https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cz/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Jan Metzl: Jak rozetnout gordický uzel na cestě k přirozenému lesu?

9.4.2020
Foto: Martin Mach Ondřej / Ekolist.czCitace: Je těžko myslitelné vzdát se pěstování smrku, přinejmenším s výhledem půl století neztratí vůdčí pozici a není důvodu, aby mu byla upřena. Vysoké podíly nahodilých těžeb v nedávné minulosti se jednalo o relativně příznivý stav. Novinkou je ale poznání o přetrvávající vysoké ekonomické efektivnosti pěstování smrku. S touto dřevinou jsou z lesnického hlediska největší zkušenosti. Snížíme obmýtí smrku na 40-60 roků. Smrk má spokojenou existenci. Pakliže tam budou listnaté porosty, Praha bude plavat víc, než při povodních před pár lety. Vystoupení představitelů českého lesnictví na různých aktivech, seminářích a v lesnických periodikách svědčí o tom, že jsou zamrzlí ve smrkovém hospodářství lesa věkových tříd. Vedoucí lesnických institucí studovali v době normalizace, kdy jsme si chtěli podrobit přírodu a „poručit větru, dešti“ s funkčně integrovaným lesním hospodářstvím a s ekonomicky usměrněnou biocenózou. více
PR článek
Studánka „U cesty“ zpříjemní cestu na hrad Radyně

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí obnovila díky programu NET4GAS Blíž přírodě studánku „U cesty“, nacházející se u velmi vyhledávané turistické trasy na hrad Radyně na Plzeňsku. V rámci tohoto programu už se tak podařilo podobným způsobem obnovit a zastřešit již 10 studánek napříč Českou republikou.

Iva Nevečeřalová: Komunitou podporované zemědělství zažívá v době koronavirové boom

8.4.2020
Foto: kazoka / ShutterstockPandemie koronaviru uzavřela hranice národních států a odkryla tak mimo jiné zranitelnost současného nastavení globální potravinové politiky. Pokud by měl tento výjimečný stav trvat déle než několik měsíců, může být řadu lidí obtížné dostat se k celé řadě potravin, či je vůbec vypěstovat. více

Petr Svoboda: Proč je nařízení o plošném rozhazování přípravku STUTOX II nezákonné?

6.4.2020
Foto: Manuel R. / Wikimeda CommonsÚstřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský (Ústav) vydal v únoru tohoto roku nařízení, kterým povolil plošné rozhazování přípravku Stutox II na zemědělské pozemky v ČR za účelem hubení přemnoženého hraboše polního. Tento článek se zabývá právní stránkou tohoto nařízení a v rámci toho dvěma klíčovými otázkami. Za prvé, zda vydané nařízení bylo vydáno v souladu se zákonem. A za druhé, zda právě a jen na základě tohoto nařízení jsou dotčení vlastníci či uživatelé zemědělských pozemků bez dalšího oprávněni nechat rozhazovat Stutox II na své pozemky, anebo zda či v jakých případech k tomu potřebují (navíc) povolení výjimky ze zákazů zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. více

Martin Vrtiška: Česko může být velmocí čisté energie

5.4.2020
Foto: LianeM / ShutterstockVyužití biologického odpadu pro výrobu energie představuje moderní a efektivní přístup k obnovitelné energii. Česko v této oblasti disponuje velkým, ale zatím nevyužívaným potenciálem. více

Zdeněk Sobotka: Až se jednoho dne probudíme z koronavirového snu, budou zdraví a životní prostředí mít jinou hodnotu

4.4.2020
Foto: Jon Callas / FlickrPandemie ještě nekulminovala a lidé už se ptají, jaký svět bude po ní. Je to přirozené. Omezení snad jednou skončí, doufáme, ale bude život takový, na jaký jsme byli zvyklí. Téměř s jistotou se dá říct, že ne. Takže až se jednoho dne probudíme… více

Jiří Hlavenka: Pokles emisí CO2 jako vedlejší produkt koronavirové krize

3.4.2020
Foto:  Zdeňka Vítková / Ekolist.czAgentura Reuters zveřejnila zprávu, že kvůli koronaviru klesnou emise CO2 letošní rok o 5 %, což je nejvíc od druhé světové války. více

Milan Smrž: Nemůžeme zůstat natolik sobečtí, aby náš životní způsob byl tím posledním

3.4.2020
Foto:  B Tal / FlickrSoučasná pandemická krize je tvrdá, ale zdaleka není tou nejtvrdší a největší, jakou by mohla být, a ani tou nejničivější. Může se ale stát školou, trochu podle Nietzscheho: Co nás nezabije, to nás posílí. V rámci současné krize máme možnost si odzkoušet, jak se budeme vyrovnávat s dalšími krizemi, které velmi pravděpodobně budou následovat. Dozvíme se, zda jsme osobně i jako společnost na takové situace připraveni. více

Dana Balcarová: Ochrana přírody je stále mou prioritou, činnost výboru se nezastavila

2.4.2020
Foto: MEDIA WNET / Flickr Výbor pro životní prostředí ani přes nouzový stav nepřerušil svou činnost. Kromě legislativního procesu, do kterého spadá projednání horního zákona a vodního zákona, se Výbor životního prostředí zabýval financováním národních parků ČR a kauzou prodloužení těžby v polském dolu Turów. A také odstrašujícím případem právě probíhající „opravy“ koryta Srbického potoka na Domažlicku, na který mě upozornili zemědělci hospodařící na okolních pozemcích. více

Josef Duben: Měli bychom se bát přenosu COVID-19 na domácí mazlíčky?

2.4.2020
Foto: Free-Photos / pixabayChovatelé se často ptají, zdali je jejich pes, kočka, fretka, králík, papoušek a další zvířata v domácnostech v ohrožení infekcí novým koronavirem. Komora veterinárních lékařů České republiky a praktičtí veterinární lékaři bedlivě sledují vývoj v poznatcích o přenosech viróz ze zvířete na člověka a naopak. více

Petr Svoboda: Koronavirus jako vzkaz přírody lidstvu

1.4.2020
Ilustrační kresba: Yuri Samoilov / FlickrPři pohledu na šířící se pandemii koronaviru, postupné hroucení společností a ekonomik a narůstající nejistotu a zmatek poněkud zapadá klíčová otázka. Co je podstatou problému? Nejsou to mizerné hygienické podmínky na čínských tržištích, ani tamní despotický režim. Není to nedostatek roušek ani plicních ventilátorů ve státech EU. A není to ani otázka přístupu vlád při nařizování a vynucování karantény a dalších protiepidemických opatření. více
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 242 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist