https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/prvnich-10-minut-skoleni-o-nebezpecnosti-azbestu-se-lide-usmivaji-a-nechapou-v-cem-je-problem-rika-odbornik-z-undp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Prvních 10 minut školení o nebezpečnosti azbestu se lidé usmívají a nechápou, v čem je problém, říká odborník z UNDP

25.8.2023 10:15 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Erpewee / Depositphotos
„Proč jsme to nevěděli dřív? ptají se obyvatelé Ukrajiny, když pochopí, jak nebezpečný azbest je,“ pokračuje Denys Pavlovskij. Ukrajina totiž výrobky z azbestu používala ještě dlouho poté, co se prokázalo, že azbest způsobuje rakovinu a další nemoci. Zákaz výroby azbestu a prodeje nových výrobků se podařilo prosadit teprve loni. O tom, proč to tak dlouho trvalo a proč je to důležité zrovna během války, jsme si povídali s odborníkem UNDP na azbest Denysem Pavlovským.
 
Je azbest a jeho využití v ukrajinských budovách problém?

Ano.

Pro Ukrajinu je to opravdu složitá situace, protože máme velmi dlouhou historii využívání azbestu.

Denys Pavlovskij je odborníkem UNDP na azbest a vedoucím ukrajinské neziskové organizace Agentura pro chemickou bezpečnost. Jako zástupce ukrajinského nevládního sektoru spolupracuje s vládou na legislativě týkající se azbestu.
Denys Pavlovskij je odborníkem UNDP na azbest a vedoucím ukrajinské neziskové organizace Agentura pro chemickou bezpečnost. Jako zástupce ukrajinského nevládního sektoru spolupracuje s vládou na legislativě týkající se azbestu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Situace s azbestem na Ukrajině je stará více než 100 let, spojená s érou Sovětského svazu. A během těch 100 let se problémy nabalily jako sněhová koule. Na Ukrajině jsme dlouho neměli žádné alternativní materiály. Neměli jsme na výběr. A nevěděli jsme, že azbest je problém.

Proč se azbest řeší na Ukrajině právě teď?

Protože na Ukrajině je teď mnoho zničených budov. A z rozbitých střešních krytin a dalších azbestových materiálů unikají azbestová vlákna, která jsou silně karcinogenní. Kromě rakoviny způsobují další nemoci, jako je azbestóza nebo mesotheliom.

Pozitivní na této situaci je, že hodně azbestu je vázáno cementem. A to, co je pro zdraví nebezpečné, jsou uvolněná azbestová vlákna, specifická délkou a průměrem.

Četla jsem odhad, že cca 60 % budov na Ukrajině má střechu z azbestem vyztužené břidlice. Myslíte si, že to odpovídá?

Ne. Je to mnohem více.

Podle expertních odhadů je zhruba 75 % budov na Ukrajině pokryto materiály s obsahem azbestu. (Redakční poznámka: Podle jiných odhadů je to dokonce 90-95 %.) Azbestocementový materiál se s oblibou využíval i na ploty, je z něho vodovodní potrubí, používal se jako termoizolace u potrubí vedoucího teplo, používal se do podhledů, na chodníčky na zahrádkách...

Trosky domu se střechou z eternitu ve Velyke Vilshanytsii v březnu 2023.
Trosky domu se střechou z eternitu ve Velyke Vilshanytsii v březnu 2023.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

O nebezpečnosti azbestu se ví od konce 19. století. Jak to, že se na Ukrajině jeho používání zakázalo až loni?

Ukrajina aktivně bojovala za zákaz používání azbestu více než 15 let.

Proti zákazu byly ale stály obchodní zájmy, a tak se azbest dále využíval.

Co se tedy změnilo, že se Ukrajina začala problematikou azbestu zabývat?

Zásadním krokem pro zákaz azbestu byla asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou z roku 2014, kdy jsme začali harmonizovat naši legislativu s EU v různých oblastech včetně zdravotnictví. Součástí toho byl i zákaz používání azbestu a ochrana pracovníků, kteří s azbestem nakládají.

Azbestóza, onemocnění plic způsobené vdechováním azbestových vláken, která se ukládají v plicích (napravo).
Azbestóza, onemocnění plic způsobené vdechováním azbestových vláken, která se ukládají v plicích (napravo).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Ale podle mých informací bylo výroba a použití azbestu zakázáno až minulý rok?

Ano, prosadit zákaz trvalo dlouho. Ale 6. září 2022 Ukrajina přijala nový zákon, v němž mimo jiné zakazuje použití všech druhů azbestu při výrobě stavebních materiálů, včetně použití azbestu v průmyslu. A 1. října 2023 vstoupí tento nový zákon v platnost.

Měli jsme jednoroční přechodné období pro průmysl. Ale abych byl upřímný, nebylo to tak důležité, protože těchto stavebních materiálů jsme již neměli mnoho.

Na Ukrajině jsme v té době měli už jen jednu továrnu na zpracování azbestu.

Zákaz tedy ovlivnil jen jednu továrnu?

Od roku 1991, kdy Ukrajina hlasovala pro nezávislost, jsme měli 14 továren, které vyráběly azbestové produkty. Ale v roce 2021 jsme už měli jen jednu továrnu a 150 pracovníků, kteří se podíleli na výrobě.

Už od roku totiž 2014 mnozí výrobci pochopili, že musí vyrábět bezazbestové stavební materiály, protože se pro ně otevřel trh EU, kde je azbest zakázaný. A tak například Ivano-Frankivsk Cement vyráběl bezazbestové materiály a úspěšně je vyvážel do EU.

Továrna Ivano-Frankivsk Cement na Ukrajině se přeorientovala z výroby azbestocementových produktů na ty bez azbestu ještě před ruskou invazí. Motivací byla možnost obchodovat s EU.
Továrna Ivano-Frankivsk Cement na Ukrajině se přeorientovala z výroby azbestocementových produktů na ty bez azbestu ještě před ruskou invazí. Motivací byla možnost obchodovat s EU.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Znamená to, že na Ukrajině se od roku 2014 používalo málo azbestových výrobků?

Ne. Azbest se pořád ve velkém dovážel. Podle Státního statistického úřadu bylo od roku 2006 do roku 2016 na Ukrajinu dovezeno z Ruska a Kazachstánu zhruba 556 000 tun azbestu.

Myslíte si, že lidé na Ukrajině vědí, jak je azbest nebezpečný zdraví?

Ne. To říkám z vlastní zkušenosti lektora, který vede školení o azbestu pro obyčejné lidi z vesnic a malých měst.

Prvních 10 minut školení o nebezpečnosti azbestu se lidé usmívají, nechápou, co se jim snažím sdělit. Po 10–15 minutách začínají chápat. A na konci školení se mě ptají, jak je možné, že to nevěděli dříve.

Kde všude dnes člověk na azbest na Ukrajině narazí?

Kromě střech jsou z azbestocementových materiálů například vodovodní potrubí. Azbest se používal k izolaci teplovzdušného potrubí, je ale i v podhledech, v podlahách atd. Azbestové materiály byly také oblíbené mezi farmáři na stavbu kůlen, plotů a podobně.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Existuje také azbest v drobivé formě, který se smíchá s vodou a nastříká na materiály, které přicházejí do styku s teplem.

Je úspěch, že se nám podařilo zakázat výrobu azbestových materiálů, ale pořád máme spoustu staveb obsahujících azbest a spoustu odpadu s obsahem azbestu.

Co se tedy stane při bombardování?

Když bombardování zasáhne budovy, pak to způsobí hodně kontaminace prostředí azbestem. Azbestová vlákna lze extrahovat speciální technologií, ale je to velmi drahé a vyžaduje to speciální vybavení. A to nebude možné použít na celém území, kde se bojovalo. A to je pro Ukrajinu obrovský problém.

Jak naložit s troskami s obsahem azbestu?

Podle mezinárodních požadavků nelze tento odpad recyklovat, znovu použít, je možné ho pouze skládkovat.

Uložen musí být na skládce nebezpečného odpadu. Je potřeba ho pokrýt zeminou nebo domovním odpadem o mocnosti minimálně 75 centimetrů, lépe 1,5 metru.

To je hodně suti pro spoustu skládek…

Ano, přesně. Ale je možné mít ho na skládce v několika vrstvách proložených zeminou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jenže. Na Ukrajině je zatím povoleno používat tento materiál i pro stavbu silnic. UNDP to nedoporučuje, ale na Ukrajině je to doposud povoleno. To je další věc, na které musíme pracovat.

Máme také mezery v legislativě ohledně nebezpečných odpadů. Podle ukrajinské legislativy je zatím azbest zařazen do čtvrté třídy nebezpečnosti. Jako odpad z domácností. Pro práci s odpadem obsahujícím azbest není potřeba žádná zvláštní licence.

Takže zatímco ve výrobě je zakázán a považován za nebezpečný, není považován za nebezpečný jako odpad?

Ano.

Ale od letošního 9. července máme na Ukrajině nový rámcový zákon o nakládání s odpady. Ten to mění. Jenže nemůže být uveden do praxe, dokud pro něj nepřijmeme vyhlášky, které ho umožní použít. Musíme přijmout klasifikátor odpadů, který je bude třídit podle nebezpečnosti.

Podle tohoto klasifikátoru odpadu musí být azbest klasifikován jako nebezpečný odpad první nebo druhé třídy, což jsou nejnebezpečnější kategorie. Tento klasifikátor však není přijat. Je připraven, odsouhlasen vládou, ale nebyl doposud přijat parlamentem.

Také musíme bezpečně likvidovat azbest. K tomu potřebujeme přijmout licenční podmínky pro provádění ekonomických činností pro nakládání s nebezpečnými odpady. A také pravidla pro provoz čistíren odpadních vod.

To jsou tři hlavní body, které umožňují na národní úrovni harmonizovat ukrajinskou legislativu s legislativou EU. A umožní všem organizacím, které nyní působí na území Ukrajiny, pracovat bezpečně.

Tím myslím většinou národní organizaci. Mezinárodní organizace jako UNDP, WHO a Miyamoto International již používají nejlepší světové postupy. Vyvinuly i praktické pokyny pro nouzové opravy staveb a pořádají školení, jak zacházet s azbestem. Nemůžeme změnit naši historii spojenou s azbestem, ale můžeme změnit naši budoucnost s ním.

Takto azbestový odpad rozhodně skončit nemá. Měl by být bezpečně uložen na skládce. Nesmí se pálit ani s ním jinak manipulovat.
Takto azbestový odpad rozhodně skončit nemá. Měl by být bezpečně uložen na skládce. Nesmí se pálit ani s ním jinak manipulovat.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jak dlouho to podle vás může trvat?

Zhruba šest měsíců. To, co je teď potřeba udělat, je odpovědnost ministerstva životního prostředí.

Myslíte si, že nové normy budou platit při poválečné obnově Ukrajiny?

Já doufám, že ano. Měly by být zárukou toho, že demolice, stavby a rekonstrukce budou prováděny zodpovědně.

Kdy se projeví dopad současné kontaminace azbestem na lidské zdraví?

Za 30–40 let. Asi nejvíce bude znát v 50. a 60. letech 21. století.

Negativní vliv azbestu na zdraví je na Ukrajině obtížné zachytit, protože nemáme registr onkologických onemocnění. Oficiálně jsme tedy nezaregistrovali žádný případ profesionálního onemocnění souvisejícího s azbestem. Musíme provést změny ve zdravotnictví, abychom mohli výsledky negativního vlivu azbestu zaznamenávat.

Mnoho lidí na Ukrajině získává informace o své nemoci až ve 4. stádiu nemoci. Trvá desetiletí, než se projeví negativní dopady azbestu na zdraví.

Přestože je azbest klasifikován jako rakovinotvorná látka 1. třídy, latentní doba onemocnění je 30–40 let. Dělníka, který by pracoval v azbestovém průmyslu nepřetržitě po dobu třiceti let, je těžké najít. I proto, že práce s azbestem je převážně sezónní. Ale tím pádem dlouho trvalo vytvořit souvislost mezi nakládáním s azbestem a onemocněním dělníků.

Náš zdravotní ústav zatím neumí tato onemocnění vyhodnotit jako výsledky vlivu azbestu na zdraví.

Mnoho zdravotních problémů, které souvisely s azbestem, se vysvětlovalo jednoduše kouřením, například rakovina hrtanu.

Ale když říkáte, že materiál obsahující azbest je na 75 % střech, znamená to, že v každé oblasti zasažené raketou je kontaminace azbestem…

Přesně tak. Ale to je jen zastřešení. A co ploty? Vodovodní potrubí? Co izolace? A co topný systém?

Mnoho budov je kontaminováno materiálem obsahujícím azbest.

Majitelé soukromých domů se snaží své domy zbourat nebo opravit vlastními prostředky. To znamená s minimem peněz a ušetřit za výdaje na ochranné prostředky, pokud si vůbec uvědomují nebezpečnost azbestu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | amor7 / Depositphotos

Bude mít Ukrajina kapacitu toto vše nahradit? Jak dlouho to bude podle vás trvat?

Bez mezinárodní podpory nemá Ukrajina velkou šanci tento problém vyřešit.

Ivano-Frankivsk Cement začal vyrábět materiály bez azbestu ještě před plnou invazí. Jediný rozdíl byl v ceně. Bezazbestový materiál je o 10–15 % dražší. Mnoho lidí volilo materiály obsahující azbest, protože byly nejlevnější. Doplácejí na to teď ale vlastním zdravím.

Ale teď jsou všechny problémy zintenzivněné kvůli počtu zničených budov. Doufám, že na poválečné obnově Ukrajiny se bude podílet více mezinárodních organizací a mezinárodních podniků, které také budou používat osvědčené a bezpečné postupy při demolici a dekontaminaci území.

Historie boje za zákaz azbestu na Ukrajině

Prosadit na Ukrajině zákaz azbestu znamenalo bojovat s vlivnou rusko-kazachskou lobby, která se snažila ochránit své podnikání postavené na využívání chrysotilového azbestu. Z Ruska jsou to podniky Orenburg Minerals, z Kazachstánu Kostanai Minerals.

Právě Rusko je největším světovým producentem azbestu, v roce 2022 vyprodukovalo 700 000 tun, následováno Kazachstánem z 230 000 tunami. Oba jsou to sousedi Ukrajiny, a ta byla dlouho jedním z největších spotřebitelů azbestu.

V rámci boje o azbest se bojovalo i o veřejné povědomí o nebezpečnosti azbestu. Lobbisti říkali, že chrysotilový azbest je neškodný. Že je možné dát si ho na chleba jako máslo, sníst ho a nic se nestane. Za nebezpečný označovali jen amfibolový azbest, s nímž oni nepracují.

V rámci asociační dohody s EU v roce 2014 se ale Ukrajina zavázala prosadit zákaz azbestu a ochranu veřejného zdraví pracovníků. V roce 2017 ukrajinské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo nové hygienické normy, které zahrnovaly ochranu zdraví před negativními dopady azbestu při výrobě.

Jenže několik měsíců po přijetí těchto norem byly ministerstvem spravedlnosti zneplatněny. Podle informací z Ukrajiny si totiž rusko-kazašská lobby uvědomila, že by znamenaly konec jejich azbestového průmyslu v zemi. A vzhledem k vlivu, který tato lobby měla, se jí podařilo zneplatnění norem dosáhnout. To se odehrávalo za vlády Petra Porošenka.

Boj za zákaz azbestu ale pokračoval. Několika soudy o zmíněné hygienické normy, ale i tvorbou nového zákona, který zákaz azbestu konečně prosadil. Přijatý byl 6. září 2022, v platnost vstoupí v říjnu 2023.

Zákaz ovlivnil především dovoz azbestu. Do roku 2014 se většina azbestu na Ukrajinu dovezla z Ruska (65 %), po ruské agresi na Krymu se toto procento změnilo ve prospěch Kazachstánu, protože obchod s Ruskem byl zakázán. Pro Rusko to ale znamenalo, že jen použilo Kazachstán jako přepravní zastávku.

Podle ukrajinského ministerstva zdravotnictví bylo mezi lety 2006–2016 na Ukrajinu dovezeno 556 000 tun azbestu. Oficiální cestou. To ale zřejmě není přesný odhad množství dovezeného azbestu. Rusko i Kazachstán se ve snaze vyhnout se zdanění snažily dovážet určité množství azbestu neoficiálně. Přesné množství dovezeného azbestu tedy není známé. Tím pádem není ani jasné, jaké množství azbestových materiálů na Ukrajině je.


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RP

Radim Polášek

25.8.2023 09:40
Tak všechno by mělo být přiměřeně.
když se lidi nebezpečím azbestu přestraší, tak to je potom hlavně obrovský kšeft pro příslušné firmy.
Je ale fakt, že když nějaká raketa nebo granát zničí dům s azbestocementovým nebo betonovým materiálem, tak energií toho výbuchu se ten materiál hodně doslova rozemele a do ovzduší se tak dostane vysoké množství právě těch nebezpečných vláken. A v kombinaci s dlouhodobým vysokým stresem, který ti lidi tam zažívají, je to ještě mnohem nebezpečnější. To se projeví po pár letech po válce. A podle mých informací ta nebezpečnost azbestu začíná klesat už po 5 letech od ukončení kontaminace organismu azbestem a po nějakých 15 - 20 letech se stává malé.
Jinak bych řekl, že v článku je pár věcí "ztracených v překladu" z ukrajinštiny nebo ruštiny.
Třeba by mě zajímalo, co to je za materiál "azbestem vyztužená břidlice". Břidlice je přírodní kámen, ve kterém azbest není a nedá se do ní vložit. Materiál na střechu je azbestocementový nebo nověji vláknnocementový materiál nebo střešní tašky.
Vodovodní potrubí by se z azbestocementových materiálů dělalo asi těžko, tyto materiály jsou málo odolné na tlak, který ve vodovodním potrubí je, zvláště na jeho dynamické změny. Azbestocementové potrubí se ale běžně používá na odpadní vodu, kde tlak obvykle není. Spousta takového potrubí bude ve starších budovách určitě i u nás, dnes už často ve špatném technickém stavu.
Odpovědět
JC

Jitka Chmelová

25.8.2023 21:02 Reaguje na Radim Polášek
Ono se česky říká plastová břidlice, takže to jsou ty tvarovky, kladené jako břidlice přes sebe.
Odpovědět
LB

Lukas B.

26.8.2023 19:44 Reaguje na Radim Polášek
"azbestem vyztužená břidlice" se nedbale redigovaný strojový překlad. prostě vláknocementové šablony.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

25.8.2023 20:27
Nezpochybňuji jistou míru rizika, spojenou s azbestem. Nicméně si myslím, že práce v parném létě na střeše, v nějakém speciálním obleku, s respirátorem, dýchacím přístrojem a v holinkách, je jen šaškárna, za kterou si pak najatá firma nechá velmi dobře zaplatit.
Taky jsem měl kdysi na střeše šedivý eternit. Proto vím, že po letech do střechy nejen zatékalo, ale z povrchu těch šablon se uvolňovala šedá vlákna. Jako nějaké rozcupované nitě. Foukl vítr a některá ta vlákna odletěla, nebo je spláchnul déšť. Stejně tak, část uvolněného materiálu a usazeného prachu s popílkem, sebou vzal zledovatělý sníh, který při tání ze střechy sklouzl.
Pak, v polovině „devadesátek“, na opravu střechy nastoupili pokrývači. Lopatou ten eternit ze střechy strhli a sházeli do kontejneru, posbírali co spadlo vedle, zametli chodník a kontejner byl odvezen na skládku. Na půdě, po opravě střechy, zůstalo plno drobných úlomků eternitu a prachu. Něco se zametlo, se zbytkem si poradil vysavač a mokrý hadr.
No, v té době jsme ještě nebyli strašeni rakovinami a azbestová hysterie se ve společnosti ještě nezabydlela…
I když se na Ukrajině podařilo prosadit zákaz azbestu, platný prý až od října 2023 (!), mám za to, že tam teď řeší úplně jiné problémy, než je zdravotně bezpečná likvidace, po dlouhá desetiletí regulérně vyráběných a používaných stavebních výrobků a materiálů.
Odpovědět
JC

Jitka Chmelová

25.8.2023 21:11 Reaguje na Tonda Selektoda
Všichni kuřáci taky nedostanou rakovinu, mícháte statistiku s jednou, navíc neuzavřenou kauzou.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

25.8.2023 22:18 Reaguje na Jitka Chmelová
O statistice jsem nemluvil, ani se na ni neodvolával. Sdělil jsem svůj názor a osobní zkušenost.
A víte, že na počátku „devadesátek“ se dokonce prodávaly i barvy na eternit? To se na střeše šablony očistily od lišejníků a mechu drátěným kartáčem, zametly se a štětcem natřely. Pár let to vydrželo…
Odpovědět
JB

Jarda Bobr

29.8.2023 22:21 Reaguje na Tonda Selektoda
Tak to už nám určitě píšete z hrobu, účinky se projeví za 30 -40 let, sjou k dispozici statistiky postihující úmrtí lidí kteří s asbestem pracovali? Za mě přehnaný humbuk.
Odpovědět
jh

jaroslav hes

26.8.2023 09:18
Rakovinotvornost azbestu je nesmysl vymyšlený konkurencí v oboru pokrývačských a izolačních materiálů! Je to stejná lež jako tzv. mikroprach! Nepopírám, že MECHANICKÝM drážděním tkáně může dojít k rakovinnému bujení. Ale to dráždění musí být dlouhodobé- Latentní doba 30-40 let! Takže k ochraně před uvolněnými vlákny azbestu při práci s materiály které ho obsahují naprosto stačí obyčejná rouška nebo kus hadru přes nos a ústa! Zařazení azbestu mezi jedovaté materiály je kolosální PODVOD!!!!
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.8.2023 15:16
Na Ukrajině azbest, zde klimazměna -a džoby snů pro ty, co to budou "napravovat".
Zajímavý je rozdíl mezi zacházením se starými veřejnými budovami s azbestem nebo " podezřením na azbest" na západě. Do zdi v takové budově si s nadsázkou sami nesmíte ani zatlouct skobičku na obrázek, zkrátka nesahá se na ně, ale nebourají se, pokud vím. Na východě, v NDR např. naproti tomu bylo řešení zbourání a postavení nových budov těmi správnými firmami.
Odpovědět
sv

sv

26.8.2023 20:56 Reaguje na Jarka O.
Je ovšem zajímavé, jaroslave, že jiné "džoby snů" jako dotace burešovi za řepku a zákazy glyfosátu a GMO.
Odpovědět
sv

sv

26.8.2023 20:57 Reaguje na sv
tě až tak nezajímají.
Odpovědět
jh

jaroslav hes

28.8.2023 18:18 Reaguje na sv
Ano,nezajímají ! Protože dotace jdou ze státního rozpočtu a né z mojeho! A odtamtud by je stejně sebral někdo jiný třeba z Vaší milované pětikolky,nebo i Vy kdybyste se dostal k lizu! Takže nula od nuly pojde!Ale Já teď musel vypláznout desetitisíce za EKOLOGICKOU likvidaci eternitu ze střechy protože jinak bych nedostal stavební povolení na rekonstrukci kůlny(garáže)!
Odpovědět
sv

sv

30.8.2023 09:43 Reaguje na jaroslav hes
Ano , čtyřkolko známý jako burešova podržtaška, za prvé nechápeš psaný text spočívajíci v kritice toho, že jedna ekozlodějina vadí a druhá z jakýchsi záhadných důvodů nikoliv, a za druhé nechápeš, že dotování (burešovi) tzv. biosložky v palivech se v konečném důsledku projevuje i ve v ceně pro zákazníky, tedy i pro tebe.
Odpovědět
VB

Vladimír Bulka

19.5.2024 21:58
O problému existují tisíce vědeckých lékařských prací, v USA se už řeší snad třicet let, je to vážně potíž. Už nám na to umřeli dva kamarádi nekuřáci. Ale když jsem tenkrát před 23 lety nabízel analýzu azbestu, umím ji, z asi 100-200 oslovených firem měly zájem tak dvě.
Lidi na to kašlou, účinky se skutečně objeví až za dlouho.
On se azbest těží lacino - vyrubou hadec s chryzotilem v lomu, podrtí ho v drtiči a jede přes dopravní pás, nad kterým jsou vysavače, které vlákna odsají. Pak se jen pytluje a expeduje. Ložiska jsou třeba na Urale.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist