https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-co-ukazuji-predstavy-zelenych-aktivistu-o-uhelne-komisi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Co ukazují představy zelených aktivistů o uhelné komisi?

5.6.2019
Ekologistické organizace Hnutí Duha, Greenpeace ČR, Zelený kruh Calla uveřejnily své představy o práci a složení připravované uhelné komise. Jednou z jejich hlavních tézi je, že uhelné zdroje nesmí být nahrazeny zdroji jadernými. / Ilustrační foto
Ekologistické organizace Hnutí Duha, Greenpeace ČR, Zelený kruh Calla uveřejnily své představy o práci a složení připravované uhelné komise. Jednou z jejich hlavních tézi je, že uhelné zdroje nesmí být nahrazeny zdroji jadernými. / Ilustrační foto
Foto | Pom2 / Flickr
Zelené organizace zveřejnily svou představu o složení a práci budoucí uhelné komise. Podívejme se na to, co lze vyčíst z jejich představ.
 

Ekologistické organizace Hnutí Duha, Greenpeace ČR, Zelený kruh Calla uveřejnily své představy o práci a složení připravované uhelné komise. Jednou z jejich hlavních tézi je, že uhelné zdroje nesmí být nahrazeny zdroji jadernými. Což zdůraznil hlavně Eduard Sequens předseda Calla.

Bohužel je vidět, že ani Greta Thurnbergová a ani vysoký počet stávkujících studentů u nás ekologické aktivisty nedokázaly oslovit a přesvědčit o důležitosti snížení emisí oxidu uhličitého. Ani celosvětové středoškolské stávky za klima nevyvolaly u zelených aktivistů reflexi a pochopení, že hlavní prioritou je snížení emisí. Neslyší slova Grety Thurnbergové, že je třeba jednat, jakoby hořelo, a poslouchat vědce hlavně z IPCC. A právě ti říkají ve své zprávě, že náhrada uhlí plynem není řešení. A to ani v případě, že se budou uvažovat pouze emise při jeho spalování a ne emise metanu a CO2 při jeho těžbě a přepravě. A také, že pouze s obnovitelnými zdroji bez využití jaderných zdrojů a/nebo fosilních zdrojů se záchytem CO2 není možné potřebné snížení dosáhnout.

Ani současný světový tlak na snížení emisí nevedl u zelených aktivistů k reflexi dopadů jejich předchozích aktivit proti nízkoemisním zdrojům, které například způsobily, že Německo má v elektroenergetice násobně vyšší emise než Francie a uhelné elektrárny bude provozovat nejspíše až do roku 2038. I poté bude intenzivně využívat fosilní zdroje v podobě plynových. I u nás jsou emise vyšší, než by mohly být, kdyby politici i aktivisté, a to i ti zelení, postupovali racionálněji, na základě vědeckých a technických faktů s odhodláním opravdu emise snížit. Stále je u nich bohužel prioritou ideologický boj místo snahy o úbytek emisí.

Bude zajímavé sledovat, jestli alespoň při jednání komise budou reflektovat požadavek, který sami zmiňují, Tedy, že není možné v zadání předjímat řešení, čím se nahradí uhlí, tedy například jejich apriorním vylučováním využití jaderných bloků. Pro výsledek práce komise bude důležité, jak racionálně budou všichni členové postupovat. Jestli budou schopni dospět ke konsensuálnímu rozhodnutím, které se i ve výzvě zelených aktivistů požaduje. Pokud opravdu chceme efektivně snížit emise bez toho, aby se ohrozila stabilita společnosti, je potřeba rozhodné společné úsilí.

Je nutné zajistit, aby i v nadcházející náročné době bylo Česko schopné si zajistit dostatečný potřebný výkon a dodávky elektřiny pro obyvatelstvo i průmysl. A to i pro narůstající elektromobilitu. To musí reflektovat i scénář odstavování uhelných zdrojů. Zatím jsme sice exportérem, ale to se již brzy změní. Podrobný rozbor rizik a možných scénářů, které nás v energetice čekají, je zde. Navíc v našem okolí začne být nedostatek zdrojů v době, kdy nefouká a nesvítí. Těžko tak lze spoléhat na dovoz elektřiny v tomto období.

Česká republika nemá mořské pobřeží. Jak to vypadá v této situaci, lze vidět u sousedního Bavorska. To má jen velmi malý podíl elektřiny z větru a slunce, a to i přes obrovské úsilí a náklady, které byly v této spolkové zemi do této oblasti investovány. Většina koncepcí zelených organizací předpokládá vysoký podíl využívání biomasy pro výrobu elektřiny. Ovšem nejen pěstování kukuřice pro bioplynové stanice ještě více rozšíří intenzifikaci zemědělství a zhorší už tak environmentální situaci naší krajiny. A tu bychom spíše měli chránit. Vyloučení jaderných elektráren z našeho mixu by tak zákonitě vedlo k intenzivnímu rozvoji velkých plynových zdrojů s příslušnými dopady nejen v oblasti emisí CO2. Komise tak bude mít před sebou náročnou práci a uvidíme, jak k jejímu úspěchu přispějí zmíněné zelené organizace a zda dokáží pro snížení emisí CO2 překonat svá ideologická dogmata.

Psáno pro Ekolist, Osla, Neviditelného psa a iUhlí


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LM

Ladislav Metelka

5.6.2019 09:06
Bohužel, tady asi nelze předpokládat, že by někteří lidé byli schopni povýšit rozum a logiku nad ideologii. Už dlouho si myslí, že ideologií změní přírodní zákony...
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

5.6.2019 09:20
Jasný a kompaktní článek!

Zelení aktivisté by měli jasně ukázat, jak si konkrétně v ČR představují VZNIK i CHOD energetiky založené převážně na OZE, kde za 80 EUR/MWh (to je očekávaná cena z nových bloků JE) zajistí stabilní dodávky elektřiny z OZE. Kde seženou firmy, aby během cca 20 let vybudovaly potřebná výrobní zařízení včetně opatření pro stabilizaci dodávek a zhruba co 20 let (to je předpokládaná životnost výroben) výrobny obnovovaly. Opakuji, za 80 EUR/MWh.

Docela chápu, že zastánci OZE nechtějí o takových záležitostech diskutovat a pouze mávají svými "studiemi".
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

6.6.2019 08:56
Řekl bych, že neustále zeleným opakovat nabídku k věcné diskusi, je jediné, co lze smysluplného provádět. Klimaskeptici v tomto nejsou vůbec lepší než zelení. Taky si melou své nepodložené mantry.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.6.2019 12:15 Reaguje na Jiří Svoboda
Klimaskeptici mají podloženo vše. Navíc jsou to zelení, kteří by měli jednoznačně prokázat, že to, co prohlašují, nejsou nesmysly. Klimaskeptici v podstatě nemusejí, protože po společnosti nic nechtějí. Je to zelený póvl, který z ní (ze společnosti jako celku i z jednotlivců) ždímá na základě ničím nepodložených blábolů miliardy ročně.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

6.6.2019 13:50 Reaguje na Jan Šimůnek
"Klimaskeptici mají podloženo vše."... Tak to jste mě rozesmál... :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.6.2019 19:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Kdyby to nebylo v důsledcích tragické, tak by se dalo smát nad tím, jak klimaalarmisté berou slabé korelace, na hranicích statistické významnosti (a ne vždy z té "správné" strany) jako důkaz příčinných souvislostí, aniž by to měli nějak analyticky podloženo.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

7.6.2019 20:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Četl jste si někdy, jak argumentuje guru klimaskeptiků Kremlík? VUML hadra.

Co není u teorie antropogenního oteplování podloženo? Že spalováním fosilních paliv vzniká skleníkový plyn? Že se tím snižuje tepelné vyzařování Země a tím nutně roste teplota? Že vyšší teplota atmosféry znamená její vyšší absolutní vlhkost a tudíž další navýšení skleníkového jevu? Co vyčítáte těmto tvrzením, které analyticky podporují teorii antropogenního oteplování?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.6.2019 05:49
Klimaalarmisté po společnosti něco chtějí (peníze a moc), tudíž oni musí nezpochybnitelně prokázat, že současný klimatický výkyv je antropogenní, na rozdíl od všech ostatních.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.6.2019 09:01
Pane Šimůnku, k tomu "zazelenění" pouští: Není to způsobeno vyšší vlhkostí ani vyšší koncentrací CO2, ale posunem oblasti monzunových srážek do vyšších zeměpisných šířek. A nepředstavujte si pak Saharu jako zelenou krajinu. Je to spíše step, nebo suchá savana...
Nevykládejte tady bludy...
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.6.2019 20:31 Reaguje na Ladislav Metelka
Je to způsobeno tím, že rostlinám stačí k získání stejného množství CO2 méně průduchů, kterými (jako malus) ztrácejí vodu. Proto jsou s to vyžít i v suchých oblastech. A děje se tak i v oblastech mimo monzuny.

Jistě tam vznikne step, ale ta může být (např. po vnesení organiky do půdy, po odstranění teplotních extrémů, které jsou typické pro půdu bez porostu, atd.) pionýrská pro další biotopy.

Jinak na Sahaře byly prokazatelně i roztroušené lesy, bažiny i sladkovodní jezera.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

11.6.2019 11:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Ta úvaha ohledně snížení respirace a tudíž ztrát vody při navýšení hladiny CO2 je logická. Jde o to, jaký to znamená kvantitativní efekt.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.6.2019 18:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi docela velký, protože počty průduchů na zkamenělých listech se berou jako jeden z markerů koncentrace CO2 v atmosféře v době, kdy ta rostliny byly živé (porovnává se to zpravidla s nejbližšími příbuznými recentními druhy, pokud to není druh dodnes existující).
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

12.6.2019 09:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vůbec nezpochydňuji např. nepřímou úměru mezi koncentrací CO2 a hustotou průduchů. Je ale dýchání rostlin vůbec dominantním mechanismem odparu vody z rostlin? Abychom se tu nebavili o efektu velmi nepodstatném.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.6.2019 12:50 Reaguje na Jiří Svoboda
U suchomilnějších druhů ano, protože mají docela silně na povrchu vyvinutou voskovou vrstvu, bránící prostupu vody, a ta může ven jen těmi dýchacími průduchy.
U druhů adaptovaných na vysokou vlhkost vzduchu ne, tam naopak rostlina může listy vodu přijímat, takže si doplňuje vodní bilanci i třeba rosou, takže na vyšší CO2 nebude reagovat omezením dýchacích pórů, a ty navíc nejsou klíčové pro ztráty vody z organismu.
Nedávno byl na listech některých rostlin (vyžadujících spíš hojně vody) objeven mikrobiom, schopný zachycovat dusík ze vzduchu (podobně jako u fazolí symbiotické bakterie na kořenech).

Takže obecně se dá očekávat, že pouštní a polopouštní rostliny budou s to expandovat s vyšší koncentrací CO2 do sušších oblastí (kde dříve nerostly), rostliny z vlhčích oblastí budou spíš utilizovat více uhlíku do biomasy a silněji porostou (nebudou-li to mít nějakou regulací zablokované).
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist