https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/muze-byt-borovice-cerna-v-cechach-perspektivni-drevinou-i-kdyz-je-u-nas-nepuvodni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Může být borovice černá v Čechách perspektivní dřevinou, i když je u nás nepůvodní?

1.3.2024 06:15 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Pixabay
Jednou z nepůvodních dřevin, s níž máme v České republice dlouhodobé zkušenosti, je borovice černá, která pochází z jižní Evropy. Při použití vhodné provenience vědci považují borovici černou z hlediska lesnického využití za perspektivní dřevinu pro změněné klimatické podmínky v ČR, pokud ji budoucí legislativa nezahrne mezi invazní nepůvodní druhy.
 
Negativní vliv na biodiverzitu, který bývá nejvýraznější u nepůvodních dřevin, jejichž areály jsou geograficky velmi vzdálené, není u borovice černé v ČR významný. V určitých specifických situacích (např. při rekultivaci bývalých výsypek) je dokonce schopna zlepšovat úrodnost půdy. Její porostní plocha v ČR činí 3490 ha a zásoba 803 611 m3 při průměrném věku 96,58 let.

Přirozený areál borovice černé zaujímá asi 3,5 milionů ha od severu Afriky přes jižní Evropu do Malé Asie. Nejsevernější přirozený výskyt má v Rakousku. V jižní Evropě jde o hospodářsky nejvýznamnější domácí jehličnan, ale je často vysazován i mimo původní oblast. Rozlišuje se šest hlavních podruhů.

Roste na různém podloží od vápenců a mramorů až po kyselé a vulkanické půdy. Je netolerantní ke stínu, snadno podléhá požárům, ale odolává větru, suchu a částečně i mrazu. Se středoevropskými přírodními podmínkami se na rozdíl od rychle rostoucích proveniencí z Korsiky a Kalábrie lépe vyrovnává borovice černá – rakouská, která má minimální nároky na vodu, odolává mrazu, je dlouhověká a relativně odolná vůči větru. S postupující změnou klimatu tak lze předpokládat zvyšování jejího zastoupení.

Suchovzdornost borovice černé nepovažují vědci za striktně vázanou na lokalitu původu, a proto k podpoře adaptační schopnosti doporučují místo výběru jedné optimální zdrojové provenience využívat raději přirozenou obnovu či směs více genotypů. Druh má i krajinářské a jiné využití.

V ČR se zatím borovice černá příliš dobře nezmlazuje, mimo přirozený areál se však dokáže chovat i invazně. K častým příčinám odumírání v našich podmínkách patří sypavky, poslední dobou pak vlivem teplotních extrémů a přísušků trpí prosycháním, které může v akutní formě vést po několika letech až k odumření. Na oslabených borovicích je navíc usnadněn nástup dalších biotických škůdců.

Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Pixabay

K jejím pozitivům vědci řadí většinou obdobnou produkci jako u borovice lesní, široké využití dřeva, toleranci k půdě, imisím, suchu, větru, námraze, mrazům (s výjimkou časných), obdobné spektrum biotických škůdců jako u borovice lesní, možné uplatnění ve směsích s hlavními hospodářskými dřevinami a častou a dobrou úrodu semen s vysokou klíčivostí.

Z negativ uvádějí např. nízkou odolnost k těžkému mokrému sněhu či vysoké hladině podzemní vody, nepříznivé meliorační účinky, redukci bylinného patra a potenciální riziko invazního chování.

Objektivní posouzení růstových reakcí potomstev geograficky vzdálených populací na odlišné prostředí míst výsadeb umožňují provenienční pokusy. Znalost vhodných oblastí původu reprodukčního materiálu pro zajištění dostatečné produkce kvalitní dřevní suroviny a udržení stability porostů v očekávaných proměnlivých ekologických podmínkách po dobu obmýtí je v moderním lesním hospodářství nezbytná.

U nás se ověřuje růst devíti proveniencí na dlouhodobé výzkumné ploše s borovicí černou ve středních Čechách na výzkumné lokalitě č. 41 – Roblín, která se nachází v Českém krasu.

Tento provenienční pokus vyhodnotili vědci z VÚLHM, v. v. i., útvaru Biologie a šlechtění lesních dřevin, a své výsledky zveřejnili v článku Zhodnocení růstu proveniencí borovice černé ve středních Čechách ve věku 51 let, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 4/2024.

Experiment byl založen v roce 1971 na základě doporučení ověřit v ČR vybrané provenience z Rakouska (Vídeňský les), bývalé Jugoslávie, Řecka, Bulharska, Rumunska (Banát), italské Kalábrie (známé rychlým růstem, dobrou produkcí, tvárností kmene a relativní odolností k mrazu), Korsiky (půdy na zvětralých kyselých horninách), osvědčenou kulturní provenienci Koekelare z Belgie a domácí provenience (Český kras).

Vědci v současnosti změřili na výzkumné ploše ve věku 51 let celkem 306 borovic, zaznamenali však o 101 méně jedinců než před 10 lety. Již v období 2009–2011 zde docházelo k odumírání stromů a značná část jedinců vykazovala známky zhoršeného zdravotního stavu.

Nejvyšším výškovým růstem se vyznačovaly francouzská provenience 9 (průměr 20,0 m) a srbská 2 (19,3 m). Nadprůměrných výšek dále dosahovaly řecká provenience 8 (18,9 m) a bulharská 7 (18,8 m). Největší tloušťkový růst byl zjištěn u řecké provenience 8 (průměr 25,6 cm), francouzské 9 (25,3 cm) a bulharské 7 (24,8 cm). Nejtvárnějšími kmeny se vyznačovala bulharská provenience 7, kterou následovaly francouzská 9 a srbská 2. V ukazateli zdravotní stav vynikaly francouzská provenience 9, bulharská 7, srbská 2 a řecká 8.

Při souhrnném posouzení z hlediska kvantitativních i kvalitativních znaků se jako nejlepší projevily francouzská provenience 9 – Les Barres, Oise, která vynikala ve výškovém i tloušťkovém růstu, zdravotním stavu a tvárnosti kmene, a srbská provenience 2 – Crni Vrh, Titovo Užice, která byla kromě rychlosti růstu, tvárnosti kmene a zdravotního stavu pozitivně hodnocena i v tloušťce hlavních větví.

Domácí provenienční výzkum borovice černé dokládá, že při výběru vhodných proveniencí lze v ČR na sušších a teplejších lokalitách vypěstovat perspektivní porosty této dřeviny.

Zhoršující se zdravotní stav borovice černé, který je patrný v posledních letech, však zároveň nabádá k větší opatrnosti, pokud jde o doporučení pro budoucí využívání této dřeviny. Pro schopnost odolávat tlaku škodlivých činitelů a dožít se v dobré kondici mýtního věku je klíčový dobrý zdravotní stav (nízká míra defoliace).

Potvrdilo se, že provenience dosahující větších dendrometrických parametrů (výšky a tloušťky) mají současně nižší defoliaci, tj. mají i vyšší odolnostní potenciál.

Článek vznikl v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QK22020045.

Článek Zhodnocení růstu proveniencí borovice černé ve středních Čechách ve věku 51 let je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 06:59
No ja, ale je to silný pyrofit. Středomoří hodně hoří.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.3.2024 07:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
je otázka, jestli ve Středomoří mají i jiné lesní porosty? že by smolnatost Borovic?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

1.3.2024 07:26
ono teoreticky může být perspektivní i Kokosová palma ale prakticky se to sem tak nějak "nehodí".
Obecně bych se domníval, že by měly rozhodnpout podmínky, které v ČR panují a schopnost se začlenit do biologického " procesu " adaptace v kontextu společenství rostlinného a Etomologie.
Nicméně neočekávám, že v ČR budou panovat situace jako na Apeninském poloostrově, Itálii nebo Špenělsku.
Odpovědět
DA

DAG

1.3.2024 13:43 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Však okolo Českých Budějovic se borovice černá před čtyřiceti lety sázela. Tedy pokud se nemýlím. Nevíte někdo jak nyní ty porosty vypadají?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.3.2024 16:42 Reaguje na DAG
Nevím jak v okolí Budějovic, ale u nás "v neznámé části polesí kam lidská noha ještě nikdá nevkročila" na jižně exponovaném svahu se nachází cca 2 ha porost P. nigra "austriaca" vysazený ještě za časů zámeckého pána, tedy cca 80-100 let. Porost je to krásný vitální, OK do 1,5 m.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.3.2024 08:38
Ano, může.
Odpovědět
HH

Honza Honza

1.3.2024 08:50
- může! Na zamítavé rozhodnutí genetického odborného úřadu bych se vykašlal, ať potom o svátcích chodí zalívat suchý les!
Ale omezeně jen na vybraných stanovištích, kde hůře roste domácí borovice, tato borovice se může křížit a vytvořit i schopnější křížence pro naše podmínky. Čím více invazivní v dané oblasti, tím lepší, tím i životaschopnější a to především jde. Její ev. invazivitu nutno sledovat a kácením usměrňovat. Z kácení zdravých vzrostlých stromů v jejich norm. užitkové zralosti určitě se budou lesníci radovat, více než z kalamitní těžby smrku při kůrovcové kalamitě- cena dřeva klesá, nutno náhle kácet ohromné množství dřeva, velké nároky na techniku a pracovníky, vznikají rozsáhlé holiny, které nutno dosázet, z toho žádný dobrý hospodář radost mít nemůže.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.3.2024 12:25 Reaguje na Honza Honza
No četl jste pozorně? Ona má taky škůdce a hodně, aby to nebylo z deště pod okap.
Odpovědět
HH

Honza Honza

1.3.2024 20:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
právě proto píšu: může a je to žádoucí, tak jako i jiné druhy stromů, i když nejsou původní, jejich kříženci, produkty genet. inženýrství, cizokrajné druhy apod. Hlavně aby něco rostlo.
Určitá opatrnost a sledování jsou ale nutné, jak píše p. Zvářal.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

1.3.2024 22:41
Když už musíme kvůli změně klimatu měnit původní skladbu našich lesů, tak bych spíš přemýšlel čím nahradit buk, který je co se ohrožení týče po smrku druhý na řadě. Raději bych v našich lesích viděl kaštanovník setý z čeledi bukovitých.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.3.2024 22:10 Reaguje na Jiří Wenzl
O kaštanovníku jsme si jednou povídali tu v diskuzi:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jakub-hruska-pekne-dubove-listi-jako-pekny-maler
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.3.2024 11:35 Reaguje na Jiří Wenzl
Nevím proč nahrazovat buk. Naopak, řekl bych, že je to jedna z "nejzdravějších" dřevin u nás.
Odpovědět
HH

Honza Honza

2.3.2024 06:04
úvod článku: Při použití vhodné provenience vědci považují borovici černou z hlediska lesnického využití za perspektivní dřevinu pro změněné klimatické podmínky v ČR, pokud ji budoucí legislativa nezahrne mezi invazní nepůvodní druhy.
Chce to prostě změnit myšlení přírodovědců, uvědomit si závažnost situace, umět dělat kompromisy, vidět priority. Změnit pěstební taktiku.
- smrkové lesy na Šumavě vytlačují jiné druhy stromů, rostou nejlépe, ale monokulturní les není žádoucí, je tedy třeba uměle jej měnit na smíšený
- borovice černá by ev. mohla při změnách klimatu vytlačovat naše smrky a borovice, lépe růst, to je přece žádoucí, zrovna tak jako smrk dobře roste na horách, ne ji zavrhovat kvůli tomu, že je nepůvodní. Ale je nutná činnost člověka, aby opět nevznikal monokulturní les.
Netvořit si prostě zkostnatělé byrokratické zábrany, zjednodušená řešení - to nejde, ale svojí činností upravovat stav, napravovat přírodu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.3.2024 11:44 Reaguje na Honza Honza
Opravdu smrkové lesy na Šumabě vytlačují jiné druhy stromů? Můžu vědět které? Ta Šumava je hlavně o nadmořské výšce 900-1300 m.n.m. Co tam asi mimo ten smrk ve větší míře poroste? No a zase to bude monokultůra s nějakou malou příměsí jeřábu, olše či buku. Bohužel, ty eko pokusy jak upravovat či napravovat přírodu jsou tím kamenem co na dlouhou dobu negatívně ovlivňuje přírodu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

4.3.2024 06:49 Reaguje na Jarek Schindler
o to právě jde aby to byla třeba "monokultura" smrku s příměsy jeřábu, olše, buku, ev dalších stromů, které sami správci zkouší, aby to byl pestřejší les než stejnověká monotonní monokultura smrku, něco jako kukuřičné pole. Myslíte, že takový les je přírodní, normální? Právě, že nepřírodní pokus je nynější stav. A aby se zpřírodnil musí nastoupit člověk.
Dále je zde věc, že příroda se mění, nelze čekat na "přírodní" vývoj, kdy vlivem sucha začně tato monotonní monokultura usychat. To může být pozdě. Je třeba i "nepřírodně", uměle více zachycovat vodu. Vaše přírodní myšlení je největší škoda přírody!
Odpovědět
JP

Jaroslav Prukner

6.3.2024 20:05
Jak nám současnost ukazuje, monokulturám odzvonilo, tedy jestli tady nechceme mít místo lesů pařeziště. Dále je třeba změnit způsob těžby z těžby mýtné na těžbu selektivní, což je samozřejmě nákladnější a zdlouhavější, tedy méně efektivní, ale les věkově monotónní je náchylnější k negativním vlivům, tedy je třeba přejít v pěstební činnosti k lesům věkově pestrým. Mimochodem věkově pestrý les lépe zachycuje vláhu, lépe plní své další funkce, je odolnější, poskytuje kryt zvěři a je zkrátka nádherný. Zkrátka musíme se přestat k lesu chovat jako k poli na dříví a začít skutečně respektovat roli lesa v krajině.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist