https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-rylich-kauza-capiho-mladete-v-oseku-selhani-zachranaru-vs.argument-prirodou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“

27.7.2021
Už více než čtyři týdny uplynuly od veřejností poměrně dost sledované „kauzy“ čapího hnízda v Oseku u Rokycan, kde čapí matka téměř dva týdny „týrala“ své nejmladší mládě, které nakonec její útoky nepřežilo. Velkou vlnu kritiky a rozhořčení vyvolala zejména absolutní nečinnost Záchranné stanice v Rokycanech, jejíž vedoucí Pavel Moulis opakovaně odmítl zasáhnout a mládě z hnízda odebrat, a celou situaci popisoval jako „přirozený proces“, do kterého se „nezasahuje“.
 
Po dlouhé a bolestivé smrti mláděte kritika veřejnosti pochopitelně ještě zesílila a k situaci se nakonec vyjádřil i záchranář Karel Makoň, tentokrát ze Záchranné stanice Plzeň, který se v až překvapivě arogantním a útočném vyjádření na Facebooku postavil za svého kolegu Pavla Moulise, opět s tím, že jde o „přirozený vývoj“, a současně se označil za toho, kdo o „nezásahu“ rozhodl.

To nicméně situaci nijak neuklidnilo a zejména agresivní tón celého vyjádření (s celkem 14 vykřičníky) rozdmýchal další kolo kritiky, ať už na internetu nebo ve veřejném prostoru a v médiích. Přičemž na jedné straně stojí lidé s poměrně pochopitelnou otázkou, proč záchranáři nezasáhli; a na straně druhé stojí rezolutní stanovisko pánů Moulise a Makoně, že „nebyl důvod“, a že to byla „příroda“.

Chronologie událostí a tiskové zprávy

Pojďme se nejprve na celou situaci podívat od začátku. Vše začalo zhruba v polovině června, kdy čapí matka začala své (v té době) nejmenší mládě napadat. Své úplně nejmladší mládě již několik dní před tím „vyhodila“ z hnízda – což čápi bohužel dělají; nicméně od cca 14. června začala napadat i druhé nejmladší mládě; a protože v hnízdě byla umístěna webkamera, lidé se tak, poměrně logicky, začali ptát, jestli je takové chování v pořádku a jestli záchranáři nějak nezasáhnou.

Ti se nicméně rozhodli vyčkávat. „Všechna čtyři mláďata na hnízdě jsou vitální, ve výborném výživném stavu a kondici, bez známek poranění, poškození či handicapu,“ uvedli záchranáři v první tiskové zprávě ze soboty 19. června nazvané „Čapí problém v Oseku sledujeme, ale zatím nezasáhneme“; kde pan Moulis, jak už název napovídá, uvedl, že situaci „sledují“, ale pravděpodobně zasahovat nebudou, protože čápům „věří“ – přičemž kritika, že je čapí matka na jedno mládě agresivní a napadá ho, mu připadá přehnaná – viz „Sice připouštíme, že situace není úplně ideální, že samice jistě nějaké problémy má, ale řada pozorovatelů má příliš velkou fantazii. Věřte nám, jako my věříme čápům“.

Agresivita čapí matky nicméně pokračovala a čápice z hnízda dokonce „vyháněla“ i samce. Situace byla průběžně diskutována i v různých „čapích“ a ornitologických skupinách na Facebooku a klíčové události jsou k dispozici i v detailu hnízda na stránkách České ornitologické společnosti. Čáp bílý totiž patří mezi zvláště chráněné živočichy a mj. i díky mediálně známému a oblíbenému hnízdu v Mladých Bukách je sledování čapích hnízd velmi populární. Řada lidí se proto průběžně obracela jak na záchranné stanice v Rokycanech a v Plzni, tak i na záchranáře, zvěrolékaře a další odborníky po celé republice. Pan Moulis nicméně všechny nabídky pomoci (od jiných stanic, skupin či jednotlivců) odmítal.

Život v přírodě se nemůže řídit podle nás. Fungují zde sice tvrdé a pro nás možná kruté zákonitosti přírodní selekce, ale člověk nemá právo do nich zasahovat,“ uvedl k tomu v reakci na pokračující kritiku ve své druhé tiskové zprávě ze středy 23. června s názvem „Čapí problém v Oseku na Rokycansku pokračuje“; tentokrát už bez jakýchkoliv poznámek o tom, že čápům „věří“. Útoky na mládě nakonec vyeskalovaly ve dnech 25. a 26. června, kdy matka mládě nakonec zabila.

Zbytečné utrpení vs. „taková je příroda“

Argumentace Pavla Moulise a Karla Makoně se opírá v podstatě o jediný „argument“ v několika různých variacích – že „taková je příroda“, dění v hnízdě bylo „přirozený proces“, „příroda je krutá“, „do přírody a přirozených procesů se nezasahuje“ atd. – a když se to lidem nelíbí, ať se na to nedívají.

Nicméně nic z toho, obávám se, není tak docela „argument“; natož tak absolutní a „neprůstřelný“, jak si oba pánové pravděpodobně myslí. Protože ačkoliv přírodu skutečně můžeme označit jako „krutou“, platí v ní zákon silnějšího a dokonce jsou v ní „zabíjena“ i mláďata; nic to, podle mého názoru, nemění na skutečnosti, že prací a „posláním“ záchranářů je i taková zvířata – pokud o nich vědí – zachránit.

Samozřejmě, že ne všechny; a samozřejmě, že ne za každou cenu; nikdo soudný asi nebude chtít například narušovat potravní řetězec a „tahat“ žáby hadům z tlamy nebo brát kočkám ulovené myši; ale pokud už člověk na nějaké zraněné či handicapované zvíře narazí (stejně jako např. na topícího se člověka), měl by se buď sám pokusit o záchranu, nebo zavolat pomoc – u člověka lékaře; u zvířete záchrannou stanici. Určitě ale není řešením „nedívat se na to“ nebo si říct „taková je příroda“.

Nemluvě o tom, že pod „přírodu“ skutečně nelze „schovat“ úplně všechno. Jak už jsem zmínil, čápice se zbavila celkem dvou mláďat, přičemž to první vyhodila z hnízda – a mládě se tak zabilo pádem na zem. To je u čápů skutečně poměrně přirozené chování a v zásadě se mu nedá ani nijak zabránit; ale především je to „eliminace“ rychlá. Oproti tomu své druhé mládě týrala s přestávkami cca 10 dnů, což rozhodně – ani podle některých nezávislých ornitologů – „normální“ a „přirozené“ není.

Nicméně i kdyby to „normální“ a „přirozené“ bylo, opět se vracíme na začátek celé této argumentace kruhem – tedy že i tak záchranáři zasáhnout měli, protože to je zkrátka jejich práce. O dotyčném „zvířeti v nouzi“ věděli, lidé je na to (opakovaně) upozorňovali – ale i tak neudělali nic.

Záchranné stanice – mohou, musí, nemusí?

Jak už jsem nastínil, argumentace „taková je příroda“ je podle mého názoru jen pouhou výmluvou, která by měla „zakrýt“ či „omluvit“ v podstatě jakékoliv rozhodnutí nebo případně i profesní či osobní pochybení. Pokud bychom totiž skutečně „neměli právo zasahovat do přirozených procesů“, pak by záchranné stanice ani vůbec nemusely existovat; ale ony existují – a ať se to např. panu Makoňovi líbí nebo ne, jejich hlavním smyslem a cílem skutečně je „zachraňovat zvířata“.

Pan Makoň například ve svém nedávném rozhovoru hovořil o tom, že „většina záchranných stanic se realizuje a stojí na třech základních pilířích: osvětě a vzdělávání veřejnosti, na druhové ochraně a na vlastním provozu záchranných stanic“, přičemž pro ně v DES OP (Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva) je „provozování záchranné stanice živočichů až ta poslední věc“ a klíčová je pro ně osvěta.

Nicméně činnost záchranných stanic a náplň jejich „práce“ nezávisí na přáních a preferencích pana Makoně; činnost záchranných stanic je v první řadě definována zákonem; konkrétně zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, který v § 3 definuje záchranné stanice jako zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti „zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“.

Nehovoří se tam o osvětě nebo vzdělávání, dokonce ani o tom, že by se měla primárně zachraňovat jen zvířata „zraněná“ člověkem či lidskou činností (např. ptáci zamotaní do vlasců, mláďata, na která sáhne člověk, zvířata napadená psem atd.); ale hovoří se tam obecně o všech živočiších – a upřímně řečeno, čapí mládě, které je téměř dva týdny brutálně napadáno vlastní matkou definici „živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě“ imho poměrně jednoznačně splňuje.

Nemluvě o tom, že „zajišťování chodu a akceschopnosti záchranné stanice živočichů“ je hlavní činností spolku DES OP i podle jejich vlastních stanov – přičemž v rámci této činnosti zabezpečují „odchyt, převzetí, veterinární vyšetření i ošetření všech poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, včetně jejich následné léčby a návratu zpět do volné přírody“.

Netroufám si hádat, jestli pan Makoň nezná relevantní zákony či stanovy svého vlastního spolku; nebo jestli ten zákon a stanovy zná, ale i tak má z nějakého důvodu pocit, že si „svou“ záchrannou stanici může řídit, jak chce; ale obávám se, že tomu tak není, ani když to napíše s mnoha vykřičníky na Facebook, do rozhovoru nebo do tiskové zprávy.

Závěrem

Jak už asi z předchozího textu vyplývá, osobně se domnívám, že záchranáři, ať už ze záchranné stanice v Rokycanech, nebo ze záchranné stanice v Plzni, zasáhnout měli a „týrané“ mládě měli z hnízda odebrat. Nejen proto, že by to bylo „správné“ či „etické“ (ať už to nazveme jakkoliv „vznešeně“), ale protože to je zkrátka jejich práce; a podle všeho i ze zákona vyplývající povinnost.

Současně si také myslím, že je už nejvyšší čas, aby ve veřejném prostoru zazněl i jiný názor, než který prezentují výše uvedení pánové – a že se o to snaží poměrně aktivně; protože článků na téma „taková je příroda“ a „nebohé záchranáře kritizují zlí laici na Facebooku“ už vyšla celá řada – v Plzeňské Drbně, na Nově, na Primě, v Blesku či v Deníku – jako by si snad nebyli tak docela jistí a měli potřebu se neustále obhajovat – bohužel jen ale stále stejnými argumenty, o kterých jsem zde již hovořil.

Příslovečnou třešničkou na dortu je pak kromě již zmiňovaného vyjádření ze začátku července, kde se pan Makoň rozčiloval, kde někteří pisatelé „berou tu drzost“ se k danému tématu „vůbec vyjadřovat“, mj. i nedávná tisková zpráva DES OP, kde se pan Makoň opět neudržel a i v rámci „oficiální“ tiskové zprávy označil a onálepkoval své kritiky jako „skupinku zarputilých hysteriků“. Inu, názor na to, která strana je ve své komunikaci arogantnější a „hysteričtější“ si, myslím, může udělat každý sám.

Já osobně doufám, že „kauza“ v Oseku poslouží přinejmenším k otevření veřejné i odborné diskuse nejen o konkrétním „utýraném“ čápovi, ale i obecně o tom, jaké mají záchranné stanice a záchranáři vlastně povinnosti (tedy nejen to, co si sami „nastaví“), kdo za jejich aktivity (či naopak záměrnou neaktivitu) nese odpovědnost, jak by měly například komunikovat s veřejností atd.

To už jsou ale samozřejmě otázky ani ne tak do Facebookových diskusí a „tiskových zpráv“; ale spíše pro Ministerstvo životního prostředí, Českou inspekci životního prostředí, Státní veterinární správu, Českou ornitologickou společnost, Agenturu ochrany přírody a krajiny a další organizace a orgány státní správy, které, doufejme, celou situaci důkladně prošetří.

Snad nám tedy celá tato situace ve finále alespoň na některé výše uvedené otázky přinese odpovědi a současně s nimi i větší transparentnost. A možná i o něco slušnější a smysluplnější komunikaci.

Následující video zachycuje osud čapího mláděte. Pokud vám nedělá dobře pohled na utrpení zvířat, video si nepouštějte.

Téma čapího hnízda v Oseku

Petr Stýblo: Čapí reality show komplikují práci záchranných stanic (28. 6. 2021) - stanovisko Českého svazu ochránců přírody

Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku (13. 7. 2021) - stanovisko zvířecího záchranáře Karla Makoně

David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech (15. 7. 2021) - stanovisko Davida Čípa ze záchranné stanice Jaroměř

Rozhovor: Že je příroda zatraceně tvrdá? No je!, říká zvířecí záchranář Karel Makoň (19. 7. 2021)

Česká společnost ornitologická: Stanovisko k (ne)zasahování do hnízdění ptáků (24. 7. 2021) - oficiální stanovisko České společnosti ornitologické

Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“ (27. 7. 2021) - komentář Jana Rylicha, kritický vůči rozhodnutí nezasahovat

   ↳ Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku (30. 7. 20201)

   ↳ David Hromádko: Čáp versus lid aneb Když se vyšetřuje zločin, který se nestal - odpověď Davida Hromádky Janu Rylichovi (3. 8. 2021)

       ↳Jan Rylich: Veřejná diskuse o záchranných stanicích: záchrana zvířat vs. (ne)zasahování do přírody, názory a komentáře, fakta vs. domněnky (11. 8. 2021)

Postup záchranářů u čapího hnízda v Oseku prošetří Česká inspekce životního prostředí (30. 7. 2021)

David Storch: Máme chránit přírodu před ní samou? - komentář přírodovědce Davida Storcha, který k tématu nabízí širší perspektivu.


reklama

 
foto - Rylich Jan
Jan Rylich
Autor je šéfredaktor elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (205)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 08:06
Myslím, že všichni se z této medializované kauzy poučili, takže za sebe budu prosazovat hnízda bez kamer, neb "Co oko nevidí, to srdce nebolí". Maximálně na hnízdo s 1-2 mláďaty, která by rodiče měli být schopni odchovat.

U orla skalního je znám tzv. kainizmus, kdy starší mládě mladšího sourozence uklove k smrti. Přestože je tento druh v Evropě více než stokrát vzácnější než čáp bílý, nikdo do tohoto procesu nezasahuje. Toliko v případech, kdy je potřeba mláďat orlů k repatriačním projektům, se slabší mládě v ranném věku odebírá pod chovnou orlici.

Před sekačkou se zachraňují srnčata, ale že pod nimi, stejně jako pod všemi zemědělskými stroji, hynou tisíce a tisíce žab, hnízd a mláďat - to už se moc neventiluje. A to z jednoho prostého důvodu - všechno zachránit nejde! To by těch stanic muselo být minimálně řádově více a výjezdy by nebraly konce.

Stačí si jen uvědomit, kolik zvířat zbytečně končí pod koly aut, na všudypřítomných stěnách smrti (sklo včetně okenních tabulek), komínech, šachtách, nádržích, ulovením domácími mazlíčky... Ty cifry jdou do milionů, a není v lidských silách všechno uhlídat a opečovávat. Takže tato kauza jen ukázala, jak lidé jsou na jednu stranu "citliví", ale v mnoha a mnoha dalších případech slepí a lhostejní.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 10:25 Reaguje na Karel Zvářal
A ještě bych doplnil, že zde platí pořekadlo Dělej čertu (slabší polovině) dobře, "po svém" se ti odvděčí...
Odpovědět
JR

Jan Rylich

27.7.2021 14:10 Reaguje na Karel Zvářal
Dobrý den. Nemyslím si, že by se to muselo vylučovat - tedy že jen proto, že existuje nějaký větší problém (např. úhyn tisíců zvířat na silnicích nebo pod zemědělskými stroji), tak už nějakému menšímu problému (např. smrti jednoho čapího mláděte) nemusíme věnovat pozornost. Myslím si, že bez větších problémů můžeme věnovat pozornost obojímu - a nebo se někteří lidé mohou zaměřit na jeden problém a jiní na druhý. Já jsem si aktuálně vybral čápa a reakci záchranných stanic, za týden to mohou být třeba silnice; a někdo jiný se zase může věnovat např. zemědělství.
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

1.8.2021 01:19 Reaguje na Jan Rylich
Ještě bych zmínil úhyny ptáků na vrtulích větrných elektráren a na sloupových elektrických vedeních. Lidé ze záchranných stanic by mohli vyprávět. Osobně bych vám doporučil v nějaké takové záchranné stanici alespoň brigádu. Co takhle třeba místo dovolené vyrazit na letní brigádu k Makoňovi. Nebo spíše na jarní, to je tam větší "cvrkot". Když vám třeba lidé přinesou během dne do stanice popáté stejné mládě (poprvé dostalo kroužek), které předtím ukradli v parku jeho rodičům (co kdyby se mu něco stalo, že), tak budete tyhle "milovníky a ochránce přírody" chtít nakonec střílet, to vám garantuji :-) . No a ta reakce na zabité mládě čápa jeho matkou patří do stejné kategorie. Matka prostě vyhodnotila situaci tak, že je mládě příliš slabé, možná i nemocné a tudíž zbytečně ubírá potravu sourozencům, čímž ohrožuje i jejich přežití. Tak to vyřešila tak, jak to dělají i jiné druhy zvířat.
Odpovědět
PB

Paulina B

27.7.2021 22:15 Reaguje na Karel Zvářal
Nezachráníme každého, ale tam, kde vidíme, že potřebujeme pomoc, dlužíme pomoc tam. Mnoho čápů a jiných zvířat je zabito lidmi, vč. odlesňováním, ničením jejich přírodních stanovišť, umístěním vedení vysokého napětí, kdykoli je to možné, otravou, poškozením pro „zábavu“ atd. Kromě toho je čáp ohroženým druhem, takže pokud je to možné, měli bychom je zachránit co nejvíce . Každý život tohoto stvoření má svou váhu ve zlatě. Omlouváme se, pokud je něco nepochopitelné (Google překlad).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 00:31 Reaguje na Paulina B
Vám by zřejmě vyhovovalo odebrat mláďata po vzoru Norska, kde jsou lidským rodičům často navždy odebírány děti v případě podezření, že se o ně rodič není schopen řádně postarat. (V této skandinávské zemi pak děti nejsou rodičům často vráceny ani poté, co se podezření neprokáže.)

Čápů u nás žije tolik, že není třeba zasahovat do přirozeného chování čapích rodičů. Pan Zvářal to ve svých komentářích pěkně vysvětlil. Milovníci a ochránci obojživelníků zde na ekolistu občas ve svých komentářích dokonce prezentují pocity, že u nás žije čápů až moc.
Něco jiného je, když má čápa na svědomí člověk.
Odpovědět
PB

Paulina B

28.7.2021 12:29 Reaguje na Majka Kletečková
Sledovali jste toto hnízdo? Protože dělám. A vy jste opravdu nemuseli být ornitologem, abyste si všimli, že matka nejedná přirozeně. Zatímco samec vyletěl z hnízda, aby lovil, aby uživil sebe i mláďata, samice se celé dny a hodiny zjevně „schovávala“ za komín před zbytkem čápů. Nevyletělo z hnízda, nekrmilo potomky a pouze vyšlo zpoza komína, aby sežralo to, co muž přinesl mladým, a zaútočilo na malého.
Dospělý, zdravý a silný čáp je schopen zajistit si potravu, nějakou dobu nebyla schopná nakrmit ani mladé, ani sama sebe. Kromě toho muž na malého nezaútočil.
Takže naprosto nesouhlasím s tvrzením, že šlo o „přirozené chování rodičů čápů“.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 14:06 Reaguje na Paulina B
I čápové mají nárok na to být indisponováni. O tom, že se nic strašného nestalo, svědčí, že ostatní tři mladí ptáčata jsou OK.
Odpovědět
PB

Paulina B

28.7.2021 14:33 Reaguje na Majka Kletečková
Ale nepíšu o tom, že čápi nemají právo na indispozici, ale o tom, že jedné z mláďat ublížila její nemoc. Proto by se mělo pomoci s vyjmutím ze zásuvky. Ostatní tři jsou naživu, protože matka se poté začala zotavovat, létat a krmit je.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 15:10 Reaguje na Paulina B
Mně nepřesvědčíte a já zase nepřesvědčím Vás. Naše názory na stejnou věc se různí, každá ji vnímáme rozdílně.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.7.2021 09:58 Reaguje na Karel Zvářal
Zasahovat se musí v případě zvěře myslivců, ryb rybářů, včel včelařů. Jsou přemnožení. V ostatních případech se nezasahuje. Je to " přirozený vývoj". Lýkožrout je architekt lesa, predátoři včetně nepůvodních jsou zdravotní policie. Stále je u nás i v přírodě zakořeněn Marxismus. Některý živočich je rovný, a jiný živočich je rovnější. Čapí mláďata patří zřejmě mezi rovné, bez nároku na pomoc/ochranu.
Odpovědět
Radomír  Dohnal

Radomír Dohnal

27.7.2021 08:26
kritizovat agresivitu textu se 14 ! vykřičníky textem s 12 ! závorkami není zrovna vyjádřením osobní jistoty :) ... ještě že už je tahle kauza za náma.
Odpovědět
Jana Buriánková

Jana Buriánková

27.7.2021 14:03 Reaguje na Radomír Dohnal
Nevím, zda úmyslně nebo z neznalosti, srovnáváte vykřičníky se závorkami. V psaném textu má každé jiný význam. Nejistý je někdo, kdo píše vykřičníky za každou větou a to ještě jako oficiální stanovisko, co znamená textem vyjádřené křičení. Závorky oddělují vloženou poznámku nebo doplnění v textu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

27.7.2021 09:34
No, přírodě/nejen čápům, bychom se do toho neměli plést.

Takhle to funguje od vzniku života na Zemi, jen lidstvo na to zapomíná a degeneruje.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 18:23 Reaguje na smějící se bestie
tak proc se z jednoho hnizda sunda zranene capi mlade a na jinem se necha?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 00:41 Reaguje na derek van voorst
Záleží na tom, zda na zranění čápa má podíl člověk (např. ponecháním umělých provázků v krajině, do kterých se čapí mládě zamotalo). Do chování čapích rodičů by se ale v ostatních případech montovat člověk neměl.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:39 Reaguje na Majka Kletečková
zraneni cerneho mladete clovek nezavinil.mlade bylo zranene na hnizde.
Odpovědět
PB

Paulina B

27.7.2021 22:29 Reaguje na smějící se bestie
Lidé, kteří píší „dobře, příroda“, si nakonec pravděpodobně ani nedělali námahu číst text.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 00:44 Reaguje na Paulina B
S obsahem textu pana Rylicha nesouhlasím, přesto jsem si ho pozorně přečetla.
Osobně si myslím, že toho pan Rylich o přírodě moc neví.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:42 Reaguje na Paulina B
Já si text přečetl. Působí aktivisticky a řekl bych že p. Rylich toho o přírodě opravdu moc neví.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.7.2021 08:59 Reaguje na Paulina B
Pozorne jsem si clanek precetla a tesim se na dalsi. Z pocatecniho vyjadreni se totiz stal napinavy serial a necham se prekvapit, kdy bude posledni dil. S komunikaci ma pan Rylich pravdu a je to problem vseobecne. Normalni promluveni si o vecech proste uz chybi. Kdyz jsem kdysi jako dite prinesla z pole domu zajicka, lesacka z rodiny mi vysvetlila, at ho zkusim zachranit a jak se mam chovat priste - nechat ho byt a obejit velkym obloukem. Dnes vztah k prirode chybi. No a zachranar zvirat prohlasi do medii (ekolist), ze by takoveho zajicka pred ocima toho zachrance amatera rozslapl. To mi stacilo.
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 11:23 Reaguje na Jarka O.
Jestli nejste úplně mimo,tak tam píše,že by udělal video,kde by toho zajíčka před tím slavným zachráncem JAKO,opakuji JAKO rozšlapal.Právě proto,aby to lidi zaujalo a přestali zbytečně tzv.zachraňovat ty chudáky.Čtěte s porozuměním,pak tu šíříte jen ty své bludy.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.7.2021 14:04 Reaguje na Alice D
Opakuji, ze frustraci z opakovane marne prace a osvety muze p. Makon resit nekolika zpusoby: bud zmenit praci nebo o napadu s videem s jako rozslapnutim zajice a vsech dalsich zvirat, ktere by mu kdo donesl, vykladat v hospode. Nikdo by mu to nemel za zle. Vykladat to do ekolistu neni profesionalni a neni to ani osveta. Krom toho, ani takove video by nepomohlo, i kdyz by to bylo jen jako. Pak byste videla ty komentare pod takovym videem. Osveta se dela slusnym mluvenim a vysvetlovanim a opakovane a jde to i bez medii. Treba ve skolach.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 14:12 Reaguje na Alice D
Ano, máte pravdu. Bohužel někteří lidé texty pozorně nečtou nebo nejsou schopni je pochopit, ač jsou obsahově dobře srozumitelné. O čtenářích ekolistu se předpokládá, že o přírodě vědí víc než průměrný občan.
Odpovědět

Jirka Černý

27.7.2021 09:39
Na lidskou populaci se dnes už spousta tvrdých přírodních zákonů o přežití jen těch nejlepších nevztahuje, výsledkem je že i když pan Makoň velmi zeširoka a v mnoha navazujících souvislostech odůvodnil rozhodnutí nezasahovat, spousta lidí nemá dostatečnou schopnost toto rozhodnutí pochopit. A bude hůř.
Odpovědět
ar

arbiczech

27.7.2021 10:47
Mystifikace ze strany autora.
Ono by bylo fajn, nepohybovat se odezdi ke zdi a když už se snažím odhalit nějakou pravdu, nebo "jen" veřejně prezentovat nějaký protinázor, tak skutečně citovat všechno a nejen co se mi hodí.

Myslím, že je vhodné si §3 písm. f) Zákona o ochraně přírody a krajiny odcitovat skutečně CELÝ:
"záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů"

Není tedy pravdou že by se tam nehovořilo o vzdělávání a osvětě, neboť druhá část vyznívá naprosto jasně.

Autor si evidentně z citovaných článků (zákonů) vytáhl jen to, co mu zapadalo do jeho vize. Jinak by totiž musel citovat i poslání Záchranné stanice v Plzni, kde se mimo jiné píše: "...řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat, ne však zasahovat do přirozeného přírodního vývoje jednotlivých živočišných druhů či přírodních zákonitostí, ale poskytovat pomoc při odstraňování konkrétních nežádoucích následků, zejména lidské činnosti."

Je však pravdou, že v legislativě se vyskytují různá ustanovení, která jdou na první pohled proti sobě. Záchranná stanice tak skutečně má poskytovat pomoc dočasně hendikepovaným živočichům (bez určení toho, kdo hendikep způsobil), dokonce je ve vyhlášce psáno (316/2009 Sb.) že tuto pomoc má poskytnout např. i: "...výskyt živočicha patřícího k migrujícímu nebo hibernujícímu druhu v nevhodnou roční dobu" což je značně v rozporu s příběhem záchranáře o neodlítajícím čápovi.

Domnívám se tedy, že tyto rozpory by měli řešit primárně profesionální ochranáři spolu s akademickou/vědeckou obcí a nikoli lidé, kteří čápa viděli přes kameru na facebooku. Nechte prosím problémy lidem, těm kteří jim rozumí, dohodnou se určitě lépe (ve všech směrech) než lidé, co si "něco myslí".
Odpovědět
JR

Jan Rylich

27.7.2021 14:17 Reaguje na arbiczech
Dobrý den. Nikoliv; jen upozornění na "mystifikaci" a alibismus za strany citovaných pánů záchranářů. Stejně tak se domnívám, že opravdu není nutné citovat všechno; citát je už ze své definice "doslovné uvedení kratší části jiného textu či výroku"; a pokud někoho zajímá celý text nebo širší kontext, může se podívat na primární zdroje, na které jsem ve všech případech odkázal.

Nicméně i tak dvě poznámky: ano, větu "poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů" můžete označit jako "osvětu"; ale jednak to není primární cíl a jednak to nijak nevyvrací tu uvedenou povinnost "zajišťování komplexní péče". A co se týče citovaného "poslání", ano, to tam skutečně mají; ale dovolím si upozornit, že "poslání" na webu nejsou stanovy (tj. oficiální ustavující dokument dané organizace); proto preferuji citování zákonů, stanov či tiskových zpráv před tím, co si někdo sám napíše někam na web. Nemluvě o tom, že ani stanovy (natož "poslání") nejsou nadřazené zákonům.

A ano, té legislativy je samozřejmě ještě mnohem více; od vyhlášky 316/2009 Sb. o které hovoříte, až třeba po Bernskou úmluvu nebo Všeobecnou deklaraci zvířecích práv. Nicméně toto byl primárně obecný a "názorový" článek, nikoliv podrobná legislativní analýza - a jak jsem i ve článku uvedl, upřímně doufám, že tahle nešťastná událost nějakou širší veřejnou i odbornou diskusi otevře.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 15:22 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu, gratuluji ke spoustě pozitvních ohlasů, ale to mě jen více utvrdilo podpořit pány ze ZS v ukončení kamerových přenosů. Dnes spousta čápů "zimuje" ve Španělsku na smeťácích, kde se náležitě vykrmí. Ta samice mohla díky dobré kondici ze zimoviště snést 5 vajec, ale tolik potravy, aby mohla rodinka všechna mláďata odchovat, podle chování samice v okolí pravděpodobně nebylo.

V jednom dokumentu o vlcích blokovala silnější smečka přístup k noře konkurenční smečce (údajně až 10 dní), takže vlčata uhynula hlady. Mohli vlčata zadávit a celý proces redukce zkrátit, přesto volili takové "nehumánní" řešení. Televizní štáb byl v kontaktu s ochranáři, ti přesto nezasáhli. Prostě je to příroda, kde boj o život je drsný, mimo chápání městského člověka. Tato diskuse s fašizoidními komentáři to jen dokazuje.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 18:53 Reaguje na Karel Zvářal
kdyz se z hnizda sunda kamera bude mit aspon p.Makon klid a nebude muset vysvetlovat proc nezakrocil tam kde MOHL POMOC.
zrejme nevite co se na hnizde delo ty posledni 3 tydny.samice tyden VUBEC nekrmila.
a podle p.Makone je letos dost potravy v okoli Oseka.
Nebudu skakat tak jak nektere hysterky piskaji. Potom by mi lide nedali pokoj a volali mi se vsim.TOTO SI DOVOLI RICI SEF ZACHRANNE STANICE?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 19:07 Reaguje na derek van voorst
Vemte si, že v Dánsku žijí jen 3 páry čápů, Litva a Lotyšsko mají 13 a 11 tis párů. Myslíte, že v tom Dánsku nemají střechy nebo vysoké stromy v krajině pro umístění hnízd? Je to především o potravních zdrojích, a Česko, ať se nám to líbí či ne, není na tom v porovnání s baltskými zeměmi nijak slavně, ale pořád lepší, než maximálně intenzifikované Dánsko.

Takže pan Makoň nelhal, stres patří k normálním projevům zdravého jedince. Nekoukejte na tu kauzu přes ztrátu dvou mláďat, ale úspěšné vyvedení tří čápat. To jen naprosto neznalý a nezralý člověk může takto povrchně hodnotit práci druhých, která je náročná po všech stránkách, v neposlední řadě i díky útokům podobných pomatenců.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:16 Reaguje na Karel Zvářal
nez jsem zacal jejich praci hodnotit-tak jsem si nejdrive ziskal nazory odborniku ze zahranici.protoze ty nemusi byt loajalni.a kupodivu nikdo z nich nesdilel nazor kterym argumentuje p.ZACHRANAR.
TAKZE BOHUZEL KRITIKA NA JEJO NEOCHOTU,AROGANCI JE OPRAVNENA
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 07:03 Reaguje na derek van voorst
Jakých odborníků? Dejte sem na ně odkazy.
Odpovědět
PB

Paulina B

28.7.2021 13:40 Reaguje na Petr Eliáš
Počítaje v to Chráněné zvířecí rehabilitační centrum v Przemyślu - lidé, kteří se tam starají o zvířata, tvrdí, že nepomáhat čápu a nevytahovat ho z hnízda bylo neetické.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 16:01 Reaguje na Petr Eliáš
Pro trolíka vystupujícího pod nálepkou derek van voorst je typické, že se zde často ohání prý odborníky, ale nikde žádného jmenovitě neuvedl, aby se dalo ověřit, o jak dobrého odborníka v daném oboru na základě jeho publikací se jedná.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:42 Reaguje na Majka Kletečková
Best regards from Germany

Dr. Holger Schulz

nebudu se prejmenovavat jenom proto ze se vam me jmeno nezda.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 22:41 Reaguje na derek van voorst
Když se jmenujete Holger Schulz, proč nevystupujete na ekolistu pod svým pravým jménem?
Můžete uvést obor, ve kterém jste získal titul Dr.?
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

29.7.2021 00:37 Reaguje na Majka Kletečková
nejdriv se naucte cist.a dr Holger Schulz je nemecky ornitolog.ja se jmenuji Derek van Voorst
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.7.2021 21:48 Reaguje na derek van voorst
Aha, no to je překvápko.

A proč mi posíláte pozdrav z Německa? A proč v angličtině? Sice mám pocit, že Vám jde angličtina lépe než psaní v češtině, ale pak je mi divné, proč nezůstanete jen u angličtiny.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:26 Reaguje na derek van voorst
Reakce pana Makoně byla lehce hysterická, což bych v dané situaci i pochopila. Můj pohled na věc je takový: souhlasím s panem Zvářalem, že ideál je odebrat z hnízd kamery. Nepleťme se zvířatům, i těm nejchráněnějším, do života. Nevíme, co se na hnízdě stalo - nebyla matka přiotrávená? nebylo mládě nějak poškozené, což my nerozpoznáme? Chceme se bavit u přenosu z hnízd, ale po našem, na po čapím - co se nám nelíbí, to je špatně?
Odpovědět
ar

arbiczech

27.7.2021 10:59
A to nemluvíme o tom že ornitologická společnost podpořila rozhodnutí záchranářů...
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-spolecnost-ornitologicka-stanovisko-k-ne-zasahovani-do-hnizdeni-ptaku

"Proto respektujeme rozhodnutí odborníků, kteří se záchraně zvířat věnují dlouhé roky a situaci na místě detailně znají. Ke svému rozhodnutí mají důvody podložené mnohaletou praxí. Čápům v Oseku držíme palce, aby nakonec z hnízda vylétla zdravá a silná mláďata."
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 18:15 Reaguje na arbiczech
ornitologicka spolecnost take napsala ze samice neni v poradku-nemocna nebo vystresovana.Pan Makon pritom v radiu tvrdil ze je 100% zdrava.takze LHAL
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 02:54 Reaguje na derek van voorst
Podstatné je, že ornitologická společnost především stanovisko pana Makoně podpořila.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:42 Reaguje na Majka Kletečková
ja mam od nich v emailu jine stanovisko.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 22:33 Reaguje na derek van voorst
Zdroj, ze kterého čerpám, je dostupný každému: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-spolecnost-ornitologicka-stanovisko-k-ne-zasahovani-do-hnizdeni-ptaku .
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

29.7.2021 00:39 Reaguje na Majka Kletečková
a ja zase z toho co mi COS napsala v emailu.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.7.2021 21:54 Reaguje na derek van voorst
Škoda, že na žádný ze svých „mnoha“ zdrojů neuvádíte seriózní odkaz, aby se dalo Vaše tvrzení ověřit.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

28.7.2021 14:56 Reaguje na arbiczech
Opravdu máte z toho citátu pocit, že tím Česká ornitologická společnost podpořila stanovisko pánů Makoně a Moulise? Já osobně v jejich vyjádření vidím jen velmi obecné a opatrné "měli bychom asi věřit odborníkům", následované rychlou změnou tématu (na intenzifikaci zemědělské krajiny nebo změnu klimatu).
Mimochodem, nejedná se o výsledek např. týden trvající odborné diskuse mezi ornitology, ale pouze o vyjádření kanceláře organizace.
Odpovědět
AM

Anežka M

27.7.2021 11:21
No vidíte, a já to brala vždycky tak, že záchranné stanice jsou v etické rovině něco jako odpustek člověka za hříchy spáchané na přírodě, tj. mají primárně zachraňovat zvířata zraněná v přímém důsledku lidské činnosti. To jsou všechny ty kachny zamotané do vlasců, dravci se zlámanými křídly po srážce s autem, posečená srnčata atd.

Stavět literu zákona ("povinností stanic je zachraňovat všechny") nad jeho duch není dobrá strategie, na tom solidní obranu svého postoje nevybudujete. Ve slovech a větách nezachytíte složitost situace, kterou zákon upravuje, proto zákon rovná se jeho litera PLUS výklad, případně precedens, případně obecné principy, které musí každý zákon splňovat (v tomto případě byste mohl dojít k závěru, že povinností stanic je zachránit VŠE, včetně těch myší z tlam koček, čímž byste na stanice kladl zjevně nesplnitelný požadavek, což nelze).

V tomhle případě nevidím jasný vliv lidské činnosti, která by rozhodla o osudu čtvrtého mláděte. Jak si můžete být jistý, že s ním bylo všechno v pořádku? A i kdybychom připustili, že problém nebyl v mláděti, ale v matce, tak je dost možné, že agresivní (sadistické, deviantní) chování mělo nějaký základ v genetické výbavě čápice, a likvidací mláděte si sama zúžila potenciál šířit své geny. Hle, evoluce v praxi - rodiče, kteří mají sklon utýrat své mládě, se sami eliminují z populace. Takže i tak by to bylo "v pořádku".

Jediná humánní reakce, která mi jakž takž dává smysl, by snad bylo zkrátit zraněnému mláděti utrpení. Ale zas - narušením prostoru hnízda vystavujete čápy stresu, nemůžete vědět, jestli je tím nevyprovokujete k další agresi na zbývajících mláďatech.

Ani mně se ublíženecký tón, kterým pan Makoň a spol. na kauzu reagoval, nelíbí, ale myslím, že po věcné stránce jednali správně.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:59 Reaguje na Anežka M
mohlo se mlade odebrat pri krouzkovani.samice opravdu nebyla v poradku-to neni nazor blbecku od pocitace-ale nazor nekolika veterinaru.jenze ani na jejich zadost at se zranene mlade sunda p.Makon odmitl.
chování mělo nějaký základ v genetické výbavě čápice-vetsi blbost jsem necetl.kdyby capice mela spatne geny tak ji jako mlade usmrti jeji rodice.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:32 Reaguje na derek van voorst
Stále je to snaha řídit přírodu podle našich zákonů. Ať byla příčinou lenost čápice krmit mláďata, nebo poškození mláděte, je to stále věc čápů, ne lidí.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:29 Reaguje na Anežka M
Mám na to naprosto stejný názor jako vy.
Odpovědět
PK

Peta Ka

27.7.2021 13:00
Dobrý den,
děkuji za Váš článek a konečně i trochu jiný pohled "na věc". Všechny organizace, které se zastávají rokycanské, resp. plzeňské ZS, hovoří o eliminaci. Ale nikdo z nich čapí hnízdo v Oseku, jejich on-line přenos, nesledoval. Reagují jen na články, které do nekonečna vydává pan Makoň, aby obhájil svoji nečinnost. Na články, které hovoří o klasické eliminaci. Vždyť proti té nikdo z oněch "hysterek", jak on-line diváky pan Makoň nazval, nic neměl. To, že páté mládě samice eliminovala, všichni přihlížející vzali jako fakt, jako součást přírodního cyklu se všemi zákonitostmi, nikdo se nebouřil, nikdo o pomoc ZS nežádal. Ale u čtvrtého mláděte už tomu bylo jinak. Protože se o klasickou eliminaci, dle mého názoru, nejednalo. Proč pan Makoň nikde ve svých prohlášeních nenapíše, že samice 4 dny mláďata nekrmila? Že se staral pouze samec. Přiznal to v počátku pouze pan Moulis a pak už se o tom nikde nikdo nezmiňoval. Chování samice nebylo úplně běžné, ale to ve svých vykřičníkových prohlášení pan Makoň nenapíše.
Od ostatních ZS bych čekala trochu rezervovanější přístup. Jestliže nemají celou kauzu prostudovanou, neví, co se den po dni na hnízdě dělo, neměli by reagovat svými prohlášeními pouze na články plzeňské ZS, resp pana Makoně. Protože takto vydávají pouze rešerži jeho článku, nikoli profesionální komentář k dané situaci na hnízdě.
Člověk dnes přírodu svojí činností ovlivňuje hodně. Bohužel, většinou negativně. Tak by měl čápěti, které patří mezi chráněné živočichy, pomoc poskytnout. I s tím rizikem, že jeho návrat do volné přírody nebude možná bez komplikací. Ale za tu snahu by to stálo.
Děkuji.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.7.2021 19:00
Prosim vás, definujte ten přírodní proces... ;)
Odpovědět
JR

Jan Rylich

27.7.2021 14:57 Reaguje na Peta Ka
Dobrý den - a děkuji :) Jinak ano, ta situace byla mnohem komplexnější, než jak se zmiňovaní záchranáři snaží ve svých četných mediálních vyjádřeních popsat; a k běžným "přírodním procesům" měla poměrně daleko; od samotného deset dní trvajícího týrání mláděte, až po ostatní "zásahy" (kamera, kroužkování, dron).
Ale uvidíme, třeba se ta veřejná diskuse ještě někam posune.
Odpovědět
DB

Dana Bočková

27.7.2021 19:04 Reaguje na Jan Rylich
Tento článek je napsaný naprosto pravdivě a moc vám za něj pane Rylichu děkuji.
Odpovědět
IB

Ivica Bartlová

27.7.2021 21:51 Reaguje na Jan Rylich
Dobry den pane Rylichu,
predem Vam chci podekovat ze jste se nazaujate pustil do sledovani cele veci a vyhodnotil to nejen podle rozumu ale i srdce.
Pokud na to budeme nahlizet pouze z pohledu “povinnosti” zachranne stanice, ktera ocividne zachranuje jen podle urcitych pravidel (ne vzdy kdy je zvire v ohrozeni zivota) tak mozna nepochybili. Ano mozna, protoze zdravotni stav samice byl nejasny z vicero zdroju.
Chci Vam vsak podekovat za soucitny pohled na vec, protoze to je to co dnesnimu svetu chybi. A ne stylem, vypneme kamery protoze co oci nevidi to srdce neboli.
Kdyz bychom videli jak lidska matka tyra svoje dite (at uz z jakehokoliv duvodu zdrava ci nemocna-podle soucasnych zakonu za zadnych okolnosti k tomu nema pravo), taky bychom se neotocili - alespon by to tak melo byt! zady a rekli si co oci nevidi to srdce neboli...
Ale drive tomu tak nebylo a spolecnost se vyvyji a prave cela tahle diskuze k tomu to pripadu je o tom, abychom nasli v sobe ten soucit a pomohli v takovem pripade mladeti, kdyz mame tu moznost.
A posunuli ty hranice o kousek dal k moznosti zachranovat, nejen necinne prihlizet situaci se slovy “to nebyla moje povinnost”.
Proto cele toto medialni halo, ve kterem se z techto soucitnych lidi delaji hysterky, namisto realne uvahy o snaze posunout hranice moznosti pomoci v prirode, protoze uz davno nejsme v dobe kamenne kdy preziva nejsilnejsi. Uz takto do prirody velmi zasahujeme, tak proc nepomoci kdyz muzeme.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 01:08 Reaguje na Ivica Bartlová
Řekla bych, že pan Rylich se při psaní článku řídil srdcem, nikoliv rozumem. Je očividné, že není ornitologem a neví, jak to v přírodě chodí.
Odpovědět
RB

Radana Bukovska

28.7.2021 08:30 Reaguje na Majka Kletečková
Dobrý den, v přírodě dochází k věcem, které někdy jsou nad naše chapani, to ale neznamená, že všemu rozumíme. I zvířata druhově odlišná si někdy pomohou navzájem. Čapeti se mělo pomocí, alespoň se pokusit o záchranu. Bylo vitální, zasloužilo si žít, tohle jsme jako lidé nezvládli. Kdo chce pomoci hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 09:37 Reaguje na Radana Bukovska
Právě proto,že všemu nerozumíme,bysme se měli co nejmíň do všeho montovat.Jediné,co lidé nezvládli,je dívat se na drsnou realitu.Přitom pod těmi přenosy z hnízd bývá varování,že je možné vidět tam opravdu drsné situace a že to nemusí být pro slabší povahy.Buďto to přijmu,nebo na to nekoukám.Disney je na jiném kanálu.
Odpovědět
RB

Radana Bukovska

28.7.2021 10:54 Reaguje na Alice D
To, že jsem napsala, že všemu nerozumíme, myslím obecně nás lidi, tedy i odborníky. Určitě mají větší znalosti, ale neví vše, pokud tam byla kamera a vidím, že se tam něco děje a je možnost pomocí, tak pomůžu. V opačném případě musím nést i kritiku od těch, co pomocí chtěli. Jedno záchranné cape neudělá v přírodě její narušení. Naopak může pomoci přežít chráněnému druhu. Pokud by se capeti pomohlo, jen by se ukázala dobra vůle nás lidi, že si vážíme našich spoluobyvatelu naší planety a když to jde pomůžeme. Děti by měly dobry priklad.
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 11:52 Reaguje na Radana Bukovska
Jasně,takže riskneme vyskočení mláďat,budeme znovu stresovat samici dalším zásahem na hnízdě...a dětem,které učíme respektu k přírodě vysvětlíme,že příroda je blbá,matka šílená a že lézt do ptačích hnízd se sice nesmí,ale když chceme tak smí,takže děti potom budou prohlížet hnízda,jestli tam taky někde není nějakej chudáček a budou si připadat jako ti slavní záchranáři. Takhle jste to myslela? Tak to nevím.
Odpovědět
RB

Radana Bukovska

28.7.2021 14:33 Reaguje na Alice D
Nedlouho před útokem capi matky se tam krouzkovalo, to také hrozilo vypadnutí mláďat. Navíc, když by se učinil pokus tam vylézt a vypadalo to, že hrozí nebezpečí a nelze tam vylézt úplně, tak by to snad každý pochopil.
Ale tady se anií pokus neuskutečnil. To je to, co hýbe veřejnosti, že nebyla snaha a to přes výzvy o pomoc. Pak lidi odbit řeči o přírodě.... kde to jsme
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:44 Reaguje na Alice D
sam makon se v radiu chlubil ze by na hnizdo vylezl a na 99% by mladata NEVYSKOCILA
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:35 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlasím.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:40 Reaguje na Ivica Bartlová
Aplikace lidských zákonů na zvířecí říši je čistý nesmysl, proto i argumentace lidskou matkou je čistý nesmysl.
Odpovědět
IB

Ivica Bartlová

28.7.2021 09:14 Reaguje na Petr Eliáš
A o tom to je.Lidský přístup.Nemusí být aplikován,ale může.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:35 Reaguje na Ivica Bartlová
Lidský přístup může být aplikován na lidské záležitosti, ne na čapí.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:34 Reaguje na Peta Ka
Co je lidem do toho, zda čápice krmila nebo nekrmila mladé? Třeba jí bylo špatně. Třeba se něčím přiotrávila. Třeba byla jen líná. Lidé by se měli přestat dívat na přírodu svýma očima a nechat čápy, aby si dělali, co umí -a nebo neumí.
Odpovědět
IS

Iva Svobodová

27.7.2021 13:34
Jan Rylich, moc vám děkuji za tento článek.Konečně někdo napsal pravdu jak to celé bylo.Kdo toto hnízdo nesledoval, nemůže vědět, jak to tam celé probíhalo. Nechápu lidi, kteří o tom tady píšou, že to byla normální eliminace.Kdo sledoval každý den, tak ví, že normalní to nebylo.Čápice v pořádku nebyla, ale to zase víme jen my, kteří jsme hnízdo sledovali každý den.Názory by měli psát jen ti, kteří opravdu hnízdo sledovali. Ještě jednou vám p. Jan Rylich s celého srdce děkuji.
Odpovědět
DH

David Hromádko

27.7.2021 13:34
Naprosté nepochopení funkce záchranných stanic autorem článku. I když rozumím, že článek bude mít mnoho pozitivních ohlasů z řad laické veřejnosti. Stanice dlouhodobě prosí a žádají o to, aby zejména vývoj mláďat divokých zvířat byl přenechán přírodě. Odebrat mládě z přírody, vychovat ho a následně ho vypustit zpět tak, aby bylo schopné dlouhodobě přežít je velmi složitý úkol, který vyžaduje velké finanční a materiální prostředky (které stanicím zatím vesměs nikdo neposkytl) a úspěšnost je velice nízká. Jak po vypuštění takový jedinec funguje - jestli se umí uživit, rozmnožovat, jestli umí interagovat s ostatními jedinci druhu, chápe predátory jako nebezpečí, dokáže migrovat (zrovna u čápů dost podstatná věc) a jaká je doba přežití oproti přirozeně odchovaným jedincům se vesměs vůbec neví. Většinou je takové tušení, že odchov v lidské péči, jedince v jeho dalším životě vždy poškodí oproti přirozenému vývoji v přírodě. To že lidé sbírají "zaručeně" opuštěné zajíce, srnčata a spoustu druhů ptáčat, která se pod dohledem učí létat je bohužel stále velice rozšířený jev. Pokud by však stanice tato mláďata nepřijala, tak by byly noviny plné podobných článků. Pracovníci stanic, tedy pokud je mládě už pod návalem emocí nálezce přece jen nenávratně sebráno, tak se snaží o jeho odchov. Ovšem to že přežití takových mláďat nejen v zajetí, ale i v přírodě je i přes veškerou profesionální péči zaměstnanců stanic i nadále velmi nízká je bohužel také realita. Stanice, tak jsou mnohdy "rukojmím" veřejnosti, kdy jsou přesně takto doslova vydírány aby jejich pracovníci dělali něco, co ale nemá absolutně logiku a pro druh jako takový to má nulový přínos. Otevřeně řečeno "dělají běžně něco co je proti přesvědčení stanic a vědí, že jejich počínání je ztráta času a pro přírodu i daného jedince nemá velký smysl, jen aby je veřejnost hloupě nepranýřovala". Ale veřejnost by je podobnými nepravdivými a nesmyslnými argumenty prostě úplně rozdupala...Kdyby nebyly stanice pod tlakem "rádoby" ochránců všeho živého, tak by u půlky případů nebylo potřeba zasahovat a vše by bylo ponecháno přírodnímu vývoji. Doporučuji autorovi článku zvednout ctěné a rozumem nabyté pozadí ze židle a udělat si brigádu v nějakém takovém zařízení. Ono dojmy a realita jsou dva různé pojmy, které se hodně liší. To, že zabití mláděte matkou může být pro člověka drastické, to může, ale podobné chování bylo prokázáno u VĚTŠINY druhů savců a ptáků. I andulka co máte v kleci zabije a vyhodí mláďata a je to běžnější, než by si veřejnost možná myslela. Ono odebrat mládě je jedna věc, další vývoj a zřejmě doživotní zajetí je věc druhá. Pro druh jako takový by záchrana neměla smysl. Pro jedince jako takového by to byla volba mezi doživotním zajetím, utracením (nikde není dáno, že mládě skutečně nemělo neřešitelný zdravotní problém) a nebo možná velmi nejistým návratem do přírody. Doporučil bych veškeré webkamery z hnízd sundat a nechat veřejnost dále v blahé nevědomosti, že v přírodě nic neumírá, zvířátka se k sobě chovají s úctou, nikdo nikoho nezabijí a nežere na potkání.Veřejnost prostě na skutečnou pravdu není (nebo nechce být) připravena. Byl to pilotní projekt, kdy ochranáři chtěli ukázat přenos ze života čápů - a to v dobrém i zlém. Bohužel, obrátilo se to na jakýsi "hon na čarodejnice" a část veřejnosti je v pozici inkvizice se svou pravdou. Pokud chtějí lidé opravdu pomáhat, tak by si měli říct, proč čápi dnes napříč Evropou běžně nejsou schopni uživit víc než 3 mláďata, když před kolektivizací to bylo běžné vidět 5 mláďat. Lidé by spíš měli řešit příčiny než následky. Ono se ale od monitoru vše píše strašně snadno. Upřímně článek nemá žádnou relevantní hodnotu, protože autor evidentně nikdy čápa neviděl ani z dálky a ohánění se tím, jak je činnost ZS definována zákonem jen podtrhuje to, že autor o skutečném fungování a reálných možnostech stanic nemá absolutně žádné podvědomí. Jen další autor, který potřeboval stůj co stůj svůj názor vykřičet do světa, ale relevance tam bohužel není. To že se autor pohoršuje nad tím, že stanice zastávají názor, že pomáhat by se mělo pouze jedincům přímo zraněným lidskou činností a že hlavním posláním stanic je osvěta mě poněkud zaráží. Když se totiž stanice původně zakládaly, tak hlavní náplní byla právě osvěta a záchrana především jedinců, které patřili mezi kriticky ohrožené. Spousta stanic dělala i repatriační projekty atd. "Běžné" druhy ani v prvopočátku stanic primárně nikdo neřešil nebo se to řešilo s myslivci či zoo. Kdyby autor, ale šel do nějaké stanice a skutečně a reálně se seznámil s provozem, pak by takový ( s prominutím) blábol nemohl nikdy napsat. Vyjadřuji podporu panu Makoňovi, který měl konečně odvahu napsat věci tak jak jsou a pro jednou si stát za svým názorem i názorem většiny stanic - mláďata z přírody neodebírat, pokud to není situace, že na jednom mláděti závisí přežití celého druhu, přirozený vývoj i třeba za cenu úmrtí, je pořád to nejlepší a nejpřirozenější. Veřejnosti to stanice sdělují právě tou osvětou, nad kterou se autor snad i zaráží? A pan Makoň ve vší úctě už prostě převedl osvětu do praxe se všemi narážkami a odsouzeními na jeho osobu, které asi čekal, jen ne v takovém rozsahu. Jak píši výše - společnost není ve většině případů připravena na realitu o přírodních pochodech, byli jsme příliš odpoutáni od těchto zákonů a nyní se nad nimi pohoršujeme a obviňujeme lidi, kteří pro přírodu udělali víc, než většina z nás. Takže nemáme právo kritizovat někoho, kdo v "realitě" světa žije dnes a denně, když jsme pouze návštěvníci, kteří viděli jeden případ z milionu a to z monitorů počítačů.... Webkamery z hnízd sundat, projekt se neosvědčil, veřejnost není připravena na realitu světa a hledá v tom "spiknutí" jedince či skupiny lidí, což je hodně špatné...
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

27.7.2021 16:05 Reaguje na David Hromádko
Vážený pane Hromádko, nesouhlasím s vaším názorem. Například záchranná stanice Makov, odebrala špatně prosperující čápata, dokrmila je a vrátila na hnízdo, kde báječně prospívají. I jiné záchranné stanice podstrčí do hnízda malá čápata, o která se adoptivní rodiče v pořádku starají. Můžete mi tento rozpor v přístupu jednotlivých ochránců vysvětlit? děkuji.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 19:21 Reaguje na David Hromádko
A PROC TEDA KLIDNE Z HNIZDA SUNDA ZRANENE MLADE CAPA CERNEHO-ZRANENE KRIDLO TOTO ZRANENI URCITE NEZAVINIL CLOVEK- TEN UZ SE DO PRIRODY NEVRATI A ZUSTANE V ZS.TAKZE JEDNOHO KRIPLIKA ZACHRANI A JINEHO NE?
PROC SE TO TAKY NENECHALO NA PRIRODE.
JE S PODIVEM ZE PODPORU K JEHO NEZASAHU VYJADRUJI LIDE KTERI O DENI NA HNIZDE NEMAJI ANI PONETI.A TAKY NIC NEVEDI O TOM ZE V PATEK PO PRVNIM UTOKU BYL KONTAKTOVAN P>MOULIS KTERY REKL ZE MUSI SEHNAT AUTO A ZRANENE MLADE SUNDA.O TOMTO SE ALE P.ZACHRANAR MAKON NIKDE NEZMINUJE.
JEDEN Z ARGUMENTU PROC NEZASAHOVAT BYL-MLADATA BY SE MOHLA LEKNOUT A VYSKOCIT.JE ZAJIMAVE ZE O PAR DNU POZDEJI V RADIU REKL ZE ON BY NA HNIZDO VYLEZ A S 99% JISTOTOU BY MLADATA NEVYSKOCILA.TAK KDY LHAL?
DALSI LEZ KTEROU REKL p.MAKON-SAMICE JE V PORADKU A TEN FLEK NA HLAVE JE SPINA OD SAZI.JESTE JSEM SE NESETKALA S PRIPADEM ZE BY SPINA NA HLAVE BYL DUVOD TYDEN NEKRMIT MLADATA A NECHAT SE KRMIT SAMCEM.
PRESTO ZE NA HNIZDE BYLA KAMERA TAK p.MAKON VUBEC NETUSIL CO SE NA HNIZDE DEJE.
A BLABOL JE TA VASE OBHAJOBA p.MAKONE
NASLO SE PAR ZS KTERA BYLA OCHOTNA PRES PUL REPUBLIKY PRIJED A ZRANENE MLADE SUNDAT A POSTARAT SE O NEJ.BOHUZEL JIM p.MAKON NEDAL SVOLENI.

Webkamery z hnízd sundat, projekt se neosvědčil, veřejnost není připravena na realitu světa-SPOLECNOST NENI PRIPRAVENA NA AROGANTNI CHOVANI OD CLOVEKA CO SI RIKA ZACHRANAR.JISTE KAMERA SE SUNDA A ASPON NEBUDE MUSET MAKON NIKDE VYSVETLOVAT PROC NEZASAHL TAM KDE MOHL.HRAT SI NA UZASNEHO ZACHRANARE-DAVAT NA FB FOTKY Z TECH PRIPADU KDE SE ROZHODL POMOCI.KDE NEPOMOHL O TOM SE VEREJNOST MOC NEDOZVI.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 01:17 Reaguje na David Hromádko
Naprosto s Vámi souhlasím. Ve všem.
Odpovědět
FN

Františka Nagyová

27.7.2021 13:41
možná si řeknete,že je to o něčem jiném - jeden ministr zdravotnictví cosi řekl a já byla v šoku,vždyť to je lékař,jak může tohle říkat.Můj muž tehdy suše pronesl - Mengele byl taky doktor. A co k Oseku? Makoň i Moulis jsou TAKY záchranáři
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:37 Reaguje na Františka Nagyová
Velmi stupidní a prostoduché přirovnání.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:36 Reaguje na Františka Nagyová
Byla bych trochu opatrnější v těch příměrech.
Odpovědět
Jana Buriánková

Jana Buriánková

27.7.2021 14:01
Děkuji za uveřejněný článek, který celou věc rozebírá i z druhé strany, nejen z té jedné neustále vytrvale prezentované v různých médiích. Kde je hranice toho, zda je čápě klasicky eliminováno a nebo jde již o zraněné? Jaký časový prostor eliminaci ohraničuje? Na všech dostupných videích se jedná vždy o krátkodobý úsek a několik dnů klasického napadání a pak útoku tvrdého krvavého, který se nepovedl. Po dvou hodinách čápě začalo ožívat a nebylo již zraněné v tom případě? Hodinu, dvě, dvanáct, více hodin. Je rozdíl mezi tzv. obyčejným bílým čápětem a jiným v hnízdě černého čápa? To se zachraňovalo, protože bylo zraněné a muselo jít také o přírodu. Proč se nenechalo v hnízdě a nedal se průchod přírodě? Příroda se tedy používá jako argument ne vždy, nejsou to proto zákony přírody, ale rozhodnutí a myšlení člověka.
Co se týká zde uváděných kamerových přenosů, že bude argument s nimi skončit. Ty kamerové přenosy nejsou jen milodar pro sledující, jak je to vždy prezentováno, ale je to i reklama pro záchranné stanice, ochranu přírody jako takovou (nejde jen o hnízda čápů), seznámení s přírodními procesy. V neposlední řadě to přináší i ZS výhodu reklamy a finanční prostředky od sledujících. Uvedu Mladé Buky, Pasíčko, Cheb - nikdo by o jejich práci nevěděl a především v případě M. Buků se nevybraly právě od těch emocionálně naladěných lidí (se srdcem a empatií, případně tak krásně nazvaných hysterek) finanční prostředky, které nakonec posloužily i na jiné účely, než pouze na krmení čápů. Oponentům hned uvádím, že nejde o závist, jde o racionální zhodnocení situace. Kdo dnes není ve virtuálním prostoru, jako by nebyl, proto kamery nejsou přínosem jen pro jednu stranu a to sledující, ale i tu druhou.
Spoustu "laiků" to přivedlo ke studiu, sledování hnízd kolem sebe a snad i jako laikové máme právo přemýšlet, diskutovat a případně nesouhlasit. Spousta z těchto lidí ZS přispívá a tak si zaslouží jistou dávku slušnosti, která nekončí u platby z účtu nebo složenkou. Výrazy jako hysterky, drzost, kryplík, dementi, atd. nepatří do slovníku někoho kdo oficiálně prezentuje ZS v rozhlasu, tisku a jiných médiích, že pane Makoni?

Odpovědět
Jana Buriánková

Jana Buriánková

27.7.2021 14:12 Reaguje na Jana Buriánková
Aby mě nikdo nechytal za slovo - do letoška čápy sledovalo daleko méně lidí než přišli čápi z Mladých Buků. Tím vznikl zájem daleko větší veřejnosti a médií, pak se medializovalo právě i Pasíčko a Cheb, jinak to by média nezajímalo.
Odpovědět
EM

Edita Malcová

27.7.2021 14:32
Bože to je překráně napsané,moc,moc děkuji.Od začátku všichni říkáme,kdo to nesledoval od začátku,nemá správný úhel pohledu.Vy jste to napsal tak božsky ❤.Nevím jak ostatní,ale pro mě to znamená opravdu moc.Přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů a ještě jednou obrovský dík 🍀☺️
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 17:22 Reaguje na Edita Malcová
Jen jedno srdíčko a jeden čtyřlístek? Autor tak božsky napsaného článku si přece zaslouží aspoň několik plyšáčků, ne?
Odpovědět
JS

Jitka Sotová

27.7.2021 14:53
Děkuji za objektivní článek redaktora, který je s konkrétním příběhem podrobně obeznámen.
Nikoliv jen kritiky od klávesnice, kteří pouze čtou prohlášení p.Makoně , o daném hnízdu neví nic, nikdy jej neviděli, ani je to nezajímá, ale pod mediální masáží ihned odsoudí všechny ty, kteří podporovali záchranu mláděte, jako hysteriky, ekocvoky a blázny. Jen ti, kteří znají celou anabázi, i přísliby ZS, že okamžitě při ohrožení mláděte zasáhnou, mohou vědět, jak se během pár hodin jejich názor změnil a nedivili by se, že lidé sledující bojující čápě, pouze chtěli, aby udělali, co slíbili…
Pane Rylichu, děkuji vám.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 17:36 Reaguje na Jitka Sotová
Článek redaktora časopisu o informační společnosti má k objektivnosti hodně daleko. Navíc je silně poznamenán tím, že znalost přírody autora článku je na velmi nízké úrovni.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:45 Reaguje na Majka Kletečková
a vase je na jake?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 23:08 Reaguje na derek van voorst
Nemám velké ornitologické znalosti ani nemám hluboké letité zkušenosti s praktickou ochranou přírody na profesionální úrovni jako pan Makoň nebo např. pan Zvářal či pan Hromádko ze zde komentujících. Několik desítek let se ale zapojuji ve svém volném čase do různých aktivit Českého svazu ochránců přírody, jehož jsem členkou.
Odpovědět
DH

Dana Hrubesova

27.7.2021 15:05
Moc Vám děkuji, kdo hnízdo sledoval, tak ví..... Bohužel kde nebyla vůle, nebyla cesta.. velká škoda tak silného čápěte bojovníka. Za jeho záchranu by byl dotyčný hrdina... a jistě by to přineslo mnoho dalších finančních příspěvků záchranné stanici. Velká škoda pro obě strany.
Odpovědět
IV

Iva V.

27.7.2021 15:06
Děkuji za pravdivé vyjádření k tomu, co se na hnízdě v Oseku opravdu stalo. Kdo sledoval, ví, že to nebyla eliminace ale týrání.
Odpovědět
HH

Hana Horčičková

27.7.2021 15:27
Jsem ráda, že konečně bylo napsáno co se na hnízdě skutečně stalo. Ve všech tiskových zprávách a prohlášeních pánů M a M byly řečeny jen polopravdy a jen to co se jim hodilo. A vy všichni kteří se stále zastáváte jejich nečinnosti, jste opravdu tak bezcitní? Vám opravdu přijde správné aby se malé čápě trápilo 12 dní. Je to nedůstojné pro každého tvora na této zemi. Ješte jednou děkuju
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:36 Reaguje na Hana Horčičková
Tak zrovna pan Rylich v článku také píše jen polopravdy a jen to co se mu hodí. ;)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.7.2021 16:08
Několik poznámek:

1) Příroda opravdu není taková, jakou nám ji servírují v dokumentech. Krásná, romantická, poklidná. Je krutá a nebezpečná. Stačí se podívat například na šimpanze (teď tu na ekolistu o nich vyšel článek). Lidé se neustále vzdalují přírodě a veřejnost pak může být vyplesklá, když vidí něco podobného.

2) Infanticida není nic neobvyklého. Probíhá u velkého množství druhů a má řadu důvodů.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Infanticida_(zoologie)

3) Část, ve které se hovoří o záchranné stanici, je velmi zavádějící a demagogická.

4) Jak jsem psal výše. Chápu, že někdo může chytit hysterický záchvat, když něco podobného vidí. Ale je to pouze příroda, pro kterou lidské zákony neplatí a nejlepší možná věc je nezasahovat!

Takže, hysterkám zmar a přírodě zdar! :-)
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 18:21 Reaguje na Petr Eliáš
na tomto hnizde se nejednalo o Infanticidu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.7.2021 18:36 Reaguje na derek van voorst
Ne? A o co se jednalo? Jsem zvědavý co vymyslíte pane multinicku. :-)
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:19 Reaguje na Petr Eliáš
nejdriv si zjistete co se na hnizde delo a nepapouskujte cim se obhajuje p.ZACHRANAR.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 07:00 Reaguje na derek van voorst
Nejdříve přestaňte trollit a psát pod multinickem díky. :-)
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

28.7.2021 11:28 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši, nejste nějaký hysterický?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 11:54 Reaguje na Ludmila Papežová
Ne paní Papežová. Od toho tu jste vy. :-)
Odpovědět
Daniela Tina

Daniela Tina

28.7.2021 12:29 Reaguje na derek van voorst
Je vidět,že pan Eliáš to hnízdo v životě neviděl a tak mu zbývá jediné…říkat,co si přečetl za poslední měsíc. Nemá cenu to rozebírat s někým,kdo nesledoval a neviděl alespoň posledních 5 dní v hnízdě.
A to není jen pan Eliáš. Je jich tady víc a je to v podstatě logické.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 12:42 Reaguje na Daniela Tina
Paninko, kde berete tu jistotu, že jsem hnízdo v životě neviděl? Přijde mi, že vy a různé vaše hystericky emotivní kolegyně se ,,srdíčkem,, jste jen multinick zaplevelující diskuzi.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:46 Reaguje na Petr Eliáš
TU TADY ZAPLEVELUJETE VY
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.7.2021 08:59 Reaguje na derek van voorst
Napsal multinick... Už vám to tu nikdo nebaští. Jste provařenej. :-)
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:40 Reaguje na Daniela Tina
Je problém, když jedna strana napadá druhou, že neví, co se na hnízdě dělo nebo nedělo. Obě strany to ví, jen mají rozdílný názor.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:38 Reaguje na Petr Eliáš
Obsahově s vámi souhlasím, to mládě bych nezachraňovala. Co se týká formy, mohl jste volit i lepší slova.
Odpovědět
Daniela Tina

Daniela Tina

27.7.2021 16:38
Vážený pane Rylichu,mnohokráte děkuji a hluboce se klaním nad tímto článkem,který vystihuje pravdivě celou situaci v Oseku. 🙏🏻Sledovala jsem to hnízdo 14 dní,než se vypnula kamera. Chování čápice Oliny,nebylo ani v nejmenším standardním chováním čápa (slova odborníka před smrtí malého) ,který klasicky eliminuje čápíka,co by nebyl schopen přežít (viz páté čápě). On byl velice silný jedinec! Jak píšete… měl obrovskou vůli žít a pral se za to právo neskutečně statečně a dlouho. Neuvěřitelné! Celá ta kauza a ty články “odborníku” jsou jen přepisy vyjádření p.Makoně. Jako ve všech těchto organizacích,si podávají ruce,tedy absolutně neuznávám tyto články za objektivní. Jsou to jen slova jednoho člověka,přepsané do různých článků a reportáží,různými lidmi. O vyjadřování a stylu vystupování,se ani snad bavit nebudu. Byl to hysterický a urážlivý výstup,jeden za druhým. Měl by se pan Makoň naučit krotit své emoce a také absolutně nemohl počítat s tím,že ho všichni budou plácat po rameni,jaký je to machr,že nezasáhl a striktně to zakázal.
Tím mu samozřejmě neberu zásluhy,které za ty roky vykonal. Jen by to chtělo do té práce vložit ždibec i té lidskosti. Čáp neodletěl,tak ať si umře hlady. Ježek se nehibernoval ,tak ho nakrmíme a vypustíme,ať si třeba zdechne… Přístup naprosto otřesný!
Ochota lidí pomoci,ať finančně,nebo umístěním Klapáčka mimo ZS Rokycany, byla obrovská. Nemusel by se vůbec o nic starat! Stačilo říct pouhé jedno jediné slovo,ANO.
Další věc,co absolutně nechápu,proč se vypnula kamera,až bylo po všem 🤷🏻♀ Vždyť to nedává vůbec žádný smysl. Na ten horor, se lidé dívat mohli a na to,jak další tři čápové prospívají a jak se učí létat ,už vidět nemohou? Totálně postavené na hlavu.
Abych to shrnula…Klidně ať si mě lidé, plácající p.Makoně po rameni,zaškatulkují mezi ty zmiňované hysterky. Je mě to upřímně jedno. Nestydím se za to,že jsem člověk se srdcem a přes to přírodu velice dobře chápu a její někdy až kruté zákony také. Byla jsem tak vychovaná.
Krásný den a ještě jednou za článek děkuji ☺
Odpovědět
RB

Radana Bukovska

28.7.2021 11:06 Reaguje na Daniela Tina
Děkuji, lépe bych to nenapsala
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 11:10 Reaguje na Daniela Tina
Kdybyste tu přírodu tak chápala,jak píšete,tak tady nevisí tento váš komentář.Prostě byste si řekla,že víte prd o tom,proč to mládě čápice eliminovala a hloupě byste se tu nepovyšovala vykládánám,jak jste hodná a soucitná,že máte to srdíčko.A ti ostatní jsou zlí a srdce nemají.No,a teď ještě tu o Karkulce...
Odpovědět
Daniela Tina

Daniela Tina

28.7.2021 12:13 Reaguje na Alice D
Mám na to názor,který jsem napsala a vůbec nechápu ,proč bych si měla říkat takový nesmysl,co píšete. Eliminovala první čápě. To druhé bylo normálně života schopné ,jako každé jiné v jeho věku. Matka evidentně nebyla v pořádku a její chování nebylo standardní. Co na tom nechápete…
Nad nikým se nepovyšuji. Na to je odborník p.Makoň. Já vím,že se už laskavost dneska moc nenosí a může to pro vás znít,jako pohádka. To ale naštěstí není, můj problém 😉
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:44 Reaguje na Daniela Tina
Laskavost nemá s ochranou přírody co do činění. Znám lidi, co laskavě seberou na zahradě slimáky a nosí je na louku za zahradou v domnění, že tohle je ta správná ekologie. P.Makoň se choval hystericky, ale nezachránit to mládě bylo správné. Nemůžeme transponovat lidské city do čapího života.
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

27.7.2021 16:45
Dobrý den, děkuji panu Rylichovi za celkový souhrn kauzy Osek. Kde poukázal na všechny peripetie ze strany záchranných stanic a jejich prezentaci v médiích. Překvapují mi tady příspěvky odborníků. kteří kategoricky chtějí zakázat kamery na hnízdech. Bojí se laické kontroly? Nechtějí aby lidé věděli, jak postupují při ochraně ohrožených druhů? Finanční příspěvky od laiků jim nevadí? Děkuji za všechny slušné odpovědi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:35 Reaguje na Ludmila Papežová
Jak může veřejnost kontrolovat něco, čemu velká část veřejnosti nerozumí?
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:47 Reaguje na Petr Eliáš
tak hlavne ze tomu rozumite vy
Odpovědět
HV

Hana V

27.7.2021 17:01
Vážený pane Rylichu, děkuji Vám, za krásně a pravdivě napsaný článek. Konečně někdo nezaujatě popsal situaci na hnízdě. A vím, že jste ještě hodně trýznivých chvilek malého čápěte vynechal. Kdo hnízdo nesledoval vůbec nemůže psát nějaká prohlášení viz ostravská ZOO. Samozřejmě souhlasím s eliminací slabých a nemocných čápat, ale tohle nebyl tento případ. Byl to silný jedinec, v opačném případě by toto dlouhodobé týrání nevydržel. Ještě bych dodala, že kdyby měl být eliminován, chtěli by to oba rodiče. Tenhle prvek tady chyběl. Ba naopak, otec mu dával jídlo navíc, přímo před něj, protože byl menší než sourozenci. Ale i tak si uměl vybojovat svoji porci. To opravdu nebylo čápě neschopné života. Děkuji ještě jednou všem za podporu
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 08:33 Reaguje na Hana V
Opak je pravdou. Pan Rylich je velmi zaujatý a článek je napsaný velmi neprofesiálně.
Odpovědět
HV

Hana V

28.7.2021 10:46 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši, je vidět, že jste hnízdo nesledoval. Pan Rylich opravdu popsal nezaujatě a pravdivě situaci v hnízdě. A ještě mnohé a horší skutečnosti vynechal. Tak nevím, co v tom vidíte neprofesionálního. V článku je každé slovo pravdivé.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 11:53 Reaguje na Hana V
Paní Hanko. Vy máte nějakou věšteckou kouli že víte, kdo to sledoval a kdo ne? A máte i patent na rozum že si dovolíte určovat kdo může vydávat prohlášení a kdo ne? Dovolím si tvrdit, že nemáte ani jedno...

Celý článek pana Rylicha je psán aktivistiky tak, aby se trefil do ,,srdíčka,, a emocí veřejnosti odtržené od reality. ;)
Odpovědět
HV

Hana V

28.7.2021 12:43 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Petře, samozřejmě nemám žádnou kouli, ale Vy jste napsal, že článek je zaujatý a neprofesionální. Jenže jsem nepřišla na to v čem konkrétně. Vždyť jenom popsal to, co se na hnízdě dělo, nic víc. A to prohlášení psal evidentně někdo, kdo to taky nesledoval. Já vím, že každý má na věc jiný názor, ale mám vlastní úsudek a rozum, a poznám, kdo píše z vlastní zkušenosti, a kdo si jenom něco přečetl. Vždyť kdyby pomohli užitek by měli všichni. To snad uznáte. Přece když už mám tu možnost a umožním sledování hnízd, tak v případě nutnosti pomůžu. V MB taky pomohli lidé a užitek z toho má mnoho dalších zvířat. A navíc ta pomoc byla slíbena.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 12:56 Reaguje na Hana V
Autor vybírá to, co se mu hodí. ZS popisuje vcelku obšírně a neúplně. Text má vyznít tak, aby páni M a M z toho vyšli jako ,,ti zlí,,.

Dotaz: Jakou zkušenost má pan Rylich s ochranou čápů?

Sledování hnízd kamerou neznamená, že ochranáři musí automaticky zasahovat. Instalace kamery byla čistě jejich dobrá vůle, aby veřejnost mohla sledovat realitu čápů. Pokud takovou realitu neunesete, nemáte se na to dívat...

V MB byla situace zcela odlišná.
Odpovědět
HV

Hana V

28.7.2021 13:01 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Petře i bez koule jsem vypozorovala, že Ti co sledovali stojí na straně pana Rylicha, a Ti co si jenom něco přečetli stojí na straně ZS. Tak kde je potom pravda.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.7.2021 13:29 Reaguje na Hana V
Opravdu neprůstřelný argument...

Asi stejný jako když napíšu, že lidé kteří alespoň něco málo o přírodě vědí, věnují se jí a mají nějaké zkušenosti, jsou na straně ZS a pánů M M. A ostatní jsou jen hysterky. ;)
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 15:00 Reaguje na Hana V
No,já jsem to hnízdo sledovala opravdu bedlivě,přesto rozhodně na straně pana Rylicha nestojím.A určitě nejsem jediná.To čápě bylo v ten den,kdy ho samice napadla opravdu v špatném stavu.Takže není žádná pravda,že napadla zdravím kypící mládě.Což jste museli všichni vidět.Po těch deštích bylo velmi oslabené.Vy jste to neviděla? Já jo.Já vím,že mi zase napíšete,že mládě bylo velký bojovník,ale taková zvířata prostě bývají.
Odpovědět
HV

Hana V

28.7.2021 15:40 Reaguje na Alice D
Paní Alice máte pravdu, v ten den bylo opravdu ve špatném stavu, ale takto mladé čápě měla matka zakrýt viz. Betynka. i když se Olinka i Oskárek snažili nestačilo to. Ale stačilo by, kdyby ho nechala na pokoji. Možná, že by se to všechno zlepšilo. Ale ona ho napadala i před tím a to docela zbytečně. Já nikoho nesoudím, jenom je mi to líto a byla bych ráda, aby si všichni z toho vzali ponaučení. Někdy je lépe pomoci, než nechat vše na přírodě. Užitek by byl oboustranný.
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 16:44 Reaguje na Hana V
Paní Hano,v tom se asi neshodneme.Ač mi lidsky může být čápěte líto,jsem proti vměšování se do jejich životů.Nemáme na to žádné právo.
Odpovědět
PB

Paulina B

28.7.2021 20:44 Reaguje na Alice D
Pokud jste tedy pozorovali hnízdo velmi pečlivě, měli byste vědět, že čáp v den, kdy zaútočila jeho matka, byl již silně oslaben jejími dřívějšími opakovanými útoky (zaútočila na něj s přestávkami asi před 12 dny), a ne silnými dešti. Je to zmíněno v článku. Nevím, jestli jste četli.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:49 Reaguje na Paulina B
podporovatele makone nectou -ty bezmezne veri co on jim rekl.i kdyz nikdo z nich hnizdo nesledoval-urcite vedi ze co on rozhodl bylo spravne
Odpovědět
LE

Lara E.

27.7.2021 17:16
Děkuji i za jiný náhled.
Odpovědět
RB

Radana Bukovska

27.7.2021 17:48
Dobrý den, když odhlednu od všeho, co nebylo napsáno, byť jsem i já prosila o zásah na hnízdě a vysvobození mladete, tak mě překvapila arogance a absolutní ignorance proseb lidi, aby se alespoň pokusili ochranáři mladeti pomocí. Na půdě školy, prosby desítek lidí, daňových poplatníků, nic platné.
Lidé jsou žadani o příspěvky na zvířátka, adopce a lidské bytosti se srdcem na pravém místě pomáhají. A na druhou stranu pak jedno capatko a prosby směrem opačným nic. Ještě arogance jak tomu rozumí, že vše je příroda. Z hlediska propagace pomoci přírodě by záchrana capatka byla naprosto skvělou činnosti a jistě by přiměla mnohé další aby se zamysleli nad přírodou a pomocí ji. Pro mě osobně to byl a je stále velmi smutný zážitek, po němž mi zůstaly prázdné ruce a je nahlodana důvěra v některé záchranáře zvířátek.
Odpovědět
HV

Hana V

27.7.2021 18:19 Reaguje na Radana Bukovska
Krásně jste to napsala. Kdyby ZS pomohla, lidé se srdcem na pravém místě by určitě finančně přispěli. A myslím, že ZS peníze potřebují, a to nejen pro čápy. Jaká vlna solidarity se ukázala v MB. A tady by to nebylo jiné. Škoda pro všechny, že to takto dopadlo.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:22 Reaguje na Hana V
penize potrebuji-PROTO JSOU TED KAZDY TYDEN V NOVINACH.DELA ZE SEBE CHUDACKA KTERY JE POMLOUVAN HYSTERKAMA OD POCITACE -A POCITA ZE SE NAD NIM LIDE SLITUJI A NEJAKOU TU KORUNU MU POSLOU!PENIZE MI POSLETE ALE POMOC ODE MNE NECEKEJTE.JA SE SAM ROZHODNU KOHO A KDY BUDU ZACHRANOVAT
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 01:36 Reaguje na Hana V
Záchranné stanice peníze potřebují, ale neměly by o ně usilovat na úkor svého poslání. Za cenu, že budou dělat zbytečné nebo přírodě škodící akce. Jsem ráda, že v tomto případě se odborníci a záchranáři zachovali tak, jak se zachovali.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:51 Reaguje na Majka Kletečková
a me zase presvedcil o tom ze LZE.slibuji pomoc a tu potom neuskutecni.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 18:50
Milé dámy a trolíku, přečtěte si alespoň Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_b%C3%ADl%C3%BD) o tomto druhu, než začnete opět hysterčit. Redukce mláďat je v přírodě běžná věc, a možná to matka záměrně protahovala, aby poučila dcery/potomky, že někdy je to nutné. Život je boj, smrt jednoho přináší život druhému. Ta čápice svým šestým smyslem pozná, zda je mládě zdravé a perspektivní, nebo ho obětuje v zájmu rodiny - tři mláďata odchovat je celkem záběr!

Představte si, že byste navštívili specialistu, a ten by vám doporučil zákrok, neb plod se jeví málo životaschopný. Souhlasily byste, ale dozvěděly by se o tom sousedky a spustily proti vám kampaň, jaká jste nenormální macecha. Líbilo by se vám to, nebo je to o rozhodnutí té které matky, jak se svým poselstvím naloží?
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

27.7.2021 20:48 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, hysterický jste vy. A díky Bohu nejste ten, který rozhoduje o tom kdy a kde budou zapnuté kamery na hnízdech.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.7.2021 04:22 Reaguje na Ludmila Papežová
Vážená paninko, mám tolik budek pro ptáky jako málokdo. Někdy uhyne celý vývodek, když krahuj odloví oba rodiče, někdy jen část, když jednoho. Ale mladé hynou i tak při nedostatku potravy, a to ve vysokém procentu (10-40%). To zjistím až po sezoně, při čištení. A i kdybych věděl, že se někde něco aktuálně děje, nechávám to na přírodě.

Ptáci mají proto více mláďat, aby KOMPENZOVALI ztráty vzniklé u jiných párů. Ale lajkům psát tyto věci je házení hrachu, oni všechno vědí nejlíp...
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

28.7.2021 21:42 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, jmenuji se Papežová ne paninka. Toto oslovení se používalo za první republiky,kde jste asi vy mentálně ustrnul.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 07:07 Reaguje na Ludmila Papežová
Číst umím od pěti let, a že to zdůrazňujete, chcete říct co? Že jste papežštější než papež a ustrnula jste ve středověku?
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:25 Reaguje na Karel Zvářal
A VY SI NEJDRIV ZJISTETE NECO O TOMTO HNIZDE A NEPAPOUSKUJTE p MAKONE
NA TOMTO HNIZDE NEBYLA NORMALNI SITUACE
A JEN TAK MIMOCHODEM-PROC TEDA p.MOULIS PSAL ZE HNIZDO SLEDUJI A KDYZ SE SITUACE ZMENI-JE PRIPRAVENY S KOLEGY CAPIKUM POMOC?
PROC JESTE V PATEK ODPOLEDNE TVRDIL DO TELEFONU ZE ZRANENE MLADE SUNDA Z HNIZDA?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 03:08 Reaguje na Karel Zvářal
Myslím, že trolíka schovávajícího se za visačku „derek van voorst“ nepřesvědčí žádný argument, byť by byl seberozumnější. Ten bude stále jen papouškovat to své.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:52 Reaguje na Majka Kletečková
to chcete ukazat obcanku-aby jste se presvedcila ze se takto opravdu jmrnuji?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.7.2021 18:54
Autor hľadá všetky argumenty na to, aby mal pravdu, aby dokázal, že mláďa sa malo zachrániť. Samozrejme, nájde vždy dosť ľudí, čo ho v tej jeho pravde podporia, pretože im hovorí z duše. Sú radi, ďakujú mu, že objektívne zhodnotil situáciu. Všimol som si, ďakujú hlavne ženy, ako matky to určite prežívajú viac srdcom a cítia väčšie emócie. Stačí to na potvrdenie toho, že sa malo mláďa zachrániť? Je skutočne potrebné sa riadiť pri ochrane prírody emóciami a nie odbornými znalosťami? Budú záchranné stanice chrániť hlavne živočíchy čo sú ľuďom sympatické a veľmi rozšírené ako sú labute, bociany, či ježkovia, alebo sa budú prednostne zachraňovať naozaj ohrozené živočíchy?
P. Zvářal tu spomenul kainizmus u orla. Medveď zabíja mláďatá, aby sa mohol spáriť s medvedicou. Kukučka vyhadzuje hostiteľa z vlastného hniezda a nechá sa kŕmiť. Mravce zotročujú iné mravce. Húsenice modráčika Maculinea teleius opíjajú mravce omamnou tekutinou a žerú im larvy a vajíčka. Parazitické osy zaživa postupne zožierajú svojeho hostiteľa a robia to tak aby vydržal živý až kým nedokončia svoj vývoj, potom môže zahynúť. Teraz tie šimpanzy prepadli gorily - nemalo sa zasiahnuť keď im zožrali mláďa?,Bolo to kruté, šimpanzy mali veľkú prevahu. Goríl je málo, sú vážne ohrozené. Šimpanzy vedú vojny aj medzi sebou navzájom. To píšem kvôli úvahám kam by mohlo viezť zasahovanie do prírodných procesov ak sa na ne dívame ľudskou morálkou.
Celkovo vnímam postoj autora jednak ako populistický, keď sám nenesie žiadnu zodpovednosť a jednak ako nebezpečný, pretože pracovníci rehabilitačných staníc sú tak preťažení, že postupne končia so svojou činnosťou a aj malý podnet ich môže spôsobiť koniec celých rehabilitačných staníc.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 19:15 Reaguje na Vladimir Mertan
Děkuji za podporu, obávám se však, že v tomto případě je to rozhovor s hluchým. Prostě zákop je vykopán, pozice dány, a i kdyby jste se snažil sebevíc, máte to marné...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.7.2021 19:48 Reaguje na Karel Zvářal
Podľa mňa je treba sa ozvať. Neskutočné debaty sa viedli o známej medvedici Ingrid. Taktiež rozhorčené matky písali, že to bolo veľmi kruté, keď ju najskôr zastrelili a potom jej ešte aj zobrali deti. Organizátorom zásahu sa fyzicky vyhrážali, bola na nich podaná žaloba. A nad všetkým prevládali emócie rozhorčených matiek, ktoré nepripúšťali žiadny argument a tvrdili, že práve táto medvedica mala byť zachránená. Presne ako píšete, čo oko nevidí srdce nebolí. Akonáhle zviera dostane meno a vec sa medializuje musí sa stať tak ako to chcú emotívni ochranári. Po čase ruch utíchne a všetci zabudnú, čaká sa na nejaký nový prípad.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

27.7.2021 19:57 Reaguje na Vladimir Mertan
S tou kukačkou jsem to chtěl také napsat, ale předběhl jste mě. Kamera u hnízda, a po každém vyhozeném vajíčku/písklátku telefonát do stanice, ať ihned vystartují, že holátko dlouho v chladu a bez potravy nevydrží... Prostě když si chceš vyrobit problém, zapoj do "řešení" (informuj) širokou veřejnost:-))
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

27.7.2021 20:52 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Mertane, možná jste nepostřehl, že zde neřešíme orly, medvědy ani gorily. Argumenty na svoji obhajobu hledají M+M a ne pan Rylich.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

27.7.2021 21:31 Reaguje na Ludmila Papežová
Zatiaľ neriešite iné zvieratá. Ale ak vznikne precedens, bude platiť aj pre iné zvieratá. Ako som spomínal, na Slovensku bol veľmi mediálne známy prípad medvedice Ingrid. Moja pripomienka je tá, či chceme riešiť problémy ochrany zvierat ľudovým hlasovaním, na základe emócií citlivých ľudí, alebo profesionálov, ktorí sa záchranou chránených živočíchov dlhodobo zaoberajú? Ozval sa David Číp, pre mňa ochranár absolútne celým srdcom, ozvala sa Česká ornitologická spoločnosť. Netuším prečo by sa mal M+M obhajovať, podáte na neho žalobu ako sa chystali pri tej zastrelenej medvedici čo vyberala smetiaky?
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

27.7.2021 23:30 Reaguje na Vladimir Mertan
precedens uz vznikl a udelal ho p.makon kdyz sundal z hnizda zranene mlade capa cerneho.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

28.7.2021 08:54 Reaguje na derek van voorst
Precedens by bol, ak by sa museli pracovníci záchranných staníc rozhodovať na základe hlasovania emotívne založených ľudí. Ak by sa mali rozhodovať už dopredu pod tlakom, čo na to povie verejnosť? Napríklad TV Markíza riešila ochranára, ktorý odmietol ísť služobným autom pre zranenú sýkorku 100 km. Proste ten čo to nahlásil sa nevedel uspokojiť s odpoveďou, že tá sýkorka sa aj tak ťažko vráti naspäť do prírody ak vôbec prežije, že ak by sa nahlásili všetky sýkorky tak sú záchranné stanice ochromené len starostlivosťou o sýkorky. Momentálny výsledok spolu s podfinancovaním záchranných staníc na Slovensku je ten, že postupne končia svoju činnosť. Nebudú sa zachraňovať ani tie chránené druhy, ktoré to naozaj potrebujú.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 20:55 Reaguje na Vladimir Mertan
jaka skoda ze mam ulozeny email ktery byl psan asi tyden pred tim ZS kde se doslova pise ze kdyz se situace na hnizde zmeni jsou pripaveni CAPIKUM POMOC.jeste v patek odpoledne pracovnik ZS trvdil ze musi sehnat auto a zranene mlade sunda.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 00:07 Reaguje na Vladimir Mertan
ZS NAPSALA ze situaci na hnizde sleduje a kdyz se situace na hnizde zmeni jsou pripraveni capikum pomoc.proc jeste v patek odpoledne do telefonu ZS tvrdila ze musi sehnat auto a zranene mlade sunda?Proc ZS LHALA ?
Odpovědět
JR

Jan Rylich

28.7.2021 14:34 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, autor hledá argumenty; zatímco pánové Moulis a Makoň podle všeho žádné nepotřebují, protože mají pocit, že jak se rozhodnou, tak se stane - bez jakékoliv odpovědnosti (oni sami přeci za nic nemůžou; taková je "příroda").
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

28.7.2021 15:06 Reaguje na Jan Rylich
Oni tú zodpovednosť majú, za všetky handikepované zvieratá, nielen konkrétne za toto mláďa. Ak by ste na záchrannej stanici nejaký čas pracoval, pravdepodobne by ste to videl inak ako teraz.
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:47 Reaguje na Vladimir Mertan
Souhlasím s vámi, přestože to je tady hodně nepopulární.
Odpovědět
JW

Jolanta Woźniak

27.7.2021 19:20
Mr. Jan Rylich. Thank you very much for this article. I can see you've been watching the nest because it really was happening. I watched the situation in Osek from the beginning to the end. I believe that this situation required intervention. I am aware that storks are throwing out their young, I even understand that. And many such situations take place both in monitored nests and those without access to the camera. In Poland, many organizations help storks harmed by humans and thrown out of their nests, eg ADA from Przemyśl. Some of these storks will remain in the center forever, having lost the ability to fly due to injuries. These storks live like the famous Malena from Croatia. Coming back to Osek, this lack of intervention hurts a lot, it is shocking, because a crowd of people was watching him, and nothing like this would have happened if this intervention had taken place. We can't save all these storks, but this one stork's life can be saved. So many people were waiting for help and trying to do something, but there was a help blockade. I watch nests and people often enter the nests of larger birds. We, the defenders, were called hysterics. I am not hysterical, I am a very calm person who, like many others, predicted what would happen. That is why it hurts the lack of help from people who can help. I am not convinced by the explanation that it is nature. In nature, there should not be nosy people who put rings on birds to observe them, or people who use cameras, but people who do not help birds in difficult situations.

Thank you again for the factual and calm description of the situation that took place in Osek. We apologize for the Czech translation from google translator. /Pan Jan Rylich. Moc děkuji za tento článek. Vidím, že jsi sledoval hnízdo, protože se to opravdu dělo. Sledoval jsem situaci v Osku od začátku do konce. Věřím, že tato situace vyžadovala zásah. Jsem si vědom toho, že čápi vyhazují svá mláďata, dokonce tomu rozumím. A mnoho takových situací se odehrává jak ve sledovaných zásuvkách, tak v těch, které nemají přístup k fotoaparátu. V Polsku pomáhá mnoho organizací čápům poškozeným lidmi a vyhozenými z hnízd, např. ADA z Przemyślu. Někteří z těchto čápů zůstanou ve středu navždy a kvůli zranění ztratí schopnost létat. Tito čápi žijí jako slavná Malena z Chorvatska. Když se vrátíme do Osku, tento nedostatek zásahu hodně bolí, je šokující, protože ho sledoval dav lidí a nic takového by se nestalo, kdyby k tomuto zásahu došlo. Nemůžeme zachránit všechny tyto čápy, ale život tohoto čápa může být zachráněn. Tolik lidí čekalo na pomoc a pokoušelo se něco udělat, ale došlo k blokádě pomoci. Sleduji hnízda a lidé často vstupují do hnízd větších ptáků. Nám, obráncům, se říkalo hysterky. Nejsem hysterický, jsem velmi klidný člověk, který stejně jako mnoho dalších předpovídal, co se stane.Proto bolí nedostávat pomoc od lidí, kteří mohou pomoci. Vysvětlení, že je to příroda, mě nepřesvědčilo.V přírodě by neměli být žádní zvědaví lidé, kteří na jedné straně dávají ptákům snubní prsteny a na druhé straně nepomáhají ptákům v obtížných situacích a pozorují drastické události. Tito ptáci nejsou divoká zvířata, aby se báli z. (lvi, tygři atd.)

Ještě jednou děkuji za věcný a klidný popis situace, která se odehrála v Oseku. Omlouváme se za český překlad z Překladače Google.

Odpovědět
HS

Helena Skalická

27.7.2021 20:56
Moc děkuji za konečně objektivní článek k situaci ohledně čapího hnízda v Oseku. Patřím k těm, co hnízdo sledovali dlouhodobě. V polovině června jsem psala panu Moulisovi ze ZS v Rokycanech svoji obavu ohledně agresivního chování čapí matky k nejmladšímu mláděti. Odpověděl, že si jsou vědomi nestandardního chování matky, hnízdo ZS sleduje a v případě potřeby zasáhnou. Bohužel zůstalo pouze u slov. Nejmladší mládě bylo paradoxně nejsilnější vzhledem k tomu, že 14 dní odolávalo útokům matky, přežilo i její nepovedený smrtící útok v pátek 25.6. večer, od té chvíle nastal boj o jeho záchranu ze strany milovníků přírody, bohužel s negativní reakcí tzv. ochranářů. Čapí matka nakonec v sobotu 26.6. odpoledne toto výjimečné čápě brutálně zabila. Rozhodně to nebyla eliminace, toto nejmenší čápě bylo úžasně odolné, životaschopné a obrovský bojovník, který si zasloužil zachránit. Bohužel doplatilo na aroganci a nezájem "odborníků" schovávajících se za "zákony přírody". Je mi 58 let a celý život žiji v souladu s přírodou, jsem ochranářem dobrovolníkem a nemilosrdným zákonům přírody rozumím. Vzhledem k tomu, jaké lidi jsem v souvislosti s přírodou doposud potkávala, byl pro mne přístup ZS Rokycany šokem.
Odpovědět
HM

Helena M

27.7.2021 23:50
Říká se, že slovo dělá muže. Pokud odborníci ze ZS věděli, že na hnízdě zasahovat nechtějí a nebudou, proč několikrát slibovali, že v případě potřeby týraného čápíka sundají ? Ještě v pátek večer dávali mnoha lidem naději, aby ji vzápětí krutě pošlapali. Důvěra v ně se zákonitě vytratila. Panu Rylichovi děkuji za objektivní článek.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.7.2021 02:28
Lidská blbost nezná mezí, zdá se, že je stále březí, zdá se, že ji vítr roznáší, lidská blbost hory přenáší.
Pepa Nos (citace z textu písně Lidská blbost).

Je to horší, než jsem tušila. Původně jsem byla rozhodně pro, aby měla veřejnost možnost sledovat pomocí kamer, jak to v přírodě chodí. Teď, když jsem svědkem, jak se někteří nepoučitelní hlupáci naváží do skutečných odborníků, kteří dělají dobře svou práci za nelehkých podmínek, svůj názor měním. Emocemi řízení lidé bez znalostí problematiky nejsou ochotni vstřebat vysvětlení znalců a obětavým a skutečným ochráncům přírody velmi znepříjemňují jejich práci. Na profesionálního mluvčího záchranných stanic, který by se věnoval na plný úvazek komunikaci a osvětě, zřejmě peníze nebudou, takže asi nezbude kamerové přenosy divoce žijících ptáků nepoučené veřejnosti na neurčitou dobu zatrhnout.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.7.2021 08:49 Reaguje na Majka Kletečková
Vidite pani, ja to rikala hned, ze prehnana medializace povede jen k vetsimu silenstvi okolo tzv. zachrany prirody. Tato diskuze je dokladem. Mne je jen lito, ze se z rozhodovani vytratila lidskost. Asi na ni proste neni cas a na rozumne uvazeni situace taky ne, na normalni komunikaci s lidmi taky ne. Skoda. P. Makone se nemohu zastat, od dospeleho chlapa s tou praci bych cekala rozum a cit pro vec, je asi samorost. Nevadi, snad byl tento pripad poucny pro vsechny strany.
Jedna vec je prekvapiva: Ti, co sem pisou prispevky dele, maji podobny nazor na tuhle kauzu a jsou v umirnene opozici vuci citove zalozene casti verejnosti. Od nekterych bych to necekala. :-)
Odpovědět
AD

Alice D

28.7.2021 09:07 Reaguje na Majka Kletečková
Plně s vámi souhlasím.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2021 11:46
Tak jsem si poctivě přečetl všechny příspěvky. Musím říct, že p. Makoně moc nemusím, mám na něj dost vyhraněný názor. Ale v tomto případě se ho musím zastat. Pokud bych měl shrnout zdejší diskuzi a přísěvek autora - jedná se o blábol teoretika neználka od PC z paneláku, který nemá sebemenší ponětí o tom, jak to v přírodě funguje, příspěvky vesměs přispěvatelek jsou pak jen emoční výlevy hysterických kozatek, opět bez sebemenší znalosti problematiky. To, že se některým přecitlivělým jedincům nelíbí, že to p. Makoň napsal přímo, je jen jejich problém a podle mě jen dobře, že se seznámí s realitou namísto planého kafrání na sociálních sítích a v kavárně.
Odpovědět
IB

Ivica Bartlová

28.7.2021 13:59 Reaguje na Hunter
Podle Vás je to blábol teoretika a podle mě je zase Váš názor blábol teoretika.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2021 14:35 Reaguje na Ivica Bartlová
No, na rozdíl od autora a hysterických přispěvatelek mám nějaké praktické zkušenosti a vzdělání biologického směru:-).
Odpovědět
IB

Ivica Bartlová

28.7.2021 15:04 Reaguje na Hunter
A vzdělání ohledně hysterických kozatek také jistě máte,když se k nim tak vyjadřujete.
Odpovědět
Hu

Hunter

28.7.2021 15:12 Reaguje na Ivica Bartlová
Ano, taky, koneckonců stačí si přečíst jejich zdejší emoční výplody.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

31.7.2021 22:30 Reaguje na Ivica Bartlová
Je zajímavé, že arogantně a hulvátsky se projevující pány záchranáře zde velmi často podporují lidé úplně stejně arogantní a hulvátští. Čím to asi může být? Každopádně zlaté "hysterky" ve srovnání s hulváty.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.8.2021 15:51 Reaguje na Jan Rylich
V tomto případě jsou mi milejší "hulváti" než "hysterky". Lidé Vámi označovaní jako "hulváti" ochraně přírody neškodí, na rozdíl od "hysterek".
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

28.7.2021 21:01 Reaguje na Hunter
s realitou jsem se seznamil,dokonce si sehnal i par nazoru ornitologu,veterinaru a oslovil i zs v zahranici.a obrazek mam jasny.p makon bohuzel selhal a LZE
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:50 Reaguje na Hunter
Jste už třetí, kterému píšu totéž - obsahově s vámi souhlasím, ale proč máte potřebu volit tak zbytečně arogantní slova? To sesnad dá vyjádřit i slušně, ne?
Odpovědět
Hu

Hunter

29.7.2021 13:03 Reaguje na Pavla Žídková
Jistě že by to šlo jemněji, hotovy růžový plyšácek, ale já si teto skupiny lidi nevazim a považuji je za degenurijici část spolecnosti. Tak proc bych to dělal?
Odpovědět
MM

Michaela Matiová

28.7.2021 16:59
Dobrý den, mám potřebu se podělit s vlastní zkušeností. Předem chci napsat, že jsem velká milovnice zvířat a odmalička zachraňuji všechna stvoření, co vidím trpět. Jednou mi kočka porodila dvě koťata, nejdříve vše probíhalo jak má, až jednoho dne kočka začala odmítat jedno kotě, aby se mohlo napít. Já ho vždy přikládala k cecíku, trochu pilo a pak kočka odešla. Když kotě umřelo, šla jsem s ním na pitvu a veterinářka zjistila, že mělo nějak špatně vyvinuté střevo a nemohlo se pořádně vyprazdňovat. Takže ve chvíli, kdy jsem si říkala, jak je to krutá matka, jak ošklivě se chová ke svému potomkovi, tak po pitvě jsem pochopila, že ona už moc dobře věděla, že to mládě nepřežije, tak ochraňovala potravu pro zdravé mládě. Tudíž po této zkušenosti dokážu vidět čápí situaci z jiné perspektivy.Takže i tady bych byla opatrná v odsuzování odborníků. Opravdu, příroda je moudrá, možná moudřejší, než si myslíme...
Odpovědět

Pavla Žídková

29.7.2021 12:51 Reaguje na Michaela Matiová
Mám na to stejný názor. Jak můžeme vědět, zda to mládě opravdu bylo v pořádku?
Odpovědět
PB

Paulina B

29.7.2021 13:59 Reaguje na Pavla Žídková
Pokud by mláďata nebyla v pořádku, matka by je vyhodila z hnízda místo nejmladšího, pátého batolete. Kromě toho se batole na rozdíl od své matky chovalo standardně, jako jeho sourozenci. Matka se naopak chovala velmi podivně a nepřirozeně, nechodila na lov, nekrmila potomky a celé dny se „schovávala“ za komín a jedla to, co muž přinesl mladým. Zároveň začala útočit na čtvrté batole.
Odpovědět
HV

Hana V

29.7.2021 14:16 Reaguje na Paulina B
Paní Paulíno souhlasím s Vámi, kdyby bylo čápě nemocné, útočil by i otec. Ten ale čápěti dával jídlo navíc a přímo před něj, protože byl nejmladší, tím pádem nejmenší. Ale i tak se uměl prosadit a svůj díl vybojovat. A i čáp se čápice bál a utíkal před ní za komín nebo odletěl. Kdo nesledoval nepochopí a nikdo ho nepřesvědčí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 14:55 Reaguje na Hana V
Njn, odbornice jak vyšité... Takže vážené soudkyně z lidu, vězte, že 29 % ztrát na hnízdech je způsoben ÚTOKEM CIZÍCH ČÁPŮ (Fauna I, Hudec a kol. 1994). A to je údaj z časů, kdy čápů u nás bylo méně, zatímco potravy podstatně více!!! Tudíž to, že matka nikam nelétala, značí jediné - hnízdo HLÍDALA před útokem nejen cizích čápů. A hlídání, jak jistě víte, je také práce.

Podobně hlídá hnízdo např. samice sokola či puštíka před útokem krkavcovitých neho kuny. Pokud samec zahyne nebo se zraní (neloví), samotné samice nejsou často schopny mladé odchovat a většina uhyne hladem. Samci jsou tedy obecně živiteli rodin, mají mnohem větší podíl na přinášené potravě. Samice loví jen v blízkém okolí, tak aby hnízdo měla v dohledu.
Odpovědět
HV

Hana V

29.7.2021 15:30 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Karle, Vy tady čtete nějaké soudy. Já ne, jenom popis, co se na hnízdě dělo. A jelikož jsem sledovala více hnízd, tak mám srovnání. Na ostatních hnízdech se po každém příletu čáp s čápicí vítali klapáním a máváním křídly. Tady bylo všechno jinak. Pokud náhodou byla čápice na hnízdě čáp ani nenakrmil a šel za komín. Teprve když odešla šel krmit. Jen jednou jsem je viděla společně klapat, a to když odehnali od hnízda vetřelce. To klapali společně i s Klapáčkem, který jako jediný z mláďat pomáhal rodičům bránit hnízdo. Bylo to komické, ale moc milé. I proto tady, my sledující hnízdo, stojíme za panem Rylichem. Jak jsem psala, kdo nesledoval nepochopí. Ale rozhodně nikoho nesoudím.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 16:16 Reaguje na Hana V
Bohajeho, a ten popis zlé čápice, neschopných záchranářů, neznalých lidí mimo kamery... - to je co, to nejsou soudy???

Takže pro všechny: průměrný počet mláďat na hnízdo je z téhož zdroje: 2,63 ! Tento pár byl tedy (ve finále - jak se dnes říká) velmi úspěšný!-) A i z dřívějších dob jsou známy příčiny ztrát "vyhození z hnízda" - 12,2 %.

To, že jsem nesledoval tu Vaši Ulici a Agátu Christie v jednom, neznamená, že o redukci mláďat nic nevím. Každý pták má jinou povahu, jiné zkušenosti, ale rozhodující je výsledek - a tím jsou tři zdravá čápata. Tak už se račte uklidnit, páni záchranáři vědí, co dělají, mají mraky zkušeností a rozhodnou dle možností a okolností, kdy je zásah nutný a kterého ptáka do péče vezmou a který zůstane v moci přírodních procesů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

29.7.2021 17:29 Reaguje na Karel Zvářal
Je to márne, akonáhle je to Klapáček tak ho treba zachrániť. Keď dostane zviera meno, ľudia sú na jeho strane a nech sa deje čokoľvek, proste "Zachraňte Willyho."
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 17:52 Reaguje na Vladimir Mertan
Zachrań čápa, odepiš tisíc žabiček... Je to jistě zajímavý a do značné míry "ikonický" druh, ale já mám proti čápománii výhrady, stejně jako k nekritickému adorování predátorů. Všeho má být "tak akorát", což dnes u mnoha druhů neplatí, a je to na diverzitě znát. S tímto názorem samozřejmě narážím, ale jelikož chodím do lesa po tmě a s věčnou vlastností je třeba bojovat, občas se nemístně rozepíšu:-) Když alespoň jednoho fanatika nahlodám, považuji to za úspěšně prožitý den.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.7.2021 21:09 Reaguje na Vladimir Mertan
Vám se jméno Klapáček snad nelíbí?!;-) Počkejte, p. Mertane, až se zvířatům pro zesílení argumentu začnou dávat i příjmení. Každý, kdo jim pak odmítne ať už z jakéhokoliv, i rozumného, důvodu pomoc, bude profesně i sociálně odepsán.:-).
Odpovědět
Hu

Hunter

29.7.2021 22:51 Reaguje na Vladimir Mertan
Za 1*! Předběhl jste mě ☺.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.7.2021 19:07 Reaguje na Hana V
„jelikož jsem sledovala více hnízd, tak mám srovnání.“

Zdá se mi, že Vám chybí jakákoliv soudnost. Kolik stovek hnízd jste sledovala? A kolik času jste trávila sledováním hnízd, ve kterých hnízdili čápi bez kamery? Protože těch s kamerou zatím moc nebylo. Kolik odborné literatury jste prostudovala? Kolik let se pozorování ptáků věnujete?

Pan Zvářal je dlouholetým a zkušeným ornitologem. Obdivuji jeho trpělivost a slušnost, s jakou je ochoten komunikovat s lidmi jako jste Vy.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 19:19 Reaguje na Majka Kletečková
Majko, jelikož Vás řadím mezi fanatiky z opačné názorové skupiny, tímto jste mi doslova vyrazila dech. Ač se na spoustě věcí neshodnem, tady jste správně pochopila, že zachraňovat (matkou) odepsané mládě je znásilňování přírody. Podobně jako je početná skupina odpůrců potratů, bude i kolem kamerových přenosů hnízd spousta citlivých duší, které by nejraději, aby se z pěti vajec odchovalo šest čápat (ani jedno nazmar!-). Diskuse zde vedené jsou v relativně slušném tónu, protože silou (hrubostí) by člověk ničeho nedosáhl. A ono to chce více lekcí (vstupů), než človíček pochopí, že méně někdy znamená více.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.7.2021 19:24 Reaguje na Karel Zvářal
Takže děkuji Vám i paní Michaele, že to vidíte realisticky:-)
Odpovědět
JR

Jan Rylich

31.7.2021 22:50 Reaguje na Majka Kletečková
Tak zrovna slušnosti jsem si u pana Zvářala moc nevšiml, vzhledem k jeho poznámkám typu "fašizoidní komentáře", "fanatici" nebo "útoky pomatenců"; ale u příznivců pánů Moulise a Makoně to je asi běžná součást komunikace (viz mj. i pan "hunter").
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.8.2021 06:21 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu, nebudu nikoho vodit za ručičku, dnes je dostupných informací neúrekom, stačí se zajímat...
Co ten zmíněný kainismus u skaláka, 10 dní vyhladovění vlčat v Yelowstonu - na to jste neráčil reagovat ... nepochopil/i?-)

Zřejmě se většina postižených dostala k záběrům z přírody ve svém dospělém věku. Kdo sleduje NGW, AP, ví, že např. část tuleních matek se z lovu nevrátí (díky úžasným kosatkám) a mláďata uhynou hlady a po útocích jiných tuleňů - cizí matka je NEnakojí!! Nechává si mléko pro své mládě, stejně jako čápice rozhodla, že lépe odchovat méně silných, než jedno neduživé navíc.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.8.2021 06:25 Reaguje na Karel Zvářal
lachtanů
Odpovědět
JR

Jan Rylich

1.8.2021 22:40 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, na Váš první příspěvek v této diskusi jsem Vám odpovídal; ale máte pravdu, že např. na téma kainismu u orla skalního jsem nereagoval; protože o tom můj článek nebyl. Můj článek je o tom, že záchranné stanice nezasáhly, i když k tomu mají, mimo jiné, i zákonnou povinnost. Nic víc a nic méně.

Můžeme samozřejmě vést diskusi o tom, jestli byla situace v Oseku "přirozená" nebo ne; podle mého názoru ne, protože čáp bílý není ani orel, ani vlk, ani kosatka; a ačkoliv u čápů infanticida existuje, projevuje se vyhozením mláděte z hnízda, nikoliv jeho desetidenním "ubíjením" - ale na výše uvedené povinnosti záchranných stanic zasáhnout to stále nic nemění.

Pokud mají záchranné stanice "problém" s tím, že je jejich činnost (či nečinnost) pod dohledem veřejnosti, mohou samozřejmě všechny webkamery vypnout a pro jistotu si vypnout i telefony, a budou mít "klid"; případně se přejmenovat na "pasivní pozorovatelny přírodních procesů".
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.8.2021 07:27 Reaguje na Jan Rylich
A ještě k tomu nevhodnému výrazivu. Vzpomene-li paní v této souvislosti Mengeleho, sama si o to řekla. Co se týká slov zmatený/pomatený a fanatik - koukněte do slovníku, co to znamená. Není to nic vulgárního.
Odpovědět
Hu

Hunter

1.8.2021 14:33 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu, nevím, co vás vede k tomu dávat mě tu za vzor nějaké arogantní nebo vulgární komunikace, ale s lidmi vašeho typu mám bohužel bohaté zkušenosti. Faktem je, že vy žádné odborné arumenty nemáte, takže veškerá vaše argumentace je zaměřená jen a poue na počet vykřičníků, za vulgární jste schopen označit i lidi, jako např. p. Zvářala, který má bohaté zkušenosti nejen v ornitologii a po celou dobu se té vaší skupince fanatických jedinců, u kterých emoce převažují nad rozumem, pokouší velmi slušnou formou za pomoci odborných argumentů vysvětlit, že se mýlíte. Ale v případě vaší grupy je to samozřejmě marná snaha,vás žádná odbornost nezajímá, kdokoliv s vámi nesouhlasí, tak toho označíte za fašistu atd., ve vaší sociální bublině je to běžné, moderní atd. Smiřte se s tím, že čápi si udělají co chtějí, budou i nadále fungovat tak, jak jim jejich zažité instinkty velí a zkuste pochopit, že přírodní zákony nepředěláte. Ve staré Spartě házeli postižená děcka ze skály, za tu dobu lidstvo prošlo určitým vývojem, ale na přírodních zákonistech se díy bohu nic nezměnilo.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

1.8.2021 22:56 Reaguje na Hunter
Pane "hunter", k tomu, abych Vás zde uváděl jako vzor arogantní a hulvátské komunikace mě vede skutečnost, že se zde projevujete arogantně a hulvátsky. Nic víc v tom není.

Nicméně pokud své hulvátství typu "emoční výlevy hysterických kozatek" ani nevnímáte, nebo Vám dokonce přijde v pořádku; to je samozřejmě Vaše volba (a Vaše vizitka); a já zase nemám potřebu s hulváty komunikovat. Čímž bych tedy tu komunikaci asi i uzavřel.
Odpovědět
Hu

Hunter

3.8.2021 05:22 Reaguje na Jan Rylich
Ještě než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás ač nerada upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

31.7.2021 14:38
Z případu plyne jedno hlavní poučení.
1. března vypnout záznamy z hnízdy nebo p. Rylichovi a několika dalším internet.
Kanibalismus uplatněný na svých potomcích jsem viděl mockrát v přírodě i v zajetí a beru to jako součást drsné přírody( a jednalo se i o kriticky ohrožené druhy). Tím se ve většině případů člověk od zvířat liší( byť spousta mladých by za svoje pohodlí nechala umřít rodiče) a nelze přírodní pravidla a zákony automaticky převádět do lidského života.
Takže ... kanibalismus a umírání v přírodě sice nezmizí , ale co oči mimoňů nevidí , to jakoby se nestalo.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

31.7.2021 22:56 Reaguje na Petr Pekařík
Dobrý den. Děkuji za cenné poučení; nicméně můžete mě, prosím, laskavě odkázat např. na nějaký článek věnovaný kanibalismu, resp. infanticidě, která trvala téměř dva týdny? Protože k tomu v Oseku došlo; ne jen, že někdo někoho "sežral". A pokud je to tak časté, jak píšete, jistě to nebude problém. Děkuji.
Odpovědět
DV

Daniela V.

1.8.2021 01:15 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu,
situaci v Oseku jsem sledovala, také se řadím k těm, kteří vyhodnotili, že čápě je v nouzi. Svůj názor jsem psala do diskusí, píši tedy i teď sem. Pan Moulis uznal, že chování oseckých čápů je nestandartní, takže si myslím, že chování čápice vůči mláděti bylo něčím ovlivněno. Naštěstí se vše v dobré obrátilo a zbylá mláďata přežila a vyrostla. Pro mne jsou vyjádření pana Makoně zbytečně ostrá, že veřejnost má drzost něco komentovat a že můžeme být vůbec rádi, že je nám umožněno čápy sledovat .....Celkově situace v Oseku přispěla k tomu, že jsem ze všeho zklamaná a čápy sleduji podstatně méně. Jsem zvědavá, jak dopadne eventuálně kontrola. Bude to pro mne ponaučení být více nad věcí, neboť i tento případ není jen o předpisech a zákonech, ale i o empatii a míře posuzovat zachraňování individuálně. Mrzí mne proto, že jsou lidé v diskusích napadáni za to, že ničemu nerozumí, že jsou odtrženi od přírody a podobně. Vždyť každý máme svůj rozum, úsudek, pohled na věc. Co se někomu zdá jako zbytečné zasahování, druhému přijde jako přirozené. Je to o respektu, každý známe a víme něco, malokdo zná a ví vše .....
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.8.2021 14:34 Reaguje na Daniela V.
Infanticida se dříve legálně vyskytovala i u lidí viz např. legenda o Abrahámovi a Izákovi či praxe ve starověkém Řecku. Dnes ještě přetrvává u některých indiánských kmenů nebo ve společnostech, které upřednostňují muže (Čína, Indie na venkově), možná se častěji vyskytuje i v oblastech, kde se rodí děti do extrémní chudoby. Vedou se diskuse, zda i usmrcení dítěte v lůně matky má být považováno za druh infanticidy. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Infanticida_(lid%C3%A9))
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

1.8.2021 21:40 Reaguje na Jan Rylich
2 týdny je dost , obvykle to rodiče nebo sourozenci stihnou dříve. Třeba vás někdo pustí mrknou na hnízdo orla skalního. Osobně jsem to v chovu viděl a nepodporoval - chovatel by měl mládě co nejdříve odstranit a kanibalismus nepodporovat. Navíc neví , zda a čí je mládě infikováno nebo zda se jedná pouze o vývojovou vadu. Příroda tak dělá výběr miliony let. Člověk do toho vstoupil a začal kazit genofondy napříč druhy a nakonec i svůj. Zní to jako rouhání , snad budeme rychlejší v pokroku v genetice a nápravě vad, než příroda. V podstatě si nyní podřezáváme větev a strom tak tak stačí dorůstat. Čápů je dost, není nutné do vývoje druhu takto zasahovat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.8.2021 14:31 Reaguje na Petr Pekařík
Pane Pekaříku,
v případě čtvrtého čápa v Oseku se nejednalo o kanibalismus, ale o infanticidu. Čápice mládě uklovala, ale nežrala.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

11.8.2021 15:28 Reaguje na Majka Kletečková
Jasně , máte pravdu. Asi díky tomu , že krmení měla dost.
Jsem toho názoru , že pokud situace nenastala vinou konání člověka a druh není opravdu kriticky ohrožený ( neplést si s definicí ze zákona 114 , protože tam jsou i druhy početné a velmi) , nemá se do toho člověk a ZS míchat.
Odpovědět
MS

Martin Szczotka

31.7.2021 18:42
Jan Rylich šéfredaktor elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros. Tenhle ten člověk píše článek o věcech kterým rozumí asi tak jako koza svým bobkům,bravo🤦 Rylichu buď té lásky a věnuje se věcem kterým rozumíš !!!
Odpovědět
VN

Vladimír Němec

1.8.2021 00:57
Postoj pana Rylicha mi připomněl historku, kterou mi nedávno vyprávěl nevěřícně jeden zemědělec. U farmy mu zastavila paní a ptala se, čí jsou ti koně na pastvině vedle farmy. No přeci naše, odvětil. Paní začala následně ječet, že na něj zavolá policii a veterináře, protože se o koně nestarají a jeden kůň na té pastvině dokonce už chcípnul. Vydal se to tedy s tou paní osobně prověřit a sotva přišli k ohradě, kůň se postavil a začal zjišťovat, jestli mu někdo nenese nějaký pamlsek. Paní reagovala "jéé, on vstal z mrtvých" a dodala "ale stejně se o ně špatně staráte, protože jsou špinaví a smrdí". A odjela. Já osobně bych na onu dámu zavolal policii pro šíření poplašné zprávy nebo za pokus o poškození dobré pověsti. Jsem totiž toho názoru, že hloupost, vyplývající z nevzdělanosti, má být potrestána. A relevantní informace jsou přitom dneska lehce dostupné, což by měl konkrétně pan Rylich vědět. Pokud si ovšem plete pojmy s dojmy a přírodní zákony nahrazují svými nedospělými emoceni, tak se pak reakci pana Makoně a dalších nelze divit.
Odpovědět
Eva Angelkovská

Eva Angelkovská

1.8.2021 23:49
Podívala jsem se na to video. Tři poměrně velká čápata a jedno poloviční. Lidi jste slepí? Vy nevidíte, že to mládě není schopno růst stejně rychle jako jeho sourozenci?
Připomíná mi to situaci s medvědicí předloni. Proháněla se na severní Moravě v okolí Hukvald. Kolegyně, bydlící na Hukvaldech, byla vyděšená a ostatní co bydleli poblíž, také. Ti co bydleli v městech, měli z medvídka radost. Radost je ale přešla, když měli dítka na letním táboře na Horečkách, kde se ta medvědice procházela.
Jo divoká zvířata jsou fajn, pokud je nemáme za humny. Pokud nedělají to co se nám nelíbí. Jenže ony se neřídí lidským intelektem, ale pudy a instinkty.
Jo a kolik je vůbec medvědů v Alpách, když se tam vydávají ty davy turistů?
Odpovědět
DV

Daniela V.

2.8.2021 12:52 Reaguje na Eva Angelkovská
Dobrý den. Vy jste viděla jen toto video ? Vy jste neviděla ten čas předtím, kdy čápice šla po tomto čápěti jak divá ? Určitý čas totiž bylo stejně velké jako ostatní .... od určité doby se na čápici nesmělo ani podívat. Jinak hned byla její agrese .... sláblo, nedokázalo pak vybojovat tolik potravy. To vše bylo před tím videem .. lidé nejsou slepí.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.8.2021 14:51 Reaguje na Daniela V.
Měla byste přestat hodnotit přírodu jen podle lidských hledisek. Záchranné stanice dlouhodobě prosí a žádají, aby zejména vývoj mláďat divokých zvířat byl přenechán přírodě.
Odpovědět
DV

Daniela V.

2.8.2021 15:15 Reaguje na Majka Kletečková
A jste si jistá, že ZS vždy a vše nechávají na přírodě ? Vždyť i v tom je lidský faktor. Bylo řečeno, že to je na vyhodnocení pracovníků ZS .....
Ale nemíním tady donekonečna polemizovat. Pro mne důležité je, že zbylá čápata v Oseku žijí a rostou. Dozvěděla jsem se to i bez přenosu kamery. Celá kauza je pro mne důležitá a vyvodila jsem si z toho pro sebe zkušenost .....
Odpovědět
JS

Jasmína S.

3.8.2021 12:42
Děkuji autorovi za článek, jsem ráda že někdo našel odvahu uvést svůj názor, i když je odlišný. Není to tak jednoduché jako přizvukovat hlavnímu proudu.
Souhlasím s tím, že záchranné stanice už svojí existencí potvrzují, že jejich funkcí není nechávat vše jen na přírodě. Jejich posláním je také zvířatům pomáhat, protože je neberou jako něco podřadného, ale jako bytosti, které dokáží cítit bolest, trpět a mají vůli k životu. Tohle je lidské hledisko, které je ale plusem ne mínusem. Někomu možná připadá takový přístup jako degenerace, ale já to vidím naopak.
Člověk se nikdy nebude k přírodě chovat hezky, když to bude dělat jen z povinnosti, a ne z poznání, že všechno živé je také součástí jeho rodiny, jeho vlastního já. S tím se neslučuje nechat někoho zraněného bez pomoci, když je tady jiná reálná možnost, která v tomto konkrétním případě podle mě byla. Na to člověku byl dán soucit a morální zásady. Samozřejmě, že člověk se může chovat také podle principu zákona silnějšího, pak ale jako nejsilnější predátor přírodu jednou zničí.
Otázka toho, kdy je lidský zásah vhodný a kdy už nikoliv leží na konkrétních odbornících a nemají to vždy lehké rozhodování. Ale měli by si klást otázky, zda jejich předpoklady, ať už odborné biologické nebo názorové či filozofické (protože každý přijal určitou filozofii i když si to nechce přiznat a podle ní potom jedná) jsou ty jediné správné a mají proto patent na rozum, či na pravdu.
Odpovědět
DV

Daniela V.

3.8.2021 17:29 Reaguje na Jasmína S.
Díky,
dle mého dobře a výstižně popsáno. Vidím to podobně.
Jsem přesvědčena o tom, že Inspekce vyhodnotí NEzasahovat jako správný postup. I když lidé popsali, že se na tom pánové neshodli. A záleží, co pro ně výsledek bude znamenat. Protože lidé psali i to, že by jinde se ZS rozhodla jinak .......
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

4.8.2021 22:20 Reaguje na Daniela V.
Mohla byste prosím uvést, o jakou záchrannou stanici se jednalo? Ráda bych si toto tvrzení ověřila.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.8.2021 13:22
Jsem pravidelnou čtenářkou Ekolistu od léta minulého roku. Tento článek je za tu dobu prvním, v němž jeho autor píše o něčem, o čem nemá ani základní informace.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.8.2021 13:56 Reaguje na Majka Kletečková
A nebo tyto základní informace záměrně zamlčuje, aby mohl psát o své "pravdě"?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist