http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Tomáš Hodek: Léčba kompostem - otevřený dopis ministru zemědělství Marianu Jurečkovi

29.9.2016
Vážený pane ministře,
od roku 2004 se aktivně zabývám problematikou bioodpadů a kompostování. Již v té době bylo odborníky deklarováno, že nedílnou součástí řešení musí být spolupráce se zemědělci. Přesto, že již existují příklady dobré praxe, systémové řešení založené na úzké spolupráci ministerstev životního prostředí a zemědělství stále neexistuje a v celkovém průměru se stav půdy zhoršuje. více
PR článek
Vzácné pastviny na Velké Homolce se podařilo zachránit včas

Pastviny na Velké Homolce u Vimperka byly kdysi ve druhé polovině 20. století postupně opuštěny a začaly zarůstat.

František Čech: Zavádění modrých zón nic neřeší

22.9.2016
Redakce Ekolistu oslovila řadu odborníků, politiků a aktivistů s jednoduchou otázkou:Jak vyřešit parkování ve městech, aby byli všichni spokojeni? Zde je odpověď Františka Čecha ze spolku Občané pro svobodnou a bezpečnou individuálnín dopravu. více

Vratislav Filler: Změna paradigmatu parkování bude vyžadovat velkou odvahu

16.9.2016
Redakce Ekolistu oslovila řadu odborníků, politiků a aktivistů s jednoduchou otázkou: Jak vyřešit parkování ve městech, aby byli všichni spokojeni? Zde je odpověď Vratislava Fillera z Auto*Matu. více

Jaroslav Martinek: Hledání rovnováhy mezi plynulostí dopravy a atraktivitou veřejného prostoru

16.9.2016
Redakce Ekolistu oslovila řadu odborníků, politiků a aktivistů s jednoduchou otázkou: Jak vyřešit parkování ve městech, aby byli všichni spokojeni? Zde je odpověď výzkumníka Jaroslava Martinka z Centra dopravního výzkumu. více

Angelika Winklerová: Řešení parkování aut ve Vídni? Město místo osobních aut podporuje šetrnou dopravu

16.9.2016
Redakce Ekolistu oslovila řadu odborníků, politiků a aktivistů s jednoduchou otázkou: Jak vyřešit parkování ve městech, aby byli všichni spokojeni? Zde je odpověď vídeňského magistrátního oddělení MA 18 pro městský rozvoj a plánování. více

ČTPEZ: Pachtovní smlouvy ocení vlastníci půdy i ekozemědělci

31.8.2016
Právě vychází aktualizovaná Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy. Nově nabízí i návrhy řešení v případě, že v době pachtu dojde na pozemku ke zlepšení půdní kvality. To vedle vlastníků ocení zejména ekologičtí zemědělci. Diskuze nad smyslem ekologického zemědělství se tak pro jednou posouvá od debat nad kvalitou biopotravin k reálnému měření přínosů v podobě zhodnocených pozemků. více

Richard Šedý: Pokles spotřeby pesticidů? Díky počasí

16.8.2016
Začátkem července schválila vláda informaci o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice 2015, kterou jí předložil ministr zemědělství Marian Jurečka. více

Evžen Korec: Česko si zaslouží více divočiny

12.8.2016
Ekologové v minulých týdnech vytipovali pět lokalit v ČR, kde by mohla být příroda ponechána nerušenému vývoji. Česká krajina je skrz naskrz kulturní a člověk do přírodních procesů zasahuje s výjimkou mizivého zlomku území všude. Úřady se na myšlenku rozšíření divočiny zatím moc netváří, což je podle mě škoda. více

Pavel Hubený: Jaký je příběh šumavského lesa Na Ztraceném

28.7.2016
Před 5 lety jsme rozdělovali společnost na příznivce kácení a příznivce kůrovce. Sama Správa rozdělovala lesy na Ztraceném na PŘÍRODĚ BLÍZKÉ A NEPŮVODNÍ, a podle toho k nim přistupovala. Ty přírodě blízké měly být pokračovateli původních pralesů a byly ponechávány bez těžby, ty nepůvodní měly tvořit hlavně výsadby "nepůvodních" smrků a v nich jsme bojovali s rostoucí populací lýkožrouta smrkového a to kácením a odkorňováním napadených smrků. Za roky 2011 a 2012 zde Správa pokácela a odkornila 4655 m3 smrků a nastojato odkornila 12 797 m3. Je to hodně nebo málo a mělo to nějaký smysl? více

Karel Makoň: Hrdina dne - tajemný pan „M“

22.7.2016
Abych pravdu řekl, o osobě mého dnešního hrdiny, pana „M“, ani moc nevím. Podle mě pracuje jako výše postavený vedoucí pracovník, možná je to i jednatel či spolumajitel zahraniční firmy sídlící a fungující kousek od naší záchranné stanice živočichů Plzeň - DES OP. více
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 163 | »
reklama

Blíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist