https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-nemecko-planuje-nahradit-uhelne-bloky-spalovanim-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů

16.4.2021
Britská elektrárna Drax spaluje jak uhlí, tak i biomasu. Je to cesta?
Britská elektrárna Drax spaluje jak uhlí, tak i biomasu. Je to cesta?
Německo stále více uvažuje o podpoře přeměny uhelných elektráren na spalování biomasy. Následovalo by tak Velkou Británii, Dánsko a Holandsko, které dovážejí masy dřevní hmoty v podobě pelet a spalují je pro výrobu elektřiny. Evropská unie sice tuto produkci elektřiny považuje za bezemisní a čistou, reálně však jde o environmentální zločin.
 

Už před čtyřmi lety jsem varoval před masivním spalováním dřeva v bývalých uhelných elektrárnách v Dánsku a Velké Británii. Tyto země nemají dostatek lesů na tak masivní pálení pro výrobu elektřiny. Dřevěné pelety nebo dřevní hmota v jiné podobě se tak dovážejí z Ruska, severu Evropy a Ameriky. Již tehdy jsem psal, že z environmentálního hlediska se to stane opravdu katastrofou, až se k této tendenci připojí Německo.

Letošní leden v německé elektroenergetice ukazuje, že náhrada klasických zdrojů (šedá barva) bude opravdu náročná a nelze ji postavit pouze na fotovoltaice a větru.
Letošní leden v německé elektroenergetice ukazuje, že náhrada klasických zdrojů (šedá barva) bude opravdu náročná a nelze ji postavit pouze na fotovoltaice a větru.
Zdroj | Agorametr

Zdá se, že se mé obavy začínají naplňovat. Německo v roce 2022 odstaví všechny své jaderné bloky. Zároveň se zvyšuje tlak na odstavování uhelných elektráren. K jeho urychlení působí i rychlý růst cen emisních povolenek, jejichž cena překročila hodnotu 40 euro za tunu. Další nárůst se dá očekávat a nevylučuje se v budoucnu dosažení i 100 euro za tunu. Dramaticky se tak zvyšuje cena elektřiny z uhelných elektráren. Ekonomicky tak mohou být odstaveny ještě dříve, než jsou dosavadní německé plány. Nedávno byla například odstavena i elektrárna Moorburg. V principu by je sice mohly nahradit plynové bloky, ale jejich cenu také cena emisních povolenek silně ovlivní. Pokud tak půjde nahoru i cena plynu, což se může v situaci, kdy k němu bude přecházet stále více evropských států, bude problém i s ekonomikou využívání plynu.

Jak je vidět například i z dat z letošního ledna, tak v zimním období nejsou výjimkou několikadenní období, kdy vítr fouká minimálně. Fotovoltaika v té době nedodá téměř nic. Ani další dramatické zvýšení instalovaného výkonu těchto zdrojů tak situaci s nedostatkem výkonu v období zimních inverzí nevyřeší. Navíc má Německo stále větší problémy hlavně s výstavbou větrných farem ve vnitrozemí a v posledních letech se mu v tomto směru nedaří plnit plány. To, že rostoucí nedostatek výkonu ohrožuje elektrickou síť a hrozí blackoutem ukázal letošní 8. leden.

Podle odhadů by se mělo Německo po roce 2022 změnit z čistého exportéra na čistého importéra. Začne mít také problém s udržením bezpečnosti sítě, hlavně ve svých jižních zemích. Odstavením jaderných bloků bude nejvíce postiženo Bavorsko. Kvůli tomu Německo posiluje propojení s ostatními zeměmi. Ovšem je otázkou, které z nich budou mít v kritické době přebytky pro export. Právě na jihu se mají také stavět čtyři nové velké plynové zdroje, které si objednal provozovatel elektrické sítě. Jednu z nich buduje i společnost EPH. Ty se nebudou financovat prodejem vyrobené elektřiny, ale budou se používat výhradně pro zajištění bezpečnosti přenosové soustavy, jejich vlastníkem bude tedy její operátor a budou hrazeny z poplatků za přenosové služby.

Nejen odborníci, ale už i politici, si stále více uvědomují, že Německu už může velice brzy hrozit kritický nedostatek zdrojů pro pokrytí období, kdy nesvítí a nefouká. Vzhledem k nejistotě okolo cen emisních povolenek i plynu nedává výstavba plynových zdrojů příliš smysl. Podle nedávného článku v listu Handelsblat tak německé ministerstvo hospodářství připravuje dotační program pro podporu nejen paroplynových bloků, ale také pro přestavbu současných uhelných elektráren na zařízení pro spalování biomasy. Cílem je zajištění dostatku výkonu pro náhradu jaderných a uhelných zdrojů. Alokace této podpory by mohla být v řádu miliardy euro.

Sklady na dovezenou biomasu u elektrárny Drax.
Sklady na dovezenou biomasu u elektrárny Drax.
Zdroj | DRAX

Výhodou přestavby na biomasu je, že v tomto případě jde formálně o zdroj bez emisí a nemusí tak pořizovat emisní povolenky. I když v reálu má elektrárna spalující dřevní hmotu nejen emise oxidu uhličitého, ale vypouští i škodliviny. Inspirace pro tuto konverzi je přebírána právě z Velké Británie, Dánska a Holandska. Studii o možnostech v Německu připravila společnost Enervis, která odhaduje možnost přebudovat na spalování biomasy 4 GWe výkonu. Při předpokládaném ročním provozu 3500 hodin by tyto elektrárny a relativně nízkým nákladům potřebných na přebudování by podpora nemusela být tak vysoká.

Německo se chystá vydat cestou spalování biomasy, jako se provozuje v elektrárně Drax.
Německo se chystá vydat cestou spalování biomasy, jako se provozuje v elektrárně Drax.
Zdroj | DRAX

Výkon 4 GWe odpovídá britské elektrárně, která byla také přebudována na spalování pelet. Ta potřebuje ročně 7,5 milionů tun pelet, což reprezentuje 15 milionů tun dřeva, a tedy zhruba 12 000 km2 lesa (myslí se udržitelná plocha, která dokáže zajistit uvedenou každoroční dodávku). Stejně jako Velká Británie by Německo potřebné pelety nebo dřevo muselo dovážet ze zámoří. Do německých přístavů by tak místo lodí s uhlím putovaly lodě s peletami. Němečtí zastánci této cesty prohlašují, že půjde pouze o „udržitelnou“ biomasu a odkazují na nárůst produkce pelet ve světě. Třeba to i „udržitelné“ bude, ale paseku na životním prostředí to udělá velkou a bez emisí to opravdu nebude. Problém je, že o výrobě elektřiny spalováním dřevní hmoty místo fosilních paliv a jádra uvažují i další země. Jde například o Japonsko, které určitě nemá dostatek lesů a pelety bude dovážet ze zámoří. Zainteresovaná sdružení uvažuji totiž o 15 % podílu spalování biomasy na výrobě elektřiny do roku 2050. Mělo by to být důležitou součástí cesty k uhlíkové neutralitě. Co masivní poptávka udělá s cenou a lesy hlavně v méně vyspělých zemích není úplně jasné, ale nebude to nejspíše nic pozitivního.

Pokud opravdu Německo přejde k masivní náhradě uhlí biomasy, ještě více to zvýrazní absurditu diskuze v Evropské unii. Intenzivní a úspěšný boj a kampaň zelených aktivistů proti jaderným zdrojům a za intenzivní využívání biomasy vedl k tomu, že opravdu nízkoemisní jaderné zdroje nahazují zdroje plynové a na biomasu. Kácení lesů v zámoří, jejich dovoz do Evropy dieselovými motory a spalování v bývalých uhelných elektrárnách má nálepku zeleného a čistého zdroje. Jaderné zdroje sice nedávno odborná komise označila za udržitelné a z environmentálního hlediska určitě ne horší, než jsou obnovitelné zdroje. Takže by mohly dostat také ten správný certifikát. Hned se však zvedl obrovský odpor zelených politiků v evropském parlamentu, takže konečné rozhodnutí je velice otevřené. Německo ale v každém případě musí stabilní jádro a uhlí něčím nahradit. Zbývá mu k tomu pouze ruský plyn a biomasa. A při vysoké ceně povolenek tak bude ekonomický tlak na dovoz pelet a jejich spalování v bývalých uhelných blocích enormní.

Spálíme své i cizí lesy pro výrobu elektřiny? Okolí Modravy.
Spálíme své i cizí lesy pro výrobu elektřiny? Okolí Modravy.
Zdroj | Vladimír Wagner

U nás svorně všechny politické strany svým politikařením přispívají razantními kroky k rozvratu naší energetiky a nastolení situace, že se žádný nový jaderný blok nepostaví. Je tak možné, že nakonec budeme také pro elektřinu pálit pelety. Nevýhodou pro nás bude to, že nemáme námořní přístavy a doprava pelet k nám tak bude náročnější. Je pak otázkou, jak udržíme konkurenceschopnost svého průmyslu, když budeme elektřinu vyrábět z ruského plynu získávaného z Německa z plynovodu Nord Stream a zámořských pelet dovážených přes německé přístavy.

Energetické zdroje využívající biomasu mají své opodstatnění hlavně v decentralizované podobě a s využitím hlavně místních zdrojů odpadní biomasy. Ovšem popsaný stav masové produkce elektřiny z biomasy, ke kterému se dospělo tlakem zelených aktivistů, je něco úplně jiného. Podrobný popis možností i limit využití biomasy jsme popsali s kolegou Janem Kašinským v dřívějším článku.

Jak to je s ekologickou elektřinou v Nizozemí, ukazuje následující video. A stejnou cestou jde celá Evropská unie:

Pokud chceme dosáhnout nízkoemisního mixu, bez jaderných bloků se u nás neobejdeme a před odstavením uhelných bloků musíme mít za ně náhradu.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (178)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.4.2021 07:13
V tomto světle kůrovcová kalamita přišla celkem vhod. Vytěžit a spálit. Ekologicky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 09:10 Reaguje na Karel Zvářal
A co pak? Technologi je potřeba stéle živit. Já vím, pak půjdou borovice, pak listnáče, ale já si Čechy a Moravu jako lesostep až polopoušť prostě nedokážu představit.
Někdy je výhoda, když to má člověk zapár.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.4.2021 18:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale,ale, to Vaše vzorové Německo je najednou nevzorové? I já to mám "za pár", al mám pravnoučata a těm to nejen nepřeji, ale budu přímo proti tomu nahrazení uhlí dřevem. J e to zločin a ne jen enviromentální. Je to zločin kriminální a mělby být jako takový stíhán trestán orgány činnými v trestním stíhání. Velká Británie, Dánsko, Holandsko a Německo mají zločinné vlády, když toto ty vlády nestíhají a netrestají, protože kdo se zločinci spolupracuje stává se spolupachatelem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 19:36 Reaguje na Jiří Daneš
Ta polopoušť tu bude právě proto, že se pálí uhlí.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 09:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně. Co vy napíšete, to má vždycky hlubokou logiku.
Polopoušť tu bude, protože z každé uhelné elektrárny ráno vyletí hejno kůrovců - a šup do lesa.
A lesy si nebudeme spalovat kvůli tomu, že když není uhlí, musí se něčím nahradit. Ne. Budeme je pálit kvůli tomu, že pořád ještě pálíme uhlí. Konečně jste nám to vysvětlil.

A jádro nebudeme mít proč?
Protože je lepší spálit si lesy, než zapomenout na pitomé dohady a zdržování a stavět nové bloky RYCHLE?
A ty lesy je asi vhodné spálit mimo jiné i proto, že pak bude dost místa na soláry.
A na holých kopcích to fouká lépe než na zalesněných, takže je hned lepší šance doplnit ten nový pokrokový energetický mix fofrníky.
Ať svět vidí, že v realizaci Green Deal nezaostáváme - a závidí.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

18.4.2021 11:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Nu němci jsou ve spalování dřevní štěpky mnohem dál než ČR. A nepálí jen kůrovcové kalamitní dřevo, ale i komunální náletové dřeviny. Proto i německá úprava obecních prostranství je na rozdíl oproti těm českomoravským o level výše. Příroda není jen místem rekreace ale i podnikání. A tím nemyslím, jen polovičaté českékrajiny cz.
Odpovědět

Viktor Šedivý

18.4.2021 13:53 Reaguje na Krejcar Stanislav
Pálit to, co se vyřeže při úklidu v obci, je činnost s mizivou energetickou výtěžností. Pod kotel elektrárny to musíte hrnout buldozerem, ne tam házet větvičky.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

16.4.2021 19:02 Reaguje na Karel Zvářal
Jo a nejlepší je, když k tomu dají ilustrační záběry - chladících věží ze kterých stoupá vodní pára.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 09:19 Reaguje na smějící se bestie
Těžko někde vyfotíte elektrárnu tak, aby na snímku nebyla pára nad chladicími věžemi.
Ostatně pára je skleníkový plyn a nevznikla sama od sebe. Někde poblíž těch věží muselo něco shořet (pokud se tam neštěpilo jádro). V tomto případě tam hořela dřevní hmota - A VO TO DE. To je totiž takové zvěrstvo, že i smějící se bestie by se měla přestat smát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 23:03 Reaguje na smějící se bestie
Nevím, jstli víte, že silně přes 60% výkonu JE (i uhláku) se vyhodí, jde do odparu.
Jen JE Dukovany spotřebují vody jak milión obyvatel!!

Přitom Jihlavka je dnes už čůrek a průtoky stále klesají a za pár let nebude možná ani dost vody na chlazení stávajících bloků a ti šílenci tam chtějí postavit další!!!
Původně se počítalo, že jak to postaví starou JED vyhodí, ale to se nestane.

A řešení? Celého nového mastodonta JED odpískat a soustředit se na hejno malých SMR reaktorů pro větší města a hlavně na výstavbu fve a akumulací.

Prostě jak všechny normální země.......
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.4.2021 15:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Když už kritizujete nevýhody, tak přitlačte.
Těch 60 % výkonu, to platí jen pro ty úplně nejvypiplanější elektrárny. U většiny je to 70 %.

Takže kdyby se tohle teplo z uhláků využilo, nemuselo by hořet uhlí v žádné lokální teplárně.

Jinak - s myšlenkou, že budoucnost by měla být ve využití malých JE poblíž měst a s kogenerací, jsem do těchto diskusí přišel já (a už před hodně dlouhou dobou).
Moc mne těší, že jste ji i vy vzal za svou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 07:17
Člověku je líto, když vidí , jak ve jménu světlých zítřků (opět) dokážeme ničit poslední zbytky přírody, a to naprosto zbytečně.

Němci mají se spalováním své historické zkušenosti, tak jim to půjde hezky od ruky.
Kde se vůbec tohle šílenství s OZE zastaví , a dá se vlastně ještě
zastavit ?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.4.2021 07:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Obávám se, že nedá. Pokud o transformaci energetiky bude rozhodovat ideologie, tak jak se to aktuálně děje, pak to nedopadne dobře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 09:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Možná by stačilo zklidnit hormon, žádné šílenství se nekoná, prasárna to je, ale zase nic fatálního. 40 mld. tun CO2 ročně emitovaného do atmosféry z fosilních paliv je daleko horší zásek.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.4.2021 18:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdybyste znal fysikálně-chemické zákony, tak byste věděl,že k získání stejného množství elektricé energie spálením dřeva vznikne stejné množství exhalací jako při spálení uhlí. To má navíc tu výhodu, že jeho spalování neprodukuje vodní páru a páry dalších chemických sloučenin, produkovaných při spalování dřeva, jako jsou kresoly (2-methylfenol,
2-hydroxy-1-methylbenzen
3-methylfenol,
3-hydroxy-1-methylbenzen
4-methylfenol,
4-hydroxy-1-methylbenzen) a další látky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 19:39 Reaguje na Jiří Daneš
Vy nechápete rozdíl mezi klimatem a počasím.
Vy nechápete rozdíl mezi uhlíkem oběhovým a fosilním.
To jsou celkem dost zásadní pojmy celého probému a pokud je nepochopíte, je zbytečné se k němu vyjadřovat.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

17.4.2021 12:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvědomte si ale, že je to pořád stejný uhlík.Fosilní přechází v oběhový a oběhový ve fosilní. Když les nespálíme, tak uhlík v něm uložený může přejít ve fosilní. Tím, že lesy budeme pálit, budeme urychlovat oběh uhlíku a v v podobě oxidu uhličitého v atmosféře ho bude víc. Výsledný efekt je vlastně stejný, jako když do oběhu přidáme další uhlík, který byl dříve fosilní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 17:10 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Hluboký pmyl, mezi uhlíkem fosilním a oběhovým je dost podstatný rozdál.
Fosilní uhlík vypadl z koloběhu už před milióny let, kdežto les se stále obnovuje a pokud je vykácen, uvolní prostor pro další stromy, vázající uhlík. Kdežto vytěžené uhlí je čistě navíc.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

21.4.2021 09:36 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Tohle PH nikdy, nikdy nevysvětlíte. Respektive vysvětlíte, ale PH si povede svou. Podle jeho teorie jsou na světě dva uhlíky: jeden (zelený, hodný, „oběhový" ...) nezpůsobuje globální oteplování, zatímco druhý (fosilní, zlý a já nevím jaká další negativní adjektiva mu přiřadit) způsobuje všechno zlo na planetě. Spalování lesů je zločin a ničí přírodu jak v místě původního lesa (odebírá organickou hmoty, minerály), ale i tam, kde se spaluje (polétavý prach - PM2,5 a PM 5, benzopyreny, benzofurany atd ...). O oxidu uhličitém už ani nemluvím. Je to ten „dobrý" oxid.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.4.2021 14:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Klima a počasí nechte na pokoji, nemají nic společného s výčtem sloučenin, které vznikají při hoření dřevní hmoty. Rozdíl mezi oběhovým uhlíkem a fosilním znám už ze školy, tehdy nás na to učitelé, nikoliv učitelky, upozorńovali a byli jsme z toho i zkoušeni. Nikdy by mě nenapadlo, že někdo bude o takové zamozřejmosti do nekonečna kecat, jako Vy Hanzl.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.4.2021 14:11 Reaguje na Jiří Daneš
samozřejmosti
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 22:56 Reaguje na Jiří Daneš
Při hnití dřeva vznikají prakticky úplně stejné chemikálie, jak při jeho spalování, především CO2. U hoření je víc prachových částič (kouř) možná jiné drobnosti vznikající při vzšší teplotě, ale to je celkem fuk. Na tom je založená teorie o biomase jako obnovitelné energie, který podle mě má trhliny. Ale pořád x násobně lepší, než fosil.
Odpovědět
Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

16.4.2021 08:58
Evropská civilizace spěje mílovými kroky ke svému zániku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 09:07 Reaguje na Václav Hellebrand
To hlásal už V.I.Lenin v roce 1918.
Od té doby to komáři hlásají pořád a denně.

Tak pořád čekám, kdy to řachne a furt nic, jen jim mezitím zbankrotoval ten nablblej komunismus.
Odpovědět
MG

Milan G

16.4.2021 16:34 Reaguje na Pavel Hanzl
To vy jako člen KSČ musíte vědět nejlíp.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.4.2021 18:31 Reaguje na Milan G
KSČ je zrušená, ani Pavel Hanzl nemůže být členem. Už je to 31 let, neměl byste tak dlouho chrápat, zkuste se probudit.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 09:36 Reaguje na Jiří Daneš
Von myslel bejvalej člen...
Odpovědět
MG

Milan G

18.4.2021 18:34 Reaguje na Jiří Daneš
Chytrému napověz, blbce nakopni no a teď nevim co s váma. Pan Ploranský to pochopil na rozdíl od vás naprosto bez problému.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.4.2021 14:15 Reaguje na Milan G
Omlouvám se, že jsem si Vás dovolil upozornit na obecně známý fakt, ale zkustě se příště vyvarovat podobných nesmyslů, jako naznačování, že je někdo členem strany, která byla dávno, bohudíky, rozpuštěna.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Leninovi a jeho následovníkům se to holt nepovedlo, společnost ještě nebyla dost blahobytná na to, aby zblbla.
Teď to nejspíš zvládnou ty nové levičácké ideje, které lidstvo z nudy vymýšlí, protože když vyspělé části světa předaly všechny plody svého náskoku ve vědě a technologiích do Východní Asie, už se tady v Evropě nemusíme tolik namáhat výrobou a máme čas na krávoviny. Teď potřebujeme zážitky a ne děti, tak máme po jednom dítěti a nejlépe až ve čtyřiceti. Inu, proč ne? Pozvali jsme si plodné bližní z jihu, samé mladé a zdravé, ti nám populační růst zajistí. Doma to předvádějí přímo brilantně.
Politická podpora těchto idejí, které nejsou o nic méně nablblé než byl komunismus, je také posichrovaná.
V USA si na to zvolili Bidena. V Evropě jim fandí ti, co mají hlavní slovo ve vedení EU, Mamá Merkel počínaje. Ve Skandinávii už si i píšou potřebné "pokrokové" zákony. Vede Norsko. To je totiž nejbohatší, takže Norům leze blahobyt na mozek a na magoření mají ještě víc času než je ho jinde.

A u nás doma se nám ty lepší zítřky chystají zařídit Piráti.
Odpovědět
li

17.4.2021 10:38 Reaguje na Karel Ploranský
Ještě bych doplnil,že Norům ten blahobyt zajistila právě ta "zlá" ropa-pokrytectví číslo jedna.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 09:02
Němci mají historicky nedůvěru v jadernou energetiku, vybudovali toho sami hodně, ale dost je dostal Černobyl, k tomu Fukušima, další byly Putinovy řeči, že má všechny německé JE v dostřelu svých raket z Kaliningradu atd. atd. asi toho bylo daleko více.

To rozhodnutí odstavit všechny funkční JE považuji za velmi nešťastné a pořád doufám, že to ještě dokážou zvrátit. Tady musím s panem Wagnerem souhlasit, elektrárna na dřevo vožené přes oceán je prasárna každopádně.
Pouze jsem nikdy nikde nečetl článek, který by to obhajoval, takže informace mám jen jednostranné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.4.2021 09:12
Docela bych věřil, že důsledným spalováním prakticky veškerého komunálního odpadu by šel výpadek jádra i uhlí v podstatě pokrýt. Pokud by se komunální odpad po přivezení hned odpadním teplem předsušil (aby tam nic při skladování nehnilo a nesmrdělo), mohly by takto předělané uhelné bloky pěkně vykrývat potřebu elektřiny v době nedostatku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 09:20 Reaguje na Jiří Svoboda
To by ale znamenalo, že OZE pokrývají třeba 90% naší roční spotřeby.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.4.2021 09:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne naší ale německé.

Asi máte pravdu, že ten komunální odpad není až tak velkým zdrojem. Řekl bych, že správný mix by byl 10 % odpadky a 90 % OZE + JE mix podle podmínek v zemi.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Je třeba zvýšit produkci odpadu , aby bylo co pálit po zvýšení spotřeby :-)
Odpovědět
ig

16.4.2021 09:56
Vždyť to je v pořádku, lesů máme nadbytek. Berme v úvahu i názory prostého lidu, například zde

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/strom-kdo-porazi-strom-tma-v-byte-vetve-kaceni-stromu.A210309_125905_dum_osobnosti_web

je jasně napsané, co si o těch otravných stromech lidi myslí :-)
Odpovědět

Jirka Černý

16.4.2021 12:03
Prostě celá ta slavná Německá bezemisovost je jedna velká faleš.
Vše to popírá přirozený vývoj. Parní stroj musel prokázat že je lepší než kůň, spalovací motor musel být výhodnější než parní stroj, atd. všechny vynálezy byly používány až když byly v naprosté většině parametrů lepší než to co se aktuálně používalo. Ale dnes je nová doba kdy nesmysl nahrazuje funkčnější zařízení protože si skupina neodborníků myslí že je to lepší řešení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:29 Reaguje na Jirka Černý
OZE jsou už dnes výhodnější než fosil, i cenově.
I dotovaný výkup v Německu (natož ve Španělsku) je nižší, než naše elktřina z uhláků. A s odepsanými investicemise cena bude stále snižovat. Pokud máte palivo všude a zadarmu, nemáte šanci s fosilem nebo jádrem konkurovat.

Navíc nás drtí klimatická tragédie, takže ten tlak na pilu má své opodstatnění.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.4.2021 12:27
Tak velká faleš je to hlavně od soudruha Wagnera...aniž by se obtěžoval se zdroji. Jeden článek v novinách je opravdu žalostně málo na tak nabubřelý titulek. Ale zaměstnavatel pana Wagners - ČEZ jistě autorovi jeho apanáš vyplatí do koruny. A diskutéři jak vidno ocení jakýkoliv (i lživý) důvod plivnout si na sousedy. Většina se společně s panem Wagnerem ani nedožije doby, kdy Německo bude energetické know-how vyvážet rozvojovým zemím typu ČR (od kterých si nyní na přechodnou dobu nakupuje levnou špinavou elektřinu...)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.4.2021 12:55 Reaguje na Pavel Karel
No uvidíme, jestli se aspoň naši vnuci dožijí doby, kdy Německo bude energetické know-how vyvážet rozvojovým zemím typu ČR.

Kde se ve vás bere ten proněmecký optimismus? To, že na něco politici vynakládají obrovské veřejné prostředky ještě není záruka úspěchu. Naopak, vše se stane zbytečně složité a drahé, že to bude spíše odstaršující příklad pro ostatní - i to je cenné.

Nevím, že by pan Wagner byl zaměstnancem ČEZu. Zkuste si to pořádně prověřit!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Máte tam zase zásadní chyby. V Německu investují do OZE především soukromé subjekty, nikoliv stát.
Stát formou aukcí garantuje producentům výkupní ceny, které jsou nižší, než je cena z našich uhláků.
Komponenty k FVE a VE Německo vyváží všude, třeba firma Siemens (samozřejmě i k nám). Vyrábí i fve panely, ale tam je klíčová cena, na čínské nemá.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.4.2021 13:07 Reaguje na Pavel Hanzl
U nás také v letech 2009 a 2010 investovaly do FVE soukromé subjekty a nikoliv stát.

Garance výkupních cen je pořád druh státní podpory méněcenné elektřině, která by se zjevně na volném trhu neuplatnila. Nemůžete srovnávat takovou elektřinu se stabilní a regulovatelnou elektřinu z našich uhláků. To je hnusně nefér a FUJ!!!!!!!!!!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:02 Reaguje na Jiří Svoboda
Nebavím se o švejkistánu, kde se dopizdí úplně každá dobrá myšlenka.
Elektřina z OZE se dotuje na normální cenu proto, že je jí moc a cena na trhu je dost často nulová. To uhlákům se stát nemůže, ti jsou drazí pořád.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.4.2021 18:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže má něco nulovou cenu, tak je to bezcenné. A čím více bude OZE v mixu, tím větší podíl elektřiny z OZE bude bezcenný. A proto budujme OZE!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:22 Reaguje na Jiří Svoboda
Hluboký omyl, jak dycky.
Elektřina je nestlačitelná a cena jde dolů proto, že je jí přebytek, nikoliv proto, že by byla bezcenná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:25 Reaguje na Jiří Svoboda
Voda je pro člověka naprosto klíčová tekutina a nikdy byste nenapsal, že je bezcenná. Kolik ale za ni platíte, třeba za tu, co vám naprší na zahrádku??
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2021 13:25 Reaguje na Pavel Karel
Dekuji p. Karle. Vy se zdroji obtezujete, takze pisete, ze Nemci kupuji od CR elektriku. Tak proc bychom tu JE meli stavet, kdyz mame nadbytek. Jejich vlastni lidi nechcou mit prenosovou soustavu na zahradkach, protestuji i proti ulozistim, a politici ustoupi a kdo to servisuje, jak tvrdite vy, spinavou energii. V 90. letech se na uhelne elektrarny daly odsirovace, takze vypousti jen CO2, produkt dokonaleho spalovani.
Odpovědět
MG

Milan G

16.4.2021 16:51 Reaguje na Pavel Karel
Když pominu ten váš podivný názor na budoucnost, tak vás upozorňuji, že p. Wagner je zaměstnanec Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Je to dokonce napsáno pod tím článkem. Na lži jste vypracoval celý přihlouplý argument. Výborně.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

16.4.2021 12:38
Když už jsme u Německa. Německo obohatilo Evropu nejdříve Marxismem, poté Hitlerovským nacismem, a nyní ekologismem. Je na čase jim zakázat sociální inženýrství, a všechny jejich konfidenty u nás nechat izolovat. Techniku mají ale skvělou.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 09:50 Reaguje na Michal Ukropec
Ve výčtu těch přínosů Německa pro Evropu jste vynechal to, že Německo jako první samo flagrantně porušilo pravidla Schengenské dohody a mamá Merkel sem pozvala půl Afriky k prostřenému stolu. Možná to sice až tak nemyslela, jen se jí to pak vymklo z ruky - ale nese za to odpovědnost hlavně ona osobně.
Nejhorší ale je, že Německo v té vítačské euforii prakticky znemožnilo dělat to, na čem se Schengen zakládal. Aby se důsledně chránily vnější hranice a aby byli na území EU vpuštěny jen osoby, o kterých se (přinejmenším!) ví, jak se jmenují. Kroky k zajištění nekompromisního střežení hranic Německo odmítlo podpořit. Místo toho se jen snažilo tvrdě prosadit kvóty. Což ostatně ani teď ještě nevzdalo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 11:18 Reaguje na Karel Ploranský
Jsou ve všem vždy lepší než vsichni ostatní, zkrátka nade všecko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:38 Reaguje na Karel Ploranský
Je to zase přesně naopak, jak u nás normálně:
V na jaře 2015 se začal plnit celý Balkán imigranty především z brutálně ničené Sýrie cestou z Turecka přes Řecko.
Všichni hulákali "Germeny, Germany".
Vlády postižených států (Chorvatska, Slovinska, Rakouska a především Maďarska) stále útočily na Merkelovou, ať s tím něco udělá.
Co měla asi tak udělat???
A) zablokovat německé hranice a říci to babišovské "ani jednoho", ale pak by ta vlna došla do Rakous a k nám a víc jak půl miliónů připrchlíků by čecháčkistán totálně rozložil.
B) řekla "všechny vezmeme, to zvládneme", což nás zachránilo před kolapsem a za to jí hnusně nadáváme doposud.
Dále se dohodla s Tureckem i s Lybií a za dost peněz nechala zablokovat všechny mořské hranice, nechala posílit Frontex a od té doby je imigrace daleko nižší, než před krizí 2015.
Tohle je nádherný příklad síly špinavců a ruských demagogů, kteří už dokážou vytvořit zcela opačné mínění většiny veřejnosti, než je realita. Extrémě nebezpečné.
Odpovědět
Sl

Slovan

16.4.2021 13:02
Nikdy velký podporovatel biomasy nebudu, nicméně: tohle by si Německo mělo v klidu pokrýt z vlastních zdrojů. Těch 15 milionů tun dřeva se vytěžilo i u nás loňský nebo předloňský rok a to se bavíme o vysušeném, nikoli čerstvém dřevě a ještě bez kůry, kde je ta hmotnost samozřejmě ještě vyšší (a to sem to zjednodušil jen na smrk, což relativně měkké dřevo a tedy i lehčí).

Německo má celkovou plochu lesů nějakých 110 000 km2 - 12 000km2 !dlouhodobě! udržovaných lesů, které podle pana Wagnera dokáží roční spotřebu pokrýt, si tedy může jednoznačně dovolit a odnikud nedovážet jako Britové nebo Dáni.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.4.2021 13:14 Reaguje na Slovan
A není to blbost spalovat cenný konstrukční materiál, kde je vázaný uhlík a může nahradit spoustu vysokoemisního stavebního materiálu?

Je prostě třeba vidět dál, než na špičku nosu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2021 13:26
Jestli potrebujeme vic energie, tak by se mely stavet vodni elektrarny.
Odpovědět
ig

16.4.2021 17:36 Reaguje na Jarka O.
A kde? Například většina spádu Vltavy je už elektrárnami obsazena...
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2021 19:15 Reaguje na
Já to tu už dřív někde psala. Všude, kde je ještě místo. Kde je obsazená většina, tam všude a novymi nejvýkonnějším turbinami. Nebo novou přehradu a taky lokalitu pro novou precerpavacku. Bezodpadove, nenarocne, bez větších nároků na prostředí, urcite se do ceny 1 jaderného reaktoru vejde několik modernizaci nebo nových vodních děl. A bez nebezpečí a žebrání v bruseli.
Odpovědět
ig

17.4.2021 14:33 Reaguje na Jarka O.
Ano, to jste trefila styl který uznávám - řešení v rámci reálných možností. Ale počítejte se mnou: průměrná odtokovost z území ČR je kolem 15 l/s/km^2 při průměrném spádu kolem 250 m, území ČR je 78870 km^2, tíhové zrychlení vezmeme 10 m/s^2, to dává dohromady 3 GW při 100% využití všech řek k energetickým účelům. Instalovaný výkon všech vodních elektráren v ČR je 2.2 GW. Ten jeden blok by to nedalo...
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 16:50 Reaguje na
A kruci. Fyzika. Teda ja se ji jeste ucila, ale v tomhle vzorecku jsem mimo. Tak uz me napadaji jen vykonnejsi turbiny, klidne i titanove nebo karbonove, proste nej. A co misto tzv. OZE, tam by voda vykonem, cenou a flexibilitou nemohla souperit? Anebo ze byste se v tom vypoctu trosku spletl. Ne? Proste neco pozitivniho a realistickeho k potrebe nebo moznosti vyroby E. At mam radost. Mne by se libily thoriove jaderne reaktory, ale pry je to zatim jen vyzkum. Tak to vzdavam.
Odpovědět
ig

17.4.2021 18:23 Reaguje na Jarka O.
To jsem nepočítal já, ale Wolfram Alpha
https://www.wolframalpha.com/input/?i=0.015+m%5E3%2Fs%2Fkm%5E2+*+Density+of+water+*+Area+of+czech+republic+*+250+m+*+Earth+gravity+
a ten chyby nedělá :-) Na druhou stranu je to jen velmi hrubý odhad, například instalovaný výkon není průměrný výkon, takže ten prostor ke zlepšení tam je. Naproti tomu vodní turbína má velmi vysokou účinnost, běžně 90 %, a s tím už mnoho dělat nepůjde a i kdyby, bude to o kousek a za hodně peněz. Naproti tomu thoriové reaktory jsou reálné, už je ověřené že to funguje, jen je to moc drahé a je proti tomu silný odpor nevzdělaných lidových mas, takže ty přijdou ke slovu až když lidstvo vyčerpá všechny jednoduché, srozumitelné, nefunkční možnosti.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.4.2021 09:23 Reaguje na Jarka O.
Vodná elektráreň veľmi zásadným spôsobom ničí rieku vaše riešenie sa blíži k tomu čo sa píše v Saturninovi: "Dědeček je mohutný starý pán s brunátnou pletí, šedivými vlasy a veselýma očima. Byl dlouhá léta ředitelem městské elektrárny, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou zemského svazu elektráren, členem správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, v jejichž jméně se vyskytovala slova jako elektrický, elektrotechnický, elektřina a podobně.Celý život propagoval elektřinu a říkají o něm, že před lety vypracoval plán na elektrizaci Polabí a po celé délce horního toku řeky projektoval jednu elektrárnu na druhé, takže by byla nakonec voda v Labi už vůbec netekla, musela by být dávána do sudů a posílána do Hamburku vlakem."
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 12:51 Reaguje na Vladimir Mertan
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 12:55 Reaguje na Vladimir Mertan
To srovnani potěšilo. A co gabčíkovo nagymaros, jak vypadá okolí, da se tam koupat, jezdit na cykloyylety nebo turistiku, funguje, kolikpak elektriky to produkuje?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.4.2021 20:12 Reaguje na Jarka O.
Víte kolik krajiny by se rozrejpalo a zatopilo při těch nízkých spádech? A když nastanou další sucha?

Na postavení 1 jaderného reaktoru i se zázemím potřebujete 1 km2.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.4.2021 20:14 Reaguje na Jarka O.
Jednak našťastie Nagymaros nepostavili a Gabčikovo nemôže získavať špičkovú energiu zvýšením prietoku z následným zachytením v Nagymarosi. Takáto prevádzka z kolísaním hladiny je škodlivá pre veľa druhov živočíchov. Stavbou Gabčíkova bola zničená unikátna časť vnútrozemskej delty Dunaja a degradovaný tok samotného hlavného toku Dunaja. Nádrž Hrušov sa plní usadeninami, a za pár rokov na tom bude podobne ako Vážska sústava - Krpeľany, Hričov, Nosice všetko plné bahna až po vrch. V jednom máte pravdu, energetický prínos vodného diela Gabčíkovo je veľmi významný. To čo sa deje teraz je veľmi zlé v tom, že sa ničia aj malé vodné toky a výsledný energetický zisk je absolútne bezvýznamný. Viete cykloturistika a prechádzky sú pekná vec, ale prirodzene tečúca rieka je pre mňa oveľa viac. Odporúčam si prečítať knižky od Otakara Šterbu Pramen života, alebo říčné ekosystémy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 10:02 Reaguje na Jarka O.
Po šoku na přelomu let 1978 a 79 soudruhům došlo, že nestačí trhat rekordy ve výrobě oceli, že je třeba se zabývat i energetikou. A musím jim přiznat, že to pojali rozumněji než dnešní soudruzi v Bruselu - i když jen na úrovni tehdejších možností.
Takže mimo jimé nechali vypracovat studii využitelnosti vodní energie. Velmi důkladnou a podrobnou. Mimo jiné byla prezentována na celostátním semináři pro energetiky (což byla funkce, kterou si všechny podniky musely narychlo zřídit a obsadit). Konal se v Havířově a byl jsem jedním z účastníků.
Podle té studie by (i za předpokladu, že ze všech vodních toků se přehradami udělají doslova schodiště) mohla vodní energie pokrýt nejvýše 6 % tehdejší (!) spotřeby elektřiny.
Nejsme Norsko.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 11:03 Reaguje na Karel Ploranský
Diky. I s dlouhymi stranemi? Tak by bylo moc zajimave podrobnou studii udelat v dnešní době, přece jen se energetická náročnost změnila. Co se týče energetiky, věřím soudruhum vic nez dnešním, takže bych se s výsledkem smířila. Byl podobny prispevek, ze uv ksc pocital v 80. letech s 95% pokrytymi z JE. Jenže to hloupé politické šílení a pomluvy fanatickych blaznu mi nahání strach. Jen proto chci, at si tohle tema strci za klobouk a nevydiraji nas s tim. Proti technologii nemam nic, vyborna, ale musi byt pro cesko. A uloziste jad. odpadu taky, jen pro cesko.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 14:16 Reaguje na Jarka O.
Dlouhé Stráně jsou fajn, ale pozor: ty žádnou energii NEVYRÁBĚJÍ! Naopak, při vypouštění jí dodávají méně, než se spotřebovalo při napouštění. Slouží jen k uložení přebytků (čímž ovšem přispívají ke stabilitě systému).

Energetická náročnost se změnila, to ano.
1960 celková čistá spotřeba elektřiny 20 TWh
1980 41 TWh
2008 přes 60 TWh
2019 73,9 TWh.
Pokud v roce 1979 mohla vodní energie pokrýt 6 % spotřeby, dnes nepostačí ani na 3,5 % - a to nepočítám, že méně prší a řekami teče méně vody než tenkrát...

Uložiště jaderného odpadu, to je téma pro jednu samostatnou diskusi. A byla by opravdu hodně potřebná, protože většina lidí v tomhle ohledu žije v těžkém bludu.
Odpůrci jádra argumentují tím, že je to špinavá technologie, která nám zasviní naši krásnou zemi, protože kvůli JE se musejí vybudovat nákladná uložiště, kde bude radioaktivní odpad strašlivou hrozbou ještě po dalších 10 tisíc let. A lidi jim to věří...

Takže jak to je doopravdy?
Radioaktivní odpad nevzniká jen provozem JE. Radioaktivní látky se dost hojně používají v průmyslu (např. defektologie). Ale zdaleka největším producentem radioaktivních odpadů je ZDRAVOTNICTVÍ.
Suma sumárum, z veškerého radioaktivního odpadu, který u nás vzniká, tvoří odpad z elektráren jen pouhých 20 %... JEN PĚTINU !!!

Je to jeden z příkladů, jak zelení vyplachují lidem mozky lživými tvrzeními - a jak jim to lidi žerou, protože jsou líní přemýšlet vlastní hlavou.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 14:57 Reaguje na Karel Ploranský
To je mi hodne lito. Takze neexistuji vykonnejsi turbiny nez v 80.letech nebo moznost vod. elektraren v sev. Cechach treba? Muzem to nechat na jindy. Po jedne patecni kulturni akci v Praze je stejne jasny, kdo zde nebude JE stavet. To je ostuda. Rad. odpad jsou i lab. rukavice po praci s roztokem technecia, takze celkovy objem bude asi hodne veliky, kdyz se secte veskery, i malo radioaktivni odpad. Nejake vytezene doly se budou muset najit, tema to jednou bude a taky asi znicene blazny. Bohuzel nerozumime vsichni vsemu a TV nam nas rozhled moc nezlepsuje.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.4.2021 16:38 Reaguje na Karel Ploranský
V zásadě s vámi souhlasím pouze dvě upřesnění. Na řepku nebo jiné energetické plodiny se žádné zvláštní dotace neberou a to ani výrobci ani zpracovatelé. Pouze BPS mají stanovenou výkupní cenu elektřiny, ale to je z jiného soudku, ne ze zemědělských dotací.
A za druhé v řekách sice teče méně vody, ale to není způsobeno menším množstvím srážek, ale větším odparem způsobeným zvyšující se průměrnou teplotou. Statistiky ukazují, že dlouhodobé průměry srážek se za 200 let měření nijak výrazně nezměnily. Zde bych si dovolil upozornit i na dlouhodobě opakovanou mantru, absolutně nepodloženou čísly, že dnešní pole zadržují méně vody. Kdyby to byla pravda tak jsou řeky plné vody což jak jste sám podotknul se neděje.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 17:06 Reaguje na Petr Blažek
Ta mantra bez cisel o polich se myslim zaklada na tvrzeni, ze pry se nehnoji tolik jak v minulosti. Proste hnuj zadrzoval v pude vic vlhkosti nez hlina s vetsim podilem prachu nebo pisku hnojena tekutymi hnojivy nebo zarytou vojteskou. A zvysuje se jak prusak tak vypar.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.4.2021 17:19 Reaguje na Jarka O.
Jenže to jsou další mýty. Nejvíce vám vysychají pole kde jsou dlouholeté pícniny, do čehož patří i vojtěška. Tam je hlavní problém v dlouhodobém utužení půdy, které brání vsakování a naopak kapiláry podporují odpar. Tím, ale nepopírám užitečnost střídání plodin.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 09:14 Reaguje na Petr Blažek
Hnůj zhutnovani poli zabraňuje. Picniny ho nenahradí. Nejvíc prosycha písek a prach. Nehledě na erozi vodní i vetrnou, podle lokálních podmínek, která přesunuje půdní částice, a půdu dál degraduje. Ale to jsme pryc od množství vody v řekách. Ta, myslím, záleží na množství srážek a úpravě krajiny.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.4.2021 13:44
Pochopte lidičky jediné. Při kupní síle(parita) Němců, si mohou dovolit
topit klidně českými bankovkami a ne jenom plynem z dovozu, dotovanými
OZE, či i tím dřívím. Při dobře nastavených cenách jim budeme to dříví
dodávat my první a to i ze zdravých stromů a ne jenom to kůrovcové. Bez
srovnání kupní síly se nelze s nikým srovnávat a ani mu konkurovat jinak,
než lácí práce a energie. Pokus se jim vyrovnat bude na podzim zase zaříznut a budeme jim to dříví dodávat i my. Lesy jako neekonomickou
přítěž státu(po kůrovci mínusové) se s velkou slávou zprivatizují do
rukou zbohatlíků a nastrčených osob a budou plundrovány tak, jako nyní
v Brazílii. Ne to není strašení, ale pouhá dedukce toho "boje" proti
LČR a lesákům komplet. Pak je třeba vybít i tu zvěř, aby náklady na
"výrobu" palivového dříví poklesla(ze samovýsevu a bezzásahu jiné,
než palivové dříví nebude), protože oplocenky a nátěry to prodražují.
Pokud se to někomu zdá jako konspirační teorie, tak ať si to vše spojí
dohromady. Soukromý vlastník bude kácet co se mu zlíbí, nesázet a
a ani vychovávat. Na palivo se hodí nejlépe rychlerostoucí pionýrské
dřeviny, bez nároků na pěstební činnost a hlavně je nesmí nic spásat
a okusovat. Chovatelé se po problémech s vlky změní na plantážníky
rychlerostoucích dřevin, které nemusí chránit ploty a psy před vlky,
kteří sežerou tu zvěř, která by jim poškodila ty dřeviny. Kruh se tak
kompletně uzavírá, Dobytek neprdí, vlci nebudou už chovatelům vadit,
myslivci bez zvěře nemají opodstatnění a lesy budou výhradně pro
energetické využití. Nebudou to plantáže, ale ukázkové krátkověké
smíšené porosty s pár semennými solitéry k zachování samovýsevu a
budou z toho nadšeni i ti zastánci biodiverzity. Je to takový nenápadný plán energetického směřování k uhlíkové neutralitě bez prdění dobytka
a zvěře. Co naroste spálíme a deficitní palivo dovezeme ze zámoří.
Vzhůru ekologisti do zářné budoucnosti. Německo náš vzor!!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:43 Reaguje na Břetislav Machaček
Nepodařilo se mi vypátrat, jaké drogy užívali jasnovidci a věštci, konkrétně Nostradamus. Co měli vlastně v té křišťálové kouli? Vy jste na věštění taky kadet, memůžete to prozradit??
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 10:08 Reaguje na Pavel Hanzl
On sice přehání (určitě záměrně) - ale PODSTATU PROBLÉMU VYSTIHL DOCELA PŘESNĚ.
Bohužel...

Jde o prachy a zase jen o prachy, které někdo chce vydělat - a podaří se mu to tím lépe, čím víc politiků si koupí a čím víc lží natluče do hlav naivkům. ¨
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.4.2021 11:11 Reaguje na Karel Ploranský
Víte já sice přeháním, ale ty souvislosti tu jsou,
ač vystupují vždy samostatně s jiným zdůvodněním.
Když je spojím do řetězu, tak to tak prostě vidím
a chápu i všechny ty tlaky. Snad se plně mýlím,
ale už část řetězu může být katastrofou a ta je
už na spadnutí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 11:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Neprehanite, aspoň se člověk usměje. Nejake bankovky spali, vytisknou si jiné. Vsak papír je vlastně dřevo, takže je všechno v cajku. Akorát do těch rychle rostoucích dřevin se mi míchá topol a vrby, to není moc dobre palivo, ale nevadí, věřím, že se mi podaří mé spatne minení o nevhodnosti těchto drevin na výrobu energie změnit.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

21.4.2021 09:59 Reaguje na Jarka O.
Jako vtip dobrý. Bankovkový papír je založen spíše na bavlně, než na dřevě (i když... bavlna je svým způsobem také dřevo - jsou to polymery glukosy). A zavádí se plast (Austrálie).....
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:17 Reaguje na Pavel Hanzl
No jistě , on se mýlí. Pokud nebudou ovečky a posléze vybijeme zvěř , aby nežrala cenné zdroje biomasy , tak hlady pomřou i ti vlci. Jedině , že by si je osvojili členové ekotlup a denně je docházeli do bývalých lesů a hájů ( nyní plantáží) krmit. Hlavně žádné odpady ! Pěkně panenku nebo svíčkovou, ať se jim pěkně lesknou kožíšky ! Nojo , ale co se zakoupenými pasteveckými psy ? Třeba si je vezme pí Kletečková do paneláčku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:12 Reaguje na Břetislav Machaček
To je zcela pustý plácalismus, kdy urážíter všechny lidi, kteří rozumí lesu a pracují v lese a jen melete nějakou pochycenou demoagogi od ropáků a vůbec netušíte, co se v lese děje. Byl jste tam vůbec někdy?
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

16.4.2021 13:46
Tý jo. Tak tady si dovolím souhlasit s panem Wagnerem. Už teď nemáme biomasy dost. Něco víc by se dalo získat přes RRD, ale u nás je na to tak maximálně 500 000 hektarů. A na biomasu se bude přestavovat jedna teplárna za druhou. Nejdříve Škoda Energo, ta už má řízení EIA, jiné teplárny budou následovat, jeden blok má být i v EMĚ, vedle plynu a ZEVO. Okolo roku 2030 už to bude s dostupnou biomasou opravdu průšvih.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.4.2021 13:16 Reaguje na Katka Pazderů
Ale dřevo v lesích kácet je podle Zelených fuj. To tam má shnít a podporovat biodiverzitu!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:16 Reaguje na Katka Pazderů
Biomasa není řešení, omezeně ano, ale ne jak se to dotuje v babišistánu. Nebýt blbí, mohli bychom být akumulátorem Evropy, na severu fučí, na jihu svítí, my jsme uprostřed. Jenže blbí jsme a to fatálně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.4.2021 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Biomasa se dotuje i jinde, např. v Německu.

Vás to ještě nepřešlo s tím akumulátorem Evropy :-))))?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:18 Reaguje na Jaroslav Studnička
ttps://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/listopadova-nemecka-aukce-oze-byla-opet-ve-znameni-slunce-biomasu-stale-neni-zajem
Odpovědět
ig

17.4.2021 21:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobrý nápad s tím akumulátorem. Mám tu pár přebytečných 18650 LiIon, kdyby se dělala sbírka tak je můžu poslat. Nebo jste to myslel jinak?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.4.2021 15:41 Reaguje na
Teď se ho musím zastat (výjimečně).

Myslel to asi tak, že máme vzhledem ke své poloze ve středu Evropy bychom mohli vydělávat na transferu elektřiny z míst kde momentálně přebývá do míst kde zrovna chybí.
Ale my to DĚLÁME. I když možná ne úplně chytře a ne v rozsahu, v jakém bychom možná mohli.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

16.4.2021 14:47
Zavedeme povinné dodávky. Nechceš za humny větrník? Tak do elektrárny ročně dodáš 100 tun biomasy.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:18 Reaguje na Karel Tejkal
Nebo si koupíš pytel hrachu a naprdíš tolik a tolik m3 metanu do potrubí!
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

16.4.2021 16:28
Ještě možná doplnění, odkud se vozí to dřevo do elektrárny Drax ve Velké Británii: https://oenergetice.cz/zahranicni/britska-drax-koupila-kanadskeho-vyrobce-drevenych-pelet-vetsinu-paliva-spotrebuje-spolecnost-sama
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 17:19 Reaguje na Vladimír Wagner
Systém dotačních pobídek na podporu OZE v rámci EU a jí vytvořeného systému globálního obchodu s emisními povolenkami je v podstatě centrální plánování .
Dotace si dovedu představit v kultuře, vědě a výzkumu, podpoře znevýhodněných skupin atd., ale nikdy ne v podnikání.

Potom už se smazává rozdíl mezi socialismem a kapitalismem. Vede to pouze ke korupci,klientelismu a výher s prominutím "vychcaných" nad těmi skutečně odborně schopnými, kteří však nemají šanci se v takovém prostředí prosadit.

Navíc sama myšlenka průmyslového spalování dřevní hmoty jako neutrálního zdroje emisí CO2 je doslova imbecilní.

Jak řekl Hamlet:" Vymknuta z kloubů doba šílí...", tohle prostě nemůže dopadnout dobře.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy v tom máte skutečný hokej.

Emisní povolenka je daň, restrikce, tj. opačný systém než dotace a vůbec to nemá nic společného s nějakým plánováním, natož centrálním. To je zase budoucnost.
Já vím, holínky a hodinky se taky natahují.

Kapitalismus a socialaismus se odlišují vlastinctvím výrobních prostředků (jak určitě znáte z marxáku) a s nějakými dotacemi to taky nic společného nemají.

Doba šílí pro vás, (stejně jak pro Hamleta) protože vývoj všeho je skutečně rychlý. Možná jak v době objevení Ameriky, nebo třicetileté války, nebo v době Sheakespearově, ale největší švunk možná proběhl po skončení 1. sv. války, kdy se překopala mapa celé Evropy a všechno bylo úplně jinak.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, vidím, že VUML jste neflákal. To, co předvádí EU přes emisní povolenky je sofistikovanější forma socialismu, doslova neomarxismus.
Výrobní prostředky si ponechte ve vlastnictví, ale dotlačíme vás přes výběr daní,které zpětně převedeme vaší konkurenci k utlumení výroby, lépe řečeno k likvidaci firmy.

Ostatně jádro problému je poněkud jinde. A jsme zase u role CO2 a jeho vlivu na klima.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já Marxe skutečně četl, (částečně) musím přece znát ideologie nepřítele.
Zato vy jste to prošvejkoval asi celý a proto plácáte takové nesmysly.
taky uniklo, že EU je nejsilnější ekonomické uskupení Zeměkoule a likvidacemi vlasních firem toho asi nedosáhla.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 20:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Musíte se více vzdělávat a méně prosazovat své fixní představy.
Podíl EU na globálním obchodě výrazně klesá,vítězem jsou Číňané a USA se jakž takž zatím drží na svých pozicích.
Tato část učiva na VUMLu nesla název "politická ekonomie", oprašte sešit i paměť.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha!!! Politická ekonomie neměla vůbec nic společného s Čínou nebo USA, ta razila systém, že výrobce neprodává své výrobky tomu, kdo nejvíce zaplatí (jak je normální v kapitalismu), ale tomu, kdo je kamarád se soudruhy v Kremlu. I kdyby to mělo být zadarmo.

Na tohle celý soc. blok dojel, tohle byste vědět snad mohl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
EU má největší vnitřní trh, protože je to oblast nejbohatších obyčejných lidí na světě.
Proto se do ní taky tlačí imigranti z celého světa.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže bude existovat kapitalismus , socialismus ( vč. toho pseudo) , komunismu naštěstí nikdo nedosáhl a nakonec ten "europismus". Tak schválně , jak dlouho vydrží ? Výborně se na to hodí "zmatená ideologie tvrdící , že h.ovno lze zvednout za čistý konec"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 17:22 Reaguje na Petr Pekařík
Je potřeba si udělat napřed trochu pořádek.
Kapitalismus je čistě ekonomický systém, kdežto socialismus je taky politický, komunismus je chiméra a nic konkrétního, nějaký "europeismus" je asi nějaká blbost.
V EU funguje demokracie (což je politický systém) a ekonomicky vyspělý kapitalismus doplněný sociálním státem (neplést se socialismem sovětského typu).
Odpovědět
MG

Milan G

18.4.2021 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
V EU funguje fašismus ve své nejagresivnější podobě. To vy jako BÝVALÝ člen KSČ musíte vědět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 15:35 Reaguje na Milan G
Nikdy jsem v žádné politické straně nebyl a račte si to někam napsat, pokud si to nepamatujete. Jinak nereaguji.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

16.4.2021 17:10
V diskuzi tady všichni mluvíte hlavně o dřevě. Ale už nyní u nás jsou zemědělské firmy, a je jedno jestli malé, střední nebo velké, které si vylepšují výdělek prodejem slámy do spaloven. K tomu připočtěte BPS, které jsou ve své podstatě také spalovnou biomasy. A to pořád ještě většina tepláren jede na uhlí.
Ovšem se zvýšenou cenou emisních povolenek bude se tlak na přestavbu na biomasu zvyšovat pěkně dle plánu Green deal. A pak to bude pro zemědělce ještě zajímavější, protože cena půjde nahoru. A tak se pěkně plánovitě zbavíme veškeré organické hmoty, kterou jsme do půdy vraceli. Kam to dospěje si můžete domyslet. Spolu s tzv. ekozemědělstvím, které plánovitě taky do půdy nic nevrací se pravděpodobně vrátíme do středověku k trojhonnému systému hospodaření, protože každý rok už nám tam nic nevyroste.
Odpovědět
PE

Petr Eko

16.4.2021 20:15 Reaguje na Petr Blažek
Ano, Evropa spěje:
1) deindustrializace
2) green death
3) nebo kombinace obojího.. - nejdříve přestaví el. na štěpku a pak ji NĚKDO ze dne na den zakáže používat a EU bude na konečné.
Jde o likvidaci konkurence přes drahou a v budoucnu nedostupnou energii.

Opakuji své oblíbené pořekadlo: Co se jednomu jeví jako (absurdní) chyba v řízení, může být pro druhého (konkurenci..) cílem.
Prostě EU si pod sebou řeže větev, za nadšeného jásotu zelených (mozků.. - omlouvám se příslušníkům armády, těm čest a sláva).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:26 Reaguje na Petr Eko
Kam spěje Evropa (nebo celý kapitalismus) mám vysvětlovali soudruzi z Kremlu už od roku 1918. A víte, kam teda dospěla? Asi ne. Ale určitě víte, kam dospěli ti soudruzi.
Odpovědět
PE

Petr Eko

17.4.2021 21:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Pavle, předem Vás obdivuji, že Vás baví věnovat tolik času příspěvkům. Asi je to Vaše životní nápln či jak to mám chápat ??
Ale k věci - kam dospěl kapitalismus vidím všude kolem sebe, na to Vás nepotřebuji.. A to je zamoření celé planety - vzduchu, půdy, oceánů atd.. A určitě jste s touto celosvětovou devastací přírody spokojen, že ano.. Prostě zisk za každou cenu, i za cenu zničení naší Země. Takže asi tak.
A nebojte, pokud se má Země zachránit, kapitalismus musí zmizet a být nahrazen systém, který nebude založen jen na finančním zisku - uvidíte, třeba se toho ještě dožijete. Jen to nemsí být zelené šílenství způsobu zpátky na stromy..

Odpovědět
ig

17.4.2021 21:47 Reaguje na Petr Eko
Za socialismu - systému založeném na kooperaci a dobrovolné skromnosti - byla devastace přírody ještě větší :-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 09:22 Reaguje na
Když srovnávám ty 2 období, před sametem a po, tak s vámi nesouhlasím. Krajina je ted vic zdevastovana než před 30 lety. Hlavně jinak - solary, turistikou, logistickymi centry, zbytečnostmi. Dřív to bylo industrializaci. Ale treba je to zákonitost vývoje a regenerace rodů. Ne ze by to neslo jinak, bez socialnich nerovnosti a vykoristovani. Nemyslim zelenou diktaturu, která se blíží, ale demokracii a rozum. Bylo to kratke obdobi nekdy v 90. letech.
Odpovědět
va

vaber

18.4.2021 09:54 Reaguje na Jarka O.
v malé vesniče co žiju, bylo před válkou 800lidí, v potůčku co tam teče byli raci ještě v 70tých létech ,
dnes tam žije 200lidí a z potůčku je smradlavá stoka kde nic nepřezije,
kdy se víc ničilo životní prostředí?
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 12:23 Reaguje na vaber
No a jak to tam vypadalo v r.90? Jinak, urbanizace a vylidnovani venkova je problém.
Odpovědět
ig

18.4.2021 13:30 Reaguje na vaber
Já mám samozřejmě proti-protipříklady, třeba Vltavu u Větřní, což byla defacto chemická stoka tamějších papíren.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 07:50 Reaguje na Petr Eko
Já se tu bavím, životní náplň i v důchodu mám celkem solidní (co stíhám) především pracovní í (venku je pořád hnusně) a lékař mi doporučil dost mluvit, psát a číst.

Kapitalismus je čistě ekonomický, tj. služebný systém (např. podvojné účetnictví) a sám o sobě nic neřídí a nezpůsobuje.
Devastace planety je čistě lidská hamižnost a arogance, je úplně fuk, jestli ve feudalismu (Rusko), socialismu (Čína) nebo demokracii (celý civilizovaný svět).

Žádný kapitalismus nezmizí, protože je to přirozený systém lidského chování a funguje úplně všude, i v komunistické Číně.
Odpovědět
va

vaber

18.4.2021 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
rasizmus nadřazuje určité lidi třeba podle barvy kůže
kapitalizmus nadřazuje určité lidi třeba podle množství peněz
Odpovědět
ig

18.4.2021 13:31 Reaguje na vaber
Teď je otázka, které řazení je lepší - jestli to, se kterým jsem se narodil, nebo to, které mohu za svého života změnit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 17:56 Reaguje na vaber
Pořád to nechápete. Kapitalismus nikoho nenadřazuje, to dělají zase jen lidé. Člověk bohatý byl vždy nadřazený chudákovi ve všecgh režimech, od otrokářství po socialismus včetně.
Odpovědět

Viktor Šedivý

18.4.2021 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Škoda, že Vám lékař nedoporučil chápat čtený text a myslet před psaním ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:18 Reaguje na Petr Blažek
Výhodnost pěstování biopaliv je dána nesmyslnými dotacemi (čistě korupční systém), protože z pole řepky získáte asi 0.8% energie, než ze stejného pole fve panelů.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.4.2021 13:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Že vám vadí dotace na řepku, to je správné a v tomhle s vámi souhlasím. Ale tím víc se divím, že vám ty dotace nevadí u FVE?

Jak je to s ekonomikou FVE, to mám nastudované opravdu dobře. Stát na FVE přispívá formou programu Zelená úsporám 50 % (!), což je dotace opravdu masivní.
Jenže i tak se investice do fotovoltaiky nemá šanci investorovi vrátit, pokud nedojde k výraznému nárůstu cen elektřiny...

Přesto v diskusích opakujete jako gramofon s poškozenou deskou, že naší spásou jsou FVE a že díky nim (!!!) se elektřina zlevní tak jako se zlevnila v Německu.
Kde se ale NEZLEVNILA...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 17:32 Reaguje na Karel Ploranský
Biopaliva potřebují na svoji výrobu fosilní uhlík, fve nikoliv.
Biopaliva zabírqají zemědělskou půdu, kterou ničí, fve nikoliv.
Biopaliva spotřebovávají biomasu, která má přijít do půdy, fve nikoliv.
Biopaliva mají hektarový výnost energie asi 0.8%, proti fve.
Biopaliva mají smysl jen v 2. generace (z odpadu) a hlavně jako přísada do syntetického paliva (které se u nás nevyrábí).
Fve pro soukromníka má návratnost řádově do 8. let bez dotací, záleží na struktuře spotřeby.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.4.2021 15:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebuďte sobec - a znáte-li dodavatele FVE, která má návratnost 8 let - nota bene bez dotace (!!?), hned a bez prodlení mi na něj pošlete kontakt.

Zachráníte mi hodně peněz, jsem totiž před podpisem smlouvy na zařízení, u něhož dodavatel, protože je na rozdíl od mnohých SERIÓZNÍ, váhá mluvit o kratší době návratnosti než 12 - 14 let.
Možná se zkrátí - pokud stoupne cena elektřiny. Možná se ale tvrdě prodlouží, pokud mi kterákoliv část systému "odejde" po uplynutí záruky.
Takže je to jako sázka do loterie. Okamžiku, kdy se náklady vrátí a začnu být v plusu, se třebas ani nedožiju...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

20.4.2021 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, abych nezapomněl:
FVE také potřebuje pro jejich výrobu fosilní uhlík. Od těžby surovin přes fabriku až po dopravu k místu montáže - motory, osvětlení, topení - furt samá energie pocházející z fosilních zdrojů...

To je právě váš problém, že vždycky se na tu jednu stranu problému koukáte méně kriticky, než na tu které fandíte.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdežto podpora FTV je špinavě korupční systém :-) s rovněž nesmyslnými dotacemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:18 Reaguje na Petr Pekařík
V babišistánu ANO.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.4.2021 17:43
O drevu jako ekologickem zdroji energie jsem slysela pred 3 mesici. O nebezpecnem CO2 pred 3 roky. 3 desetileti jsem zila v bludu, ktery me ucili ve skole, ze z uhli se ziska vic energie nez ze dreva a ze CO2 je na rozdil od CO a jinych jedovatin produkt dokonaleho spalovani, ktereho se ve spalovnach dosahne zvysenim spalovaci teploty. Ted uz to deti pirati vi spravne a taky jsou tolerantnejsi. CO2 spatne, drevo dobre, 4 nohy dobre...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:08 Reaguje na Jarka O.
Zkuste úplně první kapitolu vzdělávání:
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 20:34 Reaguje na Pavel Hanzl
A proto jsme svědky chladných rekordů v těchto dnech od Skotska přes Francii až po Řecko. Připadám si jak kuře u
Mc Donald´s v opačném gardu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 20:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to zcela přesné, jen to kuře nemá v hlavě koblihu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 21:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste zbytečně frustrovaný, spikla se proti vám příroda, klima taky nevychází ,březen za kamna vlezem,duben ještě tam budem.
Dobrá rada - na večer čaj z kozlíku lékařského a hlasité memorování European Green Deal.Pasáž energetika a OZE. Sice vám to nepomůže, ale aspoň usnete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Plácáte zase úplně z cesty, místo abyste si přečetl něco o klimatické změně.

Větší energie v atmosféře se projevuje "divokým počasím". Tornáda, tvrdé zimy, sucha a povodně, vedra a studená jara. Prostě je rozhozený normální stav stratosférické dálnice a proto k nám proudí ledový vzduch z Arktidy, což je jev dnes anomální.
Počasí se chová přesně dle modelů vypracovanými klimaalarmisty v 60. a 70. letech.
Otázkou ale je, kdy přijdou zase vlny veder a sucha. Ne jestli, (to se ví určitě), ale kdy.
Zatím nám odešly smrkové porosty, kdy půjdou listnáče??
Dnes
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Sorry jako, opakuji se, nevšiml jsem si, že jsem to už dole psal, omlouvám se.
Odpovědět
li

17.4.2021 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy děláte jako kdyby všechny smrky uschly-chodíte taky někdy ven?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 17:34 Reaguje na
Kolem Brna to lehlo minimálně z poloviny a zbytek půjde do pár let.
Odpovědět
MG

Milan G

18.4.2021 19:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Zblitky jako vždycky, soudruhu mírni trochu ten fanatismus.
Odpovědět
li

17.4.2021 10:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Květen-topím jak kretén
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:34 Reaguje na
Oteplování - musím spálit více biomasy , abych utáhl klimatizace. Ochlazování - musím spálit více biomasy, abych se ohřál. To si holt nevyberete. Naštěstí máme Grétu a ta nám ukáže, ke které zásuvce se mám připojit( když nebude zrovna plachtit na sněm do NY)
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 10:17 Reaguje na Jarka O.
P.Hanzle, reaguji na vas, děkuji. Uděláme výměnné vzdelavani? Já mrknu na tu doufám nezavirovanou kapitolu, Cco jste nalepil, a vy mrkněte na kapitolu ve vodopise o tom, co je střecha evropy a jestli tato skutečnost má nějaký (negativni) vliv na výstavbu vodních elektraren. Souhlasíte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 17:36 Reaguje na Jarka O.
Jistě, pošlete mi link.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.4.2021 18:44 Reaguje na Pavel Hanzl
https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/140-rozhled-ze-strechy-evropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD_v_%C4%8Cesku
:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:19 Reaguje na Jarka O.
Díky, podívám se.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 08:19 Reaguje na Jarka O.
Nevím, co chcete říci, Králičák mám zdolaný několikrát (dvakrát i na kole) a wiki nic o tom neříká.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen to, ze strecha evropy nema vliv na vyrobu energie z vody. Jde o to rozvodi. Na kralicaku je krasne. Tak treba tip na dnesni vylet, i když je zima?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 17:52 Reaguje na Jarka O.
Viděla jste někdy na střeše přehradu?? Nobo průplav pro velké lodě?
Tohle je možné pouze v babišistánu, Kocourkov byl proti tomu rozumně řízená obec.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.4.2021 21:03
Už modely z 60.let, ty alarmistické, které se nakonec vyplnily, hovořily o začátku klimatické změně jako o "divokém počasí". Tj. tvrdé zimy, léta suchá a horká, do toho povodně, vichřice, záplavy sněhu nebo naopak nulové srážky. Když je v atmosféře více energie, vybíjí se tímto způsobem. Tohle přece vidíme na světě už minimálně poslední dekádu.

Dnes se u nás otočilo normální proudění a navalil se sem arktický ledový vzduch a nešťastníci si myslí, že skončilo globální oteplování.

Sorry jako, to je jen jeden z důkazů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.4.2021 21:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Odborně na tom nejste až tak dobře, ale jedno se vám upřít nedá- dokážete udělat guláš ze všeho a ještě to myslíte upřimně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, co kdybyste si radši něco přečetl o fungování této klimatické změny?? Ale ne od ropáků, ale z populárně vědeckého prostředí. Zkusím vám něco vyštrachat...z hlavy to nevím....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.4.2021 08:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Neštrachejte, vaše populárně vědecké prostředí je mi důvěrně známé.

Je to jednoduché - vyznáváte tezi o rozhodujícím vlivu emisí CO2 na změnu klimatu. Tečka.

Můj názor je jiný a odkazuje na kolísání klimatu zejména ve vazbě na proměnlivý příkon radiační energie Slunce. Tečka.

Protože vycházíme z rozdílných argumentačních rovin, nemůže se shodnout.

Soudcem nám bude čas, který od r. 2020 dává za pravdu názoru mému. Ještě pár roků a vyvěsíte bílou fángli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já skutečně věřím na vědu a i na tu, která říká, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce. Z čistě logických důvodů podloženými argumenty stejně, jak klimatická změna.

Váš názor je, že máte problém v komplexním pohledu, v rozpoznání "hladiny významnosti" a tím se stáváte obětí ropáckých demagogií.

Argumentační roviny máme stejné, já čtu ropácké názory stále (třeba zrovna muhehhehe na Ekolistu), ale vy máte jiný způsob chápání reaity. Prostě pro stromy nevidíte les.

Časem se pozná kulový, protože globální změna je gigantický systé, pro kterého je 10 let vteřina a 100 let taky.

Pokud se skutečně to oteplování rozjíždí tak, jak předpovídají "realisté", tak se to už za 10 let pozná, ale je to konečná v tomhle století.
Odpovědět
MG

Milan G

18.4.2021 18:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
No jo, ale ten guláš se nedá žrát, viz pejsek a kočička. Pak jsou to už jenom zblitky co tady předvádí s. Hanzl.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.4.2021 07:33
My se pod opatrovnictvím ekologických populistických politiků opravdu vracíme do středověku. S vynálezem parního stroje se v mnoha zemích nejprve zdecimovaly lesy než se přešlo na uhlí. Dnes z uhlí přecházíme zpět a budeme znovu decimovat přírodu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 07:37 Reaguje na Petr Blažek
Je to zase celé naopak. Naše lesy zdecimovalo právě pálení uhlí, zkuste to pochopit, je to trochu "makačka na bednu".
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.4.2021 08:07 Reaguje na Pavel Hanzl
pane Hanzl pohybujete se v jiném století. To co popisujete se dělo ve dvacátém století, ale to se mezitím povedlo lesy pozvednout. Navíc dnes po odsíření byl tento problém víceméně vyřešen. Ale dřevo, které skončí v kotli po následující desetiletí ničím nenahradíte. Zvláště, když vezmeme v úvahu vámi proklamovanou klimatickou změnu. Stromy aby rostly potřebují vodu, spousty vody. Čím vyšší bude teplota tím více vody stromy ke svému růstu budou potřebovat.
Takže z takovéto predikce vychází, že stromy budou více trpět suchem, někde neporostou vůbec, někde třeba jen do stáří 20 let a pak uschnou a na zbytku porostou pomaleji. De facto se jim bude dařit pouze tam kde jsou vysoké úhrny srážek což v našich podmínkách jsou hory.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.4.2021 16:37 Reaguje na Petr Blažek
Pan Hanzl je ale bude zalévat a čerpadla pohánět elektřinou z větrníků a FTV panelů. Jo a taky pálením H2
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.4.2021 20:51 Reaguje na Petr Pekařík
Toho čeká povýšení, to ještě nevíte ?

Česká republika by měla snižovat svou strategickou závislost na zemích s odlišnou ideově-hodnotovou orientací. Plánuje to národní strategie pro čelení hybridnímu působení a počítá i s vybudováním systému strategické komunikace, který bude včas a věrohodně lidem předávat informace, a to i v krizových situacích.
Vznikne koordinátor agendy čelení hybridnímu působení, na obsazení jeho místa se už pracuje.

Pane Hanzle, ať to nezmeškáte, Rus stojí před branami !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Energetika je dnes zbraň". Vladimir Vladimirovič Putin.

A my dáváme Rusům do ruky velmi ostře nabitou zbraň, přímo jadernou. Ta míří na nás (jsme zrádce a nepřítel, člen NATO) a ještě si ji zaplatíme.

Znáte někdo blbší národ??
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Neznám. Hlavně novináře, blbí nebo navedeni. Viz dnešní zpráva, ktera by rozesmala, kdyby nešlo o volby a JE. Proč zde ruští, mimochodem stejní 2 agenti, co zabili prý skřípala, nechali vybuchnout sklad munice. No, nevíme, asi proto, že se jim nelíbila vláda čssd, ano a lidovců. To je zprava od blbu pro blbý. Co by na to řekl M. Šimek?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 17:48 Reaguje na Jarka O.
Čemu se čemu? Vy víte, co mají ti dva s Vrběticemi? Každopádně měli svoje fotky na povolení vstupu a něco tam kutili. Víc nevíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:07 Reaguje na Jarka O.
Já se vůbec neobávám, že by BIS neměla Vrbětice velmi přesně zmapované a prokázané, je to elitní tajná služna oceněná i v USA, proto proti ní jede náš parapresident.
Zatím VŠE, co vypustili do médií a mělo to možnost, se prokázalo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 15:31 Reaguje na Jarka O.
Pokud nevíte vůbec nic, tak proč děláte ze všech pitomce? To je takové zbytečně Šimůnkové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ten koordinátor je přece dávo soudruh agent Kgb Nejedlý a má expozituru na Hradě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.4.2021 21:40 Reaguje na Petr Blažek
Vždyť to tam sám píšete. Lesy zničila zvýšená teplota a ta je způsobena megatunami CO2 emitovaná fosilními energetickými zdroji.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.4.2021 08:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Vidíte a zase chybujete. A tentokrát v přímém přenosu.
Deforestace = vliv člověka
Stač si přečíst Odyseu, kdy celé Středomoří bylo hustě zalesněno anebo římské historiky - Hispánií jste prošli tak, že nebyl jediný den kdybyste nekráčeli lesy.
Pokud by vám to nestačilo podívejte se grafy odlesnění USA od 16.století do současnosti.
Žádná klimatická změna, ale antropogenní vliv .
Ale to v European Green Dealu nenajdete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 08:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Omyl jak dycky.
Římané a ostatní káceli zdravé lesy, protože potřebovali dřevo.
My kácíme už lesy zničené globální změnou klimatu. To je přece podstatný rozdíl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.4.2021 08:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Tento druh logiky neznali ani na Star Treku.
Člověk zlikviduje lesní porosty, ale na vině je globální oteplování , které lesy zničilo.
"Pane vachmajstr, oni sou hlava"
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 09:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mějte nadhled. Jak kdysi uváděl zpivajici právník I. Jahelka: ze záznamu z rozhovoru s obžalovaným, kde se zajišťovaly jejich schopnosti: na otázku, jaký je rozdíl mezi rybníkem a řekou, odpověděl obžalovaný, že řeka je čistá a rybník taky. Mel proste sve zkusenosti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.4.2021 10:50 Reaguje na Jarka O.
Právě protože nadhled mám považuji průmyslové spalování biomasy pro výrobu energie téměř za hrdelní zločin.

Horší než spalování uhlí.

Na rozdíl od nadšeného p.Hanzla mě tyto OZE aktivity skutečně přivádějí k zuřivosti.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.4.2021 10:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, přesně tak to je.
Když už, tak spalování má sloužit pro teplárenský provoz a spíše v malých lokálních teplárnách nebo v místech, kde probíhá zpracování dřeva.
Např. Biocel Paskov, Mondi Rožumberok...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.4.2021 17:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
To fakt nechápete? To není možný!!!
Lesy zničilo 500 leté sucho a dorazil je kůrovec, protože byly oslabené.

A člověk zničil suché porosty, takže za to může. Voni sou hlava...
Odpovědět
MG

Milan G

18.4.2021 18:53 Reaguje na Pavel Hanzl

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 08:46 Reaguje na Milan G

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.4.2021 18:58 Reaguje na Pavel Hanzl
2020 - 500 = 1520

Takže pětset let tady bylo sucho ,které ničilo lesy od r. 1520.
A to, co zbylo dorazil kůrovec.
Hmm, hluboká úvaha.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 08:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
500 let tu nebylo takové sucho, jako v letech 2014 - 2019.
Dendropaleontologové (to je šílené slovo!!!) ale tvrdí, že takové sucho tu nebylo možná 1300 let.
To je celkem fuk, ale problém je, že tohle můžeme čekat častěji a ještě horší. To je ta vaše neexistující klimatická změna, to už není jen počasí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.4.2021 09:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Možná je potřeba vysvětlit pojem, co znamená 500. leté sucho nebo 500. letá povodeň.
Je to terminus technicus z vodní stavařiny, který je důležitý pro dimenzování průtoků (především mostů).

Znamená, že taková povodeň přijde jednou za 500 let a proto pravděpodobnost že přijde za příštích třeba 50 nebo 100 let (jak je počítaná životnost stavby) je taky 1/5 nebo 1/10.

Proto 500. leté sucho taky neznamená, že bylo 500 let sucho, ale že kritický časový úsek (v našem případě roky 2014 - 2019) byl nejsušší za posledních 500 let.
Odpovědět
va

vaber

18.4.2021 09:40
trochu mně chybí porovnání, kolik CO2 vypustí elektrárna na biomasu a elektrárna na uhlí na výrobu třeba 1GWh
iluze zelených ,že veškerá biomasa co se spálí se automaticky zase obnoví je nesmysl,zejména v dnešní době kdy pralesy i lesy rychle mizí a jak mizí biomasa, mizí i nejdůležitější faktor co likviduje CO2 v atmosféře

Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.4.2021 10:56 Reaguje na vaber
Souhlasím.
Navíc spalování biomasy je také zdrojem dalších emisí, NOx, apod.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.4.2021 12:43
P. Wagnere, nenapsal byste prosím článek o thoriovych reaktorech. Mě by to celkem zajímalo, vykon, cena, apod, souhrn informaci se těžko hledá. Třeba nejsem sama. Děkuji předem.
Odpovědět
va

vaber

19.4.2021 09:05 Reaguje na Jarka O.
kdysi se v Jaslovských Bohunicích stavěla JE typu A1 , byla zajímavá , palivo přírodní uran ,parametry páry srovnatelné s klasickou tepelnou elektrárnou, chladivo CO2.
jen bezpečnostní koncepce nebyla domyšlená, chyběly zkušenosti a skončilo to havárií
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.4.2021 21:30 Reaguje na vaber
Vidíte, takové věci neznam. Asi by reaktor s přírodním uranem byl levnější než thoriovy, protože nevím, kde se těží thorium, ale kde uran, to vím. Tak p. Wagnere, prosím ještě o další článek, jestli je mozna renesance jiných jadernych technologií, včetně cen, výkonnosti a dodavatelů a jestli neco umí postavit české firmy. Když teda údajně není místo pro vodní elektrárny. Protoze jinak to vypada, ze možná uz od příštího podzimu se budem klepat zimou, ne li strachy.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist