https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danan-balcarova-jake-problemy-resortu-zemedelstvi-bych-resila-kdybych-byla-ministryni-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dana Balcarová: Jaké problémy resortu zemědělství bych řešila, kdybych byla ministryní zemědělství?

12.10.2020
Zdroj | Archiv Dany Balcarové
To je složitá otázka, na kterou existuje ještě složitější odpověď. Jsem si ale jistá tím, že bych k nalezení řešení nepotřebovala kouzelný proutek. Mnoho z těchto problémů se Piráti snaží řešit již nyní z pozice opozice. Klíčem k environmentálně šetrnému vedení resortu zemědělství je dialog nejen s odborníky, ale také s lidmi, kteří v naší krajině hospodaří a kterým jde o ochranu životního prostředí a krajiny. Inspiraci bych hledala i za hranicemi, kde existuje mnoho příkladů dobré praxe, v odborných materiálech OECD či Evropské komise. Ty jsou důležitým zdrojem znalostí, na jejichž tvorbě se podílejí týmy expertů z celého světa.
 

Jako tři největší environmentální problémy tohoto resortu vnímám: nastavení dotačního systému, zastaralý přístup k chovu hospodářských zvířat a převažující neudržitelné hospodaření v českých lesích. Tyto i další závažné problémy resortu bych řešila v společně s resortem životního prostředí.

Nastavení dotačního systému

České nastavení Společné zemědělské politiky EU je tristní ukázkou využití veřejných peněz k devastaci krajiny a vytváření miliardových zisků pro úzkou skupinu českých agrobaronů. Je třeba, aby veřejné peníze sloužily zájmům všech. Pokud dopustíme, aby nová společná zemědělská politika byla nastavena ve prospěch úzké oligarchii, promarníme obrovskou příležitost posílit odolnost české krajiny, zvýšit schopnost zadržení vody v krajině, snížení eroze, posílení biodiverzity a krajinného rázu a v neposlední řadě také nevyužijeme možnost podpory venkova, rodinných a ekologických farem a lidí, kteří zde chtějí žít.

Ráda bych se zaměřila na pomoc zemědělcům a jejich rodině stabilizovat rozpočet s ohledem na výkyvy cen na komoditních trzích, resp. s ohledem na neočekávatelné projevy počasí. Proto Piráti usilují o zastropování a degresivitu přímých plateb v závislosti na rozloze půdy. Velkou naději skrývají tzv. eko-schémata, která by měla být povinná pro členské státy, ale nepovinná pro zemědělce. Představa je taková, že si sám zemědělec zvolí, k jakým veřejným statkům přispěje a za to dostane odpovídající platbu. Bude nicméně třeba bedlivě sledovat proces nastavování podmínek pro platby ze Společné zemědělské politiky, abychom nedopadli jako v posledním programovém období. Ministerstvo zemědělství si zatím svoje vize využití evropských financí bedlivě střeží, což pro Piráty znamená zvýšení ostražitosti.

Dotace by měly být použity zejména na transformaci evropského zemědělství a potravinářství tak, aby mohla být naplněna evropská strategie Farm to Fork. Ta je součástí Zelené dohody pro Evropu a mimo jiné stanovuje 25% podíl ploch v režimu ekologického zemědělství, 50% redukci syntetických pesticidů a 25% redukci syntetických hnojiv do roku 2030. Principy této strategie jsou shrnuty v článku Z pole na vidličku: Blízké výzvy pro evropské zemědělce a krajinu.

Udržitelné chovy hospodářských zvířat

Piráti se dlouhodobě zasazují o zvyšování welfare hospodářských zvířat a nastavení Společné zemědělské politiky na podporu živočišné produkce, kam jdou nyní pouhé jednotky procent z balíku dotací, přestože evropské mantinely umožňují řádově více.

Kvalitní živočišná produkce je klíčová k zajištění skutečného a udržitelného zemědělství, jelikož vedlejším, a zároveň klíčovým, produktem jsou statková hnojiva. Ta pomáhají navracet do půdy organickou hmotu, zvyšují půdní úrodnost, omezují erozi a podporují zadržování vody. Podpora extenzivního chovu hospodářských zvířat by měla být nedílnou součástí reformy zemědělské politiky. Zaměřila bych se také na problematiku transportu živých hospodářských zvířat na velké vzdálenosti, která mnohdy probíhá pro zvířata za velmi stresujících a nevyhovujících podmínek.

Řešila bych problém lesů jinak

A jak? S vědomím, že les není jen produkční plocha a prostředek zisků (nebo ztrát) vlastníků. S vědomím, že lesy mají velmi významné funkce rekreační a ekologické a je bezpochyby veřejným zájmem, aby byly schopny tyto funkce plnit v maximální míře.

V současné chvíli musí stát vlastníky lesů motivovat k tomu, aby od základu změnili svůj přístup k pěstování lesa. K tomu je ale nutné, aby přístup změnilo i samotné Ministerstvo zemědělství. Pokud půjde resort vzorem a bude vlastníky lesů pozitivně motivovat, výsledkem budou zdravé, pestré a odolné lesní porosty, které budou mimo výše uvedeného schopny i generovat zisk.

Piráti jsou politickou stranou, která má své rozhodnutí, vize a programové cíle vždy podloženy fakty a studiemi, za kterými stojí odborníci. Proto v tomto bodě odkazuji rovnou na výzvu Kácením české lesy nezachráníme, ve které nejvýznamnější čeští vědci a lesníci popisují, jak se vypořádat s mnoha problémy českých lesů. Za sebe dodávám, že příkladem by měl jít především největší vlastník lesů u nás, tedy český stát.

Představte si, že jste se na malou chvilku stal ministrem zemědělství a můžete mávnutím kouzelného proutku napravit tři největší environmentální problémy tohoto rezortu. Jaké změny byste vykouzlil a proč?

Přesně s takovým zadáním se Ekolist.cz obrátil na několik vybraných osobností s žádostí o komentář. Výzvu přijali:

Tomáš Kvítek (Jak jsem se na malou chvilku stal ministrem zemědělství s kouzelným proutkem)

Daniel Pitek (Co všechno bych změnil, kdybych byl ministrem zemědělství s kouzelným proutkem?)

Jaroslav Šebek (Kouzelným proutkem na všechno by měl být zdravý selský rozum).

Daniel Vondrouš (Napravit zemědělství musí jít i bez kouzel)

Vojtěch Kotecký (Naší krajině by pomohlo vyčarovat tři příšerně nudné věci)

Dana Balcarová (Jaké problémy resortu zemědělství bych řešila, kdybych byla ministryní zemědělství?)


reklama

 
foto - Balcarová Dana
Dana Balcarová
Autorka je předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí a členka Pirátů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

12.10.2020 10:39
Redukce 50% pesticidů. Eko-schémata. Ekologické zemědělství 25%. Extenzivní chov hospodářských zvířat. Vy radši nic neřešte a do ničeho se nepleťte. Nechápu lidi, co mohou volit spolek jako jsou Piráti.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

12.10.2020 12:47 Reaguje na pavel peregrin
Souhlasím s vámi. Problém je, že politika je snadno výdělečným resortem. A to v každé době. Pokud by paní Balcarová dokázala obhospodařovat ekologicky svoje pozemky o výměře do 4 ha. na které je propočet jedna pracovní síla. A to jak v relaci IP nebo eco, možná by své názory zmněnila. Podobně jako je zmněnil Stropa když skončil ve SZ, a čichl k zámecké přírodě.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

12.10.2020 11:23
No, dobře si paní Balcarová ty propagační materiály nastudovala. Ale na první přečtení je vidět, že o problematice zemědělství nemá nejmenší představu. Takový malý sumář frází.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.10.2020 12:10
Jako předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí je to možná milá a šarmantní paní.
Po odborné stránce nezbývá než souhlasit s výše uvedenými komentáři.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

12.10.2020 12:52
Možná by se paní Balcarové spíše vyplatilo pokukovat spíše po ministrování školství ,než zemědělství. Tam by asi tolik škody a chyb neudělala. A mišk má pod svým palcem i resort středoškolského vzdělání zemědělských a lesnických škol.
Odpovědět
BP

Bohdan Podlena

12.10.2020 13:30
musíme jen doufat že nebude ministryní zemědělství
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

12.10.2020 15:03
On by řešením byl návrat zemědělských družstev a celého systému řízení a péče státu o zemědělství, ale to z politických důvodů nejde, i když účelové zemědělské družstevnictví existovalo už za první republiky - družstevní lihovary, mlékarny, strojní družstva a podobně. Ovšem byla to družstva na dobrovolné bázi.
Dnes musí být všechno akciovkou, ale a.s. existují, podle zákona, pouze a výhradně za účelem tvorby zisku, nikoliv za nějakým jiným účelem, jako je třeba zásobování veřejnosti produkty (v případě JZD potravinami), zachování řemeslných znalostí a dovedností (v případě řemeslných družstev) a pod.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.10.2020 19:50
Každý národ strůjcem svého štěstí. Pokud budou lidé mudrovat po hospodách,
tak se vlády uchopí ti, kterých zvolí lidé ochotni zvednout zadky a jít
k volbám. Pak už může být těžké bycha honit a nezbude zase pouze než
po hospodách mudrovat a trpět. Je smutné, jak málo lidí je ochotno jít
volit a přitom se jedná o jejich život do budoucna.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist