https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/alesn-erber-soucasny-stav-a-budouci-podoba-nasich-lesu-novela-lesniho-zakona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Aleš Erber: Současný stav a budoucí podoba našich lesů: novela lesního zákona

12.9.2019
Ambicí je přehledným a jednoduchým způsobem poskytnout informace, které by se měly stát vodítkem pro přijetí jednotlivých bodů novely lesního zákona.
Ambicí je přehledným a jednoduchým způsobem poskytnout informace, které by se měly stát vodítkem pro přijetí jednotlivých bodů novely lesního zákona.
Od roku 2015 zaznamenáváme periody sucha a horka. Jedná se o fenomén přisuzovaný globální klimatické změně (GZK), kvůli němuž plošně chřadnou smrkové i borové lesy. Oslabené porosty následně napadají druhotní škůdci – především kůrovci. V důsledku toho se těží souše nebo škůdci napadené stromy, které zahlcují pilařské podniky v tuzemsku i v zahraničí (kalamity různého charakteru působí po celé Evropě). Nasycenost trhu s takovým dřívím způsobuje zhroucení odbytu dříví a pád cen. Vlastníci lesů se kvůli tomu ocitají v ekonomické krizi. Na samotné lesy pro změnu dopadá krize ekologická. Z jiného úhlu pohledu lze konstatovat, že les se přizpůsobuje na nové růstové podmínky prostředí. U dřevařského průmyslu, jehož denním chlebem je jehličnaté dříví, lze také očekávat problémy, jak bude postupně ubývat jeho zastoupení nejen v českých lesích. Naše lesní krajina postupně prochází proměnou. Z ryze lesnaté krajiny se stává „stepní“ krajinou, která bude mít dočasně snížené mimoprodukční funkce lesa. Lesníci postupně odumřelé lesy obnovují lesem novým. Ovšem úspěšně zalesněné plochy jsou poškozovány přemnoženou býložravou zvěří, která brání v jeho odrůstání.
 

Jak je naznačeno, lesnická krize je hlubšího charakteru s provázanými souvislostmi. Nejedná se o jeden nebo dva problémy, ale o celý řetězec dílčích aspektů, které se prolínají a navzájem ovlivňují. V reakci na současný vývoj v oboru a na měnící se přírodní prostředí předkládá vláda do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR novelu zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění dalších předpisů. Úprava by v co nejbližším termínu nastavila podmínky tak, aby mohlo být v provozní praxi zlepšeno plnění § 1. Ten říká, že účelem zákona je: „Stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.“

Hlavním smyslem tohoto policy paperu je čtenáře seznámit s příčinami dnešního stavu lesů a nabídnout mu z krátkodobého pohledu řešení vedoucí ke stabilizaci lesnicko-dřevařského sektoru a k pěstování zdravých a odolných lesů – lesů budoucnosti.

Ambicí je přehledným a jednoduchým způsobem poskytnout informace, které by se měly stát vodítkem pro přijetí jednotlivých bodů novely lesního zákona sloužícího jako základní platforma k řešení stávající krize v lesnictví a jako východisko pro zdravé a odolné lesy.

Celý policy paper naleznete ke stažení na webu Institutu pro politiku a společnost, pro kterou text vznikl.


reklama

 
foto - Erber Aleš
Aleš Erber
Autor je lesnický analytik a odborný lesní hospodář.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist