https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-co-nam-rika-soucasna-krize-v-energetice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Co nám říká současná krize v energetice?

4.1.2022
Ceny plynu i elektřiny dosahují v celé Evropské unii rekordních výšek. Ilustrační snímek.
Ceny plynu i elektřiny dosahují v celé Evropské unii rekordních výšek. Ilustrační snímek.
Pořádná zima ještě nezačala, a už se jasně ukazuje, kam by mohly vést nezdravé trendy v evropské i světové energetice. Ceny plynu i elektřiny dosahují v celé Evropské unii rekordních výšek. Velmi dlouhá období s minimálním větrem jasně dokazují, že pouze na obnovitelných zdrojích se energetický mix nedá postavit.
 
Těsně před Vánocemi nastalo bezvětrné období, kdy větrné elektrárny dodávaly zanedbatelné množství elektřiny. Vzhledem k tomu, že v tomto období roku v našem regionu dodávají fotovoltaické zdroje principiálně minimum, tak třeba pondělí 21. prosince bylo největším obnovitelným zdrojem elektřiny v Německu spalování biomasy. V té době zde dodávaly zbývající jaderné elektrárny po většinu dne více elektřiny než všechny obnovitelné zdroje dohromady. Závěrnými elektrárnami se v denní špičce stávaly ty nejdražší plynové bloky a cena elektřiny v té době tak překonávala i hodnotu 500 EUR/MWh. Ve večerní špičce pak překročila dokonce 600 EUR/MWh.

Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko.
Emisní mapa ze současného bezvětrného zimního období jasně ukazuje, že nízkoemisní jsou státy, které využívají kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů nebo mají extrémně vhodné podmínky pro vodní elektrárny. Německo má i přes masivní investice do OZE vyšší emise než Česko.

Zdroje dnešní situace?

Současná situace v energetice a vysoké ceny plynu a energie má několik zdrojů. Nejen v Evropě se bez ekvivalentní náhrady odstavila celá řada jaderných a uhelných zdrojů. Místo nich se zde budují hlavně větrné a fotovoltaické zdroje, které však v bezvětrném zimním období i při velkém instalovaném výkonu dodávají minimum elektřiny. V té době tak musí požadovaný výkon zajistit stále více plynové elektrárny. Spotřeba plynu tak roste, a to má dopady i na jeho cenu.

V Evropské unii je dalším zdrojem velice rychlý růst ceny emisních povolenek, které se staly kromě prostředku pro tlak na snižování emisí i nástrojem pro investování. Jejich úkolem má být vytlačování uhelných zdrojů. Ty jsou však nahrazovaný dominantně plynem a to vede k jeho větší spotřebě. Emise oxidu uhličitého při spalování plynu jsou zhruba poloviční oproti uhelným. Je však třeba zmínit, že v současné době extrémně vysokých cen plynu by musela být cena emisních povolenek extrémně vysoká, oproti dnešní násobně vyšší, aby plyn vytlačil uhlí. Je třeba zdůraznit, že vliv vysoké ceny povolenky není jen v její absolutní hodnotě. Vedou však také ke zvyšování spotřeby plynu a tím i k růstu jeho ceny.

Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme.
Produkce elektřiny v Německu před začátkem vánočních svátků jasně ukazuje, že jenom se slunečními a větrnými zdroji si v řadě časových období nevystačíme.
Zdroj | Agorametr

V Evropě jsou zároveň tlaky na zákaz investic do fosilních zdrojů a těžba plynu zde tak poklesla. Vysoká spotřeba fosilních paliv v Asii vedla k tomu, že zkapalněný plyn nejen z USA šel dominantně za vyšší cenou do východní Asie. I Rusko má stále větší možnosti dodávat na asijský trh. Velký vliv má i to, že v Evropské unii je velký tlak na přechod od dlouhodobých smluv pro nákup plynu k nákupu na okamžitém trhu. To v případě přebytku plynu vede k nižším cenám. Problém nastává v krizové době, která zažíváme nyní.

Letošní rok byl mnohem méně větrný, než byl minulý. Větrnou elektřinu tak musela nahradit ta plynová. I to přispělo ke zvýšení spotřeby plynu. Na druhé straně je třeba připomenout, že ani minulá zima nebyla nijak extrémní. Ani současný začátek zimy není extrémně chladný a bezvětrný. Podobné podmínky, pro větrné zdroje a velikost spotřeby energií i ještě horší, se mohou kdykoliv opakovat. Pokud bude stále více plynu potřeba pro výrobu elektřiny, budou zvyšovat jeho cenu i pro teplárenství, které na něj spoléhá.

Významným iniciátorem současné krize v energetice je i obnova ekonomiky po propadu vlivem koronavirové pandemie. To je vliv, který v budoucnosti opadne. Ovšem většina ostatních zmíněných vlivů, které zvyšují spotřebu a cenu plynu, lze očekávat i v dalších letech. Německo odstaví do roka všechny zbývající jaderné bloky a čeká se odstavování dalších uhelných zdrojů.

V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh.
V obdobích, kdy nesvítí a nefouká, se cena elektřiny v Německu dostala až přes 600 EUR/MWh.
Zdroj | Agorametr

Co vytváří spotovou cenu elektřiny?

Připomeňme, že spotová cena je vytvářena tzv. závěrnými elektrárnami. Zdroje se řadí podle svých provozních nákladů. První jsou tak obnovitelné zdroje, za nimi jsou ty jaderné. Pak fosilní podle ceny paliva a povolenek. V současné době je jejich pořadí dominantně dáno vysokou cenou plynu. I přes vysokou cenu povolenky tak levněji vycházejí uhelné bloky. Zvláště v případě, že jde o domácí hnědé uhlí v blízkosti elektrárny. Pokud tedy není dostatek uhelných elektráren, tak na řadu přicházejí bloky plynové. Začíná se s těmi s nejnižší cenou paliva a provozu a postupně se přechází k těm dražším. V současné době tak spotová cena v daném regionu závisí na tom, zda je zde dostatek zdrojů uhelných a případně plynových s levnějším plynem. Pokud se tak podíváme na ceny v kritické době, kdy nefouká, je nejnižší cena v Polsku. To má velký výkon v uhelných elektrárnách a poměrně malý v těch plynových. Zároveň má omezené možnosti přenosu elektřiny mimo Polsko. V současné době tak zde patří ceny v bezvětrných obdobích k těm nejnižším. Německo musí počítat s nutností pokrýt v bezvětrném období téměř celý svůj potřebný výkon pomocí fosilních zdrojů. Má tak zatím velké instalované výkony uhelných zdrojů. I instalované výkony plynových elektráren jsou zde vysoké. Navíc alespoň část plynu pro ně je pořízena na základě dlouhodobých smluv s nižší cenou. Ve velmi odlišné situaci je Francie. Zde dominantní část výkonu zajišťují stabilní jaderné elektrárny. Uhelné bloky tam tak už téměř nejsou, a i instalovaný výkon plynových je omezený. Plyn je navíc z velké části pořizován na burze. Spotové ceny elektřiny jsou tak v kritických dnech ve Francii i vysoko nad těmi v Německu. Je třeba zdůraznit, že spotové ceny reprezentují jen velmi omezený objem elektřiny. A neukazují na cenu elektřiny pro spotřebitele. Ta je naopak díky jaderným zdrojům ve Francii mnohem nižší než v Německu.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny.
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny ve Francii za rok 2021. Francie má už nyní nízkoemisní mix, fosilní zdroje zde zajišťovaly v roce 2021 je 7,1 % výroby elektřiny. Zároveň patří Francie k jednomu z největších vývozců elektřiny.

Rizika, které současná krize přináší

Odstavování jaderných a fosilních zdrojů a stále větší spoléhání na větrné a fotovoltaické zdroje vede v době zimních inverzí k nedostatku dostupného výkonu a k ohrožení stability sítě. Spotřeba elektřiny roste i přechodem k vytápění pomocí elektřiny, například k tepelným čerpadlům, a rozvojem elektromobility. Regulační schopnosti se snižují i s úbytkem rotujících zdrojů. Zvyšuje se tak hrozba blackoutu.

Přechodem od uhlí a jádra k plynu se významně zvyšuje závislost Evropské unie na Rusku. Rostoucí cena plynu a elektřiny pak může vyústit k odchodu průmyslu za nižšími cenami energií mimo Evropskou unii. Vysoké ceny energií pro obyvatelstvo mohou společně s odlivem pracovních míst vést k úpadku ekonomické a životní úrovně lidí. To vše pak může vést k ohrožení sociální a politické stability společnosti.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny.
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Německu za rok 2021. V Německu má pořád největší podíl na produkci elektřiny uhlí. Druhý zdroj je sice vítr, ale třetím je stále jádro, které dodalo 13 % elektřiny. To se však má v příštím roce úplně vypnout. Fosilní zdroje zde dodaly 40,1 % elektřiny.

Jak situaci čelit?

Opatření, která umožní čelit přicházejícím problémům, lze rozdělit na krátkodobá a dlouhodobá. Je třeba počítat s tím, že výstavba každého zdroje chce svůj čas. Připomeňme, že cena plynu bude těžko v budoucnu klesat. Pokud jde o emise skleníkových plynů, tak při započtení emisí metanu při těžbě a dopravě už plyn nevychází o moc lépe než uhlí. Otázka budoucího postoje Evropské unie k plynu je tak hodně nejistá.

Vypínání uhelných zdrojů by tak mělo být podmíněno dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady. A to nejen v celkové výrobě, ale i v pokrytí výkonu v každém okamžiku a zajištění regulace a stability sítě.

Je třeba využít co nejefektivněji dostupné možnosti regulace a akumulace a doplnit je a rozvíjet, třeba právě zapojením mikroregulace a chytrých sítí. Je třeba podpořit budování obnovitelných zdrojů hlavně v decentralizované podobě. Je však třeba zdůraznit, že Německo předpokládá vybudování obrovských výkonů ve větrných a fotovoltaických zdrojů. V době, kdy v našem regionu bude svítit slunce a foukat vítr, bude elektřiny spíše přebytek. Zároveň se intenzivně bude orientovat na plynové zdroje. Pokud bychom se zaměřili na ně i my, budeme vzájemnou konkurencí zvyšovat spotřebu a cenu plynu. S tím souvisí i můj názor, jak bychom měli na energetickou koncepci Německa, které nás velmi silně ovlivňuje, reagovat. Nelze tak o převzít německý odchod od jádra a spoléhat na masivní budování obnovitelných a plynových zdrojů. Podle mého názoru je správná reakce naopak budovat zdroje, které německý mix doplňují a budou dodávat elektřinu v době, kdy nefouká a nesvítí. Mělo by se tak pokračovat ve využívání jaderných elektráren a budovat i nové jaderné zdroje. Pokud by to mohlo dělat Bavorsko, tak by šlo nejspíše také touto cestou.

Velice důležitý úkol, který stojí před současnou vládou, je vyjednání několika důležitých témat u evropských orgánů. Jednou je možnost případného zavedení kapacitních plateb. Ty už má vyjednané například Německo. Druhou oblastí je možnost v případě, kdy dojde k situaci, že vysoké ceny elektřiny vznikající u sousedů vedou k ohrožení sociální úrovně velké části obyvatel u nás, prodávat českou elektřinu přímo českým občanům. Je to obrana proti tomu, aby bohatý a ekonomicky silný soused, který si nezajistil dostatek energetických zdrojů přeplácel české občany a průmysl při nákupu elektřiny vyrobené v Česku. Dalším důležitým bodem je vyjednání reformy systému povolenek tak, aby plnil svůj úkol. Tedy předpověditelným a časově rozumným způsobem tlačil na přechod k technologiím s nižšími emisemi. To je mnohem užitečnější, než je jeho používání jako investiční komodity. Velmi důležitým úkolem je dosažení toho, aby byly jaderné zdroje v evropské taxonomii označeny jako udržitelné.

To je extrémně důležité hlavně z dlouhodobého hlediska. Nový jaderný zdroj nelze postavit rychle. I proto je třeba velmi rychle vyjednat s evropskými orgány finanční model pro nový blok v Dukovanech, realizovat tendr a zahájit jeho výstavbu. Zároveň je třeba zvolit finanční model pro výstavbu nových bloků v Temelíně, a i ty začít co nejdříve budovat. Je třeba postupně upřesňovat strategii postupného přechodu k nízkoemisnímu mixu. Při tom je třeba udržovat energetickou bezpečnost a sociální únosnost této transformace a být připraveni maximálně využít případné nové technologie, například nové možnosti akumulace, regulace sítě s využitím prvků umělé inteligence či malých modulárních reaktorů.

Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa.
Podíl jednotlivých zdrojů elektřiny v Česku za rok 2021. V Česku je nejvýznamnějším zdrojem jádro. Podíl fosilních zdrojů je 45,5 %, což není příliš velký rozdíl od Německa.
Nejsilnější hlas o energetice v médiích u nás

Jedním z neslyšitelnějších hlasů na našem energetickém poli je Michal Šnobr. Jde o nejstriktnějšího oponenta výstavby nových jaderných bloků u nás (viz třeba zde). Toho si velice často zvou sdělovací prostředky jako odborníka při prezentaci událostí na našem energetickém trhu. Je však třeba připomenout, že jde o analytika banky J&T zaměřené i na investice do plynu a akcionáře, který intenzivně operuje na akciovém trhu zaměřeném na energetiku. Je si také dobře vědom toho, že každé veřejné vyhlášení odborníka může akciový trh silně ovlivnit a využívá toho.

Pamatuji si, když před více než pěti letech zdůvodňoval svůj názor, že by se nové jaderné zdroje u nás stavět neměly tím, že cena silové elektřiny bude u nás vlivem Německa jen klesat a trh s emisními povolenkami a jejich nízkými cenami se po řadu následujících let měnit nebude. Jaderný blok tak nemůže být rentabilní. Navíc prohlašoval, že Česko má dostatek zdrojů a může dvacet let počkat s rozhodováním o tom, co stavět. A v té době už třeba budou ve výhledu levné baterie a obnovitelné zdroje.

V současné době naopak zdůvodňuje nevhodnost výstavby nového jaderného zdroje nedostatkem času. Předpovídá konec éry levné elektřiny a příchod období velmi vysokých cen. Podle něj je konec energetické nirvány, kterou si v Česku obyvatelé v předchozích letech užívaly. A je to vlastně dobře, protože teprve teď začnou šetřit. Což je důležité. Zároveň se teď budou konečně intenzivně budovat decentrální obnovitelné a plynové zdroje a on už v této investorské oblasti začíná intenzivně operovat. Jádro by se nyní nemělo stavět, protože už je na ně pozdě. Podle něj by se měla striktně následovat energetická koncepce Německa. Podrobně je možné se seznámit s představami Michala Šnobra například v nedávném podcastu.

Vývoj ceny elektřiny v Česku.
Vývoj ceny elektřiny v Česku.
Zdroj | Kurzy.cz

Závěr

Současný podzim a zima jasně ukazuje, že jenom na nízkoemisních zdrojích nelze vybudovat nízkoemisní energetiku. Zavírání jaderných a uhelných bloků a jejich náhrada plynem vede ke zvyšování spotřeby plynu. Důsledkem toho je pak tlak na zvyšování jeho ceny a růst závislosti na dodávkách z Ruska. Jelikož nelze předpokládat, že by se zmíněné trendy v nejbližších letech změnily, nedá se předpokládat, že by se ceny plynu a elektřiny v následujících letech vrátily na bývalé hodnoty. Pokud se bude udržovat méně větrné a studenější počasí, může se situace v našem regionu docela zdramatizovat. Po novém roce totiž Německo odstaví další tři své jaderné bloky. Chybět budou čtyři jaderné bloky i ve Francii. Riziko blackoutu tak opravdu nebude jen teoretické. Na jaře by se mohly ceny plynu i elektřiny stabilizovat i klesnout. Jak už však bylo zmíněno, bude to na jiné úrovni než v minulých letech. Je tak otázkou, jak se s tím vypořádá obyvatelstvo a průmysl. Ohroženy jsou hlavně nízkopříjmové vrstvy společnosti a energeticky náročný průmysl. Velkým problémem je, že různé evropské státy mají různou ekonomickou úroveň společnosti i jednotlivých obyvatel. Obyvatelé Německa tak pociťují sjednocené ceny energií jinak, než je tomu třeba u obyvatel v Česku. A právě nová německá koalice chce v oblasti přechodu od uhlí a k elektromobilitě ještě přitvrdit. Stejně tak těžko ustane v boji proti jaderné energetice. Je tak málo pravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Její politické špičky hlásají, že řešením je stále rychlejší zavírání fosilních zdrojů a masivní budování větrných a fotovoltaických elektráren. Což je ovšem absolutně scestná představa. Právě současný podzim ukazuje, že velice často mohou být mnohadenní období, kdy téměř nefouká a nepomůže libovolný instalovaný výkon větrných turbín. Na tak dlouhou dobu jsou nanic i baterie, které se nemají z čeho nabíjet. Pokračování této cesty jen zvyšuje riziko kolapsu energetiky a dramatických sociálních dopadů takové události.

V půli prosince 2021 jsme měly seminář a diskuzi k dané problematice na CIIRC ČVUT:


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (184)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

4.1.2022 07:53
Velice přehledný a erudovaný příspěvek.Bohužel, vše bude zřejmě tak, jak bude chtít Německo. O tom si netřeba dělat iluze a páky na nás má víc než dostatečné.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 02:46 Reaguje na pavel peregrin
Na to nech germáni zabudnú. Je len menšina štátov v EU, ktorí sú proti jadru. Našťastie medzi ne patrí aj ťažká váha - Francúzko. Francúz sa pred nemcom neskloní a už vôbec nie pred Rakušanom. Pôjdu si svojou cestou a Rakúsko môže žalovať na súdoch koľko chce.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 02:46 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Pardon. Malo byť - Našťastie medzi zástancov jadra patrí aj ťažká váha - Francúzko.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2022 07:54
Odklon od nadměrného užívání fosilních paliv je zcela legitimním cílem a mimo několika málo extrovertů se na tom shodnou všichni.

Ovšem způsob jakým je prováděný je doslova tragédie, někdy zase až fraška.
Zoufale schází solidní strategický plán, rámcově politiky zadaný a odborníky propracovaný do jednotlivých etap, který by se následně realizoval.
To, čeho jsme dnes svědky, evropská energetická krize je důkazem o selhání celého zcela nevhodně mechanismu , který se dnes nazývá European Green Deal.
Položím-li vratké základy, nesmím se potom divit, že stavba je nestabilní a uživatelé se nestačí divit.
Tuto praxi absolutně odmítám, neboť nás spolehlivě vede k ekonomickému propadu a silným sociálním otřesům.
Zde jsem silný skeptik a absolutně nevěřím ,že celý hon proti sodovkáči je v tomto podání k něčemu dobrý. Prostě všechno špatně.
Jednoznačně musí být kostra evropské energetické sítě položena na stabilních ,nízkoemisních zdrojích a nic jiného než JE k dispozici není a nebude. Dokud k tomuto principu nebude přihlédnuto, jsou veškerá OZE na dvě věci a přinesou více škody než užitku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 08:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jste mistr světa v kritizování úplně všeho, ale konečně navrhujete řešení, které je ovšem silně iluzorní.
Kdy vezmeme za rok, dva, pět, deset, dvacet let, takový objem výkonu v jádru??
Kdyby se všichni v Evropě dnes sprčili a vrhli se na stavbu nových JE, tak by se stalo co?? Jen zmatky a totální chaos.

Jádro jako základ beru všemi deseti, jenže do doby, než něco vůbec v ideálním případě postavíme, musíme ve velkém budovat OZE.
A tohle nejste schopen pochopit, podle vás máme sedět na řiti a vést básnické projevy na téma Jádro.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.1.2022 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
EK jsou Mistři horké jehly. Záměr bohulibý, provedení zoufalé. Klíčovou větu máte zde:

Vypínání uhelných zdrojů by tak mělo být podmíněno dokončením výstavby jejich odpovídající náhrady. A to nejen v celkové výrobě, ale i v pokrytí výkonu v každém okamžiku a zajištění regulace a stability sítě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 10:25 Reaguje na Karel Zvářal
Tohle přece stále probíhá.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Neprobíhá. Uhelné elektrárny, bez ohledu na to, co jsou za svinstvo, jsou stabilní zdroj. Nahrazovány jsou OZE, primárně PVE a vrtulníky, které naopak jsou všechno možné, jen ne stabilní zdroj.

Výsledek je v článku výborně popsán.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 10:39 Reaguje na Svatá Prostoto
Uhláky jsou vypínány jen tehdy, kdy je možno je nahradit. Proč najednou výkon uhláků v Německu stoupl? To si ho vytřepali z rukávu?
Ta krize je způsobena čtyřmi příčinami, píšu to sem pořád.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

5.1.2022 11:58 Reaguje na Pavel Hanzl
To ne. Oni mají celkem moderní a výkonné UE. Problém vidím v té koncepci. Vypnu JE (bez emisní) bez náhrady. Postavím OZE a chybějící energii nahradím proklínanou UE. To je postavené na hlavu.
Akceptuji jejich averzi k jádru, ale ať nebrání jiným. Vždyť je to i ku prospěchu věci. Globálně to emise CO2 sníží a stabilizuje síť.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 13:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Germáni nemohou vypínat uhláky, když vypínají JE. Takže nejdřív musí OZE nahradit ty JE a teprve pak mohou nahrazovat ty uhelné elektrárny. Bez kterých by byli hajzlu. A jestli Zelení budou dělat jooo ofuky s plynem a NS2, tak v něm budou stejně.

Prostě zvolili ten nejpitomější způsob transformace energetické soustavy jaký mohli.

Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.1.2022 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Tedy - jestli tomuhle fakt věříte, tak jste opravdu nedostatečně "v obraze".
Probíhá skákání od zdi ke zdi.
Ono totiž nestačí, když něčemu dám krásný název - ať už "Energiewende", nebo "Green Deal" a nechám si to odkývat politiky. Musí v tom být i jasná koncepce postavená na SPLNITELNÝCH předpokladech. Splnitelných HNED, tak aby to bylo v korelaci s propklamovanými termíny. Ne teprve až se něco dovyvine.

A to co ta koncepce obsahuje, tj. prostředky k dosažení cíle, musejí být nejen ÚČELNÉ a technicky vhodné, ale i EKONOMICKY ÚNOSNÉ. Mezi takové prostředky rozhodně nelze zařadit elektromobilitu - a OZE jen s velkými výhradami. Kdyby to bylo jinak, nebyly by potřebné dotace.
Shrnuto:
Nesmí se nadělat víc škody než užitku. Což se zatím děje.
Chytří lidé to vidí a nelíbí se jim to.
Ti ještě chytřejší (nebo lépe řečeno vyčuranější) to také dobře vědí - ale prosazují to, protože je to super kšeft a tím či oním způsobem jim to nese profit.
Zbytek občanstva se buď moc nezajímá, nebo má sklon slepě věřit a nemá dost vědomostí na to, aby chápal která bije.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.1.2022 12:58 Reaguje na Karel Ploranský
oprava: proklamovanými
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2022 08:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zchladněte a přemýšlejte. Pokud si někdo myslí, že dekarbonizace je úkolem na deset-dvacet let tak je blázen.

Politici ovšem přemýšlejí s horizontem 4letého volebního údobí jak si moc udržet anebo ji získat, odborníky doloženo, že právě v této sortě je nejvíce psychopatů.
J.C. Juncker předchozí předseda EK byl těžký alkoholik, současná Uršula též v hlavě vymeteno, odborně zcela out, komisařka pro energetiku doktorka historie a stážistka v NATO- skvělá kvalifikace.
A s tímto matrošem chcete dělat dekarbonizaci ???
Prostě s tímto týmem to nepůjde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 10:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte zásadní chyby už v základu, jak dycky.
Celá dekarbonizace je silně nepopulární, protože nutí lidi měnit zvyky a hlavně stojí gigantické peníze, ktré by chtěl každý utratit radši za konzum.
Takže žádné politické body na tom nevyrejžujete. Je to jasně vidět na tom, že populisti jsou prakticky všichni ropáci (Orbán, Zeman, Kaczinski, celá naše SpD, samozřejmě komunisti a jiní ruští votroci).

Dekarbonizace je plánována na 30 let, což je taky silně ambiciózní úkol. Jenže klimatická tragédie nebude čekat, až se ráčíme vyštrachat a něco udělat.

Pokud nepochopíte, že vše se dělá pod tlakem klimatu a ne nějakých iluzorních parazájmů různých lobby a podobných nesmyslů, nepochopíte nic.

A neschopnost evropských politiků je zase jen ruská demagogie, protože hybridní válka se vede přesně těmito metodami. Zkuste si o tom něco přečíst, stačí poslední velmi stručné zprávy BIS.
Odpovědět
PE

Petr Eko

4.1.2022 14:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zdravím, máte celkem dobrou představu, ale musíte se podívat o patro výše, tedy na GLOBÁLNÍ politiku.
Co je noční můrou USA - ruské suroviny a evropská technologie. Tomu nemají šanci konkurovat, takže všemožně bojují proti spolupráci EU a Ruska. A protože Rusko už se dostává z pod kurately USA - suroviny levně nebudou, musí USA zničit druhou stranu rovnice - EU.
Protože Green Dead je v zásadě likvidace konkurence schonosti EU.
A pak pozor - Německo je pod politickou kontrolou USA - čili Německo hájí (musí..) zájmy USA. Takže kruh se uzavřel.
Východeskem je jedině "perestrojka" USA, vedoucí k jejich rozpadu a ztátě vlivu na EU. Na tom se ještě pracuje, ale do dvou let by mělo být jasno.
Pokud nebude tedy Evropa v té době už "na huntě", je šance na záchranu, Pokud bude, pak jedině rozpad EU a máš odklon od EU (Trojmoří atd..).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:49 Reaguje na Petr Eko
"Německo je pod politickou kontrolou USA."

Jistě, to bylo v případě Angely a Donalda jasně vidět ... ehm. A NS, už ten první a druhý tuplem, jsou dalším skvělým příkladem, jak amíci germány řídí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 15:18 Reaguje na Svatá Prostoto
NS je velmi hezký příklad. Amíci Němčoury varovali, blokovali co jde a ti si to stejně dostavěli. Typické otrocké jednání.
Navíc měli Amíci pravdu, což je vidět dnes.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 15:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Měli.
A neměli.
Prostě Německo má jiné zájmy než USA.
A samozřejmě tuplem jiné než pšonci nebo ukroši.
To bylo ale ostatně skoro vždycky a ve všem.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 16:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Dost zájmů je společných, ale nějaké zase ne. To je demokracie. Normálka. Ale to klima spojuje celý svět, proto to Rusi tak mohutně napadají. Pro ně je svět nepřítel.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 17:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Boha jeho, co je to zase za oslí můstek od NS/NS2 ke klimatu???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 17:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Žádný. Klima je prostě tématem současnosti a má šanci být ještě hódně dlouho. Když to dobře půjde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, Hanzl neví, nerozumí, nemá argumenty, tak zvolí metodu úkroku stranou.

Njn, že se u vás divím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 15:16 Reaguje na Petr Eko
A na dráze kolem Zeměkoule jsou zaparkovaní lodě mimozemšťanů a komunikují s vybranými lidmi. Vy jste evidentně mezi nimi, gratuluji.
Odpovědět
PE

Petr Eko

4.1.2022 18:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hajzl, s mimozemštany nekomunikuji a psychicky narušený nejsem. Jen hold mým koníčkem je sledování globální politiky.
Vztah USA-Německo je samozřejmě podřízený ještě od dob 2. s. války, projděte si známý Kanzler akt.
Příklad - blokace schválení NS je taky práce USA, aby mohli dodávat svůj drahý zkapalněmý plyn a škodili Rusku..
Čili závěr - věnujte se svým EKO příspěvkům a do záležistostí globální politky se nemíchejte, pokud tomu nerozumíte.

Ostatním, které toto téma zajímá, doporočuji sledovat tento veb a zejména pana Campbella..
https://www.prvnizpravy.cz/sloupky/stripky-1-1-2022/

A pak tento veb s aktálními příspěvky
https://ksbforum.eu/index.php?u=/
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

5.1.2022 08:39 Reaguje na Petr Eko
Joooo PrvníZprávy a nějaké neznámé KSBforum. Co jiného byste na těchto dezinformačních webech našel, než srajdy, které tu píšete. :D
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 03:03 Reaguje na Petr Eko
Ešte tu dajte nejaké správy z tadesca a qanonu a bude to komplet.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.1.2022 10:14 Reaguje na Petr Eko
globálně to vypadá tak, že Brusel plete devítiocasou kočku, s kterou nás linčuje po zádech
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.1.2022 10:14 Reaguje na Jaroslav Řezáč
ale ve skutečnosti se nic nevyřeší
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.1.2022 10:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Váš pokus o realitu je zajímavě podaný a tak bych Vás odkázal na Němce, proč ruší jaderné elektrárny
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 02:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Už som vám vysvetlil a tiež pán Wagner, že bez uložísk energie na zimné obdobie nebude môcť OZE fungovať ako základ energetiky. Keď vezmeme rok, dva, pět, deset, dvacet, koľko takých úložisk stihnú nemci a ostatní vybudovať ? Bez plynu , či uhlia sa to obdobie nedá preklenúť. Radšej nech sa spaľuje plyn, ako by sa mali vrhnúť na biomasu a oholiť lesy brazílie, kanady, afriky či ruska.
Odpovědět
VS

Va Shek

5.1.2022 18:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže zkráceně, jste pro tvrdý diktát v oblasti energetiky...

Zajímavé je, jak podle ceny energií za polední dva měsíce mluvíte o selhání a soudíte věci které jsou dlouhodobé.

JE přece nikdo nezakazuje. Jen do nich nkdo neche dát peníze a asi ví proč.

Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.1.2022 11:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
ono to bude mnohem výživnější než si kdo představuje...bude bída a né malá
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 10:25
Na téhle diskusi vidím jeden zásadní vliv protievropských demagogií.
Drtivá většina diskutujících má zájem na ochraně klimatu, na ochraně přírody, má zájem na dekarbonizaci a většina i chápe klimatickou katastrofu.

Ale ten jediný problém je EVROPA!!!!
Ta dělá všechno špatně, (nikdo ale neřekne jak to dělat lépe), ta nás šikanuje a buzeruje (i když nám výrazně pomáhá), ta je příčinou všeho zla a nositele totality (i když je plně demokratcká).

Důkaz: Když systematicky likviduje uhelné elektrárny je to špatně, když tlačí elektromobilitu je to špatně, když buduje OZE, je to špatně, my chceme jádro a plyn.

Když ovšem zařadí jádro a plyn do taxonomie, je to zase špatně, když nás nutí do čisté energetiky, je to špatně, protože na to nemáme. Když nám na to dá obrovské peníze, je to zase špatně.

To je výsledek velmi dobře promyšlené i provedené hybridní války, která nám velmi účinně brání stát se prosperující a uznávanou zemí, která má v EU odpovídající slovo.

"Český národ si vždy, kdy se mohl dostat k blahobytu a všeobecnému uznání vše podělal vlastní vinou". Josef Pekař, všimněte si data 1922!!!
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.1.2022 14:26 Reaguje na Pavel Hanzl
:-), zábavné.
Ale k článku: Tak p. Šnobr je možná Michal, co píše v diskuzi pod tímto článkem?
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-komise-navrhuje-zaradit-jadro-a-zemni-plyn-mezi-zelene-investice
Němci se NSII nikdy nevzdají. Obyvatelé Německa své vládě bezvýhradně důvěřují na rozdíl od Čechů po špatných zkušenostech, hlavně při hlasováních v Bruseli. Asi by Česko kvůli blízké budoucnosti nemělo rozbíjet V4 a o reformě povolenek mluvit s Polskem, pak s dalšími. Ty jaderky, co už stojí, se postavily mj. za daně mé rodiny, a patří nyní soukromé firmě, která na nich vydělává dost. Proto se mi zdá fér, aby nové jaderky stavěl pro změnu ČEZ ze svého. Na dividendy plynou v ČEZu miliardy, takže zdroje by byly, no a p. Šnobr aj. se jistě bezproblémově pár let trochu uskrovní, když se místo výplat dividend bude stavět JE :-). EU sice v tom svém návrhu taxonomie mluví jen dočasné podpoře jaderných zdrojů, ale to nic neznamená, může se to změnit xkrát.
Odpovědět
Mi

Michal

4.1.2022 17:25 Reaguje na Jarka O.
To teda není
Odpovědět
Mi

Michal

4.1.2022 17:27 Reaguje na Michal
Myšleno, jako že rozhodně nejsem M. Šnobr
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.1.2022 20:09 Reaguje na Michal
To je dobře, promiňte, nedivte se prostému dotazu, sem někdy zavítají i kapacity. :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale houno ... drtivá většina lidí tady se shodne s vaší milovanou Danuškou. Tedy že ten přechod musí nastat, ale je nereálné jej realizovat takovým tempem, jaké razí zelení komsomolci. A že JE není dílo ďáblovo a hezkých pár desítek let se bez ní neobejdeme.

Ale možná je Drábová agent Kremlu a je nástrojem hybridní války:-))).

BTW ... jak má Pekaře rád a fakt jej respektuji, tak třeba tenhle výrok je trochu mimo. Bo třeba v takovém 1914 jsme si vlastní vinou nepodělali nic. Od toho byli ve Vídni jiní a my jsme to v konečném důsledku jen ods.ali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 16:35 Reaguje na Svatá Prostoto
V Evropě prostě není zvykem, aby se vypisoval tendr 10 let s nulovým výsledkem, aby se důchodový systém, který zavede jedna vláda dle modelu celé Evropy, ta další zase zrušila bez náhrady a aby vláda lhala a kradla.
Potom zcela logicky nic nestíháme a jakýkoliv vývoj je pro nás příliš rychlý.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
No, současný šrumec ukazuje, že se nejedná rozhodně o nějakou naši neschopnost, ale momentálně z toho má sevřenou řiť značná část EU.

A furt lepší vypisovat tendr 10 let a nic, byť je to na přesdržku, než típnout to, co v pohodě funguje a fungovat ještě dlooouho mohlo.

To tempo, které se tu EU snaží napálit prostě mohou dát jen ty nejbohatší země, protože. A pokud EU nedostane rozum, tak se rozpadne. Prostě střední a východní Evropa nemůže akceptovat stejné ceny energií, jako třeba Germáni. To prostě nejde a ještě dlouho nepůjde.

O druhým pilíři tu už kdysi řeč byla. A byl pěkně na hovno. A to říkám jako člověk, který zrovna v tomto oboru fakt není jen poučený laik. Ty podmínky byly nastavené vyloženě svinsky. Jo, a že by byl v celé Evropě ... to psali v Mateřídoušce, nebo kde jste k tomu přišel?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Současný šrumec je zase mohutná mediální bublina kvůli hyenizaci EU. Ceny energií stouply na celém světě.
Jestli myslíte Německé jádro, tak to máte pravdu, taky to nechápu. Ale jsou to DVĚ země ze sedmadvacítky.
Náš druhý pilíř mají snad všechny země Evropy, včetne Polska, Slovenska i Maďarska. A podmínky se nastavolaly při zavádění tak, aby je bylo možno měnit (hlavně procento odvodů). Navíc tehdejší opozice trucovala, odmítlala se toho zúčastnit, hyenizovala to v médiích. Tak proč se nezasadila o lepší podmínky? Odsáci by je rádi přijali.
Pokud vím, bylo to napsané podle Rakouska, včetně podmínek.
Střední a Východní Evropa měla 30 let na to, aby srovnala krok, dostala na to bambilión dotací.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ceny energií nahoru jdou, ale v Evropě je nejhorší ... jednak hodně spotřebováváme, logicky, jsme vyspělá společnost, jednak je nás docela dost a hlavně, jsme extrémně závislí na importu.

Vy si fakt děláte srandu, ne? Viz. například to Polsko a Maďarsko ... https://www.lidovky.cz/byznys/polska-duchodova-reforma-znarodneni-pulky-penez-z-fondu.A130905_191232_moje-penize_sm

... a pár let poté ... https://www.kurzy.cz/zpravy/494400-polaci-prijdou-o-15-uspor-v-ramci-duchodove-reformy-neco-podobneho-zazili-i-madari-a-co-v-cr/

Vy jste opravdu tak neskutečně hloupej, nebo jste "jen" chorobný lhář?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 17:00 Reaguje na Svatá Prostoto
Pí Drábová má názory funované a velmi střízlivé, ale obávám se, že tu klimatickou tragédii trochu podceňuje. Říká, že člověk vždycky, kdy bylo nejhůř, tak něco vymyslel. Jenže tohle na Zemi nikdy nebylo, tohle už prostě nevymyslí.
Nevím přesně, o čem pan Pekař psal, ale tenhle citát je platný celé 20. století až doposud. Z toho by se dalo usuzovat, že to nikdy nenapsal a je to hoax dnešního typu.
To stejné, jak Werichovy řeči o muslimech.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 17:09 Reaguje na Pavel Hanzl
To byste ale měl vědět, o čem Pekař psal, když ho citujete. A nic to nemění na tom, že Velkou válku jsme my, Češi, fakt nezačali. To ti vaši milovaní Germáni ... ve Vídni i Berlíně.

Když to nevymyslí, tak vychcípáme ... žádný strom neroste do nebe a nic netrvá věčně. Ale to se jednak uvidí, jednak se toho my dva nedožijeme a jednak si myslím, že ta šance "něco vymyslet" je furt slušná.

A že vás to taky baví, furt se jen bát:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 20:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Občas cituji texty, které nemám přímo ze zdroje a nemám je ověřené. Tady totiž nepíšu disertační práci, tohle je jen na pokec. Mám to od herce Nárožného, ale někde jsem to ještě četl (vlevo dole).
Nikdy jsem nepsal že Češi vyvolali Velkou válku.

Ale přesně se to hodí na naši situaci po plyšáku, kdy jsme byli jednoznačná jednička, očekával se ekonomický zázrak, Havla znal celý svět. Jenže my si pak zvolili Miloše Zemana.....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ekonomický zázrak očekával jen trouba. A Zeman nebyl vůbec jako premiér marnej, viz. například dokončená privatizace bankovního sektoru.

A Zemana si zas tak moc lidí nezvolilo, toho udělal premiérem Ruml ... bo neuměl počítat. Vy si zase pamatujete kulový, co?

Havel byl fajn, dokud se coural venku ... tam to bylo ok ... doma to bylo horší a po té taškařici v Rudolfinu to bylo úý úplně někde.

Aha, takže vy někoho citujete, ale čistě podle toho, co si pamatujete že řekl/napsal ... možná. No tak to pak jo, to vysvětluje mnohé.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

6.1.2022 11:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Taškařice v Rudolfinu? Tak se dnes říká kritice tehdejšího politického marasmu v ČR? :-)

Mě se ten projev líbil.

,,...Skončil ‚čas jistot‘, sice malých, tupých a veskrze pro společnost sebevražedných, ale přesto jistot, a byl náhle vystřídán časem svobody, která se mnohým musela zdát po předchozích zkušenostech bezbřehá, a tudíž ke všemu svádějící. S touto svobodou pochopitelně nastal i čas úplně nových nároků na individuální odpovědnost. Odpovědnost, která se mnohým zdá být k neunesení. ... Pevně věřím a doufám, že mladí lidé, kteří vyrůstali už po pádu komunismu, nejsou tímto strašným syndromem postkomunismu zasaženi, a těším se na dobu, kdy věci veřejné převezmou oni do svých rukou. Zatím je však ve svých rukách nemají a nám nezbývá, než se znovu a znovu divit, jak dlouho trvá adaptace společnosti na nové a samozřejmě přirozenější podmínky života a jak hluboce totalitní éra zasáhla naše duše.,,

Něco takového by loutky jako Klaus a Zeman veřejně nikdy neřekly. ;)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:23 Reaguje na Petr Eliáš
To že to řekl bylo v poho a s velkou částí se dalo souhlasit. S čím jsem u něj měl vždy problém, byl ten jeho postoj, kdy si na můj vkus hrál moc na TGM (podle mne marně, ale to je můj názor) a furt do reálné politiky z Hradu ventroval, hlavně do některých svých neoblíbenců, aniž by ovšem kdy sestoupil dolů aby se tou reálnou každodenní politikou náhodou neumazal.

Někdo to může samozřejmě brát jako optimální působení ve veřejném prostoru. Já ne.

A když jsem u toho citátu ... k tomu by se dalo napsat ledacos o zametání si před vlastním prahem. Ono vůbec věčná škoda, že prezidentem nebyla spíš Olga:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:31 Reaguje na Petr Eliáš
BTW ... ani K a ani Z jsem nikdy moc nemusel a K mne vyloženě štval. Fakt ale je, že bez K a jen s H bychom min 15 let hledali nějakou třetí cestu. Slepou. A k tmu se jako bonus věčně dohadovali se Slováky. V tom základním směřování společnosti totiž měl K jednoznačně pravdu, stejně jako v tlaku na zásadní transformaci ekonomiky. A ono si to moc lidí nepamatuje, buď fakt ne, nebo si to pamatovat nechtějí, ale Z vláda v tom poměrně dobře pokračovala. Naštěstí.

Že se spousta věcí dala udělat líp, a měla se udělat a že se taky stala spousta kurváren, je pravda, ale ono se to po létech u compu taky hezky mudruje. Fakt je nicméně ten, že z pohledu celého Ost bloku (dederóny logicky vynecháme) jsme devadesátky zvládli s přehledem nejlíp.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.1.2022 14:22 Reaguje na Svatá Prostoto
Klaus i Zeman jsou oba lumpové. Bohužel, část jejich lumpáren je připisována právě Havlovi.

Klaus sám sebe označuje za architekta úspěšné privatizace. Což o to, privatizace byla po čtyřiceti letech socíku zapotřebí, ale zapomíná se na to, že Klaus je synonymum klientelismu, mafiánství a tunelů. A jeho výroky v posledních letech...hrůza.

A Zeman? O něm se toho moc říct nedá, tedy alespoň slušně. Hromady afér (např. Bramberg), opoziční smlouva a jeho výstupy v roli prezidenta. Ten člověk má už dlouhá léta dřepět na Vysočině a ne dělat ostudu.

Transformace ekonomiky proběhla, ale ne tak úspěšně jak tvrdí Klaus. K i Z jsou strůjci současného politického marasmu a nedůvěry lidí v demokracii.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.1.2022 14:52 Reaguje na Petr Eliáš
Tak za prvé ... ani jeden nebyl svatej. Ale když se podíváte okolo, tak to platí prakticky o všech a všude. A že by tihle dva byli horší než třeba Topol, Paroubek, Nečas nebo Gross, tak to ani náhodou.

Nic to nemění, že to byl primárně Klaus, kdo prosadil, že se tu nebudeme pokoušet o Pražské jaro II., ale že ta transformace musí být z gruntu. Ok, v poslední době je to už slabší, což je ale už tak nějak jedno, ale v devadesátkách díky za něj.

Zeman podobně a ač tam nejrůznější kauzy byly a do vlády si natahal různé existence, tak v tom procesu v zásadě pokračoval a třeba za to, že dotáhl do konce privatizaci bankovního sektoru (a že to fakt bylo potřeba), si rozhodně pochvalu zaslouží. Taky se rádo zapomíná, že právě za Zemana jsme vstoupili do NATO a výrazným způsobem pokročili k členství v EU (i když z dnešního pohledu už to taková výhra není).

Opakuji, ani jednoho nemám rád, ale v devadesátkách byl jejich vliv rozhodující a celkově rozhodně pozitivní. Dál už to bylo samozřejmě trochu jiné, ale třeba poté, co Zeman pomohl Špidlovi a ČSSD vyhrát volby (tím že odstoupil) a oni mu pak namydlili schody, se mu až tak moc ani nedivím.

Co furt blbnete s tou oposmlouvou? Co jako měli K + Z dělat? Byly 2 možné koalice, ČSSD+lidovci+US a ODS+lidovci+US . Zeman dokonce udělal bezprecedentní vstřícný krok, když souhlasil s tím, že premiérem bude Lux. Výsledek? Ruml řekl, že s ČSSD do vlády nepůjde a s ODS jen bez Klause. Nutno mu uznat, že později sám přiznat, že to byla blbost a že to tenkrát podělal.

Proběhla a proběhla nejúspěšněji z celého Ost bloku. To je prostě fakt. Bych vás chtěl vidět, tak to tu po reálně 50 letech (38-89) dáváte do cajku líp.

Jen tak na okraj, kolik vám v těch devadesátkách bylo? Bo to co píšete většinou tvrdí ti, co je prožili tak na základce. No offence, kdy jsme se narodili si nikdo z nás nevybírá.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

7.1.2022 16:23 Reaguje na Svatá Prostoto
1. Psal jsem jen o K a Z.

2. To Klausovi neupírám. Kritizuji ale způsob, který zvolil. Třeba ten bankovní socialismus.

3. O vstupu do NATO bylo rozhodnuto před Zemanem a přípravy na vstup do EU začaly tuším někdy v roce 91. Ale jo, Zeman pokračoval v přístupových jednáních a dokončil privatizaci bank.

4. Rozhodující vliv měli, ale až tak pozitivní bych ho neviděl.

5. Jak jsem psal, opoziční smlouva měla ohromný negativní dopad na politiku v ČR. Dva političtí soupeří, tvrdící že se s tím druhým nikdy nespolčí, uzavřeli koalici. Jestli si pamatujete, tak to vyvolalo i nepokoje a vznik různých spolků. Jestli se pamatuju, tak Děkujeme, odejděte! byl jedním z nich. Pro oživení doporučuji knihu Vládneme, nerušit.

6. Netvrdím, že byla neúspěšná.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2022 10:44
Je to bohužel jako s tím házením hrachu na stěnu. Zfanatizované Německo
jako vůdčí země "gryndýlu" v něm vidí příležitost, jak ovládnout zbytek
EU. Co nebude zelené, bude fuj, bude pokutováno a naopak vše zelené
dotováno a všemožně zvýhodňováno. Asi si myslí, že zbytek Evropy bude
stále pouze přikyvovat, ale odpor v mnoha zemích narůstá do podoby
revize členství v EU. Mírný nátlak se dá překousnout, ale brutální
a spojený s brutálním nárůstem cen energií ustojí málokdo. Některé
země se snaží lidem kompenzovat zvýšené ceny energií, ale jak dlouho
to jejich státní kasy zvládnou? Rok, dva, ale co pak, když se dá čekat
nárůst cen, než optimistický pokles. Pokles ano, možná přes léto, ale
pak co? I kdyby ihned postavili nestabilní OZE+ akumulace+ zálohy,
tak kapacita výroby těchto zdrojů v EU není a producenti v zahraničí
se budou chovat tržně a cenu znásobí nárůstem poptávky. Ta cena se musí
promítnout do ceny energie a ta naroste už o pouhý nárůst cen vstupů. Ekonomika je v tomto neúprosná a cena se řídí vždy poptávkou. Cítím odkud
fouká vítr a tím jsou nejen producenti, ale i dovozci, montážní firmy,
ale i zaháčkování politici. Vzpomínám na dobu "předkotlíkovou"(doba před
dotováním výměny kotlíků) a na ceny kotlů i prací. Pak došlo na dotace a
na skok u obou cen. Poptávka vyhnala ceny nahoru a stát přiléval peníze,
které nebyly slevou pro investora, ale pouze zisk pro výrobu a montáž.
Vyrojily se tisíce topenářů a desítky výrobců topidel. Technologicky to
byly často paskvily a emisní třídy se staly modlou často pouze na papíře.
Kotel na koks starší provenience třída 1 a kotel na hráškové hnědé uhlí
3. Měřit skutečné měrné teplo na tunu paliva i s množstvím spalin, tak
rušený kotel na koks byl jasný vítěz, ale ono se to nepočítalo takto a
tak byl určen ke šrotaci. Zanikla zde místní firma se stoletou tradicí
Viadrus se spolehlivými kotly a velkou životností. V nouzi se v něm
dalo spálit i dříví a jakékoliv uhlí. Moderní kotly jsou na jeden typ
paliva a s nákladnou regulací a údržbou. Alternativní zdroje tepla má
málokdo a tak jeden delší blackout by asi stačil na prozření lidí z
toho, že sítě jsou stabilní a paliva je dostatek kdykoliv potřebuji.
"Blackouty" z jiných příčin znají lidé z vesnic při výpadku proudu
den i dva díky vichřicím a ti se zálohami počítají. Městské obyvatele
ale zaskočí i jednodenní blackout tak, že začnou přemýšlet nad tou
stabilitou sítí, kterou OZE bude destabilizovat stále více a více.
Zálohy prodražují energii a kde berou jejich provozovatelé jistotu,
že budou ten zálohový plyn mít? Co když nebude vůbec a nebo omezeně?
Pak budou zálohovat čím? Jako Švédi a jiní mazutem? Bez stabilních
JE se neobejdeme a OZE mějme jako doplněk a nadstandard a nikoliv
jako základ. Jako základ měli OZE naši předci a proto šli cestou
stabilních zdrojů z uhlí a jádra. Ono bylo lépe mlít mouku podle
potřeby a ne podle toho, jestli foukal vítr a nebo jestli teklo
v náhonu dost vody. I to světlo ze žárovky bylo lepší, než čekat
na rozednění a nebo si kazit oči u svíček a loučí. Pokrok naruby
není pokrok, ale demagogická hloupost.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2022 10:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Máte hodně pravdy , prostě světlé zítřky se dekretují z kazatelen a kontakt s reálným životem papalášů z Bruselu je téměř nulový.
Tím už jsme si za bolševika prošli, zbytek EU to teď zažívá.
Jak říkal předseda vlády ČSSR Luboš Štrougal "V globále máme všechno !"
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2022 12:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ještě bych dodal, že tlak na přechod od tuhých paliv
k tepelným čerpadlům a od ropných paliv k elektromobilitě
bude znamenat takový nárůst spotřeby elektřiny, že by
si musel dát na střechu a celou zahradu panely i p.Hanzl.
A to by topil, svítil a jezdil pouze občas. Hlavně by
furt nepsal ty "svázácké" plky, protože by mu scházela
stabilní elektřina.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 16:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Každý rok se budují gigantické výkony v OZE (ne ovšem u nás) a stále se to zrychluje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.1.2022 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
A ani u vás doma!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 16:57 Reaguje na Břetislav Machaček
Ale zase zalejvá děšťovkou! Von Hanzl není tak špatnej:-))).
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

5.1.2022 10:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
no ono to spíš vypadá na to, že se v Bruselu a Německu jede autokracie a vláda elit...které ve své podstatě elitami nikdy nebyli...Brusel je skanzen politických trosek
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.1.2022 11:01
Doporučuji si pustit i seminář, jehož odkaz je na konci článku.
Sice jsem zatím na 4 hod :-), ale i tak velice zajímavé.
Zejména doporučuji přednášku Ing. Vinklera z ČEPS od času cca 1:38.
Opravdu zajímavé jsou postřehy z účasti na konferenci v Německu a plány Němců.

Bude to tak, jak jsem to mimo jiné osobně předpovídal. Tedy v blízké budoucnosti zapomeňme na přetoky levné elektřiny. Region střední Evropy bude co do zajištění dodávek el. energie deficitní.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.1.2022 14:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
A napíšete nám výcuc?:-)
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.1.2022 22:44 Reaguje na Jarka O.
Ufff, to by asi bylo na dlouho :-).
Nicméně několik postřehů, když jsem dosledoval celý seminář...

1) Nutno udržet energetickou soběstačnost, tedy uchovat / vybudovat dostatečnou zdrojovou základnu, protože nebude odkud dovážet el. energii.
2) Z uvedených příkladů v příspěvcích týkajících se Německa a Velké Británie přechod na vytápění elektřinou a výrobu zeleného vodíku dojde k dramatické spotřebě el. energie.
3) S uvažovanou decentralizací, změnou výrobní základny, atd., se opomíjí fakt na nutnost výrazných zásahů a investic do přenosové soustavy (přenos a řízení).
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 07:12 Reaguje na Jaroslav Studnička
V části o EU Taxonomie se dozvíte o poměrně složitých a komlikovanýxh podmínkách jak se firmy mohou chovat, aby byli EKO. Obávám se, že to roztočí spirálu, kdy se všichni navzájem budou předhánět v "zelených" opatřeních, možná dobrý úmysl nedopadne dobře.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

5.1.2022 11:42 Reaguje na Milan Dostál
Určitě nedopadne dobře. To už tu několikrát bylo. Naposledy povolenky. Taky měli přirozeně směrovat k odstavování UE. Díky kšeftování je situace opačná.
Stejně tak dopadne jakákoli nepřirozená preference známky EKO. Už se těším na šlapací Mercedes z 2M povinně nasazovaný do všech větších společností, aby i oni měli známku EKO. :)
Odpovědět
Lubomír Tuček

Lubomír Tuček

4.1.2022 14:42
Možná, že přijde dříve nová doba ledová. Golfský proud se zpomaluje a ochlazuje. Je to podobné, jako před malou dobou ledovou 13 až 18 století.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:56 Reaguje na Lubomír Tuček
Ježíšku na křížku, to sem vůbec nepište ... by z toho mohlo některé klimaalarmisty trefit. On Hanzl už není nejmladší!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.1.2022 15:48 Reaguje na Lubomír Tuček
Nesmíte věřit každému mýtu a sledovat moc často Den poté. :-)

http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/

https://climate.nasa.gov/ask-nasa-climate/2953/there-is-no-impending-mini-ice-age/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 16:39 Reaguje na Lubomír Tuček
Nepřijde. To se spíš uvaříme ve vlastní šťávě.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.1.2022 18:50 Reaguje na Lubomír Tuček
https://nedd.tiscali.cz/malou-dobu-ledovou-spustilo-oteplovani-muze-se-to-opakovat-525740?fbclid=IwAR3cqMuC3If7rrkd3IANi31FfO7UlR0aAUkJyJlcHEs6yylVyxURU5CAKg4
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:22 Reaguje na Vladimir Mertan
Ten článek je o Evropě a Golfském proudu, my máme na krku globální změnu klimatu. Nesrovatelné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Řekl odborník na všechno, Hanz ... s učňákem ze sedmdesátek:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 14:57
Velmi dobře zpracovaný a napsaný článek. Fakt radost to číst.
Děkuji!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2022 16:24 Reaguje na Svatá Prostoto
Potom je ovšem vhodné položit otázku jak je možné vysvětlit střídání dob ledových a meziledových. Pokud lze zanedbat vliv změn svítivosti Slunce, což tvrdí NASA , potom k tomu neexistoval jediný důvod.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je vysvětlieno dávno, je to změnou svízivosti Slunce (Milankovičovy a Maurerovy cykly) , je v tom i změna oběžné dráhy Země kolem Slunce.
Tyhle vlivy jsou ale velmi pomalé, taky přirozené změny klimatu probíhaly asi 1°C za 10 tisíc let, tj. 100x pomaleji, než dnes.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.1.2022 17:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase jste, jako obvykle vedle. Je bezpečně doloženo, že se odehrály i doslova roční změny klimatu. A to sodovkáč ještě ležel pod povrchem v podobě uhlí a ropy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 19:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě nastávaly v prehistorii rychlé až zlomové změny klimatu, ale ty byly vždy způsobeny nějakou razantní příčinou. Většinou obřím meteoritem (který třeba vyhubil dinosaury), nebo sopečnou činností. Dnes je to ten sodovkáč.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.1.2022 18:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozrejme žiadne Mauerove cykly neexistujú. Keby ste si lepšie pamätali, tak som Vám to písal už minule. Rovnako aj tie prirodzené zmeny klimatu prebiehali rýchlejšie, ale načo sa tu vlastne snažím. Domnievam sa, že tým Mauerovým cyklom ste mali na mysli Maunderovo slnečné minimum https://cs.wikipedia.org/wiki/Maunderovo_minimum
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 19:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Jistě, to minimum. Ale psali,že je to asi cyklický jev. Ale nevím, jestli je to prokázané.
Není to úplně fuk?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.1.2022 19:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Vo Vašom prípade to samozrejme je úplne fuk :-) Platí to pre väčšinu Vašich príspevkov :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 20:55 Reaguje na Vladimir Mertan
A pre vašich nie?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 16:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Nám ostatním se občas zadaří, co si budeme namlouvat.

Ale trotl ekolistu jste vy zcela suverénně a s takovým náskokem, že bychom na to my ostatní nestačili ani ve štafetě:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 16:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na klima kašlu, jednak do konce mého života nikdo nepřijde, jednak i kdyby, tak to nepochopím:-))).

Tyhle články hodnotím primárně z pohledu velmi racionálního návrhu optimálního a přitom reálného energetického mixu ČR.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.1.2022 17:11 Reaguje na Svatá Prostoto
... nikdo nepřijde na to, jak to doopravdy je ...

Text v pidivobdélníku je zlo!:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.1.2022 19:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Už je to bohužel jasný. Asi tak, jako že je Země kulatá a obíhá kolem Slunce.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Prd je jasný. A není divu. On ten svět není zase taková sranda a čím víc víme, tím víc víme, o čem všem zatím nevíme nic.

Samozřejmě, s výjimkou Hanzla, vy máte ve všem jasno a že vlastně víte prd si nepřipouštíte:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Přečtěte si alespoň výklad šesté zprávy IPCC na Wikipedii, než budete tvrdit, že nikdo nic neví......to jen vy nic nevíte.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Dějiny lidstva jsou plné těch, co věděli ... a pak se divili. V případě vědeckého poznání je to zcela běžná a samozřejmá věc.

Nelze přesně kvantifikovat příčiny klimatických změn v minulosti a nějak exaktně to neumíme ani do budoucnosti. Že si vy myslíte že do toho vidíte a vše, co s tou vaší vírou nesouzní buď ignorujete, nebo šmahem odmítáte (aniž byste měl mentální kapacitu většinu z toho alespoň trochu pochopit), na tom nic nezmění.

Raději řeknu že něčemu nerozumím a/nebo něco nevím, než být druhý Hanzl. Bo to ať mne doma raději utratěj.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 07:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Máte pravdu, teorií je fůra, podle teorie o abiotickém původu ropy, je docela možné, že se planeta ureguluje pohodlně sama a zásoby ropy můžeme spotřebovávat, protože se OBNOVUJE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:25 Reaguje na Milan Dostál
Ureguluje kulový (jak je vidět na všech grafech teploty) a ropa se asi fakt obnovuje, ovšem asi miliardkát pomaleji, než ji těžíme.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jako vždy v celé historii planety a pokud ne, tak s tím lidstvo nemá šanci cokoli udělat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 09:24 Reaguje na Milan Dostál
Má. Přestat pálit fosilní uhlík a masivně CO2 odchytávat z atmosféry.
Tohle by celý problém vyřešilo.

V celé historii planety nenastalo, aby se tak obrovské množství uhlíku naráz uvolnilo do atmosféry.

Ve druhohorách ten CO2 v atmosféře byl, koncentarce CO2 byla i větší, jenže byla tehdy o možná +12°C vyšší teplota.
Celý ekosystém Zeměkoule byl ale úplně jiný a člověk by tam bez skafandru nepřežil.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 11:27 Reaguje na Pavel Hanzl
No právě, jestli není lidstvo v celém chodu planety naprosto bezvýznamné. Pouze plýtváme prostředky, které by bylo dobré použít na přípravu lidstva na zvyšování teploty planety. Tím samozřejmě nemyslím nechovat se k životnímu prostředí šetrně, ale třeba vyčištění oceánů by nám všem prospělo daleko víc, než třeba řešit uhlíkovou stopu sebemenší lidské činnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:52 Reaguje na Milan Dostál
Jak chcete připravit lidstvo na situaci, kdy zkolabuje celý ekosystém a velká většina souše bude neobyvatelná?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

5.1.2022 09:49 Reaguje na Milan Dostál
Abiotický původ ropy na Zemi není teorie, ale hypotéza. ;)
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 11:34 Reaguje na Petr Eliáš
Tak ji vyvraťte.;) Podle některých výzkumů a v jaké hloubce se ropa vyskytuje, by na tom něco mohlo být.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

5.1.2022 12:13 Reaguje na Milan Dostál
Podle jakých výzkumů? Rusové? Gold?

Tu hypotézu vyvrací sama realita - absolutní většina ropy pochází ze sedimentů. Pokusy vrtat podle abiotické hypotézy skončily absolutním fiaskem (např. ve Švédsku vytěžili celých (!) 80 barelů ropy).

https://richardheinberg.com/richard-heinberg-on-abiotic-oil
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 20:30 Reaguje na Petr Eliáš
Nechci o tom polemizovat, bylo spíše pro zpestření, biotická hypotéza má taky své trhliny.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

4.1.2022 18:57
Dekuji autorovi. Naprosty souhlas. Ctive psane, podlozene fakty (ta si muze kazdy lehce overit). Snad to nekterym lidem otevre oci. Vice takovych clanku...
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

5.1.2022 05:38
Co nám říká současná situace o energetice? Že jsme zaspali? Že, kdyby stát pořádně rozvíjel obnovitelné zdroje, tak ten problém nemáme? No jasně, nemáme!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.1.2022 06:22 Reaguje na Katka Pazderů
Současná situace prokazuje, že EK svoji roli evidentně nezvládla a natlačila nás do energetické chudoby.
Svým bigotním prosazováním OZE za každou cenu , a to bez jakékoli osobní odpovědnosti členů EK , to doslova "zvorali".
Každý skutečný odborník z energetiky, od Pyrenejí po Balkán, by vám potvrdil, že se jedná o neuvěřitelné fušerství.
Analogie s Hitlerem, který jako vůdce odstavil vojenské špičky a "geniálně" dotáhl Němce do hořkého konce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vám někdo vypnul proud a musíte kompl živit liščím ohonem??
Ceny energií stouply na celém světě, v Asii jsou ještě vyšší. Taky tam vymřou na chudobu?
Kolikrát už takhle skákaly ceny? Každých 10 let určitě.
Evropa udělal jedinou chybu, spoléhala na férové jednání Vladimira Vladimiroviče. Doufám, že se to už příště nestane a rád si za to připlatím.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

5.1.2022 09:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Proud nikdo nevypl, ale je to za cenu, ze cela EU (vyjma nas, FR a zatim Belgie - mozna jsem na nekoho zapomel) pali uhli jak o zivot... A to asi neni to co jsme chteli.... Stabilitu soucasneho reseni ani nema cenu komentovat. Dam li soucasnej stav do jedne vety: tak je to drahe, nespolehlive, a uz vubec ne ekologicke. Tak proc to nepodporovat, ze ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:49 Reaguje na Martin Svárovský
Možná polovina Evropských zemí už uhelné elektrárny vůbec nemá...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak pokud nemají žádné uhlí, tak je to fakt překvapivé.
Odpovědět
DB

Darth Bane

6.1.2022 20:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, nahradila je Putinovým plynem.....protože si tam všichni mysleli, že Evropa je jediný odběratel ruského plynu, a mlže si diktovat podmínky.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

7.1.2022 09:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jasne... Informace se vzdy daji vylozit jak se hodi... "Podle IETA už uhelné zdroje z evropských států neprovozuje Belgie, Estonsko, Island, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Švýcarsko a Norsko. " Zdroj Novinky.cz 2019. Predpokladam, ze se v tom nic moc nezmenilo. Snad jedine Svycarsko a Norsko je zajimeve rozlohou a zejmena populaci a tim i vykonem zdroju a treba Norsko jede opravdu hodne z vody (teda az na lonsky rok)). Zeme jako Lucembursko sockujou na ostatnich tak je jasne, ze nepotrebuji ani uhli ani nic jineho - jen blbe remcaj. Zeme , ktere to tu tahnou maji bud jadro jako FR, a nebo aktualne uhli jako DE nebo PL. Dale znovu pripominam, ze se bere uhelna elektrina z Balkanu. A tohle je presne to pokrytectvi o kterem porad mluvim. Pokud s tim chceme neco delat, tak tudy cesta opravdu nevede....
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

7.1.2022 10:02 Reaguje na Martin Svárovský
A nove samozrejme plyn :-) Coz je teda nahrada k pohledani... ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Planovodem Bratrství (přes Slovensko a nás) jde asi třetina plynu než normálně. Rusi lžou, že všechno plní.
Tohle je ta hlavní příčina krize, žádné Německé OZE, ty ji jen zmírňují.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Koukněte na ten seminář a nedělejte ze sebe hlupáka.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 03:36 Reaguje na Pavel Hanzl
A vypnuté nemecké jadrové elektrárne s tým nemajú vôbec ale vôbec čo do činenia, že ?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 07:17 Reaguje na Katka Pazderů
Koukněte na ten seminář, třeba vám to rozšíří obzory a poučí o stávající situaci.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.1.2022 07:55 Reaguje na Milan Dostál
Popsal jste to zcela přesně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 08:31 Reaguje na Katka Pazderů
Měli, ale menší. A hlavně žádný tragický problém tu není, to jen ropáčci bečí jak dycky, musí se vytvořit tragický problém a shodit ho na EU.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 09:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Doporučuju taky vyhledat poslední komentáře Václava Cílka k dnešní situaci.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

5.1.2022 09:15 Reaguje na Katka Pazderů
Obnovitelne zdroje maji svoje specificke vlastnosti (jako jakakoliv jina technologie). Tak by me zajimalo co ze na nich chcete rozvijet? Pocet?? Kdyz neco funguje mizerne muzu to mit 10x a nic to nevyresi. Behem podzimu nemcum slo z OZE 1GW z potrebnych 75. Zvednuti ucinnosti napr FVE je uctite fajn, ale nijak zasadne neresi to, ze napr FVE je v tomto obdobi alespon nejak funkcni 4h za den... Pak by byla jedina moznost nejake uloziste (je to stejne blbost, protoze pole FVE nebo turbin by muselo byt monstrozni), ale takova technologie aktualne neni a to celosvetove. Nejvetsi uloziste nahradi jeden reaktor JETE tak mozna na hodinu a o jejich ekologii pri jejich omezene zivotnosti radeji rozebirat nebudu. A spousta dalsich a dalsich veci (nabijeni, ztraty, zivotnost). Takze pokud by CZ a FR nastoupila na stejny model, tak pri prvnim zimnim bezvetri zhasiname. Technologie by se meli nasazovat podle jejich vlastnosti a ne podle politiku...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.1.2022 16:31 Reaguje na Katka Pazderů
Ale stát rozvíjel OZE hlavně v letech 2009 a 2010 a výsledek snažení je všeobecně znám. Ani dodržování ústavy a zákona nebylo nutné respektovat. Co si můžete více přát?
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

5.1.2022 11:31
Krásně vypíchnuto to nejdůležitější, co na celém GD nefunguje. A to je celoevropská sladěná strategie. Nemůžu ostatním nařizovat a vnucovat svoji koncepci. Taky nebudu všem nutit pěstovat pomeranče, protože ve Španělsku to perfektně funguje. Každý pěstuje to na co má podmínky a doplňuje tak Evropský trh.
Stejně tak by měla být vypracována energetická koncepce. Kdo má možnost nasadit OZE vzhledem k podmínkám, ať tak provede. Ostatní ať vybudují technologie, které umožní vykrýt nedostatky OZE.
Dále i přechod musí být koncepční. Nelze něco zavírat k určitému datu, když nemám adekvátní náhradu. Přitom tato "nekoncepce" se ladila již dlouho a mohla se dostatečně předem plánovat výstavba potřebných zdrojů. ALE KONCEPČNĚ! Ne tak, že když mám GW postavené na VE a v určitém období dodávají jednotky procent, tak to znamená, že musím postavit stovky GW ve VE.
Celé strašení klimatem je pro kočku. Ta změna je již v běhu a žádná síla ji nezastaví. Ničit ekonomiku bez prokazatelného vlivu je nesmysl. Zdroje se mají vkládat do technologií, které nás na změnu připraví a umožní nám přežít. Ne proto, aby se pak řeklo "Dělali jsme co jsme mohli, ale nepomohlo to. Teď každý sám za sebe."
Spoléhat na změnu chování nebo ještě hůře, na změnu myšlení je nesmysl. Tento pokus tu již v minulosti byl a jak to dopadlo víme všichni. Taky byl pokus, že se změní myšlení lidí. Že nebudou myslet na sebe, ale jen na společnost a každý bude pracovat co to dá a vezme si jen to co bude nutně potřebovat.
Toto je stejný předpoklad. Změna chování společnosti musí být pro jednotlivce přínosem. Pak ji bude podstupovat. Pokud mu jen bere, tak se bude bránit. A silou se ještě ničeho nedosáhlo.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 11:44 Reaguje na Oldřich Vašíček
Krásný příklad je investice do našeho teplárenství, aby kromě tepla vyrábělo i el. energii, na první pohled super nápad. Nakonec se to ukázalo jako slepá ulice. Evropa dělá to samé, vrhá se jedním směrem, ale s mnohem horšími důsledky.
Odpovědět
OV

Oldřich Vašíček

5.1.2022 12:28
Ještě by mě zajímalo, jak to (Energetickou koncepci) mají v EU koncepčně vymyšleno.
Pokud to s ochranou klimatu myslí vážně, tak bych vypnul uhelné elektrárny ihned. Momentálně se pálí více uhlí než před vyhlášením ochrany klimatu. Nahrazovat jednu fosilní technologii druhou je taky nesmysl. Pak se nejedná o ochranu klimatu.
Spoléhat na snižování spotřeby je taky nesmysl. Zaváděním elektroaut a topení elektrikou (přímo nebo tepelným čerpadlem) asi ke snížení nepovede. Spoléhat na přebytky energie v době kdy fouká a svítí je taky nesmysl. Vždyť se uvažuje o výrobě H2 právě z těchto přebytků. Tzn., že ani idealizované globální propojení všech giga OZE nepomůže.
Mají nějakou stabilní bezemisní technologii? Proč se nerozvíjí a nebuduje tam, kde je to možné? Proč není uvedena v taxonometrii udržitelné energie na prvním místě?
Nakonec to s takovou dopadne tak, jak musí. Energie se šíleně zdraží a bude o ně boj (doufám, že jen ekonomický). Na klima to bude mít minimální vliv, případně dojde ještě ke zhoršení. Růst cen ovlivní cenu výrobků a cenu práce (promrzlý dělník špatně pracuje, tak mu budou muset přidat). Tím se výroba v Evropě (a hlavně v jejich dílnách u nás) stane nerentabilní a zavřou se fabriky. Tím budou lidi bez práce a nebudou mít na utrácení za zboží (zastaví se obchod) a na drahou energii (budou topit čím se dá). Možná se nad námi slitují v Číně a postaví tu pro nás nějaké montovny s jejich pracovními podmínkami. Takové šití riflí v nevytopené místnosti a malém světle moc energie nespotřebuje. Už se těším, jak opět bude na výrobcích Made in Czech Republic nebo alespoň Made in EU. :)
Pokud tedy žádná jiná stabilní a bezemisní technologie než jaderná neexistuje, a přesto na ni nelze získat financování s podporou EU, tak se opět přímo obrátit na RU a Čínu, aby nám tu ty reaktory postavili včetně financování. Mám dojem, že Rosatom nám to tak i kdysi nabízel. Je celkem jedno jestli budeme plně závislí na ruském plynu z německých rukou (s jejich přirážkou) nebo přímo na RU či Číně. Budeme v (_|_) stejně, ale v teple. A možná bude fungovat i průmyslová výroba. Třeba by se tu pak mohli levně vyrábět čínské solární panely nebo větrné turbíny pro německý trh. :)
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 12:58 Reaguje na Oldřich Vašíček
Vidím to podobně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.1.2022 14:27 Reaguje na Oldřich Vašíček
Tak Rosatom by nám to určitě zrealizoval i formou "build-own-operate", tak jako v Turecku :-).

Jinak souhlas a doplním.
Mnozí kritizují Česko, že zaspalo, že nic nedělá...
Jak ale chcete na státní úrovní připravovat nějakou koncepci, když to není doposud ani na evropské úrovni vyjasněné. EK to postupně vytahuje jako králíky z klobouky, viz příklad taxonomie...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.1.2022 14:28 Reaguje na Jaroslav Studnička
"z klobouku"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 18:11 Reaguje na Jaroslav Studnička
Koncepcí máme asi tři p.dele, ale ta realizace trochu vázne. Normální země Eu makají a staví nové kapacity a nějaká taxonomie a nablblé koncepce je ntankuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.1.2022 19:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám tu pějete oslavné ódy na to, že nám EU transformaci energetiky zaplatí.
Pokud nebude investor vědět, jaké jsou podmínky, tak jsou mu nějaké vaše tři p.dele koncepce někde...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:47 Reaguje na Jaroslav Studnička
A v celé Západní Evropě ty podmínky zná. Proč ne u nás? Proč Solek staví fve parky po celém světě, ale ne u nás??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.1.2022 09:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak že to uvedeme na pravou míru...

Solek aktuálně v drtivé většině realizuje v Chile. Zde aparát EU nesahá. To, že Chile má mnohem lepší přírodní podmínky pro provoz FVE snad víte?
Pokud ale chce nějakou FVE stavět v ČR, jistě se s projektem přihlásila do příslušné Výzvy RES+ Modernizačního fondu. Nebo samozřejmě může figurovat jako dodavatel pro nějakého investora.
My ovšem řešíme zcela něco jiného než OZE a o tom je i toto vlákno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Stačí si přečíst....https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ta vaše "pravá míra" velmi silně připomíná fantasmagorii...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 13:10
"Hlavní ale je, že se potvrdily podzimní informace, že podstatným důvodem extrémního růstu cen za ruský plyn byla snaha Kremlu dostat Evropu na kolena snížením dodávek a zvyšováním cen. Navíc v podmínkách, kdy si Rosatom zakoupil velké kapacity v zásobnících v Evropě a nechal je záměrně prázdné, a tudíž Evropu bez rezerv. Americká dodávka tuto brutální vyděračskou hru utnula".
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 13:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Zdroj?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 15:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně. V Evropě jsou zásobníky díky zločinnému Gazpromu prázdné a ... plyn proudí z Jamalem z Německa do Polska. To víte že jo.

Jo, a kdo napíše ... důvodem extrémního růstu cen za ruský plyn ... je idiot, nebo hraje na city, bo žádná cena za ruský plyn není. Jen za plyn, odkudkoli.

A ten zkapalněný plyn ze Států, ten byl samozřejmě prakticky zadarmo, to jen Rusové jsou vyděrači:-))).

S vámi je fakt prdel:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 16:16 Reaguje na Svatá Prostoto
Zkuste se nad tím textem zamyslet a nevymýšlejte obezličky. Není to fakt nijak složité.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.1.2022 16:37 Reaguje na Pavel Hanzl
No, na rozdíl od vás jsem jej i pochopil:-).
A furt jste nedodal ten zdroj, ať víme, kterej lumen to vypustil do světa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 18:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Přítomnost, vlevo dole.
Stejně to číst nebudete, tak na co to chcete? Je to prostě jednoduchá realita, žádné moudro v tom nehledejte.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže si vymýšlíte důkazy o neexistujících událostech. Vám nestačí překrucovat skutečnost, ale už si vymýšlíte vlastní realitu. Tak to už je na odbornou pomoc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.1.2022 21:06 Reaguje na Milan Dostál
Člověče pitomá, podívejte se, kolik stál plyn a kolik stojí dnes, podívejte se, o kolik Gazprom dodal v roce 21 méně plynu naž před tím a neserte mě.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.1.2022 22:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzhledem ke skutečnosti, že se cena plynu stanovuje na burze a ta s výkyvy pořád roste, tak mě Gasprom nezajímá. Chytrý pane.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.1.2022 08:46 Reaguje na Milan Dostál
To je vidět. Realita vás nezajímá, tak tady plácáte jen demagogické lži.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

6.1.2022 09:22 Reaguje na Pavel Hanzl
nejen já po vás chceme doložit ověřitelné důkazy vašich dokola se opakujích se výlevů a odpověď jsou zase ty samé nepodložené výlevy.https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/?dat_field=01.12.2020&dat_field2=05.01.2022
Klesá, nebo stoupá?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 08:15 Reaguje na Milan Dostál
Cena spadla od 1.11. ze 6 na 3,5.
Je to v tom grafu, co jste poslal, proč se na to aspoň nemrknete?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

7.1.2022 09:28 Reaguje na Pavel Hanzl
No vidíte, to je ta vaše demagogie vzít jeden krátký úsek z grafu. za sledované období stoupla cena cca 1,5 krát a pořád stoupá. A napsak jsem " s výkyvy".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

6.1.2022 14:57 Reaguje na Pavel Hanzl
I kdybychom tu lhali všichni jak o život, ta proti vám budeme furt pravda sama:-))).

Na vás v tomhle nikdo nemá.
I když abych byl spravedlivý tak musím připustit, že vy jste možná jen tak neskutečně hloupej ... a nebo duševně nemocnej.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy lžete jak o dva životy....
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

6.1.2022 03:29 Reaguje na Pavel Hanzl
To by me zajimalo, kdo je potvrdil ;-) Ono jestli nebude spis neco prohnileho na modelu vypnuti vlastnich zdroju a spolehnuti se na nakup plynu od potencionalniho nepritele ;-)
Odpovědět
VS

Va Shek

5.1.2022 18:44
Pane Wagnere, prosím o článek o teoretických dopadech tornáda na JE Dukovany.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

6.1.2022 06:47 Reaguje na Va Shek
V tom případě byste si ale měl vyžádat i článek o teoretických dopadech tornáda kupř. na JE francouzské.
Odpovědět
VS

Va Shek

6.1.2022 11:47 Reaguje na pavel peregrin
Ano, i to je možné.
Ale stav věcí je takový, že tornádo minulo JE Dukovany asi o 60km.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

6.1.2022 12:30 Reaguje na Va Shek
To je možné a příště ho může minout třeba o půl kilometru a úplně stejně jsou na tom všechny JE. Mě by koneckonců také zajímal vliv tornáda na JE, osobně si myslím, že konstrukce s něčím podobným počítá. Třeba p. Wagner napíše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 08:23 Reaguje na pavel peregrin
Tornádo by s JE neudělalo nic (třeba odneslo jen nějaké střechy), reaktor je dimenzovaný i na náraz letadla nebo letecké pumy. Ale na raketu z Kaliningradu už asi ne.
Proto náš přítel nejvěrnější se nechal slyšet, že tam nebude na SA montovat jaderné hlavice, protože má v dostřelu možná padesát jaderných elektrárnen po celé Evropě. To byl taky jeden z důvodů, proč Němčouři jádro ruší.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 12:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Děkuji za odborné posouzení vlivu tornáda na JE. Pokud se nebude NATO roztahovat k ruské hranici, tak Rusové nebudou recipročně odpovídat. Jen namátkou- kolik mají USA po světě základen a kolik Rusko?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 13:28 Reaguje na pavel peregrin
Roztahuje se pouze Rusko a státy v jeho sousedství mají strach (taky skoro všechny Rusi v ninuklosti napadli) a ví, že Rus nikdy nenapadne zemi, kde mají Amíci základnu. A už vůbec zemi, která je v NATO.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 17:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Neodpovídáte mi na otázku- kolik že základen mají Rusové v cizích státech???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 13:30 Reaguje na pavel peregrin
Zkuste napsat, proč Rusi nenapadli Baltiky nebo Polsko, kdežto Ukrajinu klidně.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 17:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Oni Rusové napadli Ukrajinu? Kde jste to četl? A proč proboha by napadali Polsko a Baltiky? Důvod?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 09:36 Reaguje na pavel peregrin
Napadli a anektovali Krym i Donbas i Luhansk. To fakt nevíte??
Putin veřejně prohlašuje, že chce obnovit nadvládu Ruska nad východní a střední Evropou. Je na tom ekonomicky vemi špatně a my byli vždy výkonní otroci, pak se bojí, že mu Čína sebere celou Sibiř (což už probíhá) a někdo mužika musí živit. Zatřetí má imperiální ambice, myslí prakticky stejně, jak Adolf Hitler.
Jenže nemá naštěstí takovou sílu, jinak jsme fakt v dupě.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.1.2022 14:28 Reaguje na pavel peregrin
Zcela upřímně, nestává se mi to často, ale v tomto s Hanzlem v zásadě souhlasím. Pokud se suverénní stát rozhodne vstoupit do NATO, EU nebo třeba spolku provozovatelů loutkových divadélek, tak je po tom sousedům akorát tak houno.

A ono se nějaké NATO nikam neroztahuje. Je to přesně naopak, konkrétní stát projeví zájem o vstup. Fakt to není tak, že by NATO chodilo jak agent s teplou vodou a někoho přemlouvalo ke vstupu. Takové Švédsko, Finsko nebo Rakousko nejsou, a že by z toho NATO mělo těžkou hlavu, to teda nemá. Spíš ti Finové začínají přemýšlet, jestli by nebylo lepší tu přihlášku přeci jen z toho šuplíku vytáhnout.

Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 17:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Existuje cosi jako národní a globální sféry vlivu a ty si střeží každá velmoc, bez výjimky. Což kdyby Rusko začalo budovat základny v Mexiku nebo znovu na Kubě, to by bylo haló. Dění okolo Ukrajiny je přesně tím narušením linie, přes kterou nelze překročit a Rusko to dalo USA natvrdo najevo. Kdybyste mluvil s lidmi, kteří žijí v oblasti Luhaňska a Donbasu, zjistil byste, že věci se mají zatraceně jinak, než jak nám to zde prezentují "nezávislá" media. Já tu možnost měl.
Odpovědět
DB

Darth Bane

8.1.2022 13:20 Reaguje na pavel peregrin
Kremelský čadichvoste, kde se budou budovat západotatarské prasalovanské protobolševické základny by asi měly rozhodovat ty země, kde ty základny mají být. A myslím, že ani Mexiko ani Kanada tym žádné rusáčky nechtějí. Ano, popište nám, jak se věci v Doněcku a Luhansku mají.....použijte k tomu čísla, která budou poipisovat vejplaty těxch lidí tam v USD, ať se trošku nařehtáme :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 09:43 Reaguje na pavel peregrin
Dění na Donbasu je co?
Rusko tam rozjebalo silnou hybridní válkou a děsivou mediální masírkou celou společnost, pomocí "zelených mužíčků" rozvrátilo systém státní správy, vytvořilo separatistické žoldnéřské pluky a samo tam posílalo vlastní voláky (dovolenkáre).
V kotli u Delabceve a Iljansku povraždila přímo ruská armáda tisíce lidí.

Z té oblasti všichni, co se cítí Ukrajinci utekli a to, co tam zbylo, žije v bídě a spolíhá na to, že je Rusko zachrání. Tomáš Forro, Donbas.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 16:15 Reaguje na pavel peregrin
Veškeré "globální sféry vlivu" jsou jen zoufalá snaha krachujícího Ruska, které chce zachraňovat své rozpadlé impérium. A to řachlo proto, že v něm nikdo nechtěl být.
Takže logicky ty státy utíkají pod jiné velmoci do jiných "sfér globálního vlivu" a žádný Ruský mužik jim do toho nemá co kecat.

Lavrov cosi neurčitého fakt mektal o "červených liniích", ovšem jediná je skutečně červená. A to je Ukrajinská hranice. Kdo ji přestoupí, má být zničen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.1.2022 10:19
Víc napětí než v bondovce. Evropská energetika je postavená na hlavu. /Finmag/

Klimatická politika Evropské unie počítá s tím, že klimaticky nejšetrnější zdroj energie bude v budoucnu utlumen a vyřazen z energetiky. Dává to smysl?
Taxonomie nebude nic přikazovat ani zakazovat. Určí však, jaké projekty budou dlouhodobě podporované z evropských fondů. Tím vyšle soukromému sektoru důležitý signál o tom, které jsou udržitelné a na které bude uvalena klatba.

Výstižně po popsal Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost, v ČT24: „Evropa dělá obrovský technologický skok, aniž by měla technologie, které k tomu skoku potřebuje. Skáčeme tedy víceméně do neznáma.“
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 08:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nebude to asi tak zlý, Evropa chce udělat dlouhý skok, ale je jí jasné, že to nejspíš nevyjde a povede se maximálně poloviční.
Ale i tak je to dobrý, kdyby naplánovala poloviční a vedla ty ropácký kecy jak čecháčci, neudělal by nikdo vůbec nic.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže chce někdo udělat dlouhý skok přes propast a dopředu je mu jasné, že se to asi nepovede a skok bude poloviční, potom se, p. Hanzle, na mě nezlobte, ale v tom případě jsou ti lidé totální magoři, nemohu si pomoct.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 13:25 Reaguje na pavel peregrin
Jenže ten skok není přes žádnou propast. To by byl v případě, kdyby se odstavené uhláky i jádra okamžitě bouraly. Což se neděje a když nastane krize, zase je rozvášní a jede se dál.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.1.2022 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi trpce litujete , že se nepíší roky 1938-45 , kdy Němcům natlouklo do hlavy ten jediný správný názor Ministerstvo pro lidovou osvětu a propagandu (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ) s Josephem Goebbelsem.
Jako tiskový mluvčí byste byl doslova nepostradatelný.
A do poštovní schránky bych dostával Völkischer Beobachter , a to dokonce zadarmo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 16:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Člověče nešťastná, kdybyste přemýšlel hlavou, tak byste pochopil, proč jsou Němci tak úspěšní a proč Rusi jsou stále v dupě.
A ten počátek to bere za války a po ní, kdy Němčouři dostli brutálně pohubě a všechno pochopili (KAŽDÝ POSLEDNÍ NĚMČOUR!!) kdežto Rusi nikoliv.

Oni teda dostali mlaty víc, než Němci, ale přeložilo se jim to jako vítězství, takže nepochopili ani ťok.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

7.1.2022 13:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Teď jste přesně ukázal, že nevíte o čem mluvíte. JE plánovaně definitivně odstavená již nejde rozjet, jedině snad s obrovskými náklady. Uhelná na tom bude podobně, díky plánovaně zrušené údržbě, revizím i obsluze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 16:15 Reaguje na Milan Dostál
To je zvláštní, Němci mají najednou z uhelné energie daleko víc, než loni. To si vytřepali z rukávu?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

7.1.2022 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Je poněkud rozdíl mezi definitivním odstavením elektrárny, a takzvaně záložní elektrárnou, ta je udržovaná v provozuschopném stavu včetně personálu, i když nevyrábí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.1.2022 18:46 Reaguje na Milan Dostál
Šak jo. O tom přece píšu. Že to nechápete, to mě fakt mrzí.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

7.1.2022 20:19 Reaguje na Milan Dostál
Tak si to po sobě přečtěte, píšete, že se hned nebudou bourat elektrárny určené k odstavení. Chápete, že to je dost přesně naplánovaný proces? U uhelné minimálně personálně, u jaderné, jak už jsem psal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 09:24 Reaguje na Milan Dostál
Je mi skutečně úplně fuk JAK to Němčouři dělají, ale každopádně i v těžké energetické krizi je všude energie dost a žádný blackout nenastal. Uhelné energie mají výrazně více, nejspíš ji dovezli z Paroubkova Marsu.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

9.1.2022 15:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak je vlastně všechno v nejlepším pořádku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 16:01 Reaguje na Milan Dostál
Tak úplně ne, ceny šly dost nahoru, ale to se čekalo dávno. Zase pozitivum je, že to podpoří budování OZE a hlavně už nikdo nebude věřit mužikovi.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.1.2022 14:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako ze odstavenou JE bude někdo znovu uvádět do provozu, jo?
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

7.1.2022 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozjet odstavenou JE ? :-)) Jako myslite, ze tam nekdo po pul roce prijde, otoci cudlem a vse se rozjede, jo? :-D Evidentne nemate o technice ani poneti... To je pak tezke. Naklady budou obrovske a casove to nebude davat smysl.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

7.1.2022 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jděte, zase nevíte, co mluvíte. Ona jde JE nahodit mávnutím proutku? To asi sotva.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 09:27 Reaguje na pavel peregrin
Někdo někdo někde psal o máváním proutkem?
Německé odstavované jaderky nemají dělaný předepsaný servis a bylo by asi dost náročné je nechat vyrábět, ale pokud by byla fakt bída o energii, tak tím směrem Němci půjdou. Ale asi tu potřebu nemají.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.1.2022 20:49
co-nam-rika-soucasna-krize-v-energetice

Němci vystoupili s podporou Nord Stream 2. Podle průzkumu 60 % občanů Německa plynovod podporuje.

Projekt plynovodu Nord Stream 2 podporuje 60 % obyvatel Německa, což vyplývá z průzkumu institutu Infratest dimap pro televizní kanál ARD, sociologický průzkum byl zveřejněn 6. ledna.

Největší počet odpůrců projektu patří příznivcům strany „zelených“ až 55 % proti, přitom pro plynovod je 34 %. Největší počet příznivců projektu přitom připadá na stranu Alternativa pro Německo - 86 %.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 09:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ovšem to, že se NS2 zprovozní, ještě neznamená, že z Ruska přijde do Evropy dost plynu.
Já mám velmi silný pocit, že Rusko vydírá Evropu kvůli Ukrajině, logicky to navazuje.

Putinovy požadavky jsou zcela nesmyslné a jeho armádu s tanky připomínající bitvu u Kurska by Amíci rozmázli za pár minut jak žabu po dálnici.

Vysvětlením je snad jen to, že Putinovi hráblo a je zcela mimo realitu z dlouhého pobytu v politice. To kdysi definoval dobře Vladimír Dlouhý.
Odpovědět
VS

Va Shek

9.1.2022 14:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Největší počet příznivců projektu přitom připadá na stranu Alternativa pro Německo - 86 %. "

Tak to asi mluví za vše. AfD je přímo krmená ruskou propagandou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.1.2022 16:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Taky si myslím, že NS2 se má zprovoznit, když už ho postavili. Ale spolíhat na to, že to Evropu vytrhne, je pytlovina.
Spíš udělat dobré, dlouhodobé smlouvy s Nory i Amíky a Arabáši a ruský plyn brát jen tehdy, kdy je výrazně nejlevnější.
Odpovědět
MZ

Miloslav Zajíc

23.2.2022 17:50
Ušetřit lze až 50% el.energie na osvětlení ve výrobních halách, skladech výměnou starých zářivek za LED diodové. Také se může ušetřit až 60% el. energie na venkovním osvětlení výměnou oranžových sodikových výbojek za LED diodová svítidla. Pro venkovní osvětlení se vyrábí i pouliční solární LED lampy.
K osvětlení skladů, hal se můžou použít světlovody.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlovod
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist