https://ekolist.cz/cz222/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

RNDr. Ing. Jan Martinek: Chov psů a volně žijící živočichové

3.1.2003
V posledních letech se značně rozšířil chov psů. Mimo znečišťování veřejných prostranství psími výkaly, častého napadání člověka psem a vzájemného napadání se psů je třeba si povšimnout i jiné záležitosti. Psi totiž u svých chovatelů získávají zvláštní nadřazené miláčkovské postavení, i obecně je jim věnována větší péče než jiným chovaným zvířatům. Například se jim staví speciální útulky. Vypadá to jako jakési zavádění "rasismu" do světa zvířat. více

Oldřich Syrovátka, Miloslav Šír a Miroslav Tesař: Změna přístupů ke krajině - podmínka udržitelného rozvoje

23.12.2002
Oteplování klimatu, provázené v různých částech světa extrémními projevy povětrnosti s katastrofálními dopady, je obvykle přičítáno skleníkovému jevu, vyvolanému zvyšováním obsahu CO2 v atmosféře Země. Současně však existují přesvědčivé experimentální práce, které ukazují, že zvýšený obsah CO2 v ovzduší nemusí být dominantní příčinou oteplení, a někteří odborníci upozorňují i na další důsledky lidské činnosti, které mohou působit změnu klimatu (WAHLEN and DECK, 1991; RIPL, 1995; KALVOVÁ, 1995; RIPL et al., 1996; POKORNÝ, 1997). Odpověď na otázku, které další faktory mohou tak drasticky ovlivňovat klima, není jednoduchá; indicie naznačující, že takové faktory existují, jsou však nepřehlédnutelné. více

Zdeněk Vermouzek: Ara horský, CITES a pašeráci

19.12.2002
Na nedávné konferenci CITES v Santiagu de Chile byl do kategorie nejpřísnější ochrany přeřazen i papoušek ara horský. Takovou ochranu si zaslouží právem - přestože legálně bylo za celou dobu existence CITES vyvezeno jen 16 jedinců, přes ČR jich prošlo na začátku 90. let nejméně 50. více

Ing. Jiří Nezval: Systémové řešení využití "nevratných" PET lahví je v nedohlednu?

16.12.2002
Můj příspěvek je reakcí na článek, uveřejněný 25. listopadu na serveru Econnect (Co budeme dělat s odpadky v příštích 10 a více letech?), v němž Ing. Ivo Kropáček z Hnutí Duha mimo jiné prosazuje myšlenku tzv. pytlového sběru separovaného odpadu. více

: Vyhlásenie členov slovenskej vedecko-výskumnej komunity k problematike nesprávnych interpretácií vývoja klímy a hydrologických procesov Slovenska

16.12.2002
Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad spôsobom interpretácie problematiky vývoja klímy a hydrológie našej krajiny.

Po roku 1989 sa naša spoločnosť vydala na náročnú a správnu cestu zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o stave životného prostredia, ako aj jednotlivých odvetví riadenia nášho hospodárstva. Pozitívny je i trend rastúcej diverzifikácie zdrojov informácií, návrhov a riešení manažmentu krajiny v podmienkach modernej, otvorenej spoločnosti. Jeho dôsledky sa prejavujú vo zvyšovaní efektívnosti riadenia životného prostredia a všetkých zložiek prírodnej krajiny Slovenska.

V oblasti riadenia vodného hospodárstva a životného prostredia sa významným predstaviteľom alternatívnych teórií, návrhov a praktických riešení stal Ing. Michal Kravčík, CSc., predseda občianskeho združenia Ľudia a voda. Už niekoľko rokov prezentuje názory na vývoj klímy a hydrológie Slovenska, ako aj návrhy riadenia vodného hospodárstva v našej krajine. Tieto prezentuje ako serióznu alternatívu k doposiaľ známym vedeckým poznatkom a štandardným postupom v hospodárení s povrchovými a podpovrchovými vodami. více

Michal Kravčík: Nová teória o globálnom otepľovaní

9.12.2002
Rozsah zmien hydrologického cyklu a plošného vysušovania krajiny ponúka priestor pre nové úvahy o vplyve človeka na globálne otepľovanie. Problém je však oveľa zložitejší, ako je doterajšia všeobecne známa hypotéza o skleníkovom efekte vyvolaná priemyselným znečistením ovzdušia. Preto ponúkame ďalšiu možnú teóriu globálneho otepľovania Modrej planéty, popísanú a definovanú na základe vzťahu človeka k vode a k prírode. Uvedomujeme si riziko možnej kritiky. V každom prípade snahou je ponúknuť súčasnej civilizácii ďalšie poznatky o zmene klímy vyvolanú plošným vysušovaním krajiny a načrtnúť možné východiska. O vplyve človeka na zmenu hydrologického cyklu vieme pomerne málo, alebo vôbec netušíme súvislosti vplyvu spriemyselňovania zemského povrchu na likvidáciu hydrologického cyklu, a preto pravdepodobne bude odborná i laická verejnosť k prezentovanej teórii skeptická až nedôverčivá. Väčšina možno bude tieto poznatky považovať za špekulatívne a vykonštruované, ba možno až škandalózne, najmä preto, že súčasná civilizácia žije natoľko zahľadená do seba, že nevníma likvidáciu hydrologického cyklu vlastným pričinením. více

Jan Klika, Petr Kužvart: Pryč s dalšími radiálami do centra Prahy! 2. část

4.12.2002
Současné personální změny ve vedení města jsou příležitostí pro odstranění řady praktik uplatňovaných v rozporu s veřejným zájmem a zdravým rozumem i záměrných nepravd šířených v uplynulém desetiletí. více

Ing. Tomáš Just: Poznámky k odstraňování povodňových škod a k dalším protipovodňovým opatřením v Praze

4.12.2002
Od povodně probíhají nápravná opatření v řečišti, na březích a v záplavovém území. K odstraňování stromů na březích a k opravám některých poškozených prvků regulace koryta by se mělo přistupovat s rozmyslem. Situace by nemělo být zneužito k likvidaci břehových porostů a nemělo by se plýtvat prostředky třeba tam, kde povodňové změny ve skutečnosti přispěly k obnovení žádoucího přirozenějšího rázu koryta a nivy. Je vhodné odstranit stromy vyvrácené, polámané či jinak poškozené, prokazatelně nemocné stromy nebo stromy agresívních cizích druhů, jako akát nebo javor jasanolistý. Na druhou stranu však není únosné, aby ve jménu zvětšování povodňové průtočnosti byly celé úseky břehů zbavovány veškerého porostu. více

Ivan Sommer: Bajka o tom, jak brněnský zastupitel kradl informace o životním prostředí

3.12.2002
Stále a stále se vyskytují pokusy a hledání obezliček úředníky, jak omezit občanovi přístup k informacím. Jen obtížně pochopitelný postup magistrátních úředníků v Brně zaznamenal denní tisk. Zastupitel brněnského magistrátu, známý ekolog RNDr. Mojmír Vlašín, se chtěl, jak mu to umožňuje zákon 132/98 Sb. o právu na informace v životním prostředí, seznámit se studií výstavby sjezdovky ve Wilsonově lese v sousedství Masarykovy čtvrti. Úředník investičního odboru téhož magistrátu Rostislav Škarek mu sice umožnil nahlédnout do studie ale odmítl poskytnou její kopii. Prý si zpracovatel - soukromá firma ve smlouvě s magistrátem vymínil, že nesmí být kopírována. Zastupitel si přesto studii vzal, okopíroval a druhý den vrátil. Mezitím úředník na něho podal policii trestní oznámení pro krádež a následně se náměstek primátora města Brna Petr Zbytek vyjádřil pro MF Dnes (jihomoravská mutace 29.11.2002): "Zaplatili jsme za tento materiál téměř sto tisíc, tak ho přece nenecháme volně šířit, je to naše duševní vlastnictví". více

Petr Kužvart: Opatření úřadů ke schůzce NATO vyvolávají závažné otázky

28.11.2002
Uzavírky ulic podle zákona o pozemních komunikacích se staly bezprávným důvodem ke zmaření předtím řádně oznámených a nezakázaných veřejných shromáždění přinejmenším v jednom případě: průvodu po Nuselském mostě. Rozhodnutí o uzavírkách Magistrát hl. m. Prahy - opět, jako při zasedání MMF - nedokázal vydat a doručit v souladu se zákonem, řádně a včas. více
« | 1 | .. | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | .. | 241 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist