https://ekolist.cz/cz225/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Ing. Eva Tylová: Nová právní úprava v oblasti hluku a její aplikace v praxi

20.4.2004
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů stanovil nové povinnosti v oblasti ochrany před hlukem z dopravy. Paragraf 30 zákona přímo stanoví, že vlastníci popřípadě správci pozemních komunikací jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené právním předpisem pro venkovní prostor, stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení. více

Ing. Ivo Kropáček, Ing. Iva Šedivá, Ing. Eva Tylová, Ing. Karel Barták: Společné prohlášení k projektu spalovny (EVO) v Opatovicích nad Labem

20.4.2004
My níže podepsaní, nesouhlasíme s projektem výstavby spalovny (mylně zvané EVO-energetické využívání odpadů) v areálu Elektrárny Opatovice a.s. Tuto plánovanou spalovnu, považujeme za drahé až megalomanské dílo, které bude absolutně nepotřebné, jestliže budou oba kraje i obce v nich, dodržovat závaznou část POH ČR a preferovat tak ekologičtější způsoby likvidace odpadů. více

Ing. Ivan Sommer: Znečišťuje tramvajová doprava životní prostředí rtutí?

16.4.2004
Podnětem pro napsání tohoto článku byl nález kovové rtuti na ulicích Brna. Za obvyklých atmosférických podmínek je rtuť těžká, stříbrolesklá kapalina, jejíž páry jsou značně toxické. Veřejnost se setkává obvykle jen s velmi malým množstvím, které je uzavřeno v lékařských teploměrech nebo tonometrech, výskyt většího množství v podobě rtuťové kaluže na ulici by musel mít jiný původ. více

RNDr. Pavel Nováček, CSc.: Vítejte na světovém jevišti

13.4.2004
Velmi brzy se Česká republika stane součástí velmoci. Evropská unie sice není vnímána jako klasická země s mocenskými ambicemi typu Číny, Ruska nebo Spojených států, protože je tvořena patnáctkou samostatných zemí. Nicméně po rozšíření na pětadvacet států bude EU jediná, která se svou hospodářskou silou bude moci rovnat Spojeným státům. USA mají hrubý domácí produkt ve výši téměř 12 000 miliard dolarů, Evropa mírně překračuje hranici 11 000 miliard dolarů. Ekonomická síly Číny je oproti USA desetkrát nižší, přestože počet obyvatel je pětinásobný (počet obyvatel oproti EU po rozšíření bude trojnásobný). více

Ing. Eva Tylová: Nezodpovězené otázky Spolany

6.4.2004
Státní správa se sama připravila o způsob jak posoudit, jestli není sanace Spolany předražená. více

Vladimír Šafařík: Ochrana přírody je „brzdou“ ekonomického růstu - až někam do propasti…

25.3.2004
Pan Činčera nám ve svém článku polemizuje s myšlenkou -„Proč nesníst pár velryb?“. Pominu-li přirovnání živočišného druhu a jeho výjimečného postavení a významu v mořském ekosystému k opravdu s tímto s bezvýznamnými díly vytvořenými kdy lidskou rukou, pokulhává trochu i jeho přirovnání k „vysoké zvěři“. Tu si totiž u nás chovají myslivci v celkem pro ni nepřirozených podmínkách, čímž si mohou její stavy udržovat - např. zimním přikrmováním a i dalšími opatřeními, jak jim dovolí jejich lidské okolí. více

Vladimír Šafařík: Kdo a proč "kalí vodu"?

17.3.2004
Při pročítání stránek ČSOP jsem narazil na článek "Co chystá parlament české přírodě?". Jeho autor ing. P. Stýblo zde čtenářům líčí, jak našim rezervacím hrozí zkáza zásluhou toho, že je myslivci promění v bažantnice a v obory s přemnoženou a uměle nachovanou zvěří pro bohaté střelce a než ti tuto zvěř vybijí, ona nám sežere a zničí vše živé. "Korunu nasadil" svému článku pak tvrzením, jak ti "loupeživí" sokolníci vykradou z hnízda sokolí mládě, prohlásí ho za svůj odchov a už nikdo jim ani krevní zkouškou DNA - paternity nebude moci prokázat jejich "zločin". více

Jan Stejskal: Co obnáší ochrana druhu: ještě několik (snad vstřícnějších) poznámek k velrybám

11.3.2004
Dan Vondrouš se v debatě o velrybách a ekologické diplomacii vydal dobrým směrem. Pokusím se omezit konfrontační tón, přesto se v odpovědi nemohu vyhnout několika polemickým poznámkám. více

Jaroslava Brožová: Ve jménu obecného blaha

10.3.2004
"Povinností kraje je dbát o rozvoj svěřeného území a o blaho občanů. Stát přichází se soustavou NATURA, jejíž zavedení v podobě ochrany stanovišť ptáků a chráněných živočichů vyžaduje Evropská unie. Naše vláda je však papežštější než papež a navrhuje v jižních Čechách větší území této soustavy, než je nutné," prohlásil jihočeský hejtman Jan Zahradník, když novinářům zdůvodňoval, proč krajští zastupitelé nesouhlasí s návrhem Ministerstva životního prostředí na vyhlášení jihočeských území soustavy NATURA 2000. K předloženému návrhu podali jihočeští zastupitelé své šestistránkové stanovisko, v němž ministerský návrh zamítají s tím, že do konce března vypracují svůj vlastní návrh. více

Daniel Vondrouš: Ekologická diplomacie

8.3.2004
Je pochopitelné, že každého novináře musí diplomatické fráze štvát, přinejmenším tak, jak politiky štve, jak občas někteří novináři jejich slova vykládají. Musím říci, že se mi také nelíbí pojmy a slovní obraty, kterým kromě zasvěcených už téměř nikdo další nerozumí. Za léta vyjednávání o zákonech a strategiích, které se týkají životního prostředí, jsem si ale musel zvyknout. více
« | 1 | .. | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | .. | 259 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist