https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtech-pecka-klimaticke-omyly-petra-pokorneho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojtěch Pecka: Klimatické omyly Petra Pokorného

16.10.2023
Petr Pokorný na snímku z roku 2010.
Petr Pokorný na snímku z roku 2010.
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Petr Pokorný je významný český paleoekolog, který v médiích pravidelně zpochybňuje závažnost probíhající klimatické změny. Ve svých tvrzeních často oponuje klimatologickému výzkumu. Varování před klimatickou krizí pak dokonce obviňuje z politicky motivované manipulace. Zajímalo mě, do jaké míry jsou obvinění a pochybnosti Petra Pokorného legitimní. Podíval jsem se podrobněji na zdroje, o které své argumenty opírá. Našel jsem ale překvapivě velké množství omylů a v některých případech dokonce podvrhů, které jeho argumentům podtrhují nohy.
 
„Při nejlepší vůli nevím, proč by zrovna oteplování měl být tak velký problém,“ prohlásil paleoekolog Petr Pokorný v srpnovém rozhovoru pro iDNES.cz. Petr Pokorný je ředitel interdisciplinárního pracoviště Centrum pro teoretická studia (CTS) při Akademii věd a Univerzitě Karlově. Je odborníkem s úctyhodnou publikační činností v oboru paleoekologie, v Česku asi akademicky nejúspěšnější přírodní vědec, který takto vehementně zpochybňuje závažnost klimatické změny. O klimatické změně přitom až na výjimky nepíše odborné texty, ale věnuje se mu v přednáškách a rozhovorech pro veřejnost, či v prezentacích pro politiky.

Pokorného veřejná vyjádření zpochybňující závažnost klimatické změny opakovaně působí mediální senzace a je hojně citovaný v klimaskeptické scéně. Pokorný je zde prezentován jako skutečný nezkorumpovaný vědec, který stojí proti módní „politicky korektní“, respektive zmanipulované klimatologii. To rezonuje s tím, že Pokorný často zmiňuje, že oproti závěrům klimatického výzkumu „ve skutečnosti nevíme“ a problém je klimatický aktivismus, který je politicky motivovaný. Ten dokonce označuje za nebezpečný, protože má silnou „vůli k moci“ a nabízí „klamnou CO2 utopii“ nebo dokonce ve skutečnosti směřuje k zavedení diktatury. To jsou závažná obvinění. A jako taková by měla být velmi dobře podložená.

Vystoupení Petra Pokorného v Senátu po vydání sborníku „Musí být ekologie alarmistická“ politikem ODS Alexanderem Vondrou, kde měl Pokorný příspěvek
Vystoupení Petra Pokorného v Senátu po vydání sborníku „Musí být ekologie alarmistická“ politikem ODS Alexanderem Vondrou, kde měl Pokorný příspěvek
Zdroj | Senát

Jak to tedy je? Je skutečně globální oteplení bagatelní problém? Nebo je dokonce přínosné, jak o tom Pokorný mluví? V takovém případě by se mi značně ulevilo. Podíval jsem se proto na jeho argumentaci detailněji. Z čeho pramení klid Petra Pokorného?

Řekni, kde ty data jsou

Pokorný spíše než před globálním oteplením varuje před nástupem doby ledové. V roce 2017 během semináře v Poslanecké sněmovně dokonce tvrdil, že v době ledové již jsme. Účastníkům semináře prezentoval následující graf.

Foto | Javier / Climate Etc.

A komentoval ho následujícím způsobem „Co vidíme na horním grafu je vývoj teplot tak, jak je interpolujeme z mnoha různých zdrojů. Musíte mi věřit, že ty zdroje jsou spolehlivé. Nebo já aspoň tomu věřím.“

Poté popisuje modrofialovou křivku, která má popisovat změny orbitální dráhy a pěkně protíná černou křivku, která popisuje globální teploty za posledních 11 tisíc let. Pokorný dodává: „Tohle je velký trend. Možná je to trochu přehnané a laciné, ale já jsem přesvědčen a mám pro to i velmi detailní a mnohočetné důvody, že my jsme v podstatě na prahu nové ledové doby. A že už v ní v podstatě jsme. Momentálně. Byť se vám to zná divné, globální oteplování, ale silné oscilace směrem do tepla jsou potom kompenzovány na začátku každé ledové doby, [...] jsou pak kompenzovány ještě hlubšími ochlazovacími trendy.“

Jsme tedy skutečně v době ledové? Pojďme se podívat na výzkumy, na které se Pokorný odkazuje. Graf se odkazuje na práci Shauna Marcotta a kolektivu z roku 2013 publikované v časopisu Nature (v grafu popsané S. A. Marcott et al. 2013). Marcott a kolektiv jako první provedli rekonstrukci globálních teplot za období holocénu na základě 73 zdrojů v různých částech světa (tzv. proxy dat). Problém ovšem je, že takový graf ve zmiňované práci nenajdete a nenajdete ho ani v doplňujících materiálech. Co v ní ovšem najdete je graf, který vypadá úplně jinak. Postupné ochlazování v rámci holocénu končí prudkým a velmi rychlým růstem teploty.

Pokud se začteme do samotného textu, tak autoři tvrdí, že dekáda 2000—2009 byla podle jejich rekonstrukce teplejší než naprostá většina období v posledních 11 tisíci letech. Pokorný tedy ukazuje data, která byla upravena tak, aby budila opačný dojem. Odkud se ale tato úprava Marcottových dat vzala? Pokud se budete snažit dohledat zdroj, zjistíte, že zřejmě pochází z klimaskeptického webu Judith Curry, kde anonymní autor s nickem Javier originální graf Marcotta upravil tak, aby dle jeho názoru lépe odpovídal skutečnosti. Pokorný tedy se slovy „Musíte mi věřit, že ty zdroje jsou spolehlivé“ neodkazuje na vědeckou studii, jak by se mohlo zdát, ale na upravený graf anonymem z obskurního klimaskeptického blogu.

Katastrofální doba ledová

Na základě takto upraveného grafu potom Pokorný současné oteplování může prezentovat jenom jako drobnou oscilaci v našem sešupu do doby ledové. Originální data by se k něčemu takovému dala použít stěží. Pokorný přitom nezpochybňuje, že antropogenní emise skleníkových plynů oteplují planetu. To je podle něj vlastně absolutní jistota. Ale tvrdí, že oteplení nám přinese spíše výhody. Je to doba ledová, která by byla katastrofální. Paradoxní ale je, že dodává druhým dechem, že tu by mohlo odstartovat — právě oteplování! Tající voda z arktických ledovců by prý mohla zpomalit oceánské proudy, to zabránit přísunu oteplující vody do Arktidy, ta by se začala ochlazovat, začalo by růst množství ledu, to by odrazilo více energie do vesmíru, to by ochladilo Arktidu, ta by se začala ochlazovat… A voila, nová doba ledová je na světě. A ta by ovšem podle něj znamenala skutečnou katastrofu.

Ale pokud globální oteplování má schopnost spustit katastrofické ochlazení, co přesně nás má uklidňovat? To je pouze další starost navíc. Ledaže by lidský příspěvek k oteplování byl příliš malý na to, aby něco ovlivňoval. A to si Pokorný myslí. V současné době se oproti předindustrální době zvedla globální teplota zhruba o 1 °C. A Pokorný se domnívá, že podíl z lidmi přidaného CO2 je na současném oteplení pouze zhruba 0,2 °C. To je ovšem zlomek oproti tomu, co tvrdí klimatologický výzkum. Jak je tenhle nesoulad možný?

Domnívám se, že je to tím, že Pokorný uvažuje pouze jednoduchou fyziku prostého zvýšení CO2 v atmosféře. Problém je, že CO2 je jenom jednou ze složek klimatického systému a jeho vliv je násoben dalšími složkami. Jedním z vlivů, který působení CO2 násobí, je efekt vodní páry. Energie zachycená CO2 zvýší teplotu — a teplejší vzduch udrží více páry. Ta sama je přitom účinným skleníkovým plynem a zachytí více tepla, tudíž se oteplí více.

Klimatický výzkum tyto zpětné vazby zahrnuje. A dochází k závěru, že „klimatické působení“ nárůstu skleníkových plynů není 0,2 °C jak tvrdí Pokorný, ale více než pětinásobné. Dokonce větší než pozorované oteplování, protože ne-antropogenní (přírodní) vlivy v poslední době zřejmě působí spíše ochlazování.

Otepluje nás Slunce?

Výsledky tohoto výzkumu ale Pokorný ignoruje, místo toho posluchačstvu předestírá, že by za oteplováním mohla být změna orbitu Země kolem Slunce. To dokládá grafem, který údajně zobrazuje působení Slunce (jak ukazuje popisek grafu „solární climate forcing“). Na grafu vidíme, že se obě křivky skutečně poměrně dobře shodují.

Pokorného prezentace z přednášky uspořádané českým klubem skeptiků Sisyfos s názvem „Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí“ z 25. 10. 2019.
Pokorného prezentace z přednášky uspořádané českým klubem skeptiků Sisyfos s názvem „Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí“ z 25. 10. 2019.
Zdroj | LionTV

Jak je to ale možné? Měření příchozí energie ze Slunce ukazuje, že zhruba od roku 1960 množství příchozí energie ze Slunce mírně klesá. Pokorný bohužel nemá nikde uvedený zdroj grafu. Na prezentaci má sice uvedeného astrofyzika Henrika Svensmarka a obrázek jeho knihy „Chilling stars“ — ale v té knize žádný podobný graf není. Po dlouhém hledání jsem originální graf našel na webu Skeptical Science. Ten ale ukazuje něco naprosto jiného než Pokorný tvrdí. Ve skutečnosti ukazuje „sum of climate forcings“ tedy „součet klimatických vlivů“. V rámci článku jsou poté zobrazeny i jednotlivé složky klimatického systému — a zde je působení Slunce od 60. let skutečně ochlazující. Nenapadá mě jiné vysvětlení než to, že Pokorný si přeložil „sum“ (součet) jako „sun“ (Slunce). Takový překlad by sice nedával příliš velký smysl a nezáměrně by ho udělal zřejmě jenom někdo velmi nepozorný nebo s velmi špatnou angličtinou. Každopádně takový překlad znamená, že přeložená verze tvrdí naprostý opak toho, co originál.

Původní graf na webu Skeptical Science ukazuje souvislost globální teploty se všemi složkami klimatického působení (climate forcings). Role Slunce je přitom v posledních desetiletích ochlazující. Zdroj dat NASA GISS.
Původní graf na webu Skeptical Science ukazuje souvislost globální teploty se všemi složkami klimatického působení (climate forcings). Role Slunce je přitom v posledních desetiletích ochlazující. Zdroj dat NASA GISS.

Jednotlivé složky klimatického systému a jejich příspěvky ke změně klimatu. Vidíme, že vliv změn sluneční aktivity je oproti ostatním vlivům naprosto minimální, v posledních desetiletích dokonce ochlazující. Zdroj dat NASA GISS
Jednotlivé složky klimatického systému a jejich příspěvky ke změně klimatu. Vidíme, že vliv změn sluneční aktivity je oproti ostatním vlivům naprosto minimální, v posledních desetiletích dokonce ochlazující. Zdroj dat NASA GISS

Jak moc velké je současné oteplení?

Současný nárůst teploty je podle Pokorného prý sice jasný, nezpochybnitelný a měřitelný, ale prý není nijak výjimečný. „Pravda, dnes se otepluje poměrně rychle, ale během posledních 11 700 let se podobně rychle oteplovalo už několikrát. Tohle tvrzení není žádné rebelství, nýbrž většinový názor paleoklimatologů,“ říká Pokorný a jednou takovou paleoklimatologickou prací si pomáhá v řadě veřejných přednášek.

Na přednášce „Zpráva o stavu planety: Antropocén — věk lidí“, pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v roce 2020, tvrdí, že současné oteplení je nevýznamné a dokládá to grafem z webu Lunar Planner astrologa Nicka Anthonyho Fiorenzy. Web se zaměřuje na problematiku bioharmonie, posvátné vesmírné geometrie a jejich souvislosti s globálními změnami, stejně jako na spirituální problematiku pohybu planet a vztyčení „svatého kříže“. To by takový problém ale nebyl. Hlavní problém je, že graf ukazuje něco jiného než Pokorný tvrdí. Kde je problém?

Graf z Pokorného prezentace na přednášce „Zpráva o stavu planety
Graf z Pokorného prezentace na přednášce „Zpráva o stavu planety
Zdroj | Nick Anthony Fiorenza / Chart of Christian Dietrich Schönwiese

Především bod 0 s označením „Now“ (Nyní) dle mého neoznačuje současnost, jak bychom se mohli domnívat. Graf Fiorenzy je totiž upravenou verzí grafu z učebnice pro studenty, kterou napsal roku 1995 německý klimatolog Christian Dietrich Schönwiese. Odhad byl schematický a načrtnutý rukou pro hrubou představu. V tu dobu byl paleoklimatologický výzkum globální teploty v plenkách a odhad se opíral o analýzu ledovcového jádra vyřezaného mezi lety 1963—1966 v Grónsku poblíž vojenské základny Spojených států v Camp Century. Současné oteplování tam tedy zachyceno vůbec být nemohlo, protože se z velké části odehrálo po roce 1975. Zároveň také vypovídá především o poměrech v Grónsku, které se od zbytku světa mohly značně lišit.

Vypadá to tedy, že Fiorenza prostě vygumoval skoro 70 let, které shodou okolností ukazuje současné oteplení. Zajímavé je ale podívat se i na jeho předpověď. Fiorenza odhaduje mezi lety 2000—2014 konec teplého období a příchod mini-doby ledové. Podle Fiorenzy tedy mělo oteplení skončit před devíti lety a teď bychom si již skoro dekádu měli užívat nástup malé doby ledové. Posledních devět let je přitom nejteplejších v historii měření, letošní rok zároveň signalizuje dost šokující výkyv směrem k dalšímu oteplení.

Graf v Schönwieseho učebnici z roku 1995.
Graf v Schönwieseho učebnici z roku 1995.

Zajímavé také je, když se podíváme na originální verzi grafu. Ten totiž zahrnuje i předpokládaný vývoj, který Schönwiese označoval jako „antropogenní superteplé období“. To ovšem z Fiorenzy grafu zmizelo. A čím to je, že se Fiorenza a Schönwiese dávají tak zásadně odlišné výhledy? Domnívám se, že by to mohlo být proto, že Fiorenza není klimatolog, ani nemá podle dostupných informací žádnou příbuznou expertizu. Za to se aktivně zabývá astrologií a na jeho youtubovém kanálu se například dozvíte, že kvůli „Syntéze Venuše, Vesty a Hygiey, k níž dochází v průběhu retrográdní Venuše“ bychom měli přehodnotit své hodnoty a priority týkající se osobního zdraví. Schönwiese naopak klimatolog je a jeho projekce v zásadě platí.

Je třeba poznamenat, že manipulovaný Schönwieseho graf koluje několik desítek let internetovým prostorem v řadě různých obměn a vidíme ho používat řadu skupin, které šíří dezinformace o klimatu. Pokorný na přednášce pořádané Českým klubem skeptiků Sisyfos s názvem „Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí“ ukazuje jinou variantu tohoto grafu (tentokrát bez předpovědi budoucího ochlazení) a říká: „A teď si položíme otázku — a to je zásadní v podstatě — jestli je ta naše teplá doba, tahle fáze, jestli je bezprecedentní, co se týče amplitudy dosažený a co se týče rychlosti oteplování. Řeknu vám rovnou, že není a na to můžu vzít jed.“ A významně ukazuje na místo, kde „ta naše teplá doba“ ve skutečnosti chybí.

Pokorného prezentace z přednášky pořádané českým klubem skeptiků Sisyfos s názvem „Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí“ z 25. 10. 2019
Pokorného prezentace z přednášky pořádané českým klubem skeptiků Sisyfos s názvem „Současná klimatická změna v perspektivě posledních staletí“ z 25. 10. 2019
Zdroj | LionTV

Když nedávno vyšel sborník „Antropocén“, který editoval Petr Pokorný s Davidem Storchem, překvapivě se do 600 stránkové bichle o současném propojení přírody a společnosti nevešel nikdo se specificky klimatologickou expertizou. O antropogenním globálním oteplování se tam vlastně prakticky nedočtete, specificky klimatické změně se věnuje ve své kapitole pouze Václav Cílek (geolog) na ploše několika málo stran. Cílek ještě část o oteplování uvede tím, že se nebude zajímat o prognózy do budoucnosti, protože na sebe zbytečně „strhnou pozornost“. Již tak skoupý příspěvek o antropogenní klimatické změně je ještě doplněn vysvětlivkou Petra Pokorného, který končí tím, že současné oteplení není vlastně nijak neobvyklé.

Pokorného příspěvek doplňuje graf zobrazující proxy data z analýzy ledovcových jader v Grónsku z projektu GISP2. Žádné současné oteplování tam skutečně vidět není. Ono tam ale žádné být vidět nemůže. Data z GISP2 končí v roce 1855, v době kdy žádné globální oteplování neprobíhalo. To se bohužel nedozvíte z popisku grafu, kde časová osa je popsána tak, že budí dojem, že zahrnuje současnost. Ostatně, připomeňme, co říkal o datech z GISP2 Richard Alley, člověk, který na jejich tvorbě spolupracoval: „Používat data z GISP2 k argumentaci proti globálnímu oteplování je… No, hloupé, nebo zavádějící, nebo klamavé, nebo něco takového, ale určitě ne vědecky rozumné.”

Nicméně poněkud nepochopitelně ve sborníku o Antropocénu nenajdete žádný graf, který by ukazoval proměnu globální teploty antropocénního klimatu. Přitom výzkumů, které ho ukazují v dlouhodobém horizontu, je již několik. První rekonstrukci globálních teplot za celý holocén publikoval v Science roku 2013 již zmiňovaný Shaun Marcott a kolektiv. Ta se opírá o 73 druhů různých zdrojů dat pro rekonstrukci teploty z různých částí světa. Od té doby přibylo několik dalších výzkumů. Podívejme se na jednu z nejobsáhlejších rekonstrukcí globální teploty holocénu Matthew Osmana a kolektivu publikovaný v Nature před dvěma roky. Ten se už opírá o stovky zdrojů dat po celém světě.

Graf oteplení za posledních 24000 let na základě stovek proxy dat po celém světě.
Graf oteplení za posledních 24000 let na základě stovek proxy dat po celém světě.

Oproti pionýrskému Marcottově odhadu teplot zde vidíme dvě hlavní změny. Za prvé doba ledová byla zřejmě chladnější, za druhé první polovina holocénu nebyla zřejmě tak teplá, jak naznačovala Marcottova rekonstrukce. Nicméně i zde je vidět, že rychlost oteplení se vymyká dlouhodobé holocenní stabilitě. Ostatně takové bylo hlavní zjištění autorů: „Ukazujeme, že rozsah a rychlost oteplování za posledních 100 let daleko převyšuje rozsah a rychlost změn za posledních 24 000 let.“

Stav ledu

Tyto zdroje ale Pokorný ignoruje a očividně se fixuje na hledání náznaků vstupu do nové doby ledové. Pokud bychom radikálně neproměňovali atmosféru znečišťováním ohřívajícími plyny, tak bychom tam skutečně měli směřovat. Na základě proměny orbitu Země kolem Slunce, ale podle současného klimatologického výzkumu by se jednalo o nástup doby ledové pravděpodobně v horizontu desítek tisíc let. Pokorný ale už vidí náznaky příchozí doby ledové teď. Na veřejné zřejmě přednášce „Současná klimatické změna v perspektivě posledních staletí“ na Přírodovědecké fakultě UK v roce 2019 říká, že v Grónsku přes dramatické odtávání pobřežních oblastí, kterých byl sám svědkem, „‚paradoxně‛ přibývá ledu“. Dle satelitních měření přitom Grónsko souhrnně ztrácí v průměru 277 miliard tun ledu ročně z pevninských ledovců, stejně jako rapidně ubývá arktického mořského ledu. To přitom, zdá se, Pokorný ví. Později totiž sám říká, že „převažuje to odtávání“. Jak může převažovat odtávání a přibývat ledu? Nevím.

Podle Pokorného máme také od 60. let první náznaky, že některé kontinentální ledovce nabývají na objemu. Z monitoringu kryosféry přitom vyplývají odhady, že jen mezi lety 1994 a 2017 roztálo 28 000 miliard tun ledu. Na přehledné vizualizaci můžete vidět, že pevninské ledovce tají (ostatně jako všechny ostatní složky kryosféry). Co je ještě horší, tání se výrazně zrychluje — od roku 1994 do roku 2017 zrychlil o 57 procent — ze zhruba 800 miliard na 1200 miliard tun ročně. Ano, je možné, že některé ledovce nabývají na objemu. Nicméně to rozhodně nemění celkový trend.

Vizualizace úbytku světového ledu ze serveru Visual Capitalist. Zdroj dat : Slater, T. et al. „Review article : Earth’s ice imbalance” / The Cryosphere v roce 2021
Vizualizace úbytku světového ledu ze serveru Visual Capitalist. Zdroj dat : Slater, T. et al. „Review article : Earth’s ice imbalance” / The Cryosphere v roce 2021

Podobné omyly se v jeho vyjádřeních opakují překvapivě často. Například podle Pokorného jsme v regionu, kde se otepluje o 1 °C za století. Ve skutečnosti je rychlost oteplování dvojnásobná. V Jižní Africe se podle Pokorného zase oteplilo o 0,2 °C, ačkoliv je tam oteplení desetinásobné. Pokorný má také zvláštně sklon poměřovat odlišné typy dat. Běžně poměřuje globální teploty teplotami regionálními. Někdy například poměřuje globální oteplení s oteplením Evropy nebo dokonce jednotlivých měření v Grónsku nebo Kanadě. A ukazuje, že regionální změny byly běžně mnohem větší. Problém je, že lokální teploty se vždy mění výrazně více než teploty globální — často oteplení na jednom místě prostě znamená pouze ochlazení na jiném. Poměřovat globální změnu teploty lokálními záznamy tedy nedává příliš smysl.

Klid a modely

Na současném oteplování ovšem nejvíce zneklidňující není to, jak moc se oteplovalo v historii. Znepokojující je především rychlost oteplování v posledních dekádách a zejména té poslední. A také to, co očekávají klimatické modely v tomto století. Oteplujících skleníkových plynů totiž přibývá rekordní rychlostí (a to nikoliv jen CO2, ale také metanu a oxidů dusíku). Klimatické modelování se snaží spočítat, co se stane, pokud budeme nadále pokračovat se znečišťování atmosféry skleníkovými plyny. A dlouhodobě dochází k tomu, že nevyhnutelně musí dojít k velmi výrazné proměně globálního klimatu. Přes intenzivní výzkum se nepodařilo se najít žádný mechanismus, který by tak radikální změnu kompenzoval. V závislosti na tom, jak moc se promění složení atmosféry (jak moc budeme spalovat fosilní paliva), dochází ke scénářům oteplení středních hodnot mezi 1,5—5 °C do konce 21. století. To se nemusí zdát moc, dokud si neuvědomíme, že změna globálních teplot o 5 °C nás v podstatě odděluje od doby ledové. Většina predikcí klimatických modelů končí sice rokem 2100, ale tím pochopitelně naše budoucnost nekončí. Za další již změny do roku 2050 a vlastně i ty, co byly v posledních 10—20 letech, jsou značným varováním. A zároveň je klidně možné, že oteplování může být ještě větší. Graf níže ukazuje, jak taková změna vypadá v kontextu holocénu.

Porovnání historické rekonstrukce globálních teplot holocénu od Matthew Osmana z roku 2021 s výsledky klimatických modelování.
Porovnání historické rekonstrukce globálních teplot holocénu od Matthew Osmana z roku 2021 s výsledky klimatických modelování.
Zdroj | ArsTechnica

Pokorný přitom tvrdí, že pokud bude změna pokračovat, tak se skutečně bude jednat o bezprecedentní nárůst a měli bychom se jako lidstvo k takovému problému postavit čelem. Je zde jeden problém — v tu dobu s tím již nebudeme moci nic dělat. Uhlíkový rozpočet pro klimatickou stabilizaci je už téměř vyčerpán. Přitom výzkum v posledních desetiletích ukazuje, že klimatický systém je mnohem méně stabilní než se dříve předpokládalo. Další destabilizaci mohou způsobit procesy, které je dále zesílí. Z paleoklimatologického výzkumu víme, že existovaly prudké změny klimatu poměrně nedávno, ale neznáme příliš dobře jejich příčiny. A zároveň víme, že lidská civilizace vznikla v době holocénní (poměrně nezvyklé) stability. Jak bude společnost reagovat na takto prudké změny je otázka, protože se s nimi nikdy nesetkala.

Klimatické modely ukazují, že to je jenom klouzání po povrchu toho, co má přijít v následujících desetiletích, pokud nepřestaneme spalovat fosilní paliva. Je pro mě obtížné nebýt z takových analýz zneklidněný.

Pokorného ale tyto modely nezneklidňují. Proč? Protože klimatický systém je podle něj příliš složitý na to, aby byl popsatelný — je příliš komplexní a nelineární. A o klimatických modelech Pokorný doslova tvrdí: „Klimatické modely jsou lineární a jiné být nemůžou.“ To ale prostě a jednoduše není pravda. Klimatické modely jsou od svých počátků založené na nelineární matematice. Již numerické předpovědi počasí navrhnuté Vilhelmem Bjerknesem a později experimentálně počítané ručně Lewise Fry Richardsem z roku 1920 byly postaveny na nelineárních Navier-Stokesových rovnicích pro popis proudění kapalin. A ty se lineárními modely popsat nedají. Skoro bychom mohli Pokorného parafrázovat s tím, že „Klimatické modely jsou nelineární a jiné být nemůžou.“ Vyjádření, že klimatické modely „jsou lineární a jiné být nemůžou“ bohužel ukazuje, že Pokorný nemá byť úplně elementární přehled o klimatickém modelování.

To dále odhaluje v debatě Enviro meetup v Paralelní Polis v roce 2019. Zde Pokorný tvrdil, že klimatické modely nezahrnují celou řadu klíčových věcí, například vodní páru. O té prý ani nemáme data, abychom mohli výsledky modelů případně kontrolovat. Až na to, že klimatické modely působení vodní páry zahrnují — ostatně jinak by nemohly počítat tak zásadní věc, jako jsou srážky. To by dělalo předpověď počasí (která sdílí s klimatickými modely stejnou fyziku) dost nepoužitelnou. Další věc je, že data o koncentraci vodní páry k dispozici jsou — měří je meteorologické stanice, radiosondy nebo družice.

Zdá se tedy, že Pokorného výtky vůči klimatickým modelům se neopírají o jejich znalost. Tohle by prostě nemohl tvrdit, pokud by měl byť minimální povědomí o klimatickém modelování. Podle dalších Pokorného vyjádření to vypadá, že dává dohromady ad hoc různé pověry, za kterými se ale skrývá jakési hlubší přesvědčení o tom, že klimatický systém modelovat prostě nelze. Pokorný v rozhovoru pro iDNES.cz tvrdí: „Jde o termodynamickou rovnováhu celého zemského systému a ta je nesmírně složitá. Tak složitá, že její povaha dalece přesahuje aktuální možnosti našeho poznání. Mnoho neznámého se navíc ukrývá za vzájemnými interakcemi všech složek systému v kratším i dlouhém čase, napříč desetiletími a staletími. Chování takového systému se nedá předvídat. Krátkodobě ano, dlouhodobě ne. Spolehlivě nakonec víme téměř jenom to, že uvolňováním oxidu uhličitého z fosilních paliv naší planetě přitápíme. A k tomu máme povědomí ještě o několika málo dalších dílčích vlivech.“

Pokud je klimatický systém nepředvídatelný, dostupné klimatické modely musely zákonitě selhat. To se dá ovšem snadno ověřit. Použitelné klimatické modelování (jehož komponenty zahrnovaly fyzikálně významné části systému) existuje zhruba od poloviny 70. let. Máme tedy k dispozici simulace více než padesáti let, které můžeme porovnat se skutečností. A jaký je výsledek? Překvapivě přesný. V podstatě všechny modely již přes padesát let úspěšně popisují současný trend oteplení.

Takže i zde se Pokorný zcela prokazatelně mýlí. Podle něj se ovšem klimatické modely posledních padesát let trefují pouze proto, že jsme nenarazily na nějaký bod zlomu, který by měnil fungování celého systému. O tom, do jaké míry klimatické modely zohledňují body zlomu, se vede sáhodlouhá debata. Z mého pohledu to ale opět není nic uklidňujícího. Nemáme rozhodně žádný důvod domnívat se, že prudké, dalekosáhlé změny spojené s body zlomu v klimatickém systému budou nějakým způsobem příznivé. Právě proto bychom se měli snažit o rychlou stabilizaci úrovně skleníkových plynů, abychom nespustili nechtíc nějaký neznámý planetární mechanismus, o kterém zatím ani nevíme.

Víme totiž jistě, že rychlost nárůstu CO2 v atmosféře je zcela bezprecedentní v historii stovek tisíc, ale zřejmě milionů let. Naposledy byla taková koncentrace skleníkových plynů zřejmě v pliocénu před 3 miliony let. Hladina oceánů byla tehdy pravděpodobně o 15 metrů výš. A současný klimatologický výzkum ukazuje, že taková proměna nemůže nemít dalekosáhlé důsledky na klimatický systém.

Podobná koncentrace oxidu uhličitého nebyla v atmosféře minimálně po stovky tisíc, ale spíše jednotky milionů let. Zneklidňující je ovšem především rychlost jejich růstu.
Podobná koncentrace oxidu uhličitého nebyla v atmosféře minimálně po stovky tisíc, ale spíše jednotky milionů let. Zneklidňující je ovšem především rychlost jejich růstu.
Foto | Luthi, D., et al.. 2008; Etheridge, D.M., et al. 2010; Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record / NASA

Odpověď na otázku, proč by mělo být globální oteplování takový problém, přitom již zažíváme na vlastní kůži i v Česku. Kolaps smrkových monokultur způsobený suchem a teplotním stresem asi přehlédl málokdo. Stejně jako úporná vedra, zvýšená rizika požárů a nedostatek vody. Na řadu zemí ve světě přitom klimatická krize dopadá mnohem tíživěji. Z klimatického modelování vychází, že v následujících desetiletích míříme do klimaticky zcela odlišného světa než jaký tu po dobu existence civilizace byl. A zesílí celou řadu problémů, které pociťujeme již dnes. Horka k zalknutí. Nedostatek vody. Požáry v různých částech světa. Umírání korálových útesů. Destabilizace zemí, kde se přestává dát žít. Do budoucna by mohly miliardy lidí žít v prostředí, které je klimaticky ohrožuje. Prudké změny budou představovat tlak na sociální systémy, čímž riskujeme společenskou destabilizaci i ozbrojené konflikty. Projekce přitom ukazují, že to je pouze velmi mírná ukázka toho, co můžeme očekávat v následujících desetiletích. A prudkou destabilizací riskujeme celou řadu nepříjemných překvapení, protože chápání klimatického systému je přes všechny úspěchy klimatické vědy omezené.

Jak to, že prošly tyto chyby?

Když se podíváme na Pokorného argumenty, tak nacházíme skutečně zarážející množství očividně chybných tvrzení, odvolávání se na neaktuální zdroje, občas dokonce na podvrhy. Jak je to možné? Pokud se podíváme na skutečnou vědeckou práci Pokorného, tak přece vidíme obdivuhodnou publikační činnost. Nicméně zdá se, že tyto svoje výtky vůči klimatologii v odborné literatuře nepublikoval. A ve vědecké literatuře se riziko podobných omylů snižuje — procesem oponentury v oboru vzdělaného odborníka / odbornice (tzv. peer-review). Domnívám se tedy, že je to možné proto, že ve skutečnosti nebyly podrobeny fundované kritice v tématu vzdělaných oponentů. Chyby podobného charakteru by totiž téměř jistě někdo zachytil. Nicméně ve veřejné debatě Pokorný mluví s laiky, kteří důvěřují jeho autoritě a podobné chyby zachytit zpravidla nemohou.


reklama

 
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (102)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

16.10.2023 08:02
Autor si v mnohém odporuje. Například:
"Problém ovšem je, že takový graf ve zmiňované práci nenajdete a nenajdete ho ani v doplňujících materiálech. Co v ní ovšem najdete je graf, který vypadá úplně jinak". Ale oba grafy jsou v podstatě stejné.
"Ale pokud globální oteplování má schopnost spustit katastrofické ochlazení, co přesně nás má uklidňovat? To je pouze další starost navíc." Starost nestarost. Před každou dobou ledovou teploty narostly. Jaký je tedy autorův závěr? Neví?
No, za několik desetiletí uvidíme(uvidítete).
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 08:11
Pěkný článek. Na chyby Pokorného, pokud jde o klimatické modely, jsem už upozorňoval. Ten člověk zjevně nemá s modelováním čehokoli žádné zkušenosti, zřejmě si myslí, že každý model musí být lineární, protože si něco složitějšího asi nedovede představit. Prostě "nerozumím tomu, tak to neexistuje". U člověka, který ve svém oboru tolik publikuje, bych takové diletantství nečekal...
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 17:45 Reaguje na Ladislav Metelka
jiste, mate pravdu, nicmene p.Pokorný tuto svoji neznalost již uznává a je si ji vědom. zajímavý byl například jeho článek ve Vesmíru kde je klima modelováno retrográdně. možná Vás překvapí, že připouští i jiná vysvětlení nesouladu, než špatný model. uznávám, že neochotně-)
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.10.2023 08:27
pane Pecko, a není to jedno? nebo co jako vy jako osoba žijící na této planetě dokážete sám za sebe něco udělat v gesci toho, co tu píšete?
kecy jsou hezký, ale jsou o h.....
Vědci jsou vyděšenější, než kačeny ve výběhu se psem. Ta planeta tak funguje miliony let a nejednou příjdou vědci, kteří jsou vyděšení. Mě vaše míněno vědců ani nijak nezajímají, jsou to naprosto sekundární informace, pro každého je primární místo kde fyzicky žije a to dokáže za život nějak pobrat. Podle mého reálného pozorování v místě, kde žiju se horní hranice teploty nezvyšují, dokonce za poslední tři roky přibylo výrazněji deště. Jedná se často o monzuny. Z geologické minulosti vím, že pevninský ledovec zasahoval do severních oblastí ČR.
Vědci jsou zaměřeny na svoje grafy, lineárně zobrazující nějaké období, ale zapomínají, že Planeta Země je živoucí organismus. Vědecká práce je spíš točení kriminálního filmu u kterého se zapomíná na otřepané, že neporučíme větru dešti.
To, co se týká planety, vědci dokážou popsat až za tři roky. Země se vyvijí a vědci na to hystericky reagují. Vše má nějaký smysl a nějaký vývoj, ta příroda dělá pořád to samé miliardy let a teď to bude budit emoce? Je jasné, že v každém podnebním pásmu to bude jiné, protože Země není placatá, ale kulatá, tak je jasné, že není možné, aby v každé oblasti Země byly stejné reakce a jsme u toho, co vědci přehlíží, to, že určitě je zásadní regionalita, to, kde je poměr lesů a bezlesí. Vliv urbanismu na krajinu a vytváření tepelných ostrovů. Nejde asi popřít vliv fyzikálních vlastností a určitou logiku na oteplování míst jako je vliv na erozi půdy. To je náš problém. Nepoužíváme přírodní materiály, stavíme z kamene a železa a pak se divíme, že vytváříme tepelné ostrovy?
Co se týká nějaké péče o krajinu a udržitelnost výroby jsme totálně zblbli, vyrábíme mnoho nekvalitně a vytváříme obrovské množství odpadu.
NATOHLE NEPOTŘEBUJU ŽÁDNÉHO VĚDCE, ABY MI TOHLE SDĚLOVAL, TO JE VIDĚT.
Klima není problém Země, (která kvůli tomu nepřestane existovat), ale EGOISMU Homo sapiens, který se snaží vše ovládat a řídit a pak se začne divit, že se neděje něco podle jeho přání a to ke kategorie Vědec a politik, ti jsou nejvyděšenější a pak nastupuje tvrdý byznys. Z nějakého důvodu Byznys, který svoji jednoduchou rétoriku růstu neztrácí ovládá všechny tyto skupiny, až vytvořili digitalizaci aby dokázali ovládat masy v jednoho křesla v jedné kanceláři a lidské "facebookové" ( samozřejmě, těch sítí je víc) ovce jim to sežrali.
Generace "Z" svoje osobitý názory už nemají, zato mají mozek vypláchnutý digitalizací.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 08:39 Reaguje na Jaroslav Řezáč
No, zmiňujete vědce, ale evidentně nemáte ani páru, co a jak ti vědci dělají.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 09:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Hromada slov, ale význam jedno velké hnědé. :-)
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 16:51 Reaguje na Petr Eliáš
přečtěte si to prosím znovu a uvidíte, že reakce obsahuje kromě pochopitelného znechucení autora i mnoho pravdivých informací.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 09:23
P. Pokorný je studovaný přírodovědec, takže se o přírodu zajímá, ale to asi nic neznamená, je apriori špatný. I skoro 2000 přírodovědců, někteří s Nobelovou cenou, kteří varují před strašením se shořením Země, jsou ti špatní, nevědomí a nejsou partnery. Partnery klimatistů jsou záškolačka Gréta ověnčená titulem z náboženských věd, autor textu, který asi není přírodovědec, nebo politici jako Gutteres, který si dovoluje strašit nesmyslem, že Země bude hořet. To jsou partneři! Ti ví o přírodě všechno. Já si myslím, že o vývoji přírody ví všechno pánbuh, líbí se mi, že p. Pokorný to přiznává, a není normální, že se za pánybohy považují klimatici.
Závěr článku jsou tradiční nepravdy - o požárech, smrcích, korálových útesech ...
Mě by zajímalo, kolik ostrovů už zaniklo od té doby, co se straší zvýšením hladiny oceánů.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 09:35 Reaguje na Jarka O.
Kdo jsou, podle Vás, ti "klimatici"? Nic takového neznám...
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 09:59 Reaguje na Ladislav Metelka
Vzdělání nehraje roli, klimatik - člověk, který ví o klimatu víc než pánbůh. Z toho oznčení si nic nedělejte, vymýšlím si je podle nálady. Věděl byste, kolik ostrovů od 20. století zaniklo kvůli zvýšování hladiny oceánů?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 10:05 Reaguje na Jarka O.
No, při těch cca 20 cm asi žádný, ale to neznamená, že se to nestane. Jinak víc než pánbůh ví každý, protože pánbůh neexistuje. To je poněkud pofiderní míra znalostí...
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 10:21 Reaguje na Ladislav Metelka
:-) ojejej. Mně je jedno, jestli existuje. Nějaká síla ve vesmíru existuje, nevím jaká. Vy stejně chápete, jak jsem to myslela, a tak teda se Sokratem, jestli je vám milejší: Vim, že nic nevím. Potopením ostrovů byla strašená už moje máma na studiích někdy v 60.letech a furt nic, trvalými dešti a zimou se strašilo v 80. letech. Takže bych to viděla jak p. Pokorný. Hádáme se o vědu, ta by byla ok, ale význam má pro nás spíš ta politika GD, to je jiné kafe.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 10:36 Reaguje na Jarka O.
Ještě ale chybí informace, zda strašili vědci nebo sdělovací prostředky. Dnes taky máte každý rok předpovědi, jak tuhá bude zima - a ono furt nic...
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 11:03 Reaguje na Ladislav Metelka
Nevím, jestli jí to náhodou neříkali učitelé. Sdělovací prostředky nebo i filmaři to opravdu mají od vědců.
Zima se dá hádat podle jeřabin a cibule. Ale v mainstreamu byl článek o tom, že se vlivem El Nina možná zhroutí polární vír a nastanou kruté mrazy. Uvidíme.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.10.2023 16:21 Reaguje na Ladislav Metelka
Nie jo náhodou tak, že aj v 19. storočí stúpla hladina oceánov o 20cm?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

17.10.2023 21:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Já jsem vytvořil pro toto nový krásný termín....PODNEBNIK.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 09:55 Reaguje na Jarka O.
To je ten seznam ,,odborníků,, ze kterých se asi tak 3 věnují klimatologii? :D :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 09:59 Reaguje na Petr Eliáš
Jsou to přírodovědci, fyzici ...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 10:06 Reaguje na Jarka O.
Znám i u nás spoustu pořírodovědců a fyziků, kteří jsou v klimatologii naprostí diletanti.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 10:23 Reaguje na Ladislav Metelka
To jste psal i o p. Šálkovi, který jako meteorolog má ke klimatologii nejblíže. Takže opravdu klimatolog je "pánbůh"? A důveřujete také intuici? :-)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

16.10.2023 10:37 Reaguje na Jarka O.
Ano, Milan je výborný meteorolog, ale mizerný klimatolog. Měl by zůstat u toho, čemu rozumí...
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.10.2023 10:55 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak počasí je pro běžný život důležitější než průměrné klima planety. Pokud jde o to, že se prodlouží teplá sezóna, tak to nemusí znamenat prudké zvýšení teplot, teploty mohou být vyšší o desetinku stupně za desetiletí, stabilní, bez výkyvů. Čemu by to vadilo? Než se tedy zase jednou sníží.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

17.10.2023 09:11 Reaguje na Jarka O.
Desetinka stupně za desetiletí by nebyl až takový problém... Dnes jsou změny rychlejší a to problém je.
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 16:53 Reaguje na Ladislav Metelka
totéž se dá prohlásit o sociolozích jako je autor
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 10:26 Reaguje na Jarka O.
Jojo a jsou to jistě odborníci jako ti na té výzvě 500 vědců, kterou tu šermuje Vinkler. :D Tedy Klaus a Kalenda... :D :D
Odpovědět
RV

Richard Vacek

16.10.2023 09:52
Podstatné je, jestli pozitiva oteplení převažují nad negativy. A historie ukazuje, že ano.
Aktuálním problémem totiž není to, že jdeme do teplého období, ale že je v některých oblastech mnoho lidí.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.10.2023 13:11 Reaguje na Richard Vacek
Problém vyšší teploty souvisí s úbytkem vody, což v kombinaci s rostoucí světovou populací je smrtící. Navíc oteplování nezpochybnitelně znamená zvyšování hladiny oceánů a z toho plynoucí salinizace podzemních zásob vody, což v kombinaci s tim, že největší lidská sídla na planetě jsou na jejich pobřeží, je první z fatálních problémů plynoucích z globálního oteplování!
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 18:01 Reaguje na Pavel Karel
pokud úbytkem vody rozumíte sucho, je teplota jistě jednou z mnoha příčin. jinak je vyšší teplota příčinou vyšší vlhkosti v atmosféře, potažmo větších srážkových úhrnů.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.10.2023 00:35 Reaguje na jan bican
Teplejší vzduch zadržuje více vodní páry než ten studenější. Vodní páry, nikoliv vodních kapek. Z toho usuzuji, že vyšší teplota nemusí implikovat větší srážkové úhrny.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

17.10.2023 05:49 Reaguje na Majka Kletečková
Pokud bereme za fakt, že doba ledová je suchým obdobím s minimem srážek a doba meziledová je vlhkým obdobím s vysokými srážkami, vidíme, že s teplotou rostou srážky.
Ukazuje to už i 40 leté sledování srážek v Česku:
https://www.infodatasys.cz/climate/KlimaCR1961_2013.pdf
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.10.2023 22:19 Reaguje na Richard Vacek
Na https://www.infodatasys.cz/ je od stejného autora (Karla Matějky) 60leté sledování srážek v ČR (období od 1961 do 2020) a jeho závěrem je konstatování, že zatím co průměrné teploty vykazují vysoce signifikantní rostoucí trend, u úhrnů srážek se rostoucí trend nepodařilo statisticky prokázat. Jsou tam časové řady srážek i pro jednotlivé měsíce. Pro některé měsíce vychází lineární trend srážek kladný, pro některé měsíce záporný, ale vždy velmi malý a statisticky nevýznamný.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.10.2023 07:49 Reaguje na Majka Kletečková
Nic nového.
Odpovědět
jan bican

jan bican

17.10.2023 16:11 Reaguje na Majka Kletečková
diky konvekci stoupá obvykle vzduch spolu s vodní parou vzhuru kde je chladneji, na kondenzacnich jadrech nam vodní pára opět zkapalní (přičemž předá skupenské teplo, které odebrala ze zemského povrchu, do vyšších vrstev troposféry - čemuž co2 nezabrání, ani kdyby se rozkrájelo-), tato voda pak pochopitelně někde vypadne.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.10.2023 22:31 Reaguje na jan bican
I když v posledních desetiletích v ČR teplota roste, celkový roční úhrn srážek se v jednotlivých letech od sebe moc neliší. Projevuje se trend: prší méně často, ale když zaprší, tak čím dál častěji ve formě přívalových dešťů.
Odpovědět
jan bican

jan bican

18.10.2023 13:57 Reaguje na Majka Kletečková
k tomu vam doporucim, zde pohaněnou prednášku dr. pokorného v senátu, chybu tam nenajdete. v četnosti a množství srážek však máte v podstatě pravdu. jinak množství srážek spíš zavisí na teplotách a výparu východně od nás.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.10.2023 14:04 Reaguje na jan bican
Proč východně?
Odpovědět
jan bican

jan bican

18.10.2023 22:55 Reaguje na Ladislav Metelka
protoze jsem si poplet svetovy strany- samozrejme mate pravdu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

19.10.2023 09:29 Reaguje na jan bican
Zdaleka ne jen na tom...
Odpovědět
jan bican

jan bican

19.10.2023 15:51 Reaguje na Ladislav Metelka
přečetl jsem si rozhovor s Vámi https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/klimatolog-ladislav-metelka-lepsi-je-byt-opatrny a nelze tomu nic vytknout, jen jste na dnešní dobu plnou hysteriků poměrněvzdrženlivý-) tento článek se mj. opírá o rekonstrukci globálních teplot, bohužel se do něj nedostanu. nicméně jedna tabulka mě velice zaujala, na první pohled vypadá jako ztělesnění hesla pokud data odporují mým předpokladům - tím hůře pro data-) https://www.nature.com/articles/s41586-021-03984-4/figures/11
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

20.10.2023 13:10 Reaguje na jan bican
Tahle tabulka by si opravdu zaslouzila rozumny komentar i zde, at nemusime shanet ten clanek z Nature apod.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

16.10.2023 18:05 Reaguje na Pavel Karel
S růstem hladiny moří se lidé setkávali odjakživa. A někde to ani není růst hladiny, jako klesání pobřeží. Odhad je, že hladina stoupne o cca 40 cm za století. Vzhledem k tomu, že takových 100 let je i životnost staveb, není žádným problémem s tím počítat a nové stavby/sídla umisťovat tak, aby vyšší hladinou nebyla ohrožena. Alternativně jde realizovat přístup Holandska a na pobřeží stavět hráze.
Za předchozí doby meziledové byla hladina moří o 5 m výše, je velikášstvím myslet si, že něco takového dovedeme zvrátit.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

16.10.2023 11:29
Ochladit planetu je nanejvýš nutné. Ideální by byla opět malá doba ledová. Hlad, mor a války budou opět přínosem pro lidstvo a ekologii. Fuj s obdobím, kdy bylo tepleji než dnes.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 15:41 Reaguje na Michal Ukropec
Tak nám prosím ukaž, kdy bylo na Zemi tepleji a ostatní podmínky byly stejné jak dnes. ;)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.10.2023 16:37 Reaguje na Petr Eliáš
Holocén, ktorý predstavuje najnovších 10 200 rokov, sa vyznačoval niekoľkými výraznejšími výkyvmi klímy. Pred 10 200 rokmi nastúpilo intenzívne otepľovanie. Po tomto období došlo k ústupu pevninských ľadovcov. Súčasne s oteplením stúpalo aj množstvo zrážok. Už v prvej polovici staršieho Atlantika (asi pred 7500 až 6000 rokmi), kedy otepľujúca tendencia klímy vrcholila, môžeme predpokladať na našom území až o 70% viac zrážok ako je to v súčasnosti. Priemerné ročné teploty v miernych zemepisných šírkach boli o 2 až 3°C vyššie ako v súčasnosti. Súčasne s ústupom ľadovcov k severu sa aj subtropická oblasť vysokého tlaku vzduchu presunula viac na sever, čo spôsobilo, že značná časť dnešných suchých
oblastí mala vlhkejšiu klímu (napr. Sahara sa vyznačovala relatívne vlhkou klímou a bohatou flórou). V najteplejších polohách Podunajskej nížiny sa pohybovali priemerné ročné teploty až okolo 14°C (v súčasnosti okolo 10°C-11°C). Letá boli teplé, vlhké, zimy mierne s hojnými zrážkami. V mladšej časti atlantického obdobia (pred 6000 až 5000 rokmi) možno pozorovať celkové mierne ubúdanie množstva zrážok a mierny pokles teploty vzduchu. Obdobie Atlantika (pred 7500 až 5000 rokmi) sa všeobecne označuje ako klimatické optimum doby poľadovej. Teploty dosiahli holocénne maximum a vlhkostné pomery podnebia boli veľmi priaznivé pre všetky živé organizmy. Vývoj ľudskej spoločnosti bol tiež rýchlejší. Vznikali oblasti so súvislým osídlením, pričom ľudia sa začali venovať hlavne poľnohospodárstvu. Rozvinuli sa civilizácie v Egypte a Mezopotámii. V nasledujúcom období sa klimatické pomery menili niekoľkokrát, no v podstate s tendenciou k ochladzovaniu. Najchladnejším bolo obdobie 950 až 400 rokov pred Kristom. Na počiatku nášho letopočtu bola klíma podobná súčasnej klíme. V Strednej Amerike bolo okolo roku 800 po Kristovi dlhé obdobie sucha, ktoré pravdepodobne zapríčinilo zánik ríše Mayov. Výraznejšie oteplenie sa vyskytlo koncom prvého a počiatkom druhého tisícročia nášho
letopočtu (obdobie rokov 1000 – 1300 označujeme aj ako stredovekú teplú periódu).Priemerná ročná teplota vzduchu v Európe bola približne o 1°C vyššia ako v súčasnosti.
Ľadovce ustúpili do vysokých zemepisných šírok a začala kolonizácia Islandu, Grónska, kde bol úspešný chov dobytka. Priaznivé klimatické podmienky umožňovali Vikingom ďaleké
plavby, pričom sa dostali až do Ameriky. Už dávnejšie Rimania priniesli vinič do strednej Európy a Anglicka. V tomto období (na prelome tisícročí) sa vinič rozšíril ďalej do severného Nemecka a Litvy a Kelti začali s jeho pestovaním v Škótsku. zdroj: http://www.fyzickageografia.sk/geovedy/texty/melo.pdf
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 21:01 Reaguje na Vladimir Mertan
Ještě mu napiš aby tam doplnil zdroje a hodnoty pro globál. ;)
Odpovědět
jan bican

jan bican

21.10.2023 22:25 Reaguje na Petr Eliáš
globalni hodnoty nejsou prilis zajimave, uz jenom proto, ze v globalnich hodnotach zije pouze nemale mnozstvi alarmistu presunujicich se s nezanedbatelnou uhlikovou stopou po cele planete z kongresu na kongres. naprosta vetsina populace zije lokalne a Mertanuv popis holocenni evropy byl strucny a presny.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.10.2023 09:04 Reaguje na jan bican
Na konci som dal zdroj, takto sa to vyučuje na Vysokej škole, fyzická geografia RNDr. Marián Melo PhD.
Odpovědět
jan bican

jan bican

22.10.2023 10:29 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak nejak mi bylo jasne, ze jste to nevyzkoumal sam-) a pravdepodobne ani autor fyicke geografie, je nutne zkompilovat obrovske mnozstvi dat a vytvorit pokud mozno realny obraz dob minulych a zaroven byt ochoten prijmout zmenu pri predlozeni memu obrazu odporujicich dukazu. Temito dukazy vsak nemyslim matematicky modelovane klima minulosti, ktere na overena paleodata skutecne moc nesedi.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

23.10.2023 17:15 Reaguje na Petr Eliáš
Eemska medziľadová doba.
Ale o to nejde.
Ide o to, že klimatici prehnane strašia katastrofami. Tie katastrofy si ale človek spôsobuje sám, pretože stavia pri riekach, napriamuje ich, nič mokrade atď, atď.

Až sa dobre oteplia oceány a rekonfiguruje sa cirkulácia vzdchu, potom začne pršať viac v subtropických púšťach.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.10.2023 00:54 Reaguje na Michal Ukropec
„Ideální by byla opět malá doba ledová. Hlad, mor a války budou opět přínosem pro lidstvo a ekologii.“

Nejen malá doba ledová, i velké globální oteplení způsobí hlad a války. A velkou migraci lidí. Proti malé době ledové je nás víc o několik řádů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.10.2023 09:43 Reaguje na Majka Kletečková
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1996/cislo-8/destive-roky-1770-ndash-1772.html

Hladové roky 1770 – 1772 spadají na závěr desetiletého srážkově nadnormálního období, které začalo již na podzim r. 1762. Především v důsledku zvýšené srážkové činnosti, v některých letech ještě za součinnosti vleklých a tuhých zim, lze kromě roků 1764, 1765 a 1769 všechna léta tohoto období hodnotit, co se týče dosahovaných sklizní obilí a píce, jako roky vysoce až významně podnormální. Popišme si alespoň velice zkráceně sled agrometeorologických událostí, které v Čechách a na podstatné části Moravy rozhodujícím způsobem podmínily výnosové deprese zemědělských kultur, jež vyústily v nevídaný hladomor.
Odpovědět
Jakub Zelený

Jakub Zelený

16.10.2023 14:13
Zase klasická skvadra komentátorů, Jarka O, Vinkler, Vacek. Ti jsou snad najatí nebo se nuděj. Něšlo by tyhle bludology nějak označit vtipnými obrázky nebo dát do speciální sekce pro zasmátí?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

16.10.2023 14:48 Reaguje na Jakub Zelený
A co když jste naopak k zasmátí vy? Myslíte si, když mainstream něco neochvějně hlásá, že to musí být nutně pravda?
Odpovědět

Radek Čuda

18.10.2023 09:52 Reaguje na pavel peregrin
Navíc když se nejen v této souvislosti naskýtá otázka, co je to vlastně ten mainstream ... jestli názor skutečně převažující, nebo názor nejhlasitěji prezentovaný, kdy jeho zastánci navíc jednají dle "osvědčeného" ... Kdo není s námi, je proti nám.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.10.2023 07:04 Reaguje na Jakub Zelený
Být někým jako vy, člověkem nepolíbeným základy přírodopisu a sedícím v NGO, bych se nenavážela do ostatních s obviňováním z bludů, nudy a podplacenosti.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

16.10.2023 15:19
Tenhle clanek mel byt pred tydnem, to by mel daleko vetsi dopad na verejnost. Ted uz se ochladilo :) Vyvoj klimatu je slozita vec, kterou nepostihnete vagnim placanim typu typu "Pokorný uvažuje pouze jednoduchou fyziku prostého zvýšení CO2 v atmosféře. Problém je, že CO2 je jenom jednou ze složek klimatického systému a jeho vliv je násoben dalšími složkami. Jedním z vlivů, který působení CO2 násobí, je efekt vodní páry. Energie zachycená CO2 zvýší teplotu a teplejší vzduch udrží více páry. Ta sama je přitom účinným skleníkovým plynem a zachytí více tepla, tudíž se oteplí více. Klimatický výzkum tyto zpětné vazby zahrnuje. A dochází k závěru, že „klimatické působení“ nárůstu skleníkových plynů není 0,2 °C jak tvrdí Pokorný, ale více než pětinásobné. Dokonce větší než pozorované oteplování, protože ne-antropogenní (přírodní) vlivy v poslední době zřejmě působí spíše ochlazování"
Kreslit ruzne casti grafu ruznymi barvami od modre do cervene - to je hodne smesn y a manipulativni zvyk - a napriklad ten uplpne posledni graf nam sdeluje, ze pocet obyvatel Zemekoule je dnes nesoumeritelne vyssi nez v davne minulosti. Opravdu hluboke poznani.

Jak je to vlastne letos s morskym ledem v Arktide. Nejak uplne zmizely alarmisticke clanky minulych let na tohle tema.
A jak se zmeri, o kolik centimetru se zvysila prumerna hladina oceanu treba
za posledni rok? (Pozn. spojovat dva body primkou a tu primku pak delit na kousky - to umi i male dite a takova odpoved mne nezajima) Tohle by mne docela zajimalo. Clanky takoveho typu by byly zajimavejsi, nez tohle neustale, za posledni desetileti uz hodne vycichle straseni - akorat by vyzadovaly m.j. asi vic matematiky a fyziky, nez jsou zeleni verozvesti schopni stravit
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

16.10.2023 15:27 Reaguje na Miloš Zahradník
Ohledne tech cervenych barvicek jsem minil predposledni graf s temi ruznymi cervenymi scenari. Manipulativni graf slepeny z dvou casti uppne jineho meritka - k cemu takoveto maluvky. navic buhvijak "vystredovane" z buhvijakych dat. Nebylo by lepsi ukazat nejaka skutecna data - z Gronska, Antarktidy atd. ?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 15:40 Reaguje na Miloš Zahradník
Ale pane matematiku. Kdyby v článku bylo víc fyziky, tak byste stejně prskal, protože byste tomu nerozuměl. Kdybyste byl takový borec, jakého ze sebe děláte, tak to ,,strašení,, už dávno rozbijete. Bohužel - jediné co máte je blekotání. :)

A vyhledat si informace o Arktidě umí i malé dítě, jen nesmíte být líný pane matematiku. ;)

https://nsidc.org/arcticseaicenews/
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.10.2023 16:16 Reaguje na Petr Eliáš
Inak povedané od roku 2007 sa rozloha Arktického ľadu nemení a je nejakých 16 rokov prakticky rovnaká. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 20:50 Reaguje na Vladimir Mertan
No určitě, když ti to stačí aby jsi byl šťastný. :D
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.10.2023 21:33 Reaguje na Petr Eliáš
Píše sa v roku 2009
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/al-gore-arktida-moze-roztopit-pat-rokov
Najnovšie údaje podľa vyjadrenia vedcov naznačujú 75-percentnú možnosť, že celý ľad na severnom póle by sa v lete mohol roztopiť do piatich až siedmich rokov. Odborníci o tom v nedeľu oboznámili Gora, ktorý ich zistenia dnes tlmočil na konferencii v Kodani.
Gore získal Nobelovu cenu za mier za svoje úsilie v boji proti zmenám klímy.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

16.10.2023 16:29 Reaguje na Petr Eliáš
Ano, na Vami uvadene strance vidime,ze od roku 2006 stav ledu v Arktide vicemene stagnuje. Letos je paty nejnizsi v poslednim desetiletich (alarmiste by dodali v poslednim desetitisicileti :) ale vyrazne vyssi nez roku 2012. Nic moc zajimaveho pro bulvar. Kdyby podobne udaje platily treba pro velikost lidske populace, to by bylo neco pro hlasatele udrzitelneho rustu
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.10.2023 20:49 Reaguje na Miloš Zahradník
Komické. :D

1) Informací je tam daleko více než jen rozloha - ale ignorace je silnější, že? :D

2) A když si interval kapánek rozšířím, tak ta stagnace už tak krásná není, že? Vy jestli jste někdy viděl statistiku, tak já jsem čínský bůh srandy. :D
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

17.10.2023 09:00 Reaguje na Petr Eliáš
Zkuste pouzivat vice argumentu a mene smajliku. To co jsem napsal v te zprave samozrejme je, nijak jsem to nezkreslil. Statistika ma na rozdil od teorie pravdepodobnosti - a sireji vzato, matematiky - jednu zakladni nevyhodu totiz tu, ze ji casto pouzivaji lide, kteri tem zakladum, na kterych statistika je zalozena vubec nerozumi. Bohuzel, tohle je caste nejen napr. v medicine ale take hlavne v klimatologii...

Studenti se uci uz v prbnich rocnicich ze kazda matematicka veta ma nejake predpoklady, pri jejichz splneni plati - a nejsou li ty predpoklady splneny tak treba vubec neplati. Takove predpoklady ma i statistika mebo treba analoyza casovych rad, kde jsou vyvinuty jiste postupy (pocinaje temi nejprimitivnejsimi, "extrapolace" nejake posloupnosti dat urcitym typem krivek) davajici smysl pri spleni urcitych predpokladu (napr. o ne-zavislosti ci ne-korelovanosti nejakych velicin coz jsou presne matematicke pojmy s kterymi se uzivatele statistiky bohuzel mnohdy nedokazali seznamit - jejich matematicke schopnosti jsou prilis chabe. No a tyhle matematicke predpoklady na povahu prislusnych posloupnosti dat byvaji treba v pripade klimatickych dat spektakularnim zpusobem NEsplneny. Cili zadne gramotne pouziti statistiky v takovych situacich vlastne neni mozne/ Vysvetlujte tohle negramotum... Samozrejme, prikladat pravitko k nejake casove rade umi i male dite ale to jeste neni veda. Je to proste prikladani pravitka - nic vic - ale ani nic min samozrejme :) U toho pravitka by se nad tim jeste dalo mavnout rukou ale
uz treba prikladani nejakych "sofistikovanejsich" krivek jako polynomu - to byva spis jen kriklavy priklad absolutni matematicke negramotnosti tvurcu takovych grafu...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

17.10.2023 09:17 Reaguje na Miloš Zahradník
Máte tu výhodu, že si můžete dát podmínku "Mějme...". To v klimatologii nejde, tam se musí pracovat s daty, která máme. Ale mýlíte se v jednom - s klimatology hojně spolupracují i statistici. U nás i ve světě. Právě proto, že důsledky ne úplně přesného splněnéí podmínek dané metody je třeba analyzovat a vzít v úvahu při interpretaci výsledků.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.10.2023 09:59 Reaguje na Miloš Zahradník
Ale pane matematiku. Vy si pane matematiku sice hrajete na odborníka, ale předvádíte to, co té klimatologii vyčítáte. Vybíráte si jen to, co se vám hodí. ;)

Vřele vám pane matiku doporučuji se trochu dovzdělat. ;)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

17.10.2023 10:50 Reaguje na Petr Eliáš
Vadi Vam, ze pri pohledu na stav ledu v Arktide jsem zminil konkretne useky 2006 - 2013 a 2012 - 2023? Ja nikomu nebranim at si zvoli (k prikladani toho pravitka) treba interval 1996 - 2012 ale nesmi mi tvrdit, ze jeho volba je "vedecka" a moje nikoliv. Uznavam, ze lze k tomu grafu prilozit pravitko ruznymi zpusoby, uznavam ze napr. pri planovani valky v nastavajici zime na Ukrajine ma smysl spis pocitat s dalsi teplou zimou atd. ale takova informace resp. tedy rozhodnuti z ni plynouci - byt v tomto pripade jiste vojensky dulezite a majici netrivialni financni i jine dusledky - to
jeste neni zadna "vyssi klimatologie". Hlavne z takovychto grafu opravdu neplyne prakticky nic relevantniho pro to, jak budou vypadat zimy za par desitek let
Hadky na tohle tema mi prijdou naprosto zbytecne - za par desitek let nebudeme uz na svete nebo budeme mit uplne jine starosti. Me na soudobe politicke klimatologii drazdi prave ten naprosty upadek "vzdelavaci" funkce, kterou by prislusna veda mohla ve spolecnosti mit a nahrada potencialne velmi zajimave vedy - pokud by se oprostila od nesmyslne velikasskych cilu tupou ideologii. Je to jako by se astronomie - ktera uz pred 300 lety v pracich Newtona vyrazne prispela k rozvoji matematiky a fyziky - redukovala na denodenni straseni pred tim, jakou zkazu zpusobi planetka, ktera na nas v blizke budoucnosti urcite spadne pokud nenasmerujeme veskerou civilizaci na odvraceni teto udalosti
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

17.10.2023 10:53 Reaguje na Miloš Zahradník
Oprava preklepu: usek 2006-2023 a 2012 - 2023
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

17.10.2023 10:57 Reaguje na Miloš Zahradník
"Přikládání pravítek" může něco říci o minulosti, rozhodně ale neříká nic o budoucnosti. Scénáře budoucího vývoje nejsou extrapolací toho minulého.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

17.10.2023 11:27 Reaguje na Ladislav Metelka
A jak vznikaly ruzne ty "hokejky" z 90. let?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

17.10.2023 12:12 Reaguje na Miloš Zahradník
To není prognóza, to je zpracování vývoje teplot v minulosti z proxy dat
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.10.2023 18:47 Reaguje na Ladislav Metelka
Hokejka vzniká zlepením hodnôt nameraných v minulosti z proxy dát a meraní odčítaných z teplomerov. Práve Petr Pokorný upozorňuje na to, že takýto graf nie je správny.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

18.10.2023 07:47 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud jsou obě měření na sebe dobře navázána, OK to je.
Odpovědět
jan bican

jan bican

20.10.2023 18:38 Reaguje na Ladislav Metelka
pokud... a to je to oč zde běží, ona je vůbec otázka, zda lze ke grafu s rozlišením 100 let přilepit křivku s rozlišením 1 rok, měl bych ji převzorkoivat na rozlišení původního grafu čímž mi z ní zůstane bod z roku řekněmě 1970, v pitomosti přilepení současných globálních teplot včetně modelové předpovědi na 50 let ke křivce z antarktidy se doufám shodneme
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

20.10.2023 21:41 Reaguje na jan bican
Z hlediska matematiky lze grafy casovych rad kreslit ruznymi zpusoby. Stupnice casu byva pritom vetsinou linearni - maloktere procesy ve fyzice ma smysl formulovats jinak merenym casem. Ale budiz, treba v hydrodynamice to muze mit smysl treba pri studiu prechodovych jevu
pri dosahovani nadzvukove rychlosti, pri studiu kritickych jevu jako je fazovy prechod od kapaliny k plynu atd. Pak asi nekdy ma smysl
zvolit jinou nez linearni casovou stupnici. Leckde v prirodovede muze mit smysl napr. i logaritmictka stupnice (nejen pro prislusne veliciny zavisle na case ale klidne i pro samotny cas - kdyz treba jdeme ve
ve znazornovani nejakeho jevu do minulosti a ten uplynuly cas logaritmujeme. Proc ne, jde li o specialni zalezitosti treba v paleontologii (kde pak prvohory a ctvrtohory zabiraji stejne dlouhou casovou usecku) apod. Prilepit ale takhle brutalne ke grafu s jednim meritkem casu graf s druhym meritkem casu - takovou silenost si z vednich oboru tusim dovoluje pouze politicka klimatologie
Odpovědět
jan bican

jan bican

20.10.2023 18:28 Reaguje na Miloš Zahradník
tu zmínku o vodní páře musím přičíst autorovi k dobru, většina alarmistů se ji vyhýbá jako čert kříži. položme se na otázku, nestačila by sama vodní pára k dalšímu oteplení a tvorbě více vodní páry a dalšího oteplení? není pak vliv co2 pouhým pětinovým urychlením tohoto procesu?
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

21.10.2023 10:44 Reaguje na jan bican
Vodni para ma, na rozdil od CO_2 tu vlastnost ze pri nizsim tlaku a teplote se meni ve vodni kapky cimz se zcela meni/prevraci jeji ucinek na celkovou bilanci odrazeneho zareni Slunce a zemskeho povrchu. Pokud je mi znamo tak klimatologove poradne nevedi - je to velmi slozita otazka - jak vlastne celkove pusobi jednotlive druhy mraku v ruznych vyskach a hlavne nemaji prostredky, jak tu tvorbu ci naopak rozpousteni mraku dirigovat. Jednoduche matematicke modely ukazuji slozite chovani i v pritomnosti nekolik malo zpetnych vazeb a tady je tech zpetnych vazeb spousta - a navic neni poradne znamo, ktere jsou kladne a ktere zaporne. Jak v tehle slozite zmeti jevu zpusobene tim, ze vodni para si v atmosfere dela co ona chce a ne co ji porucime my, odlisit pusobeni dalsiho, mnohem mene duleziteho cinitele kterym jsou sklenikove plyny. Myslim, ze je zrejme ze tyhle slozite zalezitosti je obtizne nejak kvantifikovat. Staci se podivat dnes z okna - v tehle rijnove dobe nejsou meteorologicke modely schopny (na rozdil od prosince ale tam to neni vypocet modelu nybrz pouha zkusenost) spocitat, zda se ta dnesni nizka oblacnost rozpusti a kde. Cili celkova radiacni bilance ceske kotliny za den 21. 10 se asi kalkuluje docela obtizne s velkou nejistotou

Ja osobne jsem ale jinak samozrejme klimaticky uvedomely obcan takze nove auto, ktere jsem si pred casem koupil ma ciste bilou barvu :)
Odpovědět
jan bican

jan bican

21.10.2023 22:09 Reaguje na Miloš Zahradník
bez kondenzacnich jader by se vodni para zmenila pouze v prehratou vodni paru, ale to se nam na zemi moc nedeje. s vlivem ruzneho typu oblacnosti na albedo na jedne strane a uzavrenim radiačních oken na druhe strane mate pravdu. meteomodely jsou prima a umi moc, ale pri urcitem typu rozlozeni teplot a tlakovych poli maji problem, vetsinou v prechodnych obdobich a na zahrnuti zkusenosti (pravdepodobnosti) do modelu neni nic spatneho. U te radiacni bilance ceske kotliny o moc nejde, spise me zajima presnost satelitniho mereni teto bilance pro celou planetu. A auto mam taky bile, duvod byl, ze jine barvy byly za priplatek-)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

22.10.2023 09:13 Reaguje na jan bican
Jasne. Ja nemam problem kdyz zahrnou zkusenost treba do Aladina ktery pak vi, ze treba nad Jierkami bude prset i kdyz roznice dle kterych bezi globalni modely takoveto veci moc spocitat neumi (a navic jsou ty Jizerky pood jejich rozlisovaci schopnost - do "strev" Aladina nevidim ale jsem spis skeptik :) Zasadni rozdil proti klimatickym modelum je ze v meteorologii ma zkusenost velkou cenu - treba se nekdy bude pocasi predpovidat i tak, ze se sahne do archivu meteosituaci posledniho stoleti a vybere se situace nejpodobnejsi te aktualni) - zatimco v klimatologii - co se zmen klimatu tyce, ne co se odlisnosti typickeho pocasi v Praze versus na Labske boude - je nase zkusenost prazdna. Bude plnejsi za par milionu let az bude ten nas zaznam ruznych klimatu dostatecne bohaty
Bilou barvu auta mam z totoznych duvodu a k vcerejsimu brzkemu rozpusteni nizke oblacnosti jen dodam ze byl silny vitr coz tu delikatni balanci vodni pary kolem bodu kondenzace a vyparu prrvalcovalo :)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.10.2023 16:09
https://www.idnes.cz/xman/rozhovory/petr-sida-oteplovani-ochlazovani-klima-zmena-teplota-civilizace-geolog.A231004_143005_xman-rozhovory_albe Samozrejme Petr POkorný nie je jediný kacír. Koncenzus medzi geológmi aj paleológmi je taký, že dnešné oteplenie nie je v histórii Zeme ani v Holocéne ničím výnimočné.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

16.10.2023 16:17 Reaguje na Vladimir Mertan
No jo, No. Lidí je moc a nemají se kam odstěhovat, aniž by se vyvraždili. Má se Evropa klimatickým žalem zasebevraždit?
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.10.2023 08:53 Reaguje na Vladimir Mertan
geologové obecně tíhnou ke skepsi - už kvůli tomu, že aktuální interglaciál čili holocén je jeden z mnoha a že je to z pohledu geologického jen okamžik - ono sice těch zhruba 10.000 let před kristem naši předci někde běhali za mamuty a připadá nám to strašně dávno, ale je to období krátké a plné změn, glaciály ano, ty jsou víceméně stabilní, ale interglaciál vlastně vůbec nemá čas se stabilizovat.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

17.10.2023 09:18 Reaguje na Lukas B.
Ke geologii a klimatickym zmenam bych mel obecnou poznamku. Kdyz se podivame treba v Praze na Barrandove (nebo jeste lepe v takovych Beskydech u tamniho "flyse") na tamni
slavne geologicke odkryvy - vidime sled velmi mnoha vzajemne oddelenych vrstev jedne horniny - treba vapence. Proc ta hornina vypada takhle vrstevnate a ne nejak "homogenne"? Kdyz geologicke procesy probihaji vetsinou pomalu a spojite? denudace povrchu hor, ukladani sedimentu v ustich rek do more atd. Ty vrstvy nereflektuji nejake kratke periodicke deje jako rocni obdobi nybrz odpovidaji daleko vetsim casovym useku. Vysvetleni je jednoduche - ta vrstevnatost nejspis odpovida klimatickym zmenam probihajicim v tisiciletich, kdy se prislusna sedimentarni hornina usazovala
Odpovědět
LB

Lukas B.

17.10.2023 12:08 Reaguje na Miloš Zahradník
ano, to je dobrá a názorná poznámka. ty usazené vrsvy vznikaly pomalu pomaličku, nejsou to letokruhy na stromech, ale spíš desetitisíciletkruhy a přestože bylo miliony let "globálně furt stejně", neudělala se jedna vrstva ale mnoho vrstev, čili ty podmínky oscilovaly.
Odpovědět
jan bican

jan bican

17.10.2023 16:14 Reaguje na Lukas B.
interglacial je samozrejme plny zmen, ale co se týče teploty jsou glaciály významně nestabilnějsí- interstadiály
Odpovědět
jan bican

jan bican

17.10.2023 16:15 Reaguje na Lukas B.
interglacial je samozrejme plny zmen, ale co se týče teploty jsou glaciály významně nestabilnějsí- interstadiály
Odpovědět
jan bican

jan bican

17.10.2023 16:17 Reaguje na jan bican
nechapu proc to tam mam 2x , zas tak chytrá poznámka to nebyla-)
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 17:05
Kdyby den trval 20 generaci, tak by se v noci našlo nezanedbatelné množství lidí, kteří by tvrdili, že pokud nezhasneme všechny louče, slunce již nikdy nevyjde.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

16.10.2023 17:16
Ono je více lidí co má odlišný názor ...Za mě je hlavní hospodaření s vodou v krajině a retence srážek v organické hmotě ( v živé nebo tlející ..)

Viz: Doc. Martin Konvička - Jak zelený je Green deal? Máme alternativu?

https://www.youtube.com/watch?v=vNwW50hv-Rw
Odpovědět
jan bican

jan bican

16.10.2023 18:03 Reaguje na Jaroslav Vozáb
v našich podmínkách nutno dodat. a máte pravdu.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

16.10.2023 21:14
Poslouchejte všichni, toto trumfování, která skupina vědců má nebo nemá pravdu, k ničemu nevede a nepovede, protože ani jedna ani druhá nemá v ruce naprosto přesvědčivé výsledky výzkumu a proti té druhé snese celou nůši protiargumentů. Je to pouze a jen velký cirkus. A ještě něco vám řeknu, jen takovou perličku pro pobavení, ale je otázkou, zda to není spíš k zamyšlení- již delší dobu si porovnávám, jen tak pro svoji zábavu, astrologické předpověďi počasí pro celý rok s aktuálními předpověďmi počasí. A výsledek? Samozřejmě, že se astrologická předpověď často mýlí, ona je udávána na každý den příslušného roku, jenže když to vezmu globálně za rok, tak oproti předpovědím počasí se zase nemýlí tak moc a někdy, v určitém období, je dokonce přesnější. Vychází z Johanna Keplera , tudíž ze 16. století, a jistě každý uzná, že tehdejší možnosti pozorování a vědecké práce byly oproti dnešku podstatně skromnější. Takže bych všem vřele doporučoval více pokory a nemyslet si, že současná věda snědla Šalamounovo ho..no.
Odpovědět
va

vaber

17.10.2023 09:16 Reaguje na pavel peregrin
všechny tyto vědecké ,nevědecké ,správné, nesprávné názory a upozorňování na to kdo je hloupý a kdo chytrý ,
to vše je možné jen proto ,že všichni vědí houno co se stane v budoucnosti ,někdo se možná trefí a bude chtít být slavný a uznávaný genius , ukáže budoucnost ,
předpovídat budoucnost je loterie, někdo tomu může říkat vědecká práce,
tak dobře planetu za těch několik století co ji lidstvo zkoumá neznáme a odkazy na historii ,kterou někdo vytvořil a jakou máme jistotu že správně, nic neřeknou o budoucnosti,
v historii bylo určitě mnoho změn které nejsou cylické ,
zásadní tvrzení ,že teplota planety roste s množstvím CO2 někdo vytvořil a dokazovalo se to mnohou let ,protože vrty v ledovcích to nedokazovaly a tak se vrtalo a vrtalo ,nasadila se opravná konstanta ,teorie o tání a posunu ledovců a tak dospěli vědci k závěru který chtěli, napasovali dva grafy na sebe a bylo vyhráno
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.10.2023 14:16 Reaguje na pavel peregrin
No jo. Přesně s takovou přesností předpovídal počasí i babička a ta o astrologii věděla kulový. A když dali své prognózy dohromady se sousedkou, tak se trefovali nejméně na 90%. Teď někteří lidé předpověď počasí od odborníků komentují větou: "a jak bude dnes? No, uvidíme zítra."
Odpovědět
HH

Honza Honza

17.10.2023 10:21
K tomu dvě poznámky:
bude-li horko, průměrně inteligentní zahrádkář zalévá
(kdežto uvědomělý vědec čeká, že večer ev. přijde doba ledová)
dochází-li voda ve studni, průměrně inteligentní člověk schání nový zdroj vody,
nezřizuje si kvůli tomu fotovoltaiku, aby změnil klima celé Evropy.
(kdežto uvědomělá Evropa přechází na elektroauta)
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.10.2023 15:30
My se dohadujeme o teploty, MŽP podporuje úbytky zbytků zemědělské půdy zakládáním náhodných OZE nebo NP, a Němci výhodně skupují zemědělské a jiné pozemky v ČR a kupují si elektřinu vyrobenou v JE. To je GD, geniální.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.10.2023 08:31 Reaguje na Jarka O.
Což bylo dokázati. A proto jste (jsme) je volili, ne?
Odpovědět
JO

Jarka O.

19.10.2023 11:11 Reaguje na Slavomil Vinkler
Že bych volila trenéra Liverpoolu, myslíte? :)
Odpovědět
MM

Milan Milan

21.10.2023 15:13
Kdo je p. Pokorný to víme, ale kdo jsou ti odborníci co prezentují ta data o příčinách oteplování?? Co podpisy tis. vědeckých kapacit pod nesouhlasící peticí k propagovaným důvodům oteplování??? A pak sejdou politici a vyhlásí jakousi pomatenou klimatickou doktrínu a podpoří ji čím, teoriemi a grafy počítačových modelů??? A prachy tečou správným směrem, šmírování a regulacím není konec....Průměrná teplota planety, to je taková jalovina jako že já snim celé kuře a vy nic, ale v průměru jeme každý snědl polovinu??
Odpovědět
JT

Juraj Tabiczký

21.10.2023 23:59
Určite nie ste oboznámení s dianím na Slovensku , tak malá informácia. Adept na min. životného prostredia Ing.R.Huliak v rozhovore po voľbách vyhlásil v téme ku Klimatickým zmenám , že za pol roka nastane doba ľadová . Svojim vyhlásením a postojom Klimaskeptika prispel k "prehriatiu" povolebnej situácie v tom zmysle , že Prezidentka nie je ochotná vymenovať ho do funkcie ministra . V každom prípade má Prezidentka pravdu , lebo v prípade doby ľadovej nebude potrebný min. životného prostredia.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.10.2023 08:59 Reaguje na Juraj Tabiczký
Zhodou okolností som práve túto debatu sledoval. Nie som prívržencom p. Huliaka, ale jednoznačne v debate povedal niečo iné. Hovoril o tom, že sa v histórii Zeme striedajú klimatické cykly, že tu bola pred 100 000 rokmi doba ľadová, posledných 14 000 rokov je teplé obdobie a ďaľšia doba ľadová ak nastane tak to ochladenie príde rýchlo aj za pol roka. Odpovedal na v podstate nezmyselnú otázku redaktora čo budeme robiť ak vplyvom oteplenia vyhynú všetky lesy na Slovensku.
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.10.2023 11:35 Reaguje na Vladimir Mertan
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.10.2023 11:45
Autor si v ničem neodporuje. Pomatenci a zpříznění politici si už neví najít normálním rozumem přijatelné a zdůvodnitelné argumenty, tak sází nějaká vycuclá nebo nahodilá hausnumera do PC a pak vyrábí strašidelné modely a pak je vydávají za hotovou věc. Člověk se staletým způsobem života bude snad zločinec, drancování přírody, nebo války nevadí....??? Co všechno již mělo na planetě zaniknout, nebo se vyčerpat a ejhle karavana jede dál. Ale kšeft to je a ještě bude naprosto fantastický, vybrané hyeny již mají drápy a zuby nabroušené a užiteční idioti se evidetně najdou lehce....
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist