https://ekolist.cz/cz5/publicistika/priroda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Příroda

Noční tmu potřebuje člověk i příroda

1.6.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Martin Mašek a Vladimír Dvořák / Astronomické událostiPrávě před 20 lety došlo k začlenění světelného znečištění do zákona o ochraně ovzduší. Česká republika se tak stala průkopnickou zemí, která tuto problematiku zahrnula do celostátní legislativy, aby se snižovalo světelné znečištění a předcházelo jeho negativním dopadům. Přestože byl zákon nakonec zrušen, vznikla v ČR již v roce 2009 první oblast tmavé oblohy. O tématu informuje ministerstvo životního prostředí (MŽP). více

Obří mikroproblém cirkulární ekonomiky: Hnojení čistírenskými kaly zanáší prostředí mikroplasty

30.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Čistírna odpadních vod Foto: DepositphotosProblémy obvykle narůstají úměrně s velikostí, ale u mikroplastů to neplatí. Čím jsou menší, tím jsou horší. Dostanou se totiž všude, i do obdělávané půdy. Aktuální studie poukazuje na to, že v Evropě pravděpodobně tím největším a přehlíženým zdrojem znečištění mikroplasty bude používání čistírenských kalů na polích jako hnojivo. více

Gump: Poslední žijící ještěr, jehož druh náhle zmizel z Vánočního ostrova

29.5.2022 | CANBERRA (ČTK)
Vyhynulý ještěr Emoia nativitatis Foto: Biodiversity Heritage Library Flickr Poslední ještěr endemického druhu z čeledi scinkovití na Vánočním ostrově se jmenoval Gump. Samička žila v tamním národním parku v prostorné kleci plné kamenů, kmenů a půdy, s čerstvou stravou v podobě bezobratlých živočichů na dosah drápku. Nebyla moc čilá, ale kdo ví, co se odehrávalo v její ještěří mysli, píše list The Guardian.více

Rozsah poškození malých stromků zvěří je ohromující, ukazují exaktně zjištěná a statisticky zpracovaná data

26.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v BrněNeustále rostoucí stavy zvěře působí vysoké škody na lesních porostech. S ohledem na probíhající kůrovcovou kalamitu a s ní spojeným nárůstem kalamitních ploch je tlak zvěře mnohdy jedním z limitujících faktorů následné obnovy lesa. Bez důsledné ochrany proti škodám zvěří dochází k znehodnocení obnovovaných lesních porostů. Škody působené zvěří jsou limitujícím faktorem úspěšné obnovy lesů, zejména při přeměně porostů s dominancí smrku na druhově pestré, stabilní a dlouhodobě ekonomicky udržitelné lesy. více

Sladké kouzlo pražské divočiny

26.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Richard Hodonický / Na ovocePraha výjimečná svou historií, architekturou či uměním. Mezi pražskými uličkami se skrývá ještě jeden světový unikát - v žádném jiném hlavním městě na světě totiž nenajdete takové množství veřejně přístupných extenzivních sadů. více

Proč vlastně pitnou vodu čistíme? A jak se čištění vody dělalo dřív?

24.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Dívka u dřezu a vodovodního kohoutku Foto: DepositphotosProč vodu čistíme? V krátkosti proto, abychom z ní odstranili rozpuštěné látky, pevné částice nebo organismy, které by u nás mohly vyvolat nějakou nemoc. A taky proto, aby dobře vypadala a chutnala nám. více

Největší soustava chráněných území na světě má 30. výročí. Chrání i naši přírodu

20.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto:  Packa / Wikimedia CommonsNejvětší soustava chráněných území na světě už třicet let chrání rozmanitost evropské přírody. Třicítku oslaví 21. května, na který připadá Evropský den soustavy Natura 2000. Česká republika se k jejímu vytváření na svém území připojila vstupem do Evropské unie. U nás nyní do soustavy Natura 2000 patří 1112 evropsky významných lokalit a 41 ptačích oblastí, které dohromady pokrývají 14 % plochy státu. Mnohdy se ale překrývají s naším národním systémem ochrany přírody a krajiny, se kterým tvoří jednu soustavu chráněných území. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny. více

Električtí úhoři, cesta k nové baterii a omyl Alessandra Volty

19.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Parejnok elektrický Foto: Philippe Guillaume FlickrTřecí elektřina, elektrický článek, zdokonalení kondenzátoru. Alessandro Volta byl na svou dobu nepochybně velký podivín, ale za zmíněné vynálezy mu vděčíme dodnes. S principy, které odhalil, popsal a rozpracoval, totiž stále pracujeme. A rádi bychom je posunuli na novou úroveň. Pro úplnost nutno dodat, že tento velký vynálezce hledal pro své fascinující objevy inspiraci v neméně fascinující přírodě. U elektrických ryb, parejnoků a paúhořů elektrických. více

Jaké jsou environmentální hrozby ruské agrese?

13.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine / FlickrVálka vždy znamená lidské utrpení, krev, slzy a bolest ze ztráty. Obětí války však nejsou jen lidé, ale také životní prostředí. Příroda, všechny živé bytosti a jejich životní prostředí jsou "tichými oběťmi" války. více

Škody zvěří v kontextu povinností odborného lesního hospodáře a možností menších vlastníků lesů

12.5.2022 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto: Jan Duda / Pro Silva BohemicaProbíhající kalamita „tisíciletí“ oživuje debatu o budoucí podobě lesů, od nichž vlastníci očekávají bezpečný a vyrovnaný výnos a společnost trvalé a komplexní plnění všech funkcí. Ekonomická situace vlastníků je v důsledku kalamity a související krize trhu se dřívím velmi špatná. Rozpad porostů i rozsah nutné obnovy lesa nadále narůstají. Přitom panuje obecná shoda na tom, že lesy budoucnosti mají být druhově, věkově a prostorově rozmanité. Uvedené okolnosti akcentují naléhavou potřebu dosáhnout souladu stavů spárkaté zvěře se stavem lesa, což se zatím dlouhá desetiletí nedaří. Aktivita odborných lesních hospodářů, vlastníků i přístup státní správy jsou v této souvislosti klíčové. Cílem článku je poskytnout impulz odborným lesním hospodářům a návod menším vlastníkům lesů k nastoupení cesty k rovnovážným stavům zvěře. V závěru textu je pro vlastníky a jejich odborné lesní hospodáře uveden odkaz na vzory podání ke snížení stavů zvěře. více
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 71 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist