https://ekolist.cz/cz327/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.: Politice by slušela zelená

2.4.2002
Předvolební činnost menších neparlamentních politických stran nevyvolává přílišný zájem médií. Je to pochopitelné. Tyto strany nedokáží zaujmout spektakulárním vzájemným osočováním a obviňováním, jako to předvádějí strany bývalé Čtyřkoalice. Nemají ani žaludek na předvolební triky, cirkusové atrakce a falešné sliby, jímž tak vyniká ODS. Přitom naše politická scéna byla již díky opoziční smlouvě stabilizována natolik, že z polomrtvého stavu by ji mohly dostat právě jen čerstvé politické síly a hlavně nové nápady. Jednou z těchto sil by se u nás, stejně jako je tomu v mnoha dalších evropských zemích, mohla stát Strana zelených. Důvodů je celá řada. více

Pavel Činčera: Je voda obnovitelným zdrojem?

19.3.2002
Rád bych se zastal pana Batelky, kterého pan Brezina kritizuje za přiřazení vody k neobnovitelným zdrojům. Pan Brezina uvádí: "Jako příklad "zdrojů, které nelze nahradit", uvádí Batelka vodu a vzduch. Tato konkretizace jej jako seriózního partnera k diskusi o životním prostředí poněkud diskvalifikuje - v obou případech jde totiž o zdroje obnovitelné, které svým používáním nikam nemizejí." více

Ivan Brezina: Poněkud nevěcná debata s Klausem

18.3.2002
Radek Batelka se v polemice Země na prodej (EkoList 24. února), reagujícím na článek Václava Klause Přírodu ochrání trh dopouští přesně těch "demagogických konstrukcí a cílených manipulací", které vyčítá předsedovi Poslanecké sněmovny. Netrpím žádným zvláštním obdivem k politikovi, který nedokáže rozlišit ekologii jako bezhodnotovou přírodní vědu od ekologismu jako eutoritářské levicové ideologie a nesdílím jeho tezi, že vše vyřeší trh - přesto se ale musím Klause stručně zastat. Jeho článek totiž mimo jiné věcně upozorňuje, že velká většina nebezpečí, které světu podle ekologistů hrozí, jsou jen nafouknuté bubliny bez opory v reálných faktech. Batelka mu však oponuje značně nevěcně. více

PhDr. Milan Valach: Jde o dobro, nebo o zájmy?

28.2.2002
"Obhajoba" V. Klause

Tedy přesněji řečeno, chci zde hájit jeden aspekt Klausova myšlení, i když se rozcházím s většinou z ostatních. Dokonce chci ukázat, že když jej vezmeme vážně a důsledně jej aplikujeme, dostaneme závěry přímo protikladné Klausovým. Mám na mysli spor o to, jestli v našem vztahu k přírodě jde o dobro nebo o zájmy. Jsem přesvědčen, že jde vždy a všem jen o zájmy, i když je někdy skrývají za hesla o dobru, demokracii, svobodě atd. Dovolte mi ale abych předeslal, že diskuse o ekologické problematice nepovažuji jen za předvolební záležitost a věc jednoho článku v sobotní příloze Lidových novin. Dokonce se domnívám, že se jedná o projev zásadního sporu a samu podstatu a směřování naší civilizace, případně o nutnost její zásadní změny. více

Jiří Trhlík: Scestná podoba reformy veřejné správy

27.2.2002
Je s podivem, nakolik stranou pozornosti zůstávají závažné systémové nedostatky probíhající reformy veřejné správy. Fatálního pochybení se před časem dopustil parlament schválením tzv. smíšeného modelu veřejné správy. Přitom země Evropské unie jdou právě naopak cestou důsledného oddělení státní správy od samosprávy k zajištění odborně fundovaného a nezávislého výkonu státní správy. Propojování samosprávy se státní správou zvyšuje riziko střetů zájmů a nátlaku na úředníky. Stačí se například podívat na činnost některých stavebních úřadů na obcích. více

Radek Batelka: Země na prodej

24.2.2002
V Lidových novinách vyšel v sobotu 9. února nejapný článek s názvem "Přírodu ochrání trh". Nestál by za tolik slov, kdyby jeho autorem nebyl člověk, který má hájit zájmy veřejnosti v zastupitelském sboru - předseda Poslanecké sněmovny a ODS Václav Klaus. Ona nejapnost tkví v autorově předpokladu, že čtenáři jsou duševně retardovaní jedinci bez paměti. Jinak si totiž není možné vysvětlit, proč se Václav Klaus uchýlil k takové míře demagogie a lži. Jelikož však zmíněný článek není k danému tématu výjimkou, stojí za to trochu si ho rozebrat. více

Václav Klaus: O ekologii, ekologismu a životním prostředí

23.2.2002
Nacházíme se v éře ekologismu, v éře zneužívání životního prostředí - jako věčného lidského problému - k politickému souboji, v éře mimořádného zkreslování stavu věcí, nálepkování a nefér argumentování. Nechci se s tím smiřovat, jde o příliš mnoho. Pojmy jako „ekologická zátěž“, „ekologická krize“ či „ekologická katastrofa“ v našem slovníku častým užíváním zdomácněly natolik, že se jen málokdy a málokdo vážně zamýšlí nad jejich skutečným obsahem. Vžitým klišé se stalo tvrdit (a snad si i myslet) např. to, že trh a ekonomický růst plodí ekologickou zátěž (krizi, katastrofu), zatímco státní moc, legislativa a regulace - „proti trhu a jemu navzdory“ - lidstvu přírodu a ekologickou rovnováhu zachraňují. Tyto teze si jako své další krédo (jako doplněk k tradičnímu požadavku sociální rovnosti a spravedlnosti) přisvojili levicoví ideologové, aby s nimi bojovali proti lidské svobodě, proti svobodnému trhu, proti ekonomickému růstu a konec konců proti jakékoli cestě vpřed. více

Oldřich Lukáš: Ekologie očima Strany zelených

12.2.2002
Strana zelených se plně hlásí k programu udržitelného rozvoje. Za udržitelný rozvoj považuje harmonické soužití člověka s přírodou, ale i národů, ras a lidí mezi sebou. K základním pilířům takového vztahu k přírodě, člověku, Zemi a k životu vůbec patří ohleduplnost, úcta k hodnotám, dlouhodobá prozíravost, nezištnost a nadpolitický přístup. více

M.Lysek: Stojí ČD opravdu o cestující ?

11.2.2002
Již několikrat jsem podlehl svému svědomí a místo cestování autem jsem zvolil železnici. Což o to, vlak byl čistější něž býval, bez zpoždění, ale... více

Radek Svítil: Čtyřkoaliční past na ekologické aktivisty

6.2.2002
Hana Marvanová, předsedkyně US-DEU, nalíčila na ekologické aktivisty záludnou past. Na nočním jednání Republikového výboru této strany sice neprosadila svůj názor, že by se zbylé dvě strany Čtyřkoalice už neměly pokoušet vydávat se za čtyřkoalici, uspěla však s myšlenkou nabídnout volná místa na kandidátkách po zadlužené ODA nezávislým osobnostem z řad občanských iniciativ. V této souvislosti dnešní tisk zmiňuje mj. ředitele Hnutí DUHA Jana Beránka. více
« | 1 | .. | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | .. | 341 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist