https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/neoliticka-kultura-na-ukrajine-byla-po-staleti-sobestacnou-komunitou.klicem-k-jeji-udrzitelnosti-byl-hnuj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Neolitická kultura na Ukrajině byla po staletí soběstačnou komunitou. Klíčem k její udržitelnosti byl hnůj

25.3.2024 05:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Rekonstrukce tripolského města z období 4000 př. n. l.
Rekonstrukce tripolského města z období 4000 př. n. l.
Foto | Kenny Arne Lang Antonsen a Jimmy John Antonsen / Wikimedia Commons
Pokud vás archeologie a bádání o dávné minulosti osobně nebere, ale není vám cizí ekologické hospodaření, měla by vás zaujmout Tripolská kultura. A nejen proto, že ji na území Ukrajiny a Moldavska jako první identifikoval a popsal badatel českého původu Čeněk Chvojka ze Semína.
 

Tripolská (též nazývaná Trypilska či Cucuteni) kultura se totiž mohla pyšnit něčím, co je dnes až úzkostně poptáváno. Nefalšovanou udržitelností a soběstačností. Citlivým a vpravdě neexploativním vztahem k životnímu prostředí, který přitom neomezoval rozvoj a růst.

A toho všeho dosáhla kultura, která ani neznala hrnčířský kruh, v rozmezí 5200-3000 let před naším letopočtem.

Fascinující na tom je, že řešení tehdy vědomě aplikovaná v praxi umožňovala existenci na danou dobu nebývale rozlehlých sídel, jež často čítala až 15-30 000 stálých obyvatel. Tehdy největších svého druhu v Evropě, která mohla směle konkurovat velikostí zasídlení třeba Mezopotámii.

A přesto formálně nebyla městy ve smyslu, jakém je chápeme dnes.

Byla spíše rozvolněnými zemědělskými komunitami.

Kráva jako základ úspěchu

K té neolitické selance je ovšem třeba doplnit, že zásadní úlohu zde měla chovaná hospodářská zvířata. To už nás ale sune k aktuálním výsledkům bádání, na nichž se podíleli odborníci z německého Ústavu prehistorické a protohistorické archeologie v Kielu. Tým Franka Schlütze se tu s pomocí metod izotopového datování podíval na užité strategie, a představil je světu v netušených souvislostech.

Tripolská sídla – jichž existovalo přes patnáct stovek a největší z nich pokrývala plochu okolo 320 hektarů – totiž adaptovala extrémně sofistikovaný způsob produkce potravin v kombinaci s pastevním managementem.

I když tu objem chovaného skotu – koz, ovcí a krav – početně nejspíš až mnohonásobně překonával počet lidských obyvatel, živočišné kalorie tu součástí jídelníčku příliš nebyly. To je mimochodem nečekaný objev, mělo se totiž ta to, že Tripolští, chovající tolik skotu, byli pořádnými masožrouty.

Maximální rozšíření tripolské kultury v rámci celé její existence na mapě s moderním správním členěním.
Maximální rozšíření tripolské kultury v rámci celé její existence na mapě s moderním správním členěním.
Foto | Thomas Harper / Wikimedia Commons

Podle Schlütze se živočišné produkty ale podílely na pravidelné stravě obyvatel jen asi 8-10 procenty. Usuzují tak na základě archeologických pozůstatků, kosterních nálezů a jejich přesného chemického (izotopového) rozboru.

Byť by to tak mohlo znít, tripolští nebyli vyloženě vegetariány, přestože ječmen, žito, pšenice, hrách a proso tu plošně zabíraly polovinu sídlení plochy.

Robert Hofmann, který je spoluautorem studie, to prezentuje následovně: „Domníváme se, že obyvatelé se preferenčně stravovali rostlinnou potravou, kterou ale v určitých dnech prokládali ryze masitou stravou. Každodenní konzumace masa tu pocházela především z malých zvířat, velká zvířata se nejedla častěji než 4-5 týdnů ročně, pravděpodobně během velkých hostin o svátcích.“

K čemu tedy ty stáda skotu, když ne čistě na maso a živočišné bílkoviny?

Kvůli hnoji.

Hnůj je klíčem k udržitelnosti

Dobytek byl v ohradách a oplocených pastvinách u domů primárně chován proto, aby hnojil zemědělskou půdu.

Zvířata tu jedla hrách a obilí a jejich hnůj podporoval následnou produkci plodin. Porážení zemědělských zvířat by nebylo v takovém systému hospodárné. Hodnota zvířete nebyla v obsažených kaloriích, ale jeho trusu, který představoval životně důležitý zdroj pro zemědělství.

Management, postavený na pastvě a hnojení půdy, umožňoval stabilní nekočovné zasídlení a trvalou produkci potravin. Lidé tripolské kultury nemuseli po pár sezónách táhnout krajem dál, protože si půdu zemědělskou produkcí nevyčerpali. A jejich sídla – utvářená v soustřednými kružnicemi rozvolněné zástavby prokládané polnostmi a pastvinami – mohla přirůstat do skutečně velké rozlohy.

Rekonstrukce Tripolského běžného domu.
Rekonstrukce Tripolského běžného domu.
Foto | Cristian Chirita / Wikimedia Commons

Identifikovat jednotlivá neolitická sídla je díky tomu relativně snadné, protože ještě dnes nesou stopy po výrazném hnojení, které tu probíhalo po staletí na relativně malých pozemcích, blízko domů a chlévů.

„Celý ten systém byl až neuvěřitelně soběstačný,“ popisuje Schlütz. „Některá sídla byla obydlena osm i deset generací. A to díky tomu, že nadměrně nevyčerpávaly omezené přírodní zdroje.“

Všechno hezké má svůj konec a ani Tripolská kultura není výjimkou.

Po období největšího rozmachu (3600-3100 př. n. l.) postupně zaniká a kolem roku 2500 př. n. l. už je v archeologickém záznamu neznatelnou. Proč? To je stále záhadou, nad níž si dnes odborníci lámou hlavu.

Protože tato kultura nepadla ekonomicky – jako spousta jiných nevyčerpala své zdroje obživy – je za pravděpodobnou příčinu považován politický rozvrat a násilný konec. Hlavní podezřelí jsou v tomto scénáři etnika tzv. Kurganské kultury, která sem dorazila z pontsko-kapsických stepí a Tripolské „vystřídala“.

Pokud by hypotéza o násilném zániku Tripolské kultury platila, přispěla by k ní nejspíš i ona podoba sídel. Rozvolněné areály o rozloze desítek či stovek fotbalových hřišť nebylo možné obehnat hradbami a efektivně je bránit před nájezdníky.

Z příkladu neolitické selanky v ukrajinských stepích plyne inspirace pro současnost a budoucnost. Pokud budete chtít zakládat polo-vegetariánskou komunitu, žijící v souladu s přírodou, nepřetěžující přírodní zdroje a oddávající se zemědělské produkci, budete k tomu potřebovat početně ohromná stáda skotu.

Ne kvůli masu, ale kvůli jejich hnoji.


reklama

 
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (30)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

25.3.2024 06:56
a potom se tato kultura z ukrajinských stepí přesunula k nám, vykácela po vzoru Ukrajiny lesy a začala klimatická krize s vysušováním krajiny
Odpovědět
JH

Jana Havlová

25.3.2024 07:52 Reaguje na Honza Honza
Ne tak úplně. Průzkum vrstev půdy na jižní Moravě v širším okolí řeky Moravy stejně tak jako na níže položených Bělokarpatských loukách v posledních letech prokázal, že minimálně tyhle dvě oblasti pokrývala otevřená krajina jen s roztroušenými solitérními stromy/hájky již od konce doby ledové a nikdy se na nich nevyvinul souvislý les, i když podle složení půdy a výše srážek tam je klimaxovým stádiem zapojený listnatý les. Podle zbytků uhlíků v půdních vrstvách se zatím vědci domnívají, že před příchodem prvních zemědělců bylo po generace bezlesí udržováno zřejmě pravidelným řízeným vypalováním (podobně jako třeba Indiáni kdysi vypalovali část krajiny na východě USA, nebo původní aboridžinci v Austrálii, před příchodem bělochů). Výskyt zbytků druhově bohatých luk s orchidejemi na více místech Čech, Saska, Rumunska, západní Ukrajiny a třeba Slovenska naznačuje, že i tam místní lidé zřejmě udržovali "parkovou" úpravu na celkem rozsáhlých územích, tak že tam přežily rostlinné druhy - relikty studené stepi poslední doby ledové. A to byl i důvod, proč se zemědělství tak bleskově rozšířilo podél Dunaje a přítoků z Turecka do velké části střední Evropy - oni ti první zemědělci šli cestou nejjednodušší práce a nejmenšího odporu a než aby klučili hluboké lesy, tak nejdřív osídlili tuhle kulturní (umělou) lesostep. Rozsáhlé kácení zbylých lesů začalo až několik tisíciletí po příchodu zemědělství, zřejmě když počet lidí přesáhl kapacitu území.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

25.3.2024 08:21 Reaguje na Jana Havlová
Áno, je to tak, nedávno to šlo na dvojce. Většinou máme představu les nebo step. Na několika místech však příroda skutečně vytvořila lesostep, tedy bez zažitého "střihu", jak se to praktikuje v dnešní krajině. Tato lesostep byla pravděpodobně vytvářena/udržována býložravci (mamut?, tarpan, pratur, zubr), kteří jen tu a tam dovolili vyrůst dalším stromům.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.3.2024 12:44 Reaguje na Karel Zvářal
Mamut na našem uzemí není posledních 20 tisíc let. Těžko se tedy mohl podílet na utváření lesostepních oblastí po poslední době ledové.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.3.2024 09:44 Reaguje na Jana Havlová
Tak ono pro lovce je hluboký les kontraproduktivní, největší množství pastvy pro zvěř a tím nejvíc zvěře a současně pořád ještě dostatečné zdroje vody pro zvěř jsou v lesostepi občas místně s kouskem nějakého lesa, jako ochranou pramenů před vysycháním a jako kryt pro lovce při lovu zvěře. V hlubokém lese je pro zvěř jenom málo pastvy.
Ale když potom přišli první zemědělci, tak v těch lesostepích dokázali osídlit jen nejúrodnější nížinné půdy, zřejmě sprašové. Půdy třeba na horských a podhorských loukách byly obvykle pro tehdejší prvobytně pospolné zemědělství neúrodné a zemědělci se tam nedokázali uživit.
Ty se u nás osídlily - kolonizovaly až v rozvinutém feudalismu a to osadníky, kteří uměli z těch horských luk dobýt živobytí a ještě daně pro své feudální pány. V Beskydech a jiných horách na moravskoslovenském pomezí to byli Valaši z Karpat, kteří využívali horské polohy chovem ovcí a v Jeseníkách a českých horách to byli němečtí osadníci z Alp, kterí hporské polohy využívali hlavně na chov hovězího dobytka.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.3.2024 10:41 Reaguje na Jana Havlová
děkuji za opravu a upřesnění ale nepopiratelně existuje rovněž pojem:
Hercynský les: Hercynským Forest byl starověký a hustý les, který se táhl po celé západní střední Evropy.
Pomponius Mela : s Silvis ac paludibus inVia ,‚bezkolejové lesy a bažiny‘. Tento les byl tak hustý, že V době Julia Caesara tento les zablokoval postup římských legií do Germanie. Velké odlesňování:
Ve starověku se na většině území střední Evropy rozprostíral takzvaný Hercynský les. Podle dochovaných pramenů
se tento hluboký a těžko prostupný hvozd táhl od středního toku Rýna až po rumunské Karpaty.
Lidské osídlení se zde soustředilo převážně na místa s nejpříznivějšími podmínkami pro zemědělství, do údolí řek,
na lesní mýtiny a území kolem obchodních cest. Skladba stromů byla veskrze původní, člověk do lesní krajiny
zasahoval jen minimálně. Převládaly listnaté a smíšené lesy s většinovým zastoupením listnatých dřevin, ze st
romů konkrétně dub, buk, jilm nebo javor. Jehličnaté lesy se omezovaly jen na horské oblasti s převahou jedlí,
smrků, borovic a tisů.
Základem evropské krajiny tedy spíše opravdu byl hustý les.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.3.2024 08:24 Reaguje na Honza Honza
bych řekl, že to začlo s průmyslovou revolucí.
V neolitu zkrátka život nebyl tak zajištění mobily jako dneska, kdy o vás ví i to, kdy jdete na záchod.
Náboženství založené na přežití komunity vzývala " přírodní" božstva. Dneska se modlíme k digitalizaci a myslíme si, že nás udělá šťstnými.
Co z toho vyplývá? že čím více jsme líní a odcizujeme se přírodě, tím více jsme "dementnější".
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

25.3.2024 12:56 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1**
Odpovědět
RV

Richard Vacek

25.3.2024 08:49
Podstatné je, že taková kultura sice může být udržitelná, ale na úrovni, na které by chtěl žít jen málokdo. Většinu života věnují na zajištění základních životních potřeba a i tak pro ně představuje životní ohrožení každá změna - chladný rok, epidemie.
Obdobně udržitelné je třeba mraveniště.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.3.2024 08:54
tedy nejsem sedlák, ale nonsensy vnímám. možná někdo znalejší okomentuje:
- krmení dobytka "hrachem a obilím" je pro primitivní (neolitické) zemědělství (mimochodem, znali tam už rádlo nebo něco podobného, nebo motykovali?) těžký luxus (prohnání živin z luštěnin a obilí přes přežvýkace znamená velkou ztrátu kalorií), pastva v kombinaci s krmením senem (v nouzi a slámou) je mnohem méně náročná na práci.
jestliže počet hospodářských zvířat (koz, ovcí a skotu) mnohonásobně překonával počet lidí, potom počítejmě průměrné zvíře jako trošku urostlejší ovci (25 kilo masa) a mnohonásobnost definujeme jako číslo 5 - potom máme něco přes 30 dkg masa na hlavu a den. což je docela dost. to je mnohem více než v článku uváděných 8-10%.
Odpovědět
LB

Lukas B.

25.3.2024 08:56 Reaguje na Lukas B.
tedy za předpokladu porážení ročních zvířat. v případě že poráželi dobytek sešlý věkem, tak by se mohli dostat i na menší procento.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.3.2024 09:31
Myslím, že by se dnešní zelení aktivisti velmi divili, kdyby se přenesli do té doby a museli v tamté komunitě pracovat, jaká by to byla "selanka".
Pro většinu obyvatelstva by to i na úrodné černozemi byla tvrdá každodenní práce, s dobytkem i na polích. Jen pro odhadem pár procent těch nejvýše postavených by to možná byla selanka.
Jinak to ani nemohlo být, protože i s hnojem, ale jinak s ručním nářadím, možná maximálně s nějakým jednoduchým rádlem taženým koněm nebo volkem byla produktivita výroby potravin velmi nízká. Na jednoho člověka, který v takové komunitě nemusel pracovat, protože byl členem vládnoucího rodu nebo byl nějaký šaman, musely dřít desítky až stovky lidí, aby se mohl živit na tehdejší dobu výběrovými potravinami.
Například onen hnůj od dobytka se taky musel z něčeho vytvořit, na kilo hnoje řekněme 1O kilo trávy bylo třeba ručně ožnout něčím jako bronzovým nebo kamenným srpem a v něčem jako nůši donést z louky zvířatům. Stáje taky musel někdo postavit a udržovat, hnůj zase v nějakých "hnojných nůších" vynášet ze stájí na pole.
Klíčem zřejmě bylo na svou dobu pokrokové náboženství či kult, které například hnůj nepovažovalo za nečistou hmotu, která se nějak musí likvidovat třeba vynášením na hromady zarostlé kopřivami a jinými plevely nebo házením do řeky (jako třeba starověcí řekové - báje o Augiášově chlévě), ale za látku, která se z nějakého důvodu, po průchodu zvířaty nebo lidmi, má správně vracet na místo, kde vznikla, na ty pole a pastviny. Plus asi podobně byly náboženstvím nebo společenskými zvyky podchyceny další věci kolem pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat tak dobře, že byly víceméně v souladu s přírodními zákonitostmi. A tudíž jim to zemědělství fungovalo tak dobře.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.3.2024 09:48
To jsou mi novoty! Tisíce let zemědělci praktikují při pěstování plodin
hnojení trusem zvířat a dokonce svými exkrementy a pouze poslední dobou
se "obejdeme" bez obojího a půdu naládujeme pouze průmyslovými hnojivy.
Takže to, co bylo levným vedlejším produktem chovu zvířat opouštíme a
nahrazujeme drahou umělou produkcí. Navíc půdu stále více ochuzujeme o
organické zbytky obsažené v hnoji a o biomasu spalovanou a zplynovanou.
Někde stačí pouze vývoz produkce jinam bez jejího koloběhu v místě
produkce a dopadá to stejně. Půdě je třeba vracet MAXIMUM odebraného
a ne ji POUZE okrádat o to nejcennější. Bohužel se o tom pouze stále
diskutuje a praxe je horší a horší. Pokud se toto nezmění, tak půdu
čeká kolaps, kdy bude bez živin, bez organických látek a bez života.
Pak už není daleko k chudé travnaté stepi a nebo dokonce k poušti.
A víte kdo je vinen? Vzpomeňte si pouze, kdo propaguje topení biomasou
z polí a její zplyňování, kdo kvůli metanu chce likvidovat dobytek
produkující hnůj s potřebnou organickou složkou, kdo by nejraději
pěstoval potraviny hydroponicky na umělých hnojivech v halách na
zabetonované zemědělské půdě, kdo opěvuje požáry lesů a přitom mu
vadí topení odpadovým dřevem, kdo by nejraději část polí zamokřil
a na zbytku o to více intenzivněji hospodařil. Mi vychází stále
tatáž partička ohánějící se ekologií, ale ve skutečnosti proti ni
neustále prosazují tyto nesmysly. To je taky důvod proč jsem tu
partu před léty opustil, protože se od ekologie odklonila k tomu,
co nazývám ekologismem, který si selektivně z ekologie vytrhává
své priority a celek mu je ukraden. Zamotaly se do toho totiž
dotace a příspěvky zájmových skupin z oboru energetiky, obchodu
a průmyslu, které potřebují svoje zločinné chování vůči přírodě
zaobalit do ZELENÉHO hávu. No a vedení spolků s vidinou bezpracného
zisku na tuto špinavou hru přistoupilo. Hájí tak pěstování biomasy
a biopaliv, hází klacky pod nohy pastevcům a chovatelům zvířat, hájí
hydroponii s čistě průmyslovým hnojením a jiné zhovadilosti na hony
daleko od udržitelné zemědělské produkce. Ze ZELENÝCH se staly pouze
obhájci ničení přírody v zájmu zisků jejich sponzorů, které hájí jako
dobrodince přírody. Obchvat města ve kterém lidé trpí tranzitní dopravou
klidně roky blokují, ale zabetonování 280 ha polí v D. Lutyni schvalují.
Co si mám o takových spolcích myslet? No jen to, že čekají na odměnu,
aby to neblokovali a schválili. To se nám to bezpracně vydělává, když
to společnost umožňuje a občané vše zaplatí.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.3.2024 11:07 Reaguje na Břetislav Machaček
ano, tak jako se i agrotechnika a lesní hospodářství má vracet k přírodě a ne se od ní odvracet: přirozené smíšené lesy, větší zastoupení listnáčů = lepší půda, ponechané dřevo v lese, bezpasečný způsob, zachycování vody, v zemědělství pokud možno bez chemie, velké množství organiky v půdě. Naopak člověk by měl tyto procesy ještě navíc nad schopnost přírody podporovat- vhodné odrůdy, větší zadržování vody, více bažin - platí to i pro bezzásahové NP.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.3.2024 11:27 Reaguje na Honza Honza
No navíc ony ani ty NP nebyly v celých čtvrtohorách "bezzásahové". Nejprve se v nich pásla megafauna, po jejím vyhubení domestikovaná megafauna (skot, koně) a teprve koncem středověku začala pastva částečně, někde, ustupovat a vznikly ty "nedotčené bezzásahové pralesy".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

25.3.2024 11:24
Těch přirozených (i druhotných) lesostepí obývaných člověkem bylo na evropském kontinentu více, nejen na zde popisované Ukrajině (Pálava, Bělokarpatské louky, České středohoří). A je vysoce pravděpodobné, že krom masa znali prapředkové též hodnotu mléka koz a skotu, potažmo výrobu sýra. Tato prastará pastviska jsou bohatá na bylinnou flóru, což jen podrhuje význam extenzivní pastvy na biodiverzitu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.3.2024 11:34 Reaguje na Karel Zvářal
ještě si oba, prosím přečtěte a ev okomentujte a opravte předchozí text (nevím, jestli jste to četli- odpověď. p. Havlové):

děkuji za opravu a upřesnění ale nepopiratelně existuje rovněž pojem:
Hercynský les: Hercynským Forest byl starověký a hustý les, který se táhl po celé západní střední Evropy.
Pomponius Mela : s Silvis ac paludibus inVia ,‚bezkolejové lesy a bažiny‘. Tento les byl tak hustý, že V době Julia Caesara tento les zablokoval postup římských legií do Germanie. Velké odlesňování:
Ve starověku se na většině území střední Evropy rozprostíral takzvaný Hercynský les. Podle dochovaných pramenů
se tento hluboký a těžko prostupný hvozd táhl od středního toku Rýna až po rumunské Karpaty.
Lidské osídlení se zde soustředilo převážně na místa s nejpříznivějšími podmínkami pro zemědělství, do údolí řek,
na lesní mýtiny a území kolem obchodních cest. Skladba stromů byla veskrze původní, člověk do lesní krajiny
zasahoval jen minimálně. Převládaly listnaté a smíšené lesy s většinovým zastoupením listnatých dřevin, ze st
romů konkrétně dub, buk, jilm nebo javor. Jehličnaté lesy se omezovaly jen na horské oblasti s převahou jedlí,
smrků, borovic a tisů.
Základem evropské krajiny tedy spíše opravdu byl hustý les.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

25.3.2024 11:37 Reaguje na Honza Honza
Šmankote, nikdo nezpochybňuje dávné vysoké zalesnění Evropy! Jen pro ten hustý les je třeba vidět i jiné biotopy, které vznikaly vlivem spásání, později i cíleně vlivem člověka.
Odpovědět
HH

Honza Honza

25.3.2024 12:06 Reaguje na Karel Zvářal
OK
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.3.2024 13:11 Reaguje na Honza Honza
Mluvíte o říši římské a středověku, kdy byla megafauna vyhubená. In fact pro Římany byl i obydlený les něco hrozného (Germáni v Teutoburském lese).
Přesto se udržovaly stáda domestikovaného dobytka v uherské nížině. Stáda pak byla hnána na léto na Karpaty a tak udržovala jak bezlesí v Panonii (jako pozůstatek po megafauně) tak na poloninách.
Páslo se i na Alpských holích (Ötzi, muž z ledu...) a jinde. Jistě se našly lesy s menším vlivem pastvy. Ale to vyzobáváte co se vám hodí.
Odpovědět
HH

Honza Honza

26.3.2024 06:55 Reaguje na Slavomil Vinkler
Dobře, stejně si myslím, že podstatou přirozené krajiny v současných podnebních podmínkách v Evropě byl zahuštěný les, nikoli řídká stepní krajina podobná tundře. Ale hádat se nemohu.
Je třeba si uvědomit, že kolaps krajiny, který odlesněním původní národy v celém světě vyvolali, může vyvolat i sama příroda sobě- např. selháním predátorů (nemocí apod) se přemnoží býložravci. Člověk má tu moc a povinnost selhávání krajiny předcházet.
Co je selhání krajiny- jistě na 1. místě vysušení, neobyvatelnost, kolaps vegetace. Až na 2. místě selhání diverzifikace (uniformní monokulturní les)

Odpovědět
JS

Josef Střítecký

25.3.2024 16:40
Možná vás to překvapí, ale domněnka pana Čeňka Chvojky, že hnůj z dobytka na pastvinách bez lesa posloužil k obohacení půdy, je hodně ujetá. V Mongolsku, v místech na stejné rovnoběžce jako je Praha, se na bezlesé pastvině pasou velká stáda, ale jejich výkaly se nerozkládají v půdě, ale viděl jsem (a cítil), že jsou pečlivě sbírány a hromaděny okolo jurt, a po usušení slouží jako palivo, protože dříví je tam nedostatek. Proč by to mělo být v popisovaném Teripolsku jinak? Přání "ekologa" je zase otcem myšlenky.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

27.3.2024 10:51 Reaguje na Josef Střítecký
Hm, Ukrajina mně dnes připadá jako dost lesnatá a to i v suchších stepních oblastech. A stavby asi taky stavěli ze dřeva, kly a velké kosti mamutů jako pravěcí lovci asi už neměli d dispozici.
A kde je dřevo, tam těžko sbírali k topení suché exkrementy dobytka, protože toto topivo je výrazně horší než dřevo.
Na druhé straně pokud měli pole bohatě hnojená hnojem, museli dobytek chovat aspoň po část roku stájovým způsobem, aby nashromáždili dostatek hnoje na hnojení, exkrementů dobytka smíchaných s nějakou podestýlkou, nejspíš suchým listím hrabaným na podzim pod listnatými stromy v lese nebo podřadným senem ze špatné trávy.
Těžko mohli na hnojení polí s obilím sbírat exkrementy na pastvinách, to je příliš pracné a málo efektivní i na tehdejší dobu.
Odpovědět
PB

Petr Brok

25.3.2024 16:55
No a jde to u nás praktikovat? Pokud nemáte pohyb na CEZ ( centrální evidence zvířat), tak k Vám začne jezdit kontrola od plemenářů. Pokud necháte zvířata dožít, tak zaplatíte za kafilérku pěknou sumu. Doma zkrmit třeba prasatům a drůbeži nesmíte. Chovat hovězí dobytek jen pro hnůj není proveditelné ani ekonomické.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

26.3.2024 06:25 Reaguje na Petr Brok
Ale dyť to tak nikdo nemyslí. Tady jde o to, že místo hnití v bioplynceby se měl organický uhlík co lze zkrmit (co nejvíc dobytka = co nejvíc hnoje) dávat do půd. No a místo spalování biomasy anorganický uhlík (karbonizovat co nejvíce štěpky, ne pálit) dávat do půdy.
Odpovědět
PB

Petr Brok

26.3.2024 08:57 Reaguje na Slavomil Vinkler
Já jsem pro hodně dobytka bez byrokracie a zúrodňování půdy vším.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.3.2024 13:12
Zajímavé, že v článku se zdůrazňuje význam hnoje, který samozřejmě vozili/nosili na pole (bioplynky tehdy neměli-), kam jinam s ním, že?, ale Ukrajina je především pověstná svou ČERNOZEMÍ, po které nesmírně toužil např. fírer. A to, že jsem se ani v diskusi s tímto slůvkem nesetkal, přitom je to nejúrodnější půda, čehož si určitě dřevní lidé všimli a na těchto místech se přednostně s hospodářstvím usazovali, je až zarážející. A pro svého věčného obsedantního kritika mám zaručenou zprávu: ti mamuti se po ukrajinských stepích v minulosti zajisté pohybovali, než byli po příchodu člověka postupně vyhubeni. A zajisté "po způsobu slonů" vyvraceli stromy za účelem spasení nebo jako překážky v pohybu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.3.2024 07:00 Reaguje na Karel Zvářal
akorát, že p. Zvářale, v současnosti máme trochu posunuté problémy než budování černozemě, ukládání uhlíku do půdy apod.
Nebude voda- viz nově připravovaný vodní zákon, zakážou nové studny, budou vás nutit topit předraženou elektrikou, což 3/4 lidí nezvládne, jak dobijete své elektroauto a dojedete do práce?
V souvislosti s těmito problémy je mi budování černozemě, vaší mamuti, zubři a tuři trochu mimo zájem!!!
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.3.2024 07:05 Reaguje na Honza Honza
Jak známo, jsem pro přehrady, pro lepší hospodaření s půdou - nižší užitkovost dobytka, ale vyšší stavy (cca o 1/3), větrolamy, (protierozní zaloučené) meze. Nebýt války, nikdo by tu Kachovku nezmínil, důvody nemusím vysvětlovat...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.3.2024 18:45
Déšť známý i neznámý: Nenahraditelný zdroj (3/3)
ČT 2, 28.03.2024, 12:50
Popis:
Nesčetněkrát se stal příčinou vzestupu i pádu celých civilizací. Stále nám ale chybí dostatek exaktních vědeckých poznatků, abychom dokázali účinně čelit změnám klimatu. Britská dokumentární trilogie VPS: 2 28 03 12 50

Doporučuji ke shlédnutí, zejména panu Uhlíkovi.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist