https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-rylich-verejna-diskuse-o-zachrannych-stanicich-zachrana-zvirat-vs.ne-zasahovani-do-prirody-nazory-a-komentare-fakta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Rylich: Veřejná diskuse o záchranných stanicích: záchrana zvířat vs. (ne)zasahování do přírody, názory a komentáře, fakta vs. domněnky

12.8.2021
Zhruba před dvěma týdny jsem zde publikoval článek Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“, ve kterém jsem se věnoval nedávné velmi sledované události na hnízdě v Oseku u Rokycan, kde čapí matka téměř dva týdny opakovaně napadala své nejmladší mládě a nakonec ho zabila, zatímco dvě místně příslušné záchranné stanice (v Plzni a v Rokycanech) odmítly do dění na hnízdě zasáhnout s vysvětlením, že se jedná o „přirozený proces“, do kterého „nezasahují“.
 
Ve svém článku jsem popisoval mj. chronologii celé události; od prvních útoků na mládě a první žádosti lidí o pomoc v polovině června, přes odmítnutí zásahu ze strany Pavla Moulise ze Záchranné stanice v Rokycanech, až po veřejné prohlášení Karla Makoně ze Záchranné stanice Plzeň, který na začátku července svého kolegu Pavla Moulise podpořil, označil se za toho, kdo o celé situaci rozhodl, a současně i zkritizoval kritiky (ne)zásahu s tím, že „jakým právem“ se k tomu vůbec vyjadřují.

Ve druhé polovině článku jsem se věnoval především otázce, jestli argumenty typu „taková je příroda“ a „do přírody se nezasahuje“ obstojí, nebo jestli měly záchranné stanice zasáhnout – přičemž se domnívám, že zasáhnout měly, a to už jen na základě zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, který v § 3 definuje záchranné stanice jako zařízení, které na vymezeném území působnosti „zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“.

Cílem mého článku bylo zároveň i otevřít veřejnou i odbornou diskusi nejen o konkrétním „utýraném“ čápovi, ale i obecně o tom, jaké mají záchranné stanice povinnosti, co se týče „zásahů do přírody“ a „zachraňování zvířat“. A diskusi článek skutečně otevřel – jak na webu, tak i na Facebooku se objevilo dohromady více než 650 komentářů a veřejně mi odpověděl mj. i pan Makoň.

V tomto textu bych se tedy rád věnoval jednak některým reakcím a komentářům ze zmiňovaných diskusí, a zároveň bych rád zareagoval na „otevřený dopis“ pana Makoně a na nedávný text pana Hromádka.

Sto zmínek o přírodě, „hon“ na záchranáře a vypnuté webkamery

Vzhledem k tomu, že diskuse na webu obsahuje 200 komentářů a diskuse na Facebooku už více než 450, nikoho asi nepřekvapí, že tam nejsou jen slušné a věcné reakce. Nicméně i tak mě, přiznám se, trochu zklamalo, že značná část „kritiky“ spočívala buď v neustálém opakování zaklínadla „taková je příroda“; a nechyběly ani vyloženě primitivní poznámky o „hysterkách“, „blábolech“, „blbosti“ atd.

Nicméně vedle těchto excesů se daly najít i docela zajímavé názory či námitky, které, myslím, stojí za reakci. S přehledem nejčastější byly komentáře o tom, že záchranné stanice do přírody nezasahují a zasahovat nemusí, a kdo si to myslí, ten tomu zkrátka nerozumí – což je předpoklad chybný už jen na základě zmiňovaného zákona č. 114/1992, ale krom toho to ani neodpovídá běžné každodenní praxi.

Záchranné stanice totiž do „přírody“ a „přirozených procesů“ zasahují zcela běžně. „Mládě vypadlo před měsícem z hnízda. Díky péči ošetřovatelů se vrátí zpět do volné přírody,“ uvádí například článek o záchraně poštolky obecné v šumavském parku. „Mláďata byla příliš malá, podchlazená a hladová. Ale měla štěstí, lidé je našli včas a ujali se jich v záchranné stanici,“ popisuje další článek záchranu kalousů ušatých. „Pomůžeme každému holubovi,“ ujišťuje čtenáře záchranná stanice v pražských Jinonicích.

Proč se tedy někde „zasahuje“ a jinde ne? Jsou snad všechny ostatní záchranné stanice „přecitlivělé“ a jen nekompromisní přístup pana Makoně (prezentovaný např. v nedávném rozhovoru slovy: „Když mládě na hnízdě vysoko v korunách stromů šlápne vedle a spadne dolů, tak prostě skončilo. Tečka. Žádné „No bože, udělalo chybu“, žádné „Příště si dáš pozor“; prostě tečka a žádné příště už není!“) je jediný správný?

A není mimochodem trochu pokrytecké, když pan Makoň v nedávném rozhovoru v Českém rozhlase tvrdil, že by zasáhl jen v případě „lidského faktoru“, ale „nebudu se montovat – a nikdy jsme se nemontovali – do přirozeného přírodního výběru. U žádného druhu; ať je to orel, vrabec, ježek nebo čáp!“ – ačkoliv jen cca dva týdny před tím se v článku v Plzeňské Drbně pochlubil, že s pomocí dronu objevil a „zachránil“ handicapované (nikoliv zraněné člověkem) mládě čápa černého? Že by se tedy přeci jen „montoval“?

Poměrně často se v diskusích objevovala také výtka, proč se vůbec věnovat takovému nedůležitému tématu, jako je jeden „utýraný“ čáp; a kritizovat kvůli tomu zkušené záchranáře, kteří zachránili stokrát nebo tisíckrát tolik zvířat, než kdokoliv z komentujících. A kolik zvířat ti komentující sami zachránili?

Jenže to je poznámka zcela irelevantní. To, že je někdo zkušený, působí v daném oboru řadu let a má za sebou mnoho úspěchů, neznamená, že nemůže udělat chybu; a ani ho to nezbavuje odpovědnosti. Pokud lékař přijde na operační sál opilý a případně něco zanedbá, je úplně jedno, jestli za svou kariéru úspěšně odoperoval tisíc pacientů; i tak se bude jeho pochybení „řešit“; ať už v nemocnici, v médiích nebo na internetu. A bylo by poměrně zvláštní, kdyby se hájil slovy „A kolik lidí jste odoperoval Vy?“.

S „honem“ na nebohé záchranáře také částečně souvisela i otázka, proč má někdo potřebu měsíc starou záležitost vůbec „otevírat“. Tedy že na konci června zemřelo čapí mládě, chvíli kolem toho byly nějaké diskuse; ale pak už byl konečně klid a záchranáři se tak mohli věnovat své práci – ale teď se najednou objeví článek, který to po měsíci „otevřel“ a zbytečně se o tom zase mluví.

Jenže já jsem s „otevíráním“ ničeho nezačal. Čapí mládě zemřelo 26. června, přičemž hned 28. června si pan Makoň stěžoval na kritiku lidí v Českém rozhlase. 4. července se veřejně vyjádřil na Facebooku. 7. července si postěžoval na „hysterii“ v Plzeňské Drbně. 9. července se vyjádřil na Nově. 13. července vyšlo jeho prohlášení v Ekolistu. 14. července se jeho vyjádření objevilo v Blesku. 18. července nadával lidem do „hysteriků“ v tiskové zprávě DES OP. 19. července s ním vyšel v Ekolistu rozhovor o „tvrdé přírodě“. A 23. července si oba záchranáři stěžovali v Deníku na „nenávistnou kampaň“.

Jestli má tedy někdo potřebu to neustále „otevírat“ a neustále se k tomu někde vyjadřovat, já to opravdu nejsem; já jsem k tomu do konce července napsal jediný článek; a to až poté, co se k tomu pánové Moulis a Makoň vyjádřili minimálně 9x. Nemluvě o stovkách sdílení na Facebooku či o všech dalších vyjádřeních; od pana Stýbla, přes Českou ornitologickou společnost, až třeba po pana Čípa.

V diskusi také několikrát zazněl argument „webkamerou“; tedy že se všichni mohou pomalu „zbláznit“ kvůli jednomu čápovi jen proto, že tam zrovna byla zapnutá webkamera; a že když se to lidem nelíbí, tak se na to „nemuseli dívat“. A že jediné řešení, jak takovýmto „zbytečným diskusím“ na internetu předejít je, že se všechny webkamery vypnou a bude klid.

Co k tomu dodat. Ano, pokud by tam žádná kamera nebyla, tak by skutečně tato diskuse nenastala. Je totiž poměrně logické, že když o něčem nevím, tak na to nemůžu ani nijak reagovat. Ale ta kamera tam byla, a tak záchranáři zasáhnout měli; toť vše. Nicméně pokud mají záchranné stanice „problém“ s tím, že je jejich činnost (či nečinnost) pod dohledem veřejnosti, tak ano, všechny webkamery mohou samozřejmě vypnout – a pro jistotu si „vyvěsit“ i telefony – a budou mít svůj vytoužený „klid“.

Mládě čápa bílého nalezené 27. 5. 2019 v Čemínech na Plzni-severu na louce pod hnízdem. I když by ho pan Makoň dnes asi označil jako "lempla", protože vypadlo z hnízda, nebo ho možná dokonce vyhodili sami rodiče, i tak bylo ještě téhož dne vráceno za technické podpory hasičů zpět na hnízdo.
Mládě čápa bílého nalezené 27. 5. 2019 v Čemínech na Plzni-severu na louce pod hnízdem. I když by ho pan Makoň dnes asi označil jako "lempla", protože vypadlo z hnízda, nebo ho možná dokonce vyhodili sami rodiče, i tak bylo ještě téhož dne vráceno za technické podpory hasičů zpět na hnízdo.

Infanticida jako klíčový argument obhájců „(ne)zásahu“

Jedním z častých argumentů zastánců přístupu „taková je příroda“, který si zaslouží o něco podrobnější odpověď, byl argument „infanticidou“ – tedy že „infanticida“ (neboli zabití mláděte) je v přírodě běžná, a tím pádem platí to, co říkal jak pan Makoň, tak i pan Moulis, tedy že situace v Oseku byla „přirozený proces“ – a do „přirozených procesů“ záchranné stanice nezasahují.

To ale není, obávám se, tak docela pravda. Ano, infanticida obecně skutečně není v přírodě neobvyklá a „dopouštějí“ se jí různí živočichové; včely, ptáci, savci; a dokonce i lidé. Byla také pozorována u čápů bílých, a to ještě častěji než tzv. „kainismus“, kdy se zabijí či „sežerou“ mláďata navzájem – a to proto, že mláďata čápů jsou méně agresivní, než např. dravci (jako např. v diskusích také hojně zmiňovaný orel skalní). Nicméně jednak se nejedná o chování běžné – a krom toho se jedná o „eliminaci“ rychlou.

Do tohoto „přirozeného procesu“, jak už jsem ostatně uvedl ve svém prvním článku, je možné zařadit např. vyhození mláděte z hnízda, což byl způsob, kterým samice v Oseku eliminovala již své nejmladší mládě ještě cca o týden dřív, než začala napadat to druhé – ale to druhé už bylo napadáno opakovaně a s přestávkami po dobu deseti dnů, což skutečně „běžné“, „normální“ či „přirozené“ není.

Zájemcům o tuto problematiku doporučuji podívat se i do odborných článků; viz. např. „Motives for Parental Infanticide in White Storks Ciconia ciconia“ (Francisco S. Tortosa & Tomas Redondo, 1992) a „Brood Reduction and Parental Infanticide“ (Piotr Zieliński, 2002). První článek popisuje celkem devět pozorovaných případů s tím, že to vždy proběhlo rychle („Parents killed the nestlings by holding their necks in the beak and shaking them violently. The nestlings died in few seconds“); druhý hovoří o tom, že se stále jedná o velmi vzácný úkaz („Although parental infanticide is a quick and efficient method of brood reduction, it is rarely observed, even in species practising it.“).

V diskusi na webu i na Facebooku jsem se také několika takto „argumentujících“ ptal, ať mě laskavě odkáží na nějaký článek, studii nebo jiné konkrétní příklady, že je téměř dvoutýdenní „infanticida“ běžná a přirozená; ale nikdo, kupodivu, neodpověděl. Mimochodem: i kdyby to „přirozené“ a „běžné“ bylo, i tak si myslím, že měla záchranná stanice zasáhnout; ale ono to „přirozené“ a „běžné“ nebylo.

Rozhodnutí bez diskuse, otázka financování a (smyšlená?) trestní oznámení

Co se týče reakcí ve formě článků, jako první mi odpověděl pan Makoň; ale přiznám se, že mě jeho reakce trochu zklamala, protože jsem alespoň z jeho strany očekával nějakou konkrétní argumentaci. Té jsem se ale bohužel nedočkal a místo toho jsem si přečetl jen další příspěvek o tom, že se zkrátka rozhodl, jak se rozhodl, a že se nemusí před nikým obhajovat nebo něco někomu vysvětlovat.

Dočetl jsem se například, že zákon č. 114/1992 byl z mé strany údajně „chybně interpretovaný“, ale už nebylo řečeno v čem; nebo z jaké jiné legislativy pan Makoň vychází. Pouze uvedl, že vše, co dělá je „na základě zákonem stanovených pravidel“ či „udělené výjimky“; ale opět bez dalších podrobností.

Zajímavá byla nicméně poznámka, že se může „zpovídat“ maximálně svým strategickým partnerům, ale s lidmi, kteří mezi ně nepatří (tj. obecně s veřejností) nic konzultovat nemusí. To je ale poměrně zvláštní tvrzení, vzhledem k tomu, že podle účetní uzávěrky pochází naprostá většina příjmů spolku DES OP v Plzni z veřejných prostředků a dotací, jako je např. podpora statutárního města Plzeň (v roce 2019 ve výši 620.000 Kč, což bylo 25% příjmů), dotace od Plzeňského krajského úřadu, projekty Ministerstva životního prostředí atd. Mj. i včetně „projektu druhové ochrany“ zaměřeného na čápy a orly (sic!).

Takže ano, ve velmi zúženém pohledu si pan Makoň může myslet, že se může zodpovídat maximálně např. „městu Plzeň“ (nebo konkrétnímu úředníkovi, který o financích rozhoduje); ale takhle to v praxi nefunguje. Veřejné prostředky jsou financovány především z daní – tj. veřejností – a ta má tedy plné právo zajímat se o to, jak těmito prostředky podporovaný spolek, projekt či organizace funguje (nebo nefunguje) a mají samozřejmě i plné právo vyjádřit svůj názor – včetně kritiky.

Poměrně překvapivá byla pro mě také věta „To samé platí i o naprosto právně neuchopitelných a stále dokola chybně prezentovaných teoriích o smyšlených trestních oznámeních“, protože o trestních oznámeních jsem ve svém článku nenapsal ani slovo. Jediný, kdo psal o trestních oznámeních, byl sám pan Makoň ve své tiskové zprávě – viz „Mediálně i kamerou sledovaný případ úhynu mladého čápa v Oseku u Rokycan stále budí vášně a po podání několika trestních oznámení teď skupinka zarputilých hysteriků obvolává jednotlivé sponzory a partnery záchranných stanic s tím, že se snaží škodit i jinak“.

Ta dvě vyjádření si tedy odporují. Buď nějaká skupina lidí podala na pana Makoně „několik trestních oznámení“; nebo jsou „teorie o trestních oznámeních“ „smyšlené“ – což by ale znamenalo, že si je musel vymyslet sám pan Makoň, když o nich psal. Nebo měl na mysli něco jiného? Těžko říct. Jak jsem již uvedl, já o ničem takovém ve svém článku nepsal, takže netuším, co tím pan Makoň myslí.

Mládě čápa černého s viditelně poškozeným (poraněným) pravým křídlem, které bylo na začátku června objeveno při kontrole hnízda dronem. Mládě bylo (na rozdíl od mláděte v Oseku) z hnízda odebráno a vyšetřeno na veterinární klinice v Plzni. O jeho dalším osudu rozhodne průběh léčby a veterinář.
Mládě čápa černého s viditelně poškozeným (poraněným) pravým křídlem, které bylo na začátku června objeveno při kontrole hnízda dronem. Mládě bylo (na rozdíl od mláděte v Oseku) z hnízda odebráno a vyšetřeno na veterinární klinice v Plzni. O jeho dalším osudu rozhodne průběh léčby a veterinář.

Kritizovaná (ale nepochopená) legislativa a pár dalších nepřesností

V samostatné části bych se rád vyjádřil také ke článku pana Davida Hromádka, který měl k mému prvnímu článku celou řadu námitek a výhrad, a kupříkladu mi vyčítal, že jsem kromě citované pasáže, že záchranné stanice „zajišťují komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“ necitoval i pokračování – a dokonce i spekuloval, jaké „zákeřné“ důvody mě k tomu asi vedly.

Když pominu skutečnost, že citát má být, zejména v publicistice, co nejkratší, protože novináři píší články, nikoliv diplomové práce, tak hlavním důvodem bylo, že celý text je v kontextu této diskuse irelevantní. Obě části totiž hovoří každá o něčem jiném. Viz: „záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči.

První část tedy definuje, že povinností záchranných stanic je „zajistit komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“ – zatímco druhá část hovoří o poskytování dlouhodobé péče (je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu) u živočichů „trvale neschopných přežít ve volné přírodě“. Což jsou, pochopitelně, dvě různé věci.

Abych parafrázoval slova pana Hromádka, nevím, jestli se pan Hromádko „chytil“ „vhodnosti a účelnosti“, jen protože se mu to zrovna „hodilo“; nebo tuto část zákona jen správně nepochopil, ale je poměrně „svérázné“, kritizovat někoho jiného za něco, čeho se – ať už záměrně nebo z neznalosti – sám dopouští.

Podobných nepřesností a mystifikací je v textu bohužel více. Například že se „pozastavuji“ nad tím, že záchranné stanice poskytují osvětu. Nikoliv, jen se „pozastavuji“ nad tvrzením pana Makoně, že je pro ně osvěta primární. Na prvním místě ale je, podle zákona i stanov DES OP, zajištění péče o živočichy; vše ostatní je druhořadé. Nijak osvětu záchranným stanicím neupírám, ale není to jejich hlavní cíl.

Jinak o údajném „soudu“ čápa za „vraždu“, nebo o plánovaném „únosu“ mláděte jsem ve svém článku nepsal; a tak to s dovolením ponechám bez komentáře. A o infanticidě a kainismu jsem zde již hovořil.

Záchranné stanice vs. zákony, stanovy i (dřívější) vyjádření ČSOP

Jak už jsem uvedl, pro mě osobně je zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny poměrně jednoznačný, a definice záchranných stanic jakožto zařízení, které „zajišťují komplexní péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě“ mi přijde dostatečná k tomu, aby z ní vyplývala jasná a zřetelná „povinnost“ záchranných stanic „zasáhnout“, když je „zvíře v nouzi“.

Nicméně pro některé lidi může být zákon i tak „nejasný“, a mohou mít, stejně jako pan Hromádko, pocit, že to záchranným stanicím dává zcela „volnou ruku“ a vše je výhradně jen na posouzení samotných záchranářů. Tak to ale není, protože každý se musí podle „něčeho“ řídit – a právě pro tyto případy jsem posledně citoval i zmiňované stanovy, podle kterých DES OP zabezpečuje „odchyt, převzetí, veterinární vyšetření i ošetření všech poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, včetně jejich následné léčby a návratu zpět do volné přírody“. Samozřejmě, že stanovy nejsou nadřazené zákonu; to opravdu nemá smysl ani zmiňovat; ale pokud někomu zákon „nestačí“, má zde „alternativu“.

Pan Hromádko ve svém textu také cituje stanovisko Petra Stýbla, ředitele Kanceláře Českého svazu ochránců přírody, který už koncem června podpořil rozhodnutí pana Moulise s tím, že máme „věřit odborníkům“ – a že „je jedině dobře, že rokycanští ochranáři nepodlehli (veřejnosti) a tento, pro nás tak krutý zákon přírody neobešli“. Samozřejmě, že ani názor pana Stýbla není nadřazen zákonu; ale když ten zákon opět na chvíli pomineme, tak ano, stanovisko ředitele ČSOP určitě má svou váhu.

Jenže ani v takovém případě nemají příznivci „(ne)zásahu“ štěstí, protože si, podle všeho, protiřečí i samotný ČSOP a pan ředitel Stýblo. Před několika lety totiž vyšel v časopise Ochrana přírody podrobný článek o Národní síti záchranných stanic, jehož spoluautorem byl právě pan Stýblo, kde se uvádí, že „stanice musí na svém území působnosti do 24 hodin od nahlášení přijmout jakéhokoli handicapovaného jedince volně žijících druhů (kromě jelena, losa a medvěda) a poskytnout mu odbornou pomoc“ – přičemž napadené mládě hlásily záchranným stanicím desítky lidí po dobu téměř dvou týdnů.

A spíše už jen jako „bonus“ pro zajímavost: že „hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody,“ tvrdil ještě na začátku minulého roku v článku na webu Plzeňský Rozhled i sám pan Moulis.

Závěrem

V rámci veřejné diskuse (a v sérii mnoha na sebe reagujících komentářů, „otevřených dopisů“ a dalších vyjádření) se můžeme o různých aspektech této „kauzy“ bavit (a vzájemně si je vyvracet) v podstatě do nekonečna. Jestli to byla nebo nebyla infanticida, jestli byla samice zraněná nebo ne, jestli se pan Makoň musí nebo nemusí někomu „zpovídat, nebo jakým způsobem má či nemá komunikovat s veřejností.

Ta hlavní otázka je ale stále stejná: měly záchranné stanice v Oseku zasáhnout? Je to jejich povinnost, práce, či poslání? Oba záchranáři a jejich příznivci svorně tvrdí, že nikoliv; ale jak jsme si již ukázali, tu povinnost záchranné stanice podle všeho mají; nejen podle zmiňovaného zákona č. 114/1992, ale i na základě stanov spolku DES OP pana Makoně, podle slov ředitele Stýbla, i podle slov pana Moulise.

Každý čtenář si může zcela dle libosti vybrat, který „zdroj“ je pro něj relevantní a komu z citovaných pánů „věří“. Pro mě osobně je stále tím nejdůležitějším a nejrelevantnějším zdrojem zákon; ale možností je více; a možná ještě nějaká další vyjádření časem „vyplavou“.

Ovšem pokud záchranné stanice zasáhnout měly a skutečně to je jejich práce a poslání, pak to ale také znamená, že celá ta současná smršť článků, vyjádření a stanovisek o tom, že záchranáři nepochybili, zasáhnout nemuseli, citovaný zákon se na ně nevztahuje a vše je výhradně jen na jejich uvážení, je, jak se zdá, zřejmě jen „mediální“ či „PR“ snaha několika jednotlivců a organizací navzájem se podpořit a „podržet“, a to i za cenu popření toho, co tito lidé sami v minulosti tvrdili a prezentovali.

Je to, do jisté míry, pochopitelné. Napsat cokoliv jiného by bylo „přiznáním viny“; a obě záchranné stanice (i další organizace) by se vystavily další kritice veřejnosti a možná i reakci ze strany ministerstva, města, kraje atd. A tak nezbývá, než vydávat další a další prohlášení o tom, že „taková je příroda“, „záchranné stanice mají volnou ruku“ a „věřme odborníkům“; sice bez konkrétních argumentů, o co tato tvrzení opírají (a naopak tím popírají svá vlastní vyjádření v minulosti), ale třeba to „bude stačit“.

Osobně doufám, že příslovečná „pravda zvítězí“, a že si lidé těchto kouřových clon, výmluv a protimluvů všimnou. Je téměř jisté, že ani tento článek plný konkrétních zdrojů, odkazů a citací ani pány záchranáře, ani jejich příznivce o ničem nepřesvědčí; ale pevně doufám a věřím, že alespoň nezúčastnění čtenáři – od široké veřejnosti třeba až po další média – si o celé věci udělají obrázek a vlastní názor.

Je obrovská škoda, že dost možná jen kvůli egu jednoho člověka (zkušenému záchranáři přeci nebude nikdo říkat, co má dělat; a tak nezasáhne už jen „na just“) a nepochopitelné potřebě celou situaci ještě dále eskalovat arogancí a osobními útoky, musela „kauza Osek“ dojít až takhle daleko; a místo zachráněného mláděte (které by bylo jen jedním navíc k cca 25 tisícům, které ročně projdou záchrannými stanicemi), zde máme jen hádky, útoky, další medializaci a mj. i šetření České inspekce životního prostředí.

Ať už bude výsledek této veřejné diskuse nebo oficiálního šetření ČIŽP jakýkoliv, tomu mláděti to už život samozřejmě nevrátí, znesvářené strany to velmi pravděpodobně o ničem nepřesvědčí a reputaci obou záchranných stanic to v dohledné době asi nevylepší; ale třeba to alespoň pomůže k transparentnějšímu fungování záchranných stanic obecně a snad tím i předejdeme podobným situacím v budoucnu.

Doufejme tedy, že se další takový „Osek“ už nebude opakovat a záchranné stanice budou opět fungovat jako záchranné stanice, tj. ve spolupráci s veřejností a především s respektem ke svému poslání; nikoliv jako „pasivní pozorovatelny přirozených procesů“ bez jakýchkoliv povinností, bez citu a bez diskuse.

Téma čapího hnízda v Oseku

Petr Stýblo: Čapí reality show komplikují práci záchranných stanic (28. 6. 2021) - stanovisko Českého svazu ochránců přírody

Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku (13. 7. 2021) - stanovisko zvířecího záchranáře Karla Makoně

David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech (15. 7. 2021) - stanovisko Davida Čípa ze záchranné stanice Jaroměř

Rozhovor: Že je příroda zatraceně tvrdá? No je!, říká zvířecí záchranář Karel Makoň (19. 7. 2021)

Česká společnost ornitologická: Stanovisko k (ne)zasahování do hnízdění ptáků (24. 7. 2021) - oficiální stanovisko České společnosti ornitologické

Jan Rylich: Kauza čapího mláděte v Oseku: selhání záchranářů vs. argument „přírodou“ (27. 7. 2021) - komentář Jana Rylicha, kritický vůči rozhodnutí nezasahovat

   ↳ Karel Makoň: Odpověď Janu Rylichovi ke kauze čapího mláděte v Oseku (30. 7. 20201)

   ↳ David Hromádko: Čáp versus lid aneb Když se vyšetřuje zločin, který se nestal - odpověď Davida Hromádky Janu Rylichovi (3. 8. 2021)

       ↳Jan Rylich: Veřejná diskuse o záchranných stanicích: záchrana zvířat vs. (ne)zasahování do přírody, názory a komentáře, fakta vs. domněnky (11. 8. 2021)

Postup záchranářů u čapího hnízda v Oseku prošetří Česká inspekce životního prostředí (30. 7. 2021)

David Storch: Máme chránit přírodu před ní samou? - komentář přírodovědce Davida Storcha, který k tématu nabízí širší perspektivu.


reklama

 
foto - Rylich Jan
Jan Rylich
Autor je šéfredaktor elektronického časopisu o informační společnosti Ikaros.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (147)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

derek van voorst

derek van voorst

12.8.2021 13:28
dobre odargumentovany clanek.neda se nez se vsim souhlasit.AROGANCE p.Makone je neskutecna.On ma vyjimku ze zakona a podle toho se chova.Skoda.Je zvlastni ze treba ted hleda kdo se ujme labutich sirotku.neni treba zrovna toto prace ZS.Proc mu nepomuzou treba ti kdo mu vyjadruji podporu?
Ono i prohlasovani ze samice je 100% v poradku se nezaklada na pravde.Jeho argument-vse se musi nechat na prirode v tomto pripadu trochu drhne.Protoze i kdyby mela na hlave spinu z komina-tak ta nezapricini to ze se prestala starat o mladata-nekrmila.Nemela nahodou ZS se zajimat o to proc se tak divne chova?
A stale jsem se nikde nedocetl v zadnem jeho prohlaseni proc byla nekolikrat pomoc prislibena-at pisemne nebo telefonem-naposled jeste v patek odpoledne a potom byla bez zduvodneni odvolana.teda jeden argument rekl-mladata by mohla vyskocit.Ale tento argument poprel hned nasledujici tyden v rozhlasoven vysilani.
Arogance-Ego?
Odpovědět
IS

Iva Svobodová

12.8.2021 13:29
Dobrý den p. Rylich,
Teda to je tak krásně a pravdivě napsaný článek, moc vám za něj děkuji.Přesně jste vystihl, jak to všechno bylo a jak p. Makoň, údajně záchranář zvířat nepomohl, ale naopak nechal to malé čápě několik dní od čápice týrat, až ho nakonec po dvou týdnech zabila .Strašný, fakt strašný, že člověk, jehož práce je zachraňovat zvířata a né je nechat dlouhé dny týrat, že mu nepomohl.Takhle to na hniízdě v Oseku dopadnout nemělo.Záchranáře zvířat by měl dělat člověk, který má opravdu zvířata rad a má srdce na právem místě.
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

12.8.2021 17:10 Reaguje na Iva Svobodová
Souhlasím s vámi a panu Rylichovi děkuji za jeho pravdivý pohled na ZS.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2021 19:07 Reaguje na Iva Svobodová

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.8.2021 11:29 Reaguje na Petr Eliáš

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniela V.

12.8.2021 13:37
Dobrý den,
díky za Váš článek s fakty i názory. Cítím to podobně, za heslem Zvíře v nouzi jsem druhé čápě v Oseku viděla. Také cítím rozpor v chování ZS Plzeň při záchraně čápěte černého čápa, neboť jestě nelétalo, tudíž se mu úraz stal na hnízdě. Za mne si ale upřímně přeji, aby Inspekce nezjistila pochybení ... Co by pak následovalo, nechci domyslet. Přeji si však, aby si tímto případem a debatou lidé třeba zkorigovali rétoriku, chování, úctu k názoru jiných .... Aby nenastalo to, že se vypnou kamery jako to " nejlepší " řešení. Ale čeho, že ..... Pro mne vše kolem dění v Oseku je spíš smutné a čápy už tolik nesleduji. Jelikož však někteří komentující psali, že čápěti v Oseku nějaká ZS pomoci chtěla, plyne z toho, že pohled záchranářů byl rozdílný a to je důležité. Co se týká financí, pokud ZS není soukromá, funguje z přidělených peněz i darů, je přece logické, že lidé pak práci a chování záchranářů komentují.
Odpovědět
Jana Buriánková

Jana Buriánková

12.8.2021 13:49
Pane Rylichu děkuji. Skvěle napsáno, jen slepí neuvidí a hluší neuslyší. Nicméně snad někteří pochopí, že jen tak nezapomeneme a nejde už jen o jednoho malého čápíka, ale o principy fungování záchrany zvířat. Dobře to bylo napsáno i o financování a k tomu bych připomněla i finanční příspěvky od lidí - jde o tzv. veřejnou kontrolu, co sice u nás není v módě, ale existuje. Jedná o o veřejnou práci a samozřejmě záslužnou, ale právě proto musejí být lidi, co ji provádějí připravení na kritiku. Osvěta není vykřikování v článku a rozhlase, nazývání neznámých lidí jen pro odlišný názor hysterkami, jejich názory nazývat bláboly, osvěta je naprosto o něčem jiném. A ty kamery - to se musím smát, tak ať se vypnou. Nedělají ale právě tyto kamery osvětu, nepomáhají ve vybírání financí na záchranu čápů (např. Buky, bez kamery by to asi nefungovalo, lidé jsou líní číst, tak jen psaný text by je moc nebral) a celkově reklamu práci ZS? Ano reklamu každé jedné ZS - pokud se ovšem nebojí a je přístupná kritice.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 22:30 Reaguje na Jana Buriánková
Děkuji. A ano, přesně tak; pan Makoň má evidentně pocit, že si může dělat, co chce; a že se u toho může zároveň chovat jako hulvát. Což může; ale pouze jako "občan", někde v hospodě nebo na Facebooku; ale určitě ne jako záchranář, který za záchrannou stanici "hovoří" a na svou činnost čerpá dotace.

Je také zajímavé, jak neustále hovoří o "cvocích" a "hysterkách", jako by si tím něco kompenzoval nebo projektoval. A jeho příznivci to okamžitě přejali, protože nadávky > argumenty. Ale to už je samozřejmě jejich vizitka.
Odpovědět
ig

12.8.2021 15:25
Zvířata zabíjejí mláďata, dělají to když jim připadá mládě neduživé nebo když vidí, že by všechna mláďata neuživili. Podílejí se na tom i lidé, když nechají z vrhu jen nejlepší štěňata. Udělá to klidně i vaše kočka. Já bych tomu nepřikládal větší váhu, než jakou to skutečně má :-)
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

12.8.2021 15:35 Reaguje na
a proc se nektera zachranuji?
Odpovědět
ig

12.8.2021 17:57 Reaguje na derek van voorst
Protože jsou chlupatá (blíže viz https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/molavcova-jitka/mame-radi-zvirata-85497).

Jinak kdyby to byl můj komín, asi bych pro čápátko vylezl (a pak bych sháněl co s ním), ale když někdo jiný nevylezl, nebudu z toho mít trauma. Holt náhodná složka v rozhodovacím procesu.
Odpovědět
PB

Paulina B

12.8.2021 15:53 Reaguje na
Četl jsi vůbec ten článek? tento a předchozí?

Odpovědět
ig

12.8.2021 17:57 Reaguje na Paulina B
Četl a divil jsem se stejně jako teď.
Odpovědět
JS

J S

12.8.2021 17:59 Reaguje na
Sledoval jste dění na hnízdě od začátku, že tomu nepřikládáte žádnou váhu a že je vám jasné, že mládě bylo neduživé? Víte, že jde o zvlášť ohrožený druh divokého zvířete? Srovnávat čápa s přemnoženou kočkou je minimálně mimo mísu.
Odpovědět
ig

12.8.2021 18:23 Reaguje na J S
Nesledoval, dozvěděl jsem se o tom až post mortem. Jak píšu výše, já bych zachraňoval, už proto, že tady nic jako divoká příroda není, ale když odborník nezachraňuje, nebudu se hádat.
Odpovědět
JS

J S

12.8.2021 18:43 Reaguje na
Já se nehádám, pouze mám na situaci ante mortem jiný pohled. Někdo slepě věří ,,autoritě", aniž by si cokoliv kolem zjistil, někdo je schopen si vytvořit vlastní názor na základě pozorování, dohledávání faktů, vědomostí, praxe, intuice.
Odpovědět

Jirka Černý

12.8.2021 16:26
Skvělé jak se autor předem vykecává z toho že po měsíci mlátí prázdnou slámu.
Odpovědět
JS

J S

12.8.2021 18:29 Reaguje na Jirka Černý
„Nemáte-li odpověď na argumenty druhého, není ještě nic ztraceno - stále mu ještě můžete vynadat.“ — Elbert Hubbard
Odpovědět
ss

smějící se bestie

12.8.2021 16:50
Všeho moc, škodí !

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2021 18:03

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
DV

Daniela V.

12.8.2021 18:19 Reaguje na Petr Eliáš
Huráááá !
Já čekala, kdy a kdo to zmíní ..... Zatím jste první. Takže kdo další se přidá ?!?
Odpovědět
Hu

Hunter

12.8.2021 18:23 Reaguje na Daniela V.
Třeba já.
Odpovědět
DV

Daniela V.

12.8.2021 18:40 Reaguje na Hunter
Určitě budou i další ... s tím se počítá.
Odpovědět
Jana Buriánková

Jana Buriánková

12.8.2021 18:53 Reaguje na Daniela V.
Daniela V. oni jsou to stále ti stejní odvážní nebo si to o sobě myslí. :) Jdu pro honorář, svoje jsem už napsala. :)
Odpovědět
DV

Daniela V.

12.8.2021 18:58 Reaguje na Jana Buriánková
Jana Buriánková. :-D
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2021 19:02 Reaguje na Jana Buriánková
A hlavně si nezapomeňte jít stěžovat a dát podnět na inspekci. :-)
Odpovědět
JS

J S

12.8.2021 19:10 Reaguje na Petr Eliáš
Díky za doporučení, ale přišlo pozdě. O prošetření případu inspekcí ŽP vyšel článek asi před týdnem:)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.8.2021 19:15 Reaguje na J S
No tak podávejte další a další podněty. Ono to jednou vyjde....

Jo a asi jste se přihlásila pod špatným profilem. Pan autor vám za tuto chybu nedá prémie. :D
Odpovědět
JS

J S

12.8.2021 19:40 Reaguje na Petr Eliáš
To zlé, co se stalo se už nedá napravit ani inspekcí, ani ničím jiným. To zlé se pouze člověku vrací jako bumerang. Profil mám jen jeden, tak nechápu, proč bych nedostala prémie. Chudák pan Rylich, ten se prohne...tisíce placených hysterických roztleskávaček:)
Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 14:30 Reaguje na J S
Njn, co se dá dělat. Takový rozpočet, jako má pan Makoň, bohužel nemám; ale snad se mi všechny ty "placené" komentáře" podaří zaplatit aspoň na splátky.. :)
Odpovědět
IS

Iva Svobodová

12.8.2021 19:22 Reaguje na Jana Buriánková
Vždyť jsou k smíchu. Oni věděj že p. Rylich napsal úplnou pravdu, tak kolem sebe akorát kopou. Nic jiného neumějí.
Odpovědět

Jirka Černý

12.8.2021 19:56 Reaguje na Iva Svobodová
Vy jste ten článek fakt četla? Staré, vyčpělé téma, ke kterému se autor díky neschopnosti jasně a krátce definovat svůj názor musí vyjadřovat tímhle elaborátem? Máte můj obdiv.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2021 20:04 Reaguje na Jirka Černý
Díl 12:Já už nechtěla, ale svěřím se vám. I když tu do sebe lidi často nevybíravě šijou, tak tolik nahlášení porušení pravidel diskuze jako v této diskuzi jsem ještě nezahlídla. Úžas :-)
Odpovědět

Jirka Černý

12.8.2021 22:29 Reaguje na Jarka O.
Vidíte, já to tam mám také a to se snažím být maximálně slušný a korektní :-) nakonec jsem i věřil že se mi to docela daří, ale něčí jemnocit je asi nastavený jinak :-( možná jsem porušil pravidla že mám jiný názor, to by dávalo smysl protože se mi to stává poměrně často.
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.8.2021 22:42 Reaguje na Jirka Černý
Kdo uteče, vyhraje. Zde je chráněné území. Nashle jinde
Odpovědět
IS

Iva Svobodová

12.8.2021 19:18 Reaguje na Petr Eliáš
Podle sebe, soudím tebe.Dost dobrý.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.8.2021 11:30 Reaguje na Petr Eliáš

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 14:47 Reaguje na Petr Eliáš
Obávám se, že to bude z Vaší strany jen nějaká projekce, protože zatím se tady poněkud "hystericky" chováte pouze Vy. Nejste náhodou "evidentně placený" Vy sám, když z toho osočujete ostatní? Nic proti, přál bych Vám, aby to tak bylo; protože takhle se projevovat zadarmo by bylo smutné.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.8.2021 11:13 Reaguje na Jan Rylich
Co je smutného říct o někom že hysterčí, když opravdu hysterčí? A že se zrovinka u vašich článku vyskytují podivné profily s absolutně stejným názorem, které se v jiných diskuzích neobjevují. To je záhada.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

14.8.2021 16:00 Reaguje na Petr Eliáš
hystericky jste tady akorat vy.asi dobre placeny zastance makone
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.8.2021 20:26
Žasnu, co úsilí bylo vydáno a papíru popsáno kvůli takové prkotině, jako je jedno uklované čapí mládě. To, že je to příroda, byť možná v divné podobě, je prostě fakt a nemá cenu se kvůli tomu jitřit.Kdyby podobní útlocitní lidé viděli, kolik takový čáp dokáže zlikvidovat malých zajíčků, také by řvali a chtěli po ochráncích , aby ty zajíce zachraňovali? Asi ne, že. Prostě Evropa je změkčilá a normální život jde pomalu , ale jistě do kopru.
Odpovědět
JS

J S

13.8.2021 09:44 Reaguje na pavel peregrin
Maximálně s vámi souhlasím...normální život jde do kopru. Lidem ubává empatie, soucit, starost o cizí a bezbranné, ve jménu materiálna, pohodlí a peněz zapomínají co dělá člověka člověkem. Tato ,,prkotina" je jenom obrazem toho, jak jsou ty nejhorší lidské vlastnosti - nadřazenost, arogance, bezcitnost, manipulátorství, netolerance - přehlíženy, omlouvány a přijímány za nový a běžný standard.
Mimochodem, s potravním řetězcem u zvířat tady nikdo nemá problém, to jenom člověk dokáže zabíjet bezdůvodně pro zábavu, pro polechtání ega, pro zvednutí jinak ubohého sebevědomí.
Pokud se budeme donekonečna ohánět přírodními zákony, přidám ještě jeden: Zpětný negativní efekt je přirozeným zákonem přírody a nikomu se nevyhne, neboť je přítomen v nás lidech a my jsme jeho součástí, příjemcem a také jeho vykonavatelem.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2021 09:56 Reaguje na J S
Pletete si empatii se zdravým rozumem, víc vám k tomu nemám co říct.
Odpovědět
Hu

Hunter

13.8.2021 10:27 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrin, je to marný, je to marný, je to marný....tahle hysterická fanatická klaka na žádné odborné argumenty nedá, zdravý rozum chybí a pojedou si pořád dokola to svoje. Jedno mají společné, jakékoliv vzdělání v biolgickém směru u nich skončilo v 5. třídě ZŠ učebnicí přírodopisu a i to málo už dávno zmizelo v propadlišti dějin. Autor dtto. Je to marný a ztráta času.
Odpovědět
PB

Paulina B

13.8.2021 11:03 Reaguje na Hunter

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Hu

Hunter

13.8.2021 12:02 Reaguje na Paulina B
Milá Paulino, já pana Makoně nijak nemusím. Rozvíjel jsem se až do absolutoria VŠ biologického směru a dále pak celoživotní praxí v práci se zvířaty a dalším studiem a vzděláváním. Na rozdíl od vás.
Odpovědět
PB

Paulina B

13.8.2021 14:52 Reaguje na Hunter
"Narozdíl od tebe"? Miluji takové komentáře. :)
Nic o mně nevíš, ale píšeš takové věci. No, to mluví za vše.
Odpovědět
Hu

Hunter

13.8.2021 14:58 Reaguje na Paulina B
Stačí mi přečíst si ty tvoje komentáře, abych věděl, která bije.
Odpovědět
HV

Hana V

13.8.2021 15:32 Reaguje na Paulina B
Milá Paulíno, přesně tak, tady může být každý tím čím chce. Třeba i biologem. Papír snese všechno.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2021 11:42 Reaguje na Hunter
Máte pravdu.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 11:07 Reaguje na pavel peregrin
Prosím zkuste mně definovat Vaše pojetí empatie a zdravého rozumu. Beru to zde jako diskusi a každý má právo na svůj názor ..... A je přínosné své názory korigovat. Ráda tak učiním, když k tomu dojdu svou cestou svého rozumu a empatie. Jen pro upřesnění - mé pojetí rozumu, empatie, intuice a smyslu pro pochopení mne provázelo celou prefesní cestu ve zdravotnictví a dalo mi zpětnou vazbu, že to je cesta dobrá ......
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2021 11:41 Reaguje na Daniela V.
Nemám s tím problém. Pokud čapí matka opakovaně útočí na mládě, je to prostě příroda a nemá cenu do toho zasahovat. Jakkoliv se vám to možná zdá kruté. To samé, když čáp uklove malého zajíčka, je to prostě příroda.
Pokud uvidím, že někde malí smradi házejí kameny na štěně, dostanou po hubě, protože v tom případě jsem empatický a tomu štěněti se dostává týrání.
Stačí vám to takto?
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 12:11 Reaguje na pavel peregrin
Ano, díky. Souhlas. Já vidím rozpor v náhledu záchranářů ....viz záchrana čápěte na hnízdě na Šumavě a nezáchrana napadaného čápěte v Oseku. A nedivím se, že lidé na to poukazují. Nejsem také pro vyhrocené emoce, k nim počítám i nazývat diskutující fanatiky, hysterkami, hloupými. Ale to spíše svědčí něco o tom dotyčném, kdo to píše .....
Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 22:40 Reaguje na Daniela V.
Nemluvě o tom, jak si všichni protiřečí, podle toho, co se jim hodí. Když jde o dotace nebo o "PR" v médiích, tak zachraňují, co se dá, a je to jejich práce a poslání; ale o půl roku později už údajně nic dělat nemusí a ani se o tom nemusí s nikým bavit. Pozoruhodná "otočka" o 180°.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 23:03 Reaguje na Jan Rylich
Záleží, jakou sebereflexi záchranáři budou mít. Dalším faktem je, že někdo zde zmínil, že čápů je vlastně dost. Tak třeba změnit seznam chráněných živočichů. A také vysvětlit lidem, že tedy nezachraňovat kdejakého ježka, ptáče, netopýra, mláďata labutí ... Že jaksi heslo Zvíře v nouzi si lidé vykládají jinak, nežli ZS ....
Odpovědět
JS

J S

13.8.2021 12:07 Reaguje na pavel peregrin
Odpovím vám citátem:
„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme "vesmír", součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku - je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“ Albert Einstein, zřejmě také hysterický blázen, který neměl špetku zdravého rozumu.

Empatie se s rozumem splést nedá. Rozum dostane do vínku každý člověk, může se vyvíjet, zdokonalovat, ale také zakrnět, empatie je vlastnost vyššího vědomí, která je vrozená a není dána každému. Nedá se koupit na trhu, buď ji člověk má, nebo nemá.
Pravdou však je, že člověk bez empatie má život o hodně jednodušší, protože ho netíží ta bolest v duši, kterou soucit a empatie sebou zákonitě nesou.


Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 12:21 Reaguje na J S
Jéééé, tak to je KRÁSA ! Až mne to dojalo. Fakt. Na sobě jsem totiž pocítila, že jdu po své dobré cestě, i když bohužel za cenu "syndromu vyhoření" .... Ovšem naštěstí se mi zdraví vrací. Takže s pokorou a vděkem se přesvědčuji o tom, jak zákony Vesmíru fungují ......
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2021 17:50 Reaguje na J S
Samozřejmě, že se empatie nedá plést s rozumem, jenže to vůbec nevylučuje to, že by člověk měl vědět, kdy je na místě použít chladný rozum a kdy se musí empaticky vcítit. A právě TOHLE hodně lidem uniká.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 18:07 Reaguje na pavel peregrin
Napsal jste to hezky, stejně jako včera. Dámy to vidí ale tak, že když MŮŽEŠ, tak prostě MUSÍŠ! Nějaké argumentování vlčaty, které nechali ochranáři pojít hlady z rozhodnutí silnější smečky, vůbec nestačily pobrat. V přírodě se množí jen silní, u vlků alfa pár, a pokud se slabší smečka zblázní a chce se množit, ta silnější jim v tom zabrání. Žlutý kámen uživí jen dvě středně velké smečky, a o úživnosti a uživení byl i příběh s Klapáčkem. Tady tyto vykecávačky je jen příležitost anonymně napadat ochranáře, které jsme my, chytré hospodyňky, usvědčily z nečinnosti. Motat sem empatii je už úplně mimo mísu. To štáby, co točí dokumenty o predátorech, by se uzasáhovaly. Toho utrpení je tam tolik, až to člověku bere dech. Ale to je příroda a její zákony o přežití.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 18:18 Reaguje na Karel Zvářal
Aleale, vadí Vám chytré hospodyňky ? A taky vykecávačky .... Já tedy při mailové komunikaci s panem Moulisem jsem anonymní nebyla. Navíc máme každý jiné argumenty ...Vy vlčí smečku, já zůstávám u čápů ....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 18:32 Reaguje na Daniela V.
Každý si ten pojem vyloží po svém:-) Já budu hájit profesionální přístup ZS, byť pro laické výkřiky mám pochopení.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 18:54 Reaguje na Karel Zvářal
To víte, my ženské jsme " od přírody " víc citlivé a empatické, holt .....Teď jsem si našla Vaše příspěvky na ekolistu. Uznávám, že víte a děláte hodně, viz třeba budky pro ptáky a jejich pozorování. Já se také na naší zahradě snažím .... třeba letos se zde objevuje pár ještěrek zelených. Udělaly mi veelkou radost :-D
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 18:59 Reaguje na Daniela V.
Jako kluk pamatuji jejich míhání pod nohama na každém kroku, proto také mám k adoraci predátorů (včetně Klepáčka) odtažitý vztah. A budka je taková malá pevnost, avšak špatně udělaná slouží jako krmítko:-(
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 19:09 Reaguje na Karel Zvářal
Jojojo ....Je pravda, že když jsem viděla co ještěrek nanosí čapí rodiče mláďatům, skoro jsem se zděsila, zdali nějaké zbudou ....Takže dotaz na Vás. Někdo v diskusi napsal, že tu čápů je dostatek. Souhlasíte ? Je třeba je tedy chránit ?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 19:45 Reaguje na Daniela V.
Děkuji za otázku, dávno bych ho vyjmul ze zvláště chráněných, v E. jich je 100 tis.+. V tom se rozcházím se spoustou kolegů, kteří tvrdí, že prdátor se nemůže přemnožit, a jsou tudíž proti regulaci, což není můj případ. Potkan či prase také predují a přitom se vesele regulují, i nehumánně, jedem. A jsou de facto nevyhubitelní. Jsem pro systémové opatření, ale k němu tato společnost zatím nedozrála.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 20:06 Reaguje na Karel Zvářal
Já děkuji za odpověď a Váš názor. V mezičase jsem si pročetla v rychlosti některé články na Ekolistu. A Vaše příspěvky ....přijde mi vše hodně složité a komplikované. K dalším příspěvkům tak nemám odvahu se přidat, neboť zjišťuji, že vlastně nic nevím .... V dětství jsem jezdila na hájovnu na Vysočinu, strýc byl fořt. To byly časy ....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 20:22 Reaguje na Daniela V.
Děkuji, já se banalitami nezabývám.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 18:09 Reaguje na pavel peregrin
Ano, tak to může být .....připouštím, že pro mne to bylo a je obtížné. Ale jsem optimistka ....
Odpovědět
AD

Alice D

15.8.2021 10:53 Reaguje na J S
To je taak krásné. Mám jenom dotaz. Když v Bukách pomáhali dokrmovat čápata,sháněli pro ně rybky,kuřata,myši,křečky...Tak si říkám,když tu píšete tak krásně o empatii,jak byste se s tím vypořádala. Nebyl by pro vás problém to všechno pozabíjet,kvůli čápům? Jen by mně to fakt zajímalo,jestli byste neměla problém to sama zabít,nebo byste o to poprosila ty "neempatické"?
Odpovědět
JS

J S

23.8.2021 01:48 Reaguje na Alice D
Odpovídám pozdě, možná zbytečně, přesto si dovolím zopakovat to, co jsem psala výše...s potravním řetězcem nemá nikdo z lidí, kteří neadorují Makoně problém. To. co proběhlo v Bukách se bere jako obdivuhodný ornitologický experiment, ale dle mého názoru nejde o nic zvláštního. Obdivuhodné je, a děje se to běžně bez zásahu člověka, že jeden čapí rodič vychová sám mláďata i bez velkých ovací lidského obecenstva. Bukáček by to taky zvládl sám tak, jak to třeba zvládla Betynka z Trutnova a mnoho dalších čápů. A ano, přiznávám, se zabíjením zvířat problém mám, sama bych to nedokázala, ale pokud někdo dokáže jednodenní kuřata naházet do igelitového pytle, nechat je pomalu udusit, je to jeho věc, s tím nic nenadělám. Pokud se tyhle lidi najdou, a že je jich hodně nepochybuji, ta kuřata aspoň posloužila třeba nějaké dobré věci.
Odpovědět
AD

Alice D

14.8.2021 00:54 Reaguje na pavel peregrin
Souhlasím s vámi.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.8.2021 07:30 Reaguje na Alice D
Děkuji.
Odpovědět
LP

Ludmila Papežová

13.8.2021 11:31 Reaguje na J S
JS souhlasím s vámi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.8.2021 11:33 Reaguje na J S
Pletete se hned v několika věcech. Chce to více studovat a méně hystercit. 😉
Odpovědět
JS

J S

13.8.2021 12:20 Reaguje na Petr Eliáš
V kolika věcech se konkrétně pletu? Opět negace bez vysvětlení. Pokud chcete používat pojem ,,hysterčit", doporučuji si zjistit význam tohoto pojmu a ne otrocky přebírat výrazový slovník Makoně.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.8.2021 16:25 Reaguje na J S
1) Bláboly o novém běžném standardu; 2) Člověk opravdu není jedině zvíře, které zabíjí pro zabavu; 3) Nějaké další nesmysly asi o karmě a jakési morální odpovědnosti lidi za říši zvířat ...
Odpovědět
JS

J S

13.8.2021 20:10 Reaguje na Petr Eliáš
Bez urážky, myslím, že tyto názorové protipóly dospěly k pověstnému házení hrachu na zeď a to nemá se smysluplnou diskuzí nic společného, proto tímto tuto diskuzi končím.
Je přirozené, že pokud někdo něčemu nerozumí, nebo nechce rozumět, nabízí se jednoduché řešení a to označit názor druhé strany za blábol a nesmysl.
Pro mě je však znepokojující zjištění...urážky, dehonestování a vulgární napadání lidí, o kterých zastánci Makoně nemají ani páru, co jsou zač a co v životě dokázali jen proto, že si dovolí soucítit s dlouze týraným zvířetem a dovolí si říct, že tomu týrání šlo při troše dobré vůle zabránit.
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 20:40 Reaguje na J S
Rozumím Vám a chápu i Vaše rozhodnutí. Já jdu cestou výměny názorů, takže - tak jako Vy - si s některými diskutujícími nemohu rozumět a oni se mnou. I když chápu i je .... mám totiž vyzkoušeno na sobě, že s někým já komunikovat nemohu. A Váš příspěvek s citátem má přesah přes tuto diskusi .....
Odpovědět
AD

Alice D

14.8.2021 01:47 Reaguje na J S
Zvíře netýrá. Do doby,než lidi dostali ten přihlouplý nápad,zprostředkovat život čápů davu,byl klid. A najednou by měla začít fungovat zvířecí sociálka . A budeme na sebe hrdí,jak jsme empatičtí. To je mazec.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 14:55 Reaguje na J S
Pan Eliáš bohužel jiný "argument" než výkřiky o "hysterkách" a "hysterčení" nemá. Téměř všichni zdejší "kritici" zde pořád jen opakují stále to samé, co před několika týdny; tj. "Taková je příroda", "Vy tomu nerozumíte" a "Hysterky!". Což je přesně ten rozdíl mezi (subjektivními) názory (a výkřiky do tmy) a (o něco se opírajícími) argumenty, o kterém ve článku píši.
Odpovědět
Hu

Hunter

15.8.2021 06:36 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu, vy žádné odborné argumenty nemáte.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

15.8.2021 17:55 Reaguje na Hunter
a vy snad mate?
Odpovědět
Hu

Hunter

16.8.2021 09:01 Reaguje na derek van voorst
Ale to víte že ano, navíc tu zazněly opakovaně. Ale evidentně jsou pod rozlišovací schopnost některých emočně orientovaných jedinců.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

17.8.2021 22:30 Reaguje na derek van voorst
Na takovou projekci (nebo trolling) nemá ani smysl reagovat; člověk, který zde nepřednesl jediný argument, osočuje jiné, že nemají argumenty. Co k tomu dodat..
Odpovědět
JS

Jasmína S.

13.8.2021 22:07 Reaguje na J S
Přesně s tím souhlasím. Stále tady čtu, jak degenerujeme, prý proto že se pomáhá nemocným a slabým. Ale to jak se chová člověk k člověku, urážky, arogance, sobectví a egoismus, to každý nechává bez povšimnutí. To je podle mě příčinou té degenerace, protože ta totiž probíhá ne na těle, ale na duchu. Když nejsme schopni ani empatie k druhému člověku, jak potom můžeme chtít aby se někdo vcítil do zvířete, které navíc málokdo dokáže vidět jako plnohodnotného živého tvora. Který dokáže cítit bolest i radost a stejně jako člověk chce žít. Jak se můžeme chovat ke zvířatům hezky, když to neumíme ani k lidem a nedokážeme respektovat názory druhého člověka.
Odpovědět
derek van voorst

derek van voorst

14.8.2021 16:03 Reaguje na pavel peregrin
treba jde o to ze pomoc byla pisemne i ustne slibena.a nekonala se.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.8.2021 19:38
Upřímně řečeno, příjde mi až absurdní, kolik článků a příspěvků se tu vrší kolem takové ko..tiny. Jistě nebudu sám s tvrzením, že na úseku ochrany přírody tady máme výrazně důležitější problémy k řešení.
Odpovědět
JS

J S

13.8.2021 20:33 Reaguje na Jakub Graňák
K výrazně důležitějším problémům k řešení jsou na Ekolistu určitě jiné články a diskuze. Tento článek se konkrétně zabývá nezásahem na čapím hznízdě v Oseku, proto by bylo absurdní diskutovat pod ním o Bečvě.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.8.2021 20:47 Reaguje na J S
Celá tato "aféra" na sebe strhává daleko více pozornosti, než zasluhuje, to je jádro mého příspěvku
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2021 20:31
https://sport.aktualne.cz/olympijske-hry/nemecka-hvezda-celi-zalobe-pri-olympiade-pry-tyrala-svateho/r~df9c6942fc3411ebad06ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=DBT7dNg9Lnd-202108131826&dop_id=13021731

Naprostá pitomost, že si koně losují. Pokud s ním není sžitá, kůň její mnohaletou píli lehce potopí. Takže i bičík je týrání... a jsme doma!-)
Odpovědět
DV

Daniela V.

13.8.2021 21:19 Reaguje na Karel Zvářal
Dle prezidenta Německého svazu ochránců přírody ve výkonnostním sportu lidí nemají zvířata co dělat ..... Takže by asi nepomohla změna - jezdit na vlastním koni. Kdoví, kam to povede ....
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.8.2021 07:59
Milý p. Rylichu, protože vidím, že Vám leží na srdci osud zvířat, chtěla bych Vás požádat o důležitou akci. A to zasadit se o mezinárodní zákaz lovu čápů pro potěšení při migraci přes Libanon a další arabské státy. Využijte prosím svého vlivu, internetového časopisu, podporovatelů, min. Vrabce, ČSOP,WWF,OSN a nasmerujte svůj zájem tímto důležitým směrem, abychom my, kteří se tu o čápy bojíme, mohli mít dobrý pocit, že naše starost nevyjde nazmar a ani vykrmení mladí a silní čápi nakonec nedoletí tam kam mají kvůli potěšení libanonskych mužů. Nezda se Vám, že by to byla velmi důležitá akce, dokonce důležitější než pitomé hádky s jedním českým záchranářem?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.8.2021 09:17 Reaguje na Jarka O.
Děkuji za tento věcný příspěvek, ochrana ptáků na tahových cestách a zimovištích má milionkrát větší význam, než záchrana jednoho zaostávajícího písklete na hnízdě. Bohužel, i v tzv. kulturně vyspělých zemích je lov dravců a čápů pro zábavu a drobných pěvců (vlaštovka, pěnice, řervenka aj.) na jídlo tolerován. Tomu by měla být učiněna přítrž, protože svádět vše na tradici je ubohá výmluva. Je rozdíl, jestli si takto dříve přilepšovali chudí horalé, nebo dnešní výpravy motorizovaných ptáčníků do vzdálených koutů divoké přírody. I tak hodně ptáků hyne na sloupech, skleněných stěnách či na cestách, a je politováníhodné, že i přes mezinárodní tlak jsou tyto zločinné praktiky stále přítomny.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 09:35 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, pane Zvářale. A jsme u toho opět ... je to v lidech. Můžeme opět polemizovat o rozumu, soucitu, empatii anebo o zákazu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.8.2021 10:28 Reaguje na Daniela V.
Já jsem tu Werichovu půlminutu překročil už tolikrát, že bych se měl stydět. V diskuzi "o voze a koze" (či kozách) nehodlám více pokračovat, neb jestli jste dosud nepochopila rozdíl mezi přirozenými, tj. do značné míry prospěšnými ztrátami selekcí (v zájmu zachování zdravé populace), a zbytečnou smrtí způsobenou lidskou hloupostí, tak přidávat další věty je zcela zbytečné.
Odpovědět
AD

Alice D

14.8.2021 10:48 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářal,souhlas. Vy o voze,paní o koze.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 10:55 Reaguje na Karel Zvářal
Ale prosím Vás .... prostě nepochopení. Píšete o zločinných praktikách lidí. Vymlouvají se na tradice .... čím je tedy chcete přesvědčit o tom, aby toto nečinili ? Zákazy nebo třeba změnou uvažování či chování ? A na jakých principech ? Totéž vzkaz i pro Alici D.
Odpovědět
AD

Alice D

14.8.2021 11:05 Reaguje na Daniela V.
Teď už vám ale opravdu nerozumím. A souhlasím s panem Zvářalem,že další nekonečné kolo je zbytečným plýtváním naším společným časem.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 11:18 Reaguje na Alice D
Vy nerozumíte tomu, co jsem napsala ? Že pokud nebudou ti lovci chtít změnit své chování, že zákazy moc nezmohou ? Viz. že lovy pokračují dál ....Třeba je osloví až soucit a empatie s přírodou. Vysvětlováním. Ve škole, v rodině. Nevzít si tu flinta jako táta a jít na to .....
Ale chuť na diskusi už taky nemám ....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.8.2021 11:54 Reaguje na Daniela V.
Paní Danielo, já nepochybuji o tom, že jste citlivá a empatická osoba, ale pokud se na celou věc podíváte chladným rozumem-opět to ošklivé slovo!- nutně dospějete k poznání, že to, po čem voláte, je v podstatě neuskutečnitelné, protože zde narazíte na dávnou tradici, kulturně-společenské, všeobecně přijímané normy a to nelze změnit nějakým zákonem a dost pochybuji, že i změnou myšlení.Dám vám jeden příklad- můj známý se kdysi vrátil z cesty po Bolivii, kde se setkal se dvěmi zjevně živořícími dětmi a protože mu empatie nechyběla, koupil jim jídlo. Následně se objevil jejich otec, poděkoval, jídlo sebral a dal je jejich praseti. Známý z toho byl mírně šokován a na dotaz, proč tak indián učinil, se mu dostalo odpovědi, že dětí si může udělat, kolik bude chtít, ale to prase má pro něj větší cenu.
Tedy zde úplně obrácený příběh a upřímně si sama pro sebe odpovězte na otázku, jak byste se v této situaci dle svého srdce zachovala sama. Není vše černobílé......
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 12:11 Reaguje na pavel peregrin
Ano, dobře .....ale pardon tedy. Tak slova pana Zvářala jsou o ničem. Jen konstatování co se děje. Píše ať je tomu učiněna přítrž .... Jak ? Čím ? Kým ? Státy Evropy mohou protestovat a žádat .... a čekat
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.8.2021 12:48 Reaguje na Daniela V.
Kdybych chtěl být cynik, napsal bych, že razantní vynucení změny myšlení a postojů lidí mohou s daleko větším úspěchem provést státy totalitního ražení.Samozřejmě, jak v čem a v jak dlouhodobém horizontu. Ale Evropa již delší dobu provádí politiku řízené sebedestrukce, takže odtud se asi nápravy nelze dočkat. Tím nevolám po totalitních praktikách, samozřejmě.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 13:04 Reaguje na pavel peregrin
Prosím nene. Ta změna nemůže vzejít z vynuceného měnění myšlení, chování a zákazů..... A jsem opět u toho, že záleží na lidech. Já jsem optimistka.To by mělo přijít od každého z nás. Záleží samozřejmě, jak jsme ochotni se měnit a zdali na to vůbec "máme" ...Prosím doporučení na youtube videa MVDr. Josefa Staňka. Moudrý pán.... Končí doba konzumu, nastává další éra lidstva. Neměl by vítězit materialismus, ale duchovno. Jistě, někdo napíše něco o kozách a vozech, atd. Prostě někdo tomu vůbec neporozumí. Nesouhlasím s ním ve všem, ale to své jsem si tam našla. Pro mne jednoznačně přínosné ......A závěrem - s čápětem z Oseka jsem se porovnala. Ano, někdy empatie, někdy chladný rozum. Já už tady fakt píšu o něčem jiném .... ale to někdo jaksi nerozeznal.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.8.2021 20:01 Reaguje na Daniela V.
On pan MVDr. Staněk se musí brát dosti s rezervou, ale budiž, některé myšlenky jsou zajímavé. Bohužel ta změna je spíše utopická, protože lidstvo se zdokonaluje nepochybně v technické oblasti, nicméně v oblasti, kterou byste chtěla změnit, nevidím rozdílu mezi lidmi starověku a nynějšími.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 20:43 Reaguje na pavel peregrin
Co konkrétně myslíte ? Člověk starověku a dneška ......
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.8.2021 21:03 Reaguje na Daniela V.
Myslím konkrétně zůsob uvažování, myšlení. Protože to se nezměnilo.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 21:17 Reaguje na pavel peregrin
Myslíte tedy, že lidstvo myšlením a uvažováním je na úrovni starověku .....?
Odpovědět
JS

J S

14.8.2021 21:41 Reaguje na Daniela V.
Pan Peregrin tím nejspíš myslí, že se nemění nijak výrazně lidský genofond a lidské vlastnosti a v tom bych s ním souhlasila. Ono to nesouvisí s technickým pokrokem, člověk ve své podstatě zůstává pořád stejný.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 22:11 Reaguje na J S
Pokud se budeme bavit o oblasti, kterou bych chtěla změnit .....Záleží, co si lidstvo zvolí. Já mohu měnit to, co zvládnu. Teď a tady .....Lidstvo může pokračovat v sebedestrukci anebo ne ....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 06:45 Reaguje na J S
Přesně to jsem měl na mysli.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 08:10 Reaguje na pavel peregrin
Jestli se jedná o způsob uvažování, nebo třeba světonázor, tak si myslím že někteří jednotlivci sice možná zůstávají na stejné úrovni, ale celkově k nějakému pokroku přece došlo. Dnes tu nemáme otroctví, a zvířata se nezabíjejí pro potěšení v arénách. Sice stále v praxi převládá názor, že člověk je středem všeho a může bezmezně drancovat přírodu, ale s dnešními technickými vymoženostmi můžeme nadělat tolik škody, že už začíná být zřejmé, že si tím pod sebou řežeme vlastní větev. To by mělo donutit lidi k potřebným změnám.
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 09:49 Reaguje na Jasmína S.
Ano, souhlasím. i když v poslední době jsme byli na pomyslné hraně, zatím to stále dopadá nadějně. Z historie jsou známé určité opakující se jevy. Já mám poznatky, že teď dochází ke změnám .....I když to může vypadat úplně špatně. Jde totiž o to, co je nám dovoleno vidět. Jak jsme informováni .....
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 11:51 Reaguje na Daniela V.
Ano, v médiích se stále šíří hlavně negativní zprávy, místo toho aby se zaměřovali taky na to co se povedlo změnit k lepšímu. To že se pohybujeme na hraně je děsivé ale současně přínosné, protože to může přinést změny. Nakonec máme svobodu v tom co si zvolíme, a kam to půjde dál záleží na každém z nás i na tom co si zvolí většina.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 11:00 Reaguje na Jasmína S.
Ano, zeitgeist se mění, to určitě. Jenže v genech zakódovaná touha vlastnit, kořistit a hromadit je po tisíciletí stejná. Když si vezmete historii, tak lidi ke změnám nedonutilo v podstatě nic, ani války, ani epidemie. Nu a protože současnou generaci, až na čestné vyjímky, historie nezajímá, tedy si ji budeme muset zopakovat.
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 11:16 Reaguje na pavel peregrin
To se uvidí ....já vidím horší ten fakt, jak je někým historie měněna. Učebnice jsou přepisovány, lidem podsouvána fakta. A jelikož mladá generace ujíždí na info z určitých zdrojů, je lehce manipulovatelná. Ale to se přesouváme na tenký led politického dění .....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 11:44 Reaguje na Daniela V.
Jakýpak tenký led. A co se týká politiků, vy okolo sebe nějakého vidíte? Já tedy ne, maximálně bandu nedovzdělanců a prospěchářů, kterým lidé neustále skáčou na špek. Ale k meritu věci- historii si vždy mění k obrazu svému momentálně vládnoucí, tak to bylo, je a bude. Nestranného výkladu historických událostí, přísně vzato, se nemůže nikdo dopátrat, protože historikové vesměs psali s tu větší nebo menší náklonností k tomu, koho měli či neměli v oblibě. V podstatě přesných historických údajů se můžete dobrat pouze v případě popisu živelních katastrof, epidemií, nebeských úkazů etc. ale nikdy ohledně společenského dění.Daleko lépe se popisují, v případě dostatku pramenů, děje dávno minulé, protože je zavál staletý čas a většinou již nejitří vášně.Ale chtít nestranně zhodnotit historii 100 let dozadu, to opravdu asi nejde.
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 11:57 Reaguje na pavel peregrin
:-D ano, též mám dilema jak volit. ALE co se týká historie, osobně mne zajímá tak 130 let zpět. V 1. světové zahynul můj praděda a prastrýc - narukoval jako 17letý ....Ani nevíme, kde mají hroby, což mne moc mrzí. Velmi si jich vážím, neboť padli i za mne. Proto já bych nikdy nikam jinam neodešla, tady mám vlast a tady je mi dobře. A snažím se vést si život tak, jako kdybych si rozmouvala s babičkou, dcerou pradědy. Ta mi velmi a krásně ovlivnila ...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 13:13 Reaguje na Daniela V.
Nemohu jinak než souhlasit.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 11:43 Reaguje na pavel peregrin
Teď jde o to, jestli ta touha vlastnit a touha po moci je v genech zakódovaná, anebo vyplívá z generacemi předávaného světonázoru, který je možné změnit. Možná že je to jen fáze, kterou si musíme projít, abysme mohli najít něco jiného. Aby mohlo u lidí dojít k pochopení, že tím hromaděním věcí jen zaplácáváme díry po tom co nám skutečně chybí, a že to co nám chybí leží právě mimo oblast hmotných věcí a konzumu.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 11:49 Reaguje na Jasmína S.
Já, jakožto neochvějný evolucionista, sázím na geny. Samozřejmě, u každého v různé výši, ale celkově dost podstatné. Na nesmyslnost konzumu poukazovali již starořečtí filozofové, a jaký je za tisíciletí výsledek?
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 12:04 Reaguje na pavel peregrin
Opět opakuji, je to na lidech :-D ! Jezdí po světě, přitom neznají Česko. Někdo obdivuje "celebritu", která jezdí na nákupy do N.Y. a ještě se tím chlubí ....A co se týká vnoučat, snažím se. Vysvětluji, vedu je nějak a k něčemu a SPOLÉHÁM na geny :-D
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 13:15 Reaguje na Daniela V.
Máte pravdu, ale na geny nespoléhejte, občas si u potomků nějaké zaskotačí...
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 15:44 Reaguje na pavel peregrin
To vidím v rodině, u někoho skotačí až k pláči. Přemíra info je možná cílená, většinou ty nejvíc jsou na očích mizivě. Dle geologa pana Cílka čekají další generace války. O vodu, zdroje, potraviny. Doufám, že to budou války " diplomatické" , tudíž se budou muset naučit komunikovat a spoustě jiného. Také jsem už zaslechla, že děti s letopočtem 2000+ už jsou jiné tímto .....Tak snad ....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 15:53 Reaguje na Daniela V.
Cílek má bohužel pravdu.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 12:15 Reaguje na pavel peregrin
Myslím že ti starořečtí filosofové byli v lecčem mnohem dál, než jsme my dnes. Možná by stálo za to na ně v něčem navázat. Ale problém byl spíš v tom, že těch myslitelů bylo jen pár a většina lidí byla nevzdělaná. Dneska už je to jinak a všeobecné povědomí se hodně zvedlo. Myslím že by hodně pomohla třeba změna vzdělávání, ale to by zase muselo vzejít ze zájmu většiny a navíc by se museli ujednotit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 13:19 Reaguje na Jasmína S.
Oni obecně filozofové filozofují, někdy lépe, někdy hůře. Problém je v tom, že nikdo nikdy v celé historii se jejich názory neřídil, maximálně bylo jejich učení občas zneužito. Co se týká všeobecného povědomí, jest to otázkou, zda přemíra informací vede k větší vzdělanosti či nikoli.
Co se vzdělání v současné době týká, k tomu se raději nebudu vyjadřovat, protože bych musel použít slova méně slušná.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 14:15 Reaguje na pavel peregrin
Možná bysme se divili nakolik ovlivnili. Nejsem odborník v tomto směru, ale četla jsem takový zajímavý názor, že Aristoteles (a jeho nástupci) vlastně položil základy dnešního materialismu, protože měl jiný náhled na lidskou duši, než jeho přechůdce Platón. Tvrdil že duše potřebuje nějakou substanci ke své existenci, či je hmotná. Platón měl lidskou duši za nehmotnou a všepronikající a s tím se pojí další filosofické otázky péče o duši, kterými se dnes už nikdo nezabývá. Kromě náboženství, které se ale dostalo do opozice k vědě.
S tou přemírou informací souhlasím, záleží na jejich kvalitě.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.8.2021 14:49 Reaguje na Jasmína S.
V těchto prvopočátcích snad, ale tady jde spíš o střet dvou filozofických názorů.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

15.8.2021 15:25 Reaguje na pavel peregrin
To jo, všechny cesty vedou do Říma. Některé jdou víc přímo, jiné velkou oklikou :)
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 11:58 Reaguje na Jasmína S.
Naprostý souhlas.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

14.8.2021 22:56 Reaguje na Jarka O.
Dobrý den. Ano, osud zvířat mi na srdci leží, ale opravdu si nemyslím, že jsem jediný člověk na světě, který může o "zvířecích" či "ekologických" tématech psát; a osud všech zvířat (a jejich přežití či nepřežití) tak leží výhradně na mých bedrech. Je to zajímavá představa, ale skoro se obávám, jestli mě trochu nepřeceňujete. :)

Vaše argumentace "zaměřením zájmu jen na nejdůležitější věci" je nicméně trochu zvláštní. Pokud Vám stovky či tisíce zastřelených čápů v Libanonu připadají jako větší problém, než jeden uklovaný čáp; znamená to tedy, že se o tom jednom čápovi psát nemá? To by ale znamenalo, že by nemělo smysl mluvit a psát např. ani o bouřkách a tornádu na Moravě, kde zemřelo "jen" šest lidí, protože záplavy v Německu si vyžádaly 156 obětí. Nemluvě např. o otravě Bečvy, kde se otrávilo "jen" cca 40 tun ryb - vždyť na Vánoce jich "zabijeme" a sníme 100x tolik.

Takhle ale "realita" nefunguje; že bychom se průběžně "zaměřovali" jen na nějakou "aktuálně nejhorší věc" a všechno ostatní hodili za hlavu. Plus, opravdu nejsem (naštěstí) jediný na světě. S dovolením tedy zatím zůstanu u tématu arogance pana Makoně a jeho (mylného) pocitu, že si může dělat (nebo nedělat), co chce; a téma čápů v Libanonu přenechám někomu jinému - třeba panu Zvářalovi, kterého to téma evidentně zaujalo; a pravděpodobně o tom i ví víc, než já.
Odpovědět
DV

Daniela V.

14.8.2021 23:20 Reaguje na Jan Rylich
Teď jsem si přečetla několik článků na téma lovu a sportovní střelby stěhovavých ptáků. U nás dříve praktikováno, prý zákazem a vzdáním se tradice již vymýceno. Sice Evropa usiluje o změnu tohoto chování formou žádostí a nót, ale zatím se ničeho nedosáhlo. Obávám se, že je to na Libanoncích, Kypřanech, ale třeba i Francouzích, zdali si nějakou formou změní chování - buď zákazy nebo vzdáním se tradic ....
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.8.2021 10:00 Reaguje na Daniela V.
Jelikož to jsou všechno členové Unie, je také na lidech odjinud (domoviny tažných ptáků), jak se k jejich barbarství postaví. Jestli pasivním uspokojením (my máme splněno), nebo aktivní politikou na všech úrovních.
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.8.2021 20:27 Reaguje na Jan Rylich
Dobrý den. Nepřeceňuji Vás a vím, že pro Vás změna mezinár. zakonů na ochranu zvířat není téma na rozdil od honu na člověka. Nenecháte se rozptýlit. Ani Vás nepodceňuji,protože úspěšně po dlouhé době opět rozdmýcháváte nenávist, aniž byste vyčkal závěrů šetření inspekce k tomu, jak se stavět k rozhodnutí profesionála, který se rozhodl respektovat rozhodnuti čapí matky. Co mě mrzí, je tón nekterych i dřívějších příspěvků. Zemřelo ptáče, některé prý empatické hlavně ženy daly průchod zklamání, že zákony přírody neplatí pro lidi s podtonem zklamání z toho, že někteří lidi žijí. Tak tu máme hon na člověka, což je zvířecí pudové jednání, zákon smečky, která mediálně uklove slabšího, který se už ani nebrání. Uvědomujete si vůbec, že to neni chování, které, jak si myslíme, nás právě odlišuje od přírody. Uznat rozumně, kdy má být konec. Makone se nezastavám, ale to chování mi připomíná supy a vrány.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

17.8.2021 22:57 Reaguje na Jarka O.
Obávám se, paní Jarko, že se ve svém komentáři buď mýlíte, nebo záměrně manipulujete. Pokud měl někdo potřebu se jako "sup" k Oseku vyjádřit cca 9x ještě před mým prvním článkem (a "rozumně neuznat, kdy má být konec"), byl to právě pan Makoň. A byl to také on, kdo veřejně útočil na své kritiky (tj. "mediálně uklovával slabší", jak píšete) - i ve zcela nesouvisejících tiskových zprávách.

A pokud máte potřebu popisovat oprávněnou kritiku člověka, který nedělá svou práci a porušuje tím, ať už zákon, vlastní stanovy nebo smluvní podmínky Národní sítě záchranných stanic, arogantně na všechny útočí a ještě si stihne několikrát protiřečit, jako "hon" na "profesionála", tak gratuluji; dostali jsme se na úroveň Andreje Babiše, pro kterého je také jakákoliv kritika jen "kampaň!".

Můžete si to samozřejmě myslet i nadále; na svůj názor, byť třeba i mylný, máte pochopitelně plné právo; ale já budu s dovolením na lidi, kteří mají pocit, že mohou cokoliv, protiřečí si, nebo útočí na ostatní, upozorňovat i nadále; ať už to bude nějaký politik, nadnárodní společnost nebo záchranář v Plzni.
Odpovědět
JO

Jarka O.

18.8.2021 08:17 Reaguje na Jan Rylich
Pane Rylichu, prostě mi to vzájemné žalování přes média přijde trapné, v politice i jinde. Šikana a lež se tak šíři rychle a bez důkazů, tak nechcete toho nechat a počkat na závěr šetření a pak se případně vyjádřit. Znám lidi, kteří nejsou v jemnocitné komunikaci bohužel silní, ale v práci šikovní a taky opačné případy. Vy ne? Znám lidi, kteří udelali v práci chybu, ale rozneseni na kopytech nebyli. Který typ je Makoň, nevím. Víte, co bych v médiích chtěla, na ekolistu? Fotku té čápi rodiny dnes! Ať vidíme. Třeba uvidíme, v to doufám, zdravou rodinu 5 krásných čápů. Nebo ne? Zdecimované hnízdo s narušenou čápicí? Byl by to důkaz, kdo měl spíš pravdu.
Odpovědět
JR

Jan Rylich

19.8.2021 23:57 Reaguje na Jarka O.
Paní Jarko, znovu opakuji, pokud Vám to, o čem jsem psal v článku (a zmínil i v posledním komentáři) nevadí, tak v pořádku; jednoduše tomu nevěnujte pozornost. Ale mně to vadí a pozornost tomu s dovolením věnovat budu. "Trapné" by mi naopak přišlo nijak to nekomentovat a zametat takové chování a jednání pod koberec.

Jinak aktuálně to už skutečně je především na ČIŽP, ČSOP, ministerstvu a dalších orgánech a organizacích; ale pokud se k tomu zase někdo vyjádří tím způsobem, že to bude plné manipulací a protimluvů ve snaze se jen navzájem "podržet", tak si na to opět "dovolím" zareagovat.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

15.8.2021 18:59
https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/video-srsni-hnizdo-v-zime

Naprosto bez empatie-(
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 19:11 Reaguje na Karel Zvářal
Souhlasím, poučné ....a tenhle program mi dělá radost.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.8.2021 19:21 Reaguje na Karel Zvářal
Malá sršňátka bych odebral a sršním soudně nařídil pobyt v nápravném zařízení, aby se u nich projevila empatie a oni se starali o sršňátka tak, jak to právní řád vyžaduje! Je mi z toho smutno. :-(
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.8.2021 20:27
No, bílých čápů je u nás dost. Můžeme si docela dobře dovolit zvýšit kvalitu tohoto živočišného druhu vyřazením vadného jedince.
Vadné jsou buď geny čápa rodiče, protože tento jedinec je z nějakého důvodu náchylný k napadání vlastních potomků, na rozdíl od jiných čápů. Je tedy dobře, že tento rodič zabitím svého mláděte šíření těchto vadných genů v druhové populaci sám omezil.
Nebo bylo z nějakého důvodu vadné toto mládě . Čáp rodič to rozeznal a jeho geny zabitím z populace čápů bílých odstranil.
V obojím případě to prospěje kvalitě toho živočišného druhu.
Odpovědět
DV

Daniela V.

15.8.2021 20:50 Reaguje na Radim Polášek
Tak, a to je příspěvek najednou úplně jiný .....
PROTOŽE zmiňujete to, co třeba napadlo sledovatele hnízda a byli označeni za hlupáky a ......Co když je opravdu čápice náchylná k napadání potomků.....Tak buhužel, ale tři zbývající mladí mohou tyto geny šířit dál .....Dle pana Makoně jde o kvalitní čapí rodiče, kteří dokáží zvládnout migraci. Takže zvládnutá migrace nemusí být jediným kritériem kvality. Toto nikde nezmínil a tudíž označil ty, kteří to jen nadhodili k úvaze, za naprosté .....
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.8.2021 07:36 Reaguje na Daniela V.
Akurát že to práve bociany robievajú bežne. Kamarád zverolekár pomáhal pri oprave hniezda, na hniezdo padol strom. Bolo treba bociany premiestniť kus vedľa. Všetko sa podarilo, iba jedno mláďa pri nehode utrpelo menšie poškodenie zobáku. Kamarád to ošetril, bolo by to v pohode. Na druhý den matka to mláďa zabila. Nedávno sa riešilo na Slovensku bocianie hniezdo v Bolešove. V podstate to isté, pozorovatelia tvrdili že je to niečo úplne iné, mali 1000 dôvodov prečo sa má zasiahnuť, presne ako v týchto debatách.
Odpovědět
DV

Daniela V.

16.8.2021 07:50 Reaguje na Vladimir Mertan
Pro mne těmito příspěvky se příběh dění v Oseku ukončil. Jsem pozorovatelka začátečnice, takže jelikož jsem sledovala hnízd více, to, co se dělo v Oseku, jsem nikde nezpozorovala. Navíc třeba v Mladých Bukách je veřejnost aktualizovaným popisem dění dostatečně informována a i poučována. Tímto oběma diskutujícím děkuji za příspěvky, posunuly mne .......
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.8.2021 08:38 Reaguje na Daniela V.
Nojo, není jednoduché pomáhat přírodě. Kolikrát to ta příroda směřuje směrem, kde to člověk se svými navyklými klišé či potřebou ekonomického využití vůbec nechce.
A kolikrát tím člověk nadělá víc škody než užitku. Nebo aspoň nasměruje vývoj tam, kde se vůbec nedá říct, jestli je lepší verze přírody nebo člověka. Kolikrát to už v minulosti bylo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.8.2021 08:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Lidi se nudí, škodí sobě a přírodě nemůžou, u vás stejně jako u nás. Možná by částečně, aspon psychlogicky pro některé lidi, pomohlo vyjmutí č. bílého z kategorie zvláště chráněných zvířat, což navrhl p. Zvářal. A nejen č. bílého, také volavek, bobra, vlka, bylo by toho víc. Záchranář má pomoct, když vidí poškození zvířete lidskou činností, rodinné vztahy na hnízdě k tomu (většinou) nebudou patřit. Ostatni pomoc by měla být dobrovolná. Taky informovaná, k tomu slouží osvěta. Ale asi už tu všechno bylo 100x řečeno.
Odpovědět
JS

Jasmína S.

16.8.2021 08:27 Reaguje na Radim Polášek
Ještěže pán tvorstva to všechno jednoznačně rozkódoval.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist