https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petran-kolinska-konec-uhli-v-praze-zeleny-kruh-vita-prvni-krok-prazskeho-zastupitelstva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petra Kolínská: Konec uhlí v Praze – Zelený kruh vítá první krok pražského zastupitelstva

20.9.2019
Praha díky nové vyhlášce jako první omezuje vytápění uhlím v kamnech. Ilustrační snímek.
Praha díky nové vyhlášce jako první omezuje vytápění uhlím v kamnech. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Zelený kruh považuje včerejší hlasování zastupitelstva hlavního města o vyhlášce, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích, za prospěšný krok, který pomůže snížit vysoké znečištění ovzduší v Praze a zlepší kvalitu života zejména v okrajových částech města. Vyhláška zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks v kamnech a kotlích dvou nejhorších emisních tříd. Nová pravidla budou účinná od 1. října 2020.
 

Přístup Prahy v této oblasti považujeme za pozitivní příklad i pro další města a obce. Zároveň s ohledem na neutěšenou situaci kolem znečištění ovzduší považujeme za důležité, aby samosprávy získaly větší pravomoci pro regulaci spalování uhlí na svém území. Místní radnice nejlépe vědí, nakolik je trápí znečištění ovzduší a nakolik je potřebné zpřísnit podmínky pro vytápění domácností. Současný zákon o ochraně ovzduší jim ale tuto pravomoc dává pouze ve velmi omezené míře.

Podle kvalifikovaných odhadů se vyhláška dotkne stovek domácností. Dopad na zlepšení situace však bude významný, neboť dopad emisně nevyhovujících kotlů (např. na území menší městské části) na místní kvalitu ovzduší v topné sezóně je znatelný.

Důvodová zpráva ke schválené vyhlášce uvádí, že více než 69 % území Prahy je dlouhodobě zasaženo alespoň v jednom z parametrů znečištění ovzduší nadlimitními hodnotami a vytápění domácností představuje hlavní zdroj emisí benzo[a]pyrenu s podílem 90,4 % na celkových emisích této látky. Hlavní příčinu takto vysokého podílu lze spatřovat ve spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů.

Možnost vydat vyhlášku vychází z nedávné novely zákona o ochraně ovzduší. Obecně závaznou vyhláškou lze zakázat spalování vybraných druhů pevných paliv ještě před 1. 9. 2022; tj. před datem, kterým bude ze zákona zakázáno spalovat pevná paliva v kotlích 1. a 2. emisní třídy, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším).

Praha díky nové vyhlášce jako první omezuje vytápění uhlím v kamnech. Vzhledem k nízkému počtu domácností, které využívají tento způsob vytápění, i k tomu, že se často jedná o významné lokální zdroje znečištění, by zákaz měl být doprovázen dotačním programem podporujícím náhradu čistším zdrojem. Majitelé kamen totiž nemohou být příjemci kotlíkových dotací.


reklama

 
foto - Kolínská Petra
Petra Kolínská
Autorka pracuje pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

20.9.2019 20:40
Problematické je, že nikdy nikdo neprokázal třeba tu produkci benz-a-pyrenu z briket a uhlí.
Tento zákaz je v podstatě fašistický a organizace, které ho vítají, mají k fašismu velmi blízko.
Odpovědět
VZ

Víme Známe

22.9.2019 09:28 Reaguje na Jan Šimůnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyren
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2019 19:38 Reaguje na Víme Známe
V kotlích bývá většinou přes těch 600. I ve starých. A museli by prokázat, že je to skutečně významný zdroj (sami přiznali, že žádnou takovou studii nemají k dispozici).
Odpovědět
PB

Peter Banas

25.9.2019 22:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano většina studií se opírá pouze o jediný fakt že to začalo s průmyslovou revolucí.
Jenže s počátkem průmyslové revoluce se pojí emise dalších různých prvků a jejich sloučenin.
K tomu aby vzniklo uhlí z biomasy nestačí pouze biomasa a tlak.
Co chybí kdo uhádne? Ano teplo.
Muselo tu být šílené teplo aby vzniklo uhlí.
Kdo ví jak ono to teplo bylo hnědé uhlí méně tepla černé uhlí více tepla?
Co ještě kromě plynů vypouští lidstvo do přírody?
Jaké látky kdo odpoví?
Většina toho co je v přírodě koluje kolovalo a kolovat bude i bez nás.
Něco více něco méně.
Co jsme mi lidé velmi výrazně uvedli do pohybu je soubor minerálů.
V mořské vodě jich je nejvíce a mají určité množství některých je více některých méně některých je velmi málo.
Ta nejrozšířenější sloučenina se jmenuje Chlorid sodný sůl Na Cl a to není vše tato sloučenina dokáže neuvěřitelné divy při sloučení jejího původně pevného skupenství vodou dojde k tomu že se fyzikální vlastnosti vody změní. Z demineralizované se smísením se solí stane vodič a ne jen to její fyzikální vlastnosti se dále dramaticky mění čím je výši koncentrace soli ve vodě tím je více potlačena schopnost přechodu do pevného skupenství.
To je dle mého názoru jeden z důvodů proč u nás na zemi dochází ke klimatickým změnám.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.10.2019 13:01 Reaguje na Peter Banas
Salinita vody se od dob, kdy se to měří, nezměnila prakticky nijak. A slaná moře tu byla už v minulých geologických érách; po některých zbyly solné vrstvy, některé i těžitelné (Vělička, Salzburg), někde slané prameny (východní Slovensko, v Čechách Slaný).
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist