https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-energeticke-koncepce-zelenych-aktivistu-nejen-z-pohledu-letosni-zimy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Energetické koncepce zelených aktivistů nejen z pohledu letošní zimy

3.11.2021
Zelené organizace uveřejnily svou energetickou koncepci. Na rozdíl od předchozích počítá s využíváním jaderných zdrojů, které se podařilo postavit a zachovat i přes jejich intenzivní boj proti nim. I tak nedokáží bez postaveni nových jaderných bloků zajistit přechod k nízkoemisní energetice. A to i za předpokladu extrémně intenzivního využívání větrných turbín, a hlavně zdrojů na biomasu, které by pravděpodobně mělo hodně dramatické environmentální dopady. Je tak dobré se podívat na jejich představy podrobněji a srovnat je s realitou.
 

Organizace Greenpeace a Hnutí Duha představili společně svou energetickou koncepci. V ní se projevuje velmi dramatický posun v jejich postoji k jaderné energetice, zvláště u Greenpeace. Přesto však u těchto organizací nedochází k dostatečné sebereflexi a prosazovaná energetická koncepce je stále mimo realitu. Hlavně však hrozí způsobit při své realizaci zásadní environmentální škody a bude mít při své uskutečňování dramatické dopady na sociální a životní úroveň českých občanů.

Než se podíváme na současnou energetickou koncepci, věnujme se těm předchozím, a hlavně reálné činnosti těchto organizací v oblasti energetiky. Od příchodu Greenpeace do České republiky a založení Hnutí Duha v roce 1989 bylo hlavní jejich činností a dominantním cílem přímých akcí boj proti jaderné energetice a zabránění výstavbě jaderných bloků v Temelíně a boj za odstavení jaderné elektrárny Dukovany nejpozději po třiceti letech jejího provozu.

Zakladatelé Hnutí Duha Jan Beránek a Jakub Patočka i tehdejší představitelé Greenpeace nejen v minulosti, ale i v současné době, považují za největší chybu, že se jim nepodařilo zabránit výstavbě dvou jaderných bloků v Temelíně (viz třeba zde). Naopak za hvězdné období považují čas boje proti Temelínu i Dukovanům a to, že se v Temelíně málem podařilo zastavit stavbu úplně, a v každém případě se zabránilo tomu, aby se postavily bloky čtyři, jak bylo plánováno. I po spuštění dvou temelínských bloků v roce 2000 se ještě řadu let snažily o jejich odstavení i prostřednictvím soudních napadání. Energetická koncepce Greenpeace, která platila až do současnosti stále počítala s rychlým odstavením Dukovan.

V tomto směru je nová koncepce pokrokem. Počítá s provozem jaderné elektrárny Temelín přes rok 2050 a u Dukovan se předpokládá provoz nejméně padesát let, ale spíše dokonce až do poloviny let čtyřicátých. Podporou dalšího provozu již existujících jaderných bloků se významně odlišuje postoj českého Greenpeace od postoje jeho mezinárodního vedení. I přesto, že vzali zelení aktivisté na milost jadernou energetiku alespoň do této míry, jejich nová energetická koncepce jasně ukazuje, že bez nových jaderných zdrojů u nás cesta k nízkoemisnímu mixu možná není. Pro přiblížení k němu pak musí přistoupit k masivnímu zavedení energetického využívání biomasy, které hrozí dramatickými environmentálními dopady. Stejně tak musí věřit na dramatický zlom v technologiích akumulace, jako je třeba masivní využívání vodíku, a možnosti importovat nezanedbatelné objemy elektřiny ze zahraničí. Neexistence možnosti přejít úplně k nízkoemisnímu mixu i v případě, že budeme využívat stávající jaderné bloky co nejdéle, jasně ukazuje, v jak katastrofální situaci by u snižování emisí Česko bylo v případě, když by se organizacím Greenpeace a Hnutí Duha podařilo zlikvidovat jadernou energetiku u nás úplně, jak se intenzivně snažily.

Výroba elektřiny po zdrojích v Německu za poslední týden, který nebyl ve větru úplně špatný. Zelená je biomasa, světlá modrá vodní, tmavě modrá mořské větrné, středně tmavě modrá pozemní turbíny a žlutá sluneční zdroje. Šedé jsou klasické zdroje, fosilní a jaderné. Světlejší fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a tmavá čára emise CO2.
Výroba elektřiny po zdrojích v Německu za poslední týden, který nebyl ve větru úplně špatný. Zelená je biomasa, světlá modrá vodní, tmavě modrá mořské větrné, středně tmavě modrá pozemní turbíny a žlutá sluneční zdroje. Šedé jsou klasické zdroje, fosilní a jaderné. Světlejší fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a tmavá čára emise CO2.
Zdroj | Agorametr

Nová energetická koncepce Greenpeace a Hnutí Duha

Nová energetická koncepce zelených organizací dostala název Energetická revoluce. Jejími základními pilíři jsou extrémně rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, a to větrných, fotovoltaických, a hlavně také využívání biomasy. Autoři koncepce uznávají, že potenciál v nových vodních zdrojích je už u nás minimální. Předpokládá se elektrifikace dopravy i průmyslu, předpokládaným využitím tepelných čerpadel i ukládáním energie do tepla se má částečně elektrifikovat i vytápění. Hodně se spoléhá na akumulaci, včetně sezónní do vodíku.

Klíčové je i posílení přeshraničních vedení, aby bylo možné v dobách přebytku výkonu elektřinu vyvážet a v dobách nedostatku pak dovážet. Zde je však možné upozornit na značný zádrhel v této oblasti. V dominantní části evropských států se předpokládá masivní výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. Naopak stabilní jaderné a uhelné bloky se mají odstavovat. To platí zvláště u sousedního Německa. Je tak vysoce pravděpodobné, že v době přebytku větru a slunečního svitu budou chtít všichni elektřinu vyvážet a v situaci, kdy nebude vítr a slunce nebude svítit, budou mít všichni elektřiny nedostatek. Vysoká propojenost tak nakonec nikomu nepomůže.

Výroba, spotřeba a cena elektřiny v Německu v posledním týdnu. Zelená barva jsou obnovitelné a šedá klasické. Fialová linka je spotřeba elektřiny a světle modrá linka její cena.
Výroba, spotřeba a cena elektřiny v Německu v posledním týdnu. Zelená barva jsou obnovitelné a šedá klasické. Fialová linka je spotřeba elektřiny a světle modrá linka její cena.
Zdroj | Agorametr

Podívejme se podrobněji na několik klíčových problémů navrhované energetické koncepce, které přiznávají i její autoři. Předpokládá se navýšení instalovaného výkonu větrných turbín z dnešních 0,318 GWp na 2,3 až 4,8 GWp v roce 2030 a dokonce 8,8 až 16 GWp v roce 2050. Nižší hodnoty jsou spojeny s méně ambiciózním scénářem, který předpokládá stále velmi intenzivní využívání plynových elektráren. Vyšší hodnoty jsou pak spojeny s velmi ambiciózním scénářem. Připomeňme, že v Česku mají největší turbíny výkon 3 MWp a větší se těžko z geografických a dopravních důvodů budou budovat. Ambiciózní scénář tak předpokládá instalaci okolo 1600 turbín v roce 2030 a v roce 2050 pak dokonce okolo 5300. To reprezentuje opravdu dost dramatický zásah do krajiny. A i studie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR nepovažuje tak masivní počet instalací za pravděpodobný a akceptovatelný veřejností, v jejíž blízkosti se budou turbíny instalovat. Obrovským problémem je i to, že výběr stanovišť, vyřízení stavebních povolení, posouzení dopadů stavby na životní prostředí, a nakonec realizace stavby bude trvat při tak velkém počtu turbín hodně dlouho. Připomeňme, že pro jaderné bloky je už stavební místo připraveno a řada povolení už byla získána.

Výkon instalovaných fotovoltaických panelů by měl vzrůst ze současných 2,2 GWp do roku 2030 na 7 až 10 GWp a v roce 2050 pak na 23 až 33 GWp. Na rozdíl od větrných elektráren lze fotovoltaické stavět poměrně rychle, jak ukázal i boom u nás na konci prvního desetiletí tohoto století. Problémem však je, že v letních měsících by kolem poledne překonávala výroba násobně potřebný výkon. Naopak v zimním období by i při takovém výkonu fotovoltaické elektrárny dodávaly jen minimum potřeby. Tak masivní instalace těchto elektráren předpokládá zároveň velmi masivní využití akumulace, a to i sezónní. Pokud se podaří i při tak velkých plochách omezit fotovoltaiku na střechy, brownfieldy, případně agrofotovoltaiku, nemusí být samotná instalace environmentální problém. Daleko větší ekologické dopady by však měla potřeba surovin nejen na samotné panely a potřebnou elektroniku, ale hlavně na zařízení pro potřebnou akumulaci.

Výroba elektřiny po zdrojích v Německu v době, kdy je v celém regionu téměř bezvětří.
Výroba elektřiny po zdrojích v Německu v době, kdy je v celém regionu téměř bezvětří.
Zdroj | Agorametr

Zdaleka největší environmentální dopady by u této energetické koncepce mělo předpokládané masivní využívání biomasy. Předpokládá se nárůst instalovaného výkonu ze současných 0,8 GW na 2,2 až 3 GW v roce 2030 a 4,0 až 4,4 GW v roce 2050. V maximu předpokládané více než pětinásobné zvýšení výkonu zdrojů na biomasu znamená velice extenzivní nárůst energetického využití krajiny. I autoři této energetické koncepce upozorňují, že velmi intenzivní využívání krajiny pro produkci energetické biomasy se neobejde bez omezení produkce potravin a rozšíření prostoru pro pěstování energetických plodin. Předpokládají, že by se toho mohlo docílit změnou stravovacích návyků společnosti, spočívajících ve významném omezením spotřeby masa a na plochu náročných plodin. Předpokládá se i dovoz energetické biomasy nebo zmíněných potravin. Takový dovoz a spalování dřevní hmoty pro produkci energie se nyní masivně realizuje v Dánsku, Nizozemí a Velké Británii, kam se vozí pelety z Ameriky i Ruska. Nejen podle mého názoru se v tomto případě jedná o environmentální zločin.

Kapacity pro akumulaci, které tato koncepce vyžaduje, jsou značně velké. Problémem případného využití přečerpávacích elektráren jsou environmentální dopady vodních děl. Jejich horní nádrže by se musely stavět v ekologicky cenných horských partiích. Baterie jsou značně surovinově náročné. Přečerpávací elektrárny i velká bateriová úložiště však zajistí jen krátkodobou akumulaci. Neumožní však přebytky z letního období, kdy je velká produkce fotovoltaiky, přesunout do zimy. Stejně tak neumožní přesunout přebytky několikadenního větrného období do delší doby se zimní inverzí. K tomu by se musely v masivním měřítku zavést metody P2G a výroby vodíku. Je třeba připomenout, že v současné době jsou tyto technologie ve stádiu prototypů a testovacích menších poloprovozů. Kdy bude možné je nasadit v masivním měřítku, je pořád otevřenou otázkou. Ekonomické náklady spojené s nutností širokého využití akumulace mohou být dramatické.

Elektřina v Německu v době, kdy téměř nesvítilo. Cena elektřiny v té době překročila i 400 EUR/MWh.
Elektřina v Německu v době, kdy téměř nesvítilo. Cena elektřiny v té době překročila i 400 EUR/MWh.
Zdroj | Agorametr

Realizace koncepce Energetická revoluce hrozí velmi dramatickými environmentálními dopady, které mohou být i mnohem vyšší, než by mohl být příznivý vliv dosaženého snížení emisí skleníkových plynů. Vliv odstavení uhelných zdrojů před tím, než za ně bude náhrada zajišťující nejen celkovou výrobu, ale také jejich regulační funkci, na naši ekonomiku, bezpečnost a sociální úroveň může být zničující. Je také třeba připomenout, že náhrada uhelných bloků plynovými nemusí být z pohledu emisí skleníkových plynů žádnou výhrou. Pokud se započítají úniky metanu při těžbě a dopravě plynu, nejsou na tom plynové elektrárny o moc lépe. Co nejrychlejší odstavení uhelných zdrojů bez ohledu na postup jejich náhrady je tak jednou z nejnebezpečnějších stránek této koncepce.

Energetická koncepce Greenpeace a Hnutí Duha, hlavně její velké nároky na využití biomasy, by extrémně zvýšila na zemědělskou a lesní krajinu a naše životní prostředí. Lesy v okolí Žihle.
Energetická koncepce Greenpeace a Hnutí Duha, hlavně její velké nároky na využití biomasy, by extrémně zvýšila na zemědělskou a lesní krajinu a naše životní prostředí. Lesy v okolí Žihle.
Zdroj | Vladimír Wagner

Efektivní cesta k nízkým emisím u nás

Už jsem několikrát psal, jaká by měla být podle mého názoru cesta k nízkoemisnímu mixu u nás. Mělo by jít o postupný přechod ke kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. Uhelné zdroje by se měly vypínat až tehdy, když bude vybudována jejich náhrada v oblasti výroby i regulace. V jaderné oblasti by se měly postupně vybudovat dva velké bloky v Dukovanech a dva další v Temelíně. V roce 2050 by tak dostupný výkon v jaderných zdrojích mohl být okolo 7 GWe. Pokud by se do komerční nabídky dostaly malé modulární reaktory, mohly by se postupně začít využívat v decentrálnější energetice. V souhlase s předchozí koncepcí nepočítám také s větším navýšením využití vodní energie. Nějaké možnosti sice přinášejí například nová díla spojená se zatopením vytěžených uhelných dolů, ale jsou omezené.

Fotovoltaika je ideální pro vykrývání denních špiček ve spotřebě. Ideální by pak byl instalovaný výkon, který poryje tuto špičku v maximu výroby v letních měsících. Jde tak nyní o zhruba 5 GWp. V závislosti na změnách spotřeby elektřiny, možnostech akumulace a pří rozložení orientace fotovoltaických elektráren pro rozšíření píku produkce by mohl být ideální efektivní instalovaný výkon odpovídajícím způsobem vyšší. Ve větru nemá příliš význam u nás s instalacemi příliš překračovat hodnotu 1 GWp. Je třeba počítat s tím, že ve větrných obdobích bude hlavně Německo produkovat obrovské přebytky větrné elektřiny a bude je potřebovat někam udat. Fotovoltaika a větrníky by měly být dominantně budovány v decentralizované podobě a preferovaně v souběhu s akumulací.

Zdroje na biomasu by měly být budovány jen v souladu s regionálními možnostmi a dostupnosti biomasy ze zemědělského a lesnického odpadu. Mělo by jít o decentralizované zdroje s omezenou svozovou vzdáleností. Krajina by měl být dominantně využívána pro produkci potravin a environmentální funkce. Nemělo by docházet k intenzivní produkci energetických plodin. Zvláště v době, kdy je potřeba podpořit udržitelnost krajiny, vodního režimu a její ekologickou kvalitu.

Je jasné, že se koncepce bude v budoucnu vyvíjet. Celková spotřeba bude záviset na postupu elektrifikace a zvyšování efektivnosti i dosažených úsporách. Pokud se ukáže, že dokážeme efektivně stavět velké jaderné bloky III. generace, je možné v budoucnu zvážit výstavbu další velké jaderné elektrárny. Potenciální místa jsou. Pokud půjde dopředu rychleji vývoj v oblasti akumulace, bude možné zvýšit instalovaný výkon fotovoltaiky nebo větrných zdrojů, případně dovoz obnovitelné energie od našich sousedů. Vzhledem k tomu, že s vysokou pravděpodobností bude v bezvětrných zimních obdobích nastávat v Evropě nedostatek elektřiny, měla by mít Česká republika takový mix, aby ji v každém okamžiku dokázal zajistit potřebný výkon. Je tak třeba myslet na dostatečné posílení stability a flexibility použitého energetického mixu.

Co ukazuje dnešní situace?

Současná situace s nedostatkem plynu, elektřiny a jejich vysokými cenami by pro nás měla být dostatečným varováním k tomu, abychom k energetické bezpečnosti přistupovali zodpovědně a strategicky. Dnešní krize v energetice má několik příčin a existuje nebezpečí, že některé z nich se budou v budoucnu zhoršovat. Klíčovou je skutečnost, že se nejen v Evropě uzavírají jaderné a uhelné elektrárny a při jejich nahrazování se spoléhá na plyn. Jak už jsem psal dávno, takový trend vede k tomu, že vzniká silná konkurence mezi požadavky z produkce tepla a elektřiny, a tím i tlak na zvyšování spotřeby i cen plynu. Navíc neustálá dehonestace fosilních zdrojů vedla k poklesu investic i do těžby plynu.

Zvyšování podílu solárních, a hlavně větrných zdrojů vede k tomu, že začínáme být stále silněji závislí na počasí. A v tomto roce byla produkce větrníků v Evropě ve srovnání s jinými roky nízká. Jejich výroba tak musela být nahrazena plynem a jeho spotřeba tak vzrostla. Tyto příčiny se mohou zvýrazňovat, a to značně, i v budoucích letech. Nejen Evropa chce pokračovat se zavíráním uhelných a jaderných bloků. Stále více se tak bude spoléhat na větrné a solární zdroje. Dalším vlivem, který přispěl ke zvýšení spotřeby plynu, byl restart ekonomiky po útlumu během covidové pandemie.

Výroba elektřiny za poslední měsíc. Je vidět, že i u Německa, které instalovalo ve fotovoltaice i větru přes 50 GWp, tedy hodnotu blízkou okamžité potřebě, dominantně dodávají klasické zdroje. A emise CO2/MWh jsou vždy násobně vyšší než ve Francii.
Výroba elektřiny za poslední měsíc. Je vidět, že i u Německa, které instalovalo ve fotovoltaice i větru přes 50 GWp, tedy hodnotu blízkou okamžité potřebě, dominantně dodávají klasické zdroje. A emise CO2/MWh jsou vždy násobně vyšší než ve Francii.
Zdroj | Agorametr

Pokud jde o cenu elektřiny v Evropě, tak ta byla ovlivněna i růstem cen emisních povolenek. Jejich vliv nespočíval jen v přímém dopadu vzrůstu jejich cen do ceny elektřiny, ale také tím, že přispěly k přesunu od uhelných zdrojů k plynovým. Vzrostla tak i spotřeba plynu a tlak na jeho cenu. Současná extrémní volatilita trhu s plynem v Evropě, která ovlivňuje i cenu elektřiny, je dominantně dána tlakem Evropské unie na přechod od dlouhodobých smluv na okamžité nakupování na komoditní burze. Předpokládalo se, že konkurence kapalného plynu z USA a Blízkého východu i evropské těžby srazí cenu plynu dodávaného z Ruska. A v dobách, kdy byl spíše přebytek produkce plynu a nižší spotřeba, to opravdu fungovalo. V současné době, kdy produkce nestačí saturovat vysokou potřebu, pak může dojít k situaci, kterou pozorujeme. Američané a Blízký východ posílají raději svůj zkapalněný plyn do Asie, která jim nabízí vyšší ceny a v Evropě pak nastaly výpadky těžby. Ruský Gasprom plní spolehlivě své závazky z uzavřených smluv, ale plynem navíc raději plní před tuhou ruskou zimou domácí zásobníky nebo je v případě možnosti také raději pošle za vyšší cenu do Asie. Důraz Evropské unie na snahu o co největší snížení okamžité ceny na úkor dlouhodobější stability a bezpečnosti tak vedl k současné krizi.

V prezentacích vedoucích představitelů Evropské unie se vyhlašuje, že opakování stávající cenové krize lze zabránit dalším intenzivním budováním větrných a slunečních zdrojů. Reálně však současná situace jasně ukazuje, že to není pravda. Pokud by ceny elektřiny u nás byly vytvářeny bez vlivu našeho německého souseda, byly by dány cenou uhelné elektřiny a určitě by nebyl nedostatek výkonu, který by tlačil ceny nahoru. Zatím totiž máme dostatek zdrojů, a velký podíl jaderných a uhelných. Vyšší instalovaný výkon ve větru nebo fotovoltaice by u nás situaci v současné zimě nezměnil. Německo patří k zemím, které mají jeden z největších instalovaných výkonů větrných i fotovoltaických zdrojů. Přesto je to právě tento stát, který má největší problémy s dostatkem výkonu v poměrně četných bezvětrných dnech a jeho plynové elektrárny jsou těmi závěrnými, které dramaticky zvyšují ceny plynu i u nás. Problém je, že v době, kdy nefouká a nesvítí, je příspěvek větrných a solárních zdrojů zanedbatelný. Na tom nic nezmění žádné další zvýšení jejich výkonu. Pokud naopak fouká hodně, tak by musel být nově instalovaný výkon z velké části odstavován. Celkově tak instalace nových velkých výkonů obnovitelných zdrojů zvýší chaotičnost a volatilitu systému a spotřebu plynu při stávajícím počasí příliš nesníží.

Produkce, spotřeba a cena elektřiny v Německu za poslední měsíc. Je vidět, že se vyskytují větrné dny, kdy se cena na okamžité burze dostává až na nulu, ale dominantní část měsíce dodávají obnovitelné zdroje jen menší část elektřiny.
Produkce, spotřeba a cena elektřiny v Německu za poslední měsíc. Je vidět, že se vyskytují větrné dny, kdy se cena na okamžité burze dostává až na nulu, ale dominantní část měsíce dodávají obnovitelné zdroje jen menší část elektřiny.
Zdroj | Agorametr

Závěr

Předchozí přehled ukazuje, že většina příčin, které vedou k současné vysoké ceně a její volatilitě u plynu a elektřiny, není krátkodobá a přechodná. Řada z nich je pak spojena i se současnou politikou nekritické adorace obnovitelných zdrojů a dehonestace zdrojů jaderných. Což jsou přesně ty faktory, které jsou obsaženy i v energetické koncepci navrhované organizacemi Greenpeace a Hnutí Duha. Bohužel je současná energetická politika Evropské unie postavena více na ideologickém základě než na racionálních faktech a znalostech. Tím je poznamenaná i energetická koncepce zelených aktivistů. A právě z tohoto důvodu by její realizace vedla k zásadním environmentálním škodám, snížení emisí by se nedocílilo, a navíc by hrozila i dramatickými bezpečnostními riziky a sociálními dopady. O riziku z masivního využívání biomasy, ke kterému některé státy Evropy přistoupily, jsem už psal. Myslím, že v okamžiku, kdy se začnou dopady masivní výstavby větrníků v krajině a záboru cenné zemědělské a lesní půdy pro intenzivní pěstování energetických plodin projevovat, postaví se proti této koncepci každý environmentálně cítící člověk. Tedy i členové a podporovatelé Greenpeace a Hnutí Duha. Předpokládám, že své názory změní i celá řada autorů, kteří volají po rychlém odstavení uhelných zdrojů a výstavbu čistě těch obnovitelných (zde, zde a zde). Hlavní jejich chybou je, že neřeší otázku regulace a předpokládají rychlý dramatický technologický zlom v akumulaci.

V prezentaci Energetické revoluce se zdůrazňuje, že jaderné zdroje jsou drahé oproti obnovitelným. Tato informace však není pravdivá. Cena výstavby zdroje s odpovídající produkcí elektřiny je srovnatelná. Pokud navíc vezmeme v úvahu více než dvojnásobnou životnost jaderných zdrojů, jsou na tom i lépe. Problémem je, že jde o jednorázovou velkou dlouhodobou investici a klíčově ji může ovlivnit cena peněz. Tu silně ovlivňuje vybraný finanční model. Pokud je stavba realizována jako strategická investice státu k zabezpečení bezpečné a levné energie, tak je cena elektřiny z jádra plně konkurenceschopná s elektřinou z větrných a fotovoltaických zdrojů. Pokud navíc započteme náklady akumulace a zálohování u těchto obnovitelných zdrojů, může být cena jejich elektřiny až násobná oproti té z jaderných zdrojů.

Pokud chceme opravdu realizovat přechod k nízkoemisnímu mixu efektivním způsobem s minimem negativních environmentálních a sociálních dopadů i rizik, tak cesta navrhovaná hnutími Greenpeace a Hnutí Duha v jejich Energetické revoluci není tou správnou, právě naopak.

Diskuze autora o tématu s Milanem Smržem z asociace Eurosolar:


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (297)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.11.2021 07:15
Myslím, že díky duhohlavcům zažíváme už dnes hvězdné období, zejména důchodci se tetelí štěstím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 10:01 Reaguje na Karel Zvářal

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:45 Reaguje na Pavel Hanzl
A nastupuje doba Dement bloku alias Slepence. To budou změny , to budete koukat :-))
Nastudujte si definici fašismu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 10:22 Reaguje na Petr Pekařík
Fašismus je korporátní systém, vymyslel to Benito Mussolini, který taky tvrdil, že bude řídit stát jako firmu. V jeho vládě nebyli politici, ale manažeři velkých korporací (jako Brabec, Havlíček, nebo Schillerová), ovšem velké slovo tam měly odbory.

U nás to řídí jen jeden korporát a odbory nemají slovo žádné.
Dalo by se říci, že babišistán je fašismus další generace, tj. více dotažený do rukou jednoho diktátora.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.11.2021 09:17
Obdivuji pana Wágnera za tu trpělivost doučovat ekofanatiky z fyziky a
matematiky, kterou na základních školách nezvládali a tak se vrhli na
obory, kde potřebovali tyto vědy pouze okrajově a nebo vůbec. Oni se
ale nemíní doučovat a ani nemají snahu to ani číst. Mají svoji pravdu
z příruček těch zmíněných spolků potížistů a sebereflexe jim taky nic
neříká. Bojovat kdysi proti dostavbě Temelína, tak by bylo vhodné se
nyní národu omluvit za ty zbytečně spálené miliony tun uhlí, které
ty dva nedostavěné bloky mohly nahradit. Oni ale ne, oni se tím ještě
chlubí, rovněž tak i odpovědní politici z tehdejší doby a jejich
pohrobci. Ani dnes nepřiznají chybu tehdejšího ideologického
rozhodnutí a vesele odhlasovali nové ideologické rozhodnutí i nyní
pro Dukovany. To už musí být hroší kůže, když po těch kopancích
najednou procitají, ale opět jdou ideologickou cestou, ač v minulosti
prohlašovali, že trh je všemocný a ideologie musí jít stranou. Dnes
je tomu přesně naopak. Ideologie je nadřazena zdeformovanému trhu
a historie se opakuje. Raději násobně dráž bez záruk fungování, než
tržně se zárukou ověřené technologie. Co k tomu dodat? No, že starého
psa novým kouskům nenaučíš a že se zbabělec bojí postavit do čela
vojska, když hrozí skutečná bitva. V týlu a nebo míru byl schopen
velet celé armádě, ale nyní se snaží z bitvy opět vykroutit.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

3.11.2021 20:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Děkuji za tento moc trefný komentář.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 13:10 Reaguje na Břetislav Machaček
Ľudia v GP nezvládajú ani tú ekologiu. Oni si len z komplikovaného odboru ekologia vyberú pár aspektov a za tie sa bijú. Ostatné je pre nich okrajová záležitosť. Túto chybu robia aj mnohí skúsení ekologovia. ekologia sa musí študovať ako celok, pretože krajina je previazaný celok.
Mňa plány GP na mohutné pálenie biomasy desia. Najhoršie je, že v tomto duchu ide aj EU ktorá oštemplovala biomasu ako uhlíkovo neutrálnu. Ale už sa z nich málokto spýtal, v akej miere je neutrálna. Dováženie milionov ton dreva zo zahraničia určite nie je neutrálne a časom to lesy zdevastuje. Energetické plodiny ako miscantus alebo topole na obrovských plochách vyčerpá uhlík z pôdy. Na facebooku je skupina Slovenský ochranársky snem. Rovno som tam vmietol predstaviteľom GP čo si myslím o ich koncepcii.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 13:27 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Nepochopím logiku pálení biomasy. Topoly jako palivové dřevo jsem nechápala nikdy, protože snad neexistuje dřevo s horší výhřevností. Ani nevypadají v krajině hezky. Rychle rostou, ale to by neměl být argument. A rákos nemá cenu komentovat, to je ještě prapodivnějsí nápad. Snad jen spalovat v nejbližší spalovně, ale energetické palivo??
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 19:48 Reaguje na Jarka O.
Ekoteroristé ještě spíše než topoly doporučují pro energetické účely křídkatku :)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 19:49 Reaguje na Sauerkirschmann
pardon, křídlatku.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

3.11.2021 09:20
Poděkujme našim moudrým předkům, kteří nedali na ekologistické tlaky a nějaké jaderné elektrárny dostavěli. Díky tomu tady máme čistší životní prostředí, protože denně mohlo zůstat pod zemí 700 vagónů uhlí, které bychom jinak museli vytěžit a spálit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 09:25
Dotaz na autora :
Čím si lze vysvětlit neodbornost vedení EU resp. vlád národních států při strategickém plánování rozvoje energetiky ?
Asi oba souhlasíme s omezením fosilních zdrojů, ale musí se přece dopředu vědět čím a kdy je nahradíme.
OZE na jejich nepředvídatelnost výkonů v čase jsou v rozporu s pravidlem č.1 u distribuce - zajistit vždy potřebný výkon na straně odběru.
A existuje vůbec ještě něco jako je institut strategického plánování v tomto sektoru ?
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 09:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
A co tu otázku obrátit?
Čím si vysvětlit to, že Váš názor a názor autora je v celosvětovém měřítku tak ojedinělý?

Odpovědět

Viktor Šedivý

3.11.2021 10:18 Reaguje na Va Shek
Podléháte dojmu, že Evropa je celým světem.
Kdysi to byla pravda aspoň z hlediska koncentrace moci, podstatná část rozhodování či trendů vycházela z Evropy.
To už pravda dávno není.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 13:22 Reaguje na Viktor Šedivý
Asi nejednoduší bude odpovědět citací z článku pod kterým vedeme debatu.
"Nejen Evropa chce pokračovat se zavíráním uhelných a jaderných bloků."
Odpovědět

Viktor Šedivý

3.11.2021 15:34 Reaguje na Va Shek
Pouze v Evropě se likvidace energetiky už realizuje.
V Číně slibují, že docela určitě začnou snižovat emise CO2 po roce 2030. Slibem nezarmoutíš, že?
Jenže v roce 2030 už nikoho na světě nebudou zajímat sliby, které před lety dala mocnost číslo jedna nějakým naivním lůzrům v Evropě.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 10:21 Reaguje na Viktor Šedivý
Čína je v budování OZE a třeba v EV daleko před evropou.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.11.2021 11:35 Reaguje na Va Shek
Ona je daleko před Evropou ve spoustě věcí.
A to především proto, že jsme se dobrovolně vzdali své výhody, která spočívala v náskoku v oblasti vědy a technologií.
S vidinou lepších zisků plynoucích z rozdílu v ceně pracovní síly jsme jim postupně naservírovali veškeré naše know-how. Dnes už nás nepotřebují. Nejen to, už nás mají na lopatě. Jsou tisíce věcí, které už si vlastně ani nejsme schopni vyrobit sami...
No a teď tu chybu ještě prohlubujeme. Pokud nám ještě zbyly nějaké šance Číně (a nejen jí) konkurovat a obstát, opět se jich sami zbavujeme. Jako tupé ovce.

Ano, věřím že i Čína a další velké ekonomiky časem začnou podnikat nějaké kroky - ale my, kteří je podnikáme překotně a zbrkle, kteří všechno přeháníme, už budeme v té době v řiti.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:05 Reaguje na Va Shek
I tam je vidět, že to v praxi nefunguje a že jde především o ideologické řešení a nikoli racio...
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 20:08 Reaguje na Va Shek
Samozřejmě, nakouzlila Tři soutězky, a má na poli OZe vystaráno :)
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 10:30 Reaguje na Va Shek
Ojedinelej rozhodne neni ;-) Kterejkoliv clovek technickeho vzdelani v mem okoli ma minimalne podobny nazor. Problem je, ze se respektuje jen nazor aktivistu, ruznych humanistu... no vicemene do toho keca kdokokiv jde kolem (viz borec ze Zit Brno :-) ). Lidem se lze, pripadne se podsouvaji polopravdy. Clovek, ktery se o tuto tematiku nezajima nema moznost dohlednout nasledky zelenych rozhodnuti (ktera navic rozhodne zelena nejsou - viz odstavovani elektrickych lokomotiv). K cemu je mi elektrarna, kdyz proud mam v zasuvce...;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 10:35 Reaguje na Martin Svárovský
U nás vládne medialita, tj. realita vytvořená médii. Dle Karla Hvížďaly.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě Karel Hvížďala na tom má lví podíl. Kde se ve vetšinových mediích dozvíte alternativní nebo alespoň pochybovačné názory. Mainstream protlačuje jediný správný názor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 12:40 Reaguje na Milan Dostál
Prakticky všude. V našich médiích máte vyloženě problém najít článek s kladným poměrem k EU, zato kritické až hyenizační máte všude.
Premiér země na nejvyšším summitu vde přímo protiunijní a ropácké řeči, veřejnost je stále masírována protiunijní masírkou.
A výsedek?
Podívejte se na tuhle diskusi a zkuste počítat ropácké (protiunijní) názory a ty ostatní (normální).
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 12:49 Reaguje na Pavel Hanzl
víte, necítím se, že bych byl nějakým zapšklým ropákem. ale nejsem ochoten popřít to, co jsem se učil na základní škole - kupeckými počty počínaje (a kupecké počty platí ve fyzice, v klimatologii i v ekonomii). já netleskám tvrzení, že 1+1=3. já ty císařovy nové šaty nevidím. Vy ano?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 12:56 Reaguje na Lukas B.
Nevím, co tím myslíte, ale racionální výpočty jednoznačně potvrzují Unijní doktrínu. Pouze ropáci zcela iracionálně a demagogicky šermují s chudobou, svíčkami a podobnými nesmysly.
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 13:27 Reaguje na Pavel Hanzl
jenom se tak radši zeptám, abychom oba diskutovali o tom samém: čtete noviny, posloucháte rádio? víte o problémech s cenou elektřiny a plynu? slyšel jste o jisté progresivní pražské hérečce, která se může pošetit z toho, že má platit zálohy na plyn 24 tisíc měsíčně?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 14:13 Reaguje na Lukas B.
Samozřejmě. Taky jsem viděl důchodce, kterým předepsali 28 tisíc zálohu na plyn.
Co to má znamenat? Buď je to čistý hoax, nebo totální selhání ERÚ.
Ceny jdou krátkobě na trojnásobek (pro občana teda 1.5x) a někdo vypálí zálohu 1Ox!!! To si někdo dělá čurinu, ne??
Netušil jsem, že babišistán může mít někdy naprosto bizardní podobu.
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
ne, to je zcela racionální chování distributorů, kteří kupují elektřinu za světové ceny, které dneska jsou nějaké a mají nějakou tendenci a predikci vývoje. to jsou ekonomové, to nejsou žádní snílci. a ano, hojí se na těch nešťastnících, protože stávající klienti mají nějakou fixaci cen a distributoři je dotují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:36 Reaguje na Lukas B.
Silně pochybuji, že kšeftaři s energií někoho dotují, proč by to dělali?
Tohle není první ani poslední krize, všichni ví, jak se bude vyvíjet a ty gigazálohy jsou jen čistý podvod.
Proč to vůbec neřeší ERÚ??? Na co ho platíme??
Odpovědět

Viktor Šedivý

3.11.2021 15:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste si objednat jakékoli nedostatkové zboží s tím, že chcete dodávky teď, hned, bez čekání. A pak přijďte říct, zda jste dostal cenu jako stálý zákazník.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

3.11.2021 16:25 Reaguje na Pavel Hanzl
DIPové to taky musejí za něco nakoupit. Jsou to pěkné pálky. Než si vzít překlenovací úvěry a zaplatit za to majlant, tak je snažší to sebrat těm nejslabším. V tomhle přímo Babiš ale nejede.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:37 Reaguje na Lubomír Vrána
Babiš způsobil praktický rozvrat státních organizací.
Odpovědět

6.11.2021 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Vám sedí Babiš a Rusko ( nebo Rusko a Babiš - jako švábi na mozku.
Podle vás nejspíš zavinili i zvýšenou sluneční aktivitu.
Která se bohužel projevuje jen polární září a ne zvýšeným výkonem vašich OZE (= Občasných Zdrojů Energie)...
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 09:55 Reaguje na Lubomír Vrána
Co je překlenovací úvěr? A sorry, pokud někdo pplatil u dodavatele, který měl ceny nízké, 3500 za plyn a 1200 za elektřinu, a žije sám, tak je to pěkně vyžranej plýtvavej neocon, a spíše jeden z těch nejsilnějších než nejslabších. Normální lidé spotřebují zlomek tohoto.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle nema s Babisem nic spolecneho (pro poradek nejsem jeho obdivovatel ;-) ). Jelikoz nemaji dlouhodobe kontrakty tak je cena takova jaka je aktualne na burze. A ta odpovida tomu, ze jsme tak trochu v prdeli. Plyn neni, jadro se vypina, na uhli zdrazuji povolenky kde se s nima navic kupci. OZE je k prdu (ne jako technologie, ale tak jak se ho snazime nasadit)... System k pohledani. Navic se vubec o nic ekologickeho nejedna. Vse co je na elektriku vcetne vlaku se vsichni snazi odstavit. Pral bych vam navstevu nekterych vesnic. Jak tohle proboha muzete obhajovat???
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:49 Reaguje na Pavel Hanzl
A co má s tím společného Babiš ? ČEZ je a.s. a chová se tržně a ostatní taky. Cílem je vydělat co nejvíce CZK , aby se z toho dalo i něco dát stranou na Občasné zdroje energie
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo , racionální výpočty EU mluví o 1+1 = 2,4-3,5 plus mínus . Kdo nesouhlasí , je Vámi označen za ropáka
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

4.11.2021 09:04 Reaguje na Petr Pekařík
Presne :-)
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

4.11.2021 09:08 Reaguje na Pavel Hanzl
A praxe je videt v sousednim Nemecku :-) Pripadne v severskejch zemich, ktere jsou rovnez v riti. Nezlobte se, ale nechci se dostat do stavu, ze doma zapnu vysavac a zpusobim tim vypadek v cele EU ;-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.11.2021 11:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, je nám to jasné.
Který výpočet je racionální a který ne, to neumí správně posoudit nikdo jiný než pan Hanzl.
Všichni jsou demagogové a šermují s kravinami. Jen pan Hanzl argumentuje zcela objektivně, jasně, věcně, klidně a bez emocí.
Což v diskusích opakovaně předvádí.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 16:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je v tom, že samo vedení EU projekt Evropské unie spolehlivé zabijí. Dokonce bych se nebál vzniku jednoho státu, ale takto je to špatně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:57 Reaguje na Milan Dostál
Nikdo nic nezabíjí, nebojte se. To jen naši ropáci a demagogové lžou.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:17 Reaguje na Pavel Hanzl
?? To, ze nekdo nesouhlasi s prosazovanim jedne a zjevne ne uplne povedene technologie z nej dela automaticky ropaka???
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:51 Reaguje na Martin Svárovský
Zvykněte si , že všichni oponenti p. Hanzla jsou prostě ropáci.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 10:26 Reaguje na Petr Pekařík
Taky ropáky nazývá podřadnými lidmi. Kde to asi slyšel?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 20:11 Reaguje na Jarka O.
Já mu to asi pojedu vysvětlit :)
Odpovědět
JO

Jarka O.

5.11.2021 13:18 Reaguje na Sauerkirschmann
:) Rychlíkem Vysočina? Kvůli mě určo ne, díky.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 13:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Na vašom mieste by som pomlčal. Vy sám ste exemplárny príklad demagoga. Nedokážete si ani vypočítať elementárnu bilanciu spotreby a výroby energie. Pravidelne tu šermujete štatistikou, aké množstvo vyrobí v Nemecku OZE v najlepších dňoch a tvárite sa, že taká situácia je tam bežná. Zimné podmienky pre vás asi neexistujú.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 09:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže nám jistě zdůvodníte, proč druhá nejsilnější ekonomika a vojensky nejsilnější země tu EU opustila.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.11.2021 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, tohle je DISKUSE.
Diskuse není totéž jako média.

Vy mi nápadně připomínáte léta, kdy jakýkoliv náznak kritiky byl okamžitě označován za projev nepřátelství vůči linii, kterou moudře narýsovala strana a vláda. Vůbec nerozhodovalo, jestli je ta kritika oprávněná, nebylo nic platné, že byla konstruktivní.

Já jsem zhruba před dvěma týdny napsal svůj názor na EU. Který není PROTI UNII jako myšlence - který ale vidí velké problémy v tom, jak je Unie vedena a kam se pod tlakem sune.
EU dnes není tou EU, do které jsme vstupovali. Především, EU není demokratická. Kdyby byla, nikoho by nesmělo ani na okamžik napadnout, že státu který má proti něčemu co chce Brusel námitky, začne vyhrožovat sankcemi. Atd., atd.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

4.11.2021 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
A to je právě ten průser, pane Hanzle!

Doufám, že nechcete tvrdit, že média nahrávají těm, kteří jdou "proti proudu" a snaží se ty excesy, kterých se Evropa dopouští, kritikou brzdit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 11:04 Reaguje na Karel Ploranský
Média přímo vytváří protiunijní hysterii.

Příklad: média se předhání s hysterickými výlevy, jak šílená je unijní představa, že se v roce 2035 nebudou vyrábět spalovací motory do aut.

Ten zákaz má nastat za 15!! (slovy PATNÁCT!!) let, tj. v úplě jiné době s jinou dopravou a půlka nejhysteričtějších zoufalců už bude dávno na Pravdě Boží.

Co to znamená? Vytváření zcela nesmyslného traumatu z akce, která není vůbec uzákoněná a má nastat za 15 let??

Celé je to pouze důsledek hybridní války, kdy je nám EU vykreslená jako nějaký Murdor a my se musíme hystericky vymezovat proti VŠEMU, co EU dělá.

Proč?
To tu píšu pořád dokola.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.11.2021 12:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Úplně jiná doba s jinou dopravou.

A a bude jaká a s jakou. Bo máme 2021, když si vzpomenu jak to vypadalo 2006 ... tak krom neustálého utahování šroubů tam nějaký výrazný technický skok v uvedené oblasti nevidím.

A pokud mezi 2021 a 2035 bude takový rozdíl, jako byl mezi 2006 a 2021, tak pro drtivou většinu lidí bude nákup nového vozu vlhkým snem. A zda bude sprostému lidu dovoleno udržovat v chodu aspoň ty ojetiny ví bůh.

Stačí jestli se přijme Euro7 ... a to bude fičák v cenících. Škodovka na férovku říká, že Fabka s E7 nepůjde pod půl míče.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Nesmíte srovnávat normální svět (západ EU) s propadlým babišistánem, který si zablokoval jakýkoliv pozitivní rozvoj.
Odpovědět
VS

Va Shek

7.11.2021 14:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Škoda Octavia - cena v roce 2006 - základ bez klimaizace a rádia - 425tis - průměrný plat 19546 kč...

Co místo strašení přemýšlet?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

3.11.2021 10:58 Reaguje na Va Shek
Já pro to mám vysvětlení v degradaci vzdělání v západních zemích. To vede k tomu, že se do rozhodovacích funkcí dostávají snadněji hlupáci s formálním vzděláním. Důsledky toho se projevují nejen v energetice, ale v řadě dalších oblastí. A celkově to vidíme jako pokles vlivu západu, viz např. jeho klesající podíl na světovém HDP:
https://www.researchgate.net/figure/Percentage-shares-of-selected-countries-and-areas-in-world-GDP-18702050-at-2005_fig2_227379359
A vy si to vysvětlujete jak?
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 11:38 Reaguje na Richard Vacek
Pane Vacku, už před 12 lety jsem se setkal s názorem, že pokud neexistuje technické řešení, kterým by tyhle fantasmagorie šly realizovat, tak že jistě existuje řešení humanitní. No, neberte to :)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 11:31 Reaguje na Va Shek
Možná pan autor a pan Vinkler jsou BSE negativní. BSE pozitivita u lidí s opačným názorem je doložitelná právě tím názorem.
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 09:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
omlouvám se, že se do toho pletu;
lidé ve vedení EU a ve vedení států samozřejmě nejsou žádní hlupáci (to by byly takové strejcovské pivní kecy). ale nejsou to žádní čerčilové nebo Dególové, žádní státníci. spíš bych je přirovnal k manažerům v obrovských anonymních nadnárodních korporátech, a jejich cílem není nějaké společné dobro, ale drát se nahoru, pro prachy a pro moc samotnou. čili krizi a turbulence ekonomické i společenské nepovažují za problém, ale za "příležitost".

naprosto nepochybuji o tom, že ti vrcholní představitelé všichni vědí, že císař je nahý, ale holt se na té vlně flagelantství vezou, a nepochybuji o tom, že si z toho dělají cynickou srandu (a dávají si pozor, aby je u toho nenatočil, jako chudáka Armina při povodních)
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 09:56 Reaguje na Lukas B.
a nepochybuji, že z někoho, kdo se jim pokouší vysvětlovat fyziku, zákony zachování a trojčlenku , mají bohapustou legraci - úplně stejnou, jako manažeři, když potkají v korporátu nebo na úřadě člověka, který opravdu věří deklarovaným cílům.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 10:32 Reaguje na Lukas B.
Vedení EU i celého světa lze přirovnat k tleskajícím Stalinovi, kdo první přestane je mrtev. kdo by veřejně řekl, že je potřeba přibrzdit, začít počítat a plánovat jako hospodář, tak vypadne z klubu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 10:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste skutečně kouzelný dědeček. Vymyslíte si nesmysl, prohlásíte ho za dogma a pak ho kritizujete.
To je třeba "neodbornost vedení EU resp. vlád národních států při strategickém plánování rozvoje energetiky"

Kdo vám nakukal, že to dělají nějací "neodborníci"?

Já vím, u nás vládnou nepolitici a proti korupci bojují největší tuneláři a korupčníci.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 10:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Obávám se, že máte babišotmění mysli, počkáme 1/2 roku a uvidíme jak se bude tmění vybarvovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
"Kdo vám nakukal, že to dělají nějací "neodborníci"? "

Stávající situace na trhu s energiemi v Evropě, a strmý pád domácností do energetické chudoby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 12:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je babišistán, nikoliv Evropa.
My elektřinu vyvážíme, ale našim občanům napaříme 10x vyšší platby. To je totální kolaps ERÚ.

Sešlo se pár negativních jevů dohromady (silná konjunktura po koronáči, menší výkon větrných turbín, Putinový apetit k vydírání, růst emisní povolenky), které samy o sobě by neznamenaly žádný problém, ale v tomhle složení vytvořily energetickou krizi (Dana Drábová).
Ta samozřejmě pomine.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Trochu si odporujete, to že energii vyvážíme, a potom ji zase na burze kupujeme asi nevymyslel Babiš. Vládci se rozhodli, že nepotřebujeme dlouhodobé smlouvy na energie, přece si je koupíme výhodně na volném trhu. Bobužel to nejsou hospodáři a neplánují s nohama na zemi. Potom stačí když nějaká světová mluvící hlava vypustí nějakou blbost a jak to zahýbe cenami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 14:08 Reaguje na Milan Dostál
Pouze cituji paní Drábovou.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 15:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Paní Drábová je velice chytrá paní, od jisté doby, co se dostavby Dukovan týče víc protiruská. To si ale neodporuje s tím co jsem psal. Z Ruska jde množství co si EU objednala, že to je málo, za to může kdo? Podle vás určitě Putin a Babiš.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:29 Reaguje na Milan Dostál
Jen Puťka, bába vyjímečně NE.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

3.11.2021 18:38 Reaguje na Milan Dostál
Já mám pocit, že Drábová začala koketovat se vstupem do politiky a od toho okamžiku se jí stalo něco v hlavě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 21:56 Reaguje na Richard Vacek
Paní Drábová je v politice dávno, je zastupitelskou (nebo starostkou?) v Pyšelích.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Místostarostka. Zastupitelkou je na kraji.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 14:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Krize pomine, nicméně vyšší ceny energií ... byť ne takto ... zůstanou a do budoucna dále orostou, byť doufejme bez těch extrémních výkyvů.
To Danuška říká taky a zcela jasně.

To, čím jste začal je samozřejmě idiocie, bo pokus zamezit exportu el. energie z ČR a befél výrobcům ji prodávat za nějaké regulované ceny by u EK narazil fakt tvrdě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak mi vysvětlete, proč když krátkodobě vyskočí spotová cena na trojnásobek (už je dávno zase dole), tak někdo napaří lidem 10x vyšší zálohy??
To mě hlava nebere a měl by jít před soud.
To je přece záležitost ERÚ.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 20:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To je věc každého DPI a jejich přístup se také značně liší. A ano, naše legislativa na tento případ nepamatovala a nebyl nijak dopředu ošetřen. Jak co se týče záloh, tak požadavků na jednotlivé dodavatele. Což byla chyba. Vo tom žádná.

Ale na férovku, fakt někdo z nás opravdu očekával takovýhle prudký a zcela bezprecedentní nárůst ceny? Pokud jo, tak je teď na Seychelách a do smrti má vystaráno. Nemůžete to chtít po úředních v ERÚ.

A to zastropování záloh je vcelku ok řešení, to Havlíček tak nepodělal ... výjimečně.

Zálohy napálí, bo se sichruje ... někdo víc, někdo méně. Může tam být snaha i ty lidi donutit co nejdřív uzavřít s daným dodavatelem standardní smlouvy. Nebo naopak o další klienty v téhle situaci nestojí, preferují ten sichr v podobě vysokých záloh s tím, že je současně odradí.
To je čistě obchodní rozhodnutí každého DPI.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Zjistěte si, jak vypadá ten vzorec na výpočet záloh. On není tak hloupý, jak to na první pohled vypadá. Ale prostě se počítá v daném čase z nejčerstvějších čísel. A ta byla skutečně extrémní...
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.11.2021 13:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Vám je sice marné cokoliv vysvětlovat, ale přesto. Spotová cena rozhodně dole není, včera večer se např. prodávala MWh za 274 €. DPI neví, jak dlouho u něj vydržíte ani neví, jak se budou ceny do budoucna vyvíjet, takže může kupovat jedině drahou elektřinu na krátkodobých trzích, kde je nejdražší. Kdo chce cenu nižší, musí přejít na produkt, u kterého může dodavatel elektřinu nakoupit na delší dobu. Když si porovnáte ceník nějakého dodavatele s fixací na rok, dva a tři, tak zjistíte, že přesně kopíruje cenu na burze na stejné období + marže obchodníka.
Mimochodem ceníky DPI ERÚ reguluje, viz např. zde, kde si můžete přečíst, jak se ty ceníky stanovují:
https://www.eru.cz/-/jak-se-pocitaji-ceny-dodavatelu-posledni-instance
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 11:10 Reaguje na Emil Novák
"Ačkoliv se objevily spekulace, že jsou ceny účtované DPI předražené o třetinu i více, tato tvrzení nemají žádný reálný základ."

Fakt nemají? 28 tisíc záloha měsíčně na malý domek s důchoci fakt není třetina nahoru, ale dvacetinásobek.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.11.2021 12:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud tu cenu spočítáte z aktuální spotové ceny a budete předpokládat, že se tam ještě tak měsíc dva udrží ... déle by u DPI nikdo zůstávat neměl ... a nebudete jako dodavatel ochoten nějak riskovat, tak se na tu šílenost můžete dostat úplně v klidu.

Holt se to stalo v tom nejrozjebanějším období. Proto se to taky stalo.

To zastropování záloh to vyřeší. I když pravda, ani po přechodu k novém dodavateli z těch nových cen nebudou tisíce domácností úplně happy. Tohle EU moc neuřídila.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:23 Reaguje na Svatá Prostoto
ERÚ není EU, to pořád nechápete??
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.11.2021 13:48 Reaguje na Pavel Hanzl
No nic, aspoň děkuji za potvrzení toho, že cokoliv vám vysvětlovat je skutečně úplně marné.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.11.2021 15:28 Reaguje na Emil Novák
Vy nějak pomalu chápete, pane Nováku.
K tomuhle závěru přeci dospěla většina lidí, kteří občas diskutují na Ekolistu, už dávno...
Ale některé jeho příspěvky jsou tak svůdně hloupoučké, že člověk stejně neodolá...
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Clovece, vy jste uplne mimo. Pokud budu resit jakoukoliv infrastrukturu a budu od ni chtit vysokou dostupnost, tak se faaaaaakt nemuzu spolehnout na vitr jako to udelalo sousedni nemecko. Opet to s Babisem nema nic spolecneho. OZE ma sve misto pod sluncem nakonec jako kazda technologie, ale musi se pouzivat s rozvahou. A pak bejt prekvapenej a psat ze se seslo vic jevu najednou :-D
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:29 Reaguje na Martin Svárovský
Abych doplnil, pani Drabova tim nebyla prekvapena jako Vy. Ta je pro jadro jako stabilni cast site.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 11:33 Reaguje na Pavel Hanzl
JJ, nedoučený knihovník, což je kvalifikace jednoho z posledních předsedů EK je ideální kvalifikace pro plánování energetické koncepce pro půl miliardy lidí :)
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:55 Reaguje na Sauerkirschmann
A degustátor alkoholických nápojů amatér :-)
Poslední květinka zase položila Bundeswehr , to by taky každý nedokázal.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.11.2021 15:30 Reaguje na Petr Pekařík
Ta byla na ten piost v EU dosazena s podobným cílem jako Tvrdík do Čs. Aerolinií.
A taky se jí daří!
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

7.1.2022 23:04 Reaguje na Karel Ploranský
Mám pocit, že do verchušky EU sú tí úradníci upratovaní zo štátnych vlád, aby tam nerobili čurbesy.
Odpovědět
Pe

Petr

3.11.2021 10:04
Jak tak pozoruju, tak není nikde ani malý zájem o lidskost, morálku a ekologickou dospělost obyvatel, kteří by sami chápali nutnost skutečné udržitelnosti na našem krásném světě, snížení spotřeby, plýtvání a nadvýroby, a sami se o to snažili. Je zájem jen o byznys, investice, budování, produkci, zisky, prachy. To působí dojmem, že běžný člověk byl zařazen do kategorie Lidské zdroje a jeho jediným úkolem je platit.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 10:12 Reaguje na Petr
Začněte od sebe. Pokud vidím, tak používáte počítač, bez kterého se tisíc generací před Vámi obešlo. Jde tedy o věc zbytnou. Teprve pro Vaší generaci se stala věcí nezbytnou prakticky od doby, kdy jste začali chodit. Ano, dospějte, a to nejenom ekologicky, pusťte se maminčiných sukní, opatřete si bydlení, a plaťte si účty za energie. Kdo chce šířit pochodeň pokroku, musí sím hořet, a vy zatmím tak nějak ani nedoutnáte.
Odpovědět

3.11.2021 12:56 Reaguje na Petr
1+. Zájem o to všechno byl jen na začátku 90tek a za 32 let zdegeneroval. Viz odkaz na jeden nedokončený úžasný projekt, čtěte slovo od slova a 3x. Je podobného významu jako JE. Využil vědu a techniku ke zvýšení životní úrovně, zabránění migraci, usedlost a spokojenost obyvatel, méně dětí a nemocí, ale pomalý růst počtu obyvatel, spolupráci s okolními státy, svébytnost, hrdost, tedy nic, co chtějí slyšet vyvolení zachránci lidstva. Konec toho státu je konec lepší epochy. Srovnejte s dneskem, nadávají nám, že je nás moc, jsme rozjezení, hloupí, líní, dýcháme zadarmo. Ryba nes...í od hlavy?
https://pravdaovode.cz/novinky/novodoba-valka-o-vodu/
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:12 Reaguje na Petr
Reálný člověk potřebuje dostupná funkční řešení.

Fantasmagorie zelených fanatiků, kteří zjevně nejsou schopni navrhnout funkční řešení a navrhují věci, které by cenu elektřiny klidně zdesetinásobily, nikomu nepomůžou.

A jejich podpora může každé zemi jen uškodit...
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 13:33 Reaguje na Petr
Chcete skutočnú udržitelnost ? Tak vyriešte nejako zníženie počtu obyvateľov zemegule na 10-20 percent. Od doby čo som sa narodil sa obyvateľstvo namnožilo skoro dvojnásobne. To sa nemalo vôbec stať. Skoro 8 miliárd ľudí má obrovské nároky na všetko - suroviny, drevo, vodu, pôdu, jedlo, plochu na bývanie... Po znížení populácie bude dosť priestoru aj pre divočinu aj pre ľudí.
Možno ste si všimol, že sa znova vrátila imperiálna geopolitika. S politickým myslením sme sa od staroveku nepohli ďaleko. To zahrňuje obnovené zbrojenie (aj vo vesmíre), o dopravné cesty, o základne, o suroviny, vodu ...
Tiež by ste mohol nejako zrušiť povrchnosť ľudí, ktorí dávajú prednosť zábave a hromadeniu majetku pred životným prostredím.
A ja sa pred vami pokloním až po zem.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 20:14 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Technicky to řešitelné je, já vám to klidně naprojektuju, včetně ekologického zpracování produktu. ŘEkněte kolik kousků to má zpracovat za jednotku času, abychom mohli určit výrobní kapacitu, a pak také co chcete mít jako výsledný produkt - preferujete krmivo pro domácí mazlíčky, nebo spíše přídavek do hnojiva?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

6.11.2021 23:53 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Podle toho co píšete, jste se narodil někdy okolo roku 1970.
Tak vězte, že za dobu MÉHO života se lidstvo pomnožilo více než 3,2krát...

Je naprosto směšné, když si vědecké kapacity "lámou hlavy" nad příčinou vysoké produkce CO2 (+ dalších skleníkových plynů), když je tak průzračně a jednoznačně zřejmá...

Jestliže se sahá k naprosto pitomým "opatřením" s náklady, které jsou likvidační, ale stejně NEBUDOU NIC PLATNÁ, POKUD SE NEZASTAVÍ EXPLOZIVNÍ NÁRŮST POČTU POZEMŠŤANŮ, jestliže s tímhle PRIMÁRNÍM problémem si nikdo neláme hlavu a dokonce se považuje za nepřípustné mluvit o nějakých krocích k zabrzdění toho šíleného množení, tak mne nikdo nepřesvědčí, že mocipánům, kteří se slétli tryskáči do Glasgow, opravdu a upřímně jde o nějaké CO2 a nějaké oteplování.
To o co jim jde, jsou PRACHY. A samozřejmě taky POSTY a s nimi spojená moc.
Tečka.

Aby nebyla mýlka, nevolám po snížení počtu lidí tím, že je někdo začne hubit. Není to nutné. Postačí když ti, kteří žijí a jsou v plodném věku, budou plodit ZODPOVĚDNĚ. Když budou používat antikoncepci. Tak aby každý pár měl v průměru maličko víc než dvě děti.
Když to jde v Evropě, může to jít i v Africe, může to jít v Indii, prostě kdekoliv. Chce to jen osvětu a nějako vhodnou hmotnou stimulaci. Poskytování antikoncepčních prostředků všeho druhu ZDARMA by mělo být samozřejmostí, protože kdo nemá co do huby, peníze za ně vydávat asi nebude...
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 10:09
Pane Wagnere, tohle je zcela zoufalé házení hrachu na zeď, protože tohle je normálně technicky vzdělanému člověku jasné, a ekofanatici to číst nebudou, neb tomu nerozumí. Oni mají pohled zúžený na zelený modlitební kobereček, který dvakrát denně namíří směrem k Bruselu, třískají hlavou o zem, a FV panel je pro tyto jako Korán, kterým okolo sebe tlučou se sveřepostí stejnou, jako Ajatolláhové Koránem.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 10:21
Super clanek, diky!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 10:41
V podstatě se s panem Eagnerem dá souhlasit. Už opustil tvrdě jadernou emagogii a uznává i jné zdroje energií.
Je sice mistr světa v kritice, ale schází mi tam jedna dost důlažitá věc. V dnešní době, kdy žádné JE nebudujeme, musíme využít čas k mohutné výstavbě fve a hlavně vodíkových technologií.
To mu nějak uniklo, bez toho se skutečně dostaneme do energetické chudoby.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
A večer si budeme svítit loučemi nebo chytat svatojánské mušky do sklenic od okurek.
Prát budeme na valše a strouhat do toho mýdlo s jelenem.
Ale to nevadí, několik hodin denně budeme mít úžasně levnou elektřinu ze slunce .
A navečer nám z obecního rozhlasu poháněného vodíkem bude pan Hanzl předčítat pohádku O zelené Grétě.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 11:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
.....a vy budete klečet na zeleném modlitebním koberečku, a vzývat prorožku (ku-va, jaká je ženská obdoba slova prorok) Mohamedku, pardon, Grétu :)
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.11.2021 12:14 Reaguje na Sauerkirschmann
věštkyně? vědma? Dojka? (tak se dle hájka z libočan jmenovala bájná žena prorokující budoucnost, bytem v košířích, za křesomysla)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 12:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Člověče nešťastná, proč si to aspoň nepřečtete, když to kritizujete? Píšu tam o vodíku, víte vůbec, na co se používá???
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:33 Reaguje na Pavel Hanzl
No ja vase komentare ctu. A dobre se bavim. Vas bych nenechal spravovat ani zalozni diesel v datovem centru :-D Natoz energetickou sit ;-)
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 11:36 Reaguje na Pavel Hanzl
....a vy tu fve budete zaměřovat že???? Je vám vidět až do vašeho smrdutého chřtánu až odtud.
Odpovědět
MM

Miroslav Mácha

3.11.2021 12:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Vodík se vyrábí ze zemního plynu, protože to bylo zatím nejlevnější. Elektrolýza je pěkná, ale je zvláštní, že ji ještě nikdo ve velkém nepoužívá. Zajímavostí je, že vedlejším produktem bude může být těžká voda. Co s ní budeme dělat? Dále upravíme a máme palivo do fúzního reaktoru.
V jiném článku pan Wágner uváděl, že energeticky nejúčinnější je tepelný rozpad vody třeba v jaderných reaktorech (no fuj:). Viz výbuch vodíku ve Fukušimě
Odpovědět
MM

Miroslav Mácha

3.11.2021 12:38 Reaguje na Miroslav Mácha
chyba v textu:
bude může být = může být
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 12:51 Reaguje na Miroslav Mácha
Obrovské elektrolyzéry se už staví....
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 13:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde??? Na kolik stovek Gigawatthodin?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 14:16 Reaguje na Sauerkirschmann
U Hanzlů na zahradě.
Na kolik se uvidí ... záleží kolik se tam vejde a kdy mu to paní zatrhne:-))).
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle , ve svém věku máte ještě takové vlhké sny ?
https://oenergetice.cz/plyn/equinor-ztrojnasobil-svuj-cil-vyrobni-kapacity-vodiku-ve-spojenem-kralovstvi-18-gw

Takové modely jsem dělal doma před 40 lety a napájel je z vláčkového trafa. Jojo , vodík hoří hezky a bouchá ještě lépe.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.11.2021 13:03 Reaguje na Miroslav Mácha
Ono tam je drobný rozdíl.
Pan Vagner měl na mysli rozklad vody elektrolýzou v parní či plazmové fázi za velmi vysokých teplot. Za takových podmínek je rozklad vody vysoce účinný, ovšem musíte mít k dispozici nejlépe jaderný reaktor, odkud to teplo berete.
Ve Fukušimě bouchal vodík, který vznikl chemickou reakcí vody za vysokých teplot s kovem obalu palivových prutů a dalšího kovového materiálu uvnitř reaktoru.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:26 Reaguje na Miroslav Mácha
Nízkoteplotní elektrolýza není totiž moc efektivní. Naopak ta vysokoteplotní slibuje vysokou snadnou řiditelnou produkci levného vodíku v jaderných elektrárnách 4. generace.

Fukushima Daichi, ale i Černobyl je úplně jiný příběh. Selhání regulace a extrémní nárůst tlaku v reaktoru. Řádové překročení výkonu reaktoru. Nové reaktory budou už pracovat v podmínkách vysokoteplotní elektrolýzy.

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/veda-vyzkum-inovace/vysokoteplotni-elektrolyza-cista-vyroba-vodiku-s-moznosti-zpetne-konverze_35526.html
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 14:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně ten vodík!!!

Doufám, že už na zahradě začínáte:-).

Kua drát, nemůžeme stavět něco, co ještě není odpovídajícím způsobem rozšířené a ověřené jako funkční a efektivní!!! Fakt jste tak blbej?

Je fajn, že se to zkouší a doufejme že to nebude slepá ulička, ale to má do mohutné výstavby fuck ještě daleko. To je jak svého času ty vaše mokré sny o SMR, jak už jste se hlásil na akci Z, než se nám podařilo vám vysvětlit, aspoň na chvíli, že min do 2030 si ještě můžete dáchnout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Člověče nešťstná vy snad něco stavíte? Nebo náš superstát? Kulový, že?
Němčouři staví giga vyvíječky a výrobny syntetiky někde v Brazíli, vodíkové technologie se probírají na webu oenergetice.cz. Tam si načtěte, co je v tom oboru nového, já nevím, proč bych to měl pořád tutanům opakovat dokola.
Pokud bychom se TEĎKA!!! vrhli na vodíkové technologie, už budeme mít minimálně 5-8 let zpoždění, ale kdybychom mákli, do konce dekády bychom na tom mohli být jako normální země. A možná bychom mohli ty technologie exportovat, na to jsme byli vždy kadeti.

Jenže přes ropáky to neprojde, ti budou bečet jak stádo ovcí, že jsou drahé emisní povolenky a udělají kulový.

SMR nemáme ve svých rukách a musíme čekat na sériovou výrobu. Jak znám Amíky, tak moc dlouho to trvat nebude.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 17:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, Němci staví v Brazílii, nejspíše někde uprostřed pralesa, kam lidská, neřkuli německá noha nikdy nevstoupila. No, věř, kdo můžeš :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemáme se na co vrhnout.
Ne vy, ne já, ne ČR.
A soukromým firmám v tom nic nebrání, pokud si na to věří. Já u nás nevím o žádné.

Abyste mohl něco exportovat, tak to musíte nejdřív mít ... takže vymyslet, vyvinout, vyzkoušet a tak. Jak jste na tom? Já blbě, ale já taky furt nenadávám, že to nedělají ostatní, když to kua neumím.

Nevím co je moc, ale před 2030 na 100% nebude nic. To netvrdím já, to na férovku a jasně říkají oni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 22:04 Reaguje na Svatá Prostoto
My byli vždy technologická velmoc, už od Rakouska, i za komára jsme vyráběli celé technologické celky. Sice zastaralé, ale uměli jsme to. Dnes, v normálních poměrech, bychom mohli být opět technologická špička, podívejte se na Škodárnu, Siemens nebo přímo naše softwarové firmy. Přímo naše firmy vyrábí drony, malé motocykly a co já vím ještě, ve vývoji a výrobě elektrolyzérů atd. bychom mohli být fakt na špičce.
A proč nejsme? Ropácký babišistán prakticky zničil podnikatelské prostředí (korupce a nevymahatelnost práva) a tím nám zablokoval jakýkoliv rozvoj.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2021 07:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Co chcete proboha vyvíjet na elektrolyzéru? Ta technologie funguje prakticky na úrovni maxima termodynamické účinnosti už skoro 100 let :D :D :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 10:10 Reaguje na Vaclav Sobr
Detaily. Třeba materiál elektrod. Bývaly platinové, dnes umí udělat i měděné které se neopotřebovávají.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2021 16:49 Reaguje na Pavel Hanzl
čili takový vodík spotřebuje vždy výrazně víc energie než ten ze zemního plynu :D :D :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:27 Reaguje na Vaclav Sobr
Jistě. A tam je co vymýšlet a zdokonalovat. Plyn je uhlíkové médium navíc z Ruska, což je nebezpečné vícekrát.
Výroba elktrolýzou z OZE je dražší, i když ceny jdou stále dolů, ale pár takových plynových krizí a bude to šulnul.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Problémem je , že si pletete tzv. modrý vodík ( výroba z metanu) se zeleným ( rozklad vody elektrolýzou nebo teplem). To je jako pojem a průjem nebo hodinky a holínky ( oboje se natahuje)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 10:12 Reaguje na Petr Pekařík
Jak jste zase na takovou pitomost přišel? Jen tak, výstřel do tmy....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Siemens je česká firma jak bič:-). Škodovka ... na mysli máte kterou? Malé motocykly, drony a co vy víte ještě ... vy právě nic. Jenže nejen vy. Bavíme se tady o transformaci celé ekonomiky, ne o tom, že se občas někomu zadaří a když mu to vydrží, tak to střelí ven.

Ostatně, vemte si naše nejbohatší spoluobčany ... Kellner, Vítek, Křetínský, Babiš:-))), Tykač, Dospiva, Kunovský. Co tam vidíte? Nějakého našeho Muska? A kde? Avast-kluci:-) samozřejmě super, ale je toho málo a opět to není průmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:31 Reaguje na Svatá Prostoto
V tom máme problém, už od plyšáka byl podnikatel u nás sprosté slovo. Podnikat v té době u nás třeba Baťa, lid doblblý komunismem z něho udělá grázla a tuneláře. A za babiše tomu nasadili korunu přímou šikanou a okrádáním úspěšných podniků.
Takže jaký je výsledek? Podniatelé se můžou na nás vymastit a podnikají v cizině. Znáte firmu SOLEK???
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 15:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Solek???? Myslíte tu tlupičku tupých hovádek, které jediné co umí, tak je panely vyrobené za pomocí ropáckého čínského uhlí rozestavět po poli, a zatím jich nepostavili ani tolik, aby to vyřešilo dodávky energií do malého města kalibru Semily?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 07:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Staví se max PROTOTYPY. Na praxi si počkáte tak 10-20 let. Co do té doby ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:34 Reaguje na Petr Pekařík
Firma NuScale má už obecnou licenci na SMR reaktor 50 -60 MW, jak dlouho má k sériové výrobě netuším. Nějaký roček to asi potrvá, ale USA není babišistán.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 15:11 Reaguje na Pavel Hanzl
No není. A vy ten SMR reaktor umíte nakonstruovat?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.11.2021 00:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Do konce které dekády to bude s tím vodíkem v kapse? Do 10 listopadu?
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.11.2021 18:29 Reaguje na Svatá Prostoto
Budte v klidu. P. Hanzlovi vysvětlují problémy s OZE odborníci i na jinem portálu, ale je to jak mluvit s hluchým. Tady se mu s lidmi lépe dohaduje. P. Hanzle, trochu jste to popletl, Brazílie ne, němci mají domluvený zelený vodik z patagonie a zelené synt. palivo z Chile výměnou za zvýšení životní úrovně, zaučení personálu atp. Krom toho mají vymyšlený vodik z ukrajiny. Česko tyhle možnosti, prostorové, politické a finanční vůbec nemá, tak utře.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 20:45 Reaguje na Jarka O.
A tak Hanzl je tady taková komická figurka a kašpárek:-).
Ale na druhou stranu je to fajn, bo občas se člověk pobaví a někdy ty jeho zhovadilosti donutí člověka si něco vyhledat, přečíst, dozvědět se, což je fajn.

I když v sezóně NFL a NBA je občas trochu frmol:-).
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 08:54 Reaguje na Svatá Prostoto
To Vás chápu, pak si musíte určit priority :-). PH tu má permanentní předvolební a povolební boj, zastrašování a demagogii, je těžké nenechat se oblbnout a mě to už někdy unavuje. ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:40 Reaguje na Jarka O.
"Za podpory EU vybudovaly společně v Rýnské rafinerii společnosti Shell jeden z největších elektrolyzérů na světě – závod, který vyrábí vodík pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů".

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/environment-and-climate/hydrogen-drive-eus-green-recovery_cs
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 15:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak ten jeden z největších elektrolyzérů.....cituji....„Díky finančním prostředkům EU můžeme získávat nové poznatky. Pomocí tohoto projektu můžeme otestovat provoz závodu a skutečně se zamyslet nad tím, jak tuto technologii rozšířit pro budoucí využití. Výroba vodíku pomocí elektrolyzéru by ušetřila přibližně 10 000 tun CO2 ročně.“ - jenomže svět dle Vás vypouští 50 000 000 000 tun CO2 ročně. To znamená, že takový elektrolyzérů by se muselo vyrobit ještě 5 milionů. Vám asi moc dělení nejde, že????
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.11.2021 00:11 Reaguje na Svatá Prostoto
Souhlasím s vámi až na to co píšete o SMR.
Ty nemáme ne proto že by nebyly, ale proto, že i když JSOU a bez problémů pracují už celé desítky let, i když ta technologie je naprosto zvládnutá, mají je k dispozici JEN A POUZE ARMÁDY.
S jedinou čestnou výjimkou, kterou jsou ledoborce.

Tak ti fouňové, co teď žvaní v Glasgow, by se tam měli dohodnout, že je prostě uvolní pro civilní potřebu - a bude po problému.
To by jim ale muselo opravdu jít o řešení klimatu, za které schovávají jejich pravé motivy.

Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Vodíkové technologie těžko můžeme začít ve velké míře stavět. Vždyť to je v takovém měřítku zatím naprosté scifi. Na to nemáme ani peníze a dopadlo by to nejspíš velmi špatně. Nejspíš úplně stejně jako s fotovoltaikou před 12 lety. Extrémně drahé a minimální užitek z toho.

A FVE je od začátku zjevně technologie, která nemá pro tak vysoké zeměpisné šířky jako jsme my, žádnou tržní budoucnost. Proto se musí neustále dotovat. Podle některých studií nebude konkurenceschopná ani v situaci, kdy by FV panel byl zadarmo, což samozřejmě nikdy nebude.

Velmi omezeně lze u nás využívat větrníky a nejvíce asi biomasu a bioplyn. Ale ani to nás nespasí...
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 15:19 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Pokud využitím biomasy myslíme rozumné využití odpadu, může to vycházet ekonomicky, ovšem objem nestojí za řeč.
V okamžiku, kdy začnu ze širokého okolí svážet cokoli, co se dá zpracovat, je sice množství získané energie stále nicotné (byť poněkud vyšší), ovšem ekonomika je v háji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2021 13:41 Reaguje na Stanislav Hrouzek
"Za podpory EU vybudovaly společně v Rýnské rafinerii společnosti Shell jeden z největších elektrolyzérů na světě – závod, který vyrábí vodík pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů".
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 15:15 Reaguje na Pavel Hanzl
....a bylo by takových těch největších na světě potřeba ještě dalších 4 999 999. Kdo to zaplatí??? Taky EU????
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.11.2021 00:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy si opakovaně stěžujete, že když nebudujeme FVE a další OZE, tak že je tedy máme začít usilovně budovat. A co se týká jejich přínosu, jste samý optimismus.
Proč stejně hlasitě nevoláte po budování JE, když je taky nebudujeme? Proč k tomuto tématu z vás padají jen samé skeptické kydy a předem odepisujete možnost, že bychom přece jen začali?

Kdyby šlo o FV, bral byste je třeba i od Marťanů. Když jde o JE, tvrdě jste bojoval proti tomu, aby nám je dodal Rosatom, s kterým by to bylo nejrychlejší a nejlevnější.
To čím nás krmíte do sebe nějak nezapadá.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 14:17
Díky za věcný, obsažný a velmi konzistentní článek a řadu relevantních informací v něm.

Ne vždy to asi tak dle diskuze vypadá, ale děláte opravdu záslužnou práci,
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 14:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Gréta řekla, že se má naslouchat vědcům, p. Wágner je vědec, který energetickou problematiku umí i dobře vysvětlit a vše taky doložit. Super jsou přednášky na youtube. Proč tedy různí aktivisti nenaslouchají, je mi záhadou.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 14:44
Řada připomínek pana Wagnera je validní, ale stále sleduje jen jedno možné řešení, kterým je jádro. Já si myslím, že je možné kombinací výrazných úspor a podporou vývoje P2G dosáhnout požadovaného cíle. Pokud by se nepodařilo dosáhnout výrazných úspor, což bývá do značné míry oprávněně rozporováno, bude třeba se smířit s tím, že stejně jako dosud ropa, bude plyn (P2G) dovážen z oblastí, kde je stabilně slunečné počasí.
Odpovědět

Viktor Šedivý

3.11.2021 15:44 Reaguje na Marek Drápal
Žádná úspora vám nic nevyrobí. Ani mWh, natož MWh.
Potřebujete spolehlivý zdroj, který pokryje aspoň základní zatížení bez ohledu na to, jaké je zrovna počasí nebo denní doba. A to není nic z kategorie OZE.
Dovoz plynu je, jak je z aktuální situace jasné, spíš generátor problémů než řešení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Jako fundament máme jádro, takže se můžeme směle pustit do OZE, kterými budeme muset nahradit uhlí. Pokud budou k mání SMR tak určitě, tendr na dostavbu JE samozřejmě taky. Ale to je běh na dlouhou trať, navíc to problém uhlí neřeší. OZE vyrábí hned a než postavíme cokoliv z jádra, už můžeme mít terrawaty z OZE.

Jedině tak se můžeme vyhnout té energetické bídě a kolapsu našeho průmyslu, jak nám slibují pořád ropáci.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 17:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ptám se Vás asi tak podesáté....jak nahradíte úlohu uhlí ve vytápění stovek sídlišť? Pokud neodpovíte, bude to zde chápáno jako přiznání, že ve skutečnosti máte na zádech kožený batoh se dvěma dýněmi.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 18:00 Reaguje na Sauerkirschmann
Předně té energie na vytápění paneláků by mělo být třeba naprosté minimum. Ušetřená energie je dlouhodobě ta nejlevnější. Pasivního režimu se asi u paneláku bude dosahovat těžko, ale nízkoenergetický může být velmi dobře. Vytápění plynem je podle mě nejlepší cesta, protože změna z fosilního na P2G zdroje je triviální. Pokud by měla v začátcích P2G technologie alespoň zlomkovou podporu jako jádro, tak si myslím, že už teď bude zcela jinde...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.11.2021 20:22 Reaguje na Marek Drápal
Přecházet na zemní plyn je z hlediska emisí skledníkových plynů absolutní pitomost které je potřeba se vyhnout doslova za každou cenu.

tento 20x učinější skleníkový plyn i při průměrných 3 procentních únicích při těžbě a přepravě snadno vrátí těch 50 procent CO2 co ušetří při spálení a ještě dodá 20 navrch.
nemluvě na tom že i po tom co přestane škodit jako zemní plyn se rozpadne na 1 molekuku CO2 a 2 vodní páry (též skleníkový plyn)

úniky metanu z těžby uhlí jsou proti tomu absolutně marginální - v řádu tisícin na vyrobený Watt.

Jediné co dělá zemní plyn je outsorcing emisí do míst těžby a přepravy (kde je nikdo nedaní a nepovolenkuje)

A dělat syntetický plyn z jiné energie je rozmarně neefektivní nesmysl.

Plynofikace je něco co problém "změn klimnatu" oproti uhlí výrazně zhorší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 21:54 Reaguje na Vaclav Sobr
Zemní plyn je skutečná pitomost, ale cílem je zelený nebo modrý vodík.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.11.2021 22:15 Reaguje na Pavel Hanzl
To je hezké... ten byl ovšem cílem i v 70 tých letech a zcela to selhalo.

tudíž - já jako člověk který rád hraje na jistotu a který nechce budoucnost stavět na technologích které se nepodařilo zatím nikde uvést do skutečně "průmyslového" masového měřítka ale stojí pouze jako dotované demostanice bych raději měl nějaký plán který na téhle "možná" technologii nezávislý.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Snad jen ten zelený , ne ?
Proč byste vyráběl modrý z metanu a CO2 pustil ven a spálil H2 , když to můžete bez těch opičáren udělat rovnou ? Jo aha , nutná zaměstnanost a investice do rádoby ekozdrojů
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 08:52 Reaguje na Vaclav Sobr
Mě přijde výroba SNG naopak jako velmi efektivní nástroj jak si poradit s přebytky z FVE a VE a současně využít stávající plynovou infrastrukturu.

Souhlasím, že pokud jde o zemní plyn, tak velmi záleží na detailech. Jde mi jen o využití stejné infrastruktury.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:26 Reaguje na Marek Drápal
Nepřijde Vám to efektivní NELŽETE tu. Kdyby Ván to přišlo efektivní, už to dávno provozujete.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:23 Reaguje na Marek Drápal
Pardon, já Vám tu otázku položím ještě jednou, protože vy zřejmě nechápete psaný text.....takže ZNOVU - jak pomocí FVE vytopíte stovky sídlišť? A zkuste při svých odpovědích nevyvracet zákon zachování hmoty a energie, protože už nyní je zjevné, že více plynu, než ČR dnes dostává, už nikdy nebude, spíše jej bude méně. Další otázka......dejte mi termín, do kdy mi dodáte výkresovou dokumentaci na tu P2G technologi s tím, že požaduji, že celková rozpočtová cena nesmí překročit cenu obdobně výkoného zařízení na spalování uhlí. Takže chci termín, vy hloupý Pouvere tů gás.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

5.11.2021 12:16 Reaguje na Marek Drápal
Prakticky vzato, většina paneláků má zateplení, které není staré v 90 procentech případů ani 15 let, a většina těch paneláků si na to půjčila. To podle Vás mají to stávající zateplení oškubat, obyvatelé prodat své děti na orgány nebo na maso, a zateplit to znovu a lépe? Tohle teoretizování je naprosto k ničemu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.11.2021 00:21 Reaguje na Sauerkirschmann
Nejde jen o ty nezbytné náklady.
Problém je v tom, že některé typy paneláků dobře zateplit NELZE. Nevymyslíte jak některé prvky obalit izolací tak, aby stejně nezůstávaly výrazné tepelné mosty. Kvůli kterým je jen plýtváním materiálem, když se dají tlusté vrtstvy izolace na rovné plochy, na něž je dát lze.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 17:55 Reaguje na Viktor Šedivý
Jakýkoliv dovoz je samozřejmě problematický, to platí i o jaderném palivu. Do určité míry by to šlo minimalizovat tím, že by P2G továrny vybudovaly evropské společnosti.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:28 Reaguje na Marek Drápal
Kolik bychom těch továren potřebovali? Kde budou stát? Kdo je zaplatí? Kdo je vyprojektuje? Z čeho se vyrobí ta zařízení? Kdo je postaví? Tím se neráčíte zabývat že?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 16:18 Reaguje na Marek Drápal
Přečtěte si článek ještě jednou i grafy, potom pochopíte, že se ani s vaší usporou, větrníky a soláry nedostanete na potřebné množství energie. Je prokazano, že od té doby co jsou diodové zdroje světla, tak spotreba energie na svícení vzrostla. Poslechněte si taky nějakou přednášku na toto
téma od paní Drábové.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:27 Reaguje na Milan Dostál
Pan Wagner to taky bere odzdi kezdi. Zdůvodňuje, proč u nás OZE nemůžou vyrobit veškerou potřebnou energii. To má samozřejmě pravdu, ale to nepotřebujeme, pro nás by stačilo nahradit tím uhlí. A to jsme v úplně jiných číslech.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 17:45 Reaguje na Pavel Hanzl
JAK nahradíte uhlí, kterým se vytápějí sídliště pomocí OZE????
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:07 Reaguje na Sauerkirschmann
FTV ? Střechy , dětská hřiště ( stejně si tam děti nehrají , leží doma a surfují na netu :-))) + gravitační baterie ( naložený výtah , lidi budou chodit pěšky a tím se i zahřejí)
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 15:22 Reaguje na Petr Pekařík
Fotovoltaika? A tušíte, kolik dá takový panel?

Gravitační baterie je nápad určený pro ty, co při fyzice spali a sčítání přes desítku je pro ně vysoká matematika. Fantasmagorie.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:30 Reaguje na Petr Pekařík
Tohle bylo myšleno vážně?
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 21:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Stabilnich 5GW pomoci OZE??? :-DDDD Uf....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 21:51 Reaguje na Martin Svárovský
KVET se dá nahradit SMR.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.11.2021 22:17 Reaguje na Pavel Hanzl
2036 možná první certifikace demo modelu u Nuscale k testovacímu provozu.

dřív to nebude. Zatím mají stěží certifikovano testovací lokalitu a první draft modelu.

dřív jak 2040 na trhu nic reálného nebude. A i to je ještě otázka protože dost dobře můžeme zjistit stejně jako v 60tých letech že to jinam než na ponorky a letadlové lodě vojáků nemá smysl. (si zajistí bezpečnost tak nějak defaultně přítomností armády)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 15:39 Reaguje na Vaclav Sobr
Felil jste sejen o asi 10 let, pořád pohoda.
https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/rumunsko-by-se-mohlo-stat-prvni-evropskou-zemi-provozujici-male-jaderne-reaktory
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2021 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Když pominu, že ten jejich odkaz ... https://www.nuclearelectrica.ro/2021/11/02/nuscale-and-nuclearelectrica-team-up-to-advance-clean-nuclear-technology-in-romania/?lang=en ... o roce 2028 nic neříká a holt s člověk musí dohledat ten další, co už ano ... https://www.nuclearelectrica.ro/2021/11/04/nuscale-and-nuclearelectrica-reach-agreement-at-cop26-to-initiate-the-deployment-of-the-first-small-modular-reactor-in-europe/?lang=en

Akorát su tedy zvědav kde ty SMR vezmou, bo je nemají ani smykem a sama NuScale předpokládá zprovoznění první vlaštovky po 2030.

Ale taky je možné, že si z Rumunska udělají pokusnou králíkárnu, neb na Balkáně je možné ledacos. Pokud to bude šlapat, tak fajn, ale zrovna tohle tedy Rumunům nijak nezávidím.
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

3.11.2021 23:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Bavime se o tom co s tim ted budeme delat. Tak prosim zminujte aktualne dostupne technologie! Urcite je potreba vize a to tak aby si clovek nezavrel dvere budoucim projektum, ale pokud ted chci resit problem muzu pouzit jen to co aktualne mam.... Tohle je problem zelenejch. Staveji sit na technologiich , ktere proste nemaji :-D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2021 10:06 Reaguje na Martin Svárovský
Teď můžeme začít prakticky okamžitě: Začít pokrývat obrovské plochy vytěžených uhelných lomů fve panely.
Ve vhodných lokalitách stavět větřáky.
V Krušných horák stavět přečerpávací elektrárny typu Dlouhé stráně.
Do vyřazených uhelných ekektráren montovat vodíkové elektrolyzéry - tady může být problém, nevím, jestli jsou vhodné typy už na trhu.
Ale každopádně v době, kdy budou ta pole hotová, tak budou na trhu určitě.

Nachystat ty nejšpinavější KVET na přestavbu na SMR, Rumunsko počítá s prvními v roce 2017.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2021 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
A především už vypsat tendr na dostavbu JED a chystat další pro Temelín.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2021 12:37 Reaguje na Pavel Hanzl
"Ale každopádně v době, kdy budou ta pole hotová, tak budou na trhu určitě." ... cywe, já chápu, že když stavíte králíkárnu, což je tak váš strop, tak se nějakou ekonomickou kalkulací moc netrápíte, ale u investic do FVE v řádu x giga je to fakt úsměný postup:-))).

"Rumunsko počítá s prvními v roce 2017." ... cywe, co maj Hanzl za kalendář:-)))?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2021 12:39 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo, a ty přečerpávačky v Krušnejch jsem přehlídl ... tam se chystá CHKO a Hanzl by jim tam napral kaskádu přečerpávaček:-DDD.

Vy máte tu přírodu fuck rád:-).
Odpovědět
MS

Martin Svárovský

10.11.2021 07:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo takze ono nestacilo, ze jsme to v Krusnejch vyprasili pod horama. Ted se jeste vrhnem na hory ;-) Plus tezba na Cinovci vaseho obdivovaneho kovu pro baterie a mame Vas pohled na ekologii komplet. Pripadne tam jeste muzeme rozsirit tu krasnou farmu vetrniku na hrebenech.... ;-) V Krusnejch jsem byl naposledy pred cca 14 dny. Vrtule jsou faaaakt hnus. Vy jste opravdu ekolog k pohledani.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 22:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlí neumí nahradit ani Německo ani my, natož takové Polsko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.11.2021 10:08 Reaguje na Milan Dostál
Ale musí se na tom makat.
A Poláci makají fest, Němci taky, jen u nás se děje houno.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.11.2021 12:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Poláci zatím tak jen hubou:-), a jak letošní rok ukazuje, v rámci odklonu od uhlí si Němci hlavně nechali od Gazpromu postavit další Stream:-))).
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.11.2021 16:06 Reaguje na Svatá Prostoto
A proti loňsku Němci vyprodukují toho CO2 asi trochu víc, že?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 17:53 Reaguje na Milan Dostál
Se svojí úsporou se samozřejmě na potřebné množství energie dostanu, otázka zní, zda je možné současnou společnost dostatečně motivovat/změnit, aby to bylo přijatelné.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 18:16 Reaguje na Marek Drápal
Když škrtnete uhlí a JE, tak končí civilizace. a můžete si budoucnost barvit na růžovou jak chcete. Jak budou všichni šťastní, budou se mít rádi, budou běhat ruku vruce po květnatých loukách s duhou v dáli.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 18:42 Reaguje na Milan Dostál
Mám pocit, že potenciál FVE a VE v ČR podceňujete. Pokud bychom se omezili na polovinu, tak je to vcelku reálné i podle pesimističtějších studií. Za mě je třeba OK, aby od podzimu do jara některé provozy jako např. hliníkárny nejely. Teď jde jen o to, jak takovou továrnu ochránit před ekomonomickým tlakem z míst, kde např. není přes zimu období temna...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.11.2021 20:17 Reaguje na Marek Drápal
Mno uvést takovou hliníkárnu do stavu kdy by přes zimu nejela a na jaře zase začla bude možná i energeticky a údržbově náročnější než jí nechat běžet přes zimu...
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 08:34 Reaguje na Vaclav Sobr
Energeticky zcela jistě nikoliv.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.11.2021 13:17 Reaguje na Vaclav Sobr
Hlavně tam je problém odpisů a stárnutí zařízení promítnuté do ekonomiky.
Když hliníkárna půl roku nejede, tak těch půl roku, co pojede, musí jet s dvakrát větší intenzitou než jinde stejná hliníkárna, co jede nonstop celý rok. Jenže ta hliníkárna, co jede nonstop celý rok, už taky jeden naplno, co dovolí výrobní zařízení, protože jedině tak je ta výroba ekonomická. Z toho vyplývá, že ta hliníkárna, co jeen jen půl roku, tu intenzitu výroby navýšit nemůže. Musí tedy svůj hliník prodávat dvakrát dráž než hliníkárna, co jede celý rok nostop.
jenže kdo bude kupovat hliník, který stojí dvakrát dráž než úplně stejný hliník z jiné hliníkárny.
Takže hliníkárna, co funguje jen půl roku, zase směřuje na masívní dotování svých produktů.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 13:50 Reaguje na Radim Polášek
Přesně tak, to jsem měl na mysli těmi ekonomickými tlaky. Proto je asi třeba celkově přeorientovat celou ekonomiku na něco, co nebude tak náročné na energii, kterou tu prostě nemáme resp. máme jen to uhlí...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:37 Reaguje na Marek Drápal
Neberte to ve zlém, ale vy už jste jak ten Hanzl.

" ... je asi třeba celkově přeorientovat celou ekonomiku ..."

Napíše se to hezky, ale jak to udělat? Hlavně s tím, že místo odpovědi by se ti, kdo to píší do toho měli reálně pustit. Dáte to? Třeba já o sobě vím, že ne. Proto jsem taky na "mělo by se" dost alergický.
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 16:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Někteří ještě pamatují, že vyhlásit to jde docela snadno. Tenkrát se to jmenovalo "Soubor opatření ke zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství".
Odpovědět

Viktor Šedivý

9.11.2021 16:14 Reaguje na Marek Drápal
Hm, takže najít něco, co celý svět naprosto přehlédl, dá se na tom ale krásně vydělávat s minimálními energetickými (a surovinovými) vstupy.

Ale ne nějakou okrajovou zajímavost - musí to být něco, na čem lze dlouhodobě stavět ekonomiku.

A nesmí to být investičně náročné, protože jednu kapsu máme prázdnou, druhou vysypanou a z oblíbených oslíčků jako je automotive díky péči brusele nevytřepeme už ani měďák, natož zlaťáky.

Jo a rychle. Ne jako jiní, co si v oboru budovali pověst dlouhá desetiletí, ne-li ještě déle. Máme na to pár let.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 20:51 Reaguje na Marek Drápal
FVE na místech po postupně utlumovaných povrchových dolech ... ok. VE ... tam jsem velmi skeptický, ty zásahy do krajiny by byly brutální. Když jedu třeba od Berlína na Wolgast, tak mi není úplně dobře ... to fakt někde upichlé 2-3 Temelíny a šlus.

To přerušení provozu je ptákovina, sorry jako, a to jak z hlediska odběratelů, tak vlastní technologie a hlavně z hlediska zaměstnanců těch provozů.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 08:41 Reaguje na Svatá Prostoto
Z pohledu krajinářského je to minimálně nezvyk, ale ani těžba uranu není žádné terno pro krajinu. A klimatické změny asi budou mít největší dopad na vzhled krajiny.

Ve srovnání s minulými léty jsme neskutečně bohatí, myslím, že by se našlo dost těch, kteří budou rádi mít v zaměstnání "zimní prázdniny".
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 09:07 Reaguje na Marek Drápal
To je nejen nezvyk, ale brutální zničení krajiny, navíc zcela zbytečné. A o to jde. My známe technologii koncentrované výroby energie, levnou a nezávislou na zdrojích lanthanoidů až z číny. Do vytěžených uranových dolů by se dalo ukládat použité palivo nebo jiný odpad. Ale ani to není nutné. Rusové berou vyhořelé palivo zpět k recyklaci. Bohatí jsme? Jak kdo. Jestli je stát bohatý, tak má postavit JE na úkor konferencí, nových ministerstev, placeného Senátu a cyklostezek. Hlavně že těm samým, co nevadí větrníky, strasně vadí DOL.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 13:12 Reaguje na Jarka O.
Pod pojmem brutální zničení krajiny si představuji přeci jen něco jiného - povrchové doly, nekonečné haly na orné půdě atp.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 13:54 Reaguje na Marek Drápal
Máte pravdu. Dnes hlavně ta logistická centra amazonu a pod. A OZE ji ničí stejným způsobem. Jako SP, znám krajinu kolem dálnice u Lipska. Dřív pole, louky, dnes OZE. Nejsou hezké a zabírají moc velkou plochu na potřebný výkon.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:35 Reaguje na Marek Drápal
Já s vámi částečně souhlasím. Právě proto si myslím, že další ránu do vazu naše krajina už fakt nepotřebuje.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:34 Reaguje na Jarka O.
Pardon, z vytěžených uranových dolů u Příbrami jsou zásobníky na plyn :)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:33 Reaguje na Marek Drápal
A budou ty zimní prázdniny placené?

Na té krajině se neshodneme.
I kdybychom tu nakrásně začali zase kutat ten uran. Což samozřejmě nehrozí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.11.2021 17:59 Reaguje na Marek Drápal
Můžete mi říci kde je to stabilní slunečné počasí? Ja jen abych věděl jestli to P2G budeme vozit přes půlku světa? A úspory a k tomu navíc výrazné? Spořit se může jen když je. Když není neuspoříte.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 18:04 Reaguje na Jarek Schindler
Stabilní sluneční počasí je na mnoha místech, nabízí se třeba obrovská nevyužitá plocha Sahary, což je pořád blíže než arabská ropa. Samozřejmě by bylo dobré porovnat účinnost plynovodu a DC vedení. Podrobný projekt napájení Evropy ze Sahary existuje.
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.11.2021 18:20 Reaguje na Marek Drápal
Jenže se z politických důvodů a nestability regionů neuskutečnil a neuskuteční. Proto reálně neexistuje.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

3.11.2021 18:35 Reaguje na Jarka O.
Já bych to tak černě neviděl. Například The Lake Turkana Wind Power Project technicky funguje dobře, problémem je to jak naložili s místním obyvatelstvem...
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 09:10 Reaguje na Marek Drápal
No právě. Bud to odpískají místní beduíni, protože chcou víc peněz nebo je nutné kolonialisticky zničit místní komunity. Není čestnějsí a ekologičtějsí si takhle nelhat do kapsy a hledat možnosti doma.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 12:28 Reaguje na Jarka O.
Já si nepřeji nic jiného, než hledat možnosti doma. Ale bez úspor řešení nevidím.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 14:57 Reaguje na Marek Drápal
Tak to konečne niekto napísal. V miernom pásme meniť energetiku na čisté OZE zníži bude znamenať nedostatok energie a konkurencieschopnosť. OZE si môžu dovoliť krajiny v subtropoch,ktoré majú 2x väčší počet slnenčých hodín. Navyše majú lepšie rozdelené hodiny počas roka a ako tretia vec - slnko je tam aj v zime 40 stupňov nad obzorom (ako u nás v septembri). Tam nemusia vytápať domy a nemusia ukladať energiu na dlhé zimné obdobie, max na niekoľko dní až 2 týždne v kuse.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 18:58 Reaguje na Marek Drápal
Existuje pouze na papíře, protože byl z bezpečnostních důvodů v regionu odpískán.
Systém Desertec měl Evropu zásobovat sluneční energií (cca 15%) ze Severní Afriky. Těsně před začátkem stavby první zkušební elektrárny se ale stáhli dva velcí investoři, Siemens a Bosch.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 13:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Desertec zcela mrtvý není, nedávno vytvořili novou studii realizovatelnosti, ale je pravda, že v současnosti je slibnější projekt TuNur, který už za sebou má realizované projekty.
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 15:29 Reaguje na Marek Drápal
Dokud nezajistíte bezpečnost takového zařízení, měl by být raději mrtvý.
A protože skutečně drsný mocenský zásah v severní Africe není reálný ...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2021 20:53 Reaguje na Marek Drápal
Na téma obří FVE elektrárna jsem před časem četl nějaký článek, a z celkových enviromentálních dopadů té taškařice to byl docela děs.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:09 Reaguje na Marek Drápal
Chcete zastíněním zničit biotopy pouštních rostlin a živočichů ? I vy barbare :-)))
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 13:46 Reaguje na Petr Pekařík
Vždy jde o úhel pohledu, někdy se totéž prezentuje jako zastavení desertifikace... :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 20:04 Reaguje na Petr Pekařík
Pouštním biotopům se pod panely daří lépem než na přímém slunci. Studie z USA.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 20:07 Reaguje na Marek Drápal
Sluneční energie má obrovsklu výhodu, že je k dispozici úplně všude a tak nepotřebujete vůbec přenosou soustavu.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.11.2021 13:09 Reaguje na Marek Drápal
P2G je ekonomická i energetická sebevražda, protože energetická účinnost je mizerná.
Je to prosaditelné do fáze hromadníé výroby uhlovodíků P2G buď pouze masívními dotacemi nebo použitím levného zdroje vysokopotencionálního tepla. To může být třeba fůzní reaktor, ale mnohem blíž je "obyčejný" atomový reaktor uzpůsobený pro odběr takového vysokopotencionálního tepla. Vyvíjí ho, co je mně známo, Číňané a možná s něčím takovým koketují i Rusové.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

4.11.2021 15:33 Reaguje na Radim Polášek
Účinnost zatím není dechberoucí, ale při využívání přebytků z OZE to zas takový problém není. A ekonomicky to bude jistě o hodně lepší než podpora jádra v jeho začátcích...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

4.11.2021 16:55 Reaguje na Marek Drápal
Podpora jádra v jeho začátcích neměla s výrobou energie absolutně nic společného.

Jaderná energie pro civilní sektor je takový bonus který jsme dostali z výroby nukleárních zbraní.

Prakticky celý výzkum v tomhle zaplatili armády.

a mimochodem díky těm atomovým bombám má momentálně evropa tak atrofované armády že se všichni děsí že Biden vyhlásí že atomovky nepoužije jako první... protože v tu chvíli Evropské NATO může zcela odepsat východní státy proti hypotetickému ruskému útoku.

rusové mají dost velkou konvenční přesilo na to aby zvládli pobaltí, půl polska, Rumunsko a slovensko a kus MAďarska a konvenční armády NATO s tím nezmůžou absolutně nic.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 15:09
Jen několik zajímavostí z článku:
„extrémně intenzivního využívání větrných turbín“ - ? to je co?

„jejich nová energetická koncepce jasně ukazuje, že bez nových jaderných zdrojů u nás cesta k nízkoemisnímu mixu možná není.“ – Nic takového jsem v dokumentu GP nenašel.

"Pokud je stavba realizována jako strategická investice státu k zabezpečení bezpečné a levné energie, tak je cena elektřiny z jádra plně konkurenceschopná s elektřinou z větrných a fotovoltaických zdrojů…"

Když pominu to "bezpečí" je to jen utvrzení toho, že JE lze realizovat jen se státem zajištěným financováním. To spolu "„V jaderné oblasti by se měly postupně vybudovat dva velké bloky v Dukovanech a dva další v Temelíně.“ ukazuje na absolutní odtržení od reality. Stát jako ČR nemá šanci něco takového ufinancovat.

A jsme u toho o čem to celé je. ČR chce využít peníze z EU na stavbu JE. Tam teď směřují všechny nejen mediální tlaky. Ty peníze co jsou určené na decentralizaci a pro jednotlivé domácnosti je potřeba přesunout do jedné centrální zakázky.
Odpovědět

Viktor Šedivý

3.11.2021 15:51 Reaguje na Va Shek
Pro realizace JE vůbec není nutné financování státem, jde o výhodnou a výnosnou investici.
Požadavky na státní financování nebo aspoň záruky jsou jen prostou obranou proti extrémně nestabilnímu právnímu prostředí. Investor v energetice v Evropě dnes neví, jaký nesmysl zítra na základě aktivistických blábolů v bruseli vyplodí.

A co se týče té neufinancovatelnosti - kdyby ode dneška nešla už ani koruna na slunečníky a větrníky, jejichž užitečnost pro energetiku je přinejmenším silně diskutabilní, mohli bychom stavět jaderné bloky ostošest.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 17:25 Reaguje na Viktor Šedivý
Soukromě nefinancuje JE snad nikdo takže o výhodnou investici rozhodně nejde.
Extrémně nestabilní právní prostředí dělají samotné JE. Nejvetší zvrat přišel po havárii JE Fukušima. To je jen další ukazatel rizika takové investice. Stačí další nehoda i menšího rozsahu a z rozestavěné JE máte nekonečnou studnu na peníze bez vidiny dokončení.

S tímhle vším nemá EU nic společného. Nikdo nám stavbu JE nezakazuje.

Kolik dává ČR v současnosti na výstavbu FVE a VTE?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:40 Reaguje na Va Shek
Asi 40 mld. a staví se naprosto kulové.
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

3.11.2021 17:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Těch 40 mld není určeno na výstavbu OZE, ale na podporu OZE. Tedy dotace stávajících výkupních cen, na biopaliva, na dotování štěpky, která se pálí v uhelných elektrárnách, ale třeba také na kotlíkové dotace, atd.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 19:10 Reaguje na Pavel Hanzl
A rozpad těch 40mld znáte?
Není to spíš tak, že většina částky jde na politický podvod?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 21:48 Reaguje na Va Shek
Jistě. babišistán je totálně zkorumpovaný stát fašistického typu.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase kouříte ten matroš ?
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 16:13 Reaguje na Va Shek
Přitom Fukušima znamenala nulové škody na lidských životech, přes intenzivní sledování nebyl zaznamenán ani např. vliv na nádorová onemocnění atp.
A materiální škody jsou sice velké, ale když si uvědomíme, že to pobřeží spláchla "tisíciletá" cunami a že na výši nákladů se podepisují i vskutku přísné japonské normy hygieny záření, zas tak neúměrné nejsou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 16:03 Reaguje na Va Shek
Jeden by plakal, když si to přečte. Tak děravý názor jsem dlouho nečetl.

1) celá moderní historie společnosti je založena na neustále se zvyšující energetické koncentraci zdrojů (dřevo-dřevěné uhlí-uhlí-ropa/zemní plyn - jádro - ...jaderná fúze )

2) energetická hustota VE, FVE se pohybuje v jednotkách W/m2 , u jádra o 3 řády výše (1200-1600 W/m2 ). Extrémní zábory území OZE.

3) VE,FVE jsou časově nestabilní, nepředvídatelné zdroje, zatímco odběry jsou na 99.99% předvídatelné . Jedním z atributů energetické sítě musí být stabilita dodávek. Z čehož plyne, že ke každému OZE zdroji musím "dokoupit" záložní zdroj.

4) Odhaduji, že kdyby ČR investovala všechny zdroje (včetně solárního megapodvodu) do výstavby několika JE ,zastřešené jedním dodavatelem ,měli jsme možnost do roku 2040/50 prohlásit, že jsme na 0 emisí CO2.

Kam vede politika EU se právě v těchto dnech mohou přesvědčit všichni. Přitom stačilo málo, podepsat s Rusy 20-30ti letou smlouvu na dodávky ZP s definovaným objemem i cenou/jednotka a zabezpečit si přechodné údobí, nestalo se , EU vetováno.

I kdyby se gryndýl povedl (nedej bože) , bude to znamenat extrémně vysoké náklady ,které se musí promítnout do ceny produktu=energií. Připočtu-li k tomu šílený antropogenní tlak na přírodu při dobývání, zpracování a přepravu potřebných rud a kovů a nevyřešenou otázku ekologické likvidace FVE, VE, baterií apod., tak jsem jednoznačně přesvědčený, že vědomě prolamujeme princip trvale udržitelného rozvoje.
Což je paradoxně ještě horší, než kdybychom nedělali vůbec nic.
Lidově - bez jádra na úrovni cca 80% energetické potřeby ČR si ani neškrtneme. Pokud tedy nechceme nahnat národ do chudoby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2021 17:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jak začnete radit našim obchodníkům s energiemi a hlavně s plynem, tak končím. To je i na mě moc.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 18:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Musíte o level výše , na úroveň party co si říká Evropská komise a definuje m.j. i energetické politiky EU , a někdy obzvláště blbě.
Obchodníci s tím nemají co dělat.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

4.11.2021 08:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Vážně by vám stačilo tak málo , vážně ? Huráá :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.11.2021 18:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak princip trvale udržitelného rozvoje zelení odepsali již dávno. Mě děsí fakt, že někdo vůbec uvažuje nad tím, že je možné uhlí nahradit zemědělskou a lesnickou produkcí. Ano pouze jako místní zdroj pro lokální použití. Jen pro pořádek. Budeme ponechávat v lesích dříví k zetlení pro zvýšení biodiverzity. Chceme mít 10% uzení ponechané "divoké přírodě",tedy bez lesnictví a zemědělství. No a chceme na tom zbytku produkovat dostatek biomasy aby to nahradilo " špinavé" uhlí a doplnilo FVE, VE. Aby bylo dostatek prostoru tak vybijeme polovinu dobytka který se ale převážně pase v lokalitách pro polaření (kukuřici) již méně vhodných. No a potom zjistíme, že nám začíná zarůstat bezlesí a tak namísto dobytka nasadíme exmorského ponyho. Jenom teď přemýšlím jaké bezlesí tu budeme mít když produkcí z těchto ploch musíme nahradit ten fosil. No a sice bojujeme proti nepůvodním dřevinám (douglaska) ale aby bylo dostatek biomasy tak budou nejlepší nějaké japonské rychlerostoucí topoly. No a to už zase nebudou na rozdíl od smrku plantáže. To bude zlatý hřeb eko.....
Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:44 Reaguje na Jarek Schindler
Ekoteroristé doporučují křídlatku, ta roste rychle, a je nenáročná :)
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 19:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Když se pustíme na pole filozofie tak celá existence života je založena na sluneční energii a jejím decentralizovaném využití.

"Odhaduji, že kdyby ČR investovala všechny zdroje" - o to právě jde, k vybudování JE podle představ pana Wagnera by ČR vypotřebovala všechny zdroje..

Podepsat s někým závazný kontrakt na 20 let s definovanou dodávkou a cenou v takovém rozsahu? To považujete za reálné a výhodné?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 19:45 Reaguje na Va Shek
1)
Porovnejte současnost a možnost, že by EU na kontrakt s Rusy u ZP šla.
Dnes by se unijní domácnosti nekácely pod tlakem burzy.
Z pohledu sociální soudržnosti se nemáme o čem bavit.
----------------------------
2)
Tak by vypotřebovala všechny zdroje, v čem je problém? Společnost bez dostatku energie je společnost odsouzená k úpadku.

V čem se naopak shodneme je , že existence života je založena na sluneční energii a jejím využití.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 20:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
1: To co se v současnosti děje je krátkodobá anomálie daná kombinací více vlivů. Vztahovat to na výhled 20 let je dost zavádějící. Když by byla situace opačná byla by EU opět kritizovaná.
2. Spotřebovat všechny zdroje na jeden nejistý cíl je dost radikální rozhodnutí.
Zatím je stav v ČR takový, že nedokážeme opravit jednu páteřní dálnici co máme v termínu a kvalitě. Opravdu je to prostředí kde lze realizovat tak velkolepé plány které daleko přesahují plány mnohem vyspělejších zemí?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 21:15 Reaguje na Va Shek
Bylo by to na delší diskuzi,ke které zde není místo, tak heslovitě:

1) nesouhlas, jde teprve o začátek astabilního stavu . Sama Drábová prohlásila,že otázka nezní zda blackout přijde, ale kdy přijde atd.

2) nesouhlas, nejblíže k 80% jádra má Francie,která již nyní avizuje,že si JE nenechá vzít ,ceny výrazně nižší než v D.

čr nemá mořské pobřeží (VE), podmínky pro FVE oproti španělsku nebo balkánu také někde jinde
nemáme jinou volbu než JE
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 14:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
1.Co se dnes děje na trhu s energií je přechodný jev který se postupně urovná. Proč do toho zanášíte blackout?
2.Myslíte, že dnes je ČR v pozici Francie při budování svých JE?
Opět připomínám, podívejte se jak dopadla rekonstrukce páteřní tepny v ČR..
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:31 Reaguje na Va Shek
Postupně se urovná, ale na jaké úrovni k tomu dojde a jak budou schopni spotřebitelé tuto novou úroveň akceptovat, co pro ně bude reálně znamenat?

Odpovědět
Sa

Sauerkirschmann

4.11.2021 18:46 Reaguje na Va Shek
To víte, že se to postupně urovná. Překlopí se to postupně do stavu trvalý balckout.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 15:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
nejblíže k 80% jádra má Francie ale za rok bude mít vlatne to prekročí Slovenko,
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

4.11.2021 15:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
nejblíže k 80% jádra má Francie ale za rok bude mít vlatne to prekročí Slovenko,
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 15:44 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Nepochází slovenské JE také z doby před 32 lety? Myslíte, že nebudete mít stejné ne-li horší ideologické problémy jako Česko až nastane doba jejich nahrazení?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 20:02 Reaguje na Jarka O.
Nebude, nebojte. Ví jasně, že Rosatom NE už teď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 12:02 Reaguje na Va Shek
Nebojte, jak se začne stavět DOL, nebude ani na silnice, ani na JE, ani na důchody, prostě na nic.
A bude nám vysvětleno, že za to může EU a že si máme vystoupit. A pak nám ruský mužik postaví nové jaderky a bude tu ráj na zemi.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 15:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Křištálová koule? Sám někdy píšete, že jsme tlustí a líní. Tak zhubnem. I když z hlediska CO2 je to špatně - nejvíc uhlíku v těle skladuje tlustoch:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 20:00 Reaguje na Jarka O.
Já to napsal jen ze srandy. Je mi jasné, že žádný DOL se stavět nebude a doufám, že tahle vláda to celé zruší od začátku do konce a hlavně na to nedá už ani kačku.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 16:54 Reaguje na Va Shek
Aby jsme mohli být bezemisní, musíme na to mít ekonomicky. Po dvoudenním blackoutu v zimě, na sídlišti, pokácíte všechny stromy v parku a spálíte cokoli co hoří.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.11.2021 16:08
Zaujímal by ma názor p. Wagnera na budúcnosť využitia FBR reaktorov.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

3.11.2021 20:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Mno u pana Wagnera jsem kdysi dělal pár zkoušek ale jenom namátkou -

ty tekuté sole které chtějí používat na chlazení jsou otravně korozivní materiály s kterými se fakt špatně pracuje.

Koncepčně to není tak složité zařízení, ale je u toho hromada inženýrských otravností které dost stěžují provoz.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

3.11.2021 21:08 Reaguje na Vladimir Mertan
Rychlé množivé reaktory jsou složitější než klasické a je potřeba dokončit jejich vývoj. Zatím se pro klasické dodávky elektřiny využívají pouze rychlé sodíkové (ruské BN600 a BN800), ale i u nich se na komerční model, který se bude nabízet na trhu teprve čeká. Jejich hlavním přínosem je uzavření palivového cyklu a využití veškerého uranu i thoria. Takže se vyplatí v případě, že se lidstvo rozhodne jadernou energetiku využívat v masivním měřítku.
Po současné krizi je možné, že se konečně lidstvo rozhodne pro cestu v tomto směru a pak Rusko, Indie a Čína budou asi na zavedení takových reaktorů lépe připraveny.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.11.2021 21:14 Reaguje na Vladimír Wagner
Ďakujem za odpoveď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 08:31 Reaguje na Vladimír Wagner
Lidstvo se nikdy nerozhodne pro jednu cestu, energetika se bude rozvíjet všemi dostupnými cestami.
Jádro má velkou nevýhodu, že je příliš pomalé. V dnešní době nutnosti rychého a razantního snížení emisí CO2 je 20 let na výstavbu jediného bloku (který navíc nic neřeší) příliš dlouhá doba.
Odpovědět
va

vaber

4.11.2021 09:21 Reaguje na Pavel Hanzl
vy asi nevíte proč je stavba JE tak pomalá ,je to proto že média vypěstovala v lidech strach a odpor k JE ,proto do takové stavby mluví všichni a samozřejmě se dělají politická rozhodnutí, Temelín stál tolik peněz a stavěl se tak douho jen proto ,že v polovině výstavby se začal předělávat projekt a vše se měnilo, když se vybere osvědčený typ a nebude se blokovat stavební řízení je možno postavit takovou elektrárnu relativně rychle
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 10:05 Reaguje na vaber
JE je extrémně složitá a nebezpečná technologie, proto je drahá a staví se dlouho.
Uprostřed stavby Temelína zbankrotoval generální dodavatel, tak bylo potřeba přepřáhnout na Westinghouse.
Ale naši inženýři a kšeftaři ti zvládli výborně.
Nevím, kdo staví rychle JE, možná jen ti Jihokorejci, pí Drábová je považuje za nejlepší.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:41 Reaguje na Pavel Hanzl
JE je sice složitá technologie. Ale také čelí z mnoha důvodů zdaleka největším zásahům legislativy do své technologie a provozu.

V podstatě každý projekt JE je během své stavby několikrát přepracováván a to samozřejmě prodražuje výstavbu...
Odpovědět
va

vaber

4.11.2021 18:08 Reaguje na Pavel Hanzl
co to melete o zbankrotování, víte vůbe kdo to byl? Westinghouse dodával jen řídící systém, když se nepodařilo vyrobit náš vlastní ,
JE není extrémně složitá ,reaktor je vlastně kotel pracující na nízkých parametrech a sekundární část je klasická turbína s generátorem také s nízkými parametry ,
co je tam extrémně drahé, jsou bezpečnostní prvky k ochraně před havárií, s tím souvisí používaní kvalitních a drahých materiálů a zařízení certifikovaných pro použití v JE
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:30 Reaguje na vaber
Asi bylo myšleno extrémně složitá pro Hanzla:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 19:58 Reaguje na vaber
JE je brnkačka, něco jako chlívek pro prase.
Sovětský svaz zbankrotoval a rozpadl se, navíc nás začali Rusi považovat za nepřítele, takže dokončení Temelína bylo silně ohroženo. To Amíci zmákli fak suprově.
Odpovědět
va

vaber

7.11.2021 09:03 Reaguje na Pavel Hanzl
nevíte o tom vůbec nic a melete jako vždy
,byl jste někdy na JETE nebo pracoval jste tam ?
,téměř všechna technologie se dělala u nás ,ruská byla koncepce a dodávek z Ruska bylo minimum, víte vůbec co to je řídící systém ,
role američanů byla zcela minimální, z politických důvodů se vybraj jejich řídící systém , mohl to být jakýkoliv jiný vhodný pro JE
Odpovědět
va

vaber

4.11.2021 09:10 Reaguje na Vladimír Wagner
jsem příznivcem JE ,ale problémy s řízením a regulací rychlých reaktorů jsou obrovské a riziko havárie asi dost velké,
podobně jako nebezpečí úniku primárního chladiva ,sodík na vzduchu hoří ,
tak vidím praktické použití takových reaktorů v nedohlednu i když mají z hlediska využití paliva obrovské výhody
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.11.2021 18:57
K celé předchozí diskusi bych přidal teoretickou otázku, co zbude ze zelené
politiky, když náhle dojde v zimě k zastavení dodávek plynu z Ruska? Může
to být politikou, terorismem na plynovodech a nebo pouze přírodou, když
dojde na problémy se zamrzlými kompresory při mimořádných mrazech. To bude
legrace co? Zásobníky poloprázdné a jiné zálohy žádné. Vše jede na doraz
a bez záloh. I ti zlí komunisti se do plynofikací moc nehrnuli, ač byli
se SSSR kamarádi. Plánovali elektrifikaci pomocí jaderných zdrojů s využitím výkonu ve dne pro průmysl a v noci pro akumulační vytápění bytů
a domků. Postupně se posilovaly rozvody, aby zvládly zvýšené průtoky
proudu a plánovaly se nové JE. Tato strategie ale po revoluci padla
a šlo se cestou závislosti na dovozu plynu, dožívání uhelných elektráren
s nadějí, že dojde k poklesu spotřeby. Ale ouhá, naopak spotřeba stoupá,
uhelky dožívají, stárnou i stávající JE a o plyn je enormní zájem jako
o zálohu, když vypadnou nespolehlivé OZE. Výsledek špatné energetické
politiky tak nyní zažíváme a řešení akumulací je v dohledné době
utopií. Co nás čeká a nemine? Dovoz plynu, dovoz elektřiny a pro
některé dokonce energetická nouze, když si tu nedostatkovou energii
nebudou moci dovolit. Politici se bojí rázně rozhodnout o stavbě JE
a tak vymýšlejí bezpečnostní podmínky, aby vyřadili někoho, kdo tu
postavil obě spolehlivé JE a upínají se k někomu, který raději
stlačený plyn prodává do Asie, než aby "zachránil" spojence v Evropě.
Byznys je byznys a prodává se tomu, který zaplatí více. V byznysu
přítele nehledej a spoléhej se hlavně na sebe a na to, že máš
alternativní možnosti svého byznysu. Závislost na jednom jediném
trhu je risk, který se nemusí vyplatit a nyní to snad pochopí
i ti politruci a jiní hlupáci.
Odpovědět
VS

Va Shek

3.11.2021 19:06 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak nereálná není ani otázka co se stane se střední evropou, když dojde k havárii na JE? Proti tomu bude zastavení plynu celkem nicotná záležitost. A že k havárii už ani u nás nebylo v minulosti daleko.

Ale to jen k tomu když chcete dávat teoretické otázky.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2021 19:50 Reaguje na Va Shek
Dovolím si tvrdit, že počet obětí na nichž se podílely fosilní zdroje řádově přesahuje počet obětí u havárií JE.
OZE z tohoto pohledu také horší než JE.
/dokonce na to vyšla studie a odkaz na ní je v některém z mých minulých příspěvků /
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.11.2021 08:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejde přece o přímé oběti. Jde o obrovské oblasti zamořené radioaktivitou, což by byl ve Střední Evropě skutečný problém.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2021 08:41 Reaguje na Pavel Hanzl
V porovnání s chemickým zamořením spodních i povrchových vod, půdy a ovzduší ?
Navíc radioaktivita časem klesá na hodnoty neohrožující zdraví.
Odpovědět
JO

Jarka O.

4.11.2021 09:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prosím radši tuto informaci jen šeptejte. Jsem si ale jistá, že militaristi to už ví a pocítají s tím, co píšete, ve svých odporných plánech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2021 13:20 Reaguje na Jarka O.
Na tomto jevu je založen druh zbraní hromadného ničení - neutronová bomba nebo puma, podle přání.
Spolehlivě zlikviduje vše živé, ale minimálně poškodí materiální statky.
No a po určité době lze vstoupit na území nepřítele bez obav.
Ale o tom se od r. 1990 nemluví.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 10:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, dokáže te si představit teoretickou situaci kdy by došlo k havárii na JE Temelín? Jen pro připomenutí je to cca 100km od Prahy. Co by to znamenalo nejen pro ČR?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

4.11.2021 12:13 Reaguje na Va Shek
Co myslíte havárií, pokud to co se stalo v Černobilu nebo Fukušimě, tak to se nestane ani teoreticky z nejrůznějších bezpečnostních opatření. Víc lidí zemře na strach a psychickou ujmu z ozáření, kterou šíří odpůrci JE.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 14:23 Reaguje na Milan Dostál
Jsem rád, že máme takové odborníky... Znamená to tedy, že v Japonsku věděli, že se to stane a nic nedělali..
Odpovědět
MD

Milan Dostál

4.11.2021 14:32 Reaguje na Va Shek
Nevěděli, ale díky bezpečnostním opatření k zabránění úniků nedošlo k nijak tragickému úniku do okolí, na druhou stranu díky Fukušimě jsou ostatní JE u nás, i ve světě ještě lépe zabezpečeny.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 15:08 Reaguje na Milan Dostál
Ano, souhlas. Povedlo se uchránit okolí před tragickým únikem. Nakonec a naštěstí to má skoro "jen" finanční dopady.
Je to ale důrazné varování, že si stále hrajem s ohněm a nedokážeme postihnout všechny rizika. S tím k tomu musíme přistupovat. Podobná věc v hustě zalidněné střední evropě by měla velice zásadní dopad na celou evropu a energetiku.
Také si nemyslím, že by měl žít člověk ve strachu, ale pak nevidím důvod strašit zastavením plynu atd.

Je také nutné si uvědomit, že případná nehoda ve světě by případnou rozestavěnou JE totálně odrovnala, jak po technické stránce tak po stránce podpory obyvatel.

Můj názor je, že JE prostě není pro ČR řešení. Jedna JE nás nezachrání a postavit jich více je z hlediska financování pouhý sen. Tak malá ekonomika na to prostě nemá prostředky.

Pak je teda zásadní otázka na zastánce stavby JE a i autora článku. Opravdu nám jedna JE s 1GW pomůže?
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 15:34 Reaguje na Va Shek
Stavbou JE získáte potřebnou elektrickou energii zdaleka nejlevněji.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 17:18 Reaguje na Viktor Šedivý
Když by to tak bylo, jistě by se našlo dost investorů a nebylo by třeba financování státem.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

4.11.2021 15:35 Reaguje na Va Shek
Postavení obnovitelných zdrojů s akumulací a podporou zajištění stabilních dodávek, které by ve výrobě i zajištění regulace a stability soustavy nahradily jaderné zdroje, by stálo mnohem více a bylo daleko náročnější. Takže, pokud tvrdíte, že nedokážeme postavit (zajistit financování) potřebných jaderných bloků, tak říkáte, že to nedokážeme tím tuplem pro jinou variantu. Řešením není jeden jaderný blok, musí se jich postavit více. A v kombinaci s dalšími zdroji.
Jinak je komické, když v minulosti bylo Česko (Evropa) schopna řešit svou energetiku a zdroje stavět, a nyní je budovat nedokáže.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 17:11 Reaguje na Vladimír Wagner
Dobrý den, děkuji za reakci.
Snad jen dotaz. Tohle je Váš názor a nebo je to nějak podloženo?

Jelikož jste známý propagátor stavby JE máte představu jak chcete v ČR uřídit tak náročnou stavbu? Připomínám, že mnohem rozvinutjší státy mají se stavbou veliké problémy. V jakém stavu je řízení mnohem jednoduších staveb v ČR si můžeme dát příklad třeba na rekonstrukci D1 a nebo, a to je blíže energetice a ČEZu, na stavbě horkovodu do ČB..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2021 15:30 Reaguje na Va Shek
Pí Drábová k tomu říká, že my bychom to museli dát jednomu dodavateli na klíč. Jinak je to v dupě už předem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

4.11.2021 13:27 Reaguje na Va Shek
Teoreticky si umím představit hodně věcí a zrovna tohle je otřepaná fráze.

Pokud jezdíte autem, tak neustále míjíte protijedoucí vozidla ve vysoké součtové rychlosti , a to v těsné vzdálenosti.
V případě čelního nárazu jste oba dva zralí na práci havranů.
Vedlo toto neustálé a potenciální nebezpečí k zákazu osobní dopravy ?

A mezi bezpečnostními standardy JE a bezpečnostními silničními standardy je doslova propast.
Mohl bych tady jmenovat další a další obory se stejným výsledkem.
Tohle vám jako relevantní námitku prostě neberu.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 14:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže to, že se to stalo jinde a nebylo od toho daleko ani u nás odmítáte vidět?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 15:29 Reaguje na Va Shek
To ... nebylo od toho daleko ... zkuste nějak popsat a zdokladovat.

Jsem na to zvědav. Upřímně a bez ironie.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 16:56 Reaguje na Svatá Prostoto
Jaslovské Bohunice - totální selhání naprosto všech kontrolních mechanismů dospělo až do havarijního odstavení a průniku radioktavity do sekundárního okruhu. Vše bylo bez dopadu na okolí.
Co to ale dokazuje je, že bezpečnost JE není a nebyla vždy tak dokonalá jak se nám tu snaží někdo popsat. Pravidelně dochází k fatálním chybám ze kterých se znova a znova učíme. Je otázka co vše ještě za rizika ještě nevidíme a která nebezpečí si neumíme představit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:26 Reaguje na Va Shek
Ehm ... a co takhle dodat, KDY to bylo?

Abychom to měli úplné a hezky nám to pasovalo k tomu DNEŠNÍMU a ZÍTŘEJŠÍMU strachu?

Ale abych nebyl kurva, já bych prostě vyhlásil referendum na rozšíření jak D, tak T. Ať si lidi vyberou. A pokud všechny ty průzkumy nejsou úplně na pikaču, tak ... :-).
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 19:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Ano, v té otázce kdy to bylo je právě ten ďábel...

Už je to dlouho a ten reaktor tam ještě je a ještě dlouho bude.... Jen jeho demontáž trvá desítky let...


Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.11.2021 12:10 Reaguje na Va Shek
To je jeden úhel pohledu. Podle mne je ale důležitější ten druhý. Co od té doby. Od té doby u nás nic ... pro účely diskuze teď zase Slovensko připojíme a budeme uvažovat celou ČSSR/ČSFR.

Co z toho tak může vyplývat ...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

4.11.2021 18:29 Reaguje na Va Shek
Jo, a srovnávat 4ze7 v JB s Černobylem nebo Fukušimou ... ale no tak.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

5.11.2021 08:34 Reaguje na Va Shek
Na základě i této nehody došlo k dalším úpravám kontrolních a bezpečnostních mechanizmů. Když prní předci člověka začali slézat ze stromů určitě se našlo dost takových jako vy, že je lepší to raději nezkoušet.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.11.2021 20:59 Reaguje na Va Shek
K fatálním chybám (a často s fatálními následky) dochází při všech lidských činnostech.
Nejsem si jist, zda aspoň ležení v posteli je bez rizika - už vstávání z postele má ale často smrtelné následky.
Odpovědět

Viktor Šedivý

4.11.2021 16:06 Reaguje na Va Shek
Každá lidská činnost má svá rizika. Ve výrobě elektrické energie je na jednotku výroby JE zdaleka "nejšetrnější".

Takové větrníky - myslíte, že tam nedochází k úrazům? A když si ke spoustě OZE postavíte spoustu přečerpávaček, bude mimo běžné trochy mrtvých na stavbách také občas nějaká protržená hráz a spláchnutá vesnice.
Odpovědět
VS

Va Shek

4.11.2021 16:59 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano, spláchnutá vesnice je tragédie. Ale ve Fukusima je po 10letech extrémních nákladů situace taková, že se uklidilo a odbralo několik g roztaveného paliva a radioktivní voda se vypouští do oceánu protože neexistuje jiná možnost.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

4.11.2021 19:48 Reaguje na Va Shek
Ta vaše "radioaktivní voda" z Fukušimy je pro oceán např. ve srovnání s horami plastů zcela zanedbatelný problém.
Vypouštěna je voda s nízkým obsahem tritia, jehož poločas rozpadu je cca 12 let.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.11.2021 12:12 Reaguje na Va Shek
Fukušima se úplně nepovedla, ale zcela upřímně ... co my tady s tím? Jako tsunami na Vltavě? Ale no tak ...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

7.11.2021 00:28 Reaguje na Va Shek
Ta radioaktivní voda, s kterou nás tu děsíte, je zhruba stejně aktivní jako studniční voda v některých lokalitách kde je radon.
Po staletí ji tam pijí i kojenci.

V okolí Fukušimy došlo ke značné devastaci, to je pravda. Ale tu nezpůsobila jaderná elektrárna, jak se s oblibou tvrdí, nýbrž byly to výlučně jen mechanické účinky vody při tsunami.
Odpovědět
VS

Va Shek

7.11.2021 14:22 Reaguje na Karel Ploranský
Taka teď trochu reality..
Každý den je nutné pro chlazení reaktorů ve Fukusima napumpovat x tun vody a následně je odčerpávat z průsaků. Tato voda se musí nákladně čistit od většiny radioaktivních prvků. Nasledně je skladována a ředěna mořskou vodou v poměru jedna : několika stovkám tak, aby splnila limity a dala se vypouštět do oceánu protože nic jiného s tím veškerá atomová energetika nedokáže.
Odpovědět

Viktor Šedivý

7.11.2021 20:56 Reaguje na Va Shek
Ano. Zas až tak zásadně se to neliší od řešení následků spousty jiných průmyslových havárií.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.11.2021 19:53 Reaguje na Va Shek
To máte pravdu. V budoucnu budou obsluhou možná pasáčci
koz(pardon inženýři) a v prototypu JE od "bezpečného" dodavatele. I ty propagované malé sídlištní reaktory
budou hlídané určitě méně, než ty stávajících velké JE.
Je snazší uhlídat 4 JE, než 100 malých, které budou
ve městech a je snazší i prověřit obsluhu 4 JE, než
těch desítek malých. Pokud se zabýváte alespoň trochu
JE, tak víte o všech bezpečnostních zálohách pro
případ nepředvídaných situací. Tak dobře nejsou
chráněny ani sila s jadernými hlavicemi obsluhované
vojáky, kteří jsou taky pouze lidmi s možností selhat.
Podle vás by pak měly být JE kde, když ne tam, kde
jsou odběratelé? Že by na Marsu? Nebo vůbec? Jeďte
Vašku na exkurzi do jedné z našich dvou JE a uvidíte,
jak je vše jištěno a hlídáno. Opravdových havárií
se stalo v celém světě pár a byly poučením pro ty
ostatní. Ty naše byly pouze selháním jednoho z mnoha
bezpečnostních systémů a není důvod se obávat, že
by selhaly najednou všechny. Jinak u toho plynu to
může být pouhé přesměrováni k lépe platícímu zákazníku
a nemusí to být nic katastrofického, jak jsem popsal
výše.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

3.11.2021 22:50
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

4.11.2021 13:01
Jinak řečeno.

Hnutí Duha a Greenpeace jsou extremistické organizace skládající se z technických analfabetů,

kteří ani omylem nemají funkční smysluplné řešení pro problémy dneška natož zítřka...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist