https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lucie-kubesa-je-slusne-hovorit-v-souvislosti-s-provozem-zachrannych-stanic-o-ekonomice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lucie Kubesa: Je „slušné“ hovořit v souvislosti s provozem záchranných stanic o ekonomice?

13.7.2023
Téma záchranných stanic jsem už jednou načala, a jak je vidět, je to stále téma k velké diskusi, což jsem si opět potvrdila z textu Davida Čípa, jehož práce si velmi vážím, v Ekolistu. I mě totiž zaujaly argumenty Tomáše Grima, ale spíš proto, že zapadají do toho, co jsem zmínila před časem, tedy ekonomikou fungování záchranných stanic.
 
David Číp je předsedou rady Národní sítě záchranných stanic, která sdružuje 34 záchranných stanic, kdy mezi jednotlivými stanicemi jsou obrovské rozdíly. Vedle velkých, plně profesionalizovaných stanic, v kterých pracují celé týmy lidí, tu jsou současně také záchranné stanice, které má někdo doslova na zahradě u domu. Mnohé z nich odvádí skvělou práci při záchraně zvířat, u kterých to dává smysl. Ale stanice vznikaly primárně proto, že lidé mají potřebu „zachraňovat“ zvířata, avšak bohužel velmi často zachraňovat zvířata, u kterých to naprosto nedává smysl. Ať už jsou to mláďata, která sbírají, ačkoliv jsou jejich matky někde v okolí, nebo zvířata, u nichž záchrana ve skutečnosti nedává ekonomický smysl. Je to „slušné“ hovořit v souvislosti s provozem záchranných stanic o ekonomice?

Ekonomika provozu záchranných stanic je z velké části sanovaná nějakou formou ze státních peněz, prostřednictvím rozpočtů zřizovatelů, a jedná se nemalé peníze. Jen malou část prostředků na provozní náklady tvoří příspěvky od lidí, či firem. Sluší se v souvislosti s činností záchranných stanic poměřovat cenu a výkon? Poměřovat, které zvíře zachraňovat, a které má být v případě jeho donesení do stanice humánně utraceno. Nepochybně stojí za připomenutí to, že spousta ptačích mláďat je vyhozena rodiči, protože ti ví, že mládě je nějak defektní, nebo příliš slabé. Možná to zní krutě a necitlivě, ale říká se tomu přírodní výběr, přežije jen silný. Zachraňováním takových slabých jedinců vlastně vypouštíme do přírody jednotlivce, který poškozuje genofond druhu.

Známý fotograf Tomáš Grim, vystudovaný zoolog, do roku 2018 učil na katedře zoologie na Univerzitě Palackého, je především významným ornitologem a fotografem přírody, který vypustil do světa své myšlenky z pozice odborníka. Já sama problémy řeším spíš v sobě, a jen málokdy emocionálně. Tyto informace odborníků mně utvrzují v tom, že my jako politici, bychom měli řešit ekonomiku provozu záchranných stanic, ač se to mnohým nelíbí, především právě na základě takových informací.

Ochrana přírody má svá zákonná ustanovení, na jejichž základě by mělo být pregnantně řešeno, napsáno a řečeno, jaká zvířata ještě zachraňovat, či zkoušet zachraňovat, a která již ne. Samozřejmé je, že to vymezení je hodně široké – od invazních druhů, přes běžné, k méně běžným u nás, směrem k chráněným.

Ztotožňuji se s názorem Tomáše Grima, tedy že „do záchranné stanice patří pouze a jen jedinci přímo poškození činností člověka: kolize s dopravou, sklem či elektrickým vedením, ty ano; ale určitě ne kos nedostatečně usmrcený krahujcem nebo čapí mládě polouklované rodičem“ , ale už vidím ta zdvižená obočí „pseudoochranářů“, kteří neuvažují ani v souvislostech již naznačených, ale ani za používání mozku.

Přikláním se k v textu zmíněné citaci „Smyslem záchranných stanic přitom není napravovat přírodu, ale minimalizovat aspoň některé škody, které volně žijícím organismům způsobuje člověk“ (David Storch, Ekolist 2021) s drobnými výhradami. Protože vliv člověka je tak významným faktorem v životě všech zvířat, že nezbývá prostor na onu selekci dle významu zachraňovaného zvířete. Z toho vyplývá, že je před námi nutnost řešit mnohé z toho také úpravou legislativy. Zákon na ochranu přírody a proti týrání zvířat bude s takovou selekcí v konfliktu.

V rámci té ekonomiky provozu mně trochu překvapily údaje, že výsledek snahy o záchranu zvířete se dá statisticky vyjádřit jako buď, anebo, 50:50, buď to vyjde nebo ne. Byť vím, že úmrtnost třeba ptačích mláďat po vylétnutí z hnízda je velká. A použiji-li selský rozum, jen těžko se budou ptáci odchovaní člověkem adaptovat na přírodní podmínky, pokud by měli být po odchovu vypuštěni. Tím dochází velmi často k tomu, že takoví jedinci zůstávají dál ve stanicích, a vlastně zbytečně rostou náklady na jejich provoz.

V polemickém článku se David Číp dotkl i pro mne velmi citlivého tématu, které je v současné době velmi aktuální. Ve stanicích se totiž často zachraňují také městští holubi, „věžáci“. Po vyléčení jsou pak vypouštěni. Pokud tuto situaci umístím do kontextu, že na jedné straně se města snaží počty holubů snižovat, nedává vůbec žádný smysl takovému zraněnému zvířeti věnovat ani vteřinu času, mimo šetrného utracení, poté, co odejdou šťastní „zachránci“ ze stanice. Z toho ovšem opět vyplývá nutnost legislativních úprav, aby nedocházelo k rozporu se zákony.

Ekonomiku provozu stanic ovlivňuje nejvíc počet zachraňovaných zvířat, protože tomu musí také odpovídat počet lidí, kteří se o ně starají. Velku výhodu mají stanice, které dobře pracují s dobrovolníky, z nichž mnozí jsou dokonce na velmi slušné úrovni odborníka, byť koníčkáře. V takových stanicích si mohou dovolit zachraňovat například i běžné druhy zvířat i ptáků. Ale opět, dává taková činnost a vynaložené náklady vlastně smysl? Zvláště pak, pokud se takové zachráněný jedinec stane předmětem predace jedincem výše postaveným na potravním žebříčku.

Je jasné, že pokud bude stanice zachraňovat vzácného živočicha, jako tomu třeba bylo v té pražské v případě dvou mladých vyder z Uhříněvsi, je jasné, že se musí udělat všechno pro to, aby se odchov povedl. Ovšem pak narůstají nároky na lidi, aby se zvládla péče o ostatní zvířata. Umím si představit, jak tito nadšenci opět kroutí hlavou, že takto oni neuvažují. Ale oni nejsou zároveň nuceni přemýšlet o tom, kde vezmou peníze na provoz stanice.

Nabízí se otázka, kdo má stát v čele záchranné stanice? Odborník, nebo nadšenec, který by zachránil i žížalu? Bude odborník zárukou efektivity provozu stanice? Podle mého názoru, bez náležitých legislativních změn, určitě ne. Určitě také pomůže, pokud se budeme všichni věnovat osvětě, aby lidé více věděli především to, co nemají dělat. Stanice se osvětě věnují dokonale, je tedy na nás politicích, abychom jim vytvářeli podmínky pro činnost takové, aby lidé v nich se mohli věnovat účelně své práci.


reklama

 
foto - Kubesa Lucie
Lucie Kubesa
Autorka je členkou ODS a předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (23)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

va

vaber

13.7.2023 07:56
samozřejmě ,že je slušné hovořit o ekonomice u záchranky. stejně jako u zdravotnictví,
jediné kde je zakázáno mluvit o ekonomice, je dnešní třídní boj a válka
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.7.2023 08:07 Reaguje na vaber
jak se lidově říká, každá " sranda " něco stojí, jestli to je slušné nebo neslušné se asi neřeší.
Poměry cena / výkon je snaha o jakési řízení nákladů pomocí tvrdých dat.
Je zřejmé, že pokud bychom chtěli porovnávat totéž třeba u domova důchodců, museli by porovnávat kolik důchodců opustí zařízení a zapojí se do života svými silami (bez pomoci) je zřejmé, že tvrdá data nejde aplikovat všude.
Odpovědět
va

vaber

13.7.2023 08:17 Reaguje na Jaroslav Řezáč
čím víc důchodců vymře, tím lépe pro stát, ovšem ne pro majitele domova důchodců,ten chce mít svoje dojné kravičky naživu,
ekonomika záleží na úhlu pohledu
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.7.2023 08:40 Reaguje na vaber
to je pravda, záleží na úhlu pohledu ale není možné jen posuzovat organizace, které pracují s živými bytostmi ať to je zvíře nebo člověk podle tvrdých dat.

OBECNĚ BYCH ŘEKL, ŽE NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ BY MĚLO BÝT SPÍŠ ZÁCHRANOU STANICÍ NEŽ TOVÁRNA NA "MOZKY", neustálého posuzování a odsuzování.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.7.2023 09:55 Reaguje na vaber
Trochu vám budu oponovat. V jednom soukromém zařízení jde spíše o "zápisné" nových obyvatel domova, než o jejich co nejdelší pobyt. Pořadník je na několik let a obměna jim vynáší více, než dlouhý život seniora. Nechci spekulovat o příčinách těch
úmrtí některých na ošetřování náročných pacientů,
protože je těžké posoudit závažnost zdravotního
stavu každého z nich. Ale je s podivem, že tam
ležel těžce nemocný senior v horečkách a nebyl
převezen do nemocnice. Čekat od pátku večera do
pondělka ráno, než přijde smluvní lékař není asi
to nejmoudřejší. Ekonomicky se to zařízení asi
vyplatilo, pacient zemřel a nový zaplatil "DAR"
zařízení za přednostní umístění. Kus jako kus,
ale když je více nových kusů, tak je více darů.
U "zachraňovaných" zvířat je to o úhlu pohledu
na smysl některá zachraňovat a odsoudit je k
životu v zajetí a nebo s trvalým poškozením.
My vesničané jsme byli vždy naučeni, že nemám
prodlužovat nemocnému zvířeti trápení a raději
ho co nejrychleji ukončit. Bohužel, dnes se
už léčí i bílé myšky, kterým šedé příbuzné
záměrně trávíme. Je to nešvar polidštění zvířat
a naopak odosobnění lidí "odložených" do různých
zařízení k dožití. Kdyby se ochranáři alespoň
z poloviny dojímali nad nemocnými lidmi, jak se
dojímali u Bubly a jiných zvířat, tak bych těm
záchranným stanicím fandil bez výhrad. Tak jen
pouze říkám, že zachraňovat se má pouze to, co
je perspektivní a opravdu vzácné. Zachránit
liščí mládě a pak ho vypustit k zastřelení, jako
škodné, mi připadá padlé na hlavu a plýtváním
těmi ekonomickými prostředky o kterých se píše.
Více kusů, tak je více co vykazovat a žádat o více
peněz, ač je to "zachraňování" často zbytečné!
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

13.7.2023 15:15
Pre istotu sem dám najdôležitejšiu myšlienku Tomáša Grima z článku o ktorom autorka píše.

http://www.tomasgrim.com/downloadfile/255-grim-nase-priroda-2021-opustena-mladata-web-pdf
ZÁCHRANÁŘSKÝ SYNDROM Ventilovat své pečovatelské pudy nám přirozeně přináší dobrý pocit. Úplně jiná otázka je, zda to přináší něco dobrého těm, kdo se stali terčem naší nevyžádané pomoci. Neplyne nakonec potřeba zachraňovat např. „opuštěná“ mláďátka, kterou v nezápadních kulturách zpravidla nenajdeme, z velké části z naší odtrženosti od reálného světa? Smrt jsme v našem vyvatěném vesmíru pohodlně zametli pod koberec, respektive do virtuálního světa na displejích. Setkání se smrtí „na živo“ nás pak šokuje jako něco nepatřičného. Cítíme potřebu to napravit… Než dopíšu tuto větu a než vy ji dočtete, sežerou tisíce kun, lasic a krahujců tisíce mláďat po celém světě. Před koncem odstavce to budou další tisíce. Nejen že na tom není nic špatného, naopak, je to dobře – jen díky tomuto přírodnímu výběru existuje příroda v té podobě, v jaké ji obdivujeme. Nikdy to nebylo jinak. Nikdy to jinak nebude. A není důvod do toho zasahovat. Přirozený běh věcí máme respektovat, ne mu invazivně „pomáhat“.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.7.2023 18:54
Záchranné stanice by měly být řízeny nadšenci a až potom ekonomickými odborníky. Ve vyspělé společnosti jsou totiž občané citlivější i na chování ke zvířatům a vyžadují, aby i opuštěné ptáče bylo vypipláno a ne utraceno.
Financování jednak z dobrovolných darů "citlivých" občanů, ale i dotací z měst. Město si pak snad ohlídá, aby dotace sloužila svému účelu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.7.2023 09:11 Reaguje na Richard Vacek
Záchrané stanice musí řídit zoologicky vzdělaní lidé s dobrým účetním v zádech. Nadšenci posedlí emocemi tam mohou tak akorát čistit výběhy a voliery.
Odpovědět

Libor Šprysl

14.7.2023 09:50 Reaguje na Jarek Schindler
Souhlas!
Odpovědět
Pe

Petr

13.7.2023 20:10
Spousta témat k přemýšlení, spousta názorů k přiřazování váhy.
Například:
"Je jasné, že pokud bude stanice zachraňovat vzácného živočicha, jako tomu třeba bylo v té pražské v případě dvou mladých vyder z Uhříněvsi, je jasné, že se musí udělat všechno pro to, aby se odchov povedl."
A proti tomu:
"A použiji-li selský rozum, jen těžko se budou ptáci odchovaní člověkem adaptovat na přírodní podmínky, pokud by měli být po odchovu vypuštěni. "
A toto: "Zachraňováním takových slabých jedinců vlastně vypouštíme do přírody jednotlivce, který poškozuje genofond druhu."

Různých úhlů pohledu je tady hodně. Včetně toho ekonomického.
Já zde vidím velkou podobnost se zoologickými zahradami. I tam se zaštiťujeme šlechetností ochrany ohrožených zvířat, ve skutečnosti to máme jako zábavu a kratochvíli.
Odpovědět

Libor Šprysl

14.7.2023 06:21 Reaguje na Petr
No, s tou podobností se zoologickými zahradami bych byl asi trochu opatrný. Dobře vedená zoologická zahrada je vědecké pracoviště, které může být prokazatelně přírodě prospěšné. Typickým příkladem je Praha a její program reintrodukce "převaláků" do jejich domoviny.

V případě těch vyder nevíme, zda ta zvířata nebudeme potřebovat pro něco podobného, bohužel.

Zachraňovat holuby, kachny divoké, nebo zmíněné pěnkavy a další drobné pěvce, to už vidím jako ekonomicky nesmyslné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.7.2023 09:13 Reaguje na Libor Šprysl
V případě vyder se v brzké době spíš začne uvažovat kam s ní.
Odpovědět

Libor Šprysl

14.7.2023 09:49 Reaguje na Jarek Schindler
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq6b3x2o2AAxXD_rsIHXs4BywQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fbudejovice.rozhlas.cz%2Fpytlaci-v-cesku-rocne-zabiji-desitky-vyder-7060963&usg=AOvVaw1VvAFsuC35Jw7p57wQ2unQ&opi=89978449

Otázka té brzkosti je zatím hodně relativní :-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.7.2023 16:20 Reaguje na Libor Šprysl
Článek o ničem, bez konkrétních údajů. Ano vyplení
rybník a co mám z náhrady škody? To si mám místo
svého pstruha koupit tu hrůzu z velkochovů? No a
u těch aut, které je přejedou pouze to, že zvíře
migruje většinou z místa přemnožení a vyčerpání
potravních zdrojů jinam a v cestě mu stojí silnice.
Pročpak ti vzácní a ohrožení tvorové migrují, když
mají údajně v potocích a říčkách dost potravy?
No přece za potravou, když ty potoky vyplení do
poslední mřenky a raka. Nu což, není nad Vydrýska,
když spapá poslední raky, ryby a žáby z chráněného
potoka a pak ho při migraci přejede auto.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.7.2023 19:08 Reaguje na Libor Šprysl
Pobavit umíte. Já tomu říkám ekodemagogie. Jestli jste si nevšiml tak ten článek je z roku 2015. V současnosti je počet vyder u nás odhadován na 2,5 až 3 tisíce. To má být ten kriticky ohrožený živočich? On se dnes ještě někdo diví proč u nás dochází k výraznému poklesů populací různých skupin živočichů?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.7.2023 19:14 Reaguje na Libor Šprysl
Typická ekodemagogie. Jestli jste si nevšiml tak článek je z roku 2015. V současnosti je populace odhadována na 2,5 až 3 tisíce vyder. To má být populace kriticky ohroženého živočicha? Jaká jsou asi kritéria pro zařazení mezi kriticky ohrožené druhy?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.7.2023 19:17 Reaguje na Libor Šprysl
Vzpamatujte se. Článek je z roku 2015. Neco novějšího by nebylo?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

14.7.2023 10:35 Reaguje na Libor Šprysl
Kromě toho "typického příkladu" s koněm přewalského existuje snad nějaký jiný?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

14.7.2023 10:37 Reaguje na Libor Šprysl
Kromě toho "typického příkladu" s koněm přewalského existuje snad nějaký jiný?
Odpovědět
JM

Josef Mozek

14.7.2023 10:37 Reaguje na Libor Šprysl
Kromě toho "typického příkladu" s koněm přewalského existuje snad nějaký jiný?
Odpovědět
Pe

Petr

14.7.2023 16:34 Reaguje na Libor Šprysl
Dobře, pár zvířatům to pomůže. A to ospravedlní ty tisíce ostatních zvířat, držených celoživotně v kleci jen a pouze pro naši zábavu a denně očumovaných, která nikdy neviděla a neuvidí domovinu? To nazveme jak? Něco jako vedlejší účinky léků? Nebo to jsou zvířata přebytečná a na těch nezáleží, takže si s nimi můžeme dělat co chceme? Proč je jedno zvíře důležité a druhé je jen věc?
Odpovědět
Pe

Petr

14.7.2023 16:35 Reaguje na Libor Šprysl
Dobře, pár zvířatům to pomůže. A to ospravedlní ty tisíce ostatních zvířat, držených celoživotně v kleci jen a pouze pro naši zábavu a denně očumovaných, která nikdy neviděla a neuvidí domovinu? To nazveme jak? Něco jako vedlejší účinky léků? Nebo to jsou zvířata přebytečná a na těch nezáleží, takže si s nimi můžeme dělat co chceme? Proč je jedno zvíře důležité a druhé je jen věc?
Odpovědět
Pe

Petr

14.7.2023 17:10 Reaguje na Libor Šprysl
A ti převaláci nejsou ani tak typickým příkladem, jako spíš onou výjimkou potvrzující pravidlo. Typický příklad je jinde - některá z desítek soukromých zoo, ve kterých jsou divoká zvířata jen a pouze pro zábavu a byznys. Klecový chov divokých zvířat. To je typický příklad toho, na co ta zvířata v zoo ve skutečnosti máme.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist