https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petran-kolinska-cesky-unikat-o-narodni-parky-maji-pecovat-stavebni-urady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petra Kolínská: Český unikát - o národní parky mají pečovat stavební úřady

14.4.2021
Národní park jako dosud nevyužitá parcela? Ilustrační snímek.
Národní park jako dosud nevyužitá parcela? Ilustrační snímek.
Foto | Aktron / commons.wikimedia.org
Na stránkách Ministerstva životního prostředí si můžeme v sekci příroda a krajina mj. přečíst toto: „Jedním z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody a krajiny je ochrana území, která se provádí prostřednictvím zvláště chráněných území. (…) Patří sem národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.“
 

Pokud bude schválen návrh nového stavebního zákona, jak je nyní připraven pro třetí čtení, text bude muset MŽP přepsat. Ochranu podstatné části zvláště chráněných území bude totiž místo správy národních parků, Agentury ochrany přírody a krajiny nově zajišťovat centrálně řízený stavební úřad. Tedy úřad, který bude mimo působnost MŽP a jehož hlavním úkolem bude podle ministerstva pro místní rozvoj vydávat povolení rychle a v co největším množství.

Co se konkrétně ve spleti řady poslaneckých návrhů zrodilo za nápad? Poslanec Kolovratník (ANO), zpravodaj celého návrhu, a poslanec Kalous (ANO) předložili řadu pozměňovacích návrhů, které, sejdou-li se v jednom předpise, budou v praxi znamenat de facto konec ochrany životního prostředí ve zvláště chráněných územích, pokud jsou nebo budou zahrnuta do územního plánu s regulačními prvky. Prvky regulačního plánu je přitom možné do územního plánu doplnit i změnou územního plánu, není nutné pořizovat nový územní plán.

Celý plán, jak vytlačit orgány ochrany přírody z rozhodování v přírodně cenných územích, je velmi sofistikovaný a neponechává nic náhodě. Postupně si projděme jednotlivá opatření, jejichž pravá síla se projeví až v jejich vzájemném propojení.

Dojde-li při přípravě územního plánu, resp. jeho změny, k rozporu mezi obcí a orgánem ochrany přírody, rozhodne po uplynutí několikatýdenní lhůty vymezené pro nalezení dohody vláda, a to na návrh Nejvyššího stavebního úřadu (viz § 55 v návrhu poslance Kolovratníka pod číslem 8008). Je v pořádku, že spor rozhodne vláda (tak je tomu i dnes), problém je však v tom, kdo jí připraví podklady. Místo aby je připravilo MŽP, bude je připravovat stavební úřad.

Když máme schválený územní plán, do něhož se podmínky stanovené orgánem ochrany přírody nemusely propsat, přejděme k žádosti o povolení konkrétní stavby. Možná bude velká a bude potřebovat posouzení vlivů na životní prostředí. Dnes proces zajišťuje orgán nezávislý na stavebním úřadu, nově jej však povede centrálně řízený stavební úřad (viz nově vložený § 22a v zákoně č. 100/2001 – tisk 1009).

Pak tu máme stanoviska dotčených orgánů spadajících pod jednotlivá ministerstva. Dnes jsou většinou závazná a případná odvolání proti nim se řeší na příslušném ministerstvu. Ale i zde dochází k magické integraci. Při umisťování konkrétní stavby v národním parku bude orgánem ochrany přírody opět stavební úřad (viz § 76 , odst. 2 v návrhu poslance Kolovratníka č. 7984) a sám sobě k dané otázce (např. kácení památných stromů) poskytne stanovisko.

Pro rozhodování si bude muset stavební úřad sice obstarat vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, resp. národního parku. Toto vyjádření, na rozdíl od dnešního závazného stanoviska, nemusí však stavební úřad respektovat. A proti ochráncům bude mít ještě další pojistku. „K vyjádření, které by bylo v rozporu s podmínkami stanovenými ve schválené územně plánovací dokumentaci, se nepřihlíží.“ (§ 76 , odst. 3 v návrhu Kolovratníka č. 7984). Jinými slovy, co se nepovede ochráncům prosadit do územního plánu, o tom již musí navždy mlčet.

Někdy může být žádost o povolení stavět natolik mimo realitu, že i stavební úřad bude muset směřovat k zamítnutí žádosti. I tady však lze zatáčku vybrat ve prospěch stavebníka více než velkoryse. Návrh č. 7936 vrací do hry možnost získat povolení automaticky, zpravidla když stavební úřad nestihne případ uzavřít do 60 dnů.

Magický kruh integrace se tedy uzavírá. Celý proces ochrany vzácných území, včetně rozhodování o ochraně ptáků, kácení památných stromů nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude mít pod sebou centrálně řízený stavební úřad. Místo zvláště chráněných území vzniknou území chráněná dost zvláštně.


reklama

 
Další informace |
Text vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě, který podpořila Nadace OSF prostřednictvím programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.
foto - Kolínská Petra
Petra Kolínská
Autorka je ředitelkou Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

14.4.2021 07:48
Vážená paní Kolínská. 1. Byly to ekologistické struktury, které před minulými parlamentními volbami chválily ANO a pana Brabce. Nevím, zda-li to bylo z lásky k přírodě, nebo k penězům. Nechám to na Vás. 2. Po srovnání stavu přírody na Šumavě a vedle ve vojenském újezdě Boletice, musím konstatovat, že vyloučení AOPK a správ národních parků z rozhodování prospívá přírodě. Věřím, že nejen armáda ale i vyšší stavební úřady budou pro přírodu přínosnější.
Odpovědět
DV

Daniel Vondrouš

14.4.2021 10:43 Reaguje na Michal Ukropec
O "ekologistických strukturách" jsem nic neslyšel, ale ekologické organizace společně hodnoti před volbami výsledky vlády pravidelně. Ta minulá dopadla v hodnocení tragicky http://zelenykruh.cz/ekologicka-politika-vlady-3-splnene-zavazky-8-nesplnenych-a-8-castecne-splnenych/.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.4.2021 10:47 Reaguje na Michal Ukropec
Já teda nevím co tady s těma Boleticema???
Ta analogie se stavebními úřady mi fakt uniká.

Leda že bychom stavební řízení šoupli pod MO ... to by byl docela originální přístup:-).
Odpovědět
Sl

Slovan

14.4.2021 19:53 Reaguje na Michal Ukropec
Kolikrát za rok se v Boleticích prosím pěkně pohybujete? Kolik km tam nachodíte a jakou část máte prošlou? Já se tam pohybuji několikrát za rok (pokud není zrovna covid), prochozeno to mám dost a to včetně její centrální části. Poprosím vás tedy o větší srovnání VÚ Boletice s NP Šumava.

Pokud tenhle paskvil od Kolovratníka projde, může se taky stát, že dalším generacím zůstanou zachovalé pouze ty vojenské újezdy díky tomu, že tam mají jaksi developeré a "civilové" smůlu. Bude to jen další důvod bojovat o to, aby se žádný z VÚ již nezrušil ani nezmenšil.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

16.4.2021 09:13 Reaguje na Slovan
Dlouho jsem tam nebyl, a párkrát jsem měl i propustku. Každopádně podle mě vypadají lépe než Šumava. Uvidíme jak dopadnou Brdy, když nyní mají tu "odbornou" ochranu.
Odpovědět
Sl

Slovan

16.4.2021 16:43 Reaguje na Michal Ukropec
Půlka Boletic je součástí CHKO Šumava. Největší kouzlo spočívá v tom, že ať jdete kamkoli, nikoho nepotkáte (pokud by vás někdo chytil bez povolení, máte celkem průser) a když, tak opravdu hodně výjimečně (a to většinou v těch okrajových částech) a že nenarazíte na žádná lidská sídla nebo pole. Prostě opuštěné místo, kde na mnoha místech nachytíte ani pořádně signál. Armáda je vlastně jeden z nejefektivnějších ochránců přírody - její prostory jsou zakázaným územím pro civilisty (kteří to tedy nemohou zničit) a nikdo proti tomu ani neprotestuje. Kdyby podobné území měla AOPK a zavedla tam také zakázaný prostor pro veřejnost z důvody ochrany toho území... to by bylo řevu, jak ochrana přírody buzeruje lidi! Tady jsou problémem i jen 1 zóny v NP a CHKO...

Šumava je perfektně řízený národní park - správa parku nemůže za to, že je to místo veřejné a tedy na některých místech příliš navštěvované, protože je atraktivní. Z toho ji nikdo obviňovat nemůže. To je každého problém, že si neumí najít klidná místa, kterých je na Šumavě stále mraky...

Brdy se jen nesmí stát oblíbeným místem developerů nebo "turistů". Samozřejmě bylo lepší, když tam byl VÚ. Ale současná správa zatím odvádí dobrou práci.

Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.4.2021 06:23 Reaguje na Slovan
Horší než developeři jsou dotace. Ty zničí vše a všude.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

14.4.2021 08:26
ten tlak na NP je naprosto nechutný, jedná se o tak mizivou rozlohu v rámci ČR a stejně se budou tito ekoteroristé snažit omezit fungování ochrany posledních zbytků divoké přírody.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.4.2021 09:44
Pokud tohle projde bude to Armagedon,místo kde se uskuteční konečná bitva mezi Bohem a Satanem,pro zbytky přírody v ČR.

Už tak se kazisvětům všeho druhu podařilo oklestit ochranu přírody více než dost. Zde mluvím o platné novele stavebního zákona,vyloučení spolků ze správních řízení a Nálezu ÚS ČR, které toto developerské eldorádo posvětil nejtěsnějším rozdílem jednoho hlasu.
Každý den ubude v ČR 15 ha zemědělské půdy a "skvělé" záměry investorů se daří prosazovat plošně po všech chráněných územích v ČR.
Ochrana přírody se v této republice dělá akorát hubou a je to doslova k zblití.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.4.2021 10:44
SZ nemusím, ani trochu, paní Kolínskou taky ne ... i když jsou tam horší ... o dost ... ale tady má pravdu na 100%.

Ono obecně platí, že pod čím je podepsaný Kolovratník, to je průser.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

14.4.2021 11:14
Díky za zpravodajování tohoto návrhu. Jenže sněmovna to asi opravdu neshodí pod stůl. Tuhle a ty další analýzy musí dostat všichni poslanci a veřejnost. Ale nedělám si iluze. Až když Národní parky nebudou, tak se po tom veřejnost bude pídit, kde se stala chyba. Jinak to bohužel nikoho nezajímá.
Lidé chtějí sjezdovky ze Sněžky, levné ubytování v samém srdci našich hor, aby to nebylo k vlekům daleko. Po nás potopa.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.4.2021 14:54
Snaha zrychlit stavební řízení je chvályhodná, ale to provedení je z pohledu životního prostředí naprosto špatné. Pokud bude schválen návrh nového stavebního zákona, jak je nyní připraven pro třetí čtení, korupce bude jednodušší.
Držím palce, aby tenhle ropácký návrh neprošel.
Odpovědět

Jirka Černý

15.4.2021 16:09
Tohle je následek arogantního přístupu ochránců na všech úrovních. Sice to nezní moc logicky ale spoustě lidí to může připadat jako ta lepší možnost.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2021 22:20 Reaguje na Jirka Černý
Správa CHKO je důležitacká k lidem, co si chcou v CHKO postavit roubenku třeba na zborenisti, ale na developery si netroufne. Možná ani ta korupce není nutná. Tohle jako lepsi moznost vypada. Otazka je, jestli se da doufat na zájem o rozumná řešení u jakýchkoliv úředníků, které člověk osobně nezná.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist