https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tuma-n-jurik-jak-bude-v-klimaticky-neutralni-spolecnosti-vypadat-financni-sektor
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tůma, Juřík: Jak bude v klimaticky neutrální společnosti vypadat finanční sektor?

4.11.2021
Dnešním tématem je finanční sektor. Neutíkejte, týká se vás to víc, než si myslíte.
 
Finančním sektorem myslím hlavně banky, pojišťovny (ty znáte) a investiční společnosti (spravují obří balíky cizích peněz a investují je tak, aby na tom vydělali majitelé peněz a hlavně oni sami). Jsou to podniky, přes které teče ohromné množství financí. Je to krev v žilách tržní ekonomiky a pokud má být společnost klimaticky neutrální, musí svou roli sehrát i finanční sektor. Finanční podniky měly dlouho jednoduchý způsob toho, jak zjistit, jestli dělají věci správně – pokud generují zisk, je všechno v pořádku. Zisk se dá ale dobře vytvářet například tím, že banka poskytne úvěr elektrárně na nákup uhelného kotle, pojišťovna pojistí ropný vrt v Mexickém zálivu nebo že investiční společnost skoupí akcie dolu, kde pracují nevzdělané děti o víkendu bez nároku na mzdu a pauzu na čůrání.

Finančníci ale nenakládají se svými penězi, jsou to naše peníze – úspory v bance nebo stavební spoření. Šetříte si na penzi? Možná tím právě financujete kácení amazonských pralesů. Čím dál víc lidí a podniků si ale z nějakého divného důvodu nepřeje, aby jejich peníze financovaly takové lukrativní projekty. Chtějí vědět, jak finanční instituce s jejich majetkem nakládají. Finančníci se tedy začínají překotně holedbat, jak jsou jimi spravovaná investiční portfolia zelená, i když to může v praxi vypadat tak, že ředitel ropné společnosti má na stole v květináči fíkus (tomu se říká „greenwashing“ – klamavé označení).

Vzniklo několik standardů, jak posuzovat etiku podnikání, vznikly různé standardy pro zelené investice a finanční nástroje (např. zelené dluhopisy) a začalo to být velmi nepřehledné. Dnes si totiž může na finančním trhu každý sám určit, co je zelené a co ne, a takto to podávat konečným investorům - Vám. Samotný trh vnímá, že je to problém, protože se špatně konkuruje černým pasažérům a klamavým praktikám.

Proto EU začala pracovat na nástroji, jehož název si dobře zapamatujte: TAXONOMIE pro udržitelné investice, která určí základní EU standard, respektive bude aspirovat na globální standard. Zjednodušeně řečeno se jedná o katalog kritérií, za kterých investice / ekonomická činnost zásadně pozitivně přispívá alespoň jednomu z environmentálních cílů (ochrana klimatu, ochrana vod, prevence znečištění, oběhové hospodářství a ochrana biodiverzity) a zároveň ostatní cíle nepoškozuje.

Při splnění podmínek taxonomie se tak může říct, že jde o udržitelnou investici nebo podnikání. Do budoucna bude taxonomie doplněna o sociální dimenzi (například rovné příležitosti mužů a žen, spravedlivé odměňování a zacházení se zaměstnanci) a Governance (např. protikorupční prostředí), dohromady známé pod zkratkou ESG (environmental, social, governance). Spolu s rozvojem taxonomie se zvyšují požadavky na TRANSPARENCI zejména nadnárodních společností a velkého korporátu včetně finančního sektoru. Proto jsou postupně posilovány povinnosti zveřejňovat dopady podnikání na životní prostředí a celou řadu dat - tzv. nefinančních informací o podnikání.

S tím se pojí environmentální účetnictví a datová základna, což umožňuje vykazovat například kolik obratu má společnost v souladu s taxonomií a tedy jaké % obratu je z činností, které přispívají životnímu prostředí. Aktuálně se projednává směrnice, která dá nefinančnímu reportingu konkrétnější standardy.

Díky taxonomii – jednotným kritériím – si bude každý moci lehce porovnat, nakolik jsou skutečně praktiky bank, fondů a velkých koncernů zelené.

Soulad s taxonomií nebude mít podřadné místo ve stínu finančních reportů. Zejména pojišťovny a centrální banky si dobře uvědomují, že změna klimatu může mít zásadní dopad na ekonomický systém, na hladké fungování dodavatelských řetězců nebo na schopnost lidí a podniků splácet úvěry. Podle EBA až polovina finančního trhu v EU nezohledňuje dostatečně rizika vyplývající ze změny klimatu a přeneseně se tak jedná o rizika pro stabilitu finančního systému.

Zahrnutí environmentálního pohledu do podnikání není žádné dobroserství v batikovaném tričku, je to čirý ekonomický pragmatismus. Nejde taky o okrajový výstřelek - 16 hlavních bank v ČR podepsalo memorandum, kde se hlásí k principům udržitelných financí a odpovědnosti a představují přes 80 % českého trhu. Kombinace taxonomie a nefinančního reportingu bude mít na zelenost investic zásadní vliv. Pokud mám uhelný důl a přiváže se mi aktivista k rypadlu, tak ho vyženu a pokračuji v těžbě. Ale pokud mi to rypadlo žádná pojišťovna nepojistí, tak jsem skončil. Pokud si do fabriky chci koupit nový uhelný kotel, ale žádná banka mi na něj nepůjčí, tak ten kotel prostě nebude a já se musím zamyslet nad zelenější činností, na kterou dostanu úvěr.

Navíc se postupně zavádějí podmínky, na co lze poskytovat veřejnou podporu a dotace – nebudou se financovat projekty poškozující životní prostředí a budou preferovány zelené investice. Bez finančního sektoru není podnikání. A finanční sektor bude zelený. Ergo podnikání bude taky zelené. V klimaticky neutrální společnosti nebude finanční sektor ani pojišťovat auta se spalovacím motorem, financovat neúsporné stavby, nabízet spoření do špinavých produktů atd.

Co může udělat systém

Důležité pro ČR je, aby si systém uvědomil, že svět se mění a zažité věci budou jinak. Nejedná se o konec světa, ale o změnu vnímaní toho, co je podnikání - záleží na tom, zda jste úspěšní a vyděláváte, ale bude taky záležet na tom, jakým způsobem podnikáte a jaké máte dopady na životní prostředí a lidskou společnost.

Dnes sice zelené investice představují jen cca 5 % investic v EU, ale obecně je ESG jeden z největších finančních trendů, který ještě zesílil za pandemie, protože ESG investice jsou většinou dlouhodobější, stabilnější, a jsou více odolné vůči rizikům a šokům (ten současný plynový je příklad za všechny).

Hlavní úloha státu bude zejména v osvětě a vysvětlování, že nejde jen o regulaci z Bruselu, že to vychází spíše z tržních praktik, a měl by poskytnout servis, jak se s tím vypořádat. Neměli bychom opakovat historii jako u GDPR, ze kterého se ČR málem mentálně zhroutila, zatímco zbytek Evropy si ťukal na čelo, z čeho tak panikaříme. Podnikatelé by v tom měli vidět příležitost a návod, jak zlepšit své podnikání.

Zásadní je to z pohledu přípravy nových investičních projektů, protože utopit miliardy v něčem, co nemá budoucnost, nedává smysl.

Stát by měl jít příkladem, neposkytovat environmentálně škodlivé dotace (a ušetřit) a zavést zelené rozpočtování (envi účetnictví), aby měl lepší přehled o tom, co vlastně financuje. Obecně by měl stát stejně jako soukromý sektor lépe hodnotit dopady své činnosti na životní prostředí i v rámci státem vlastněných nebo řízených obchodních společností a správě majetku, zvýšit transparentnost a může vydávat např. zelené státní dluhopisy.

Měl by se zabývat více environmentálními riziky a limity možností komerčního pojištění, protože dnes jinak nepojištěné škody prostě přebírá a kompenzuje je. Při kompenzacích by měl vymáhat, aby příjemci prováděli taktéž adaptační opatření a škodám předcházeli.

Co můžete udělat vy

Zkontrolujte si svou pojišťovnu, banku a instituci, kde si nějakým způsobem spoříte, jestli se hlásí k principům společenské odpovědnosti a ESG kritériím. Jestli se výslovně distancují od financování těžby a spalování uhlí a vůbec fosilních paliv. Jestli si stanovili termín pro klimatickou neutralitu. Některé mají tyto informace snadno dohledatelné už dnes, a pokud ne, napište jim a napomeňte je. Nebo přejděte k institucím, které to mají zpracované lépe.

Nenechte se opít rohlíkem; finanční instituce tuší, že by se k ESG kritériím hlásit měly, a některé se tak snaží vypadat, aniž by na svém byznysu cokoliv měnily. Jednotná taxonomie bude postupně nabíhat a už od příštího roku budou banky zveřejňovat informace z pohledu změny klimatu, od roku 2023 pak i další environmentální oblasti.

Se spořením přejděte na dlouhodobě udržitelné produkty a fondy. Znovu připomínám, že to není žádná výstřednost – je to naopak konzervativní volba. Pokud si sami vybíráte cenné papíry, do kterých investujete, ověřte si ESG odpovědnost u jejich emitentů. Svěřte své peníze jen těm institucím, které je budou spravovat odpovědně.

Máme možnost ovlivnit, jestli naše peníze financují fosilní paliva, nebo udržitelnou budoucnost – tak ji využijme.


reklama

 
foto - Juřík Tůma,
Tůma, Juřík
Jan Tůma je ekonom a odborník na systém obchodování s emisními povolenkami.

Richard Juřík je analytik a odborník na propojování environmentálních a hospodářských politik.


Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (71)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RP

Radim Polášek

4.11.2021 07:51
To je ale socialistický zelený blábol!
Pokud se do finančnictví zavedou zelená politická kritéria místo ekonomických, tak se rovnou může finančnictví zrušit, banky a pojišťovny znárodnit a fungovat jen jako zástěrka zeleného socialistického přerozdělování. Protože to nic jiného nebude než přerozdělování, kde veškeré logické toky peněz zmizí nebo budou zakryty politickýcm rozhodováním podle toho, kdo zrovna někde "nahoře sedí" a má takovou politickou váhu, že určuje, co je správné a co ne. Například které technologie jsou zelené a tudíž ty správné a které jsou nezelené a tudíž ošklivé. I kdyby první byly tvrdě prodělávající a druhé velmi ziskové.
Veškeré pracovní pozice ve finančnictví, od řadových pojišťováků či pracovníků banky na přepážkách až po generální ředitele bank a pojišťoven se postaví na vodu, protože jejich existence už nebude vyplývat z toho, jestli ta instituce dokáže ekonomicky fungovat a vydělávat si na sebe a přinášet benefity svým zákazníkům a pak se počty pracovních pozic zvětšují nebo jestli to nedokáže a pak se instituce zmenšuje až zaniká a jejich zákazníci nevydělávají nebo rovnou své vklady ztrácí.
Tito pracovníci se pak defakto stanou státními úředníky, jak to bylo za komunistů, počet těch finančních institucí, jejich váha daná množstvím zaměstnanců pak bude určována potřebami systému a ne potřebami trhu, to znamená politickými potřebami a jednotliví zaměstnanci se stanou pouze přenašeči a realizátory jednotné politiky toho systému. Ať už to bude bruselský systém, který se podaří rozšířit do jednotlivých států EU nebo ať už to bude pod hlavičkou vlád jednotlivých států EU, které se rozhodnou s Bruselem kolaborovat a bez vlastní vůle přenášet na občany rozhodnutí učiněná nevolenými úředníky v Bruseli.
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 14:15 Reaguje na Radim Polášek
Ti, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je podobný systém rozhodování zhoubný, už odcházejí. Další generace si tedy vyzkouší socialismus znovu.
Hloupé je, že zbytek světa nepočká ... takže až v bruseli s tímhle experimentem skončí, budeme k ostatnímu světu v podobném vztahu, jako byla východní Evropa k té západní na začátku devadesátých.
Taková trochu lepší kolonie.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.11.2021 09:38
To už tu bylo když jsme se snažili vybudovat komunismus. Tehdy finanční instituce sledovaly rovněž všechno jiné, než zisk. Je zajímavé vidět, že přicházejí nové generace, které touží jít tou samou slepou uličkou znovu. Skoro to vypadá, že historie není zdrojem poučení.
Odpovědět
Pe

Petr

4.11.2021 10:56 Reaguje na Richard Vacek
To není slepá ulička a nepoučení se (i když to mentalitou tržního spotřebitele přesně tak vypadá), ale logický a nevyhnutelný vývoj. Slepá ulička je naopak kapitalimus, drancovat planetu a zvyšovat produkci a zisky prostě nelze donekonečna, jednoho dne už nebude co a kde dál brát, kam co dávat.
Zahrajte si na počítači/mobilu nějakou hru, kde budete obdělávat pole, stavět města a budovat civilizaci. Za pár dní vám dojdou suroviny, nebude kde stavět dlší města a jak uživit další lidi. A hra končí.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.11.2021 12:19 Reaguje na Petr
Jednoho dne? Zatím to po celou historii lidstva vypadalo tak, že se přecházelo z jednoho zdroje ke druhému. Pazourky se nepřestaly používat proto, že by jich byl nedostatek, ale protože je nahradilo něco lepšího. Stejně tak koňské povozy nevymizely kvůli tomu, že by nebyli koně.
A v každé době byli hlasatelé zkázy a konce světa - dokonce byly i výpočty, že velkoměsta zkolabují, protože koňských koblih bude tolik, že zaplní ulice.
Dnes dokonce i víme, že máme k dispozici dostatečné zdroje energie (jaderné elektrárny) - stačí jenom chtít a bude jaderka v každém kraji. A když je dostatek energie, je dostatek všeho, protože s energií si to můžete vytěžit/vyrobit i ze zdrojů, kde to dřív bylo neekonomické.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:36 Reaguje na Richard Vacek
" stačí jenom chtít a bude jaderka v každém kraji."
Vy jste fakt komik - eskamotér!!! Tak proč není, a nikdy nebude? Když 80% občanů jádro podporuje!!

Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.11.2021 15:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Stačí jedna, dvě zimy bez elektřiny a do pěti let budou nové jaderky i v Evropě.
Horovat pro OZE zdroje a přitom se hřát na fosilu jde totiž tak snadno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 16:03 Reaguje na Richard Vacek
FKT?? A to nám je pošle Jyrka Pyskéř ze svého Marsu??
Odpovědět
kk

karel krasensky

4.11.2021 18:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokvíčíš.Až ti přijde učet za ruský plyn tak budeš mít oči jak nartoun celebeský
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 20:03 Reaguje na karel krasensky
Já s tím počítám, antož vím, že Puťka nás bude vydírat kdykoliv, kdy bude moci. A teď si muhehehhehhehe zkus představit, hlupáčku nebohý, co by se asi dělo, kdybysme si od něho nechali postavit JE!!!!!
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.11.2021 15:36 Reaguje na Petr
Ideálne by bolo striedať obdobia kapitalizmu a socializmu. Kapitalizmus totiž vyrobí toľko tovaru a vymožeností, že ich ľudia ani nestihnú využiť a kupujú stále niečo nové. Opravovať sa neoplatí, to radšej kúpiť nové a ekonomika šlape. V socializme sa síce nič poriadne nevymyslelo, ale výrobky sa používali a opravovali veľmi dlho. Mne osobne sa ale znovu prežívať obdobie socializmu nechce, radšej by som už dožil v kapitalizme. Socializmus by som nechal na mladých, nech tiež naberú skúsenosti :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:47 Reaguje na Vladimir Mertan
Nie. Je potreba žít v normálním kapitalismu, kde lidé nejsou ropáci a úplní blbci a chovají se k planetě odpovědně.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.11.2021 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
To čo propagujete vy určite kapitalizmus nie je ani náhodou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 18:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Kapitalismus je jen ekonomický systém, další dosah nemá. Něco jako podvojné účetnictví.
Je to dobrý nástroj ke zbohatnutí společnosti, ale tím jeho role končí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste fakt vůl:-)))
Odpovědět
Ze

Zellosh

4.11.2021 21:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Souhlasím s Vámi,je to ohromný pitomec.To už snad ani není možné 😂
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:57 Reaguje na Petr
Přesně tak, všichni místní diskutující chtějí, aby se nedrancovala planeta, aby se nevytvářel zbytečný odpad, aby se nepálilo uhlí a ropa kvůli přežranosti lidí v bohatých zemí, ale jak se to má skutečně dodržovat, to je pláče a bedákání!!!!
Postě jsme zvyklí jen na žvanění potentátů a nejsme schopni pochopit, že někdo po nás bue chtít, abychom to fakt dodržovali.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

4.11.2021 18:13 Reaguje na Pavel Hanzl
A jak jste na tom vy? Vzdal jste se fosilu? Nebo kážete vodu a pijete víno? Někdo by tomu mohl říkat pokrytectví, ale o to se zajisté nejedná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:20 Reaguje na Richard Vacek
Topí plynem v nezatepleným baráku z třicítek a má benzínový auto ... ale jezdí na e-kole:-).

A prudí na ekolistu:-))).
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 19:01 Reaguje na Richard Vacek
Káže vodu z kaluže, a lemtá dvanáctiletou whisky po litrech. A jak vidíte, má delirium tremens, vidí ropáky, elektromobily v zimě nabíjené pomocí FVE panelů, neexistující elektrolyzéry, a další
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 19:03 Reaguje na Richard Vacek
Jsem na tom celkem dobře, ale fakt topím plynem, na max +20°C, nemám jinou možnost.
Odpovědět
Ze

Zellosh

4.11.2021 21:56 Reaguje na Pavel Hanzl
To je moc.Topte méně!!!
Odpovědět
Ze

Zellosh

4.11.2021 21:56 Reaguje na Pavel Hanzl
To je moc.Topte méně!!!
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte možnost si dát na zahradu FVE a odpojit se od plynu. Ordinujete to pro druhé.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.11.2021 02:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč topíte špinavým plynem. Proč si nepořídíte vámi tolik propagovanou fotovoltaiku? Naplníte svá slova a půjdete z dobou. Topíte plynem na 20°C? Šestnáct vám nestačí? Vy budete asi větším ropákem než většina tady. Ono nejde o to kázat ale podle toho kázání i žít pane Hanzle.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

4.11.2021 10:51
Taxonomie bude především nástrojem tvrdého nátlaku a vydírání. Pokud budete potřebovat zafinancovat investici, banka po vás bude chtít, abyste se choval, jak velí taxonomie. Např. pokud si zemědělec požádá o úvěr, banka bude posuzovat, jaké technologie používá/nepoužívá, jaké má osevní postupy, jestli chová ta správná plemena zvířat jestli jich náhodou nechová moc, žadatelé o úvěr budou povinní - aspoň podle současných návrhů taxonomie - bance podávat zprávy o množství a druhu vypouštěných emisí (Plán udržitelnosti zemědělského podniku), osevní plány a info o použité technice a technologiích, používaných přípravcích a hnojivech, zacházení se statkovými hnojivy, protierozní opatření atd. při hospodaření na půdě pět let zpátky a plán do budoucna + podávat zprávy o tom, jak tento plán plní. Banka bude posuzovat, jestli to zemědělec dělá podle ní dobře nebo špatně a podle toho mu umožní přístup k úvěru. Návrhy taxonomií si prostudujte. Taxonomie bude tvrdý a nelítostný diktát a navíc nemá zákonnou podobu - není závazně stanoveno, kdy vaše hospodaření je už dostatečně taxonomicky správně, takže banka si bude moci diktovat, co ještě musíte, aby vám laskavě úvěr poskytla. V zemědělství jde taxonomie nad rámec zákonných požadavků a omezení pro hospodaření + nad požadavky pro poskytnutí plateb. Všem podnikatelům vřele doporučuji si taxonomii pro jejich odvětví prostudovat.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.11.2021 12:42 Reaguje na Marcela Jezberová
A co je podstatné, prostředky nezíská ten, kdo tu činnost, zemědělství nebo cokoliv jiného dělá dobře až nejlépe, ale nejvíc prostředků ten, co nejlépe splní ty neekonomické ideologické ukazatele vrchnosti.
Pak bude záležet, jestli se bude vrchnost těmi požadavky pokoušet stínovat skutečná ekonomická kritéria nebo jestli bude stínovat v první řadě politická neekonomická kritéria.
V druhém případě dojde k velmi rychléu ekonomickému krachu. Viz třeba ekonomické výsledky Kulturní Revoluce v Číně.
Pro první případ máme bližší precedens, komunisté založili svou ideologii na prohlášení, že to všechno dělají pro jedince, pro člověka, aby se ten člověk měl dobře. Pokoušeli se těmi pseudoekonomickými kritérii, stanovovanými nějakým úředníky z centra, stínovat skutečný technickoekonomický vývoj.
U nás jim například trvalo cca 40 let, než z podstatně výhodnější pozice po druhé světové válce, proti například Německu, jsme se na konci socialismu , před Sametem, dostali do naprosto ekonomicky podřadné pozice proti třeba tehdejšímu Západnímu Německu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:38 Reaguje na Marcela Jezberová
Tenhle systém není stavěn pro estébácký babišistán, takže fungovat v normální splolečnosti bude normálně.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

5.11.2021 09:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Taxonomie se děsí podnikatelé v celé Evropě, takže očividně tak normální společnost, která z taxonomie bude nadšená, tady prostě nemáme. Takovou společnost si vedení EU chce teprve vybudovat. Komunisti na to šli stejně - zblbnout pohádkami o světlých zítřcích, společensky znemožnit každého, kdo o tom pochyboval a pak šup na plot, všichni do řady, držet papulu a krok. A přesně k takové budoucnosti směřujeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 14:52 Reaguje na Marcela Jezberová
Zkuste si přečíst šestou zprávu IPCC, na Wiki je srozumitelný výklad.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

4.11.2021 10:54
Po přečtení tohoto článku jsem ráda, že jsem už stará. Lituji dnešní mládež. To je fat humus co je v budoucnu čeká.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:46 Reaguje na Alena Lyskova
Myslíte, že žít v zemi, kde netečou v řekách ropné deriváty, sníh do rána není černý a není zamořena všemožnými exhalacemi je velmi silný humus??? Fakt nekecáte?
Odpovědět
Ze

Zellosh

4.11.2021 23:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak toto už ani v Ostravě vy hlupačisko jedno...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 14:53 Reaguje na Zellosh
A proč? To jsou ty zeleňácké buzerace z Bruseli.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

6.11.2021 09:30 Reaguje na Pavel Hanzl
To životní prostředí se zlepšilo hlavně v 90. letech, dávno před tím kdy poliši dávali pokutu za to, že si někdo na SPZ přilepil ten modrý symbol EU. Součástí EU jsem se stali až dlouho potom.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

4.11.2021 12:43
Chápu, že jako lidstvo drancujeme a měníme nevratně naši Zem. Je potřeba něco dělat. Ale tohle. Tím, že budete diktovat, co bude a níž by velká část společnosti o tom byla přesvědčena, že je to správně a, že to takhle chtějí a další ani nemá kvůli běžným starostem tušení, co se na ní chystá. Takhle si vytvoříte spousty negativního odporu, který zase rozdělí společnost. Tohle fakt smrdí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:44 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Zkuste vymyslet jiný a lepší systém a Nobelova cena vás nemine.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2021 12:55
Laik žasne, odborník se diví. Zelené fízlování jako plíseň prorůstá západní společnost ve stylu hesla "Každý kontroluje každého" .

Spíše se naskýtá paralela k udavačství za nacistů nebo komunistů, obé totalitní režimy, kde se úzká mocenská elita postavila nad právo a spravedlnost.
Toto směřování k výchově stylu Velkého Bratra je zapotřebí odmítat a potlačovat jak to jen jde.
Velmi dobře do toho zapadá záměr posahané EK zdanit občany vlastníky domů a dopravních prostředků za jejich uhlíkovou stopu.
Aby ji mohli ocenit, potřebují také data a informace, které se výlučně týkají občanského soukromí .
Společně s údaji z jiných sektorů tak bude každý doslova před státní mocí svlečen donaha .
Jestli banka vydělává na x obchodních případech, je to pouze v rámci zákona o finančních službách a na dodržování zákonnosti jsou zde orgány státní moci, finanční úřady, policie apod., ale jistě ne zelené partajní výbory nikým a ničím nekontrolované.
O důvod více říct Bruselu "Good bye!".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste prostě utopen v našem starém bolševismu a vše posuzujete bolševickýma očima. A bolševik podělal úplně vše, na co sáhl.

Sám horujete za udržotelný život, za šetření a nedrancování planety, jenže to jsou jen bolševické kecy, od kterých nikdo nečekal, že se budou skutečně realizovat.

Jenže EU chce, aby se to DODRŽOVALO, nikoliv jen žvanilo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Já vím, tohle je mimo možnost vašeho chápání, za celou dobu boplševismu nic takového nenastalo.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 11:36 Reaguje na Pavel Hanzl
EU prokazatelně akorát žvaní, a sama nedosržuje vůbec nic. Viz 47 kilometrová cesta předsedkyně tryskáčem.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

6.11.2021 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
EU především chce, aby ostatní dodržovali, a oni žvanili. Symptomatické.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 15:51
Tahle taxonometrie je zase jen další zátěžový prvek, se kterým se v každém projektu počítá.
Nevidím v tom zásadní problém, je to jen důkaz, že nastalo to, co Havlíček Borovský chtěl po svých současnících - obrozencích:
"Aby se vám to buditelství z huby do rukou vrazit ráčilo".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Chtít to po obrozencích bylo samozřejmě ok a Kája to napsal pěkně.

Otázka proč by se tím měli rušit ti, kteří vám na nějaké obrození prdí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 16:01 Reaguje na Svatá Prostoto
Když po postavení kanalizací jedinec kadil na náměstí, dostal holí po holém zadku.
Člověk žijící ve společnosti lidí, musí dodržovt určitá pravidla. Když se mu to neíbí, tak se může klidně odstěhovat někam za Ural.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak abyste si už balil, ne:-)?

Přece tu s náma, zaprděnejme čecháčkama a ropákama k tomu nebude marnit poslední léta života:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 19:01 Reaguje na Svatá Prostoto
Bohužel, musím. Ale dá se to přežít, lidé kolem mě ropáci fakt nejsou, já se sem chodím odreagovat....
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jaktože nejsou ropáci? Bydlí v nezateplených domech, spotřebovávají fosil, a jezdí gumokoly.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

6.11.2021 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Kadilo se na náměstích v době, kdy lidé používali jako primární zdroj ty Vaše OZE. Přestat kadit na náměstích se začalo poté, co bylo možné díky využití fosilu postavit kanalizaci.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:55
Environmentální centrální banka ... já jdu zvracet.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2021 17:57
Bože, to jsou bláboly! Finanční instituce garanty zelené politiky!
Tak tomu nevěřím, protože základem finančnictví je zisk a jakákoliv
ideologie jde stranou. Příkladem jsou švýcarské banky, které mají
ve svých sejfech dodnes zlato ukradené fašisty po celé Evropě. Nebo
třeba banky, které se neštítí prát špinavé peníze pocházející z drog
a zločinu. Ony tak podle těch mudrců změní svoji strategii a budou
peníze střadatelů půjčovat pouze na zelené projekty, které se ani
nerentují a mnohé jsou pouze tunely na dotace. Do takových bank už
nikdo neuloží ani korunu, když bude vidět, že banka s jeho financemi
hospodaří ideologicky. Už nyní poplatníky vytáčí použití daní na
dotace do zelených nesmyslů a co teprve úspory! Ty už jim nikdo
normální nesvěří, aby se nedočkal ideologického vytunelováni ve
prospěch zeleného šílenství za každou cenu. Pokud se k tomu skutečně
banky odhodlají, tak to pro ně bude konec, protože střadatelé nejsou
tupci, kteří svěří své peníze zeleným magorům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 18:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Zase plácáte, jak dycky.
Právě Švýcarské banky vydávaly po válce židovské zlato (teda dost pod nátlakem), taky u nich si nic nepřeperete. Kdo nabonzoval a ještě odsoudil do kriminálu Zemanovy kámoše, co vytunelovali MUS?
Dnes to mají tuneláři blbý, seriózní banka chce původ peněz, proto nakradené groše estébák točí přes ofšóry......
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2021 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Vaše znalosti jsou chabé a ještě je prezentujete jako
neochvějná moudra. Víte jak třeba Německo nakupovalo
suroviny navzdory embargu za války? Platby šly ve
zlatě(marka byla nesměnitelná) přes švýcarské banky do neutrálního fašistického Španělska a to ty suroviny
nakupovalo oficiálně. Odtamtud už šly do Německa.
Podobně přes ty banky fašističtí pohlaváři převáděli
konta do Argentiny a jiných zemí, kam se po válce
uchýlili. To sypání popela na hlavu je pouze část
těch křiváren a neplatí pro všechny. Bankovní
tajemství je svaté a nikdo nezjišťuje původ
peněz, dokud nezažádá o potřebné údaje soud.
Převody peněz z trestné činnosti elektronicky
za minutu obletí zeměkouli a dopátrat se kde
skončily, je nemožné. Ti zmínění tuneláři
jsou výjimkou mezi těmi ostatními vykuky, kteří
přes banky odvádějí peníze do daňových rájů a
i ty vaše "ofšóry" jsou produktem finančnictví,
které umí krýt různé křivárny. Banky se asi náhle
změní Mirky Dušíny a budou v budoucnu konat pouze
dobro. Pane to už není naivita, ale debilita !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 19:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Hitlerovské Německo nebylo žádný fašistický stát atd. atd.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2021 20:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Nazvěte si to zřízení jak chcete, protože
se už dnes nedivím chytání za slovíčka, když
se dennodenně vysílají dokumenty o Hitlerovi,
o jeho pomocnících, o "vítězné" válce a o
rytířském chování německých důstojníků
a vojáků. Je mi na zblití z těch, kteří to
překrucují i s tím chytání za slovíčka, co
sloužily pouze ke zmatení lidí. Národní
socialismus s podporou velkokapitálu je
podobný blud, jako je komunismus v Číně s
tolerancí kapitalistických způsobů podnikání.
V Německu tak šlo a o hru se slovíčky a mimo
názvu mělo zřízení veškeré atributy fašismu.
Můžete to zkusit vyvrátit, ale asi vám to
neuvěří ani teta Wikipedie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 08:35 Reaguje na Břetislav Machaček
Fašismus je vynález Benita Mussoliniho a byl to korporátní systém (jako dnes v Rusku a skoro u nás), je to čistě pravicový směr.
Nacismus je vynález Adolfa Hitlera, je to dělnický - levicový systém a komunismus je systém Leninův, deklaruje se jako extrémní levice, ale ve skutečnosti je to feudalismus.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 08:38 Reaguje na Pavel Hanzl
To zmatení pojmů nastalo už za Španělské války, kdy se Stalinovi podařilo nakecat evropským levicovým novinářům, že komunismus je protipól fašismu.
Je to nesmysl, oba stojí na stejném břehu. Jejich protipól je demokracie.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.11.2021 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy ne, že jste pouze nedouk, ale vy jste
i manipulátor, jako někteří dnešní historici,
kteří obracejí role historických zřízení
a jejich vůdců. Nerozumíte zhola ničemu, ale
ke všemu máte svá originální vysvětlení.
Hra se slovy v názvech stran a režimů není
možné zaměnit za skutečné činy a ideologie,
které hlásali. Nazvěte si je jak chcete, ale
vám podobným bych to přál zažít, aby to mohli
po vlastních zkušenostech správně pojmenovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 14:48 Reaguje na Břetislav Machaček
Proč musíte pořád jen urážet?
proč radši nenapíšete nějaký argument?:
Já vím, plácat nesmysly do luftu je takové jednodušší, že?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

6.11.2021 09:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Já tedy občas také na pana Macháčka vyjedu, ale nevšiml jsem si, že by pan Macháček kohokoli urazil. To VY ostatní nazýváte ropáky a podřadnými lidmi. Pan Macháček napsal pravdu, a nazvalů osoby, procesy a věci pravými jmény a označeními.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.11.2021 16:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Já vám jeden argument napíšu, abyste neřekl:-).

Terminologií politické ekonomie by se to nazývalo vlastnictví výrobních prostředků:-))).

A jen na okraj, protipólem demokracie je kde co, obecně lze konstatovat, že jakýkoli autoritativní systém. A že by třeba nebožtíci Přemyslovci stáli na stejném břehu jako ÚV KSČ ... fakt jako, jo:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.11.2021 10:45 Reaguje na Svatá Prostoto
Fakt jo. Sovětský komunismus byl vertiálně strukturovaný systém moci stejně, jak feudalismus.
Nejvyšší byl Car a bylo úplně fuk, jestli se jmenuje Ivan Hrozný nebo Stalin nebo Brežněv.
Pod ním byla vyšší šlechta (politbyro ÚV KSSS) pod ním nižší šlechta (partijní bafuňáři všude) a lid měl právo pouze držet hubu a krok.
demokracie je systém horizontální, polit. strany soutěží na jedné úrovni, vlády je odpovědná dolu (parlamentu) a ten volí lidé.
Je to prostě celé opačnně.

Demokracie je skutečně protipólem titality a celkem jedno jak si říká.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.11.2021 10:49 Reaguje na Svatá Prostoto
Kapitalismus je čistě ekonomický systém, funguje prakticky v každém polit. zřízení, i v komunistické Číně. Nejlépe se mu ale daří v demokracii.
Náš socialismus byl ekonomický i politický systém zároveň a protože měl fatální chyby už v základu (socialistická ekonomie) tak neměl šanci přežít.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

6.11.2021 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedouk a manipulátor není urážka,
ale pouze hodnocení vašich výplodů
a to jak je prezentujete. Nic víc
a nic míň. Nemíním vás slovně
urazit, neboť bych byl smazán,
ale na vás už si každý udělal
úsudek a není to určitě nic
pochvalného, spíše naopak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.11.2021 07:54 Reaguje na Břetislav Machaček
Zkuste přestat řešit zrovna mě (já to s vámi taky nedělám) a zkuste najít argumenty proti tomu, co píšu.
To je už jiný kafe, než poštěkávat zpoza rohu, že?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

4.11.2021 19:08
Čím dál větší sranda tady
Odpovědět
AM

Anežka M

5.11.2021 12:41
"Zkontrolujte si svou pojišťovnu, banku a instituci, kde si nějakým způsobem spoříte, jestli se hlásí k principům společenské odpovědnosti a ESG kritériím. Jestli se výslovně distancují od financování těžby a spalování uhlí a vůbec fosilních paliv. Jestli si stanovili termín pro klimatickou neutralitu. Některé mají tyto informace snadno dohledatelné už dnes, a pokud ne, napište jim a napomeňte je."

Mě jebne.
Odpovědět
AM

Anežka M

5.11.2021 12:42 Reaguje na Anežka M
Tak mě napadá, píše se ve výše uvedeném "mně" nebo "mě"? Jebne komu čemu, nebo jebne koho co?

Otázky, samé otázky.
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.11.2021 13:09 Reaguje na Anežka M
Máte to správně :-). Já už to ani nechtěla číst, oni se množí, jsou na nás dnes 2, ale po 2. větě jsem to dočetla. Kdybyste znala pojišťovnu, co normálně pojištuje uhelky a nemá zelené a duhové barvy v logu, tak mi prosím dejte vědět. Děkuji předem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.11.2021 16:11 Reaguje na Anežka M
Komu/čemu jebne ... 3. p. ... mně/mi.
Koho/co jebne ... 4. p. ... mě/mne.

Jak jste to myslela nechám na vás, v té vaší formulaci platí okřídlené "tak móžno i tak móžno":-)
Odpovědět
JO

Jarka O.

7.11.2021 19:25
No, odchod od uhlí je domluvený na rok 2038. Tak nevím, proč bych měla napomínat pojišťovnu, která uhelky legálně pojišťuje. Připadá mi to jako bohapustá šikana a na šikaně nevidím nic konzervativního. A když nebudou české pojišťovny, tak budou pojišťovny čínské a německé.
V SRN může člověk, co má pár peněz nazbyt, investovat do cenných papírů. Fond se dá vybrat podle zájmu, třeba IT, Sev. Amerika, Vych. Asie, Evropa, těžba, ..., a jsou mezi nimi i "udržitelné" fondy. Ale nejsou to všechny, aspoň před koronou nebyly, jak je to teď, nevím. Nějaké napomínání by na bankéře asi neplatilo.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist