https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-dlouhy-kanal-dol-mnoho-otazek-malo-odpovedi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Dlouhý: Kanál DOL - mnoho otázek, málo odpovědí

21.10.2020
Je to jen mlha?
Je to jen mlha?
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimeda Commons
Když jsem 1. října vložil na Facebookové stránky STUŽ návrh usnesení vlády k Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, tak měl tento příspěvek veliký ohlas a hodně lidí nevěřilo, že něco takového je vůbec možné a podezřívalo mne ze šíření nepravdivých zpráv. Dodatečně se mi omlouvali, když zjistili, že vláda zveřejněné usnesení přijala hned v pondělí 5. října. Zvládla to spolu s dalšími 30 body jednání ráno mezi 7. a 8. hodinou.
 

K dotyčnému usnesení vlády se zvedla velká série nesouhlasných hlasů, bylo vydáno nesouhlasné „Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, záporné stanovisko vydala také Komise životního prostředí AV ČR, ale vyšlo i mnoho článků v různých médiích – například Martin Rulík popsal v Deníku Referendum situaci slovy „Zastánci projektu se tu evidentně pouze snaží využít aktuální poptávky a prodat DOL v různých baleních současně“, významný ekonom Miroslav Zámečník pak charakterizoval první plánovaný úsek slovy „Pěstírna žampionů podél Odry“.

Někteří přátelé mne ubezpečovali, že se vůbec nic neděje, že vlastně byla jen vzata na vědomí Studie proveditelnosti a jinak že se stejně nic nepostaví, za příklad mi dávali plavební stupeň v Děčíně a další plánované vodní stavby, jejichž schvalování se táhne již desítky let a že 15 miliard Kč, plánovaných pro začátek – na realizaci prvních necelých 20 km z Ostravy na Polské hranice se nikdy neutratí, protože neprojde EIA atd.

Já osobně si myslím, že v inkriminovaném usnesení vlády je v současné době jeden závažný bod, který zní „...ukládá ministru dopravy… b) v rámci územní ochrany koridoru DOL iniciovat změnu vedení koridorů územní rezervy průplavního spojení dle výsledné varianty SP DOL, a to pro všechny tři uvažované větve.“ S ohledem na to, že Studie proveditelnosti významně změnila trasu koridoru, znamená to, že jednotlivým obcím, které mají tu smůlu, že se ocitly v trase tohoto díla, přibydou významná území, o kterých nebudou moci volně rozhodovat, znamená to zásahy do jejich územních plánů. A že se to opravdu starostům nelíbí, dali jasně vědět ve svém nesouhlasném memorandu, které vydali před rokem. A to považuji za asi největší problém tohoto usnesení vlády.

Nerad příliš spekuluji a ještě méně se zabývám konspiračními teoriemi, ale, s ohledem na další vývoj situace, názor, že schválení usnesení k DOL je ve skutečnosti pouze vypuštěním mlhy kolem dalších aktivit vlády, může mít dost racionální základ. Názor, že toto usnesení bylo ústupkem prezidentu Zemanovi za podepsání odvolání šéfa ÚOHS mi už připadá trochu za vlasy přitažený.

Samozřejmě jsem si přečetl i pochvalné příspěvky, které říkají, jak je to moudré rozhodnutí – nebudu příliš komentovat velmi chaotické výkřiky hlavního protagonisty Studie proveditelnosti Jana Skalického, kterému by možná alespoň někdo mohl dát k přečtení drobnou radu o psaní s Caps Lock, ale můžete si přečíst například názor kapitána Štěpána Rusnáka.

I když mám technické vzdělání, nejsem rozhodně ani ekonom, ani odborník na vodní stavby a tak se snažím hledat argumenty pro a proti různým akcím a snažím se o to i v případě této stavby. I když se mi osobně, jako původně aktivnímu závodníkovi ve vodním slalomu o dost víc líbí přírodní řeky, mám určitě rád i vodní plochy tekoucí minimálně a měl jsem na kole možnost projezdit hodně kilometrů kolem různých vodních kanálů – v Rakousku, Německu, Francii, Švédsku i dalších zemích. Proto jsem se snažil dost podrobně přečíst předloženou Studii proveditelnosti. Po jejím prostudování mi ale v hlavě zůstalo ještě více otázek, než jsem ji začal číst. A možná se najdou lidé, kteří mi některé z těchto otázek pomohou odpovědět – uvedu zde jen některé z nich.

Jak je to vůbec s vypracováním studie proveditelnosti?

Samotná studie proveditelnosti byla vypracována zcela jasně firmami a jednotlivci, kteří mají jasný zájem na stavbě tohoto díla v čele s akciovou společností Hydroprojekt, investorem má být ale Česká republika. Ve studii jsem nenašel nikde, že by studie prošla jakoukoliv oponenturou – ano, jistou oponenturou by mělo být mezirezortní připomínkové řízení. Je tento postup při investování veřejných prostředků normální? Proč nebyla vypracována nezávislá oponentura, jak požaduje ve svém usnesení Senát Parlamentu ČR?

Jaký stav vlastně Studie proveditelnosti posuzuje?

Když pročítám celou studii, tak mi připadá, že vůbec nebere v úvahu současný vývoj opatření ke zmírnění klimatické změny – závazek EU k uhlíkové neutralitě do roku 2050, tedy do doby těsně po teoretickém otevření vodního koridoru. Možnost, že by lodě jezdily na elektrický pohon ve studii zmiňovány jsou, ale vůbec tam nevidím úvahy o vynuceném snížení emisí silniční dopravy – v roce 2050 bude zjevně většina nákladní silniční dopravy poháněna buď elektřinou (na dálnicích), či vodíkem. Přitom snižování skleníkových plynů je jeden z hlavních ekonomických argumentů. Přehlédl jsem něco?

Jak je to s vlivem jednotlivých módu dopravy na klima v roce 2050?

Pokud se podívám do vlastní studie, tak porovnání produkce CO2 jednotlivých módů dopravy najdu na straně 25. Zde ale kupodivu je deklarováno, že vnitrozemská plavba má přibližně 5 krát vyšší měrnou produkci CO2, než doprava železniční a naopak 5 krát nižší měrné emise, než doprava silniční. Ale to je popisována současná situace, v roce 2050 budou zjevně tyto poměry zcela jiné (a vůbec nevylučuji, že by nad kanálem mohlo vést elektrické vedení a měrná produkce CO2 lodí by se mohla přiblížit hodnotám v železniční dopravě). Jaký je pak důvod přesouvat dopravu z želenice na lodě? Kde dělám ve svých úvahách chybu?

Čím bude koridor D-O-L tak odlišný od existujícího kanálu Rýn – Mohan – Dunaj

Kanál Rýn – Mohan – Dunaj je, dle Studie proveditelnosti, postaven s kapacitou 14,2 až 18 mil. tun za rok. Nižší kapacita pro lodě je dána omezením pro lodě na Mohanu. Reálné využití tohoto kanálu je však výrazně nižší – maxima dosáhlo v roce 2000, kdy zde bylo přepraveno 10 mil. tun zboží a od té doby přepravní výkony klesají, v roce 2018 bylo přepraveno pouhých 2,1 mil. tun. Ve Studii proveditelnosti se počítá prakticky s plným vytížením koridoru – tedy více než 30 mil. tun za rok a většina ekonomických parametrů je závislá na objemu přepravy. Co nám dává optimismus, že opravdu bude takové množství zboží přepraveno? Jak se s touto úvahou slučuje předpoklad v Matici rizik (strana 168 Studie), že riziko odchylky reálného vývoje poptávky od plánovaného je označeno jako „nízké“? Zvláště v době, kdy celá EU mluví o cirkulární ekonomice, o snižování potřeb na přepravu atd.

Jsou opravdu v analýze rizik uvedena všechna rizika?

Reálné fungování koridoru D-O-L je plně závislé minimálně na třech okolních státech – na Polsku, které se za současné politické situace tváří relativně příznivě, na Německu, které, jak uvádí i Studie omítá splavnění Labe v parametrech třídy Vb a na Slovensku. Při diskusi se svými slovenskými kolegy se setkávám pouze s údivem, všichni jsou přesvědčeni, že tento projekt je už dávno pohřbený. Neměli bychom náhodou uzavřít napřed závaznou smlouvu s každým z okolních států a pak teprve investovat peníze do dalších studií, do procesu SEA, EIA atd.?

Tunely

To co mne jako technika zaujalo, jsou průplavní tunely – především v Labské větvi. Tam se počítá se dvěma dvojicemi tunelů o délce přes přes 11 km a jednou dvojicí tunelů o délce přes 6 km. Tunel Blanka v Praze je také dvojice tunelů, má délku 5,5 km a má průřez 119 m2 v částech, kde jsou dva jízdní pruhy a 179 m2 v částech, kde jsou tři jízdní pruhy. Plánovaná plocha výrubu tunelů v koridoru je 294 m2. Tunel Blanka stál nakonec 45 mld. Kč. Jaká je reálná cena těchto plánovaných průplavních tunelů? Druhá otázka je – vím, že stavaři jsou šikovní, ale přeci jen – existují někde na světě tunely podobných parametrů?

Otázek by bylo daleko více, ale možná by bylo zajímavé, kdybychom dostali odpověď alespoň na tyto, celkem velmi konkrétní otázky.


reklama

 
foto - Dlouhý Jiří
Jiří Dlouhý
Autor je výzkumník Centra pro otázky životního prostředí UK a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (23)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

21.10.2020 08:16
Celé toto téma je jasný podvod na obyvatele ČR a jeden obří tunel... první si nechá ministerstvo průmyslu vypracovat studii proveditelnosti od firem, které jsou v tomto tématu v absolutním střetu zájmů a ještě studii vyloženě vylžou (aby toho svinstva nebylo dost) a potom vláda v období největšího boomu covidu potutelně a bez jakékoliv diskuse přijme jedno usnesení a sama bez kohokoliv jiného a proti všem rozhodne něco, co je v podstatě podle úplně všech oborů (a to dokonce i ekonomů) naprostý nesmysl a totálně okatá prasárna.....

Takto okatě, bez servítek a totálně arogantně zaprodává tuto zemi jen Babiš... kam se na něho hrabou zločinci privatizačních podvodů a různé praktiky třeba dřívější ODS.....

Babiš nebo i Toman a Havlíček by měli být za své jednání postaveni před soud....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.10.2020 08:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Dočkejte času, na baiše je podáno už několik asi desítek trestních oznámení, některá jsou vyšetřena a dotažena do fáze soudní žaloby (třeba čapák). Navíc snad neusnuly ty dva rok staré audity EU o giga tunelech za 800 miliónů na evropské dotace.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
s tou vaší nanávistí k Babišovi jste trapní. Babiše nemusím - ale ta zarputilost závistivců je vážně neuvěřitelná.
Co jste dokázal, že voláte po soudech??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.10.2020 13:51
Nemá cenu se rozčilovat. Za rok jsou volby a ANO zůstane jako kůl v plotě.
To, že se někdo napakoval na stovkách mil.Kč přípravy, bude jediným skutečným pozůstatkem této halucinace o propojení DOL .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.10.2020 17:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já mám takovou obavu (doufám, že lichou), že východní struktury jsou u nás už tak důkladně domestikovány, že nás prostě nepustí. Když se podíváte na Ukrajinu i Bělorusko, dříve Čečensko nebo Gruzii, tak Rusy nějaké volby vůbec nezajímají.
Když si vzpomínám, jak byl zhyenizován pan Drahoš a s jakou úspěšností, tak mám obavu, že takhle dopadne každá významná opozice, až se bude lámat chleba. Ale věřím, že k tomu nedojde.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Dementní Drahoš se zhyenizoval sám. . . . nikoho k tou nepotřeboval
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

22.10.2020 08:15
Kontrolní otázečka: Proč by se to mělo budovat? (Doufám, že si nikdo nemyslí, že by se přepravovalo zboží po vodě. Dovedete si představit, že by třeba někdo posílal 100 tun chmele, z Žatce do Vídně, lodí?)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.10.2020 09:03 Reaguje na Plha z Kojčic
Nebude se nic budovat, nebojte. Pouze se budou čerpat miliardy na "přípravné práce".
Ty problémové jezy na Labi se řeší už asi 20 let, utratilo se asi 900 miliónů a ještě se nekoplo do země. Z důvodu neschpnosti státních ouředníků. A vadí to někomu?
Chce někdo po nich, aby ty peníze vrátili??
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

22.10.2020 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Dík za uklidňující odpověď. To se mi ulevilo. Takže se budou jenom cintat prostředky ze státního rozpočtu. Uf ;-)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

22.10.2020 11:53 Reaguje na Plha z Kojčic
Jde pouze o klasický státní organizovaný zločin nic víc, nic míň...

Ten tu byl i dřív, ale současná vláda ho rozjela ve velkém a vůbec se za něj nestydí... naopak, směje se nám všem do ksichtu :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 06:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nejhorší na tom ale je, že to lidem nevadí a ještě si nechali nakecat, že je to normální a v demokratckých zemích politici lžou a kradou úplně stejně, jak u nás.
Cílem je lidem znechutit celou demokracii a připavit je opět na totalitu pod ruským bičem.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak to je mi vás líto - že si nepamatuje tunely ČSSD, ODS. . . Je fascinující, že vám nevadí Kalouskovy církevní restituce, Schwarzenbergova Becherovka a daší a další. . . .
Je škoda, že jste sklerotický - kdybyste nebyl - nepsal byste takové hlouposti
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 06:26 Reaguje na Plha z Kojčic
Bohužel, takhle je to nastavené, takhle jsme si to zvolili. Pokud má stát řídit nepolitik s Mussoliniho heslem "stát řídit jako firmu", tak je tohle typické a velmi rozsáhle praktikované jednání.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:29 Reaguje na Pavel Hanzl
ach ta závist. . . . . jak je zaslepující
Odpovědět
MV

Martina Vránová

23.10.2020 10:50 Reaguje na Plha z Kojčic
Už jsem se tu u jednoho z mnoha článků o DOL ptala - a co by se jako mělo po té vodní cestě přepravovat? (Ale nemůžu ten článek najít, proto si nemůžu přečíst reakci). Vy jste navrhl 100 tun chmele.Což samozřejmě myslíte jako legraci a to je v pořádku. V TV jsem ale slyšela odpověď myšlenou vážně. Jakýsi vysoký činovník tam na tutéž otázku ohledně oderského úseku odpověděl, že tam se bude přece přepravovat uhlí a ocel!
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:26 Reaguje na Plha z Kojčic
Pokud nechceme vyhubit sami sebe odpady jedy, které vypouštíme, musíme udělat něco zásadně ekologického.
Jen krátkozrací zabedněnci si nevidí dál než na špičku nosu
Odpovědět

Petr Čech

22.10.2020 13:45
Jen by mě zajímalo, v které části mezi Ostravou - Svinovem a Bohumínem je řeka Odra přírodní, nezregulovaná?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.10.2020 09:33 Reaguje na Petr Čech
Samozřejmě nikde, ale to odpůrce stavby neznalé reality vůbec
nezajímá. Jim jde pouze o negaci z principu, protože to prosazuje
prezident a vláda. Prosazovat to jeho protikandidát a opozice,
tak budou sepisovat petice za okamžité zahájení této ekologické
stavby. Je to pouze uprděné pojetí demokracie, kdy neumí lidé
přenést přes srdce prohru a snaží se tak blokovat a negovat vše
co je dílem vlády. Jsem pouze zvědav na jejich činy po možném
vítězství, když se dají pod praporem antibabišismu dohromady. Ta
koalice bude mít jepičí život díky absenci původního důvodu a
výsledkem bude pouze chaos a nicnedělání.
Odpovědět
JD

Jiří Dlouhý

23.10.2020 10:08 Reaguje na Břetislav Machaček
K tomu co píše Petr Čech - nevím, na co reagujete, ale já nic takového nenapsal.
Jen dodatečná otázka: Proč splavnění do Ostravy nechce ani starost Ostravy, ani hejtman Moravskoslezského kraje? A ještě jedna - slíbilo někde Polsko závazně, že postaví 60 km nového umělého kanálu ve třídě Vb, na kterou chtějí stavět zastánci DOL těch 14 km (z toho 4 km) umělého kanálu od hranic do Ostravy? Opravdu chtějí Poláci zvýšit konkurenci svého průmyslu? Nebylo něco takového již se širokorozchodnou železnicí, kterou ve výsledku zařízli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.10.2020 21:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy musíte zpolitizovat úplně všechno, i čistě technickou otázku jakou je DOL. A technika i ekonomika říká, že je to blbost.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Děkuji - konečně někdo s chladnou hlavou
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

25.10.2020 19:21
Fascinují mě zaručeně seriózní rozbory, proč je DOL nesmysl, tunel atd. . . ozvali se i "antibabišovci" - o útocích na dotace ani nehovořím.
Zatím ale nikdo nepochopil geoolitický význam kanálu.
Všichni jsme si "tak nějak" zvykli na kamionovou dopravu, která naprosto neúměrně zatěžuje naše území i naše životní prostředí - a nechápeme, že ČR by se mohla stát tranzitní zemí aniž by si devastovala krajinu nákladní dopravou.
Krátkozrakost lidí je pochopitelná - ale že se jako slepci chovají "odborníci", kteří by měli mít nadčasové myšlení - to mě vážně znepokojuje.
Odpovědět
HH

Honza Honza

3.12.2022 07:57
fascinuje mě fanatický odpor ekologů k urč. činnostem, kdežto jiné jsou bezvýhradně podporovány i když jejich realizace je prakticky nemožná nebo finančně zničující. Že se zabere část krásné přírody? To každým velkým vodním dílem! Navíc se v něm usazují tuny toxického bahna, protože řeky jsou zamořeny. Že jsou lepší močály než rybníky? Rybník dává vodu i když je totální sucho a to i ev. močálům kolem. Může se z něj zalévat a bez vody všechno uschne.
Něco jiného je efektivita díla vůči vynaloženým financím. Nebudou-li po něm jezdit lodě jedna za druhou, nemá smysl! Že ho nahradí kamiony po dálnicích na elektropohon? Totální hloupost: kde vezmeme pro kamiony elektřinu?, z dalších 10 bloků atomových elektráren?, další úložiště jader. odpadu hlídané na 150 tisic let? To chcete, páni ekologové?
Výstavba kanálu, který nemá doložené využití, nemá zajištěný důvod a potřebu dopravy a který stojí miliardy korun je stejný tunel jako výroba modrého a šedého vodíku, extrémní podpora fotovoltaiky, když nemáme úložiště elektřiny přes zimu. Extrémní podpora elektrifikace, když většinu elektřiny budeme brát z atom. elektráren. Peníze bych přednostně věnoval do zavodnění krajiny.
Jinak kanály mají všechny vyspělé země, nikde je neruší, ale jejich využití se asi snižuje.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist