https://ekolist.cz/cz221/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Jiří Řehounek: Jsou zoologické zahrady skutečně nepotřebné?

7.9.2001
Rád bych alespoň stručně zareagoval na příspěvek pana Zetky, ve kterém si bere na mušku zoologické zahrady. Pan Zetka si pro svůj článek vybral snadný terč. Mnohé zoologické zahrady skutečně nenabízejí zvířatům takové podmínky, které by alespoň zhruba odpovídaly jejich potřebám. Nedomnívám se však, že by je pracovníci zahrad schválně týrali. více

Míra Zetka: V zoo zotročujeme zvířata pro své potěšení

22.8.2001
Již delší dobu mi mozek neustále nahlodává stále stejná myšlenka na zjištění skutečného stavu dění v zoologických zahradách, nejen však na dění ve veřejných částech, ale hlavně v částech veřejnosti nepřístupných. Na jedné straně je nám již od dětství "vtloukána" do hlavy důležitost provozu těchto zařízení, na straně druhé (to už však bez vědomí a přítomnosti společnosti) jsou přebytečná, pro zahradu "nevýhodná" zvířata utracována pro jejich přebytečnost a nevýhodnost dalšího chovu. více

Markéta Bláhová: Je první ekonomie nebo ekologie

10.8.2001
Když se řekne ekonomie a ekologie, je jasné že tyto dva pojmy mají něco společného. Bohužel platí to jen o pojmech a v praxi už méně nebo téměř vůbec. více

František Soural: Návrh zákona je u obalů pro přepravu nebezpečného zboží velmi nedokonalý

25.6.2001
Po prostudování návrhu zákona o obalech ministerstva životního prostředí, schváleného již vládou, jsem nucen konstatovat, že zákon žádným způsobem nerozlišuje mezi spotřebitelskými obaly, například mezi různými druhy lahví, bez rozdílu materiálu, a obaly pro přepravu nebezpečného zboží, jak je zatřiďováno podle UN-RTDG, ADR, RID, IATA a IMDG-code, což jsou mezinárodní standardy, ke kterým naše republika přistoupila a v některých případech je implementovala do své legislativy vydáním zákona. více

Markéta Kutilová: První máj, lásky čas?

3.5.2001
První máj, lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas. Tak tomu snad opravdu bývalo - možná tak za časů Karla Hynka Máchy a mládí našich prababiček. Poté, co se naše prababičky staly opravdovými prababičkami, chodily se pyšně dívat na své ratolesti mávající bílými holubičkami a křičícími: "Ať žije První máj!" a "Se Sovětským svazem na věčné časy!" Leč, věčné časy naštěstí pominuly a význam svátku prvního máje se zase posunul. Všichni jsme rádi, že nemusíme ráno vstávat do práce nebo do školy. více

Tomáš Kramár: Neviditelné lži

26.4.2001
Není dobrým zvykem, aby jeden časopis pomlouval časopis jiný. Udělám však výjimku, protože tento konkrétní případ dobře ilustruje trend, který bychom mohli nazvat třeba "sýrové brambůrky bez sýru". Jedná se o jistý druh lhaní (v případě médií) nebo podvádění (v případě označování různých výrobků). více

MUDr. Jitka Švejdová: Nesouhlasím s vybíjením zdravých zvířat

17.4.2001
Nesouhlasím s vybíjením zdravých zvířat z důvodu pouhého nebezpečí nákazy slintavkou a kulhavkou. Nejedná se většinou o smrtelné onemocnění a není ani velké nebezpečí nákazy člověka. více

MVDr. Zuzana Čermáková, MUDr. Miroslav Förstl: V čem spočívá aktuální problém slintavky a kulhavky?

14.3.2001
V uplynulých dnech zaujaly jedno z významných míst ve sdělovacích prostředcích informace o onemocnění hospodářských zvířat slintavkou a kulhavkou ve Velké Británii a o jejím velmi rychlém šíření na evropský kontinent. více

Mgr. Ivona Matějková: Bude se letos znovu kácet?

13.3.2001
Správa NP Šumava chce v letošním roce znovu povolit kácení kůrovcem napadených stromů v dvousetmetrovém pásu na hřebeni Trojmezné. Tento záměr zdůvodňuje - stejně jako v loňském roce - potřebou zabezpečit ochranu soukromých rakouských lesů (spadajících pod opatství Schlägl). Zdá se však, že v pozadí této causy stojí spíše jiné zájmy jiných subjektů... více

Stanislav Komárek: Ekologická hnutí na přelomu století

6.3.2001
Na koncích staletí, a tím spíše na koncích tisíciletí, byla vždy pociťována jakási přelomovost, skonání jedné éry a začátek nové. Ještě žádné tisíciletí, ba ani století, nezačínalo v období ekologických hnutí. více
« | 1 | .. | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | .. | 232 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist