https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/myslivost-je-zona-sede-ekonomiky-rika-zemedelec-a-myslivec-jiri-michalisko
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Myslivost je zóna šedé ekonomiky, říká zemědělec a myslivec Jiří Michalisko

28.4.2021 10:05 | PRAHA/JAKARTOVICE (Ekolist.cz)
Jelen sika se stádem se pase na poli na Plzeňsku.
Jelen sika se stádem se pase na poli na Plzeňsku.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko / archiv autora
Přemnožená zvěř v českých lesích je důsledek toho, jaký duch myslivosti u nás převládá. Podle zemědělce a myslivce v jedné osobě Jiřího Michaliska tkví problém mimo jiné v tom, že myslivost některým lidem přináší velké zisky ze zprostředkování loveckého zážitku. A aby takový lovecký zážitek stál za to, musí být v lesích zvěře dost. I když to jinak působí společnosti miliardové škody. Podvodům s hlášením počtů ulovených kusů zvěře by podle něho pomohlo odevzdávání tzv. markantů. Kus uloveného zvířete, předaný úřadu.
 
Je zvěř v českých lesích přemnožená?

Mnohonásobně.

Kolik zvěře by mělo v lesích být, vzhledem k současnému stavu českých lesů? Aby se zvěř uživila, a přitom nebránila obnově lesa?

Jiří Michalisko je sedlák v okrese Opava, kde hospodaří na cca 40 hektarech. Polovina je orná půda, další půlku tvoří louky na seno, trvalé travní porosty nebo vojtěška, část slouží jako pastviny pro ovce, kozy a krávy. Ve farmovém chovu Obora Dřemová chová i muflony. Zároveň je 25 let myslivec, který hospodaří v honitbě s výměrou 626 ha, ve spolku se čtyřmi dalšími kolegy myslivci. To formuje jeho pohled na hospodaření v krajině, na němž by podle něj měli spolupracovat vlastníci pozemků, zemědělci, myslivci i obce a místní obyvatelé.
Jiří Michalisko je sedlák v okrese Opava, kde hospodaří na cca 40 hektarech. Polovina je orná půda, další půlku tvoří louky na seno, trvalé travní porosty nebo vojtěška, část slouží jako pastviny pro ovce, kozy a krávy. Ve farmovém chovu Obora Dřemová chová i muflony. Zároveň je 25 let myslivec, který hospodaří v honitbě s výměrou 626 ha, ve spolku se čtyřmi dalšími kolegy myslivci. To formuje jeho pohled na hospodaření v krajině, na němž by podle něj měli spolupracovat vlastníci pozemků, zemědělci, myslivci i obce a místní obyvatelé.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | archiv ASZ Krnovska - Opavska

V úsecích, kde se obnovují lesy, bychom se měli přiblížit minimálním stavům, určitě ne k stavům normovaným. Což by bylo přirozené, protože bychom reagovali na to, že potřebujeme obnovit lesní kulturu.

Ministerstvo zemědělství si slibuje získat aktuální data o počtu zvěře i škodách na lesích od elektronické evidence, kterou chce zavést v rámci novelizace zákona o myslivosti.

Myslíte si, že elektronická evidence konečně pomůže zjistit, kolik zvěře v lesích žije?

Nemyslím si to.

Dnes máme data v měsíčním hlášení evidence úlovků, a to papírovou formou. A troufnu si říct, že evidence úlovků je jediná přesná a vypovídající evidence, která v myslivosti funguje.

A to, že budu něco evidovat online nebo elektronicky, nepovede k tomu, že zvěř bude někdo víc lovit. Spíš naopak. Spousta lidí, kteří nebudou tenhle systém umět používat, budou lovit míň nebo nebudou lovit vůbec.

Podle vyjádření ministerstva zemědělství zkušenosti ze zahraničí ukazují, že i starší lidé jsou schopni využívat pro výkon práva myslivosti moderní technologie. Zároveň prý každý myslivec nemusí mít mobilní telefon. Za ty, kteří nebudou umět používat mobilní aplikaci, to může zařídit někdo jiný.

Nebudu rozporovat zahraniční zkušenosti. Ale tvrdím, že v praxi české myslivosti to bude jinak.

A jak to tedy podle vás bude?

Za evidenci lovu jsou odpovědní myslivečtí hospodáři. To je funkce, kterou musí mít každý uživatel honitby. Myslivecký hospodář je osoba s vyšší mysliveckou zkouškou v rámci školy nebo rozšíření odbornosti. A je odpovědný za vedení evidencí, jako je hlášení jarních kmenových stavů zvěře, plán lovu (společně s držitelem honitby) a evidence úlovků. Ty dnes předkládá v papírové podobě. Dejme tomu, že by se předkládala v elektronické podobě.

Znám myslivce, kterým je 75 a dělají mysliveckého hospodáře pro devět honiteb. Jenom proto, že kdysi složili potřebnou zkoušku. Mají tiskopisy předvyplněné podle loňského roku, jako přes kopírák. A u těch si troufnu říct, že nevidí, co myslivci v honitbě střílí, protože jim zvěř nikdo nepředkládá.

A jiný člověk z mysliveckého spolku než myslivecký hospodář by neměl být oprávněn předkládat evidenci. Podle současné legislativy to nejde a v novele jsem nikde nenašel, že by se způsobilou osobou stával někdo jiný. Takže co by se mělo na zavedeném systému měnit jiného než jen forma? Jestli papír, nebo elektronický formulář, to je jedno.

Podstatné je to, jaká čísla se do nich píšou.

Můžete mi popsat, jak bude myslivost vypadat, pokud se schválí poslanecká novela zákona o myslivosti? Zastřelím kance, vyfotím ho a fotku vložím do aplikace, to se odešle do systému spolu s nějakými základními informacemi kde a kdy. Hotovo?

Ano. A toho stejného kance pak naložím, odvezu ho o tři kilometry vedle, strhnu mu plombu, dám novou a vyfotím ho znovu. A znovu a znovu. Z bránice udělám čtyři použitelné vzorky a kance vykážu čtyřikrát. Díky čtyřem fotkám ze čtyř míst budu předstírat, že jsem ulovil čtyřikrát tolik kanců.

A kdo mi dokáže opak? Který úředník bude sedět a porovnávat fotky mrtvých zvířat?

Rozlišili byste od sebe na fotce jednoho mrtvého divočáka od druhého?
Rozlišili byste od sebe na fotce jednoho mrtvého divočáka od druhého?
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Nejvhodnější způsob, jak zamezit opakovanému vykázaní jednoho zvířete, bude podle ministerstva popsán ve vyhlášce.

Nevěřím ministerstvu zemědělství, že tohle dotáhne tak, jak má. Doteď to neudělalo a mělo k prováděcím vyhláškám a metodikám deset let možností. Neudělají to, pokud jim to neuloží zákon.

Každá vyhláška vychází z definice zákona. Její prováděcí význam je zakotvený v zákonné povinnosti. A ministerstvo doteď na úseku myslivosti vždycky ohnulo každou vyhlášku tak, aby naplnila dikci zákona, ale nepoškodila zásady komerční myslivosti.

Tak se zeptám jinak. Proč by myslivec vozil to samé zvíře na několik míst?

Třeba proto, že mu držitel pozemků, ať už lesních, nebo zemědělských, z pobytových znaků a způsobených škod přes paragraf 39 mysliveckého zákona nařídí zvěř zredukovat.

A on to nebude chtít udělat skutečně, ale udělá to jen „papírově“. Tak, jak to dělá doteď.

Takže na oko vykáže, že snížil počet zvěře, jak si vlastník pozemku přál...

Ano. Vykáže, že loví.

Pozor, tady se loví.
Pozor, tady se loví.

A jak by se toto dalo napravit?

Hned, jak vznikla povinnost odevzdat ocásek uloveného divočáka, takzvané „pírko“, počet odlovených divočáků se zvýšil.

Takže odevzdávání těchto tzv. markantů podle vás funguje?

Ano, u černé zvěře, tedy u divokých prasat.

Od roku 2016 musí myslivci odevzdat ocásek uloveného prasete. Ty se dodávají Státní veterinární správě s povinným vzorkem bránice, který se odebírá kvůli ochraně zdraví, aby se zamezilo přenosu svalovce trichinelly.

Pokud ke vzorku svaloviny z bránice nedoručíte „pírko“, tak vám veterinární správa stanoví sankci, třeba zaplatit vyšetření vzorku toho divočáka, atd. A veterinární správa má v místech, kde jsou laboratoře, k dispozici chladicí boxy a kafilerní místa, kam se ocásek posílá na neškodné zlikvidování.

Pírko je nezvratný důkaz, že jsem zvíře ulovil.

Ujasním si: myslivci opravdu odebírají vzorek bránice?

Ano. Brániční pilíř je sval, který je nejprůkaznější na prokázání přítomnosti svalovce. A vzhledem k tomu, že prase je přenašeč svalovce trichinella a pro člověka je nakažení trichinelózou smrtelné, tak se v 70. letech zavedla povinnost odevzdání vzorku bránice.

Tehdy došlo k úmrtí několika lidí po pozření nedostatečně tepelně upravené zvěřiny prasete divokého. Tahle povinnost se plní několik desítek let. A nově, v době afrického moru, se k tomu zavedla povinnost dodávání ocásku, který prokazoval, že vzorek svaloviny je z konkrétního divočáka.

Po ulovení divokého prasete dnes myslivci odevzdávají vzorek svaloviny a ocásek uloveného zvířete
Po ulovení divokého prasete dnes myslivci odevzdávají vzorek svaloviny a ocásek uloveného zvířete
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | quubii / Pixabay

Do té doby se střelilo deset prasat, ale jenom ze tří se odebrala bránice. Nemusely se dávat žádné markanty, takže tři kusy vyšetřené byly a sedm nebylo. Nedošlo k tomu, že by onemocněl člověk, protože dneska se dobře tepelně zpracovává. Ale to riziko bylo natolik nepřijatelné, že Státní veterinární správa k těm krokům přistoupila.

A já nevěřím, že fotka v telefonu a elektronický registr v téhle oblasti nahradí státní dozor.

U jiné spárkaté zvěře, tzn. u srnčí, jelení a další, se markanty neodevzdávají. Což si troufnu říct, že je chyba, a myslím si, že by Státní veterinární správa mohla být zatížena touto povinností.

Myslím si, že kdyby se odevzdávaly markanty i u dalších druhů zvěře, budeme mít úplně jiné údaje o odlovené zvěři, než máme dnes.

Návrh zavedení markantů byl a je ale velmi kritizován, mimo jiné kvůli veterinárním požadavkům a manipulaci s kusy zvířat. U divokých prasat to funguje bez problémů?

Ano, tam je to zákonná povinnost.

Myslíte si, že by s odevzdáváním další markantů nevzniklo nějaké riziko, třeba hygienické? Pro laika je představa, jak myslivci musí zvířeti řezat uši nebo spodní čelist, trochu drastická…

Zvíře vždycky musíte zpracovat. Zvěřina se vykupuje jako tělo bez hlavy a běhů, takže myslivci už to stejně dělají.

Když jako myslivec střelím srnce, co se ode mě v současnosti očekává?

Když střelíte srnce, tak mu uříznete celou hlavu a běhy. To děláte vždycky, když chcete zvěřinu prodat. Hlava váží přibližně kilo, a nikdo si nekoupí lebku s kůží. A u srnců je hlava zároveň trofejí.

Ulovená zvěř má před sebou zpracování na zvěřinu, při kterém se běžně odstraňuje hlava a nohy.
Ulovená zvěř má před sebou zpracování na zvěřinu, při kterém se běžně odstraňuje hlava a nohy.

A teď má být povinností uživatele honitby, a to by mělo být zakotveno v zákoně, že hlavu odevzdá Regionální veterinární správě, která ji po ověření bezpečně zlikviduje.

Má smysl odevzdávat celou hlavu, nestačí uši?

Když by veterinární správa chtěla dělat nějaký rozbor vzorků, tak jen z uší je neudělá.

Když jako zemědělec porazím doma krávu, mám ze zákona povinnost odevzdat do pěti dnů od porážky hlavu a vnitřnosti kafilérii, kde je úřední veterinární lékař.

Proč by ta samá povinnost nemohla platit u volně žijící zvěře, když hlavu srny, srnčete, laně, koloucha, muflonky, muflončete, daněly ani dančete nejsem schopen spotřebovat?

Kde bych tu hlavu skladovala?

Ministerstvo zemědělství dnes dává finanční podporu 40 000 Kč na chladící zařízení pro nakládání se zvěřinou. Tam se chladí trup zvěře pro případné odběratele. Proč by v tom chladícím zařízení nemohla být přihrádka, v které bych ponechal hlavu? Tu posléze odevzdám svozovému kafilernímu úřadu, který povede evidenci odevzdaných hlav. A doloží státní správě, jaký uživatel honitby pod jakým číslem odevzdal 11 hlav srn, 5 hlav srnčat a hlavu koloucha.

Myslivecké trofeje na stěně v hotelu zařízeném v loveckém stylu.
Myslivecké trofeje na stěně v hotelu zařízeném v loveckém stylu.

Kritici říkají, že by to bylo drahé.

Ten systém ale už funguje. Ty kafilerní vozy jezdí po republice a za svážení chtějí 8 Kč za kilo. A pokud jsem jako uživatel honitby schopen zaplatit nájem za honitbu 100 000 Kč, proč bych nemohl zaplatit 1000 Kč za odevzdání hlav holé zvěře?

Proč?

Protože bych měl vykázaný lov jen opravdu ulovených srn a srnčat. Nemohl bych do papíru napsat, že jsem jich ulovil pětkrát tolik než ve skutečnosti.

Takže vy říkáte, že odpor vůči markantům je daný tím, že se myslivcům nechce vykazovat skutečný stav ulovené zvěře?

Myslím si to.

Paradoxní je, že zemědělci musí vykazovat poražené kusy bez ohledu na cenu. Když porazím doma krávu, tak za kafilerku zaplatím 700–900 Kč. Ze srny by mě hlava stála 8 Kč.

Ale když teď tu povinnost nemám, tak by to pro mě bylo nákladnější.

To ano.

Jenže myslivost obecně by neměla být výdělečná činnost. Měla by to být činnost spojená s péčí o přírodu, krajinu a národní bohatství – zvěř v ní se vyskytující.

A pokud jsem schopen dnes najít sponzora, který mi zaplatí 200 000 Kč za nájem státní honitby Lesů ČR, tak nenajít 1 000 Kč na to, abych odevzdal na kafilérii hlavu ulovené holé zvěře, to mi přijde jako lichý argument.

Co by se dělalo, když bych ulovila jelena?

Jeho hlavu podle zákona odevzdáváte na každoroční přehlídku hodnocení trofejí. Odevzdává se lebka s parohy, a nebo celá preparovaná trofej.

Pokud by ji ulovil zahraniční lovec, který si trofej odvezl do ciziny, požaduje se minimálně fotodokumentace.

Ulovením se z volně žijící zvěře, tedy majetku všech, stává majetek lovce.
Ulovením se z volně žijící zvěře, tedy majetku všech, stává majetek lovce.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lesy ČR

U trofeje si troufnu říci, že je nezaměnitelná, protože má jinou délku, tvar, úhel různých parůžků, počet výsad. Takže to není na fotce zaměnitelné jako deset hlav srnek.

Takže u trofejové zvěře se hlavy také odevzdávají…

Ano. Přehlídky probíhají v jarních měsících před zahájením nové lovecké sezóny. Jarní přehlídky probíhaly vždy od začátku dubna do půlky května. Každý okresní myslivecký svaz si zorganizoval okresní přehlídku ulovené trofejové zvěře pro určitý počet honiteb, provedl hodnocení, obodování, určil medailové trofeje a chybné odstřely takzvaných nadějných červených bodů.

Plánuje se s novelizací mysliveckého zákona odevzdávání markantů u divočáků zrušit?

Českomoravská myslivecká jednota bojuje na ministerstvu zemědělství všemi pákami za to, aby se ocásek neodevzdával. Přitom veterinární správa si z toho může vzít vzorky pro africký mor prasat, rozbory Aujeszkyho choroby a dalších věcí. Neříkám, že to dělají. Ono je to fakt drahé. Ale vidíme, jak cenný je pro nás lidský život a zdraví a víme, jaké choroby je volně žijící zvěř schopna přenést.

Myslivci na honu.
Myslivci na honu.

Teď jsme díky Státní veterinární správě zvládli vymýtit na území 20 km2 africký mor prasat s nákladem 256 milionů korun. Jsme jediná země na světě, která to díky přístupu a schopnosti Státní veterinární správy a směrnicím pro eradikaci nebezpečných nákaz dokázala udělat. Proč bychom měli pochybovat o některém z těch opatření, které veterinární správa doporučila a které nás vystřelují na špičku světové odbornosti?

Protože nějaká zájmová skupina lidí, provozujících koníček, říká, že to bude drahé a že se jim to provozovat nechce?

Ale neví se o tom, že by srnci nebo jeleni přenášeli nějakou podobnou chorobu…

Zatím ne. Kdyby někde došlo k nějakému masivnějšímu úhynu, tak by se o tom hned vědělo. Podobně jako o u krav o BSE.

Já jako chovatel musím každý rok krávy z pastviny nahnat do klece s veterinářem, kterého zaplatím, a odebrat jim vzorek krve do ampule a předložit ho k vyšetření Státní veterinární správě. V případě, že to nesplním, mohou mi sebrat dotace na zemědělství. A ještě mi mohou zakázat chovat dobytek.

Pro to, aby v lese byla přirozená obnova, se musí počítat s oplocenkou.
Pro to, aby v lese byla přirozená obnova, se musí počítat s oplocenkou.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Ale zatímco vy jste majitelem krávy, živá zvěř nikomu nepatří, dokud ji někdo neuloví…

Když je zvěř národní bohatství a tím pádem majetek nás všech, proč bych nemohl určit stejná pravidla? Jasně, nebudeme honit srny po lese a odebírat jim krev do ampulí.

Ale v momentě, kdy na zvěř vystřelím a usmrtím ji, tak už je moje a měl bych za ten kus mít stejnou odpovědnost jako chovatel za krávy. Vzít hlavu usmrceného zvířete a odevzdat ji k posouzení úřednímu veterinárnímu lékaři na státem schválené kafilérii je to nejmenší.

I když se bavíme o tom, že to Českou republiku bude stát třeba 5–7 milionů ročně. Kolik to je v poměru k pěti miliardám škod, které přemnožená zvěř působí proto, že myslivci lžou ve statistikách?

Já jako zemědělec jsem ochoten zřídit a financovat kafilerní box u mě na farmě a myslivcům tam ty hlavy dávat. Když si z každé ulovené holé zvěře dovezou hlavu ke mně na farmu, jsem ochoten pro ně kafilerní box udržovat. Stejně ho musím z důvodu chovu ovcí a koz mít k dispozici.

Pokud by to ale mělo být systémově, kdo by měl ten kafilerní box provozovat?

Obce. Je to podobné, jako když auto srazí zvěř. Uživatel honitby by měl být povinen ten kadáver odklidit, měl by ho předat příslušné kafilérii a náklady by uživateli honitby měla zaplatit obec. To je zákonná úprava, která se ale v České republice nedodržuje.

O sraženou zvěř by se měli postarat myslivci a obec by jim to měla proplatit.
O sraženou zvěř by se měli postarat myslivci a obec by jim to měla proplatit.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Proč by každá obec v rámci svého katastru nemohla mít zřízený kafilerní box v řádech nákladu 10–15 000 korun? To je míň než za popelnice. To může být jeden kontejner někde v přístřešku u obecního úřadu, kde na ni nebude pálit slunce, a nějaký sešit, kam zapíšu, že jsem do něj vložil hlavu ulovené srny, plus číslo plomby, datum a honitbu. Kafilérie to vyveze a obci pošle fakturu.

Vy jste zmínil, že myslivci lžou ve statistikách. Jak je to možné? Vždyť podléhají státní kontrole, kterou zajišťuje obec s rozšířenou působností. Probíhá tedy kontrola, nebo ne?

Kontrola probíhá, ale jen nad čísly v tabulkách, které myslivci dodají.

Jestli to tedy dobře chápu, tak dnes myslivost funguje tak, že myslivci si udělají plán mysliveckého hospodaření, ve kterém je i plán lovu. Ten plán lovu potom sami vykáží, takže si provádí samokontrolu, a výsledek pošlou na obec s rozšířenou působností, která se podívá na to, jestli se čísla shodují.

Jestli se shoduje výkaz lovu s plánem. To je všechno.

Jaká je ověřitelnost těch čísel?

U divočáků se dají počty ověřit z evidence Státní veterinární zprávy o provedených laboratorních rozborech formou vzorku bránice. U srnců a jelenů a trofejové zvěře na přehlídkách. U samic a mláďat je ověřitelnost nulová.

Myslivost je zóna šedé ekonomiky. Například poplatkové povolenky se podle zákona nesmí prodávat, ale běžně se tak děje.

Co je poplatková povolenka?

Když prodáte právo lovu zvěře ve své honitbě někomu, kdo k ní nemá právní vztah, kdo není uživatel honitby.

To můžete, ale musíte ho přitom doprovázet. Protože uživatel honitby je zodpovědný za to, že osoba vykonávající právo myslivosti má lovecký lístek, zbrojní průkaz, platné pojištění z výkonu práva myslivosti. A má povolenku k lovu, která ho k tomu lovu pro dané období a danou zvěř opravňuje, a dělá to v honitbě, kde se podílí na nájmu. Ve finále je to lov hosta spolu s myslivcem, který zná hranice honitby a je seznámen s provozem.

Na čekané.
Na čekané.

A co je tedy zakázáno?

Nemůžu říct: „Běž si tam na ten posed a až něco střelíš, tak přijď zpátky.“ Musím být celou dobu přítomen a zodpovídat za to, kam a na co host střelí.

Ale myslivecká praxe to už 20 let porušuje.

Když se podíváte na server www.myslivost-lovectvi.cz, tak tam najdete 50 honiteb, kdy si nájemce pronajme honitbu například za 200 000 Kč, a pak deseti lidem prodá roční povolenku na lov za 50 000 Kč. Takže z povolenek utrží 500 000 a lesům zaplatí 200 000 za nájem.

Tohle tedy není legální, ale děje se to a dá se to dohledat na veřejně přístupném serveru?

Zákon to vysloveně zakazuje.

Kdyby se to Lesy ČR jako držitel honitby dozvěděly nebo měly důkaz o tom, že jsem prodal povolenku k lovu za úplatu, aniž bych dotyčného při lovu doprovázel, tak by mi měly s okamžitou platností vypovědět nájemní smlouvu na honitbu a obec by se mnou měla zahájit správní řízení za porušení zákona o myslivosti.

Praxe je ale taková, že se to běžně přehlíží. Je to zóna šedé ekonomiky.

Z toho pohledu je přijatá novelizace, která ještě ale neplatí, narušením té šedé ekonomiky, protože zavádí pořizování posudků a markantů jako něčeho, co se obtížně obchází. Tak to myslíte?

Ano. A proto se potýká s obrovským odporem. Je to narušení zažité praxe, kterou stávající zákon o honitbách s minimální výměrou 500 ha a pronájmem státních honiteb jednomu nájemci umožňoval.

My tady na Opavsku řešíme problém, kdy držitelem honitby jsou Lesy ČR, jsou tu čtyři navazující honitby, každá o výměře 500–600 ha. Je to jeden lesní komplex oddělený prakticky jenom cestami. Honitby jsou jednoho držitele. Kdyby ten lesní komplex dosáhl 1000 ha pro jednu honitbu, platil by normovaný stav pro černou zvěř. To znamená, že by byl pro ni stanovený maximální počet divočáků.

Proto se ta honitba účelově rozdělila na čtyři. Každá honitba se pronajala jedné společnosti. Všechny ale ovládá jeden člověk.

Takže jeden člověk ovládá čtyři honitby od státních lesů a hospodaří se zvěří tak, že normovanou má jenom srnčí zvěř, ostatní ne. A on si to vykládá tak, že když zvěř není normovaná, může jí být libovolné množství. Stejně se vyjádřil i úředník z orgánů státní správy myslivosti.

Jak by podle vás měla vypadat dobrá státní kontrola myslivosti?

Úředník by měl v krajině vyhodnotit, jaké jsou pobytové znaky, jaké jsou škody způsobené zvěří. Pokud má podezření, že je zvěře víc než má být, měl by s držitelem honitby zahájit řízení, aby zvěř významným způsobem zredukoval a její množství nebylo na úkor biodiverzity a rovnováhy v krajině.

Myslivost je v popředí zájmu kvůli vysokým stavům zvěře, a ty především kvůli špatnému stavu českých lesů.
Myslivost je v popředí zájmu kvůli vysokým stavům zvěře, a ty především kvůli špatnému stavu českých lesů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | SVOL

Od roku 2019 je schválena novela mysliveckého zákona, která ukládá obcím vypracovávat posudky o stavu lesů a myslivcům povinnost odevzdávat markanty. A má vstoupit v platnost v listopadu tohoto roku. Je možné, že se začne naplňovat? Budou na to obce připravené?

Nebudou. A proto dělají všechno pro to, aby tomu zabránily.

Základním předpokladem pro to, že se stanu úředníkem, který má na starosti státní správu myslivosti, je, že jsem myslivec a mám za sebou minimálně zkoušku uchazeče o první lovecký lístek. Dále mám nějaké další odpovídající vzdělání.

A teď si představte, že jsem složil zkoušku, kde mě zástupci ČMMJ učili, co mám jako myslivec dělat. Do ročníku se mnou chodilo dalších dvacet myslivců, ti jsou v okrese v honitbách a všechny je znám. A stanu se úředníkem, který je má kontrolovat.

Všichni mě budou zvát na hony a pod rouškou ovínění na poslední leči říkat: „Ty jsi úplně upad‛, ty nám nemůžeš stanovit, že na honu nic nestřelíme. Když zvěř bude v takovém měřítku, jak má být, tak ji vlastně nemůžeme lovit, nenaplníme mrazáky a ani ten guláš na poslední leč nebudeme mít.“

Debaty nad početností zvěře v lesích umožňují málo zamyšlení nad kvalitou života zvěře.
Debaty nad početností zvěře v lesích umožňují málo zamyšlení nad kvalitou života zvěře.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere

Myslivci mě jako úředníka zpracují tak, že budu zkoumat tabulky a nebudu si všímat, jaký je skutečný stav zvěře v krajině, ani ve výkazech lovu.

Pokud by stav zvěře v lesích odpovídal úživnosti lesa, která je teď, znamenalo by to, že by spolková myslivost nemohla fungovat? Nemohly by se dělat lovy, jak jsou myslivci zvyklí?

Spolková myslivost by fungovat mohla. Nemohla by fungovat ta komerční na bázi šedé ekonomiky.

Takže když uspořádám lov pro hosty, musí být v lese zvěře hodně. Víc než zdravý les uživí…

Představte si, že jste z Prahy a já tady na Opavsku uspořádám hon na divočáka. Vy sednete na vlak, přijedete v pátek odpoledne do Opavy, já vás ubytuju na lovecké chatě a ráno vás probudím a po snídani s dalšími dvaceti lovci vás budu honit po lese a budeme lovit divočáky. Vy na tom lovu vystřelíte deset nábojů a střelíte dvě prasata. Já vás vyhlásím králem honu a vy se v neděli ráno vrátíte dalším vlakem do Prahy plná dojmů s diplomem pro krále honu.

Zavolám vám znovu za měsíc, že se akce opakuje. S nadšením a očekáváním pojedete znovu.

Ale co když přijedete z Prahy na Opavsko a neuvidíte ani zajíce? Za měsíc vás pozvu znovu a vy zase neuvidíte ani zajíce? Pozvu vás znovu za tři roky a vy uvidíte pět kusů srnčího, na které ale nesmíte vystřelit? Kolikrát to vydržíte přijet?

Odpověď asi má být, že mě to bavit nebude…

Ale to je v kostce myslivost v pojetí ČMMJ.

Když si nevystřelíte, nebude vás to bavit. A ta omáčka a doprovodný program kolem toho je postavená na střílení. Komu dám diplom krále honu, když se nesmí vystřelit?


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (62)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jarek Schindler

28.4.2021 11:06
To jsou zase "žvásty" až se člověk musí smát. Pane Michalisko vy nevíte že VS již dlouho požaduje vzorky z různých částí těla? Pouhá bránice dávno nestačí. Z určitého počtu divočáků se odebírá i ta "barva". Nemá to cenu ani komentovat. Pán Michalisko prostě ucítil peníze.
Odpovědět
Radomír  Dohnal

Radomír Dohnal

28.4.2021 11:10
hustý
Odpovědět
DA

DAG

29.4.2021 08:50 Reaguje na Radomír Dohnal
Dobrý den pane Dohnale, musím se přiznat, že by mě zajímalo, co jako správce webu a redaktor myslíte svojí poznámkou.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.4.2021 09:11 Reaguje na DAG
Mě taky.
Odpovědět
DA

DAG

28.4.2021 11:16
Hm. Dobrá masáž. Asi je to tím, že jde novela do dalšího čtení. Ten člověk je malinko schizofrenik. Podezírá všechno a všechny z činnosti, které by mohli spáchat. Domýšlí si věci, které ještě nejsou dané. Vymýšlí nesmyslný systém odevzdávání markantů a navíc překrucuje fakta, tak aby se mu hodily nebo je úplně přetváří.
Smutné co někteří zastánci novely jsou schopní vypustit. Kdyby nesmyslně před čtyřmi roky jejich spříznění poslanci nezmrvili novelu zákona o myslivosti a ministerstvo zemědělství ji nemuselo stáhnout, tak by jsme dnes aspoň věděli jestli funguje.
Jinak je samozřejmě i část viny na myslivcích, kdyby nebylo za co kritizovat, tak kritika není.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 12:47
Obávám se, že autora znalost zák. 449/2001 a souvisejících legislativních předpisů poněkud minula a nebo není schopen tomu porozumět. Ve svém článku uvádí řadu často až směšných tvrzení, např. k čemu mi bude, když si 4x vyfotím jednoho a toho samého uloveného divočáka a 4x odeberu vzorek na trichinelu, když na veterinu stejně musím odevzdat vzorek + pírko, tedy mi zákonitě budou 3 pírka chybět :-). to by asi došlo i žákovi 2.stupně (možná i 1.stupně, tam už počty také mají) :-). A takhle by se dalo pokračovat. Zajímavé je, že si stěžuje a de facto přiznává, že ačkoliv loví ve vlastní honitbě, tak není schopen stavy spárkaté zvěře udržet a hledá výmluvy, že to on ne, kazí mu to sousedi :-).
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 12:55 Reaguje na Hunter
Btw. z pírka divočáka nikdo vyšetření na Aujezkyho neudělá :-), tak daleko veterinární medicína opravdu nepokročila :-). Panebože, těch kravin je tam mrak a to jsem to jen zběžně přelétnul. Tyhle výlevy "expertů" co se vyrojí najednou odnikud vždy, jak se má jednat o změnu legislativy, to je fakt síla, to ani nestojí za čtení.
Odpovědět
DA

DAG

28.4.2021 13:02 Reaguje na Hunter
Bohužel. Tohle patří tak do Parlamentních listů nebo Blesku.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 13:06 Reaguje na DAG
Ale tak jistě se najde určitá skupina lidí (minimálně o jedné přispěvatelce zde bych věděl), kteří těmhle nesmyslům budou věřit a budou hajlovat pro to, že takhle to bude super :-)!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.4.2021 14:51 Reaguje na Hunter
Co chcete? Tohle by byla konečně ta pravá a všemi ochranáři a různými majiteli záhumenků opěvovaná "selská myslivost". Tedy myslivost na vysoké úrovni s velkou morální a společenskou hodnotou. Už najednou nebudou žádné škody. No a dnešní myslivost? Vidíte sám, šedá ekonomika, miliardové škody. Ještě je potřeba myslivost kriminalizovat. Ono se to možná v nějaké té hlavičce uchytí, zakoření a začne bujet.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.4.2021 06:04 Reaguje na Hunter
To jsou ekologističtí experti. Odkojeni Bláhou a Metzlem.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.4.2021 06:03 Reaguje na Hunter
Celkem 5 lidí na 625 ha. Klasický příklad hladovců.
Odpovědět
KK

Karel Kadavý

28.4.2021 13:52
Větší snůšku blbostí v jednom článku jsem ještě neviděl. Obsah je zbytečné komentovat. Jenom mne udivuje, že pán dostal tak velký prostor. Doporučil bych návštěvu psychiatra.
Odpovědět
AM

Anežka M

28.4.2021 15:00
"Českomoravská myslivecká jednota bojuje na ministerstvu zemědělství všemi pákami za to, aby se ocásek neodevzdával."

Zajímalo by mě, jestli tohle tvrzení pan Michalisto může nějak doložit, např. odkazem na nějaké vyjádření ČMMJ, navrženou změnu zákona ze strany ČMMJ v tomto smyslu a podobně.
Odpovědět
ff

farmer farmer

28.4.2021 15:19 Reaguje na Anežka M
Již několik let zemědělsky hospodařím autora znám a proto vím že nemluví pravdu. Myslím, že by se měl zamyslet nad sebou jak hospodaří na polích a jak se stará o svojí tkz "oboru" je to opravdu síla..
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.4.2021 20:52 Reaguje na Anežka M
Vzorky z každého uloveného divočáka se posílají na "veterinu" společně s pírkem (ocáskem) a vyplněným "papírem". Nemyslím si, že by s tím měla ČMMJ nebo někdo z myslivců sebemenší problém. Nikdo si v dnešní době asi nedovolí konzumovat nebo dát do oběhu nevyšetřený kus. Takže ne, řekl bych, že nikdo na MZ za zrušení této povinnosti dané VS nelobuje ani nebojuje. Něco jiného je potom předkládání markantů z jiných druhů zvěře. S tím už VS nemá nic společného a již to hraničí s nesmyslem a bláhovými představami některých lidí jak to myslivcům co nejvíce ztížit a znepříjemnit.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 21:41 Reaguje na Jarek Schindler
Přesně tak. Pokud vím, tak SVS upravila dokument "Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016" na základě požadavku MZe o povinnost dodávat ke vzorku na vyšetření na trichinelu i pírko uloveného kusu černé zvěře. Stejně tak byla tato povinnost uživatele honitby obsažena i v návrhu MZe novely ZoM (par. 37, odst. 3 - "V případě prasete divokého se uznávají do plnění plánu lovu pouze ty kusy zvěře, které lze doložit protokolem o provedeném vyšetření na svalovce (trichinella sp.) obsahujícím potvrzení o odevzdaném ocasu (pírku)". Dále pak i v par. 50, odst. 2 - "V případě ulovení prasete divokého se neprodleně po ulovení odebírá vzorek na laboratorní vyšetření na svalovce (trichinella sp.), který se spolu s ocasem (pírkem) předává k vyšetření v souladu s veterinárními předpisy". A v důvodové zprávě bylo jasně deklarováno - "toto opatření by mělo zabránit tomu, aby z jednoho uloveného kusu bylo odebráno a předloženo k vyšetření více vzorků (například z důvodu fiktivního naplnění plánu lovu, protože na žádance o vyšetření bylo u každého vzorku jiné číslo plomby, což v konečném důsledku ovlivnilo i mysliveckou statistiku)". A to vše v gesci MZe, podle autora článku tolik ovlivněného ČMMJ :-). Pokud vím, tak ČMMJ pouze informovala členy a uživatele honiteb o této nové povinnosti vyplývající z legislativní úpravy. Navíc není problém prokřížit hlášení s vykázaným počtem vyšetření a počtů přiložených pírek. Přiložení pírka se eviduje na žádance o vyšetření na trichinelu, kterou (vzor) publikovala SVS. Samozřejmě tam může být nějaká minimální diskrepance, pokud si někdo chce nechat vydělat škáru z trofejního kňoura, lončáka v zimní srsti nebo strakáče (tam se pírko neodřezává), ale to jsou zanedbatelné počty. Předkládání markantů z jiných druhů zvěře k orgánům ŽP ORP je technicky a organizačně nesmysl, nehledě na nakládání z biologickým odpadem a řadou dalších věcí, jakýsi sběr kafilerní službou už je úplný nesmysl vytvářející tak leda prostor pro korupci a nesmyslné organizační zmatky. A když si vezmu už současnou administrativní zátěž při lovu, zejména pak černé zvěře (plomba, lístek, odběr vzorků a jejich doprava na vyšetření, vyzvednout výsledek, ošetření zvěřiny a další manipulace), tak je spíš s podivem, že je někdo ještě ochoten černou lovit. Prostě není nad to, to co nejvíc myslivcům zkomplikovat, protože rádobyexpert si něco vymyslel.
Odpovědět
kk

karel krasensky

28.4.2021 18:47
Zajímalo by mě jaký markant se předkládá při ulovení myslivce nebo honce na společném honu.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 18:59 Reaguje na karel krasensky
Stačí OP. Vybírá PČR.
Odpovědět
kk

karel krasensky

28.4.2021 19:18 Reaguje na Hunter
Díky za odpověd. Ještě by mě zajímalo jaký poslední hryz se davá myslivci a jaký honci.A zda jsou v obou těchto případech shodné nebo rozdílné plomby
Odpovědět
Hu

Hunter

28.4.2021 19:31 Reaguje na karel krasensky
Je to shodne pro oba druhy.
Odpovědět
BB

Bruno Bruno

28.4.2021 19:45 Reaguje na Hunter
Jak píše Hunter to nemá smysl ani číst. Autor je asi trochu zakomplexovaný
Odpovědět
re

regis24

28.4.2021 19:52
Tak a je tady další v řadě klaunů bijicich se za vlastní pidihonitby.
Tyhle kluci jsou už k pláči, je mi jich líto. Pomalu a jistě se sami ztrapňují před veřejností.
Kluci, vy neznáte, nebo spíše neumíte používat stávající zákony a chcete je měnit?
Jo a mimo jiné jste lháři nejhrubsiho zrna, jen v tomhle jednom článku je toho dost snad i na soud. Minimálně na ten Boží určitě jednou dojde.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.4.2021 19:59
Takže pokud lesy České republiky nebo jiná honební společenství pronajmou honitby nejvyšší nabídce bez ohledu na potřeby přírody, tak proč za to mohou myslivci? Ekologisti mají možnost udělat si zkoušky, koupit si povolenky a začít hospodařit. Já jím překážet nebudu.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

28.4.2021 20:03
Jestli jsem si to správně přečetl, pan Michalisko je majitel 40 ha zemědělských pozemků na kterých sám hospodaří, má 25 let najmutou honitbu o výměře 626 ha, kde hospodaří s dalšími 4 společníky a vlastní oboru s mufloní a dančí zvěří. Jenom klobouk dolů při takovém pracovním vytížení tohoto zemědělce i myslivce, že ještě stačí plnit plány lovu. Ale obráceně se už moc nedivím, že má velice zkreslené představy o spolkovém mysliveckém hospodaření, a jen to ukazuje, jakým směrem by se nejspíš část nových nájemců mohla také vydat. Ulovená zvěř je v současné podobě označována plombami, které zůstávají na uloveném kusu zvěře až do zpracování u odběratele. Její evidenci jak vidět, už tito odborníci dopředu dokáží obejít. Zvláště, když obhospodařují ještě i nějakou obůrku se spárkatou zvěří. Ale ona také existuje nějaká evidence vydaných a vrácených plomb stvrzovaných podpisem, která se musí archivovat a dokladovat na jaký druh zvěře, který datum a čas byla použita. Od toho slouží i lístek o původu zvěře, který je součástí plomby a musí být součástí výkupu zvěřiny. Stejně jsou na tom i laičtí prohlížitelé ulovené zvěře, kteří vedou svoji evidenci kontrolované zvěře a hlavně zpracovatelé zvěřiny. Podle výkladu pana Michaliska to svádí k tomu, že evidence se nechá lehce obejít tak, že se ulovené a nafocené zvěři strhne plomba a nasadí jiná, zvěř znovu vyfotí atd. Nejspíš se tam ani nepodávají měsíční hlášení o lovu zvěře na pověřené obce. Jenom to myslím ukazuje, jak se také může hospodařit se zvěří a zvěřinou v těchto minispolcích. Zvláště když se zvěřina neprodává do výkupen, a nejspíš ani neprohlíží laickým prohlížitelem zvěře. Dlouho jsem se tak nepobavil, ale uznávám, že na neznalého člověka to může zapůsobit jako obvyklý způsob obcházení evidence s ulovenou zvěří. Jenom bych se bál mít člověka s takovým myšlením ve spolku. Je to však také ukázka, kam nás mohou dovést ty tolik doporučované a vysnívané 250 ha velké honitby.
Odpovědět
Miloš Duda

Miloš Duda

28.4.2021 20:21
Tak tohle je síla... pokud tento exemplář bude dál masírovat laickou veřejnost svými bludy vůbec se nedivím že budou mislivci v očích veřejnosti pouze za zisku chtive zrůdy které jen fixluji statistiky odlovu aby si namastili kapsu... Je mi vás pane kolego líto...
Odpovědět
BB

Bruno Bruno

28.4.2021 20:38 Reaguje na Miloš Duda
Pokud myslivost ovládnou lidé jako autor, a jemu podobné hnutí co se spojilo myslivost skončí v " pekle, možná pod peklem".
Odpovědět

Jirka Černý

28.4.2021 21:39
Napíšu takový amatérský tok myšlenek. Zvěř je přemnožená? Co je mustr na správné množství? Že dnes je každou chvíli někde zvěř až v městě? Není to tím že před dvaceti lety se to dělo také jen to hned někdo nedal na Fuckbuck? Svoje asi třetí auto jsem před čtvrt stoletím rozsekal o divočáka dvě stě metrů za cedulí kterou začíná okresní město. Divočák uprostřed města? No po tom co se z vojenského prostoru přiléhajícího k městu udělala rezervace to zas tak překvapení nevidím. Pokud bude myslivec objíždět s jedním kusem půl okresu a fotit ho jako další kus asi to někde v počítači vyleze jako poměrně podezřelá časová návaznost což jde jistě snadno nastavit v softwaru. Že nebude myslivec lovit protože nezvládne použít aplikaci? Myslím že zvládne a když tak mu to někdo nahraje a naučí používat, tyhle věci se naučila používat i moje 75 letá matka a to je sakra antitalent. A že nemá "chytrej" telefon? No myslivost vyjde na takový peníze že nějaká šitka co zvládne aplikace se v tom ztrácí.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

28.4.2021 22:05
Dobrý den, občas zareaguji delším komentářem na některý z příspěvků, pokud na to mám čas a dotýká se ČMMJ. Zde bych chtěl pouze upozornit autora, aby si opravdu nastudoval novou podobu předložené vládní novely, pokud ji chce touto cestou kritizovat a hodnotit. Víc snad k tomu nemohu a nechci dodávat. Škoda času a energie. Jenom bych chtěl autora požádat, zda by mohl konkrétně sdělit kdy a kdo z ČMMJ apeloval na MZe, aby bylo zrušeno předkládání pírek u černé zvěře. Opravdu by mne to zajímalo. Hodnocení další argumentace uvedené ze strany autora v článku opravdu nebudu a hlavně nechci činit. Každý si může udělat svůj vlastní názor. Co však považuji za zásadní problém, že tyto účelově zavádějící články občas přebírají celostátní média, bez možnosti odpovídající reakce ze strany kritizovaných subjektů. Ale taková je dnes doba. Média neznalá problematiky v honbě za senzací píší zasvěceně o všem. V poslední době jsem se mnohokrát setkal při poskytování vyjádření do médií, že ani samotní redaktoři neví na co se mají zeptat a vůbec dané problematice nerozumí. Mají ovšem úkol natočit okamžitě reportáž. Příjemný večer. Janota
Odpovědět
ML

Miroslav Linda

29.4.2021 09:12 Reaguje na Jiří Janota
Pane Janoto jak v podobném případě kdy jsou o ČMMJ uváděny záměrně lživé informace, organizací a její jméno poškozující ČMMJ reaguje??
Proč je pr jednotlivců a neziskovek viditelnější a někdy i lepší (nemyslím obsahově) než organizace do které přispívá 80 000 členů? Nedělá ČMMJ něco špatně?
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

29.4.2021 10:01 Reaguje na Miroslav Linda
To, že někdo napíše nějaký pomatený článek na web Asociace soukromého zemědělství, aby ho následně převzal Ekolist, ještě neznamená, že si o tom šeptají vrabci na střeše. Tohle je spíš taková kuriozita. Není třeba ani není důstojné se ohrazovat proti kde čemu.
Odpovědět
DA

DAG

29.4.2021 10:32 Reaguje na Vlastimil Waic
Dobrá, ale ten spolek subjektů, ač některé jsou naprosto bezvýznamné má nějakou ucelenou kampaň, která je vidět. Čmmj je pozadu a více méně ji jen neguje a nemá nic v éteru na podporu změny zákona na které se podílela. Promiňte, ale jen neustálé opravování pojmu přemnožená zvěř je pro mě nedostatečné. Dneska je mediální scéna někde jinde.
Přitom podle mě stačí jen se tomu věnovat. Novináři v podstatě přebírají co jim kdo napíše. Nemyslím si, že je problém dostat na weby články a argumenty které chci.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

29.4.2021 10:34 Reaguje na DAG
Nemá žádnou ucelenou kampaň, která je vidět. To, že si sdílí svoje tiskové zprávy na deseti webech těch organizací, přebírá je Ekolist a marginální ultralevicové plátky typu A2Alarmu opravdu není žádná významná mediální pozornost. Až celá tahle věc skončí, rád vám řeknu i proč tu mediální pozornost nemají :)
Odpovědět
DA

DAG

29.4.2021 10:47 Reaguje na Vlastimil Waic
Vidím, že tyto organizace podceňujete. Možná nemají politický vliv, ale převážně duha je marketinkově velice schopná. Takže zatímco myslivci vypadají u veřejnosti jako ožralci z dob komunismu, tak duha jako spasitel. Věřte tomu, že tahle věc neskončí. Je dost pravděpodobné, že přijde nový zákon a u moci můžou být úplně jiné strany než teď. A i politická podpora se může přelít.
Nejsem jediný kdo si neviditelnosti ČMMJ všímá.
Myslím, že je důležité dlouhodobě myslivce ukazovat jako zodpovědné lidi myslící na přírodu a zvládající managment zvěře vůči přírodním podmínkám a nositele kultůrních tradic za kterými jsou vidět výsledky. A to dlouhodobě. Spousta věcí z myslivosti jsou marketingově velice dobře uchopitelných.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

29.4.2021 11:37 Reaguje na DAG
To, jak myslivci vypadají v očích veřejnosti, je lety, dokonce generacemi budovaná reputace, která se nezmění ze dne na den - a která, nalijme si čistého vína, není bezdůvodná. A právě proto se nemůžeme překřikovat s Duhou v médiích. Nám nestačí křičet jednoduchá líbivá hesla, a i kdyby, tak těm našim vedle těch jejich, kvůli té špatné reputaci, stejně lidi neuvěří. Na druhé straně, posuďte sám... Jakou mediální přítomnost má druhá strana? Pokud jde o relevantní média, tak z hlavy vím o cca třech výstupech za poslední dva týdny, které navíc všechny byly relativně vyvážené. Jak říkám, až se to uklidní, vysvětlím vám, proč to tak je.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

30.4.2021 08:29 Reaguje na DAG
Ono je asi problém, že ČMMJ má jako hlavní činnost starat se o myslivost.
Zatímco hlavní činnost těch všelijakých aktivistů a neziskovek je pubicistika a novinařina, respektive propaganda a účelové lži. Proto logicky ČMMJ s nimi ve sdělovacích prostředcích nemůže držet krok.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

29.4.2021 10:58 Reaguje na Vlastimil Waic
Ona je hlavně otázka, jak tahle věc skončí. Příští volby vyhrají bohužel Piráti a STAN a pak se mohou dít v této oblasti věci...
Nebyl bych zas takový optimista, na vašem místě.
Odpovědět
Hu

Hunter

29.4.2021 11:04 Reaguje na Vlastimil Waic
No ja bych to zas až tak neviděl, protoze podceňovat tuto byt marginální skupinu by se nemuselo vyplatit.Osobně jsem toho názoru, že od doby vstupu Ing.Janoty do vedení CMMJ se mnohe zlepšilo, a já to hodnotím pozitivne ale jak už bylo řečeno, tyto "vystriky" přebírají i celostátní média a tam už se bojuje s nepravdivými a lživymi informacemi tezko, koneckonců je to i vidět na tom, jaký prostor dostává autor těchto nesmyslných výplodu ke svým vyjádřením. A ano, bojuje se s tím těžko a nepravdive informace se těžko uvádí na pravou míru. My se zde k tomu jako lidi z praxe samozřejmě můžeme vyjádřit, ale postoj "my jsme CMMJ a strčíme hlavu do pisku" tomu asi nepomáhá. A tím spis oceňuji Ing.Janotu ze je schopen v těchto diskuzích reagovat a vyjádřit se.
Odpovědět
DA

DAG

29.4.2021 11:09 Reaguje na Hunter
Naprosto souhlasím, proto musí být vidět práce myslivců pernamentně a vést svoji vlastní linii. Pak se i nahlížení lidí na myslivce změní. Dneska prostě nestačí fotka myslivce s balíkem sena u krmelce.
Odpovědět
MG

Milan G

30.4.2021 13:12 Reaguje na Jiří Janota
No tohle je přesně to co říkám, Jednota není vidět, Jednota není slyšet. Tenhle pamflet už je několikátý v řadě, kde se snaží myslivce dehonestovat a dělat z nich ....ať si každý dosadí co uzná za vhodné.

Vy nemáte p.Janota někoho ve vašem aparátu kdo by sepsal co se děje kolem myslivců a vůbec myslivosti vhodný článek? A pak se snažit ten článek udat na různých webech? Už jenom to by stačilo aby si lidé kteří o tom nemají ponětí udělali trochu jiný obrázek, než když čtou bláboly od Bláhy. Tenhle váš příspěvek je OK, ale bohužel je to málo.
Odpovědět
GP

Good Prajz

28.4.2021 22:30
To je zase snůška nesmyslů. Autor si nevidí ani na špičku nosu. Sám zemědělsky hospodařil na pronajatých pozemcích tak hrozně a měl na nich takový bordel, že mu na nich jejich vlastník vypověděl nájem a pronajal je družstvu.
Odpovědět
VP

Vít Pátek

28.4.2021 22:31
Na pana Michaliska by si měla posvítit státní správa myslivosti, jestli náhodou sám neprovádí ve své soukromé honitbě to, co tak barvitě popisuje. Nevím, odkud jinud by to sebral, běžnou praxí v honitbách to není, hlavně ne v těch pronajatých mysliveckým spolkům, kde se přirozenou cestou všichni navzájem hlídají. Možná v malém počtu dalších nějakých soukromých...
A ty hypotetické pasáže jeho článku vypovídají hlavně o tom, že má ve znalostech myslivecké legislativy (platné i navrhované) značné mezery, stejně jako ve znalostech o tom, co všechno a jak se dá zkontrolovat kombinací aplikace ve smartphone vybaveném fotoaparátem a GPS, softwaru na centrálním serveru a fyzických evidovaných identifikátorů (plomb).
A taky by ten článek propagující používat v myslivecké evidenci co nejvíce co největších markantů mohl být dobré PR výrobce či distributora chladících a kafilerních boxů ;-).
Odpovědět
Sl

Slezan

28.4.2021 23:09 Reaguje na Vít Pátek
Už si posvítila, pan Michalisko provozuje farmový chov muflonů, jak sám uvádí v textu, ale takovým způsobem, že každý den skrz děravý plot mufloni utíkali do přírody, aby se nažrali v sousední honitbě a večer se vrátili zpátky. Stav toho oplocení bych všem přál vidět. Uhnité, vyvrácené sloupky, děravý plot na několika místech. K tomu otevřená nádrž s močůvkou volně přístupná zvěři, no něco otřesného. Pan Michalisko je klasický příklad kozla zahradníkem, který káže vodu a pije víno.
Odpovědět
GP

Good Prajz

28.4.2021 23:17 Reaguje na Slezan
Pokud vím, tak se o zvěř na farmě staral tak, že mu několik kusů uhynulo přímo na farmě a jejich zdechliny tam volně leželi několik měsíců.
Odpovědět
Sl

Slezan

28.4.2021 23:18 Reaguje na Good Prajz
Jo hlavně že píše, že zřídí pro myslivce kafilérní box a sám se neumí postarat ani o zdechliny vlastních zvířat.
Odpovědět
Pája Žížala

Pája Žížala

28.4.2021 23:25
Chtěl jsem tuhle účelovou snůšku manipulací (jinak se to nedá nazvat) přejít, ale nemohu si pomoci, musím reagovat. Jelikož článek je doslova plný nesmyslů (také mne napadlo, že jde možné o autobiografii), vyberu pouze fragment.
Tak tady o vás čtu, že máte 20 ha orné a 20 ha pastvin. To je super, já mám 320 ha orné a 5 ha pastvin a žádný odvaz to není. Dle info Čes.stat. úřadu se pohybuje dlouhodobý "zemědělský důchod" (odborný termín, zjistěte si..) cca 5 tis. korun za ornou, pastvina polovic.tedy u Vás (dle vaší výměry) dlouhodobě ročně 150 tis do baráku. Z toho se nedá žít,a ještě být aktivní aktivista toužící po korektním že? Já zapomněl, máte farmový chov zvěře. Ale to je z pohledu zákona dobytek, nikoli zvěř. Ve farmovém chovu zvěře se neloví, tam se podle úřadem (pro konkrétní chov)schválené metodiky poráží odstřelem, a nic z tohoto dobytka, i když má třeba dobytčí jednotka - jelen 250 bodů, nikdy nesmí být považováno za trofej (ale kdo to zjistí, že???). Proč má váš farmový chov zvěře zavádějící (účelový???) název "Obora Dřemová" , když to obora není a je to vlastně oficiálně chov dobytka, byť třeba s toulci a parohy? Nedá mi to, opravdu. Nahlodává mne myšlenka o možném zneužití takovéto "OBORY". Jak je to? Popisujete jak všichni všechno švindlují jen pro lovy pracháči za prachy. A my víte o všem a znáte vše. Pane Michalisko nepopisujete náhodou v článku svoje vlastní praktické zkušenosti? Tak jak?
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

29.4.2021 07:53
Pane Michalisko, nejsem mysliveckým hospodářem a nemám pro to kvalifikaci, proto jistě neodhalím všechny nedostatky vašich vyjádření, ale i tak jsem přesvědčen, že řada, velká většina, vašich myšlenek nemůže být míněna vážně. Vyberu pouze ty nejkřiklavější: Zvěř v českých lesích není přemnožená. Přemnožení je stav, kdyp rostředí nezvládne populaci uživit, načež stavy prudce poklesnou. To se nikde neděje. Evidentně také nevíte, jaké jsou normované stavy zvěře, protože pak byste nemohl tvrdit, že pro obnovu lesa je potřeba snížit stavy zvěře na minimální. Vážně si myslíte, že několik desítek kusů spárkaté na 1000 ha způsobí apokalypsu? Podobnou neznalost projevujete ve svých spekulacích o fungování elektronické evidence. Pokud jste členem ČMMJ, doporučuji zhlédnout webinář o novele zákona o myslivosti, kde to pracovníci MZe vysvětlují. Mají to vymyšlené tak, aby nová evidence nezpůsobila zásadní problémy, navíc to s myslivci stále konzultují. Dozvíte se třeba také, že to nebude pouze hospodář, kdo bude evidovat úlovky. Upřímně - nelíbí se mi vaše nepodložená obvinění, že v české myslivosti to bude - z neuvedeného důvodu - jinak. Scestná je také myšlenka o převážení kance sem a tam. Pokud by někdo něco takového udělal, chyběla by mu pírka, takže by mu ve výsledku neseděly počty vzorků odeslané na veterinu a počty vykázaných ulovených kusů. Přitom dále v článku ukazujete, že o posílání vzorků povědomí máte, proč tedy v této odpovědi úmyslně manipulujete? Ve svých teoriích o markantech zjevně cíleně zapomínáte na fakt, že podle platného zákona (přílepku TOP 09 a Pirátů z roku 2019) se mají markanty odevzdávat státní správě myslivosti, nikoli na veterinu. SSM na to není vůbec vybavená a upřímně představa zapáchajícího pytlíku plného markantů, klíšťat, klošů a roztočů ve vyhřátých kancelářích úředníků ORP mě baví i rok a půl po tom, co se to v přílepku objevilo. Nesnažte se prosím manipulativně prezentovat odevzdávání markantů z divokých prasat na veterinu jako srovnatelné s odevzdáváním markantů veškeré spárkaté na OSSM. Jsou to dvě zcela odlišné věci. Jak si navíc představujete odevzdávání celé hlavy? To mají myslivci odevzdávat trofeje k likvidaci? Víte, k čemu slouží trofeje, jak se "odevzdávají" a že se vrací? Odmítám vaši snahu podsouvat, že myslivost je výdělečná činnost. Není a téměř žádný myslivec ji tak ani nechápe. Kde jste prosím vzal informaci, že ČMMJ bojuje za neodevzdávání pírek? Proč manipulativně spojujete nesouhlas s odevzdáváním markantů veškeré spárkaté zvěře na OSSM s odevzdáváním pírek na veterinu?
Odpovědět

3.5.2021 11:14 Reaguje na Vlastimil Waic
Dobrý den pane Waici,
musím Vás upozornit, že novela z roku 2019 hovoří o PŘEDKLÁDÁNÍ markantů, nikoli o jejich odevzdávání.
Zkuste si představit systém takto:
1x měsíčně, spolu s hlášením o plnění plánu lovu přiveze myslivecký hospodář na ORP markanty (slecha). Pracovník státní správy po jejich kontrole odsouhlasí údaj uvedený v hlášení.Pro vyloučení opětovného použití (zneužití) makrantů je myslivecký hospodář, sám, vlastními, případně erárními nůžkami, znehodnotí odstřižením špiček. Kontrola a znehodnocení může proběhnout na parkovišti u ORP, aby se vyloučilo přenášení tam a zpět.
Po předložení, odsouhlasení a znehodnocení markantů je myslivecký hospodář odveze a zlikviduje stejným způsobem, jakým uživatelé honiteb běžně likvidují spárky, hlavy, případně deky či vývrhy ulovené zvěře. Ostatně ulovená zvěř je a zůstává majetkem uživatele honitby.
Tedy vícenáklady minimální, žádné odevzdávání na ORP (tudíž ani žádná "sranda nad zapáchajícími pytlíky v kancelářích úředníků"). Jaké markanty, (tedy v jakém stavu) si je hospodář přiveze, s takovými bude také on sám manipulovat.
A jistě není na škodu zdůraznit, proč se vůbec o markantech uvažuje. Je to proto, že zkrátka není možné věřit jen vykazovaným údajům. Vykázat lze v podstatě cokoli, tedy i nalhat. Právě z tohoto důvodu
byla u černé zvěře zavedena pírka.
Ano, dovedu připustit, že kontrolu splnění lovu lze nahradit nějakou jinou formou, bude-li dostatečně robustní, podobně levná a jednoduchá a bude-li ji možné velmi rychle zavést. Dosud však, kromě tezí, nebyly představeny žádné důvěryhodné detaily takového alternativního způsobu.
Odpovědět
Hu

Hunter

3.5.2021 12:13 Reaguje na
Takže dermoplastické preparáty trofejní zvěře teď budou bez slechů?
Odpovědět
JD

Jan Duda

4.5.2021 11:47 Reaguje na Hunter
Ale pochopitelně že ne...
Podobně jako je tomu např. u trofejí ulovených zahraničními hosty, kdy na výstavu stačí předložit fotografii, je možné nahradit markant fotografií i u dermoplastického preparátu, co říkáte? Ostatně pro nastolení rovnovážných (nyní normovaných) stavů zvěře s biologicky oprávněným poměrem pohlaví (zpravidla 1:1) je rozhodující lov zvěře holé, u níž je pořizování dermoplastických preparátů spíše vzácnou výjimkou.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.5.2021 13:03 Reaguje na Jan Duda
Ale jdte. Dělám doprovody na muflony, 95% ulovených beranů jde na dermoplastický preparát. Jak mám přesvědčit úředníka SSM, že ty fotky odpovídají lovu? Až mu tam uživatel honitby vysype nebo pošle do mailu 20 fotek, tak co? Kolik těch fotek mám pořídit od každého kusu? Kde se to dozvím? Je to někde zakotveno/specifikováno v nějakém legislativním předpisu/návrhu? Fotkx na OP nebo pas jsou jasně definovány. Tady to bude záležet na benevolenci úředníka? U holé zvěře odřezat slecha samozřejmě problém není.
Odpovědět
Hu

Hunter

4.5.2021 13:10 Reaguje na Hunter
A mimochodem, nějaká výstava mě vůbec nezajímá, účast není povinná. Zajímá mě plnění plánu lovu. Btw. holé (muflonky/muflončata) lovíme cca 2x tolik než beranů, právě kvůli dosažení poměru pohlaví a početních stavů.
Odpovědět
ML

Miroslav Linda

29.4.2021 09:04
Pane Michalisko jste lhář se snahou zákeřné manipulace. Za prvé se 40ha v pachtu z kterých vás vlastníci vypovídají, kdoví kolika vlastními a ještě v lukách a oboře která není obora ale farma kde se v močůvce topí dobytek a ne zvěř........... jste jen domkař a ne zemědělec. Hospodaříte v celé honitbě ve 4 což je opět trend nenažraných zbohatlíků neplnících plány lovu a ne mysliveckých spolků. To v jakém stavu máte dobytek a oplocení v "oboře" ukazuje že jste špatný myslivec. Tedy spíš bouchal ne myslivec.

Teď k Vašim lžím: 200 000 nájmu neplatí sponzor ale členi z rodinných rozpočtů tedy vlastní kapsy.
Kde jste vzal tu lež že dokud se nedávalo pírko bylo přes 60% nevyšetřeno?
Zároveň ta blbost jak převáží a neustále nakládá,vykládá a odřezává plombou...😂 Víte vy vůbec že plomba musí být uchovávána po dobu roku a to NEPORUŠENÁ? Nevíte, že.
Je mi 40 a jsem rád když kus dorvu k autu. Přestárlá populace jak píšete o myslivcích si jistě ráda zacvičí. Pominul li že systém bude mít spojitost GPS a datu🤦
Kafilerku nebude platit uživatel ale stát a proto se škubou. Ono to není ta blbost co jste napsal o 8kč/kg ale také 12kč/km!
ČMMJ nic s pírky neřeší opět lžete.


To je jen polovina článku plného lží a nesmyslů. Dále jsem to nezvládl číst. Tolik lží a úmyslných nepravd jsem v jediném článku ještě neviděl ani u Bláhy! Je to ostuda ekolistu že podobnou ubohost publikuje.
Odpovědět
DA

DAG

29.4.2021 09:25 Reaguje na Miroslav Linda
Dobrý den jen info. Neporušenou plombu musí člověk který z kus získal mít tři měsíce.
Nicméně i tři měsíce je dostatečná na to aby se zjistilo, že plomba je neporušená. Navíc se bude posuzovat stav prostředí, takže ta zvěř stejně bude muset být odlovena.
Odpovědět
ff

farmer farmer

29.4.2021 12:31 Reaguje na Miroslav Linda
To není "obora" ale špatně oplocený pozemek kde chátrá dřevěná budova ploty padají a zvířata se pohybují všude možně. Nejsem myslivec ale zemědělec a takto chovat zvířata je opravdu katastrofa
Odpovědět
Bořivoj Holínek

Bořivoj Holínek

29.4.2021 19:37
Po pozorném přečtení článku a diskuse pod ním konstatuji, že k diskusi se vyjadřovat považuji za ztrátu času i energie, protože zde již známí anonymní trollové z ní udělali to, co již mnohokrát - zasedání stranické skupiny před členskou schůzi MS v dobách ČMS, a to i přičiněním stávajícího předsedy ČMMJ.

K článku lze namítnout snad jen to, že některé nové úpravy právních předpisů autorovi unikly, avšak podstatu současné myslivosti v ČR podchytil takřka dokonale.
.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

30.4.2021 08:35
Můj dojem z článku před přečtením diskuze: Další vesnický bouchal a pseudomyslivec, co by rád bouchal víc než mu dnes současná legislativa a jeho osobní možnosti umožňuje.
Po přečtení diskuze vidím, že to i manipulátor a že zdánlivé argumenty v článku jsou překroucené polopravdy.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

30.4.2021 11:31 Reaguje na Radim Polášek
Jinak, co jsem se díval na fotky v článku, by mi nevadilo, kdyby se rozjel program cíleného odstraňování jelena Siky z našeho prostředí. Jelena Siku chápu jako invazivní druh, který přímo křížením poškozuje našeho původního jelena jako druh. Invazivnost vidím v tom, že jelen Sika se, na rozdíl od našeho jelena v zimě sdružuje v obrovské tlupy, které v místech, kde projdou, totáně ničí vegetaci.
V oborách by mi nevadil, ale ve volné přírodě mi vadí.
Odpovědět
Hu

Hunter

30.4.2021 12:52 Reaguje na Radim Polášek
Sika je problém hlavně vzhledem ke křížení s evropákem. Ty škody jsou lokálního charakteru. Ale nalijme si čistého vína, nějaká absolutní eradikace siky z volnosti je nemožná, stejně jako je nemožná eradikace z volnosti i jiných druhů (např. nutrie atd). Asi jediné, co je dosažitelné, je průběžná reukce početních stavů.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

1.5.2021 11:16
Jaj, tady se píchlo do mysliveckého hnízda - a je to hezky vidět :o)!
Nejsem myslivec atd., ale prakticky kamkoliv přijdu do lesa, tam jsou jasné známky přemnožení zvěře.
Někdo tady píše, že přemnožená zvěř není, protože takový hyne hlady (a co krmení, zemědělské plochy?). Podle mě je přemnožená zvěř taková, když brání lesu v přirozené obnově. Takže podívejte se v lese na malé buky či habry - to jsou bonsaje, ze kterých nikdy žádný strom nevyroste! Bylinný podrost, který by měl pokrývat v listnatých a smíšených lesích většinu plochy, prakticky chybí. Nově vysazované jedličky - nepřežívají.
Takže přemnoženo JE a ne, že ne!
Takže hospodaření JE špatně.
A mě tedy zajímají argumenty pro-mysliveckých přispěvatelů, PROČ?! A co tedy s tím, aby se situace zlepšila? Jak tedy obnovovat lesy zničené kůrovcem atd.?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.5.2021 14:57 Reaguje na Jindřich Duras
No vidíte pane Duras. Já zase chodím po lesích kde přirozené zmlazení a to hlavně buku či smrku není zase takovou vzácností. Opravdu má bylinný podrost pokrývat v listnatých a smíšených porostech většinu plochy? Bylinný podrost hledejte v první řadě tam kde má světlo a to bohudík na většině plochy již z podstaty výchovy hospodářského lesa není. No a jsou snad i další faktory které to ovlivňují. Znáte třeba výraz "nahé bučiny". Pro mě je vaše tvrzení že by bylinný podrost měl pokrývat většinu plochy listnatých a smíšených lesů nesmysl. Ano, i článek je plný nesmyslů, lží a polopravd a má v první řadě zdiskreditovat myslivost u lidí co o ni vědí hodně málo. Tedy co vědí asi přibližně to samé co víte vy. No a většina odpovědí v diskuzi směřuje právě na ty účelové lži. Mnoho lidí co se zajímá o praktickou stránku na rozdíl od vás ty nesmysly a lži v textu vidí.
Odpovědět
J

Jan Bidzilia

12.5.2021 16:13
Musím hrubě nesouhlasit s tímto příspěvkem.Panu Michaliskovi bych doporučil:
1. Přečíst si důkladně stávající ZoM.
2. Pokud mluví o přemnožené zvěři v lesích, tak se to rozhodně netýká převážné většiny honiteb.Určitě to není v polních honitbách.Ano může být někde přemnožená, ale na to si zadělaly LČR již při systému pronájmů lesních honiteb roce 2003. Znám lesní honitbu, kdy stávající pronájemce dal nabídku (honitba cca 600 ha). Přišli frajeři podnikatelé a dali nabídku 600000 Kč. Kdyby je dorovnal a honitbu získal (nijak atraktivní honitba) co by asi musel dělat, aby získal takovou částku na pronájem+provozní náklady?
3.Žádám pana Michalisku, aby zásadně nesrovnával povinnosti soukromně hospodařícího rolníka (hospodaří za účelem zisku) s výkonem práva myslivosti (zájmová činnost).Už nyní je těch povinností na to, že to je zájmová činnost myslím si už dost.
4. Jak by se u asi líbilo konstatování, že soukromně hospodařící rolníci vytvářejí šedou ekonomickou zónu prodejem svých výpěstků,což je některých případech pravda, ne však plošně, přesně tak, jako je to s tím údajným přemnožením zvěře.
5. Atd,atd,atd......
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist