stabilizovat. Například při překročení planetárních limitů, když by teplota na Zemi rostla i při stabilizaci emisí antropických skleníkových plynů.

Je mnohem pravděpodobnější scénář. Rozšiřovat nejkomplikovanější a stálou odbornou kontrolu vyžadující technologii plnou potenciálně nebezpečného materiálu ve zvichřených časech, k nimž narušením současné civilizační struktury s nejvyšší pravděpodobností v brzké době dojde, je zásadní strategickou chybou.

Každý kilogram uranu v životním prostředí navíc se stane zdrojem nemalých obtíží a následných nesplatitelných a nepojistitelných nákladů. Mělo by smysl vážně přemýšlet o resilientní, odolné společnosti a její páteři – energetice, což se ovšem nesetkává s náležitou podporou.

Vědci ze skupiny Scientist Rebellion, do které je zapojeno více než 1200 vědců z 26 zemí, a kterou také podporují místní klimatické skupiny, vyjadřují protesty své zoufalství a jsou za to kriminalizováni.

Negace realizovaných příkladů z okolních zemí

Rozhodnutí ČR o stavbě a dostavbě jaderných elektráren rovněž nevnímá posun běžně uváděných cen obnovitelné energie (LCOE) , které se u větrně generované elektřiny snížily za posledních 12 let o 72 % a u fotovoltaiky o 90 %, přičemž dokola opakuje, že obnovitelná energie je drahá.

Rovněž tak neguje realizované velké regionální a městské projekty obnovitelné energie v sousedních zemích se stovkami tisíc obyvatel, ležících v analogickém klimatickém pásu jako ČR (Rhein Hunsrück, Burgenland, Aller Leine Tal, Hassfurt…), které v mnoha případech vyrobenou energii v desítkách a stovkách procent vlastní spotřeby se ziskem exportují. Okres Rhein Hunsrück dodal do sítě v roce 2016 z obnovitelných zdrojů (větru, fotovoltaiky a biomasy) 1,095 TWh na 103 tisíc obyvatel, což by vztaženo na počet obyvatel ČR, odpovídalo celkové české výrobě o velikosti 111,6 TWh ročně. Od té doby obnovitelná výroba vzrostla (přes osobní komunikaci s energetikem RH jsem přesná data nezískal) a dále podle plánů proste až do roku 2050.

Negace energetických plánů v okolí

Rovněž tak česká energetická koncepce nevnímá plánované projekty v okolních zemích, příkladně nedávno zpracovaný projekt EWG (Energy Watch Group) obnovitelné energie pro region Berlín-Brandenburg, který spočívá především na větrné a sluneční energii.

Větrná energie se v Braniborsku již hojně využívá, dnešní potenciál představuje téměř 9 GW a je třeba jej rozšířit přibližně o 3 GW na 12 GW, aby se umožnila kompletní přeměna všech energetických sektorů (elektřina, teplo, doprava) v regionu. Expanze větrné energie zůstane v rozsahu aktuálních plánů braniborské zemské vlády. Zásadní expanze instalovaného výkonu obnovitelné energie by ale měla proběhnout na straně fotovoltaiky. V Berlíně by se potenciál měl zvýšit z dnešních 0,1 GW na 11,9 GW, a v Braniborsku z 1,1 GW na 27 GW. Doplňkovými zdroji bude podle scénáře geotermální energie s výkonem 0,7 GW a bioenergie s výkonem 3,3 GW.

Instalované kapacity jsou poměrně malé, ale významné z hlediska snížení nákladů na skladování, zejména pro uspokojení poptávky v době, kdy nebude foukat ani svítit (Dunkelflaute). Prostorová náročnost požadovaného výkonu pro fotovoltaiku bude 0,5 % plochy regionu a může se snížit současným zemědělským využitím prostřednictvím agrovoltaiky.

Celková spotřeba energie v Berlíně-Brandenburgu klesne podle projektu asi o 16 %, především díky zvýšení účinnosti prostřednictvím e-mobility a tepelných čerpadel ve srovnání s dnes dominujícími spalovacími motory a topnými systémy na naftu a zemní plyn. Scénář EWG pro Berlín-Brandenburg snižuje emise skleníkových plynů související s energií do roku 2030 na nulu.

Cena projektu

Současné celostátní náklady na energii ve výši minimálně 90 eur za MWh poklesnou v regionu Brandenburg-Berlín na 75 eur za MWh. Náklady kapitálově náročné investice dosáhnou výše 112 miliard euro, což odpovídá průměrnému požadavku na financování těsně pod 18 400 eur na hlavu. V SRN je tato suma při průměrné částce finančních aktiv na hlavu ve výši přibližně 95 000 eur cenově dostupný úkol. Tento soukromý kapitál může být v rámci vhodné politiky mobilizován k energetickému přechodu.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

13.4.2022 07:32
No to je zase kupa nesmyslů, ve skutečnosti jediné země, které reálně dekarbonizovaly svojí energetiku a mají dnes nízkoemisní mix (s výjimkou zemí s velkými vodními zdroji), toho dosáhly právě díky jaderným elektrárnám, a to za mnohem kratší dobu, než se o to neúspěšně snaží např. Německo pomocí větru a slunce.
Dokonce i když se ta jaderná výstavba extrémně zpozdí jako ve Finsku, pořád může zajistit stejný přírůstek nízkoemisní elektřiny na obyvatele jako v tom panem Smržem zbožňovaném Německu, s daleko nižšími náklady. Demagogie několika zatvrzelých odpůrců jako Dorfman nebo Schneider na tom nic nemění.
Obnovitelná energie se započtením všech nákladů nepochybně je drahá, zvlášť v našich podmínkách, které mají k těm uváděným v LCOE od Lazardů hodně daleko, LCOE nijak nezohledňuje dopad zdrojů do okolní sítě a náklady vyvolané vyrovnáváním nestálého výkonu občasných zdrojů energie jako slunce a vítr, a potřebou přenášet velké množství elektřiny na velké vzdálenosti. Názorně je to vidět v tomto grafu, který ukazuje vztah mezi cenou elektřiny pro spotřebitele a podílem slunce a větru na energetickém mixu ve státech EU: https://ibb.co/Bw6BckR
Odpovědět
MS

Milan Smrž

13.4.2022 09:37 Reaguje na Emil Novák
Kupou nesmyslů je představa, že jaderná energie je schopna odvrátit klimatickou katastrofu. Jakou jadernou elektrárnu má Island, Norsko či Kostarika, jistě, to jsou země s vynikajícími podmínkami pro OZE. Ale statisícové regiony, které jsem uvedl, žádné jaderné elektrárny nemají a mají klimatické podmínky jako ČR. Nikdy jste neodpověděl na mou otázku, zda je možné aby jaderná energie na světě přispěla významným dílem k dekarbonizaci. Uvedené prohlášení jaderných regulátorů Vám zřejmě nestačí a prohlašujete je šmahem za demagogy. Je s podivem, že se tací zatvrzelí demagogové stali významnými osobami jaderného průmyslu v jaderných velmocech.
Rovněž jste nevzal zpět někdejší své pomlouvání energetiky v Rhein Hunsrucku, že prý se, jak jste nedávno uvedl, jedná o oblast se zemědělskými usedlostmi, a tudíž malou spotřebu. Nevzal jste v potaz, že před 6 lety vyráběla o cca 30 % více elektřiny na hlavu, než ČR v tom stejném roce.
Pokud se týče LCOE cen podle banky Lazard, Fraunhofer se příliš neliší: https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2021/levelized-cost-of-electricity-renewables-clearly-superior-to-conventional-power-plants-due-to-rising-co2-prices.html, zde jsou srovnány. Scale efektem klesají ceny akumulace, obdobně jako klesaly a klesají ceny obnovitelné elektřiny. Celková cena obnovitelného energetického systému v SRN (nejenom LCOE) se během několika málo let dostane pod úroveň ceny elektřiny z hnědého uhlí.
https://energypost.eu/germany-can-100-renewable-power-reduce-energy-costs-within-the-decade/.
Kdyby Německo pokračovalo s výstavbou OZE tempem z let cca 2010 až 2014, bylo dnes již na cca 100%. Politika ale vyslechla příznivce fosilní energie.
Pokud se týče cen, na které odkazujete, nezohledňují ekonomickou situaci v jednotlivých zemích (průměrný příjem či HDP), ten graf by pak vypadal jinak. Cena pro domácnosti je v SRN mimo další deformována tím, že se na ně rozpočítávají doplatky na OZE privilegovaných podniků.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.4.2022 10:01 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži, vy jste takový OZE-človíček, který rád pomíjí důležitá fakta, jako že potíže a cena začlenění OZE do energetického mixu s jejich podílem exponenciálně roste a životnost těchto zdrojů je 20-30 let. Kde tyto aspekty ve vašich "objektivních článcích uvádíte"? To, že to vámi citované zdroje neberou v úvahu, vás neomlouvá!
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.4.2022 10:30 Reaguje na Milan Smrž
1) To je ovšem jen vaše představa, nebo představa podobně smýšlejících demagogů. Nikdo neočekává, že "klimatickou katastrofu" odvrátí jen jaderná energie, stejně jako ji neodvrátí jen sluneční energie, nebo jen větrná energie. Pokud nějaká klimatická katastrofa hrozí a něco má potenciál ji odvrátit, tak jedině kombinace všech dostupných technologií tam kde jsou vhodné, což jistě bude např. v Kalifornii více slunce, v Dánsku více větru, a u nás zase více jádra. Obzvlášť je nesmírně hloupé z toho vyřazovat technologii, která již jako jediná spolu s vodní energií dekarbonizovat celé státy dokázala.
2) Psal jsem "s výjimkou zemí s velkými vodními zdroji", což jsou právě Island, Norsko či Kostarika. Pokud najdete nějakou zemi, která má podobný potenciál ve vodní energii jako tyto země, a dosud ho nevyužívá, tak proč ne, ale Česká republika to rozhodně není.
3) Že je někdo bývalý jaderný regulátor není vůbec žádnou zárukou schopnosti posoudit schopnosti dekarbonizace jednotlivých zdrojů, stejně tak by se dalo argumentovat názory bývalých ekologických aktivistů, kteří propagovali OZE a teď propagují jádro, je jich také celá řada.
4) Pokud chcete argumentovat čímkoliv co jsem podle vás nedávno uvedl, tak si to laskavě nevymýšlejte a citujte konkrétně s odkazem na zdroj, kde jsem to uvedl, a doložte rovněž odkazem na konkrétní zdroj důkaz, v čem to tvrzení bylo nepravdivé.
5) Příliš neliší LCOE Fraunhoferů od Lazardů, tím myslíte např. to, že dolní hranice větru u Lazardů je v přepočtu 24 €/MWh a u Fraunhoferů 40 €/MWh? LCOE je metrika zajímavá pro investora, ale určitě ne pro spotřebitele, protože ten na faktuře platí ceny úplně jiné, a jak je vidět z výše uvedeného grafu, čím nižší LCOE, tím vyšší částky na fakturách.
6) Vaše věštby co se stane nekomentuji, držte se laskavě faktů a ne svých zbožných přání.
7) Tvrzení "Kdyby Německo pokračovalo s výstavbou OZE tempem z let cca 2010 až 2014, bylo dnes již na cca 100%" je naprosto scestné a jenom dokazuje, že jste vůbec nic nepochopil. Elektřina je totiž potřeba pořád a ne jen když zrovna fouká a svítí, takže když nefouká a nesvítí, Německo se neobejde bez fosilních zdrojů. Výsledkem by tedy bylo jen to, že by Německo v prvním případě tlačilo víc elektřiny k sousedům a ve druhém případě by vyrábělo pořád prakticky stejně elektřiny z fosilních zdrojů, protože (skoro) nula krát cokoliv je pořád (skoro) nula. Bez dlouhodobé akumulace, která je zatím pouze v oblasti sci-fi, se žádných 100 % se sluncem a větrem dosáhnout nedá.
8) A když jsem v těch hrách na "kdyby", mohli bychom stejně tak diskutovat co by bylo kdyby se v Temelíně postavily původně plánované čtyři bloky a ne jen dva, nebo kdyby Němci neodstavovali své jaderné elektrárny, atd...
9) Průměrný příjem ani HDP nemůže nijak omluvit zjevný fakt, že energie z OZE je se započtením všech nákladů prostě drahá, což si mohou právě státy s vysokým HDP a průměrným příjmem dovolit, ty ostatní jako např. ČR nikoliv.
Odpovědět
ig

13.4.2022 10:52 Reaguje na Emil Novák
Ale on to chápe, není blbý. Jenže potřebuje získat blbé na svou stranu. Prachy, rozumíte? :-)
Odpovědět
EN

Emil Novák

13.4.2022 10:57 Reaguje na
Snažil jsem se předstírat, že si nemyslím to samé, a vy mi to takhle kazíte. :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.4.2022 14:17 Reaguje na Milan Smrž
"Kdyby Německo pokračovalo s výstavbou OZE tempem z let cca 2010 až 2014,..."

A fakt vyslechlo příznivce fosilní energie, nebo spousta lidí konkrétně u těch vrtulí usoudila, že jich je už víc než dost a kurvit si krajinu ještě víc opravdu nehodlají?

Prostě Smrž a objektivní nezaujatá argumentace je oxymoron.
Odpovědět
ms

14.4.2022 01:57 Reaguje na Milan Smrž
Přečtěme si funkci pana Smrže: je to člověk lobující za solár a žijící z cecíků přisátých na veřejné dotační zdroje. Když jsou ty vaše OZE tak super, tak proč se za posledních 11 let po solárním tunelu nic v solárech většího v ČR nepostavilo? No protože nebyly dotace! Jděte k šípku s kecy o ekologické udržitelnosti, těm vašim pseudozeleným šlo, jde a půjde vždycky jen o prachy z kapes ostatních daňvých poplatníků. A pane Smrži, sprostě nelžete, LCOE je naprosto překonané kritérium, platí totiž VCLOE, kde je nutno do nákladů na OZE započítat také náklady na záložní zdroje, úložiště, správu sítě a pod. A jestlipak víte, že v tom vašem obdivovaném Německu, jehož koncept Energiewende označil už před 2 lety Wall Streee Journal za sebevraždu, už nyní činí nejvyšší položku ceny elektřiny pro spotřebitele právě pro ně již šílená správa naprosto rozbité energetické sítě? A že jste to byli vy, zelení demagogové, aktivisté a protijaderní šílenci, kteří desítky let za peníze lobbistů z Ruska sabotovali rozvoj jaderné energetiky a tak se Německo, Česko, Rakousko, Itálie i další země ocitly v pasti závislosti na dovozech ruského plynu, ropy a uhlí? Jak to, že Německo po 22 letech budování Energiewende za 52 bilionů Kč má jen o málo menší emise CO2 než Česko a 6x větší měrné emise než jaderná Francie? Jak to, že Francie nyní staví 6 nových reaktorů a plánuje 8 dalších, Belgie zrušila plán zavírání jaderných elektráren, Nizozemsko postaví 2x1600MW blok, Polsko postaví 6 reaktorů, Slovensko bude po spuštění Mochovce 4 eneregticky i emisně za vodou, Británie rozhodne po Hinkley Point postavit další stejné JE. Pane Smrži, vy jste holt člověk, který se nic nového nenaučil. Dobrá, horší je, že ze starých dogmat jste také nic nezapomněl. Zkuste zajít s těmito názory za ředitelem velké české fabriky. A vycpěte si zadek polštářem předem. Protože Green Deal a tohle zelené šílenství je odpovědné za největší podíl růstu inflace v energiích. Jinak si stavte, co chcete, máme svobodu. Ale za své!!!
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.4.2022 08:43
Snad se už ukázalo, že z OZE se soběstačnost v energiích zařídit nedá. A v našich (čaských) podmínkách to platí dvojnásob. Jak autor upozorňuje - v neklidných dobách by bylo i nezodpovědné spoléhat se na to, že nám energii dodá hodný soused.
Nejlepší by bylo poprosit Rosatom, aby nám tady rychle postavil nějakých 5-8 reaktorů. Tím se zbavíme závislosti na fosilních palivech v energetice, teplárenství a dopravě.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

13.4.2022 08:45
U hodnocení LCOE od Lazard je potřeba číst zejména poznámky napsané malým písmem pod tabulkami. Je to jak se všeobecnými podmínkami u pojištění atd :-).

Brno taky pracuje na ekologizaci, třeba výstavba kotle na biomasu se zajištěním 80 000 tun dřevní štěpky je prostě pecka :-).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.4.2022 09:28
Francie pokryla 75 % elektřiny jádrem za 20 let a již 40 let z toho velmi profituje.

Okres Rhein Hunsrück vyrábí 90% své obnovitelné energie z větru. To asi není moc dobrý vzor pro ČR. Vám se pane Smrži zřejmě hodí jakýkoliv argument!

Přijít s dekarbonizačním projektem, který bude stát 1/2 milionu Kč na hlavu, a to kdoví, jak to ve výsledku dopadne (jedno je ale jisté, ty peníze zmizí), s tím se v Česku budete těžko chytat.

A když to takto vše postavíte na OZE s životností 20-30 let, budete to za tu dobu zase všechno předělávat, likvidovat, recyklovat... Nehezká to vize! To s JE reaktory po 60-100 letech provozu mnohem jednodušší. Zabírají strašně málo místa a můžeme si dovolit je nechat 1000 let stát, stejně jako velmi malé množství vyhořelého paliva.
Odpovědět
ig

13.4.2022 09:42
A já mám zase plán, že se stanu miliardářem, zastavím válku na Ukrajině a vyhraju Wimbledon.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

13.4.2022 09:58
Okamžité ceny energie z obnovitelných zdrojů jsou, při minimální schopnosti tuto energii skladovat, nedůležité. Pokud přispějeme do evropské záplavy fotovoltaik a větrníků dalšími fotovoltaiky a větrníky získáme jen další "neužitečnou" elektřinu v době, kdy ji nikdo nechce ani zadarmo. Úsilí je třeba zaměřit na řešení "skladování" nebo ekonomicky snesitelnou výrobu v době kdy nefouká/nesvítí. Bez takového řešení jde jen o mlácení mnohokrát otlučenými argumenty.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.4.2022 10:57
V Berlíně, ani jinde teď žádný plán nemají. Jestli jste si nepovšiml na území Evropy je válka a agresor má dominantní postavení na trhu s energiemi pro EU.

ČR plyn 100% od RF, Němci 46%. Itálie 70% apod. a vy tady malujete straky na vrbě. Nejdříve se podívejte do kalendáře, pak přehlédněte noviny a informace z webu, kde to vlastně dnes žijete.

OZE bez záloh jsou stupidita, a ty zálohy Herr Smrž prostě nejsou , resp. nemusí být.
Potřebujeme doslova a do písmene solidní nouzový plán na cca 5 let a ne bláboly o OZE.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.4.2022 11:43
soběstačnost si představuji tak, že bude braniborsko fungovat v ostrovním režimu. to asi autor nemá na mysli. dobrá, zkusím úlevu, znamená to, že na trhu, kde nebude žádný ze způsobů získávání energie dotován, bude mít nulovou bilanci plateb na vyvezenou a dovezenou energii. to ovšem také nemá na mysli.

má pravděpodobně na mysli to, že bude vyrábět a vyvážet energii v okamžiku, kdy ji bude všude dost a bude mít skoro nulovou, ne-li zápornou cenu, a bude dovážet polskou uhelnou elektřinu kdy se mu to bude hodit, a tato energetická bilance bude nulová, a vše bude kamuflováno účetnickými kouzly a zkreslením trhu dotacemi. der Kaisers neue Kleide.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

13.4.2022 14:11
Jak kdysi pravil Vladimír Iljič ... Kritériem teorie je praxe.

Tak se kouknu sem ... https://app.electricitymap.org/zone/DE

a co tam vidím.
Uhlíková intenzita ... ČR 340g, Říše 308g, Francie 90g.
Čím to tak asi bude:-))).
Solárama? Vrtulema? Biomasou? Ani houno, že.
A když jsme u té adorace Putinových věrným ekonomických spojenců, tak i to Slovensko má 219g.

A abych neprudil jen s Germány, proč asi má Belgie 147g a Nizozemsko 309g?

Ale zase na druhou stranu, aspoň nějaké jistoty přetrvávají, tedy je-li autorem pan Smrž, je jasné, že jádro bude fuj a OZE spasí planetu.
Odpovědět
SM

Stanislav Mikeska

14.4.2022 06:52
Pane Smrži, skutečně jste vytvořil z různých čísel demagogický článek pro lobování za solar! Jen bych se vás chtěl zeptat, jak si představujete stabilní energetiku fungující 24/365 tak aby byla schopna pokrýt různé požadavky na výrobu, odběr a provoz ve zcela různých potřebách společnosti a to i protichůdných tak, aby byl zachován stávající standart a kvalita života? A není to jen výroba elektřiny nebo tepla. Jsou to rozsáhlé potřeby průmyslu a domácností, které dost často působí i proti sobě. To co předvádíte je salónní plácání o provozu energetických zdrojů, či jinak se to označuje fachidiotismus a nemá to s praxí a bezpečností provozu palivo-energetického komplexu nic společného.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.4.2022 15:11
Obdivuji Německou techniku, ale mám hrůzu z jejich sociálního inženýrství. Jak z toho internacionálního, nacionálního, tak i toho dnešního ekologistického. Nějak jste pane Smrž zapomněl připomenout 11.9. loňského roku? To Německo vyprodukovalo z instalovaného výkonu 116 MWH jen 1 MWH ! To je méně než 1 %! Na takovou spolehlivost se můžu vy*rat.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist