https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaromirn-blaha-osud-ceskych-lesu-je-v-rukou-poslancu-a-poslankyn.kdo-se-snazi-zablokovat-zmeny-k-ozdraveni-nasich-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaromír Bláha: Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Kdo se snaží zablokovat změny k ozdravení lesů?

10.6.2019
ohled do hospodářského lesa, kde dominují kůrovcové souše. Zde již kůrovci neškodí, protože dokončili svůj vývoj a přesídlili se do jiných porostů.  Ilustrační snímek.
ohled do hospodářského lesa, kde dominují kůrovcové souše. Zde již kůrovci neškodí, protože dokončili svůj vývoj a přesídlili se do jiných porostů. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Aleš Erber
O novele lesního zákona, která by měla reagovat na probíhající kalamitu českých lesů, budou ve středu jednat poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí. Ministerstvo zemědělství ale nepochopitelně apeluje na poslance výborů, aby neschválili změny, které povedou lesní hospodaření k pěstování pestrých a odolnějších lesů. Ačkoli Ministerstvo zemědělství k těmto potřebným změnám vyzvala Sněmovna už loni a jsou po léta zakotvené v řadě státních koncepcí a strategií, Ministerstvo je nerespektuje a nyní vyzývá poslance a poslankyně k široké diskusi.
 

Poslanecká sněmovna přijala loni v červenci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému postupu proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity.

Konkrétně vyzval k předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám. Vyzval také k novelizaci zákona o myslivosti, která sníží škody na výsadbě i zmlazování lesů tak, aby mladé stromky odrůstaly v požadované druhové skladbě. Ministerstvo zemědělství ale předložilo Sněmovně jen kosmetické úpravy zákona.

Poslanci a poslankyně na nečinnost Ministerstva zemědělství zareagovali předložením pozměňovacích návrhů, které mimo jiné:
- zajistí obnovu lesů ekologicky a klimaticky vhodnými druhy dřevin (při stanovení maximálního podílu dřevin rizikových podle lesních stanovišť ve vyhlášce);
- omezí úmyslné holoseče, které ničí lesní půdu;
- podpoří přirozenou obnovu lesů a zlepší jejich věkové a prostorové struktury;
- pomohou lesníkům, kteří hospodaří přírodě blízkými způsoby;
- provedou změny v zákonu o myslivosti, které zajistí soulad mezi stavem lesů a početními stavy spárkaté zvěře;
- a další změny, které směřují k ozdravení českých lesů.

Tyto návrhy změn lesního zákona podporuje také Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Její předseda Dr. Radim Šrám zaslal poslancům obou výborů dopis, ve kterém je žádá o schválení uvedených pozměňovacích návrhů. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR již dříve upozornila na nutnost komplexní změny lesnické legislativy.

Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku pro poslance ale schválení pozměňovacích návrhů nedoporučuje [5, zašleme na vyžádání]. Argumentuje zejména tím, že je potřeba o návrzích zahájit širokou diskusi. Hnutí DUHA upozorňuje, že taková diskuse již dávno proběhla. Jejím výsledkem byl konsensuální Národní lesnický program, který schválila vláda již v roce 2008, ale Ministerstvo zemědělství jej naplňuje jen velmi okrajově. Také Zásady státní lesnické politiky schválené vládou v roce 2012 stanovily úkol vypracovat nový lesní zákon a novelizovat zákon o myslivosti a zapracovat do nich změny navrhované nyní poslanci. Ministerstvo zemědělství ale nic z toho neudělalo.

Požadavky na změnu stavu lesů a lesního hospodaření jsou zakotveny také v Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu.

Negativní stanovisko vydalo Ministerstvo i přes to, že tyto pozměňovací návrhy jsou plně v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se zavázala “praktickými opatřeními posílit ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn“ a “zasadit se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích.”

Výzvu Zachraňme lesy za změnu pravidel, která povedou k pestrým, druhově, věkově i prostorově rozmanitým a odolnějším lesům, už podepsalo přes 42 000 lidí. Jsou mezi nimi i lesníci, vědci a osobnosti veřejného života, například herec a zpěvák Ondřej Havelka, herci Václav Neužil či Simona Babčáková, hudebníci Václav Havelka a Vladimír 518 a další.

Lesnicko-dřevařskou krizí se dnes zabývá seminář v Poslanecké sněmovně, kterého se účastní děkani obou českých lesnických fakult, představitelé lesnických organizací i průmyslu, Svazu měst a obcí a dalších organizací včetně Hnutí DUHA.

Poslanci se snaží napravit dlouhodobou nečinnost Ministerstva zemědělství a navrhli změny lesního zákona, které konečně umožní začít uzdravovat naše lesy. Ministerstvo se však k těmto velmi dobrým pozměňovacím návrhům postavilo jako uražená vrchnost a ve svém stanovisku poslancům nedoporučuje tyto změny, které by českým lesům přinesly naději, přijmout.


reklama

 
foto - Bláha Jaromír
Jaromír Bláha
Autor je expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

J

Jiří Svoboda

10.6.2019 14:48
"Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku pro poslance ale schválení pozměňovacích návrhů nedoporučuje. Argumentuje zejména tím, že je potřeba o návrzích zahájit širokou diskusi."

To bych až tak neodsuzoval. Pokud budou zákony vznikat po široké diskusi, bude jen dobře.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

10.6.2019 15:25
s ministrem Tomanem jako šéfem MZ se žádných kroků k ozdravení lesů nedočkáme. Jak píší Duháci, diskuze již přece proběhla, co se zase bude diskutovat ? Domnívám se, že pod pojmem diskuze je zde maska pojďme zase žvanit a ono to nějak vyšumí...
Odpovědět
VK

Václav Kain

10.6.2019 16:21
Nesmíte zapomenout co za ptáčka řídí mnisterstvo zemědělství.Je to jeden z těch kteří jsou obviněni podvodného čerpání dotací.Kdo může mít zájem na agresivní těžbě? Těžařské firmy patřící Agrofertu.Tedy opět na scéně Babiš v negativní pozici.Co pozitivního vzniklo za této koalice? Vůbec nic.Lesy se budou moci ozdravovat až tito pánové skončí.Čím déle tím hůře a naopak.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.6.2019 16:37
Problém vznikl již dávno. Po vzniku ministerstva ŽP (1990),na základě zákona z prosince 1989, se rozdělovaly kompetence s MZe . Tehdy se z toho stal politický střet. A tak lesní porosty,které bezesporu patří do gesce ŽP ,zůstaly pod MZe .
Stejně tak správy povodí spadají pod MZe.
Kvalitu Mze ČR lze dlouhodobě klasifikovat jako zcela nedostatečnou , o čemž svědčí tristní stav lesů,půdy a vod.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.6.2019 18:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Také bych se s tou petorkou nerozpakoval.
Odpovědět
MM

Milan Milan

10.6.2019 22:02
Jasně, hnutí nebo. S.Babčá, nebo Ondra Havel jsou zárukou změny k lepšímu. Zatímco se vytáří teorie, koncepce, Národní programy apod. jsme přišli o cca 65 % jehličnatých lesů, obrovské zásoby průmyslového ddřeva a o nevyčíslitelný ekologický poklad. Půjde -li to takhle se současnými odborníky dál bude celá česká kotlina jedna velká holina se smečkou vlků na kopcích.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.6.2019 23:03
Kdo si myslí, že poslanci něco vyřeší nebo že snad, proboha, něčemu rozumějí??? Peníze a kdejaká svinina-to jistě, v tom bych je nepodceňoval. Poslanci jsou pro mě obtížný hmyz a žába na prameni,průřezem přes všechny strany a čestným vyjímkám se omlouvám.
Odpovědět
ČM

Čech M.

11.6.2019 00:42
Ministr Toman opravdu asi nebude nakloněn ke změně hospodaření, je to stará škola kovaných soudruhů (jeho otec bývalý ministr zemědělství za Husáka) a tradičních pořádků, takových má ČSSD požehnaně, vzpomeňme na bývalého ministra Palase (taktéž obrovské problémy s dotacemi na svůj penzion). Od těhle změnu nečekejte.
A tak Lesy ČR dál budou na uschlých holinách sázet 50% SM v domnění , že tentokrát to vyjde a my jim to budeme platit.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist