https://ekolist.cz/cz211/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Ing. arch. Jan Skokánek, CSc.: Územní plánování nemá sloužit krátkodobému ekonomickému růstu

1.4.2003
Stať kritizuje strukturu územního plánování, jak je navržena v záměru nového stavebního zákona ČR. V záměru se odráží aktuální stav české společnosti, zaměřené na rychlý ekonomické růst bez ohledu na dlouhodobé důsledky. Podle záměru mají mít územní plány pouze obce, které si je mají samy pořizovat a schvalovat, při čemž budou usměrňovány pouze písemným dokumentem z úrovně kraje. Tím se určuje územnímu plánování služební úloha při koordinování víceméně živelného vývoje obcí v krátkodobém výhledu. V Evropě se však požaduje udržitelný rozvoj území a toho je možno dosáhnout pouze korekcí rozvoje živelného. Z toho důvodu a také pro vznik celoevropského územního plánování jsou územní plány velkých územních celků nezbytné. Naprosto nevhodný je záměr nového zákona pro Prahu a pražský region. Chybí také užší vazba mezi krátkodobě zaměřeným soukromým podnikáním a veřejným dlouhodobým zájmem. více

JUDr. Jan Dusík, M.Sc.: Uškodí nebo pomůže Evropská unie našemu životnímu prostředí?

25.3.2003
Jan Zeman ve svém článku „Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí“ konstatuje, že negativa vstupu České republiky do EU převažují nad přínosy. Obsah článku však zasluhuje několik upřesňujících informací: více

Pavel Přibyl: MMF dramaticky zhoršuje sociální a ekologickou situaci světa

24.3.2003
Mezinárodní měnový fond se za svůj přístup k řešení ekonomických krizí z posledních let (Mexiko, Jihovýchodní Asie, Brazílie, Rusko) dostal do palby kritiky jak pro svoje cíle a obsah konkrétní politiky, tak pro způsob, jakým dospívá ke svým rozhodnutím. Vedou se diskuse o jeho neschopnosti udržet globální finanční stabilitu a předcházet novým krizím, způsobené vírou v neomylnost trhu a odmítání uznat potřebu kontroly tržních sil. V často protichůdné kritice se však zpravidla vytrácí jiná než čistě makroekonomická argumentace, srozumitelná povětšinou opět jen těm zasvěcenějším. Jaký tedy je skutečný dopad politiky MMF na svět? více

Daniel Vondrouš: Hlavní chyba není v EU ale v ČR

18.3.2003
Příspěvek Jana Zemana "Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí" je zajímavý a přínosný. Nechci polemizovat s těmi body, které odrážejí vyhraněný názor dané politické strany, ale neodpustím si komentář k některým přinejmenším nepřesným hodnocením. více

Ing. Jan Zeman, CSc.: Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí

10.3.2003
Velká část ekologické společnosti se dívá na vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí s velkým optimismem. Stavíme se k němu podstatně zdrženlivěji. více

Václav Procházka: Proč Magistrát prosazuje jen dražší varianty veřejné dopravy?

10.3.2003
Všechno zlé je k něčemu dobré: povodně snad definitivně ukončily nesmyslný kult metra v pražské dopravě. Dopravní podnik však znepříjemňoval cestování metrem již dříve. V posledních letech nenápadně prodlužoval intervaly, a tak vznikly na klíčových úsecích všech tří tras nesnesitelné tlačenice nejen ve špičce, ale i v pracovní dny dopoledne. Ani v neděli večer si člověk nesedne. více

Kateřina Procházková: Polygon – věčná můra

7.3.2003
Mladoboleslavská Škodovka má v úmyslu poblíž města Milovice postavit zkušební dráhu pro testování svých vozidel. Kauza začala již v roce 2000. Občanům Milovic na Nymbursku se nelíbí, že by do katastru jejich města měl zasáhnout testovací areál zkušebních drah Škody Auto. Při výstavbě polygonu v dané lokalitě dojde k zaberu a oplocení mnoha hektarů pozemků, přičemž má být vykáceno přibližně polovina z celku hektarů lesa. Polygon je přitom prakticky zasazen do středové části regionálního biocentra. více

Petr Hlobil: Světová banka opět nepřesvědčila

5.3.2003
Ve dnech 13.-17. ledna proběhla v Mozambiku další ze série regionálních konzultací Světové banky o těžebnímu průmyslu. Tato v pořadí třetí debata potvrdila pravdu známou již z dob konzultací v Latinské Americe a Východní Evropě: ačkoli hlavním posláním Světové banky je snížit chudobu v rozvojových zemích, instituci se stále nedaří prokázat, že jí financované projekty v oblasti těžby skutečně přispívají k potírání bídy. více

Marie Haisová: Mé dojmy z Johannesburku

5.3.2003
Na Světový Summit OSN k otázce životního prostředí v Johannesburku jsem byla pozvána mezinárodní asociací Ashoka. Setkání s ostatními členy asociace z Indie, Indonésie, Jihoafrické republiky, Kolumbie, Mexika, Mozambiku, Paraquaye, Polska, USA a Zimbabwe se konalo v Tlholegu, v jedné ze slavných ekovillage, ekologických vesnic, vystavěných podle tradičních znalostí a novodobých poznatků ekologického stavitelství. více

Doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.: Rostoucí mobilita a urbanistická struktura

4.3.2003
Svět se stává netoliko společenstvím národních států, ale také galaxií vzájemně propojených měst. Města se nyní mění s takovou frekvencí, že implementace mnohých rozvojových strategií vyznívá již nyní jako zastaralá či opožděná. Urbanistická tvorba se tak někdy stává reaktivní, opravující spíše to, co je disfunkční, než projektující do možností budoucnosti. 1 více
« | 1 | .. | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | .. | 232 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist