https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-proc-obnovitelne-zdroje-nemohou-zachranit-planetu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Proč obnovitelné zdroje nemohou zachránit planetu?

23.1.2020
Motto:
Navrhuji proto, abychom v klimatickém kabinetu vedli diskusi o tom, jak bychom mohli do roku 2050 dosáhnout cíle, aby byl CO2 neutrální, a diskuse by neměla být o tom, zda můžeme tohoto cíle dosáhnout, ale o tom, jak toho dosáhneme.
- Angela Merkelová, Projev na Petersbergském klimatickém dialogu, Berlín, květen 2019

Pařížská dohoda znevýhodňuje hospodářství Spojených států. Naše odstoupení od dohody představuje obnovení americké suverenity… Koneckonců, před podepsáním Pařížské dohody, USA snížily svoji uhlíkovou stopu na úroveň počátku 90. let. Ve skutečnosti mezi lety 2000 a 2014 Spojené státy snížily své emise uhlíku o 18 procent . Toho nebylo dosaženo prostřednictvím vládního mandátu, ale prostřednictvím inovací a rozvojem technologií amerického soukromého sektoru.
- z Prohlášení prezidenta Trumpa k odstoupení USA od Pařížské dohody o klimatu

 
Během posledního desetiletí Němci představili energetický přechod z fosilní a jaderné energie k obnovitelným zdrojům, Energiewende, jako environmentální model pro svět a zejména EU.

Vysoký podíl OZE vede k navýšení cen elektřiny, porovnání Kalifornie vs. zbytek USA
Vysoký podíl OZE vede k navýšení cen elektřiny, porovnání Kalifornie vs. zbytek USA

Minulý týden Evropský parlament schválil model Energiewende jako závaznou normu pro dekarbonizaci evropského hospodářství. Dva pozměňovací návrhy, které do usnesení dávaly zmínku o jaderné energii jako možnost rozvíjení této nízkoemisní výroby energií v souladu s dekarbonizací, neprošly.

Evropská komise tak dostala posvěcení nejvyššího zastupitelského orgánu EU k uplatňování a vymáhání své vize Green Deal (Zelený dohoda pro Evropu), kterou představila novopečené předsedkyně EK Ursula von der Leyen dva měsíce předtím a kterou 13.12.2019 schválila i Rada Evropy. Svůj podpis, byť nerad, přidal i premiér naší vlády Andrej Babiš.

Můj názor je skeptický, zejména proto, že pro mě jako konečného spotřebitele a jednoho z občanů EU to bude znamenat pouze citelné navýšení nákladů od potravin přes energie po dopravu. A vlastní cíl propagovaných opatření stejně splněn nebude. Jde o ryze politické rozhodnutí, popírající elementární principy zdravého rozumu. Silně mi připomíná snahu o vybudování beztřídní společnosti od r. 1948 do r. 1989 v ČR.

Počet úmrtí na jednotku energie podle druhu
Počet úmrtí na jednotku energie podle druhu

Jen za posledních pět let stála Energiewende Německo 32 miliard eur ročně a na německém venkově roste odpor vůči obnovitelným zdrojům, zejména větrným elektrárnám. V roce 2018 bylo nainstalováno méně než polovina větrných turbín (743) v porovnání s rokem 2017.

V témže roce 2017 bylo přidáno jen 30 kilometrů k nové energetické dálnici mezi německým severem (farmy VE), kde dochází k přebytkům elektrické energie, a jihem (Bavorsko), kde by se energie VE uplatnila.

(Proti nežádoucím přetokům, které Polsko a ČR dostávaly od svého souseda, musely tyto země postavit fázové transformátory, ČR stál tento špás 1,6 mld. Kč, stavba dokončena v r. 2017.)

Z potřebných 7 700 nových kilometrů přenosových vedení bylo vybudováno pouze 8 %, zatímco skladování elektřiny ve velkém měřítku zůstává neefektivní a drahé.

JE produkují 4 x méně CO2 než FVE
JE produkují 4 x méně CO2 než FVE

Nedávný odhad uvádí, že Německo bude stát „3,4 bilionu EUR (3,8 bilionu USD)“, aby do roku 2050 zvýšilo energii z FVE a VE třikrát až pětkrát. Mezitím navíc začnou končit státní dvacetileté garantované dotace na větrné, solární a bioplynové zdroje uvedené do provozu od roku 2000.

To vše vyvolává otázku: pokud obnovitelné zdroje nemohou levně fungovat v Německu, jedné z nejbohatších a technologicky nejvyspělejších zemí na světě, jak by mohly pomoci v ostatních zemích EU?

Od roku 2000 vlády a soukromí investoři napumpovali 2 biliony dolarů do solární, větrné a související infrastruktury, čímž se vytvořil dojem, že obnovitelné zdroje mohou být ziskové. Ani sebelepší marketing však nemůže změnit fyzikální zákony, které se týkají i o obnovitelných zdrojů.

Solární farmy zabírají 450krát více půdy než jaderné elektrárny a větrné farmy zabírají 700krát více půdy než těžební pole na zemní plyn, aby produkovaly stejné množství energie.

Materiálová spotřeba na jednotku energie z různého zdroje
Materiálová spotřeba na jednotku energie z různého zdroje

Přední český odborník na energetiku profesor Ing. Pavel Noskievič, CSc (VŠB,TU Ostrava), m.j. člen druhé Pačesovy komise napsal: „Kvalifikované odhady hovoří o zvýšení světové spotřeby energie do roku 2030 o zhruba 80%. A i kdyby do té doby spotřeba energie v České republice stagnovala, což by současně znamenalo i stagnaci ekonomickou, stane se díky rostoucímu světovému „hladu po energii“energie hůře dostupná a bude stále dražší. Snivá vize o tom, že se tomu v Evropě můžeme vyhnout využíváním volně dostupných obnovitelných zdrojů, je scestná a škodlivá.“

...dojdeme k závěru, že (nejen) energetická budoucnost Evropy je poněkud nejistá. Vytvořila se zde nepřehledná a těžko srozumitelná situace. Budoucnost má být zajištěna obnovitelnými zdroji, které na to nemají, a i kdyby měly, neobejde se systém bez akumulátorů elektřiny s obrovskou kapacitou, které zatím neexistují a zřejmě ještě dlouho existovat nebudou.

Domnívám se také, že těžkou chybou je démonizace jádra a jeho vystrnadění z plánované energetické budoucnosti Evropy.

Produkce CO2/kWh podle druhu zdroje
Produkce CO2/kWh podle druhu zdroje

A nejsem sám. Michael Shellenberger (USA), označovaný jako ekologický pragmatik, držitel ceny "Environmentální hrdina" časopisu Time v r. 2008, z počátečního nadšení pro OZE rychle vystřízlivěl a sám trpce doznal:

Myslel jsem, že řešení jsou docela přímočará: solární panely na každé střeše, elektromobily v každé příjezdové cestě atd. Hlavní překážky, jak jsem věřil, byly politické. A tak jsem pomohl zorganizovat koalici největších amerických odborových svazů a environmentálních skupin. Náš návrh se týkal investice do obnovitelných zdrojů ve výši 300 miliard dolarů. Chtěli bychom nejen zabránit změně klimatu, ale také vytvořit miliony nových pracovních míst v rychle se rozvíjejícím odvětví špičkových technologií. Naše úsilí se vyplatilo v roce 2007, kdy tehdejší prezidentský kandidát Barack Obama přijal naši vizi. V letech 2009–2015 USA investovaly 150 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů a dalších forem čistých technologií. Zdálo se mi, že většinu problémů, pokud ne všechny, z rozšiřování sluneční a větrné energie lze vyřešit pomocí technologických inovací.Ale jak roky plynuly, problémy přetrvávaly a v některých případech se zhoršovaly. Postupně mi začalo docházet, že neexistuje žádná technologická inovace, která by dokázala vyřešit základní problém s obnovitelnými zdroji energií.

Jeho prozření potom vykrystalizovalo v toto poznání:

Abyste mohli vyrábět značné množství elektřiny ze slabých energetických toků, musíte je rozložit do obrovských oblastí. Jinými slovy, problém s obnovitelnými zdroji energie není v zásadě technický – ale spočívá v opomíjení základních fyzikálních zákonů. Jinými slovy, hustota energie paliva určuje jeho environmentální a zdravotní dopady.

Emise CO2 v Německu od roku 2009 stagnovaly, a to i přes investice 580 miliard USD do roku 2025 do elektrické rozvodné sítě s obnovitelnými zdroji, což představuje 50% nárůst nákladů na elektřinu. Mezitím Francie produkuje jednu desetinu emisí uhlíku na jednotku elektřiny. Jak? Prostřednictvím jaderné energie.

Německá energie je 1,7 x dražší než francouzská
Německá energie je 1,7 x dražší než francouzská

Za poslední desetiletí Francie pod tlakem Německa utratila za obnovitelné zdroje energie 33 miliard dolarů. Jaký byl výsledek? Nárůst uhlíkové náročnosti dodávek elektřiny a také vyšší ceny elektřiny. Francie ukazuje, že přechod z převážně jaderné elektřiny na směs jaderné energie a obnovitelných zdrojů má za následek vyšší emise uhlíku v důsledku používání více zemního plynu a vyšších cen a nespolehlivosti sluneční a větrné energie.

Díky energetické hustotě vyžadují jaderné elektrárny mnohem méně půdy než obnovitelné zdroje. I ve slunné Kalifornii potřebuje solární farma 450krát více půdy k výrobě stejného množství energie jako jaderná elektrárna. JE s vysokou koncentrací energie vyžaduje mnohem méně materiálů a produkuje mnohem méně odpadů ve srovnání se solární a větrnou energií.

Například solární panely vyžadují 17krát více materiálů ve formě cementu, skla, betonu a oceli než jaderné elektrárny a vytvářejí více než 200krát více odpadu. Odborníci se obávají, že solární panely budou dodávány spolu s dalšími formami elektronického odpadu, aby byly rozebrány - nebo častěji rozbity kladivy - chudými komunitami v Africe a Asii, jejichž obyvatelé budou vystaveni prachu z toxických těžkých kovů, včetně olova, kadmia a chromu. (viz můj příspěvek Plastové odpady v EU a USA – pokrytectví, nebo podvod?)

Problém jádra je, že je nyní nepopulární, jako oběť 50letého společného úsilí fosilní lobby, tlaku zastánců obnovitelné energie, aktivistů v boji proti jaderným zbraním a misantropických ochránců životního prostředí, kteří tuto technologii zakázali. V reakci na to jaderný průmysl trpí syndromem týrané manželky a neustále se omlouvá za své nejlepší vlastnosti, od bezpečnosti až po stabilní dodávky levné energie.

Nárůst cen německé elektřiny
Nárůst cen německé elektřiny

Důkazy o tom, co je uvedeno výše, najdete v textu i v sadě přiložených grafů zde:

Kdo je vítězem a kdo poraženým?

Můj obdiv jednoznačně získala Angela Merkel, které se podařilo udělat obchod století. Bez jediného výstřelu dosáhla toho, že všechny evropské země uznaly německé know-how a technologie za jedinou alternativu trvale udržitelného rozvoje a právně se zavázaly k úplatnému osvojování těchto věcí.

Poraženým je prostý občan EU, na kterého bude postupně toto břímě poslušnými národními vládami přenášeno.

Angličané mají nádherné a prosté přísloví: „Každý oběd jednou někdo zaplatí“ a asi jednou budou rádi za rozhodnutí o brexitu v lidovém hlasování.

Zdroje:

1) https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
2) https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/05/06/the-reason-renewables-cant-power-modern-civilization-is-because-they-were-never-meant-to/#59bcb82dea2b
3) https://www.nytimes.com/2014/09/14/science/earth/sun-and-wind-alter-german-landscape-leaving-utilities-behind.html
4) https://magazin.spiegel.de/SP/2019/19/163724106/
5) https://newzealandclimatechange.wordpress.com/2012/12/30/the-chaos-of-german-renewable-energy/
6) https://www.handelsblatt.com/today/companies/winds-of-change-the-boom-and-bust-of-germanys-offshore-wind-farms/23582948.html?ticket=ST-1066548-DJDucpNdwlbhfPJs6u5T-ap3
7) https://e360.yale.edu/features/how-kenyas-push-for-development-is-threatening-its-prized-wild-lands
8) http://environmentalprogress.org/founder-president
9) http://vec.vsb.cz/katalog-obrazku/clanek-119/224-energeticka-zamysleni.pdf

reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (395)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

23.1.2020 05:55
Občas se setkám s někým, kdo vymyslel perpetum mobile a chce ho vyzkoušet. I přes vysoké náklady si to nenechá rozmluvit a teprve když na vlastní oči pozná, že to nefunguje, zaplatí, sbalí si svá fidlátka a odejde. Bohužel řady tzv. ekologů a ekologických hnutí jsou rovněž plny těmi, kteří věří v perpetum mobile a nutí politiky, aby ten jejich (drahý) pokus provedli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 07:15 Reaguje na Richard Vacek
Tomu nerozumím. Perpetuum mobile je přece stroj na výrobu energie z ničeho. Kde tohle vidíte? V jakých hnutích?
Já vidím jen úspěšnou snahu vědců a techniků využít energie, které máme nejvíce a ještě zadarmo, navíc pro každého a na každém místě Zeměkoule. A to je Slunce, které bude svítit i v době, kdy naše civilizace bude dávno v dupě. A možná díky klimaskeptikům a ropákům všeho typu, kteří to nejsou schopni pochopit.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.1.2020 08:29 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE jsou skoro jako to perpetum mobile. Chybí jim jen ten kousíček, aby fungovaly - u OZE to je akumulace den/noc léto/zima.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 11:56 Reaguje na Richard Vacek
Větřáky v Severním moři jedou prakticky pořád, bezvětrných dní mají snad jen pár ročně.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.1.2020 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, najdou se místa, kde je OZE použitelné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 19:52 Reaguje na Richard Vacek
A fve použitelná není? Tak proč je milióny lidí s výhodou používají?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Je jim to dotováno a přebytky přednostně prodávají do sítě.

kdyby měli platit za to jaké náklady se pak kvůli tomu účtují zákazníkům za "regulační a síťové služby" a to dát do ceny elektřiny budou v mínusu.

nikde na světě OZE nedokázali zlevnit finální účet za elektřinu.
Formálně zlevnila položka "silová elektřina" ale toto zlevnění víc než nahradili poplatky pro OZE a co hoř - náklady na síťové služby - správu sítě, zálohy, nová vedení...

Celková cena pro spotřebitele tím jde nahoru ikdyž "elektřina" jako část té ceny formálně zlevní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 13:52 Reaguje na Vaclav Sobr
Fve je výhodná primárně pro místní spotřebu, pro chlazení a klimatizace, pro nabíjení elektroaut a běžný provoz živností, menších firem, obchodních center atd. atd.
atd. Proč?
Svítí všude, takže vůbec nepotřebujete přenosovou soustavu a svítí zadarmo.
Pro běžného spotřebitele je návratnost asi 5 let (samozřejmě bez dotací) a životnost s minimální údržbou asi 30 let.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem zcela pro - pokud to skutečně bude místní spotřeba a nebude se tím zatěžovat elektrická rozvodná síť tak jsem pro.

ČEPS bude kupříkladu mnohem nadšenější pokud bude moci takové domy zcela odříznout od svých sítí aby nemusel rešit k náhodné spotřebě ještě náhodou výrobu.

Zrušme zcela jakoukoliv povinnost od těchto zdrojů proud odebrat do sítě :-) A problém bude vyřešen.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:32 Reaguje na Vaclav Sobr
Problém je, že i chaotické "nezatěžování místní spotřeby" se nakonec promítne do rozkolísávání sítě.

Já ještě pamatuji, jak se na spotřebě elektřiny projevila "Sága rodu Forsythů" (ta stará, černobílá, ne barevný remake). Dokonce když jeden díl vysílali posunutý asi o půl hodiny, tak se to na spotřebě poznalo. Prostě lidi všechno vypli a zhasli a nechali běžet akorát "bednu".

A podobný jev by se děl, ale zcela chaoticky a nepředvídatelně, pokud by se majitelé fv náhle na velkém území připojovali k síti, protože se na obloze objevily mraky.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2020 15:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale připojení k síti a garanci sjednaného odběru 24 hodin denně instalací FVE nezměníte. Už aby byla chytrá síť, která by hodně zdražila elektřinu v době nedostatku a hodně zlevnila v době přebytku. Pak se ukáže, jak moc jsou OZE výhodné. Zatím jsou vaše argumenty založené na parazitování na ostatních, to vy ovšem nechcete vidět.
Odpovědět
ig

24.1.2020 15:38 Reaguje na Jiří Svoboda
V Texasu mají místo sjednaných odběrů čtvrthodinové ceny elektřiny, které hodně kolísají (řádově) a taky to tam není s fve žádný zázrak, ani v domácnostech, ani u firem. Asi tam bude ještě nějaký zakopaný psík.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 18:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Se silovou elektřinou jde přece informace o ceně. Na tomhle principu byly postaveny Dluhé stráně už za komára. Pokud vím, tak v Německu se běžně účtuje dle okamžité ceny.
Naše zákony jsou samozřejmě z doby krále Klacka, velmi potřebná "virtuální baterka" je zase byrokraticky překombinovaná. Ale to není problém nějakých alarmistů, ale neschpného babišistánu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.1.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Těžko říci co je lepší, zda merklistán či babišistán.

Máte někde odkaz, jak v Německu se běžně účtuje dle okamžité ceny? Chápu že to může být nutné opatření pro zajištění stability sítě při 40% podílu fluktuujících OZE. Jak to bude při 80% nedej bože 100% podílu, to už je z říše superutopie.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 20:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Až si koupíte elektroauto, dejte vědět. Já se přijedu podívat, jestli ho nabíjíte ve dne a jezdíte v noci.
A co se týká návratnosti a životnosti: I když je to krásný sen, který sníte, probuďte se z něho. Jestli víte o někom, kdo mi nainstaluje FVE za cenu, která se mi (bez dotací) vrátí za pět let, a dá mi na to zařízení plnou záruku ne na těch vašich 30, ale alespoň na 15 let, HNED MI POŠLETE KONTAKT.

A co se týká údržby: Milý pane, není to taková selanka, jak si myslíte. Solární zařízení, to nejsou jen panely, je to i spousta citlivých elektronických prvků. Jsou poruchové a potřeba jejich výměny je častá, navíc ji nemůže dělat kdejaký Lojza odvedle.
Tím vůbec nechci říci, že jsem zásadně proti FVE. Jen bych rád, aby všichni věděli, že zázraky neumí a při hodnocení účinnosti a výhodnosti je třeba zůstat nohama na zemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 21:39 Reaguje na Karel Ploranský
Znám jednoho z našich snad nejlepších projektantů fve, ale ten čas nemá ani vteřinu. Od něho čerpám většinu informací. A právě on tvrdí, že když se to postaví pořádně a z kvalitních komponentů, je to prakticky celé bezúdržbové, pracuje v tom oboru možná 20 let.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.1.2020 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
A znáte to o chválení svého ocasu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.1.2020 13:02 Reaguje na Jiří Svoboda
On je ryzí klimaskeptik a povahou ropák.
Odpovědět
ig

23.1.2020 10:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože není vyřešená akumulace. Vymyslete si cokoliv, bateriová úložiště centrální i distribuovaná, přečerpávací elektrárny, ultrasetrvačníky na magnetických ložiskách, kabely ze Sahary do Austrálie a pak zase do Sonorské pouště a počítejte. _Počítejte_, nesněte. A ve všech případech Vám vyjde, že je to daleko, velmi daleko za hranicí současných schopností lidstva.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 11:54 Reaguje na
V normálním provedení (100 nezávislých fve o výkonu 10 MWh) dají výkon bloku Temelína a úpložiště den - noc problém není (baterie).
Léto - zima problém je, ale to řeší "dlouhý drát", tj. dokrmit z JE, nebo mít na zimu nechaný nějaký, dávno odepsaný špinavý zdroj, který by jel jen 30 měsíce v roce. Ale vývoj jede naplno, vodík atd. atd. atd.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.1.2020 12:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte vy vůbec, jak se vyrobí ten vodík, kterým se oháníte? Když čtu vaše příspěvky, napadne mějako první myšlenka: ten člověk spával ve fysice a v chemii také, už od základní školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:02 Reaguje na Jiří Daneš
Skutečně nechápu, proč mě urážíte.
Velmi bych ocenil, kdybyste napsal inženýrům z BMW a Toyoty, že jsou hlupáci a spali ve fyzice už na základní škole. Pošlete mi potom sem odkaz a jejich odpověď.
https://www.autojournal.cz/vodikova-auta-mohou-poslat-elektromobily-zpatky-do-minulosti/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.1.2020 20:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Inženýři z BMW a Toyty by mně odpověděli, že dělají jen svou práci, za kterou jsou placeni a že výsledek nemusí být uspokojující. O tom, co budou zkoumat, rozhoduje ten, kdo je platí. S vodíkovými motory se konaly pokusy už v polovině minulého století a skončilo se stím, že nelze, z principu věci samé, skladovat plynný vodík tak, aby to nebylo nebezpečné. směs vodík + vzduch je výkušná v širokém rozsahu koncentrací a vodík je prakticky nezkapalnitelný. Následující citace je jen informativní : "... kapalný vodík je skladován při teplotě -253 ºC; s tím souvisejí zvýšené nároky na použité materiály a vysoké energetické nároky na zkapalnění. Pro běžně používané nádrže dosahují ztráty až 3 % z obsahu na den. Zkapalňování vodíku je technologicky i energeticky náročný proces. Energie potřebná ke zkapalnění dosahuje přibližně 40 % energie v palivu". Bližší o dalších možných způsobech skladování vodíku jako paliva přímo pro spalovací motory, nebo pro palivové články a elektrické motory, najdete zadáteli ve vyhledávání heslo - vodík, skladování.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.1.2020 20:19 Reaguje na Jiří Daneš
Oprava . ...zadáte-li...
Odpovědět
ig

23.1.2020 20:23 Reaguje na Jiří Daneš
Čistý vodík se skladuje blbě, ale když jej chemicky navážete na uhlíkové řetězce, jde to daleko lépe. Například řetízek osmi uhlíků na sebe naváže tolik vodíku, že i při normálním tlaku a teplotě je v jednotce objemu více vodíku, než v samotném kapalném vodíku (a to i když nepočítám dewarku).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:31 Reaguje na
akorát to nebude uhlíkově neutrální spálit :D
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:31 Reaguje na
akorát to nebude uhlíkově neutrální spálit :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 20:22 Reaguje na Jiří Daneš
Tohle ví i ten, kdo ve fyzice na základní škole spal, ale pokud by uměl ještě číst, tak by zjistil,že cestou by mohly být systémy rozpouštění vodíku ve vhodné chemikálii. Což ti hloupí inženýři z BMW, co chodí do práce si jen štípnout, celkem logicky tají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Až tu budou (a nebudou mít mnoho jiných problémů), tak se tomu bude dát věřit.
Odpovědět
ig

23.1.2020 13:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to problém. Kdyby nebyl, tak už je těch úložišť všude plno a k téhle diskusi vůbec nedojde :-) Jenže ta úložiště prostě NEJSOU. Zatím největší úložiště v rutinním provozu je v Austrálii, stavěla ho Tesla (ta Muskova, ne česká), psal o tom tisk celého světa jako o zázraku a to úložiště má 129 MWh, stálo 66000000 $, spotřebovala se na něj čtvrtina roční světové těžby lithia a má očekávanou životnost 15 let. Vezměte logaritmické pravítko a počítejte, kolik takových úložišť by bylo potřeba. Sám uvidíte, kde je problém :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:37 Reaguje na
Skutečně se mi nechce zjišťovat, kolik miliónů nebo set miliónů lithiových baterií je dnes v provozu po celém světě a kolik miliard je možno ještě vyrobit. Ale můžete se spolehnout, že tahle úložiště JSOU. K ideálu mají rozhodně daleko a hledá se něco lepšího, ale momentálně jsou a používají se.
Odpovědět
ig

23.1.2020 17:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, jsou, používají se, ale jejich DNEŠNÍ disponibilní výkon je jak plivnutí do moře. Jestli jich za dvacet let bude víc (nebo místo nich bude něco lepšího), tak budiž, ale TEĎ jich není dostatek :-) A to je celé o čem to je.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 19:55 Reaguje na
Máme snad ještě šanci, že za 20 let to bude všechno s větším poškozením fungovat, ale to neví nikdo. Každopádně technologie bude úplně jinde, pokud bychom tou dobou stavěli JE, byly bychom jen na čurinu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:19 Reaguje na Pavel Hanzl
To že technologie bude úplně jinde je docela zajímavé zbožné přání.

pokud skutečně analyzujete historii tak zjistíte že prakticky nikdy v historii nedošlo k technologickému pokroku v oblasti kde se o to někdo explicitně snažil.

Stejně jako technologicky pokrok prakticky nezávisí na množství vynaložených prostředků.

Celkově se ukazuje že pokrok v technologiích je věcí spíše náhodnou.
(s jistými korelacemi s tím že někoho napadlo jak jiný obor aplikovat jinde)

ale předpokládat že dojde k technologickému pokroku v oblasi kterou chcete a jak ho chcete je v principu nesmysl který nevyšel prakticky nikomu v lidské historii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 13:57 Reaguje na Vaclav Sobr
Technologický pokrok není nic náhodného a probíhal vždy nejrychleji za války. A my už ve válce prakticky jsme.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:17 Reaguje na Pavel Hanzl
je zajímavé že třeba Německu ač se docela snažilo to s technologickým pokrokem zas tolik nešlo ani za jedné války.

(obecně co se týká realizace nových technologií má německo jeden z nejhorších track rekordů v historii...

většinou dokáží pečlivě udělat co navrhl někdo jiný.)

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 18:57 Reaguje na Vaclav Sobr
Fakt ne? Raketový motor, základy jaderné bomby, to je málo?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

28.1.2020 09:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Raketový motor je technologie starší než válka. Von Braun ho notně zdokonalil ale nevyvinul.

A co se "základů jaderné bomby" týká tak německý přístup byl fundamentálně špatný. Aby měl šanci vyprodukovat jaderný výbuch tak by potřebovali asi 10x více materiálu než americká bomba.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.1.2020 09:49 Reaguje na Vaclav Sobr
To s tou bombou není pravda. Problém byl v tom, že měli znečištěný grafit, který zčásti pohlcoval neutrony (ty znečištěniny), takže jim tohle vyšlo. A až chybu našli a napravili, bylo (naštěstí) už moc pozdě.
Odpovědět
TM

Tomas Moravec

23.1.2020 21:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Lithium iontova technologie neni a nebude schopna zalohovat elektrarny na vic nez nekolik minut. Je to dobre na to, aby se vyrovnaly vykyvy v siti a mohla treba nastartovat plynova elektrarna, ale neni to technologie, ktera by mohla preklenout sezonni vykyvy nebo den inverze v zime.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 14:00 Reaguje na Tomas Moravec
Záleží o jaké objemy jde. Ale pravdu máte v tom, že pro malé objemy (MWh) jsou zase moc drahé.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak ještě poznámka - v zimě máme spotřebu asi 18GW v elektrických zdrojích a dohromady asi 22GW v teplárenství.

(4GW jsou odpadní teplo elekráren typu Tušimic které jsou u velkých měst) a 18GW vychází na všechna topení po vesnicích a dedikované teplárny malých měst.

celkově řečeno i pokud by jsme škrtli 5GW co sem tam německu vyvážíme,

potřebujeme v podstatě v zimě být schopní ze záloh (chceme li uhlíkovou neutralitu - skutečnou - nejen elektrickou ale i topenářskou)

zálohy ze kterých budem schopní vyždímat 35GW tak 25GW po dobu několika týdnů...
to jsou desítky TWh úložných kapacit o celkovém výkonu v desítkách GW.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2020 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná ještě lepší odpověď, než jste předvedl, by byla: ono se to nějak udělá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Omluvám se, jen 3 měsíce v roce - listopad, prosinec, leden.
Odpovědět
TM

Tomas Moravec

23.1.2020 21:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejak nerozumim vasemu vypoctu. 100 FVE o vykonu 10 MWh kazda odpovida sice 1OOO MW tj zhruba vykonu jednoho temelinskeho bloku, ten ale rocne vyrobi cca 7.5 TWh energie, zatimco solary vyrobi v nasich podminkach maximalne 1 TWh. Takze mi vychazi ze v rocnim uhrnu by bylo zapotrebi spis 750 takovych elektraren, a stale to neresi to, ze pul roku nebude stat vyroba ani za zapnuti elektromeru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 18:55 Reaguje na Tomas Moravec
Píšu 10 MWh a ne 10 MWp, to je skutečně rozdíl 8:1. Prostě 8x více panelů. Ale to úložiště léto - zima problém je, to nikdo nepopírá, ale dalo by se to samozřejmě řešit. Víme přesně kdy to nastane a kdy to skončí (na rozdíl od větru)a mohly by to doplňovat JE nebo odepsaný uhlák. Dokud někdo něco fakt dobrého nevymyslí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.1.2020 20:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Když postavím JE, není třeba ji přes léto odstavovat kvůli FVE, pokud je nepostavím. Takto to vyjde mnohem jednodušeji a levněji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.3.2020 10:23 Reaguje na Jiří Svoboda
JE spotřebuje obrovské množství vody a pokud Dukovany budou na suchu, vysadit léto by velmi pomohlo.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 21:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslel jste o výrobě 100MWh ročně nebo o výkonu 100MWp?
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 22:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Každopádně, pokud budete potřebovat vyrobit to co vyrobí jeden blok Temelína za rok, tj cca 7000 GWh, tak budete takových 100MWp FVE potřebovat nikoliv 10, ale 70. Pokud by jste potřeboval, aby servis zvládl i nějaký nouma elektrikář, to znamená centrální stridače raději ne, tak největší stringove stridace mají cca 50-100kW, takže počítejte cca takových strojů cca 1000-2000 na jeden park. Poruchovost bývá cca 1-3% ročně s tím, že po cca 5i letech se to začne lámat na 5-10%. Po 10i letech to začne být tutovka. Teda, pokud se nestane "mass issue" které se holt stávají a pak vám nestačí ani autobus lidí. Nezapomínejte, 100MWp elektrárna je opravdu velká a je to makacka to celé projet. A to jich budete mít takových 70, abychom nezapomněli na to, že chceme hypoteticky nahradit výrobu jednoho Temelinskeho bloku. Už chápete že nelze míchat provoz střešních instalací, kde se to celkem ještě ZATÍM dá (bez údržby to není, pojišťovna vám to pak vysvětlí) a velké solární parky rozkladajicich se na obrovské ploše?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 13:18 Reaguje na
To vše je dávno spočítáno a výsledná cena je nižší než dnes: https://www.researchgate.net/publication/320934766_Global_Energy_System_based_on_100_Renewable_Energy_-_Power_Sector
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

24.1.2020 12:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A také nikdy neporozumíte. Chtěl jsem Vám doporučit, abyste si pustil Excel a zaačal počítat a počítat a počítat, ale ve Vašem případě by to byla jen ztráta času. Jděte raději na pivo nebo čaj a veďte učenou disputaci na téma, zda může dorazit Godot. Pokud jste náhodou pobral vysokoškolského vzdělání, prosím, nikde neříkejte, kde to bylo. Vy jste krásnou ukázkou toho, že víra je výše než než věda. Ale i kdybyste stokrát věřil, že voda může téct do kopce, nide k tomu nedojde. Tedy dokud bude fungovat gravitace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:03 Reaguje na Jaroslav Čížek
Jedinci, kteří popvažují všechny za pitomce a snílky a radí jim, aby šli na pivo, samozřejmě nikdy nic nepochooí, to je historicky dokázané.
Statisíce, možná milióny plně funkčních slunečních elektráren na celém světě jasně dokazuje, že jste skutečně nepochopil ani ťok.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Ti co si myslí, že na počasí a bilionových dotacích závislá oze parodie na elektrárnu zajistí levnou a stabilní dodávku elektřiny 365/24 opravdu nic nepochopí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 21:41 Reaguje na
A to tvrdí kdo?
Odpovědět
sv

24.1.2020 23:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Tomu se říká realita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:18 Reaguje na
Vy fakt nejste schopen pochopit, že fve naní závislá na žádných dotací a nikdo od ní nečeká stabilní dodávku elektřiny?
Dokud se nevymyslí dostatečně kapacitní úložiště, bude u nás závislá na dodatečném zdroji pro zimní měsíce, ale 80% elektřiny vyrobené zalevno a velmi čistě je pro vás pořád málo? To radši špinavé a drahé uhláky?
Odpovědět
ig

25.1.2020 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokud se mi na účtu za elektřinu bude objevovat položka "Úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny" a dokud budou miliardové státní dotace na OZE tak ne, tak tomu opravdu nevěřím :-)

A 80 %? Zlatý voči :D První nahlédnutí do statistik odhaluje Váš omyl :-)

Jinak každý kousek uhlí který se nespálí je dobrý, ale kdyby se místo spektakulárního blbnutí s OZE situace opravdu _řešila_, mohli jsme už být podstatně dál.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 13:03 Reaguje na
Účet za energie je politické a komerční rozhodnutí, nikoliv ekologické.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Větší pitomost už jste napsat nemohl. Podpora OZE z účtů za elektřinu byla jednoznačně prosazena ekology.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 16:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Bylo to prosazeno v roce 2005 vládnoucí ČSSD a US plus KDU a klavně Komunisty. Zelení vůbec v parlamentu nebyli.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika-vykupni-cena-fotovoltaicke-elektriny-fum-/p_ekonomika.asp?c=A100305_184630_p_ekonomika_wag
Odpovědět
sv

25.1.2020 21:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Předlohu k oze zákonu napsal zelený Bursík, zelení nesmyslné dotace do oze celou dobu prosazovali a prosazují. Ten samý tunel v Německu mají na svědomí rovněž zelení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 08:56 Reaguje na
Je skutečně úplně jedno, jakou předlohu kdo napsal, rozhodnutí bylo na tehdejší vládě a prosadili to s podporou komunistů.
Ta cena byla silně převalená (sockomáři vždy rádi dojí stát) ale logiku měla, fve panely byly 10x dražší, než dnes, kdy to logiku už žádnou nemá. Zeptejte se Babiše, co s tím za těch 7 let udělal.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedno je kolo o trakaře. To, že zelený bursík napsal předlohu (notabene podle vzoru německých zelených) a že zelení za dotování oze parodií neustále lobovali a lobují je jeden z rozhodujících faktorů oze tunelu.
Odpovědět
sv

25.1.2020 21:55 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste z drahého kraje, 40 miliard korun ročně, kterými se oze parodie na elektrárny jen u nás každý rok dotují je podle vás "ZA LEVNO". O fantasmagorii na téma 80 % spotřeby elektřiny nemluvě. Pro info v Německu je to 25 miliard eur ročně. Kolem nákladů, které oze vyžadují navíc, jako třeba masivní výstavba sítě raději němci chodí po špičkách.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 10:12 Reaguje na
Německo má už dnes asi 48% elektřiny z OZE a to stálo velmi silný balík.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Německo má prd a ne 48%. Významná část německého tzv. oze představuje výrobu ze dřeva vozeného nastojato přes oceán. I uhlí je lepší než tohle. Nazvat "silným balíkem" ty biliony vylité do oze kanálu je slabé. Nemluvě o tom, že další biliony je bude stát ještě zajištění výstavby dostatečné sítě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 07:05
Všichni klimaskeptici velmi mohutně argumentují, že tudy cesta nevede, ale NIKDO a to zásadně nepíše, kudy teda ANO.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

23.1.2020 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Já např. nejsem klimaskeptik. Klima nekomentuji, jelikož nejsem vzdělán v tomto oboru. OZE nevěřím, jsou slepou cestou. V izotopech uranu (235, ale především 238) a thoriu je využitelná energie na desetitisíce let. Uran 238 ani nemusíme těžit, po masivních investicích do jaderných zbraní v minulém století jsou ho uloženy někde ve světě ve skladech velké množství.
Odpovědět
MM

Milan Milan

23.1.2020 09:32 Reaguje na Miloš Večeřa
Žijete zřejmě ve statistickém omylu, protože poslední vědecké odhady údajně odhadují zásoby jaderného paliva na cca 250 let.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

23.1.2020 10:08 Reaguje na Milan Milan
Nemyslím si. Já jsem nemluvil o využitelnosti uranu 235. Přírodní uran je složen z 234U (zanedbatelně), 235U (cca 0,7%), 238U (zbytek cca 99,3).Naprostá většina současných elektráren energeticky využívá především 235U + izotopy Pu (především 239), které se generují přímo v palivu při provozu JE z 238U. Ty zásoby 250 let jsou spíše odhad. Např. v naší zemi tuším se vytěžilo především v minulém století cca 100000 t uranu. Minimálně stejné množství je stále v zemi, v současnosti ekonomicky netěžitelné. Pokud by lidstvo chtělo v množivých reaktorech využívat energeticky 238U a 232Th (tuším asi 4x vyšší koncentrace v zemské kůře), tak to je energie na desetitisíce let. Na výrobu jaderné zbraně tuším je třeba asi obohacení nad 90 % U235. Pokud bychom měli teoretickou jadernou hlavici (ideální stav!) 48 kg 100% U235 (kritické množství), tak vznikne cca 6800 kg odpadu 238U.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.1.2020 12:51 Reaguje na Milan Milan
V šedesátých letech vědci předpovídali, že dávno před rokem 2000 dojdou zásoby ropy, olova, cínu, uhlí a prostě všeho.
Tak důvěryhodné jsou odhady vědců, že i v roce 2020 máme všechno, co mělo dávno dojít.
Odpovědět
MM

Milan Milan

24.1.2020 21:30 Reaguje na Jiří Daneš
Rozumím tomu tak, že něčemu mám věřit bez mrknutí očička,a o něčem mám okamžitě pochybovat? Já osobně zastáncem JE nejsem (důvodů je více), ale věřím na transparentní využití OZE, až se zastaví dotační zlodějina podporovaná státem a vrhnou se do této oblasti peníze na rozvoj vědy a výzkumu. Máme vítr, máme slunce, megnetismus, vodu a vodík, biomasu atd.atd. a hlavně nesmyslná centralizace energetických zdrojů je předstupněm zranitelnosti a možnosti celosvětového "blackoutu".
Odpovědět
sv

24.1.2020 23:38 Reaguje na Milan Milan
Bez dotační zlodějiny by žádné oze nevznikaly. Kdyby zelení vyIízanci tu dotační zlodějinu neprosadily, tak na vývoj technologií mohly jít mnohem větší peníze. V německu oze magoření utržené ze řetězu vedlo k tomu, že zdroje rovnoměrně rozložené po celém území se pozavíraly a místo toho se lijí peníze do zdrojů, které jsou centralizované na severu Německa. S oze pravděpodobnost blackoutu raketově roste.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

23.1.2020 17:32 Reaguje na Milan Milan
Snad už funguje několik množivých reaktorů - Rusko, Čína. A v množivém režimu máme paliva na miliardy let - alespoň dle hesla "breeder reactor" na známé encyklopedii. Protože je ale dostatek jiných zdrojů energie, tak není ani potřeba hromadně budovat množivé reaktory. Ta nastoupí, až se to začne myslet vážně s cennými fosilními zdroji, které je škoda pálit.
Odpovědět
va

vaber

25.1.2020 14:16 Reaguje na Richard Vacek
bohužel, rychlé reaktory nebo dokonce tokamaky by určitě vyřešily problém čisté energie ,ale mluví se o tom již 50let a čím víc se do problému proniká tím dál je praktické využií, problémy regulace a bezpečnosti u rychlých reaktorů jsou zatím neřešitelné
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 12:05 Reaguje na Miloš Večeřa
To je hezké. Ale co my s tím? Vypouštění co2 do atmosféry se touhle informací nikterak nesníží.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:01 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE parodie už vůbec ne. VIz německá energiewende.
Odpovědět
ig

23.1.2020 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to, že ne? ANO tudy, kudy se civilizace už dávno ubírá. Postupně řešit technické problémy, vylepšovat současná řešení, pokoušet se nové vynálezy uvést do praxe a ustupovat od těch, které se neosvědčí. Ale to musí řešit průmysl, konstruktéři, vynálezci a nelze to nadirigovat politickým rozhodnutím od zeleného stolu, lidmi kteří si pletou instalovaný a pohotový výkon.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 12:07 Reaguje na
Tohle se přece děje, jenom normálně by to šlo příliš pomalu a nás tlačí čas. A to dost krutě. Ale OZE jsou jediná realizovatelná cesta, i když obtížná. Znáte jinou a lepší?
Odpovědět
ig

23.1.2020 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, však to jde pomalu. Jednou to všechno bude, ať tou nebo onou cestou, ale ne za pět nebo za deset let, na to zapomeňte. Naštěstí nás nic netlačí, kromě panikařících klimaplašanů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:08 Reaguje na
V našem babišistáně samozřejmě nebude nic. Už 10 let se mudruje nad tendrem na dostavbu Temelína, výsledek NULA.
Jenže v normálním světě se všechno vyvíjí dost rychle, což skýrá určitou šanci.
Odpovědět
sv

23.1.2020 18:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, SMR dávají určitou šanci, že evropská ekonomika díky abnormálním regulacím a bilionovým dotacím vylitým do oze nesmyslů nezkrachuje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádný čas nás netlačí. To je fikce gaunerů, kteří potřebují prosadit opatření, jaká by po zralé úvaze neměla šanci (LiIon bateriová úložiště + OZE, elektromobily, prodokující víc CO2 než normální auto atd.).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 14:07 Reaguje na Jan Šimůnek
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslednich-deset-let-bylo-dosud-nejteplejsi-namerenou-dekadou#dis-id-132106493dfd42aaba3b87d03dff56f4

Tohle vypadá jako nenápadná informace, je zcela nepochybně pravdivá, ale je v ní skryt ďábel.
Dnes je už dost silně poškozena velká část světa (samozřejmě ČR taky) a jdeme do další, ještě daleko teplejší dekády. A pak do další a další a další. Je zajímavé, kolik lidí vůbec nechápe, co to znamená.
Odpovědět
ig

24.1.2020 15:43 Reaguje na Pavel Hanzl
To znamená, že lidstvo vymře a Země tak bude zachráněna.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
V prvohorách kdy vznikalo uhlí bylo tepleji cca o 14K oproti dnešku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:08 Reaguje na Vaclav Sobr
V prvohorách lidé nežili ani prakticky žádný současný živočišný ani rostlinný druh. Nějaké přesličky, (pokud jsou z té doby, aby mě pan Wagner zase nekádroval) měly stamilióny let na adaptaci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže soudruzi to "takticky" vztahují k posledním 200 letům, tedy v podstatě k závěru Malé doby ledové. V měřítku 500 let nebo dokonce 2000 let minulá dekáda nijak mimořádná není.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 13:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Bohužel je.
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ultralevičácký plátek Respekt produkuje, či spíš přejímá jen bláboly. Bylo tepleji kolem počátku letopočtu. Bylo dlouhodobě a výrazně tepleji v doně středověkého klimatického optima a teplejší období (by ne tak výrazně a trvající jen pár desítek let) bylo i v období mezi koncem husitských válek a nástupem Malé doby ledové.

Všechny tato období se u nás projevila ekonomickou prosperitou a populačním růstem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 09:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Velmi hluboký omyl, podívejte se na jakýkoliv graf.
Středověké optimum je víceméně vodorovná čára přes několik století, dnešní křivka připomíná spíš svislici. Protnulo se to někdy asi před třemi lety a stále to eskaluje.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

26.1.2020 10:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Hm, operovat s třemi roky je podobný nesmysl, jako když pan Šimůnek operuje se sedmi nebo osmi lety, kdy se zdánlivě neoteplovalo (při pečlivém výběru najdete kolem roku 2000 úsek měření, který nedává přesvědčivý stoupavý trend).
11 let je kvaziperioda sluneční aktivity, několikaletá je jižní oscilace atd..
Vertikální rozlišení těch proxydat imho taky není takové, abyste tohle mohl říct.
Nicméně když se podíváme na trendy v řádu desítek let, které přesahují významně délku těchto oscilací, které velmi dobře korelují s obsahem CO2 v atmosféře a dobře sedí na výpočty fyzikálních modelů, pak je příčina současného oteplovacího trendu nabíledni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 16:22 Reaguje na Petr Dvořák
Příčina oteplování je nabíledni, ale nejsem si jist, že myslíte lidmi vytvořené emise CO2.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

27.1.2020 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, antropogenní emise. To je docela dobře prokázáno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 14:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve skutečnosti tam byly dosti podstatné výkyvy. Stačí na to četba příslušných kronik. K té době se vztahuje Kosmas i Zbraslavská kronika. A jejich autoři měli k dispozici různé pomocné záznamy, které už neexistují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 16:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Jéžišmarjá, to není možný. Výkyvy počasí bývají výrazné vždycky a nemá to nic společného s globálním klimatem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 20:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže v situaci, kdy nic jiného nemáme než proxydata z civilizovaných zemí (kde se vedly nějaké záznamy o úrod / neúrodě, počasí, cenách potravin atd.) prostě nemáme.
Pak jsou jistě pylové studie, malakofauna apod., ale na nich jsou ve většině případů extrémy vyhlazeny.

A potom nějaký ňouma porovnává ty vyhlazené záznamy z proxydat se současnými meteorologickými údaji (kdy se měří několikrát denně) a dělá z toho šílené závěry.
A kdyby těmto mamlasům nežrali pologramotní politici z ruky, tak by si zasloužili akorát výsměch.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

27.1.2020 11:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak třeba ty slavné letokruhy mají roční rozlišovací schopnost. Století nárůstu CO2 o téměř 50% by se tam nevyhladilo. A nevyhladilo by se úplně ani v ledovcových jádrech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.1.2020 17:40 Reaguje na Petr Dvořák
Zkuste počítat letokruhy na smrcích, ekologicky sežraných kůrovcem.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

27.1.2020 23:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Když nevíte coby, plácněte do vody.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

26.1.2020 10:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Ultralevičácký? :)
Ps. proč je klimatické optimum v Kanadě posunuté o několik století?
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.1.2020 09:53 Reaguje na Petr Dvořák
Není to spíš artefakt, protože nemáme záznamy od tam žijících lidí? Když Vikingové jezdili z Islandu a Grónsky do Ameriky (což odpovídá evropskému termínu středovekého klimatického optima), rostla už jižně od Labradoru Réva liščí (proto Vinland). Dnes je její severní hranice daleko jižněji.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

29.1.2020 11:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím, je to informace z přednášky doc. Pokorného.
https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek&t=5250
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
OZE jsou především zcela nesmyslná cesta na kterou nemáme peníze.

Krom toho environmentálně též problematická - větrníky tlakovými změnami trhají plíce ptákům a likvidují hmyz, vibracemi v půdě likvidují půdní faunu a brání hnízdění ptáků.

(jeden z důvodů proč je německá snaha vykácet středy lesů (daleko od vesnic kde lidi protestují) a dát do nich větrníky naprostou zrůdností.)

jinak drobný výpočet - střechy v praze mají dohromady nějakých 30km2.

s naším slunečním svitem 250W/m2 za letního poledne potřebuje člověk s akumulací cca 16km2 na to aby nahradil výkonem 1GW temelínského reaktoru.
K tomu samozřejmě ještě přidat akumulaci co to rozloží do noci a zimních inverzí.

V podstatě řečeno - na to ze solárních panelů nahradit temelín by jsme museli panely pokrýt naprosto všechny střechy v Praze a do každého jednoho sklepa dát akumulaci schopnou kolektivně pojmout 3GW výkonu (a pak několik desítek hodin 1GW uvolňovat)

to je pro nás technologicky i finančně zcela nereálné.

A politicky bude dotace asi těžko průchodná bez toho aby se zcela jasně žeklo že to bude stavět někdo kdo má nenulovou marži a bude na tom mít zisk.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 14:10 Reaguje na Vaclav Sobr
Já to opakuji stále dokola, že fve je na něco vhodná a na něco ne. Není to žádný všespasitelný systém, ale pokud se bude používat správně, bude to výrazný až zásadní pomocník, vše ale vyřešit nemůže.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A poznámka k negativním vlivům větrné energetiky nic?
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 14:58 Reaguje na Vaclav Sobr
Studie o vlivu na avifaunu:The Avian and Wildlife Costs of Fossil Fuels and Nuclear Power, Journal of Integrative Environmental Sciences vol. 9, no. 4, December 2012, 255-278, Vermont Law School, Research Paper No. 04-13
informuje o tom,že větrné elektrárny i kdyby pokrývaly celou spotřebu, budou škody na avifauně v méně než 1% k jiným škodám (skleněné budovy, doprava, pesticidy, zdivočelé kočky).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 15:29 Reaguje na Milan Smrž
A máte na mysli škody vzniklé přímo tím že větrník nějakou zabije a nebo prostí tím že v lese do které bude umístěn nepůjde žádný pták hnízdit kvůli vybracím přenášeným do půdy a stromů?

podobně netopýry kolem větrníku nezabíjí to že by je rozsekali na kusy, ale změny tlaku jim doslova zničí plíce - ještě chvíli někam doletí.

(podobně má s tlakem problém se vyrovnávat i malý hmyz který tito žerou)

celkově řečeno - kolem větrné elekrny vám v okolí 5-7 kilometrů výrazně klesá množství hnízdícího ptacta.
(vede to k tomu jak článek říká že jich to méně zabije) ale redukcí prostoru v kterém mohou hnízdit jich je prostě méně.

naprosti tomu jaderná elekrárna jich sice více svou párou přímo zabije, ale s hnízděním v ní ptáci problém nemají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:11 Reaguje na Vaclav Sobr
U nás prakticky žádné větrníky nejsou a celá příroda je fatálně poškazena taky. Pesticidy, herbicidy, průmyslové zemědělství a hlavně klimatické sucho a oteplování.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Příroda je fatálně poškozená je kolem čínských fabrik na oze a na baterky. https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110831115918.htm
U nás máme problém se zeleným výmyslem jménem biopaliva a oze, nikoli s herbicidy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:22 Reaguje na
Biopaliva vývojový omyl a u nás jsou politický nesmysl, všude jinde to dávno zrušili.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecáte.
Tu na ekolistu se opakovaně psalo o elektrárnách na dřevěné pelety ve starých zemích EU, pro něž se vozí palivo přes půl zeměkoule ze zemí 3. světa, kde se kvůli tomu devastují pralesy. Další devastace pralesů je kvůli palmě olejové, z níž se vyrábí bionafta (my jsme v EU v podstatě výjimka tím, že si vystačíme s řepkou, vypěstovanou na našem území).

Ekologie je prostě atraktivní především pro ty, co nedokážou udržet v hlavě informaci déle než nějaký týden. Ti ostatní ji snadno usvědčí ze lži.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 16:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Něco jako biopalivo se vyrábělo už v 70. letech v Brazíli a jmenovalo se to gasohol, byl to benzín s lihem ze třtiny, vyrábělo se to po ropné krizi kvůli ceně. Projektovaly se asimilační elektrárny (měly produkovat líh nebo aceton) ale nevím, že by nějaká fungovala. Nebyl důvod, dnes už je. Že se ničí pralesy je skutečná chyba, ale zelení nemají takové páky to zarazit. Zvláště, když v těch zemí vládnou ropáci a mají jakoekologii jenom na kšeft (třeba u nás).
Odpovědět
sv

25.1.2020 22:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Vůbec netušíte o čem je řeč. Jde o dotace ne o to co si vlastní prachy soukromníci vyrábějí. Zelení prosadili dotace = zelení prosadili ničení rovníkových pralesů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyrábělo se to kvůli nadprodukci cukrové třtiny a aby se ušetřily peníze za nákup ropy (Brazílie tehdy neměla konvertibilní měnu). U nás něco podobného prosazovali agrárníci, ale zhaslo to nakonec na realitě druhé světové války (povolená auta pak jezdila na dřevoplyn).
Odpovědět
sv

25.1.2020 22:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Kolik takovým "omylů" jako biopaliva a oze parodie na elektrárny mají a ještě budou mít zelení vyIízanci na triku. Nikde je nezrušili, řepka a palmy se dál dotují a v EU je stále povinnost přimíchávat metylestery do nafty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 09:09 Reaguje na
Pokud vím, tak povinnost přimíchávat biosložku do paliva byla zrušena v roce 2013 a jen u nás si Babiš vylobboval její pokračování.
Biopaliva stejně jako
bioplynky a vše ostaní z OZE se musí správně používat. Když to vezmou do ruky ropáci (třeba Babiš) vznikne vždy paskvil a skutečné poškození přírody.
K uhelným a ropným rumplovákům se to přiblížit ani nemůže, ale je to prostě špatně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 09:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebyla, jen se může přimíchávat o něco méně.
Navíc bez toho bychom nesplnili celkovou kvótu na "ekologickou energii".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 10:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud by u nás papaláši udělali dobrý zákon o fve, tak se malé elektrárny rozjedou naplno a tu kvótu bychom splnili lehce i bez biopaliv. Jenže soudruh estébák by přišel o kšeft, takže to nebude.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Zákon udělal zelený bursík podle německého vzoru.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinými slovy, nevíte nic. Povinnost snižovat emise z paliv stále platí. Díky nesmyslným evropským předpisům je jedinou možností předstírat snižování přimícháváním metylesterů. TO, že agent bureš je zloděj a podvodník nijak neovlivňuje fakt, že za ekologickou a ekonomicou katstrofu s dotováním oze a biopaliv mají na trikku výlučně zelení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 14:04 Reaguje na
A "agent Bureš" dělá asi to nejlepší, nebo alespoň optimu blízké, co se s takto rozdanými kartami dělat dá. Nemám ho z mnoha důvodů rád, ale tohle mu musím přiznat.
Odpovědět
sv

26.1.2020 20:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Agent bureš se posraI před von der Leyenovou a odkýval ji tzv. uhlíkovou neutralitu. Jestli to je to nejlepší, tak já jsem papež.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.1.2020 17:41 Reaguje na
Je otázka, jaká byla jiná možnost. Odchod z EU?
Odpovědět
MH

Marek Horák

24.1.2020 13:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Všichni klimaalarmisté velmi mohutně argumentují, že tudy cesta nevede, ale NIKDO a to zásadně nepíše, kudy teda ANO.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 14:13 Reaguje na Marek Horák
Asi jste se nějak spletl, ale klimaalarmisti jasně říkají, kudy cesta vede a vyspělé státy po ní už jdou. To je ta cesta bezuhlíková, pokud to chcete po lopatě. Nás se to samozřejmě netýká, my budem čadit s uhelnými rumpováky tak dloho, dokud nedostaneme po rypáku.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2020 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, už jsem se Vás mnohokrát ptal, a zatím jste mi neodpověděl. Kde je stát, který (bez extrémních geografických podmínek Norska a Islandu) dospěl k nízkoemisní energetice (alespoň elektroenergetice) čistě s využitím obnovitelných zdrojů. Já jsem Vám jmenoval řadu, kde se to alespoň u elektroenergetiky povedlo kombinací jádra a OZE. Vy zatím nic. Tak tedy, který to je?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2020 17:44 Reaguje na Vladimír Wagner
I u nás bychom byly k té nízkoemisní energetice blíže, kdyby nebylo aktivit protijaderných aktivistů typu Bursíka, Linharta a Vás. Vy jste těmi, kteří bojují proti nízkoemisním zdrojům za fosilní zdroje. Bohužel, kvůli Vám dostaneme po rypáku všichni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:31 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, asi jsem se špatně vyjádřil, ale já vůbec nejsem proti jaderné energetice. Já vím, že je k dosažení uhlíkové neutrality u nás naprosto nutná.
A taky doufám, že Německo přehodnotí svůj postoj k jádru, který se tam budoval dlouhá desetiletí, ještě před tím, než lidem většinově došlo, jaká tragédie nás čeká s klimatem. Opětné spuštění jejich JE by uspíšilo uzavření uhláků snad o desetiletí.
Já jen pochybuji, že je dobrý nápad v dnešní době převratných technologií stavět JE na principech z minulého století rychlostí asi tak 30 let k prvnímu spuštění. Zatím jsme za 10 let ani tendr nevypsali.
Budoucnost je možná v těchto mikrozdrojích,
možná už taky Čína nebo EU dodělá tokamak. V článku je i rozhovor s paní Drábovou (které si velmi vážím), ale určitě to všechno znáte, jen uvádím zdroj, abych nebyl zase kádrován.
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 21:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Klimaalarmisti říkají, kudy cesta vede, ale technici vědí, že je to blábol.
Nevím, které vyspělé státy máte na mysli kromě NĚKTERÝCH evropských. Bohužel se teď v Bruselu rozhodlo, že k těm, které už se zbláznily, se povinně musejí přidat i ty, kterým zatím zbytky zdravého rozumu zůstaly. Ale to jsme jen u Evropy.
Ostatní státy světa se tou cestou rozhodně nevydávají, takže Evropa to sama asi nezachrání. I když si to moudří bruselští politici myslí.
Dovolím si citovat (s drobnými úpravami) jeden příspěvek z jiné diskuse:
"Ani snížení našich emisí na NULU (!!) oteplování nezastaví ani nezpomalí, neboť zásadní není NAŠE produkce CO2 (z 5%, které vznikají prokazatelně z lidské činnosti, vyprodukuje Evropa cca 22% - tedy globálně 1,1 %. JEDNO A PŮL PROCENTA...). Kdo si myslí, že snížení produkce CO2 o 1,5 % oteplování zastaví, je zralý na léčbu.
Zásadní je naprostá devastace ekosystémů po celém rovníkovém pásu OBYVATELI ROZVOJOVÝCH ZEMÍ. Vinou kácení, vypalování a ničení celých ekosystémů totiž už není příroda schopná si poradit s těmi 95 % produkovaného CO2, které vznikají přirozeně. Zničení hektaru pralesa v Africe, Amazonii či Asii totiž uškodí planetě hned 3x. V první řadě oblíbené vypalování uvolní jednorázově ohromné množství uhlíku, které se v dřevní hmotě ukládalo stovky let. I kdyby šlo o vykácení, což je lepší varianta, trvale to sníží kapacitu pro odčerpávání CO2 ze vzduchu a jeho ukládání do dřevní hmoty. A za třetí - hektar lesa přeměněný na pastvinu či ornou půdu začne sám CO2 ve velkém produkovat. Postarají se o to půdní bakterie, které v tichosti produkují obrovské množství uhlíku, stejně jako rozklad trusu hospodářských zvířat atd., atd."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:04 Reaguje na Karel Ploranský
Tohle je samozřejmě taky velký problém, jen se asi neví, jak vážný. Každopádně to není fosilní zdroj, tj. v přírodě proces normální. Pokud po vypáleném lese vyroste nový, škoda nenastane. Ale přemnoženost lidí je taky silný zátěžový faktor.
Odpovědět
ig

25.1.2020 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Já bych jen neřekl taky, ale jediný zátěžový faktor :-) Důkaz: kdyby nebyli lidé, nebyla by antropogenní produkce CO2 :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 11:50 Reaguje na Karel Ploranský
Vyvážení obsahu skleníkových plynů v atmosfoře je velmi přesné a vytvářelo se desetitísíce let a je velmi labilní, i nepatrná změna v koncentrací CO2 má za následek rozhození systému. A právě bilióny tun fosilního uhlíku v atmosféře tu rovnováhu porušily a další faktory (vypalování lesů) to jenom zhoršuje. Prostě se "tygr probouzí".
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/16/klima-vstupujeme-do-temneho-veku
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 07:08
Například solární panely vyžadují 17krát více materiálů ve formě cementu, skla, betonu a oceli než jaderné elektrárny a vytvářejí více než 200krát více odpadu.

Tohle je velmi zajímavý názor, mohl by to někdo fundovaný vysvětlit?
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

23.1.2020 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Já si myslím, že to nemůže nikoho překvapit, nedávno jsem to psal v podobné diskuzi, že bude třeba vytěžit velké množství nerostných surovin a na výrobu materiálů velké množství energie. Autor to dokonce píše v článku: "hustota energie paliva určuje jeho environmentální a zdravotní dopady". V tomto heslu spočívá úspěch fosilních paliv v posledních 150 letech. Selským rozumem a za pomoci kupeckých počtů se dá jednoduše přepočítat kolik km2!!! panelů potřebuji na požadovaný výkon. Je třeba také vzít do úvahy, že např. 2GW v uhlí neznamenají vybudovat 2GW v konstrukčním výkonu panelů, ale pravděpodobně několikanásobek. Dalším problémem může být enormní snaha k rychlému vybudování solárních parků, na které však budou třeba obrovské těžební a výrobní kapacity a dostatek kvalifikované síly na montáž a údržbu. Pokud by toto bylo splněno, čemuž nevěřím. Výroba panelů musí být plynulá, jelikož je třeba počítat s tím, že bude třeba panely také obměňovat. Před cca. deseti lety jsem slyšel takovou zajímavost, pokud bychom chtěli nahradit energetický ekvivalent spotřebované ropy ve světe, potřebovali bychom solární panel o velikosti Kalifornie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 12:19 Reaguje na Miloš Večeřa
Odhad spotřeby celého lidstva je prý!!! pole panelů na Sahře 200 x 200 km. Ale to je informace k ničemu.
To, co píšete, přece dávno jede! V Číně jedou fabriky na fve panely v milióvých sériích, potřebují jen sklářský písek plus minimální přísady (křemík, měď, germanium stopově plus něco atd.), s obonacování uranu nesrovnatelné. Plus plastový rám. Žádné šílené betony, železa, normální sklárny jak u nás. Řeší někdo, že u nás máme milióny okenních tabulí, které se musí taky občas obměňovat?
Proti vybudování JE z betonu a oceli a s doly na uran je to brnkačka. A ještě odpadá celá přenosová síť.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

23.1.2020 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy byste se měl opravdu vrátit do základní školy a ve dne v noci si číst v učebnicích fysiky a chemie. A také zkusit pochopit, sem tam nějaký ten přírodní zákon.
Na příklad, víte jaká je účinost solárních elektráren?a že výroba skla a výroba solárních panelů jsou dvě zcela odlišné záležitosti, plastové rámy budete vyrábět z čeho, když ne z ropy nebo uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:14 Reaguje na Jiří Daneš
Já to, samozřejmě na rozdíl od vás vím, ale nikdy bych si nedovolil, posílat vás do základní školy.
Tady je urážení taky běžná praxe, jako na diskusích pod bulvárními plátky?
Čekám, že mi začnete za chvíli tykat a oslovovat mě "debile".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:25 Reaguje na Jiří Daneš
Vaše logika je skutečně kouzelná. Ten plastový rám bude sloužit 30 let a pak se zrecykluje prakticky bezezbytku na nový plastový rám za minimum energie. Pokud ale proženete ropu a uhlí komínem, vyrobíme kulový. Zkoušel jste si to porovnat s recyklací JE nebo uhelného rumpováku? Učí se to už v základní čkole.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

24.1.2020 07:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Je Vám známo, že plast vlivem světla a jiných fyzikálních jevů ztrácí své vlastnosti? Vaše víra v tzv. OZE a obdobné parodie, jak čtu výše, je bezmezná..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 14:15 Reaguje na Vladimír Hošek
Kolik máte v normálních budovách plastových prvků, třeba jenom oken? A je to problém, který je nutno řešit?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:25 Reaguje na Pavel Hanzl
během 10-20 let bude.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:38 Reaguje na Vaclav Sobr
Nikdy jsem neslyšel o fve panelu, kterému by se do 30. let rozpadl rám. U oken montovaných po plyšáku problémy nastaly, ale jen u těch nejlevnějších. Pokud dimezuji panel na 30 let, nadimenzovat i ten plast je přece to nejmenší.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Do 30 let se účinnost fotovoltaiky zmenší o třetinu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:10 Reaguje na
To se neví. Většinou je garantována menší ztráta, než 15% do 20 let a zkušenosti říkají, že to bývá výrazně lepší. Otázkou je, co dnešní 10x levnější panely vydrží.
Odpovědět
sv

24.1.2020 23:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ví se že výkon JE i za 50 let stále stejný se stejnými součástkami, za to oze se za stejnou dobu musí několikrát kompletně vyměnit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:30 Reaguje na
Nevím, kolikrát se přebudovaly a revitalizovaly Dukovany, ale je tam naprosto nové ovládání úplně všeho
kolik to stálo by věděl možná pan Wagner.
Odpovědět
sv

25.1.2020 22:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Někdo snad vyměnil u Dukovan reaktor, zboural barák a postavil ho znovu? Ne. Za to, OZE parodie se za tu dobu vymění komplet několikrát.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2020 10:25 Reaguje na
Jaderné bloky pochopitelně během provozování potřebují údržbu, i vylepšování a modernizace. Takže za dobu životnosti se řada částí vymění nebo vylepší. Dochází tím i ke zlepšení parametrů. Takže třeba dukovanské reaktory výměnou turbíny a lepšími palivovými soubory a jejich kombinováním mají teď výkon přes 500 MWe místo původních 440 MW. Ovšem totéž platí i o fotovoltaice. Jak už tady psal několikrát pan Filip Kondapaneni, tak odcházejí elektronické součástky a je potřeba je vyměňovat. Stejně tak to je i u větrníků. Pro jeden malý systém to moc nákladově náročné není, když se to však přepočte na ekvivalentní výrobu elektřiny, tak vyjdou srovnatelné částky.
Co je však rozdílné, je životnost celého systému s kritickými částmi. Ta je u starých (nyní dominujících provozu) jaderek mezi 50 až 60 lety. Nyní budované mají tuto životnost mezi 60 až 80 lety. U starých fotovoltaik je to něco přes 20 let a pro ty nové i něco přes 30 let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 13:13 Reaguje na Vladimír Wagner
Životnosti JE někde přes 50let už asi moc zajímavé nejsou, to snad bude dávno v provozu tokamak s úplně jinou účinností.
Vy stále odmítáte uznat velkou výhodu fve, která je lokální, decentralizovaná, nepotřebuje vůbec tu byrokratickou zátěž státu a ani přenosovou soustavu a je čím dál levnější a spolehlivější, jako většina nových technologií. A palivo zadrmo, kterého bude si stále více, je taky určitý bonus.
Odpovědět
ig

25.1.2020 16:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Když jsem byl malý, tak se taky říkalo, že fúze bude za 50 let :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 16:54 Reaguje na
Evropský tokamak má být plně funkční do roku 25, čínský snad ještě dříve. Ale čort znajet, jsou už velmi blízko na rozdíl od 60. let, kdy to celé vymýšleli.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2020 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, Vy opakovaně ukazujete, jak věcem, o kterých diskutujete, vůbec nerozumíte. Jak bude tokamak efektivnější? Zase půjde o tepelnou elektrárnu a s příslušnou účinností. Fúze je kompaktnější zdroj energie, ale zase je složitější technologii a bude to stejně velký nebo spíše i větší zdroj, než současné jaderné štěpné reaktory. Takže se budou jaderné štěpné reaktory s velkou pravděpodobností využívat i staletí (pokud civilizace přežije kampaně zelených fanatiků) a souběžně s fúzní reaktory. A pochopitelně i solární a další obnovitelné zdroje. Já totiž opravdu nepopírám výhody fotovoltaických zdrojů jako decentralizovaného zdroje. Právě proto, že znám jeho výhody, ale i limity, tak bych chtěl, aby se tento zdroj využíval u nás efektivně a právě v té decentralizované podobě.
Jinak o studiu fúze nevíte nic. Tokamak ITER má sice byt dokončen v roce 2025, ale prvních zhruba deset let bude studovat plazma a jeho stabilitu udržení. Teprve pak se začne využívat tritium a fúzní reakce. Navíc ITER není elektrárna. Není tam ani turbína a ani produkce paliva (tedy tritia z lithia), takže první prototypová fúzní elektrárna se začne budovat až s využitím zkušeností ze zařízení ITER. Má tobýt zařízeni DEMO a nebude k dispozici před polovinou století. Teprve na základě tohoto zařízení začnou firmy připravovat své komerční a ekonomicky konkurenceschopné projekty. Bylo by dobré, kdybyste si alespoň něco málo o problematice, ke které diskutujete, nastudoval. Nedávno jsem měl přednášku o pokroku ve fúzi pro středoškolské učitele. Tady je prezentace: https://www.fzu.cz/sites/default/files/Fuze_2019.pdf . Můj velký článek o této problematice je sice už starší, ale přece jen by Vás mohl trochu poučit: http://www.osel.cz/4120-kdy-se-bude-jaderna-fuze-vyuzivat-pro-vyrobu-energie.html
Odpovědět
va

vaber

26.1.2020 09:28 Reaguje na Vladimír Wagner
že jsou vědci 5let před dokončením tokamaku a udržením jaderné fúze, se říká již čtyřict let
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 09:36 Reaguje na Vladimír Wagner
O fůzních reaktorech skutečně nevím skoro nic, ale do boje za udržení klimatu tedy nezasáhnou, jak píšete. Pokud se to podaří pomocí OZE skutečně zvládnout, pak ke stabilizaci celého systému určitě přispějí. Ten boj se ale musí vybojovat v tomhle desetiletí, pokud prohrajeme, nebude mít cenu se nějakými tokamaky asi vůbec zabývat. Čort znajet.
Odpovědět
va

vaber

26.1.2020 10:00 Reaguje na Pavel Hanzl
jsem pesimista ,pokud by člověk dnes, zcela zastavil produkci CO2 , v atmosféře je ho tolik ,že oteplování bude pokračovat ještě mnoho let a tady pokud je CO2 hlavní příčinou oteplování, člověk a příroda nemá šanci přežít, na a pokud je příčinou růst aktivity slunce ,tak je otázke kde a jestli se růst zastaví
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 10:24 Reaguje na vaber
Aktivita slunce se hýbe skutečně nepatrně a za posledních 50 let mírně klesá. CO2 se z ovzduší odbourává, pokud bychom zarazili další produkci, prý by to mělo pomoci.
Jenže ji nezarazíme, ale i podstatné snížení by mělo mít žádoucí účinek.
Tohle je ale dost hypotetická představa, jenže nic jiného nikdo nevymyslel.
Názor nechumelistů (nedělat nic a fučet CO2 do astmosféry na plný plyn) je zcela jsně sebevražedná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 11:59 Reaguje na Vladimír Wagner
Civilizace samozřejmě přežije jakékoliv kampaně kohokoliv, ale nemusí přežít to děsivě akcelerující oteplování klimatu.
A tady je prostě nezastupitelná funkce OZE, s kombinací s JE by měla by být šance.
Pokud vím, tak tokamak nepotřebuje celý průmysl těžby a zpracování uranu ani likvidaci vyhořelého paliva, což je zcela zásadní problém celé jaderné energetiky.
Já nejsem proti JE, ale připadá mi, že dnes začít stavět klasickou JE v tomhle neschopném režimu je prostě špatný nápad.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi vám nedochází, že i kdyby se tyto extrémně optimistické scénáře splnili, tak tyto tokamaky nejsou určeny pro produkci elektřiny. Na výrobu elektřiny fúzí si budeme muset dalších padesát let počkat.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 14:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Komponenty PV střídače jsou spotrebni materiál s životností pár let. Elektronika je obecně recyklovatelná jen z 20%. Takže to Vaše zadarmo, tak úplně zadarmo není. A u akumulátoru musíte počítat také s tím, že není problém postupný pokles kapacity, ale porucha článku, která akumulátor vyřadí z provozu. K akumulátoru patří i obslužná elektronika, ta když odejde, tak buď dojde pouze ke zničení několika článků nebo k požáru. Následky asi budou zadarmo (respektive za cenu pořízené technologie) , ale řešení těch následků už tak zadarmo nebude:)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 16:31 Reaguje na Filip Kondapaneni
Psal jsem "palivo zadarmo" ale je jasné, že všechno něco stojí. v USA se dostalin a cenu 1kWh z fve na asi 62 halířů, v Německu je to 1.50 kč.
Naše nová JE se nemá šanci zapalatit ani při dvojnásobné ceně.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 18:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta cena říká, na kolik je ochoten přistoupit investor do FVE za daných podmínek, ale nic neříká o tom, za kolik tu el. energii dostanou lidé. V Německu je el. Energie proto tak drahá, protože obrovské peníze jsou v kolonce "subvence OZE" a ještě větší v kolonce "přenos" a úplně nejbrutalnejsi v kolonce "dovozy". Pokud je v Německu nadbytek el. Energie kvůli větrnému počasí, tak el. Energie má cenu zápornou a to z toho důvodu, že správce el. Sítě musí brzdit výrobu aby neprivedl síť k blackoutu a zároveň musí být provozovatelům vetrniku a FVE zaplaceno i to, oč je musel regulační úřad připravit dálkovým omezením výroby. Tyhle platby konvenční elektrárny nedostávají. Tohle se začne měnit, až dojde k rozsahlemu blackoutu a budou mrtví, vlády se vyplasi a začnou mocně subvencovat kapacitní zdroje (konvenční, pravděpodobně plynové zdroje) . Dále se to změní, až náklady na údržbu starnoucich FVE (především střídače, kabeláž, VN transformátory) , začnou dramaticky měnit ekonomiku provozu k horšímu a začne hrozit nerentabilnost FVE. Všechno je jen dočasné, protože ekonomika provozu je ovlivněna politikou, nikoliv naopak
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 19:16 Reaguje na Filip Kondapaneni
Takže ano, FVE jako malý lokální zdroj pro někoho kdo má velké odběry je ok, pomineme li postupně rostoucí náklady na údržbu, a čím dál více se prohlubujici problém s nedostatkem schopných elektrikaru, ale velké zdroje jsou naprostým nesmyslem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 20:32 Reaguje na Filip Kondapaneni
FVE má největší význam v ostrovním režimu, pokud je to lokalita, kde to nikdo neukradne nebo nezvandalizuje. Já ve své několikrát ročně vykradené chatě bych si to dovolit nemohl.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:55 Reaguje na Jiří Daneš
Pane Daneši, dnes se již dělají bezrámečkové fv panely. Tradiční jsou z hliníku (ten má vysoký obsah šedé energie). Vše lze úspěšně (96%) recyklovat.
Účinnost není podstatným parametrem, důležité je, jak rychle se vrátí (EROEI)investovaná energie, případně vůbec-li.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:11 Reaguje na Milan Smrž
To, že se u oze parodie dá recyklovat 96 % je fantasmagorie.
V tom případě se do fv oze vůbec nevyplatí investovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:14 Reaguje na
Dnes se dá postavit komplet malá fve za 25.000,-kč za instalovaný 1kWp a maloodběratel platí asi 5,-kč za 1kWh. Tj. návratnost je dnes 5 let, výdrž 30 let. bez dotací a bez DPH.
Odpovědět
sv

24.1.2020 23:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Výdrž je fantasmagorie, a investice k ničemu, protože není sto pokrýt veškerou spotřebu, ani za dorých podnebních podmínek. O tom kde by měl brát elektřinu člověk, který nemá prostory na umístění fv parodie na elektrárnu nemluvě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:37 Reaguje na
Normální fve ja dimenzovaná tak, že pokryje spotřebu 8 měsíců v roce i s nocí, ale je nutno ty zbylé 3 měsíce něco dokupovat.
Záleží na struktuře spotřeby. Pokud máte i klimatizaci (časem budou výrazně přibývat) nebo elektroauto (časem budou výrazně přibývat)je to ideální řešení. Taky obchodní a logistická centra, kde jedou velké chlaďáky to začínají výrazně využívat. Lídl staví na střechách 100 kWp elektrárny ve velkém.
Odpovědět
ig

25.1.2020 09:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemůže pokrýt noc. To jen pokud se netýká průmyslu ale jen domácnosti, což je vcelku okrajový segment spotřeby elektřiny a ještě navíc se v domácnosti učiní režimová opatření (pračka a myčka se pouští přes den a to ještě ne libovolně apod.). A myslím, že jsem Vám sem někam dával ceny (z toho eshopu) domácích úložišť elekřiny. To byste nechtěl platit :-D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 16:59 Reaguje na
Dá se stavět fve jako "brzda elektroměru", tj. nemá žádné úložiště a nedostatek (i v noci) dokupuje.
Pro velké klimatizace a chlaďáky v logistických centrech je to skutečně dost výrazná položka. Pro firmy pracující jen ve dne (což je většina) to má taky význam. To úložiště zatím problém skutečně je.
Odpovědět
ig

25.1.2020 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
To se samozřejmě dá. Ale nestaví se. Kde je tedy problém?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 09:39 Reaguje na
Staví se a ve velkém.
Odpovědět
ig

26.1.2020 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se takhle čas od času splaším a nechám si udělat nabídku na "fotovoltaiku na klíč" na jednu moji nemovitost. Samozřejmě bez dotací, s úřady se nehodlám zaplétat víc než musím. A zatím vždycky vyšla suma taková, že jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo zlobit :-) Každopádně nějaká několikaletá návratnost ani ve snu, ba ani o mnohaleté (než to všechno půjde do kytek a já taky) se nedalo mluvit :-)
Odpovědět
sv

25.1.2020 22:07 Reaguje na Pavel Hanzl
"normální fve", která je "dimenzovaná" tak, že pokryje kompletní spotřebu rodinného domu stojí několik milionů. Na obyvatele měst jste opět nemyslel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 09:41 Reaguje na
Spočítejte si 25.000,-kč/kWp instalovaného výkonu celé fve, samozřejmě včetně, konstrukcí elektroniky atd. atd. včetně baterie.
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Co mají vaše fantasmagorie společného s tím, že pokrytí spotřeby rodiného domu pomocí oze představuje náklady v řádech milionů?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 10:29 Reaguje na
Fve není všespasitelná a pro řešení městských aglomerací vhodná skutečně není. Tady musí nastoupit něco jiného, stávající JE, k tomu třeba jaderné mikrozdroje.
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět
sv

26.1.2020 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
PRoto je nutno stavět nové jaderné zdroje.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde jste vzal údaj že maloodberatel platí 5 Kč za kWh? Pokud máte rozumnou sazbu a dodavatele, tak jste na cca 2kc/kWh bez stálých plateb (za jistič, měsíční poplatky dodavateli). To je ten důvod, proč je návratnost FVE v našich podmínkách tak dlouhá. Samozřejmě, díky politice EU se to brzy změní, ale věřte mi, že vás pak nebude trápit FVE na střeše a zda jste něco ušetřil, ale brutální zdražení potravin, výrobků a služeb závislých na ceně el. Energie. Až to nastane, dojde defakto k postupné deindustrializaci všech zemí EU (zboží bude nekonkurenceschpne), drasticky stoupne nezaměstnanost, kriminalita, atd, atd.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 19:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jsem tu vaši cenu našel, tu uvádí Eon na svých stránkách ohledně OZE, aby lidi nalakal na koupi FVE. Záměrně uvádí cenu, za kterou by ji od něj nikdo nekoupil.
Odpovědět
ig

23.1.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch 200x200 km jsem si spočítal taky a v rámci rozptylu údajů použitých pro odhad to sedí. Teď si představte, že Vám takovou elektrárnu Ježíšek nadělí. Co s ní uděláte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:11 Reaguje na
Je to samozřejmě ptákovina od začátku, jen to jaksi ukazuje poměry.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Mno dovolil bych si opozornit že i na sahaře dostaneme ze solárního panelu v poledne tak 400W/m2.

(V noci nic) Ale budu hodný a budu předpokládat že 12 hodin bude dodávat těch 400W.

to máme 16TW výkonu. na řekněme 400x400 km protože ty panely musíme udržovat a umít a sem tam vyměnit poruchy.

polovinu tohohle výkonu musíme uložit do akumulace (kde a jak - na sahaře k tomu moc podmínky nejsou)

lidstvo ročně spotřebovává v primární energii 170 000 TWh. čili ano takto to zhruba vychází... rok má lehce přes 10000 hodin.
Teď k tomu přidejte všechny kabely, dráty, dopravu přes půl planety... a heleďte... je to nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:40 Reaguje na Vaclav Sobr
Proboha člověče, NIKDO přece nechce stavět fve na Sahaře! To byl jen příklad k demonstraci poměru výkonů a spotřeby celého světa!!
Odpovědět
ig

24.1.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Už tu byla jedna taková iniciativa (konsorcium Desertec, nakonec z toho nic nebylo, protože Siemens z toho vycouval a ostatní by to sami nedali). Počítalo se s dlouhatááánskými kabely přes Středozemní moře atd. Mimochodem, dost vysoká plánovaná položka na stavbu byl transport písku. Písek ze Sahary se totiž nedá použít do betonu...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:16 Reaguje na
Na fve žádný beton nepotřebujete.
Odpovědět
ig

25.1.2020 05:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Nic ve zlém, ale viděl jste někdy fve?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:40 Reaguje na
Pokud je na poli, stojí na zemních vrutech a elektronika je v montované budce.
Ale každá normální je někde na střeše a beton jsem nikdy nikde neviděl.
Odpovědět
ig

25.1.2020 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Mluvíme o Sahaře...
Odpovědět
ig

25.1.2020 09:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak výstavbu několika fve jsem bohužel viděl a fakt tam žádné zemní vruty nedávali, ale poctivé betonové patky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 13:16 Reaguje na
Toje historie, dnes na orné fve nepostavíte vůbec.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 13:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Jezdím cestou na chalupu kolem řádově desítek FVE a neviděl jsem řešenou jinak než kovovými sloupky, zapuštěnými do betonových podstavců (případně betonovými sloupky až nahoru).

Zemní vruty jsou bezcenné, pokud je po pár desítkách cm skála.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 22:50 Reaguje na Pavel Hanzl
To já viděl betonové patky docela často, jde to s nima mnohem rychleji než s vruty, cenově to neumím posoudit. FVE Sulkov u Plzně, 10MWp, je celá na povrchu, všechny kabely na povrchu v betonových korytkach, betonové stanice jsou také na povrchu, tam toho betonu je neskutečně. Ale to bylo dáno okolnostmi během povolovacich procesů před vlastní stavbou.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 21:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Když se vývoj FV panelů dostal na úroveň, která už dovolovala vyrábět je ve velkém, nejpohotověji ten nový trend zachytila Kanada. v produkci výrazně vedla.
Dnes je chrlí Čína -a víte proč? Protože když Kanaďané zjistili, jak ta výroba prasí životní prostředí, na svém území ji zakázali.
To, že se teď dělají v Číně, nás samozřejmě nemusí znepokojovat. Je přeci známo, že tam se na ekologii důsledně dbá, že?
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

25.1.2020 00:39 Reaguje na Karel Ploranský
Přece nebudou pokoušet ty stejné ekologické aktivisty, kteří tak brojí za fvp :). S nadsázkou se dá říct, že ekologické či pseudoekologické výrobky je lepší dovážet ze zemí, kde se nikdo nedívá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:44 Reaguje na Karel Ploranský
Zkuste mi nějak doložit, jak výroba fve prasí životní prostředí.
V Kanadě zkrachovali kvůli ceně, Číňan to dnes vyrábí v miliónových sériích za desetinu, jak před deseti lety.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 21:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě se zeptám: Můžete fórum poučit, jaké znečištění životního prostředí vzniká při obohacování uranu? Když je NESROVNATELNÉ s výrobou FVE panelů...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:26 Reaguje na Karel Ploranský
Těžba uranu je něco příšerného, hornicky (Jáchymov, Rožinka) nebo kyselinou (u nás to zarazili hned po plyšáku), pokud vím.
A fve panely? Pouze sklo okenní obyčejné, pak mikrovrstvy, křemík, měď stopové germanium atd. kdybych mohl fantazírovat, dal by se písek tavit vodíkem, ten má asi 2.400°C hoření.
Se stavbou JE zcela nesrovnatelné.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

25.1.2020 00:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Lidstvo těží uran, protože rozpadem 1 atomu uranu vzniká 200 MeV. To je řádově větší potenciál než mají fosilní paliva, které se v současnosti spotřebovávají při výrobě panelů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 07:47 Reaguje na Miloš Večeřa
Drábvá tvrdí, že jaderný rozpad má miliónkrát větší energii než jakákoliv chemická reakce (hoření).
Tohle je v pořádku, jenže externality a cena je prostě špatná. Už aby dodělali ten slavný tokamak!
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 23:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak myslíte, že dělají vysokoteplotni operace? Při tavbě křemíku, hliníku, difuse, výroba skla? Vše je samozřejmě na elektřinu. A současný energeticky mix Číny je hlavně o uhlí. A co vám vzniká spalováním uhlí kromě CO2 a oxidů dusíku a popilku? Radioaktivní prvky. Které filtry nezachyti, a fííí, z komína rovnou do čínských plic, dobře jim tak, nemám je rád. A pak do námořních kontejneru a lodí na mazut, a opravdu, z těch komínů plavidel nestoupa k nebi černě obarvenâ vodní pára. Proto je veliká škoda, že ekologové koukají jen na cenu a nikoliv na celý cyklus. Vše ohledně OZE, co vzniká mimo EU a musí být dovazeno na velké vzdálenosti lodí, je tak nějak z hlediska zplodin jinak, než je prezentováno.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.1.2020 08:04
Dobrý článek, určitě opět rozpoutá váchně. Ony přebytky z vrtulí v Severním moři mohou zásobit nejen Bavorsko, ale i kotlinu, když na to přijde. Jádro beru jako jistotu a "alternativu" k aktuálně protežovaným zdrojům. každé pro má své proti, je třeba věci vidět v kontextu budoucího odpadu i tváře krajiny.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.1.2020 08:30 Reaguje na Karel Zvářal
A klidně zaplatím i dvojnásobek dnešní ceny, jen když Žofie bude opět pomočená a Medard dá o sobě vědět 40 dní. Zn.: Měníme tvář planety, měníme klímu!
Odpovědět
MM

Milan Milan

23.1.2020 09:36 Reaguje na Karel Zvářal
Pokud svět a nižší vrstvy atmosféry po spalinách z dopravy zaplavíme ještě elektromagnetickým smogem a k tomu všechny ty opatření "cesty k neutralitě?" spějí, Žofka se pomočí málokdy, protože nový klimatický řád matičky Země se bude vytvářet desítky možná i stovky let.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:30 Reaguje na Karel Zvářal
Jenže Němci nejsou s to, a ani v dohledné době nebudou, tu elektřinu do Bavorska dovést.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 21:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Bavoráci jsou hrdí, ti ji nebudou chtít. Postaví si na každém návrší dvousetmetrové monstrum a místo zpěvem ptactva se budou kochat romantickým šumem vrtulí.
Odpovědět
va

vaber

23.1.2020 09:20
Dnes stále nejsou techologie které by efektivně využily obnovitelné zdroje, hlavně sluneční energii, které je na 1m2 1kW. Všichni stále počítají peníze které se musí zaplatit a nikdo nepočítá peníze a škody za zničenou přírodu, tyto peníze nejdou z ničí kapsy,takže nás to nic nestojí, ale všichni možná zaplatíme cenu nejvyšší i když o tom někteří nechtějí nic slyšet
Odpovědět
ig

23.1.2020 11:00 Reaguje na vaber
Ty technologie nejsou, protože je ještě nikdo nevymyslel. Až někdo vymyslí opravdu použitelnou technologii, poznáte to snadno podle změny na první řádce tohoto seznamu https://www.forbes.com/billionaires/#1b35f6cb251c protože to bude něco co lidé opravdu rádi a sami od sebe začnou používat a ne něco, čím se jenom za velké prachy zaplácne jakýsi vládní úkol.
Odpovědět
va

vaber

23.1.2020 09:59
proč všichni mluví jen o problému se el.energií, u nás máme výkon soustavy asi 15 000MW elektrických tj. 40 000MW tepelných, ale taky je u nas několik milionů aut a strojů na naftu a benzín s výkonem třeba50kW na brzdě tj. 150kW tepelných, krát milion a jsem na výkonu 150 000MW tepelných, několikrát víc než pro výrobu el.energie.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

23.1.2020 10:46 Reaguje na vaber
Já bych se neobával. Po utlumení uhlí přijde na řadu ropa. V tolik vychvalované SRN se od roku 1990 nepodařilo snížit emise CO2 z dopravy. Když bylo Němcům řečeno, že elektřina zdražovat po Energiewende zdražovat nebude, tak se to dnes bere jako hotová věc. Osobně se domnívám, že v případě automobilů narazí kosa na kámen. Mobilita zprostředkovaná prostřednictvím vlastnictví osobního automobilu je ve vyspělém světě jasným symbolem prosperity. Nicméně se to netýká jen Německa a nakonec rozhodnou voliči nikoliv politici, vědci či ekologičtí aktivisté.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:32 Reaguje na Miloš Večeřa
Proto se budou snažit ekologové zrušit demokracii.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy nějakou vidíte? Můžete mi napsat kde? Jedinou demokracií jsou referenda a hlavně občanská shromáždění (citizen assembly), jak pracují ve Skotsku, Irsku a (!) Polsku. Je nezbytné tyto formy uzákonit také u nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 14:34 Reaguje na Milan Smrž
V programu je má SPD.

Nicméně i v zastupitelské demokracii nelze jít (alespoň dlouhodobě) proti vůli voličů.
ODS a další zločinecké strany dodnes platí za prosazení tzv. církevních restitucí. Je docela možné, že to některé z nich o příštích volbách (v těch posledních bylo ve hře alespoň zdanění té zlodějiny) odešle do mimoparlamentního nebytí, což by bylo jen dobře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:42 Reaguje na Jan Šimůnek
Přitom církevní rstituce byla velmi dobrá a hlavně nutná reforma s dosahem na další desetiletí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Krmit zločince?

Uvědomte si, že prakticky veškerý majetek, který církve měly, byl získán podvody, krádežemi a loupežemi, včetně loupežných vražd.
Ty restituce jsou prostě ekvivalentní tomu, jako bychom Němcům "restituovali" zlato a další drahé kovy, které těžili z úst zplynovaných Židů.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 22:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Není důležité, že na oprávněnost církevních restitucí mám jiný názor než vy, pane Šimůnku. Navíc to nepatří do TĚTO diskuse.
Tématu se ale týká tohle srovnání:
Církevní restituce nás budou stát 63 miliardy Kč.
Podpora FVE (a pozor, to jen za ty solární parky, které byly zprovozněny do data, kdy byla podpora omezena!) nás bude stát něco mezi 1200 a 1400 miliard.
I kdyby církevní restituce byly také zlodějna: Která z těch zlodějen je větší?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:47 Reaguje na Karel Ploranský
V tom srovnání naprosto nejsme ve při. Nicméně to, že je nějaká zlodějina menší než jiné, její pachatele nezbavuje viny.

Strany, které to podpořily, jsou pro mě stejně nevolitelné jako ekologové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:43 Reaguje na Milan Smrž
Pnam Smrži, lidové referendum rozhodně NE! Zvláště v čecháčkistánu, ale to je politika a ta sem nepatří.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě, ekologům demokracie překáží.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2020 13:25 Reaguje na vaber
Ale ta auta z 95 % stojí zaparkovaná a v průměru jedou na 10 % výkonu.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

23.1.2020 13:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Můj otec auto nerad půjčuje. Co píšete je mi známo. Pro spoustu lidí je auto kromě dopravního prostředku také fetišem. To je běžná lidská vlastnost. Vlastnictví je navíc chráněno ústavou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:43 Reaguje na Miloš Večeřa
V pořádku. Benzínový automobil vašeho otce pro klima skutečně problém není. Moje taky ne.
Odpovědět
ig

23.1.2020 13:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Vždyť to je dobře, ještě aby tak jela na 100 % :-) Víte, co by to bylo emisí? Jinak lidi fungují tak, že vlastnit je lepší než sdílet a individuální je lepší než kolektivní. Proto také byl vynalezen automobil :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.1.2020 17:33 Reaguje na
Já chtěl říci, že to numero pana vabera je třeba vydělit 200.
Odpovědět
ig

23.1.2020 17:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Jasně, chápu.
Odpovědět
va

vaber

25.1.2020 14:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak s dělením mého odhadu číslem 200 bych byl opatrný, max.výkon skoro všech aut je vyšší než 50kW, u nás je ne 1milion aut, ale 4miliony, některé, jako kamiony jezdí stále ,je tu mnoho pracovních strojů. Ale je to možno počítat z druhé strany ,jedno auto se spotřebou 5l/100km vyrobí za 100km ,10kg CO2 a zničí 5kg kyslíku ,samozřejmě auta s vyšší spotřebou vyrobí úměrně víc,ujetá vzdálenost aut za rok se liší a může být od 3000km do 100 000km na jedno auto je snadné spočítat kolik vyrobí CO2 a srovnávat to s tím co se vyrobí v elektrárnách, to je někde spočítané , ale raději se to nesrovnává
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.1.2020 11:42
Bohužel je to tak. Kdysi se k ochraně přírody vyjadřovali odborníci a vědci. Třeba Albert Einstein. Nyní nám diktují podmínky nezletilí nedouci.
Odpovědět

Antonín Řezníček

23.1.2020 13:01
Celá zelená tsunami má jasně skryté cíle k podrobení si většiny menších států, dostat je do chudoby. Vítězem má být pravděpodobně stát, který již dvakrát totálně prohrál. Náklady na "bezuhlíkovou stopu" jsou nereálné např. pro Čechy, Slováky a podobně, nereálné jsou i pro státy ze kterých pocházejí vedoucí představitelé EU. Pokud by od nás 30 let nečerpali, tak by na to ani nepomysleli. Navrhuji finance použít zejména pro mladé rodiny s dětmi, pro matky samoživitelky, pro strádající 1 mil. důchodců; dále na urychlené řešení bytové situace zejména uvedených skupin. Dále na okamžité zahájená do dostavby jaderných bloků jak v Dukovanech, tak v Temelíně. Dále navrhuji konečně vytvořitˇjednu ČESKOU BANKU pro nás ČECHY, kde si následně převede nejen obyvatelstvo ČR své úspory - výnosy zůstanou u nás a cizinci mohou půjčovat na "zelené tsunami". Dále navrhuji aby např. Francie a podobní neprodleně přestali vykořisťovat Afriku. No a poslední - bohatýři v Evropě budou pět let místo dotací elektromobility budou budovat slušné životní podmínky včetně infrastruktury (cesty, elektrárny, železnice a podobně) např. v Kongu a v jiných zemích světa. V neposlední řadě si kladu otázku, zda místo následného opětného budování fotovaltaických elektráren, větrníků a podobně by neměli vysazovat lesy a tím planetu ochlazovat a zvyšovat hladinu spodních vod na celé zeměkouli. Děkuji za přečtení.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

23.1.2020 13:19
Je třeba si uvědomit co je pro nás priorita. Umíme elektřinu čistě vyrobit ale neumíme přebytky uskladnit. Pořád nechápu, proč je elektřina z OZ dotovaná, když její výroba je méně nákladná. Snad jen proto, že je jí málo a vzácné komodity jsou drahé. Jiné vysvětlení nevidím. Proč není na prvním místě vývoj a výzkum jakéhokoli zásobníku schopného pojmout a následně přebytečnou energii uvolnit v době potřeby. Místo podpory ekologických nesmyslu je žádoucí podporovat vědce v této oblasti vše ostatní je druhořadé nedůležité. Nechce se mi věřit, že by dosud nebyla nevynalezena technologie, která by toto řešila. Nejspíš bude ale někde pod zámkem. Znepřístupnění takového pokladu by se mohlo nazvat zločinem proti lidskosti, když jsou s současné době v sázce lidské životy. Vím, že přeháním ale tak se mi to jeví.
Odpovědět
ig

23.1.2020 13:40 Reaguje na Alena Lyskova
Buďte si jistá, že vynalezena nebyla :-) Šídlo ve slamníku neutajíte :-)
Odpovědět
MV

Martina Vránová

23.1.2020 14:20 Reaguje na
A to já jsem si zase jistá, že vynalezena byla! Jsem zcela zajedno s příspěvkem paní Lyskové. A bylo vynalezeno mnoho a mnoho věcí (určitě třeba i jak spalovat efektivně plasty, místo zamořovat s nimi Zeměkouli na druhém konci, jak psal nedávno také pan Vinkler ve výborném článku.)
Ale ať budeme podporovat vědce jakkoli, stejně zůstane převážná většina funkčních projektů na dně šuplíků, zavalená 100 + 1 administrativními překážkami a navrch to celé překryté momentální politickou (z)vůlí. A že už jich tam leží!
Jinak také děkuju panu Vinklerovi za další výborný článek, plný faktů, nikoli dojmů a pocitů. Také ale zůstane ležet v šuflíku, místo aby ho začali pozorně studovat Ředitelé Zeměkoule.
Odpovědět
ig

23.1.2020 16:50 Reaguje na Martina Vránová
A já si zase myslím, že v Area 51 mají opravdického mimozemšťana a ten jim, ještě před tím, než ho naložili do formalínu, prozradil všechno o jaderné fúzi, antigravitačním pohonu a pilulkách na nesmrtelnost :D :D :D
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.1.2020 17:04 Reaguje na
Naštěstí je svět plný hrdinů, kteří, riskujíce vlastní život, pátrání po volné energii nevzdali! ;P
Například guru JL Naudin zde: http://jnaudin.free.fr/
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:40 Reaguje na Petr Dvořák
Ohne sranda:
"Volná energie" by byla těžký průšvih hlavně pro ekology, protože jim nejde o nějaké antropogenní oteplování (dobře vědí, že je to ryzí fikce), ale o likvidaci civilizace.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.1.2020 10:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Aha, tak to jo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 14:41 Reaguje na Petr Dvořák
Reakce viz kousek níž.
Odpovědět
ig

24.1.2020 12:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Bohužel, k mé lítosti tu zprávu nemůžu najít (třeba si někdo vzpomenete :-)). Údajně na jakémsi environmentalistickém kongresu, snad v Riu, jeden řečník s očima navrch hlavy oznámil tehdy žhavou a věrohodně vyhlížející novinku o studené fúzi (Fleischmann, Pons, 1989) a zděšená reakce jednoho z pseudo-eko delegátů měla být "a jak teď donutíme lidi šetřit, když už nebude nedostatek energie?" :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 14:41 Reaguje na
To, že ekologům jde především o likvidaci demokracie a dalších civilizačních vymoženosti je snad jasné komukoli, kdo sleduje, co prosazovali a prosazují.
Já zelené sledují od 80. let (tedy ještě z doby totality) a už tehdy jsem z nich měl negativní pocit ve smyslu "daleko horší, než komunisté".

Konec konců, že je demokracie špatná, jednoznačně prosazoval i Římský klub (některé jejich materiály vyšly i před revolucí u nás s akcentem "podívejte se, i bojovníci za záchranu lidstva bojují proti 'demokracii buržoasního typu'"). Proto se taky do něho nadšeně hnal i Václav Havel.
Odpovědět
va

vaber

26.1.2020 09:41 Reaguje na
o studené fúzi se kdysi dost mluvilo ,ale vypadá to jako porušení základních zákonů fyziky, někteří lidé věří že jsou vyřešeny problémy antigravitace,nadsvětelné rychlosti,cestování časem, ovládání zemětřesení a jiné, ale skutečnost je taková ,že člověk nedokáže zvládnou ani velký požár jako je v Austrálii,zbývá mu jen utíkat a čekat jak to dopadne
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:34 Reaguje na Alena Lyskova
Elektřina z OZE je, pochopitelně, mnohonásobně dražší. Její cenu snižuje kreativní účetnictví, ignorující dotace a externality, včetně nákladů na jejich likvidaci.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Poněkud jste zaspal https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019, tam jsou uvedeny jak ceny dotované, tak nedotované; jsou třikrát nižší u větru a slunce než v případě jádra. Opravdu si myslíte, že jsou náklady na likvidaci FV vyšší než u jádra? Nehledě na míru recyklace, o níž jsem psal ve svém minulém článku? FV lze recyklovat z 96% (PV-CYCLE), zatímco neutronovým tokem aktivované složky zařízení, především reaktor, se zakopají. A jaká externalita? Šíříte bludy.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:15 Reaguje na Milan Smrž
Tak to mám návrh na naprosto ideální řešení - Všem lidem chodí účty za elektřinu ve 3 složkách-

1) Cena silové elektřiny
2) poplatek za OZE
3) cena za distribuční služby (ČEPS) pro údržbu sítí, jejich výstavbu, placení zálohy v případě výkyvů atd.

Pokud jsou OZE levnější než současný energetický mix nejsnazší způsob jak nový energetický mix prosadit je regulatorně snížit cenu všech těchto tří položek.

ať finální uživatel platí méně za elektřinu, platí méně za poplatek na OZE a méně za distribuční služby.

Jiné než OZE se takovým postupem stanou nekonkurenceschopné protože budou dražší, nic jiného se prostě vyplatit nepostaví.

Regulatorním snížením ceny elektřiny pro finální spotřebitele - domácnosti a firmy by jsme nejlépe dosáhli vašeho výsledku.
tím že se na to prostě dá celkově méně peněz nic jiného než OZE stavět nepůjde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 10:59 Reaguje na Milan Smrž
Externalita: FVE zabírá zpravidla zemědělskou půdu a vyřazuje ji z produkce potravin. To něco stojí. Černé panely FVE se rozpalují na vyšší teploty než betonové plochy a mají na prostředí tudíž horší dopad než různá ekology kritizovaná "logistická centra". Bylo by docela zajímavé zjistit (byť by to chtělo "Pánaboha vševědoucího", nebo alespoň "Děda Vševěda"), kolik ze současného případného antropogenního podílu na oteplování je dáno CO2 a kolik exponenciálním nárůstem ploch pokrytých těmito monstry.
FV panely obsahují spoustu toxických prvků a jejich likvidace není nijak zajištěna (JE si na svou likvidaci ze zákona střádá). Už se stalo, že nejstarší FVE byly opuštěny (tj. jejich provozovatel vyhlásil bankrot) a likvidace zůstala na obci / okresu / kraji, tedy na penězích od daňových poplatníků.
Kovové prvky se asi zlikvidovat dají, sluncem zdegradované plasty asi hůř, křemík se musí tavit za vysokých teplot (a proto se ty panely vyrábějí v Číně, že tyhle energeticky silně náročné technologie nikdo nechce v tuzemsku dělat). Navíc je tento materiál zdravotně problematický.
Jinak, pokud se ty náklady přepočtou na reálně využitelnou kWh, tak se obávám, že JE vyjde významně, ne-li řádově, levněji.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:38 Reaguje na Alena Lyskova
Jinak "podpora vědců" nepomůže, pokud mají zadání vyrobit perpetuum mobile.
Se současnými technologiemi se úložiště o potřebné kapacitě vyrobit nedá a není ani v dohledu nějaká technologie, kde by mohl zapracovat aplikovaný výzkum a v současnosti známé fyzikální jevy převést do komerčně využitelné podoby.
Jsme odkázáni na základní výzkum, v jehož rámci řešení může přijít skoro odkudkoli (proto je požadavek na podporu nějakých "perspektivních směrů" dosti kontraproduktivní), ale také nemusí přijít do konce existence lidstva.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 11:26 Reaguje na Alena Lyskova
v podstatě řečeno - protože koncept "ukládání energie" jde proti základní přirozenosti vesmíru - a to je že Entropie systému vždy jako celek narůstá.

V případě Planety Země to není nutně pravda protože to není uzavřený systém ale žije v gradientu energie od Slunce...
nějakou energii dostává navíc a to umožňuje systému se organizovat a lokálně snížit entropii ikdyž jako celek ve sluneční soustavě roste.

Baterie je z principu velmi nepřirozený nástroj při jehož používání člověk doslova bojuje s přirozeností vesmíru.

jinak chcete li lekci z elektrodynamiky - současné Lithium iontové baterie jsou velmi blízko teoretického limitu do jakého objemu jde nacpat elektrický náboj bez toho aby se ten objekt odpudívými silami roztrhal sám na kusy. (vezmeme li pevnost materiálu elektrod v úvahu)

čili moc velké zlepšení nejde očekávat.

Lidi si pomáhají nanostrukturami baterií... které jsou ale tak jemné že kupříkladu nesnáší otředy - a jen při minimálně deformaci teplotou se vnitřně vybíjí... to třeba na auto nemá smysl dávat.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:23 Reaguje na Vaclav Sobr
Když je princip ukládání energie nepřirozený, jak to vzniklo uhlí a ropa?
Baterie je nepřirozená? A co električtí úhoři a ryby?
Baterie budu hrát v budoucím obnovitelném elektrickém mixu hlavní roli a budou představovat asi 95% akumulace: https://www.researchgate.net/publication/320934766_Global_Energy_System_based_on_100_Renewable_Energy_-_Power_Sector
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 13:00 Reaguje na Milan Smrž
"V případě Planety Země to není nutně pravda protože to není uzavřený systém ale žije v gradientu energie od Slunce..."

A baterie budou hrát hlavní roli v akumulaci?

co na tom že na světě se netěží dost kobaltu ani na to aby do roku 2040 došlo k elektrifikaci všech osobních aut v Severní americe?

(a to ještě s podmínkou že žádná baterie nebude použita na jediný mobil a nebo laptop)

Jinak byl by nějaký článek který píše energetik? Raději než ekonom.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 13:04 Reaguje na Vaclav Sobr
(a ještě těžbu kobaltu pro nás z většiny zajišťuje armáda dětských otroků v Demokratické Republice Kongo a zbytek pro sebe skoupila Čína)
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 13:03 Reaguje na Milan Smrž
Podobně jsem nedávno viděl článek který počítal s tím že offshore wind - by dokázal uživit energeticky lidstvo -

ano dokázal - za předpokaldu že by na jeho realizaci padla veškerá měď kterou lidstvo vytěží do roku 2010.
O množství betonu oceli a materiálů na elekrárny raději nemluvit.

ale to danná zpráva neřešila - jen řekla že to je teoreticky možné pokud se to postaví. Ovšem z hlediska dostupných surovin to není možné postavit.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 13:07 Reaguje na Vaclav Sobr
2100 pardon
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 14:51 Reaguje na Vaclav Sobr
Myslíte, že je třeba jenom lithium? Existují sodné a vyvíjejí se hořečnaté baterie a mimořádně perspektivní redox flow baterie chinon/hydrochinon, žádný kov (potenciál neomezen).
Jistě, když dáte elektrárnu na moře 100 km od pobřeží, aby nerušily výhled dovolenkářům, tak spotřebujete měďi mraky, nepochybuji. OZE je ale decentrální zdroj.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 16:29 Reaguje na Milan Smrž
Ta decentralizace a zábor prostoru který to dělá je největčí zrůdností OZE.

když už někam kupříkladu patří větrné elekrárny tak by to mělo být přímo do zástavby měst.

tam už přírodě víc škody nenadělají. (příklad v PRaze by měli stát na Vyšehradě, na Hradčanech - přímo tam kde už lidi něco zkazili... pár set metru velká by měla jít i na Václavák... pokud k tomuto dojde budu pro)

ale rozhodně nepatří do volné přírody.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 16:34 Reaguje na Milan Smrž
A upřímně o bateriích jiných konstrukcí už se píše 20 let, v praxi nefunguje jediná.

Důvod - prakticky všechny jsou horší co se parametrů týká než lithium-iontová.

jako pregnantní důvod - lithium je ideální materiál. jeho pozice na 3tím místě periodické tabulky s 3mi protony a elektrony. je v podstatě nejlepší energetickou kombinací pro ukládání elektrického náboje.

(bojujeme o druhou elektrodu kde kobalt stále vede nad sýrou)

v podstatě řečeno - vyvíjí se technologie která bude mít horší parametry, bude dražší a těžší.

A a už současné baterie nemají ekonomickou rentabilitu.

Jediné řešerní pro baterie je nějaká zcela nová technologie nemající se současným konceptem nic společného... ale s ničím novým v téhle oblasti nikdo nepřišel od dob Voltova článku.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 16:59 Reaguje na Vaclav Sobr
sírou... mne tam to i vůbec nesedí když je v sulfur u...
Odpovědět
ig

24.1.2020 17:55 Reaguje na Vaclav Sobr
Ještě je tu skrytý zázrak HE3DA :-)

(pro neznalé: to měl být sarkasmus)
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:43 Reaguje na Alena Lyskova
Přebytky umíme již dnes reálně uskladnit mnohým způsobem:
1) v bateriích - elchem. či redox flow s vanadovým nebo i organickým (prakticky nekonečná kapacita a prakticky libovolná doba uskladnění)
2) P2X, kde X znamená teplo, energetické plyny či energetické kapaliny (zde je výhody existujících velkoobjemových zásobníků)
3) gravitační zásobníky různých typů (nejen přečerp.elektrárny), třeba i zatím nerealizovatelná idea prof. Heindla ze SRN
Nic z toho není pod zámkem, pouze se protagonisté a milci fosilně jaderného komplexu snaží zuby nehty zachránit co se dá
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 13:05 Reaguje na Milan Smrž
Jenom kapacity které jsme schopní dát dohromady jsou asi 1/100 toho co potřebujeme realizovat...

Technologie existují a jsou to hezké hračky, ale musely by se realizovat stanásobky toho co jsme schopni zaplatit a vůbec na to vytěžit.
(o tom kde sehnat lidi kteří to budou stavět nemluvě... elektrikářů máme nedostatek už teď... o stavařích nemluvě)
Odpovědět
ig

24.1.2020 13:13 Reaguje na Milan Smrž
Rozlišujte "umíme" a "teoreticky by bylo možné" :-)
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 14:44 Reaguje na
P2G je téměř 100 projektů a staví se již průmyslové aplikace. Technologie je známá (Sterner) 10 let.Jak dlouho se staví jaderné reaktory a kam se vzhledem k předpovědím dostaly? Na 7% výkonu přžedpovězeného v roce 1974 IAEA na rok 2000.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:48 Reaguje na Milan Smrž
třeba v Číně trvá výstavba nového jaderného reaktoru na zelené louce od prvního kopnutí po to kdy je reaktor přifázován do sítě a jede na nominálním výkonu 48 měsíců :-)

je to dáno absencí experimentování a tím že číňan prostě chce kopii technologie co už někde 50-60 let funguje a nic nového do ní zbytečně necpe.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 08:10 Reaguje na Vaclav Sobr
V babišistáně trvá 10 let, než se vůbec vymyslí zadání tendru a výsledkem je, že ani ten tendr vypsán není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 15:00 Reaguje na Milan Smrž
Nikdo tomu nebrání. Jen to naráží po vyjmutí z laboratorního prostředí na nezvládnutelné technické potíže, nebo jsou tam jiné problémy.

IMHO nejefektivnější by byly gravitační zásobníky (zvedací závaží) připojené na větrníky, přičemž by se použila mechanická síla samotné vrtule (odpadla by dvojí transformace energie s mizernou účinností). A pohyb závaží by mohl jít zase na alternátor, který jinak pohání vrtule (stačila by nějaká automatická převodovka), čili by opět odpadla velmi ztrátová transformace energie.

Ovšem jakmile nasednete na trojčlenku a začnete počítat, jaká nejtěžší závaží by bylo reálně možné zvedat a kolik by jich muselo být na výkon Temelína po dobu několika dní, tak vám z toho pod rukou vyroste totální magořina.
A přitom je to systém, na který co do účinnosti nemají ani Dlouhé stráně, které jsou cca 2x účinnější než nejlepší baterie apod.

Na druhé straně by takový systém ovšem mohl udržet výkon z větrníků po dobu jedné dvou hodin, takže by se za ně nemusela udržovat v síti horká rezerva, takže jakýsi význam by mít mohl.


MMCH: Asi nejefektivnější OZE popsal A. Kazancev (ten, co je autorem teorie Tunguzského meteoritu jako kosmické lodi): Systém vysokých komínů, nasávajících teplý vzduch u země (a proto sloupec v komíně lehčí než okolní atmosféra, a proto pohyb vzduchu) a v nich vrtule. Běželo by to i v noci a za bezvětří. Jen by to vyžadovalo "startér", který by do toho komína na začátku nahnal přízemní vzduch. Povídka či novela, v níž je to popsáno, se jmenuje Dar Kaisy (Kaisa je indická bohyně šachu) a asi nebyla přeložena do češtiny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 08:05 Reaguje na Alena Lyskova
Výkup elektřiny z fve (tzv. solární tunel) byl dotován v době, kdy byly panely 10x dražší, než teď a za Kalouska už v r 2010 nasadili solárná daň (byly kolem toho těžké spory) a nevím dnes, ale ze zákona bylo možno ročně o 5% snižovat výkupní cenu. Jak je to dnes netuším, ale nějaké bilióny do dotací fve je úplná blbost.
Do výzkumu zásobníku energie jdou samozřejmě gigantické peníze, je to dnešní otázka č.1.
Špičková technologie pod zámkem je taky úplná blbost, dala by s prodat za obrovskou cenu, ovšem jen velmi rychle, dokud to nevymyslí někdo jiný.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 11:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že stav je takový, že se to masivně dotuje dílem plošně z kapes plátců daní a dílem z účtů za elektřinu. "Coby jakby" nemusí lidi, kteří jsou nuceni tento tunel platit, zajímat. Ty zajímá maximálně to, aby se tento tunel dál nezvětšoval.

Špičkových technologií v trezoru je z nejrůznějších důvodů poměrně hodně (třeba proto, že se ještě nevydolovaly peníze z předchozí generace těchto technologií).
I tzv. ochrana zvířat se zaváděla hlavně proto, aby se zlikvidoval akademický výzkum a farmaceutické firmy se nemusely obávat toho, že jejich trezorové preparáty někdo na nějaké VŠ objeví a opublikuje, což by znemožnilo jejich patentování.
Zlí (leč dobře informovaní) jazykové tvrdí, že vakcína proti ebole, která byla nasazena proti předchozí epidemii v Guinejském zálivu, nebyla vyvinuta (protože by se to jednoduše nedalo stihnout), ale vytažena z trezoru. Tentokrát patrně vojenského, v němž byla držena pro případ, že bude ebola použita jako biologická zbraň nebo v rámci terorismu (a jednalo se o to, zda benefit z potlačení uvedené epidemie bude větší než to, že se teroristé přeorientují na nějakou jinou infekci).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 13:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty zajímá maximálně to, aby se tento tunel dál nezvětšoval.
S důvěrou se obraťte na vedení státu, tahle garnitura tu vládne snad už sedmým rokem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 17:08
Kalouskova solární daň a 5% ročně z výkupní ceny dolů. Zjistěte, kde můžeme dnes být.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 17:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy věříte asi jen kospiračním demagogům, že?
Já řešil někde v hospodě, že je vymyšlena úžasná žárovka se skoro nulovou spotřebou a je zašitá ve sklepě, protože výrobci žárovek patent koupili a utajili.
Můj kamarád vytáhl z kapsy čelovku s LED diodou a ptá se: "není to náhodou tahle?"
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
V jedné hasičárně v USA svítí žárovka ještě od Edisona někdy od přelomu předminulého a minulého století a nevyhořela. Má snad i svou webovou stránku.
Takovéhle jevy konspiračním teoriím napomáhají.

MMCH u nás existuje patent pro dospalovávání zplodin z motoru ve výfuku studeným výbojem (jaký je v doutnavce). Bylo by to výrazně levnější než katalyzátory s platinou, mělo by to výrazně delší životnost a nevadil by tomu olovnatý benzín (uvolněné olovo by se navíc usazovalo na konci výfuku, a dalo se recyklovat). Nemusely by se měnit motory (ventily starších aut bezolovnaté benzíny poškozují) a nebylo by riziko leukémií z aditiv, které nahrazují tetraetylolovo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 10:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Tyhle jevy jsou čistě recisistické povahy a v Reflexu bývají v rubrice "divoký kačer". To byl taky plánovaný lidový útok na nějakou vojenskou základnu snad v Arizoně, kde jsou internováni mimozemšťani. Oficiální místa posílila ochranu a celé to byl pak pěkný heppenikg s desítky srandistů.
Do kritiky konstruktérů automobilů bych se nepouštěl, jejich vliv na ovzduší v městech je zcela zásadní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 14:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta žárovka je realita, má ještě uhlíkové vlákno, které má větší výdrž než wolfram, ale hůř se s ním pracuje a snadněji ho zničí jakékoli otřesy. Možná paradoxně to, že pořád svítí, ji chrání před zničením (jinak by vlákno přerušily rozdíly teplot při zapínání a vypínání).

K té konstrukci automobilů: Už léta existuje projekt modulového auta, kde by se dala vyměnit cíleně ta část, která definitivně dosloužila (a kvůli unifikaci by byla i jednodušší recyklace). Visí to hlavně na A. průmyslu, který vyrábí "módní" modely s vyjma disajnu nulovou další přidanou hodnotou oproti předchozím typům. Sice s tím přišly ekologické organizace (ty rozumnější), ale podpořil bych to. Já totiž auto potřebuji pro přesun z bodu A do bodu B, nezávisle na nefunkční veřejné dopravě, a ne na honění si trika modním výstřelkem, nebo jako (jak tomu říkal kdysi jeden kamarád) "kočkolap".
Odpovědět
MP

Martin Pytlík

23.1.2020 16:24
Vážení přátelé, my vizionáři do té budoucnosti vidíme! Vědu bychom měli napřít na pragmatická a surovinově méně náročná řešení, což nám věda v posledních padesáti dokázala. Jsem 70+ a za svůj život jsem přežil několik "konců" světa, předpovědí o vyčerpání všech dostupných energetických a surovinových zdrojů a nezdravého stravování. Ze smogem, který měl zahubit svět se věda a aplikování jejích výstupů do praxe ve vyspělém světě vypořádala tak dokonale, že v současné době dieselové pohony zanechávají menší uhlíkovou stopu než OZE.
Nikdo z vás tady nezmínil umělou reverzní fotosyntézu, která dokáže účinně zpracovat CO2 a ještě při tom vyrobit vysoce hodnotné chemikálie, případně vysoce energetický vodík. Není to SCIFI, ale do praxe zaváděná technologie společností Siemens a Evonik.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/rheticus-ii-projekt-zpracovani-co2-vstoupil-druhe-faze-vyvoje.
To je cesta člověka přemýšlivého a né poraženecké skepse osobního omezování, které nepovede k ničemu jinému, než stagnaci vývoje lidstva. Strach z JE je strachem králíka, kterého děsí vlastní stín a nevidí, že za rohem číhá vlk a za lesem medvěd. Okolo nás je tolik jaderných hlavic, které by dokázali rozmetat čtyři zeměkoule a vesmírem okolo nás létá v těsné blízkosti tolik velkých šutrů, že by při nárazu zlikvidovali téměř celé lidstvo.
A my naskakujeme na nezodpovědné levičácké útoky na současnou ekonomickou strukturu vyspělého světa. Projel jsem kus světa a viděl hodně bohatství i skutečné bídy a dávno jsem v sobě zašlapal velké EGO a mesiášství. VŠE SE ODEHRÁVÁ UVNITŘ NÁS a chceme-li spasit svět, začněme u sebe. Proč Gréta a ostatní ekoalarmisté nepijí vodu ze skleněných, nebo hliněných nádob, proč nejí z dřevěných misek, nenosí místo čínských kecek dřeváky a na sobě nemají režnou kytlici namísto syntetické bundy?
Nebo chceme svět naruby, kde nezkušení budou popravovat zkušené za to, že je vyhovali a připravili jim ten pohodlný "konzumní" svět, kde se vyplatí víc křičet než pracovat a tvořit skutečné hodnoty. Ano, hrdě se hlásím k tomu, že jsem "Staré ekologické prase", jsem všežravec a svoji zahrádku obdělávám klasickým způsobem. Domluvil jsem, HOWGH.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.1.2020 17:24 Reaguje na Martin Pytlík
Mohu vás ujistit, že z obláčku e-hydrogen ještě dlouho nezaprší. Výzkumný projekt má totální slabinu v tom, že elektřinu potřebnou pro výrobu vodíku chce získat z OZE, která je potom přiváděna na elektrolyzér pro výrobu vodíku.
Zařízení Power-to-X zajišťuje přeměnu elektrické energie na kapalné nebo plynné chemické zdroje energie pomocí elektrolýzy a dalších syntézních procesů. Při použití elektrického proudu se voda dělí na kyslík a vodík - proces bez emisí CO2.
Za ním následuje bioreaktor, kde má docházet k přeměně CO2 na glukózy atd.
Zařízení je technicky důvtipné, ale ani ono neopovídá na základní otázku . Jaká je cena elektřiny z OZE ?
Odpověď zní, že vyšší než z fosilních nebo jaderných zdrojů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 17:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady je poslední informace z Německa, v USA se dostali na 1 kWH z fve na 62 haléřů, komerční nedotovaná cena. Na pouštích v Arizoně.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/posledni-lonska-aukce-fve-nemecku-prinesla-prumernou-cenu-57-eur-mwh
Odpovědět
ig

23.1.2020 19:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Vždyť to je pořád dokola. Elektřina když svítí slunce je úplně jiná elektřina než když je pod mrakem nebo v noci :-) Až jednou budou ta úložiště, pak teprve bude tahle informace podstatná :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 20:06 Reaguje na
Tohle je přece jen organizační záležitost. Ve dne používat fve, v noci jiný zdroj.
Ta je ideální na nabíjení elektroaut (bude stále více potřeba), na klimatizace a chlazení (bude stále více potřeba). Pokud se vyřeší třeba vodík, může být s JE a spíše mikrojadernými zdroji hlavním tahounem naší energetiky. Taky tokamak by dost pomohl.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

24.1.2020 08:09 Reaguje na Pavel Hanzl
No něco podobného jsem již slyšel, komanči taky tvrdili, že to myslí správně, ale že občané to špatně organizují a realizují. Slibovali, že až se to podaří správně zorganizovat, tak bude ráj na zemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 08:13 Reaguje na Vladimír Hošek
Člověče nešťastná, vy si fakt myslíte, že používat dva zdroje elektřiny je nějaké bolševické plánované hospodářství?
Nespletl jste se nějak zcela zásadně?
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, autem se bude jezdit povinně jen v noci. I z práce a do práce. A pracovat se bude od slunka do slunka, jako za časů nevolnictví.
Odpovědět
ig

24.1.2020 12:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale vždyť se to tak používá. Kdykoliv fouká, jde cena elektřiny dolů (v Německu už byla několik okamžiků dokonce záporná) a klasické elektrárny snižují produkci. Ušetří to uhlí, ne že ne. Jenže jak je vidět, nestačí to na úplnou náhradu - ani zdaleka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:45 Reaguje na
Plná náhrada by byla, kdyby se Němčouři vrátili k jádru.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 12:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kde je prosím v v procesu P2X nějaká glukóza? To si představujete syntetizovat glukózu z vodíku a CO2, aby se pak z ní udělal etanol, nebo abychom ji jedli?
Podle prof.Sternera, který myšlenku rozpracoval, bude v následujících letech cena P2G pod 500 €/kWel, existuje již stovka projektů. A jistě nebude třeba takto akumulovat vše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 15:05 Reaguje na Milan Smrž
Doporučuji knihu Ludvíka Součka "Blázniví vynálezci aneb kapitoly z dějin nesmyslu". Tam je podobných optimistických předpovědí pro nejrůznější vynálezy, včetně různých druhů perpetua mobile, citována spousta. A vždy se našli důvěřivci, kteří do toho ninvestovali prachy a přišli o ně (což byla většinou podstata těchto projektů).
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

25.1.2020 09:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Optimistických 500 euro za kW(h?!)? tady něco nehraje..
Jinak, ona jedna z klíčových hodnot u energetického zdroje je tzv EROI. Odhady se liší, ale v zásadě je jisté, že EROI zdroje musí být alespoň 3:1, spíše 10:1 (např., http://dieoff.com/_Energy/WhatIsTheMinumEROI_energies-02-00025.pdf) aby byl zdroj vlastně k něčemu dobrý, resp. aby dokázal alespoň jakžtakž uživit civilizaci našeho typu.

To je pravděpodobně cca v dosahu FVE i VE, určitě JE, zatím i elektřiny z uhlí. Nutné je ale podotknout, že u ropy z dehtových písků už to je problém. A téměř jistě to bude problém u FV energie prohnané Li-Ion akumulátorem.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

23.1.2020 17:15
Proč obnovitelné zdroje nemohou zachránit planetu?
Protože jsme tak strašně rozežraní. ;)
Odpovědět
sv

23.1.2020 18:14 Reaguje na Petr Dvořák
Protože na celé planetě neexistuje dost peněz na to, abychom poručili větru a dešti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.1.2020 20:08 Reaguje na Petr Dvořák
No právě. Výrazné uskromnění by bylo velmi nutné. Jenže nastane, až bude pozdě.
Odpovědět
ig

23.1.2020 20:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se kvůli Vašim obavám a iluzím uskromňovat nehodlám :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:46 Reaguje na
Ale budete muset, pokud se dožijete.
Odpovědět
ig

24.1.2020 20:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud k tomu (s malou pravděpodobností) dojde, pak mi skutečně nic jiného nezbyde. Ale kvůli strašení, panikaření a partikulárním zájmům zúčastněných to opravdu dělat nebudu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:30 Reaguje na
Klimatická tragédie dostane asi nás všechny.
Odpovědět
ig

25.1.2020 05:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, někteří z nás na ni zemřou. Strachy.
Odpovědět

23.1.2020 21:46 Reaguje na Petr Dvořák
Plýtvání je součástí paradigmat naší společnosti (vytváří pracovní místa). Jestli mají politici z něčeho strach, tak je to rozsáhlá strukturální nezaměstnanost. Na ni by musely navázat rozsáhlé společenské změny s rizikem ztáty svobod a demokracie. Je to navíc snaha marná, protože lidé z rozvojových zemí, také chtějí dosáhnout výsoké životní úrovně bez ohledu na ŽP.
Odpovědět
ig

24.1.2020 12:29 Reaguje na
Nj, potíž je v tom, že plýtvání není opakem uskromnění. Sám také nemám rád plýtvání, ale to tzv. "uskromnění" je jen další způsob jakým chtějí aktivisté získat moc nad lidmi :-)
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

24.1.2020 14:26 Reaguje na
Tím "plýtváním" jsem myslel především technickou revoluci posledních let. Zatímco mechanické hodinky sloužili celá desetiletí. Mobilní telefon zastará během několika let. S novými funkcemi, lepšími bateriemi či fotočipy se tento interval pořád zkracuje. Člověk je pak velmi rychle "out". Společnost na to reaguje a mnoho pracovních míst vzniklo právě tímto způsobem.
Odpovědět
ig

24.1.2020 14:55 Reaguje na Miloš Večeřa
S těmi telefony je to jen dočasné. Dříve nebo později dokonvergují do stavu kdy je nebude "nutné" tak často měnit (a tuhle štafetu překotného vývoje zase převezme jiná technologie). Sám jsem to zažil s PC - kdysi jsem musel mít každý rok nové PC, abych se udržel na potřebné technické úrovni, teď mám jeden počítač už deset let a je pořád dostatečný. Exponenciála nakonec vždycky zvítězí :-)
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:59 Reaguje na
V PC se moje baterie nestává po 3 letech zcela nepoužitelnou a 2x týdně mi nespadne na zem.

životnost zařízení které 2-3 roky nosím v kapse, dennodenně s ním něco dělám a 200EUR je schopno X hodin komunikovat? kontrolovat web a či i něco málo spočítat?

Vyrobit mobil co by fungoval 10 let by jistě šlo i za splnění všeho co říkáte, ale redundance součástek a náročnost výroby by spolehlivě vyhnala cenu do nepřijatelné výše... 4x 2,5 roku je levnějí než 1x 10let.

můj 10 let starý laptop už má problém i načítat webové stránky... 2jádra na 2,2Ghz a 4GB DDR2 už se neshodnou ani s Operou, natož s chromem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 15:08 Reaguje na Vaclav Sobr
Není to spíš problém OS? Já na podstatně slabším počítači provozuji Linux (distro Debian, aktuální verze) a takové problémy na Firefoxu moc necítím.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 15:25 Reaguje na Jan Šimůnek
tak je otázka k čemu ten laptop je že...

pro mne se stal zálohou pro případ selhání PC současného.
/to za krátkou chvíli oslaví 3 roky s tehdy zcela novým R7 1700x a v září bude mít 3 roky Vega 56... a myslím že to tak 2-3 roky ještě vydrží/

tenhle laptop je doslova záloha na to pokud selže velké PC.
Odpovědět
ig

24.1.2020 15:46 Reaguje na Vaclav Sobr
Omlouvám se, to jsem tam nezdůraznil, že mám na mysli morální životnost. Ta IMHO definuje tu rozežranost, projektovaná fyzická životnost je daná jen ekonomickou kalkulací.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 17:01 Reaguje na
tak řekl bych že mé počítače obecně projektovanou životnost značně překonávají...

(v obou laptopech tedy mám zcela mrtvou baterii... stolní PC bez ní není omezeno) ale co se toho týká...

moc dnešních her si třeba na tom starém PC nezahraju. a upřímně - velkou tabulku v excellu s tisicovkami položek nezvládalo tehdy, a nezvládá jí ani moderní laptop.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2020 11:12 Reaguje na Vaclav Sobr
Zkuste R. To není zdaleka tak rozežrané.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 22:27 Reaguje na
Vy asi nemáte doma pubescenta, že?
Ten musí mít nový telefon 2x ročně už jen proto, aby byl "in". Když ho mít nebude, je pro ostatní "socka".
A pak se tihle revolucionáři jdou ulít ze školy, aby tím podpořili Gretu - a spolu s ní osočují nás staré, že jsme jim "ukradli dětství" a "vzali životní perspektivu".
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

25.1.2020 01:09 Reaguje na Karel Ploranský
Tento názor sdílím. Jsem jen o půl generaci starší než avizovaní demostranti, takže Vy "starší" v tom nejste sami. Bohužel vyrostli v éře prosperity, nejšpinavější výrobní prostředky jsou tam, kde na ně není na vidět (Asie), mobily a oblečení zjevně rostou v OC a a současnou prosperitu považují za samozřejmost. Co jim chybí? No přeci ekologii, na tu mají přeci nárok, samozřejmě s udržením toho vysokého životního standardu.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

24.1.2020 14:42 Reaguje na
V případě automobilů se to donce vyžadaje kvůli škodlivým emisím. Je to krásný ekologický paradox. Vzpomeňte, jak často se mluví, že máme nejstraší vozový park.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.1.2020 12:34 Reaguje na
Ano. Komplex problémů, který jsme si vytvořili, není zrovna jednoduchý. Jsem na to celé moc zvědavý. :)
Nicméně v západním světě přeci jen prostor pro snížení plýtvání je.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 22:23 Reaguje na Petr Dvořák
Hlavně proto, že i kdybychom věnovali všechnu energii a všechny prostředky na jejich výstavbu, tempo té výstavby by pořád nestačilo, aby kompenzovalo důsledky tempa, s jakým se lidstvo množí.
TO - A JENOM TO - JE TEN SKUTEČNÝ A HLAVNÍ PROBLÉM.
Ten ovšem neřeší nikdo... Dokonce je i nekorektní a tudíž zakázané o něm mluvit jinde než v hospodě.
Čili nezahubí nás ani CO2, ani oteplování; zahubí nás šukání a politická korektnost.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

25.1.2020 09:22 Reaguje na Karel Ploranský
Západ se nemnoží. Stejně především nám energie nestačí.

Velikost populace je problém, ale těm cca 10 miliardám se dnes už asi těžko vyhneme..
Odpovědět
JC

Jan Cedič

23.1.2020 19:55
Kurva a kdy už konečně někdo "objeví Ameriku" a řekne nahlas to, co každej člověk se zdravým rozumem vidí ? No přece, že na tomhle glóbu nemůže žít tolik lidí kurva ! Snížit podstatně lidskou populaci (nejlépe o jednu nulu) a je po problému chytráci, jinak to prostě nejde !
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.1.2020 12:48 Reaguje na Jan Cedič
Nějaké prakticé návrhy? ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2020 15:09 Reaguje na Petr Dvořák
Opravdu pořádná jaderná válka?
Odpovědět
ig

24.1.2020 15:48 Reaguje na Petr Dvořák
CRISPR?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.1.2020 21:49 Reaguje na Jan Cedič
CRISPR je široký pojem. Jaderná válka je konkrétnější.
A pokud se pan Cedič nehoupe na větvi, tak bych si raději představoval něco konstruktivního. :)
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

24.1.2020 00:16
Děkuji autore, pane Winkler, pro potvrzení vašich zdrojů sem vkládám moji praktickou zkušenost servisního technika u SMA Solar Technology.
V diskuzích které na Ekolistu proběhly v uplynulých dnech zazněl názor, že nahradit 1 blok Temelína je pouze o zastavení plochy 10x10km PV panely v případě FVE.
Nahradit jeden blok Temelína to je cca 6GWp.
V decentralizované energetice jako jsou FVE se z toho zblaznite. Jako servisní technik v SMA Solar Technology si dobře pamatuji na predelavani asi deseti tisíc střídačů SMC, SMC -TL a řady SB-10 kvůli vadnym konektorům Tyco. Dále se muselo vyměnit napříč Evropou cca 60 000 střídačů STP 17000TL-10 kvůli spatne kvalitě můstku stridace od subdodavatele a vadnym AC kapacitorum od jiného subdodavatele. První zmiňovaná závada skončila prostou smrtí střídače, Druhá zmiňovaná závada vedla k explozivnimu utržení hliníkového 2kg těžkého víka střídače. Na vymenach se podílelo několik set lidi napříč Evropou, nepočítám to množství techniky (jeřáby a manipulační technika) a ujetých km, převážně dodávkami s TDI. Jeden střídač má 60kg a velmi často je instalován na velkých střešních instalacích se špatným přístupem. Drobné případy chronického zatekani do displejua komunikace některých typů střídačů typu SMA SBxxxx-20 byla jen vcelku neškodná drobnost která ale postihla desetitisíce zařízení. To máme střešní instalace. A teď ty velké od jednotek MW po stovky MW které používají centrální stridače.
U centrálních střídačů se muselo celosvětově měnit několik tisíc můstku 400-630kW kvůli skrytým vadam od firmy Semikron, jedná z těch závad mohla způsobit požár celé stanice a také ho v několika případech způsobila. Než se našlo trvalé řešení, tak se museli do každého střídače nainstalovat přídavné ventilátory a čidla od TESTO které měly za úkol odstavit stroj kdyby se něco začalo prehrivat a hrozil požár. Byla to neskutečná makacka, s každým strojem jste strávil 4 hodiny plus cestování. Pak se našlo řešení, vše se demontovalo a zase predelavalo. Skryté vady v elektronice můstku se řešily vymenou celého můstku. každý můstek sestava ze 3 x30kg bloků, které se posílali letecky do různých koutů světa dle toho jak se to kazilo a měnili to jen technici od SMA, takže neskutecne množství energie a lidských zdrojů , ty emise asi nikdo počítat nebude. Dále se muselo měnit několik tisíc AC kontaktoru ABB kvůli skryté vadě v elektronice. Hmotnost jednoho kontaktoru 60kg, to byl také masakr, opět to měnilo několik set lidí z SMA plus mnoho najmutych lidí .
Výroba střídačů se podobá automotive průmyslu. Máte několik výrobců výkonových můstků, několik výrobců výkonových prvků jako jsou kontaktory a spínače , mericu izolačního odporu, ventilátoru, bleskojistek, zdrojů se superkapacitory, nizkoztratovych transformátorů, atd, atd.
Pokud se něco špatného stane ve výrobě subdodavatele, je to jak v automotive, zodpovídá ten kdo kompletuje. Však si všichni dobře pamatujeme v automotive, kdy v minulosti chybně vyrobených několik milionů airbagu TaKata pronásleduje výrobce automobilů i mnoho let po neslavnem konci japonského vyrobce. Pak když to máte řešit jako mass issue tak to může spoustu výrobců střídačů prostě položit a nakonec zůstane jen obrovské množství nešťastných zákazníků s hromadou elektrosrotu, navzdory tovární záruce která s koncem továrny je jen carem papíru.
Proč myslíte, že se energetika během první poloviny 20 století začala centralizovat? kvůli efektivitě výstavby, obsluhy, údržby a řízení. Jediná věc která se v dnešní době nesmírně zefektivnila díky pokroku, je dálkové řízení, to je o světelné roky dál než bylo třeba před půl stoletím. Ale jinak jsou OZE systémem založeným na spotrebicich s omezenou zivotnosti a velkým množstvím elektroodpadu s recyklovatelnosti cca 20%, zbytek je rozdrcen a spalen. Nevím co je na tom obnovitelneho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2020 05:47 Reaguje na Filip Kondapaneni
Děkuji, velmi zajímavý postřeh z praxe.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 14:33 Reaguje na Filip Kondapaneni
Je jistě smutné, že se vyskytují obtíže, je to ale přirozené. Jsou obtíže, které jsou napravitelné a z těch se můžeme poučit. To je příklad, který uvádíte.
Pak ale jsou obtíže, z kterých se použit nedovedeme. Mám na mysli počet investovaných, postavených a pak zastavených projektů rychlých reaktorů, v něž mnozí stále doufají a věří. v roce 1998 zastavila Francie po pár letech provozu projekt SUPERPHÉNIX (1986-1998, kapacitní faktor 7%) a před pár měsíci (nepoučena) nový projekt ASTRID. Z 22 projektů rychlých reaktorů bylo ukončeno 20 a dva jsou v provozu v Rusku.
https://www.neimagazine.com/news/newsfrance-cancels-astrid-fast-reactor-project-7394432
Poukazovat na špatnost OZE, protože někdy byly špatné konektory, je stejné jako vylévat s vaničkou ne dítě, ale celý kojenecký ústav.
Proč se centralizovala energetika? Protože decentrální byla špatná? Zdaleka ne. Protože se akumuloval kapitál!
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:46 Reaguje na Milan Smrž
Protože centralizovaná energetika byla levnější a vyžadovala mnohem méně kvalifkovaných lidí na její řízení, údržbu a obecně.

dokonce vyžadovala i mnohem méně lidí na její stavbu.

jenom hypoteticky - kolik zaměstnanců - jak elektrikářů tak stavařů bude potřebovat na výstavbu všech těch OZE věcí o kterých mluvíte?

už teď máme problém sehnat lidi na to aby udržovali objemově malou centralizovanou energetiku v chodu... pokud to decentralizujeme budeme potřebovat ještě víc lidí kteří to budou udržovat.

nějak nemáme ani lidské kapacity to postavit - nedostatek lidí a nezaměstnanost.
(o kvalifikaci alespoň vyhláška 50 paragraf 6 (to stejně na stavbu elektrárny nestačí) nemluvě)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:51 Reaguje na Vaclav Sobr
Pne Sobr, vy si myslíte, že ve fve je zaměstnáno několik týmů techniků pracující na 3 směny, že se musí stále řešit bezpečnost, testy materiálů, revizní odstávky, výměna paliva (slunce) a podobný tyjátr?
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

24.1.2020 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Díky decentralizaci to není možné, protože pořád všichni jezdí po všech čertech a furt někde něco tzv. hasi, protože investor nechce přijít ani o jednu jedinou kacku nazmar. Při hromadných servisech jsme zásadně pracovali v noci, aby se nenarusila výroba, ale solární baron nemohl pochopit, že některé typy testů vykonoveho můstku se musí dělat za nějakého výkonu, aby bylo co namerit a zkontrolovat. Právě to je velmi omezující a komplikujici. Čekáte na výkon a ono zataženo, a víte, že budete muset přijet znovu, třeba 200km.je vidět, že svět vnímáte jen skrze LCD zobrazovač a máte velmi zkreslené představy o čem to je. Je mi takových líto, jejich svět je jen jedna iluze. Také jsem takový byl, než jsem vzal do ruky zkousecku, síťový analyzátor a 20kg klíč s nářadím. Pro Vás jsou FVE jen panely, ale srdce FVE vas nezajímá, marginalita, ale vězte, že to co většinou způsobí disfunkcnost FVE jsou střídače, a to velmi často. .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 22:33 Reaguje na Filip Kondapaneni
Pamatujete si, jaký servis potřebovaly auta typu Škoda Popular a kolik potřebují ty dnešní?
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

25.1.2020 10:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jen perlíte. To ukážu kamarádovi co předloni stavěl 100MW park v Austrálii :)) zatím tedy PV park nespustili, nějak se jim nedaří dílo dokončit kvůli absolutnimu nedostatku lidí a teď jim to narušily požáry.
Problémy náročné na množství lidí jsou stále. V tom se nic nezměnilo. SMA patří u centrálních střídačů na technologickou špičku. Rozhodli se, zcela logicky, že čím větší zdroj, tím efektivnější. Problém je ten, a s tím se teď velmi potýkají, že čím větší zdroj, a větší komponenty, tím těžší ty komponenty jsou. Polovodicovy můstek který sestává z IGBT tranzistorů, obsahuje těchto součástek více a více, protože výkonové polovodicove součástky mají rozměrové omezení z důvodu vyteznosti výroby při masové produkci. Takže se jich masti do pouzder více a více a tím roste pravděpodobnost selhání. Pak když to bouchne, tak máte před sebou 100kg blok, který už jeden technik ve složitých podmínkách není schopen manipulovat, a musí složitým způsobem to rvat ven mechanizaci. A už nestačí jeden člověk ale čtyři.
Vy jste opravdu nikdy nic takového nedělal, takoych lidí je jako vy je spousta. Vůbec nemají tušení jak to probíhá, ale snaží se poučovat člověka, který si prošel zkušenosti technolog v polovodicove výrobě, výstavbě a servisu FVE, a teď dělá s chladicimi technologiemi. Ale problém je stále stejný, čím dál větší komplikovanost technologií a jejich zkracujici se čas bezporuchoveho provozu, následovaný čím dál větší náročnosti servisu a údržby je to, co háže klacky pod nohy pokroku, protože to dosáhlo stavu, kdy je pokrok pro pokrok.

Špatně se shání chytří lidé se vzděláním co umí dělat zároveň i rukama, nevadi jim pracovat v horku, v zimě, ve vlhku, strávit na cestách 30-50tis km ročně.

A pak přijde p. Hanzl a z titulu nevědoucího, žijícího v nějakém fantaskním světě se snaží vše, co mu nabourâva vysněnou představu vytvořenou čtením propagandy, relativizovat.

Už začínám rozumět té frustraci prvorepublikovych ruských emigrantů kteří utekli před rudým terorem do ČSR, jak jim nikdo nevěřil v r. 1946, že komunismus v praxi, není to co se nevedoucim voličům předkládá. Bylo jim neustále tvrzeno, že v tom SSSR se to určitě zlepšilo za těch 20 let, když tam mají baťušku Stalina, že teď se přeci zatočí s tím kapitalismem, že i drobní živnostníci a rolníci z toho budou mit prospěch.
Tahle současné tmářství co panuje v bezhlavém prosazování OZE v té současné technologické úrovni, je to samé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro mě je klíčové, že spoustu věcí na Š105 nebo 120 jsem si mohl udělat sám, zatímco moderní auta vyžadují skoro na vše specializovaný servis. U těch nejmodernějších se uživatelsky nedá ani vyměnit žárovka v reflektoru.
Jistěže to chtělo údržbu, např. hned po zakoupení vyšroubovat všechny šrouby na karoserii, natřít vazelínou s grafitem a zase vrátit. Obrousit všechny hrany, o které se mohl člověk při servisních pracech pořezat. Vyplnit dutiny protikorozním prostředkem atd. Ale pak to sloužilo déle a lépe než současná auta (a výrazně levněji).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 16:45 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste asi zaspal století, já taky pořád bastlil stovku, ale teď jezdím 10 let Nissanem Note, NIKDY neměl žádnou závadu, kromě výměny žárovky ve světlometu (asi na 5 minut práce), teď jsem měnil akumulátor, jezdím jen do firemního servisu na předepsné prohlídky.
Takhle si představuji fve, je to jen otázka času.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 20:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Mohu než závidět, včetně kliky na koupi bezporuchového exempláře.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2020 23:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel, elektronika se nestává spolehlivější, kvůli rostuci komplexnosti. Paradoxně, nejspolehlivější stridace, jsou ty úplně první, 20 let staré. Měly ještě trafo, tyristorovy můstek, byly hlučné, účinnost kolem 70%, 2kw střídač byl velký jako dnešní 20kW. Ale stále slouží. Mezitím ty nové se vyměnili již několikrát. Tak to je a proto mám potíže se neusmivat když čtu příspěvky typu: takhle si představuji FVE, je to jen otázka času "
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

28.1.2020 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
a když to nevyjde? :D
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

24.1.2020 19:16 Reaguje na Milan Smrž
Takhle mě už dlouho nikdo nepobavil :) Bych vás chtěl vidět jako servisaka co se stará o velké PV parky :) za pár měsíců by jste ještě rád vzpomínal jaká to byla pohoda s tradiční energetikou:) je vidět, že jste můj příspěvek nečetl celý a vybral jste si jen to, co se vám hodilo:) Energetiku vždy ovládala politika. V Číně vláda jedné strany pochopila během pár let, že je PV nespasi tak se začínají vrhat do stavby JE.
FVE jsou dobrý drobný doplněk pro malé instalace, ale stavět na tom energetiku průmyslové země, je prostě drahá blbost :)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

24.1.2020 22:33 Reaguje na Filip Kondapaneni
Zdravím Vás a děkuji, že jste přisypal trochu reality i do tohoto fóra.
I když se bojím, že snílky, které ve škole nebavila fyzika, ani tyhle Vaše zkušenosti ZE SKUTEČNÉHO ŽIVOTA stejně neprobudí a neprobudí...
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 11:55
Vážený pane Vinklere,
tím, že srovnáváte nízkoemisní energetiku, z níž bylo vyjmuto jádro, s budováním beztřídní společnosti se dopouštíte se podle mého soudu hrubé manipulace. Můžete prosím vysvětlil jakou analogii v těchto dvou nesouměřitelnostech vidíte?

V tom ale nevidím zásadní problém jádra. Tím je stále rostoucí cena, stále rostoucí doby výstavby, nevyřešený problém odpadu, problémy při přepracování paliva a především neschopnost vyřešit probíhající klimatickou katastrofu, docházející zásoby uranu mající pozitivní energetickou bilanci (EROEI), možnost poškození jaderných zařízení teroristickým útokem či válečnými událostmi.

Jádro se zdá je Vaším oblíbencem a snažíte se dokládat, že je levnější, než obnovitelné zdroje. Přitom ovšem zapomínáte na množství protiřečících aspektů:
1) jádro je podporováno nepřímými subvencemi a výhodnými kredity podle III dodatku smlouvy EURATOM, které jsou navíc často použity způsobem, odporujícím smlouvě: http://www.sabine-wils.eu/pdf/FE0140B.pdf . Například v roce 2004 bylo 223,5 milionu € využito nikoliv pro zvýšení bezpečnosti stávajícího, ale pro výstavbu nového 2. bloku Cernavoda v Rumunsku.
2) III. dodatek novelizované smlouvy Euratom z března 2010 umožňuje další finanční výhody pro výstavbu jaderných zařízení; a to osvobození od daní a cel týkajících se vědeckého a technického vybavení a substancí s výjimkou stavebních materiálů a administrativního vybavení i zjednodušení vstupu a pobytu zaměstnaných cizích státních příslušníků členských států. Ve smlouvě je zdůvodněna povaha veřejné prospěšnosti jaderných zařízení.
3) Vzhledem k možným haváriím jsou jaderné elektrárny chronicky podpojištěné; podle finančních studií by mělo pojištění průměrné elektrárny dosáhnout částky 72 miliard €, v čemž ale nejsou započteny pozdější následky http://www.manager-magazin.de/finanzen/versicherungen/a-761954.html
Studie univerzity Johanna Keplera z Lince uvádí navýšení ceny jaderného proudu při různých scénářích pojištění v Německu na období 100 let v intervalu 0,14 až 2,36 €/kWh, tyto subvence porušují evropské právo https://www.contratom.de/2013/02/15/studie-indirekte-subventionen-fur-akw-betreiber-verstossen-gegen-europarecht/.
Při propočtu celkové škody super NPN (největší předpokládané nehody) se uvádí částka 6000 miliard €, což rozpočteno na vyrobenou elektřinu za 50 let životnosti elektrárny by představovalo příplatek k ceně jedné kWh ve výši půl €. http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/risiko-atomkraft-forscher-errechnen-horrende-haftpflicht-kosten-fuer-akw-a-761826.html
4) O přímých dotacích jsem psal na Ekolistu ve svém posledním článku, v odstavci popisujícím pevnou výkupní cenu pro elektřinu z Hinkley Point C na 35 let ve výši 92,5 liber/MWh, s inflačním zhodnocením.

Vaše láce je, pane Vinklere, podivnou lácí, když by za případnou havárii ručili občané a nikoliv provozovatel, když budou dlouhou dobu doplácet na jádro cenu mnohonásobně vyšší, než je výrobní cena elektřiny z větru či slunce.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:31 Reaguje na Milan Smrž
Tak jistě - a mimo výrobní ceny taky ještě na účtu mám 2 další položky - jeden je poplatek za obnovitelné zdroje kde platíme solární tunel.
nu a třetí položkou jsou náklady na síťové služby - platba za záložní zdroj zálohy, výstavbu nových síti...

a světe divte se - tenhle účet v součtu těch 3 položek neklesl NIKDE na světě. Naopak tam kde nasadili největší množství OZE naopak výrazně vzrostli ceny těchto položek a finální spotřebitel platil víc.

ikdyž ano, elektřina na tom účtu byla formálně levější, jen vše ostatní zdražilo víc.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

24.1.2020 14:40 Reaguje na Vaclav Sobr
Pane Sobre, veliké peníze, která se platí za FV jsou z velké části způsobeny špatným nastavením výkupní ceny, která byla u malé FV do 30 kWp v 7 letech vyšší, než v Německu. V roce 2010 dokonce o 61% vyšší. Ne tedy OZE, ale politické rozhodnutí (na základě akcií na doručitele??).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:56 Reaguje na Milan Smrž
Víte co já jsem pro to u dát na experimenty nějaké peníze aby se věc vyzkoušela.

Ale podmínkou pro takový experiment je u mne absolutní neziskovost v jakémkoliv stupni toho experimentu.

i firma dodávající solární panel by měla prokázat úplnou neziskovost dané zakázaky že výhradně pokrývá její náklady.
podobně i provozovatel (kterému jde o životní prostředí) by měl být zcela neziskovou entitou - pokud u něj dojde ke komerčnímu zisku z dotované procedury měl by takto získané peníze vracet do veřejných rozpočtů.

nastavte takovéto podmínky - že všechny dotované zdroje energie nebudou za žádných okolností dosahovat komerčního zisku (pouhé reprodukce nákladů) - buď automatickou regulací (snížením jejich ceny ve chvíli kdy zisku dosahovali) nebo povinností vše vrátit do veřejných rozpočtů a můžeme se bavit.

stejnou podmínku bych měl i pro tu jadernou elekrárnu pokud do ní půjdou peníze z veřejných rozpočtů.

nic co je veřejně dotované, by nemělo být pro realizátora ani majitele komerčně ziskové. Reprodukce nákladů ano, zisk ne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 08:23 Reaguje na Vaclav Sobr
To jste měl vysvětlit socanům a komunistům v roce 2005, kdy se solární tunel uzákonil.
Nikdo by do toho nešel, protože by neměl zisk a neviděl by vůbec žádný důvod to dělat.
Ale pomocí Kalouskovy solární daně (už z roku 2010) se ty výkupy srazily a smluvní možnost snižovat 5% výkup ročně asi taky něco udělalo, to ale nevím.
Pokud se ale fve ještě dnes dotuje,tak je to špinavost babišistánu, není to už přece vůbec nutné.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

24.1.2020 14:42 Reaguje na Vaclav Sobr
Takže jak jsem již psal výše -

nejideálněšjí způsob - je li co říkáte pravda pane Smrži - je regulatorně SNÍŽIT všechny položky na účtě který platí za energii finální spotřebitel.

je li taková energie nejlevnější volbou současný energetický mix ji prodražuje. Tudíž snížení cen by tento energetický mix dohnalo k bankrotu a musela by ho nahradit nová levnější forma.
(která bude vyžadovat méně peněz a tudíž už nyní můžeme platit méně za všechny 3 položky)

prosazujte výrazně zlevnění elektrické energie - ideálně tak aby byla nejlevnější volbou i pro vytápění.
(mohli by jsme tak vynechat i Putinův zemní plyn který ekologický není ani náhodou... jeho výhoda proti uhlí je marginální)
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

24.1.2020 16:55 Reaguje na Milan Smrž
Vážený pane Smrži,
přestaňte tu s tím šířením strachu z jaderné energetiky a všech těch dalších bludů o světlých zítřcích s OZE. Proč se tu nepustíte do vyvracení konkrétních faktů, kterých je v článku 10x více? Všechno to, čím argumentujete proti JE, jsou pouze náklady způsobené strachem, jako je třeba extrémní výše pojistného.
Kdybychom se místo podpory nesmyslné fotovoltaiky, která dnes produkuje asi 3% elektřiny a do roku 2030 za ní vyhodíme 1 bilion, tehdy rozhodli pokračovat ve výstavbě dalších JE, mohly nám tu za 10 let stát nové tři Temelíny a dodávat 10x více elektřiny. Za stejné peníze!!! Stačilo tehdy jediné. Všechny Vám podobné poslat kamsi. Bohužel se to tehdy neudělalo, takže se to musí urychleně napravit. Je potřeba říct lidem, že všechny tyhle fantasmagorie planetu nikdy zachránit nemohou a jediné, co přinesou, bude pouze snížení jejich životní úrovně. A tak jako vždy, zase se na tomto špinavém obchodu strachem někdo šíleně napakuje. Na jejich úkor a z jejich kapes.
Vámi adorované OZE nejsou ničím jiným, než zločinem na přírodě a zločinem nás bohatých na chudých. Řekl jsem to na semináři k obchodování s deštěm, tedy emisními povolenkami, ve Sněmovně a zopakuji to i Vám, kdykoliv a kdekoliv i veřejně do očí. Sic je Vám znám Jevonsův paradox, ale dál jste zřejmě nepátral. To je totiž pouze "speciální" teorie, ale již 30 let tu máme i teorii obecnou, tzv. Khazzoom-Brookesův postulát.
Jevonsův paradox (Jevons, William Stanley ; The Coal Question, 1865) - jev, kdy technologický pokrok přinášející větší efektivitu při využívání určitého zdroje paradoxně zvyšuje spotřebu tohoto zdroje kvůli větší poptávce (místo očekávaného poklesu spotřeby) – (obdoba speciální teorie relativity).
Khazzoom-Brookesův postulát (Saunders, Harry D. ; The Khazzoom-Brookes postulate and neoclassical growth, The Energy Journal, October 1, 1992) - zlepšení energetické účinnosti, která jsou z nejširších důvodů ekonomicky odůvodněna na mikroúrovni, vedou k vyšší úrovni spotřeby energie na makroúrovni (obdoba obecné teorie relativity).
Předpokládám, že tam vidíte ten rozdíl. Jevons platí pro zdroje energie (uhlí, ropa, …), ale Khazzoom-Brookes je o energii jako takové.
Má-li být vysoká spotřeba energie příčinou poškozování životního prostředí, pak při platnosti Khazzoom-Brokesova postulátu, nemůže být cestou k jejímu snížení zvyšování účinnosti, protože tento postulát lze transformovat a vyjádřit následovně: snahy o zvyšování energetické účinnosti, vydávané za prostředek k řešení problémů způsobujících klimatické změny, jsou ve skutečnosti jejich příčinou. Dokud bude platit tento postulát, můžeme snahy o zvyšování energetické účinnosti bez obav nazývat zločinem na životním prostředí.
Z tohoto pohledu je vše, co píšete na stránkách ekosolar.cz o energetických úsporách (http://www.eurosolar.cz/energeticke-uspory.html), pouhou snůškou neskutečných nesmyslů o cestě k Perpetuu mobile a překonání rychlosti světla.
Ano, ten problém je opravdu v onom „footprintu,“ tedy dnešní průměrné ekologické stopě člověka, která již dnes je 2x větší, než biokapacita Země. Správně uvádíte, že nejméně rozvinuté země mají footprint kolem 0,8 gha, že podle tohoto pravidla by bylo třeba, aby se spotřeba surovin snížila asi o 70%, ale už zapomínáte dodat, že by to znamenalo i snížení naší životní úrovně na tu jejich, a to se vším, co s tím souvisí. Pejorativně se tomu říká zpátky na stromy. A jestli si myslíte, že se touto cestou někdo dobrovolně vydá, pak jedině za předpokladu, že mu zdegeneruje DNA. Tady totiž narážíte na Darwina, jeho teorii evoluce, selekční tlaky a pud sebezáchovy – viz vysvětlení níže, na které si vylámali zuby všichni ti „dobrotrusové“ typu Pol Pota, který to dovedl k samotné dokonalosti jako poslední, ale ani za cenu 3 mil. mrtvých se mu to nepodařilo. Ono totiž platí, že co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi.

Pud sebezáchovy
Vrozená obranná reakce, cílem je zachování vlastního já, vlastního bezpečí.
Pud sebezáchovy jedince může byt v rozporu s pudem zachovaní rodiny, rodu, národa, lidstva

Darwin – Teorie evoluce
Měkká selekce
Měkká selekce nemá žádné absolutní požadavky na jedince a provádí selekci jeho srovnáním s konkurenty, kteří jsou k dispozici. Selekční tlaky zvýhodňují a selektují např. jedince, kteří loví lépe, proti jedincům, kteří loví hůře, dále silnější jedince, kteří jsou schopni získat a obhájit své teritorium či stádo samic, proti slabším jedincům, kteří to nedokáží, atd.
Z logiky věci vyplývá, že takovéto selekci se nedá uniknout tím, že organismus dosáhne určité úrovně, neboť vždy se může objevit konkurent, který jí dosáhl také. Proto také někteří evoluční biologové tvrdí, že měkká selekce je ve skutečnosti o mnoho tvrdší a brutálnější než tvrdá, a považují ji z evolučního hlediska za významnější.
Jelikož měkká selekce pracuje s porovnáváním a kompeticí jedinců, je zjevné, že je závislá na hustotě a velikosti populace a intenzitě kompetičních vztahů. U přemnožené populace bude velice silná, naopak u populace, která se nachází hluboko pod maximální hustotou populace, nemusí mít za určitých okolností prakticky žádný význam.
Ten poslední odstavec vysvětluje, a proč to u nás rozvinutých fungovat nemůže.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2020 18:52 Reaguje na Milan Smrž
EU doslova ideologicky vynucuje po všech občanech ,aby zbožštění OZE jako prostředku,který nás vytrhne z bídy, přijali jako svoji jednotnou víru.
Každý jiný názor je tvrdě potlačován, racionální argumenty dány na index.
Je to stejně nemorální postup, který uplatňovali komunisté.
Když někdo (oprávněně) kritizoval slabé stránky této ideologie, byla mu lektorem položena otázka : "A ty soudruhu nechceš, aby se všichni lidé měli lépe?"
To jsem měl na mysli u termínu "beztřídní společnosti".
============
Ekolistu jsem zaslal další článek : "Co je to European Green Deal /Zelený úděl/ a co nám přinese ? "

Pokud ho otisknou, dostane se vám dalšího přídělu informací o OZE a jeho důsledcích pro naši společnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2020 19:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tu první větu máte z ruské demagogie, tu znám velmi dobře.
Jejich první zákon (bod A) zní: z vlastních průšvihů obviníš nepřítele.
Odpovědět
sv

24.1.2020 21:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A to jste si vycucal z kterýho prstu? Naopak, celá ta německá zhovadilost s odporem k jaderné energetice a s tzv. energiewende je nejdříve sovětská a následně rusácká záležitost. Stačí si ověřit, kde teď sedí její autor schroder.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 08:29 Reaguje na
U doslova ideologicky vynucuje po všech občanech ,aby zbožštění OZE jako prostředku,který nás vytrhne z bídy, přijali jako svoji jednotnou víru.
Tohle je přece věta, kterou ruští demagogové aplikují u nás na cokoliv normálního, na západní demokracii, na imigrační vlnu, na Americké vojenské intervence, na evropské pojetí občanských práv, LGBT, homosexuály atd. atd. atd.
A právě Rusko má eminentní zájem na udržení špinavých technologií, bez vývozu ropy by šlo do kolen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2020 09:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vážený pane, musíte se oprostit od ideologických klišé a nenechat si vzít doslova zdravý rozum. Odmítám dogmatismus a autoritativní nárok na pravdu, ať zní z Moskvy nebo Bruselu.
Pokud si poctivě přečtete "European Green Deal " dostupný zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=CS

musíte doslova dostat husí kůži. Úděl směřuje k potlačení suverenity národních států a velice výrazně zasahuje do práv každého jedince EU, tedy i vašich.
Nejhorší je, že se pokrytecky zakrývá "obavami" o životní prostředí.
ŽP skutečně urgentně potřebuje ochranu, ale nikoli touto iracionální cestou.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2020 17:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jakým způsobem byste navrh zabrždění té oteplovací tragédie?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2020 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady je dobrá rada drahá.
Zcela jistě bychom se měli zamyslet nad VŠEMI příčinami oteplování.

Tady bych přihlédl k názorům našeho prvního českého zástupce v IPCC doktora Prečana :

- mimo emisí CO2 to jsou
- exponencionální nárůst populace
- obrovská devastace přírody-m.j. deforestace
- vše co mění radiační energetickou bilanci zemského povrchu antropogenním působením
- zbavit JE ostrakizace
- snížit uhlíkovou stopu omezením služeb a produktů, které nejsou nutné /typicky 1 sušenka zabalena ve třech obalech, masová letecká turistika apod./
- důraz na MHD , podstatně vyšší využití železnice pro nákladovou dopravu
- absolutní zákaz na vývoz odpadů

občany EU nemít jako rukojmí, ale jako rovnocenné partnery k dialogu
....
===============
Pokud se ostře vymezuji proti OZE,neznammená to, že jsem proti němu absolutně .
OZE ano, ale pouze jako součást mixu.

Přechod z fosilních paliv jinam podporuji, ale NE způsobem navrženým a prosazovaným EK.
Je nesmyslný,je nereálný a ve svém důsledku povede k horšímu stavu než je nyní.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 17:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nad VŠEMI příčinami oteplování se vědci zamýšlejí už asi 50 let, ale až poslední dobou se sjednotili na lidské příčině.
Samozřejmě je nutno jít všemi cestami, která tu uvádíte, ale zásadní je energetika, která dodává největší podíl CO2 do atmosféry.
Samozřejmě by bylo důležité zastavit odlesňování atd. atd. atd. ale na to nemá nikdo páku.
Pokud by byla třeba trestána Brazíle, už vidím ten jekot, že je to "zasahování do suverenitu státu", že je to "ekoterirosmus" a "klimatřeštění" a komunistické vynucování "jediné pravdy" atd. atd. atd.
OZE je samozřejmě vždy součást mixu (i kdyby podstatný) a problém vidím v Německém odmítání jádra, což je rozhodnutí zase z dávné doby předčernobylské.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2020 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Nesjednotili. Chopili se toho aktivisté. Tedy, jestli za "klimatické vědce" nepovažujete koloťuky a podobné odborníky z IPCC.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 22:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Dokud si nepřečete tento odkaz, odmítám odpovídat.
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.1.2020 17:50 Reaguje na Pavel Hanzl
KLimaalarmistický web s typickými polopravdami a nepravdami, manipulativními grafy (skládání údajů z různých zdrojů, aby to vyšlo co "nejkatastrofálněji") atd.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

25.1.2020 22:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná, když se aktivisté ohaneji tím pokrokem v případě OZE, tak vypadá zajimavě tato technologie:
https://www.google.com/amp/s/www.sciencealert.com/new-artificial-photosynthesis-breakthrough-uses-gold-to-turn-co2-into-liquid-fuel/amp

A jak už dříve uvedl pan Winkler, nesoustredit se pouze na CO2 ale na komplex negativních jevů provázející naši civilizaci. Asi i vám musí být jasné, že když se kvůli výstavbě větrných parků a nebo továren na BEV kácí velký počet stromů, zabírá orná půda, tak je to spíše absurdní. Zabij bobra, zachráníš strom.

Pan Cílek, kterého sleduji již mnoho let dokonce řekl v jednom rozhovoru, že by zachoval i těžbu uhlí aby nezanikla profese hornictví a vytezenou surovinu by použil jako hnojivo a pro chemický průmysl.
Tepelné elektrárny spalující uhlí by se z větší části mohly předělat na plynové s kogeneraci , tím by se snížil obsah vypoustenych CO2, docela dramaticky, zejména v zimních měsících. Rusove samozřejmě zatleskaji, ale u FVE zase zatleskaji Číňané. Spalování plynu je krátkodobé, provizorní řešení než by se dobudovaly JE s novou generaci reaktorů ať už se jedná o mikroreaktory nebo reaktory III. generace využívající vyhorele palivo.

Ale vše je to jen politika, o tom nerozhodneme my tady v diskuzi ale ti, co si je volíme ale především ti, co si je nevolime. Já jako bezvyhradny ateista musím říci jen "Pán bůh s námi a zlý pryč". Racionalita z rozhodování EU špiček bohužel zmizela, nahradila ji víra, protlacovana mocnou lobby firem žijících z OZE která částečně nahradila lobby žijící z těžby a zpracování uhlí. Plynová lobby slaví, jádro zadupali do země, a OZE bez nich prostě není zivotaschopne v zimních měsících. A eko aktivisté zde sehráli jen roli užitečných idiotu.

Vůbec nejde o záchranu planety ale o business a přerozdělování vlivu.

Víte kdy to pozná prostý člověk? Až zaplatí místo stávajících 2-3 Kč za kWh 10-12 Kč za kWh, a až bude shánět zoufale elektrikáře a když ho sežene, tak bude chtít elektrikář za prostou výměnu jističe třeba desítku, protože ho bude především živit péče o FVE, kterou mu zaplatíte ve slozenkach za el. Energii. Hlupáci udělají z elektrikaru (tedy i ze mě) zase velmi dobře placenou kastu. Děkuji. Ale nějak mě to netěší, protože podraží i potraviny a vše co je na el. energii závislé. Z toho plyne, že se velmi se zhorší životní úroveň lidí, stoupne kriminalita a další patologické společenské jevy. Vše ve jménu civilizace.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.1.2020 05:50 Reaguje na Filip Kondapaneni
Lze jen potvrdit. Je to jen o byznysu a mocní to už ani neskrývají.
Zástupce investorů skupiny IIGCC (200 hlavních evropských investorů Deustche Bank, Allianz, Volksbank atd. o váze 28 biliónů €) na klimatickém sezení v Madridu odpověděl na otázku proč chtějí investovat do OZE toto:
"Naši členové mají mnoho motivů. Ale hlavně se jedná o jejich vlastní finance."

Říkám to už podruhé, Merkelové se povedl husarský kousek-donutit Evropu,aby si koupila německé zboží v balení European Green Deal

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2020 17:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
OZE jsou samozřejmě dobrý byznys jako vše, co funguje. Ovšem uhelný a ropný byznys je x násobně větší a bohatší, fve panely za desetinovou cenu skutečně až takové rito nejsou. V Británii i USA končí uhlí z ekonomických důvodů, 1kWh za 62 halířů z uhlí nikdo neudělá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.1.2020 19:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Další zásadní problém OZE/ VE,FVE mimo dostatku plochy, se jmenuje Problém vyrovnávací kapacity.
Oba zdroje jsou zatíženy vysokou mírou náhodnosti ON/OFF stavu , ale výrobní kapacita OZE dodaná do sítě musí být vyvážena poptávkou z druhé