https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/oldrich-sklenar-potencial-tepelnych-cerpadel-pro-dekarbonizaci-ceskeho-teplarenstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Oldřich Sklenář: Potenciál tepelných čerpadel pro dekarbonizaci českého teplárenství

25.6.2024
Na ilustračním snímku tepelné čerpadlo.
Na ilustračním snímku tepelné čerpadlo.
Foto | Dfpearson / Wikimedia Commons
V květnu letošního roku představilo Teplárenské sdružení české republiky novou studii zabývající se potenciálem využití nízkoteplotních zdrojů tepla v soustavách centrálního zásobování tepelnou energií pomocí průmyslových tepelných čerpadel (TČ).
 
Podle závěrů této práce by u nás do roku 2040 mohla až třetina dálkového tepla pocházet z nízkoteplotních obnovitelných zdrojů, jako jsou například vodní toky, čistírny odpadních vod nebo geotermální energie. Související investiční náklady jsou odhadovány na 52,5 miliard korun.

Hodinový diagram vstupu do soustavy zásobování tepelnou energií pro rok 2040. Výroba z TČ dominuje zejména v teplejší části roku.
Hodinový diagram vstupu do soustavy zásobování tepelnou energií pro rok 2040. Výroba z TČ dominuje zejména v teplejší části roku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Už v roce 2030 je podle studie tímto způsobem možné dodávat více než 6100 TJ tepla za rok při předpokládané investici 14,4 miliardy korun.

TČ se současně chovají jako spotřebiče a pro jejich provoz je zapotřebí dodávek elektřiny. Celková spotřeba teplárenských TČ v horizontu roku 2040 má dosáhnout cca 2,3 TWh. To je pro srovnání přibližně 3 procenta výroby, respektive 4 procenta čisté domácí spotřeby elektřiny v roce 2023.

Celkový potenciál využití nízkoteplotních zdrojů tepla v soustavách pro zásobování tepelnou energií v ČR.
Celkový potenciál využití nízkoteplotních zdrojů tepla v soustavách pro zásobování tepelnou energií v ČR.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Celkový průměrný topný faktor, určený jako aritmetický průměr použitých technologií, vychází podle studie na 3,25. Na výrobu 3,25 kWh tepla by tedy bylo zapotřebí dodat 1 kWh elektřiny. Tuto efektivitu však lze výrazně navýšit prostřednictvím synergie s dalšími technologiemi.

Jednou z nich je využití levné elektřiny z fotovoltaických elektráren (FVE). Výstavba FVE o stejném výkonu, jako je uvažovaný příkon TČ, by vyšla pouze asi na 1/10 ceny těchto čerpadel. Za rok by pak dokázaly vyrobit ekvivalent cca 20 procent jejich spotřeby, především v průběhu teplejších měsíců.

Berlínská "termoska" - nedávno dokončený zásobník na teplou vodu s kapacitou 2600 MWh tepelné energie. Investiční náklady v tomto případě dosáhly 50 mil. EUR.
Berlínská "termoska" - nedávno dokončený zásobník na teplou vodu s kapacitou 2600 MWh tepelné energie. Investiční náklady v tomto případě dosáhly 50 mil. EUR.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vattenfall

To, že se výroba elektřiny z FVE přesně nekryje s dodávkou tepla z TČ, není na překážku. Teplo, narozdíl od elektřiny, dokážeme poměrně efektivně skladovat - v průmyslovém měřítku vycházejí měrné náklady na výstavbu tepelného úložiště nejméně o řád nižší než pro lithiovou baterii o stejné kapacitě.

Fotovoltaika tak může ohřívat vodu v zásobníku, ze kterého mohou takto uložené teplo později využít TČ. Zmíněné zásobníky mohou ukládat jak energii z vlastní FVE, tak využívat ohřev pomocí síťové elektřiny v časech nízkých, případně záporných cen.

Dalších přibližně 30 procent elektřiny pro pohon TČ lze hlavně v zimních měsících pokrýt prostřednictvím teplárenských kogeneračních jednotek. Ty mohou přispět k pokrytí očekávaného výpadku výroby elektřiny a především systémových služeb, které dnes poskytují uhelné elektrárny, jejichž konec přijde pravděpodobně výrazně dříve než ve vládou stanoveném termínu v roce 2033.

Model skutečného nasazení zdrojů tepla v konkrétní soustavě pro zásobování tepelnou energií v porovnání s výrobou/spotřebou elektřiny.
Model skutečného nasazení zdrojů tepla v konkrétní soustavě pro zásobování tepelnou energií v porovnání s výrobou/spotřebou elektřiny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

V případě čistíren odpadních vod mohou být tyto kogenerační jednotky poháněny pomocí bioplynu vyráběného přímo z čistírenských kalů tak, jako je tomu u mnoha existujících provozů.

Do budoucna je možný přechod na toto palivo i u dalších instalací - podle studie Evropské bioplynové asociace, je celkový potenciál pro výrobu biometanu v České republice přibližně 3,8 miliardy kubických metrů, což je pro srovnání něco přes polovinu objemu vloni importovaného zemního plynu.

TČ mohou navíc využít různá odpadní tepla vznikající při povozu kogeneračních jednotek včetně např. kondenzačního tepla vodních par ve spalinách, tepla z okruhu chlazení plnící směsi, tepla z chlazení generátoru apod.

Teplárenská instalace v dánském městě Ørum. Tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 2,5 MW zde pracuje v součinnosti s fototermickými kolektory (6000 m2 plochy), dvěma kogeneračními jednotkami (2 x 1 MW), tepelným zásobníkem (400 m3) špičkovým kotlem (5 MW).
Teplárenská instalace v dánském městě Ørum. Tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 2,5 MW zde pracuje v součinnosti s fototermickými kolektory (6000 m2 plochy), dvěma kogeneračními jednotkami (2 x 1 MW), tepelným zásobníkem (400 m3) špičkovým kotlem (5 MW).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jako zdroj tepla mohou případně sloužit i fototermické kolektory, podobně jako je tomu běžné například v Dánsku. TČ v tomto případě mohou sloužit k optimalizaci provozní teploty solárního systému během měsíců s nízkým slunečním svitem, čímž přispívají k jeho vyšší účinnosti.

Kromě výroby tepla nabízí TČ i možnost účinné výroby chladu, jehož poptávka, zejména s ohledem na vývoj klimatu, u nás v příštích letech výrazně poroste.

Studie teplárenského sdružení současně identifikuje možné bariéry v technické, administrativní a ekonomické oblasti a rovnou předkládá výčet opatření, která by měla umožnit tyto bariéry překonat.

Pokud se to podaří, lze s vynaložením relativně malých prostředků (pro srovnání, související investice odpovídá například domácím výnosům ze systému obchodování s emisními povolenkami v roce 2023) řešit několik problémů současně. Od dekarbonizace výroby tepla, přes využití letních přebytků z fotovoltaiky, až po účinnou výrobu chladu.


reklama

 
foto - Sklenář Oldřich
Oldřich Sklenář
Autor je analytikem Výzkumného centra AMO, kde je členem klimatického týmu. Zabývá se problematikou energetiky a produkce skleníkových plynů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

25.6.2024 09:07
Mně to celé připadá jako drbání se levou rukou na pravém uchu.

Vedle těchto úvah je třeba i zvážit variantu, že by se domy pořádně zateplily na pasivní standard a každý blok by měl individuální topení pomocí TČ. Tak by odpadly ztráty v potrubí a tepelná čerpadla by měla lepší topný faktor, protože by stačila mnohem nižší topná teplota. Stávající rozvody v zemi by se mohly využít k dodávání nízkopotenciálního tepla pro TČ, pakliže by existoval vhodný zdroj. To by bylo beze ztrát.

Odpovědět

Jaroslav Řezáč

25.6.2024 15:40 Reaguje na Jiří Svoboda
víte, co si myslím, že vždy se vyrojí nějaký energetický zachránce, když lidi přichází na to, že pravda je jinde, než tito " zachránci" tvrdí a trh se jaksi dostává do stagnace.
Ono totiž co se týká energetiky od elektoauta FVE až po tepelné čerpadlo zjišťují, že realita je trochu jiná, než tito zaintersovaní zachránci, kteří cílí akorát na dotace tvrdí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.6.2024 16:33
Po ukončení dekarbonizace energetiky skončí i boom TČ. Prostě pro ně
nebude dost elektřiny k jejich provozu. OZE to v zimě a v bezvětří nezachrání a u JE se dělá, že se dělá, jen aby za to žádná vláda nebyla odpovědna. My to blbě připravíme, vy to už ale blbě zrealizujete a my to pak zkritizujeme. Reklama je mocná čarodějka a přesvědčí lidi pro zdroj
tepla, který brzo nebude mít vstupní energii k pohonu. K čemu pak bude
lidem TČ? A jak lidem TČ nyní vnutit? Přece zakázat jiné zdroje energie
a nebo je uměle znevýhodnit tak, že lidé vsadí na výhodnou nabídku TČ.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist