https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-janota-proc-myslivci-navrhuji-pouzit-na-bobry-a-vydry-pasti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Janota: Proč myslivci navrhují použít na bobry a vydry pasti?

13.12.2018
Bobr. Nemá přirozeného predátora.
Bobr. Nemá přirozeného predátora.
Foto | Mike / Flickr
Českomoravská myslivecká jednota upozorňuje na blížící se problém, který nastane se stále stoupajícími stavy zvláště chráněných živočichů, konkrétně vyder, bobrů, vlků apod., a na neochotu odpovědných institucí tuto situaci řešit.
 

Pokud budu mluvit o bobru, ten se v současné době stává značným problémem v oblasti Jihočeské pánve. V plánu péče o bobra jsou vymezeny tři zóny. V zóně A a B platí striktní ochrana, v zóně C lze dnes již bobra lovit na základě povolení orgánů státní správy. Jedná se hlavně o oblast jižních Čech. Vzhledem k tomu, že bobr silně expanduje i v oblasti B, Českomoravská myslivecká jednota navrhuje umožnit odlov na základě povolení i v této oblasti.

Bobr v současné době v některých lokalitách působí neúměrné škody a v určitých oblastech to již hraničí s možností narušení statiky hrází některých rybníků. Velice nerad bych se dožil doby, kdy budu číst příspěvky typu proč myslivci a rybáři nic nedělali, když nám bobr poškodil hráz a došlo k vytopení a značné škodě na majetku obcí (a možná i životech lidí), které se nacházejí v blízkosti těchto vodních staveb (podotýkám, že jich není málo).

Na společném jednání s MŽP a MZe byla diskutována i otázka odchytu bobra do tzv. "životachytných" pastí (návrh MŽP). I to je samozřejmě cesta. Je potřeba se ptát, co potom s těmito odchycenými bobry budou myslivci dělat. Převezeme je kam? Do zoo? Jaké?

Je potřeba ještě zmínit otázku lovu bobra. Bobr je většinou zvíře, které převážnou aktivitu vyvíjí v nočních hodinách. Ze zákona nelze v noci lovit, a i kdyby to bylo možné, bylo by to i tak značně obtížné. Proto Českomoravská myslivecká jednota navrhla k úvaze myšlenku, kdy v případě značných problémů s tímto živočichem by bylo možno povolit lov do usmrcujících pastí. I ondatru, kterou Evropská komise zařadila mezi invazní a nepůvodní druhy, lze tímto způsobem lovit. Rozhodně nejde o železa a podobné pasti, které nedokáží usmrtit zvěř okamžitě.

Zmínka o pastech vyvolala silnou, převážně negativní reakci. Ruku na srdce, jakým způsobem chytáte myši na chalupách? Možná do životachytných pastí a vozíte je k sousedům. Omlouvám se, trochu jsem to nadlehčil. Myslím si, že okamžitě usmrcující past je jedním z řešení, které může napomoci k případnému budoucímu problému.

Pro ty, kteří se budou ptát, proč se musí vůbec bobr zabíjet, odpovím. Protože tento druh nemá přirozeného nepřítele a v případě přemnožení je potřeba jej regulovat. Pokud máte jiný návrh řešení této situace, rád jej vyslechnu a přenesu na odpovědné instituce.

Trochu jiný případ vydra

V případě vydry jde o problém trochu jiný. Českomoravská myslivecká jednota požaduje po Agentuře ochrany přírody a krajiny a po ministerstvu životního prostředí, aby stanovili, jaký je pro ČR únosný stav. Vydra v současné době začíná působit značné škody na rybích obsádkách. Není to dnes problém myslivců, ale hlavně rybářů. Plně je chápu. Pokud bude vaše existence záviset na podnikání v tomto oboru, asi také nebudete rádi, že vám vydra likviduje vaše živobytí, i když děláte za značných finančních výdajů veškerá opatření.

Byla jsem tu. Vydra.
Byla jsem tu. Vydra.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jitka Větrovcová / Ochrana přírody

Je potřeba si uvědomit, že je v ČR cca 300 000 držitelů rybářských lístků (jde o volnočasovou aktivitu). Podstatná část dnes také rybaří způsobem chyť a pusť. Český rybářský svaz věnuje nemalé finanční prostředky na zarybňování revírů. Vydra a kormorán (opět nemají přirozeného predátora) dnes dokáží tyto vodní toky totálně zdecimovat. Stát současně vynakládá značné finanční prostředky z kapes daňových poplatníků na úhradu těchto škod.

Díky tomu, že se vodní toky zarybňují (zákonná povinnost), má vydra prostřený stůl a ideální podmínky k množení. Jen pro vaši informovanost, nejmenší hustota vyder je dnes možná v národních parcích, neboť zde neprobíhá cílené zarybňování. Nejsem rybář, ale nechtěl bych se dožít doby, kdy se rybáři rozhodnou nezarybňovat a 300 000 spoluobčanů přijde o svou volnočasovou aktivitu.

Dnes stát proplácí značné zástřelné (z daní nás všech) za odstřel kormoránů. Českomoravská myslivecká jednota pouze upozorňuje na nový narůstající problém, tentokrát s vydrou. Jenom požadujeme od odpovědných institucí, aby stanovily únosný stav vydry pro území ČR a odpovědné organizace řekly, co budeme dělat s vydrou v oblastech, kde je již dnes značně přemnožená. Možná ji také budeme vozit do zoo, ale asi tak za měsíc nebude kam.

Rozhodně není v zájmu myslivců zdecimovat stavy zvláště chráněných živočichů. Každý druh má v přírodě své místo, nicméně v dnešní silně urbanizované a civilizované krajině je již lidstvem nenávratně narušen koloběh života v přírodě. Nelze se bláhově a naivně přesvědčovat, že si příroda pomůže sama. Někdy musí tím regulátorem být člověk.

Naší snahou je upozornit na narůstající problém, neboť odpovědné státní orgány jej i přes upozorňování neustále přehlížejí.

Přečtěte si odpověď Karolíny Šůlové z Agentury ochrany přírody a krajiny Vydra a bobr do pasti, vlci jsou uměle vypouštěni


reklama

 
foto - Janota Jiří
Jiří Janota
Autor je předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (29)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

13.12.2018 10:56
Ohledně bobra vcelku souhlasím se stanoviskem pí Šůlové, k vydře připomínky uvádím pod jejím příspěvkem.
Pro ryby je největším problémem kormorán, toho by myslivci měli střílet v daleko větším počtu. Jde sice o druh původní v Evropě, avšak nikoli na našem území. Jeho masivní výskyt (zimující velká hejna) má v některých úsecích řek vyloženě charakter ekologické katastrofy.
Tady obecná poznámka: Pokud stavy některého chráněné druhu v naší přírodě významně stoupají, nelze to hodnotit z hlediska ochrany přírody jako apriori pozitivní jev, ale ze zásady předběžné opatrnosti je tomu potřeba vždy věnovat důkladnou pozornost a vyhodnocovat důsledky, případně pak na základě vyhodnocení ochranu omezovat.
Odpovědět

13.12.2018 13:34
Zase typická myslivecká demagogie....

"....nicméně v dnešní silně urbanizované a civilizované krajině je již lidstvem nenávratně narušen koloběh života v přírodě. Nelze se bláhově a naivně přesvědčovat, že si příroda pomůže sama....."

Toto je typická myslivecká demagogie a krásně se tím myslivci usvědčují z vlastního přístupu.

Ano, je pravda, že je příroda a krajina výrazně pozměněna a zničena člověkem... ALE TOTO JE PRÁVĚ POTŘEBA ZMĚNIT A NÉ SE PÁST NA TOMTO ŠPATNÉM STAVU!!!!

A ne říkat, že se příroda o sobe nepostará... to je účelový blábol.... pánové myslivci totiž nechtějí přijmout to, že kdyby se naši krajinu podařilo aspoň částečně vrátit zpět do udržitelného stavu, tak že by oni už neměli tolik možností si zastřílet, přežrat se zvěřinovým gulášem a celkově by ta jejich zábava prostě nemohla dále "fungovat" jako nyní...

Místo toho, aby se myslivci více snažili vracet rovnováhu (podporovali návrat vrcholových predátorů), tak raději dělají vše pro to (třeba i podporují hubení těchto vrcholových predátorů), aby je lidi pořad brali jako zásadní nástroj stability....

Je to úplně to stejné co vám řekne rybář demagog, lesník demagog, zemědělec demagog a další takový škodiči....

A nikdo neříká, že se bude bezhlavě chránit vše živé! Někdy je zásah člověka bohužel nutný, ale to by mělo být až to co se udělá potom co se dělá maximum pro obnovu stability!!!!!
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2018 14:07 Reaguje na
Stejná demagogie ovšem je "vracet přírodu zpět". Příroda se vyvíjí, není to něco, co by se mělo slepě konzervovat nebo dokonce se snažit vracet zpátky. ("Nevstoupíš dvakrát do téže řeky."). Především nesmíme zapomínat na to, že příroda nás živí. Příroda není cosi mimo nás, ale je to proces, kterého jsme aktivní součástí. Proces, který můžeme negativně ovlivnit tak, že se tím sami zlikvidujeme.
Myslivec a přemýšlet má stejný slovní základ. Ve vztahu k přírodě by měl být každý z nás opravdovým myslivcem.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.12.2018 15:36 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Je potřeba vracet tu stabilitu... to nemá nic společného s nějakou ideologií, ale je to racionální nutnost....

My především nesmíme zapomínat na to, že jsme jen jeden druh z mnoha na této planetě a že bychom se podle toho měli začít chovat... a to i sami kvůli sobě a naší vlastní udržitelnosti..

Chce to méně lidské arogance a egocentrismu a více vnímat realitu pane....

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.12.2018 15:43 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale ono je úplně jedno co si tady napíšeme.. na svět venku to naštěstí nemá dopad.. jestli se ale tak jak píšete chováte i tam venku, tak je to přesně to co se bude muset změnit.. a nikdo se Vás na to ptát nebude...

Na politicích je, aby to takovým jako Vy vysvětlili a třeba za to i čelili kritice (v tomto případě neoprávněné)..

A jinak... živit se dá mnoho způsoby a i ta činnost, kterou máte zřejmě na mysli se dá dělat různě.... špatně a nepromyšleně jako teď a nebo taky úplně jinak...............
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2018 16:00 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Měl jsem na mysli to, že na přírodě a jejím stavu jsme všichni závislí, ať si to uvědomujeme nebo ne. Jestli se zabýváte ekologií, tak snad by mělo být zbytečné vám to vysvětlovat.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2018 15:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nejde o aroganci a egocentrismus. Jsme sice jen jeden z druhů na této planetě, ale jsme tím druhem, který jí v této éře zdaleka nejvíc ovlivňuje. To je realita.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2018 16:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vracet stabilitu, to je možná až příliš silné, hlavně jí moc nerozvracet. Jak jsem už napsal, příroda není něco rigidního, je to proces, který na jednu stranu přirozeně směřuje ke stabilitě, na druhou stranu obsahuje i prvky, které stabilitu vychylují (v této době nejvýznamnější jsou právě ty spojené s lidskou činností).
Odpovědět
Tomáš  Holíček

Tomáš Holíček

14.12.2018 07:07 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Souhlasím s Váma.Tuto nestabilitu Bohužel často způsobujeme sami neůměrnou ochranou některých živočichů.Proto je potřebná regulace.Člověk více než výrazně zasáhl do vyváženosti ekosystému,proto je dnes jen a pouze na člověku, aby s tím něco udělal.A to za použití zdravého selského rozumu!A jistě se mnou budetw souhlasit,když řeknu, že mnohdy chybí a o těchto závažných věcech rozhodují lidé neznalí(povětšinou od stolu své vyhřáté kanceláře).
Odpovědět
JB

Jen B.

16.12.2018 00:19 Reaguje na Tomáš Holíček
Za to ten váš selský rozum, to je záruka znalosti přírodních vztahů jako u nikoho jiného... Hlavně že vám přerůstají přes hlavu i ty nechráněné druhy.
Odpovědět
jj

jrrs jrrs

15.12.2018 15:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
lukasi,
pokud tak skalopevne hlasata stabilitu, zamyslete se na chvili na tim,zda Vami tolik opetovany druh nevnasi nestabilitu. Pan Janota stejne jako vy(o Vas to predpokladam) travi vetsinu sveho pracovniho dne v prirode a snazi se Vas upozornit na vzrustajici problem. Jedine co rika, je ze se z duvodu narustu poctu chranenych selem(a bobra) by bylo dobre zavest limity a zacit se zamyslet nad tim, jak to resit(odstrel, odchyt). Misto toho,abyste se jako ekologova zacali vecne bavit o poctech, tak vsemozne utocite(mnohdy zbytecne). Na rovinu, nebavim se o vlkovi, nic o nem nevim,ale obecne plati,ze chtit po vlkovi to, co delal ve stredoveku, kdyz ma moznost slovit mnohem pomalejsi a bezbranejsi ovci,kravu je nejen blahovost,ale i idiotismus(vlk je opurtunista, slovi to co je nejjednodussi). Samorejme ekologicky smyslejici clovek muze navrhnout,aby se vlci plasily a vyvinul se u nich silny strach z cloveka,ale to samozrejme nejprode. Jednak vetsina ekologu (s nejvetsi pravdepodobnosti)zije v praze vlka videli jen na Y O U T J U B....
Odpovědět
JM

Josef Mozek

14.12.2018 16:29 Reaguje na Jaroslav Štemberk
To není pravda, původ slova myslivec je od slova "müsli", což byla hlavní potrava předchůdců dnešních myslivců. Byli totiž vegetariáni. Pak se něco zvrtlo, začali požadovat maso, a protože z přirozené lenosti nechtěli chovat domácí zvířata, začali lovit. A důsledky dnes známe.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.12.2018 12:31 Reaguje na Josef Mozek
Vegetarián = špatný lovec :-)
Odpovědět

Jan Škrdla

13.12.2018 16:33
Uznávám, že bobr se může být v některých lokalitách přemnožený, a že nemá přirozené predátory, kteří by regulovali jeho stav. Tam kde tomu tak je, je potřeba jej regulovat uměle.
Se usmrcujícími pastmi na bobra mám zásadní problém - idkyž způsobí okamžité usmrcení, jak je zaručeno, že se do pasti chytí jen a pouze bobr, a ne jiné zvíře, nebo dokonce člověk. Přece jen se jedná o trochu jiný kalibr než u pastičky na myši.
Odpovědět
JZ

Jiří Zajíc

13.12.2018 17:51 Reaguje na Jan Škrdla
Bobr rozhodně má přirozené nepřátele. Pan Janota si problematiku pořádně nenastudoval a vypouští nepravdy. Tohle je předseda ČMMMJ !!! Bobry loví třeba vlci :-)
Odpovědět

Jan Škrdla

13.12.2018 18:11 Reaguje na Jiří Zajíc
To že vlci loví bobry je mi jasné. Problém je v tom, že vlci v zemědělsko-průmyslové krajině nemaní moc dobré podmínky k existenci.
Moje poznámka se ale primárně týkala neselektivnost pastí.
Odpovědět
jj

jrrs jrrs

20.12.2018 06:30 Reaguje na Jan Škrdla
v povodi moravy je nejvetsim predatorem bobra ziletka...
Odpovědět
RV

Rudolf Válek

13.12.2018 23:38
... jděte k šípku, ano vy rádobi střelci a rybloviči, všechny tyto rádoby problémy mám pod nosem a dobře vím jak se k tomuto problému stavíte, stát a ochranáře nevyjímaje. Vraždit, vraždit a vraždit, uvědomte si že oni tu byli mnohem dřív a my jsme jim vlezli do revíru. Člověk je nemoc téhle planety...
Odpovědět
Tomáš  Holíček

Tomáš Holíček

14.12.2018 07:16 Reaguje na Rudolf Válek
Nazýváte li nás vrahy,vrahy a vrahy,rád si od vás přečtu jak byste danou situaci řešil Vy.Ovšem s ohledem na současnou legislativu a povolené způsoby lovu.Pokud reagujete tak jak reagujete,jistě vám je známa legislativa,etologie těcto živočichů,jejich početní stavy apd.Děkuji
Odpovědět
JM

Josef Mozek

14.12.2018 16:45 Reaguje na Tomáš Holíček
Ideálně myslivce zrušit - neplní funkce, které má - regulace místně přemnožených zvířat - divočák, jelen. Zato intenzívně kafrají do zvířat, jejichž počty jsou v podstatě dost nízké. Ale jsou to predátoři, které myslivci považují za svou konkurenci ( když liška uloví zajíce, je po honu na zemi o jednoho zastřeleného zajíce méně ) . Na Zlínsku v době morové nákazy divočáky vystříleli policejní odstřelovači a ukázali efektivní způsob regulace zvěře a zbytečnost mysliveckých spolků.
Odpovědět
Tomáš  Holíček

Tomáš Holíček

14.12.2018 17:03 Reaguje na Josef Mozek
BezMozek promluvil!Kolik ti odstřelovači těch prasat za dní ulovili?Byli v prdeli i s termovizí a nočním viděním...Ale o tom se nemluví,protože by to byla ostuda.S těmahle kecama o zrušení myslivců děte do prdele!
Odpovědět
JB

Jen B.

16.12.2018 00:32 Reaguje na Tomáš Holíček
Já bych ji řešil zrušením rybářů, myslivců a všech dalších chovatelů /případně pěstitelů/, kteří mají problémy s přírodou. Jediné, co tady myslivci dokázali, je introdukování nepůvodních druhů lovné zvěře, nesmyslná likvidace původních predátorů a občasné zástřely náhodných lidí. To tedy máte být na co hrdí.
Odpovědět
JK

Jiří Kavka

15.1.2019 18:45 Reaguje na Jen B.
Další Mozek...........(nebo jen pseudonym?)
Odpovědět
JAROSLAV HALAMA

JAROSLAV HALAMA

15.12.2018 13:35
Sám nejvyšší šef svazu myslivců o nich řekl že devadesát procent je magorů ,co jiného na to ještě říct!!
Odpovědět
Tomáš  Holíček

Tomáš Holíček

16.12.2018 09:58 Reaguje na JAROSLAV HALAMA
Jasně ,že jsme magoři.Jinak si nedokážu představit,proč jsem se teď vrátil z lesa kam jsem táhl metrák obilí,místo toho abych byl doma v teple s dětma a užíval si nedělní dopoledne.A ještě větší magor musím být,když si uvědomím, že za tuhle magořinu ještě platím a i to obilí kupuju za své...Kdybych byl normální a inteligentní jako vy,asi bych to nedělal.tímto všem magorům jako já přeju hezkou neděli.Lovu Zdar
Odpovědět
JM

Josef Mozek

17.12.2018 11:03 Reaguje na Tomáš Holíček
Pokud dodáváte rodině a známým pravidelně zvěřinu, vrátí se vám to mnohonásobně.
Odpovědět
JB

Jen B.

16.12.2018 00:06
A proč by se jako mělo jen kvůli lovecké zábavě nějakých úchylů likvidovat původní druhy? Naopak, většina těch ryb do přírody nepatří, nebo ne v tak vysokých počtech.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.12.2018 15:37
Dolní Rakousko schválilo nové nařízení, které řeší problémové vlky. Problematičtí vlci by měli být zastřeleni. Nová vyhláška vstoupí v platnost tento pátek.
V následujících dnech nabyde v Dolním Rakousku platnost nové nařízení o vlcích. Rakouská vláda to jednomyslně schválila minulý týden ve středu. Nařízení rozlišuje mezi neškodným, nápadným, nežádoucím a problematickým chováním. Problematické chování je také definováno tak, že je vlk agresivní, a může proto dojít k jeho odstřelu.

Definice problémových vlků
„Pokud se vlk přibližuje k lidským obydlím a nelze ho odehnat, zabije u lidských sídel psa nebo projevuje nevyprovokované agresivní reakce (s hrozbami nebo útokem) na člověka,“ je to jasně klasifikováno jako problémové chování v souladu s novým nařízením, a je tedy možné ho zastřelit. Odstřel provede pověřený lovec nebo výkonný pracovník. V Dolním Rakousku je v současné době kolem 20 vlků.
Podle jagderleben.de, 7. 12. 2018, redakce

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/dolni-rakousko-problemovi-vlci-mohou-byt-uloveni
Odpovědět
Tomáš  Holíček

Tomáš Holíček

18.12.2018 08:02 Reaguje na Hunter
Toto je přesně ten případ používání zdravého selského rozumu.Budiš to návod pro naše zákonodárce!!!
Pro Hunter:Skvělá argumentace,jen mi to ZDE přijde jako házení perel sviním,házení hrachu na stěnu...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist