https://ekolist.cz/cz292/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Mgr. Pavel Činčera: Potrefená husa se vždy ozve?

9.5.2003
Nemýlím-li se, tak předloni chytila slovenská policie dva členy českého sokolnického svazu s mláďaty a vejci v batohu (přesné datum i jména si najdete ve starých zprávách ČTK). A jeden byl navíc činitel tohoto svazu. více

Ing. Vladimír Šafařík: Hnízda sokolů nejsou vykrádána pro zahraničí

7.5.2003
Vážení, dovolím si dost nesouhlasit s panem Davidem Poláčkem v tom, že velcí sokoli a orli jsou od nás a ze Slovenska vykrádáni pro sokolnické účely v zahraničí a v Arábii. Co se týče orlů, tak ty v Arábii nikdo necvičí a v ostatních západních zemích (včetně ČR) je možná krevní zkouška určující paternitu obou rodičů, takže v případě nějakých pochybností si může kdokoliv (i autor) o tuto požádat. více

Jiří Machek: Co chceme chránit my?

6.5.2003
Se vstupem do EU se chystají velké věci. Například ochrana vod. K tomu mám určité výhrady. Chránit ano, ale proč tolik? Jestliže vidím povodí toků a pořádek, který zde mnohdy panuje, kladu si otázku, proč tak chceme až absurdně chránit jakost povrchových a podzemních vod. více

David Poláček: Akce FALCO – dvanáct let boje o přežití dravých ptáků

23.4.2003
Od počátku devadesátých let vyrážejí každé jaro desítky nadšených dobrovolníků hlídat hnízda vzácných dravců. Díky jejich nezištné pomoci vylétlo z hnízd už více než osmdesát orlů, sokolů a rarohů. Organizaci Akce FALCO (Falco znamená latinsky sokol) zajišťuje Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země. více

Barbora Večlová: Cesta na smrt

23.4.2003
Ekologická organizace Svoboda zvířat, zabývající se ochranou zvířat, se připojila ke kampani organizace Viva!, týkající se transportů živých koní z východní Evropy, především Polska, na jatka hlavně do Itálie, ale i do Francie a Belgie. Transporty zahrnují cestu po silnici a moři, mohou trvat až 95 hodin a zahrnují trasu dlouhou 1500 - 2500 km. Celkový počet zvířat vyvezených na jatka je téměř 30 000 ročně. více

Ing. Vladimír Šafařík: Sokoli v „Hanáckých Athénách“

22.4.2003
Stejně jako v mnoha městech ČR, tak i kroměřížská radnice se po mnohaletých úvahách a jistě pod vlivem úspěchu v Praze rozhodla přidat k programu záchrany a obnovení populace sokola stěhovavého v naší přírodě a zároveň částečně vyřešit i problém přemnožení a nemocnosti městských holubů působících statisícové škody na památkách zapsaných v „Seznamu chráněných památek UNESCO“. Jelikož tuto vysoce záslužnou činnost umí a provádějí pouze sokolníci, oslovil zástupce radnice pana ing. Jaroslava Bártu, aby dal tu správnou radu. více

Dalibor Skácel: Pouliční osvětlení - světelné znečištění a plýtvání energií

18.4.2003
Spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení neustále roste. Zatímco populace v naší zemi stagnuje, spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení rapidně stoupá. Se stoupajícími cenami za energii se příliš nemění přístup zastupitelstev měst a obcí, které hospodaří s osvětlením ulic a objektů. více

Václav Procházka: Lze si opravdu koupit svět za 75 miliard dolarů?

16.4.2003
Naše vláda, neomylně dodržující způsoby přirovnávané k nejmenovaným hlodavcům, se bude nyní tvářit, že vždy maximálně podporovala operaci "Irácká svoboda", aby také získala něco z oněch 75 miliard. Může se přeci krásně vymlouvat na to, že krátkodobě musela ustoupit tlaku veřejného mínění, aby se mohla plně věnovat bezpečnostním opatřením – například obraně proti iráckým teroristkám, které si dovolily cestovat do ČR s nemocnými dětmi. Inu mohlo by to být ze strany českých i mnoha dalších představitelů svým způsobem čestné "přiznání omylu", kdyby všichni ti, kdo "prohlédli", dokázali vysvětlit několik věcí. Několik důvodů, proč mnoho lidí dosud nepochopilo. více

Tomáš Kobylák a Ing. Tomáš Just: Prohlášení k záměrům protipovodňových opatření v Praze: Mají protipovodňová opatření v Praze zúžit záplavové území?

6.4.2003
Po loňské povodni by se v Praze měly nejen stavět ochranné hráze, zdi a základy pro mobilní zábrany k ochranně hodnotné zástavby. Současně by se mělo co nejvíce uvolnit, pročistit a zprůtočnit záplavové území v nivě, aby případná další povodeň měla k dispozici co největší průtočný profil a co nejméně se vzdouvala do výšky. Mimo jiné by měly být napraveny chyby staré regulace Vltavy, prováděné před sto lety, při níž byla například nevhodně rušena a zasypávána postranní říční ramena. více

Ing. arch. Jan Skokánek, CSc.: Územní plánování nemá sloužit krátkodobému ekonomickému růstu

1.4.2003
Stať kritizuje strukturu územního plánování, jak je navržena v záměru nového stavebního zákona ČR. V záměru se odráží aktuální stav české společnosti, zaměřené na rychlý ekonomické růst bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Podle záměru mají mít územní plány pouze obce, které si je mají samy pořizovat a schvalovat, při čemž budou usměrňovány pouze písemným dokumentem z úrovně kraje. Tím se určuje územnímu plánování služební úloha při koordinování víceméně živelného vývoje obcí v krátkodobém výhledu. V Evropě se však požaduje udržitelný rozvoj území a toho je možno dosáhnout pouze korekcí rozvoje živelného. Z toho důvodu a také pro vznik celoevropského územního plánování jsou územní plány velkých územních celků nezbytné. Naprosto nevhodný je záměr nového zákona pro Prahu a pražský region. Chybí také užší vazba mezi krátkodobě zaměřeným soukromým podnikáním a veřejným dlouhodobým zájmem. více
« | 1 | .. | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | .. | 314 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist