https://ekolist.cz/cz205/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Daniel Vondrouš: Hlavní chyba není v EU ale v ČR

18.3.2003
Příspěvek Jana Zemana "Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí" je zajímavý a přínosný. Nechci polemizovat s těmi body, které odrážejí vyhraněný názor dané politické strany, ale neodpustím si komentář k některým přinejmenším nepřesným hodnocením. více

Ing. Jan Zeman, CSc.: Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí

10.3.2003
Velká část ekologické společnosti se dívá na vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí s velkým optimismem. Stavíme se k němu podstatně zdrženlivěji. více

Václav Procházka: Proč Magistrát prosazuje jen dražší varianty veřejné dopravy?

10.3.2003
Všechno zlé je k něčemu dobré: povodně snad definitivně ukončily nesmyslný kult metra v pražské dopravě. Dopravní podnik však znepříjemňoval cestování metrem již dříve. V posledních letech nenápadně prodlužoval intervaly, a tak vznikly na klíčových úsecích všech tří tras nesnesitelné tlačenice nejen ve špičce, ale i v pracovní dny dopoledne. Ani v neděli večer si člověk nesedne. více

Kateřina Procházková: Polygon – věčná můra

7.3.2003
Mladoboleslavská Škodovka má v úmyslu poblíž města Milovice postavit zkušební dráhu pro testování svých vozidel. Kauza začala již v roce 2000. Občanům Milovic na Nymbursku se nelíbí, že by do katastru jejich města měl zasáhnout testovací areál zkušebních drah Škody Auto. Při výstavbě polygonu v dané lokalitě dojde k zaberu a oplocení mnoha hektarů pozemků, přičemž má být vykáceno přibližně polovina z celku hektarů lesa. Polygon je přitom prakticky zasazen do středové části regionálního biocentra. více

Petr Hlobil: Světová banka opět nepřesvědčila

5.3.2003
Ve dnech 13.-17. ledna proběhla v Mozambiku další ze série regionálních konzultací Světové banky o těžebnímu průmyslu. Tato v pořadí třetí debata potvrdila pravdu známou již z dob konzultací v Latinské Americe a Východní Evropě: ačkoli hlavním posláním Světové banky je snížit chudobu v rozvojových zemích, instituci se stále nedaří prokázat, že jí financované projekty v oblasti těžby skutečně přispívají k potírání bídy. více

Marie Haisová: Mé dojmy z Johannesburku

5.3.2003
Na Světový Summit OSN k otázce životního prostředí v Johannesburku jsem byla pozvána mezinárodní asociací Ashoka. Setkání s ostatními členy asociace z Indie, Indonésie, Jihoafrické republiky, Kolumbie, Mexika, Mozambiku, Paraquaye, Polska, USA a Zimbabwe se konalo v Tlholegu, v jedné ze slavných ekovillage, ekologických vesnic, vystavěných podle tradičních znalostí a novodobých poznatků ekologického stavitelství. více

Doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.: Rostoucí mobilita a urbanistická struktura

4.3.2003
Svět se stává netoliko společenstvím národních států, ale také galaxií vzájemně propojených měst. Města se nyní mění s takovou frekvencí, že implementace mnohých rozvojových strategií vyznívá již nyní jako zastaralá či opožděná. Urbanistická tvorba se tak někdy stává reaktivní, opravující spíše to, co je disfunkční, než projektující do možností budoucnosti. 1 více

Marie Haisová: Zelení - o politice a nevládních ekologických organizacích

4.3.2003
Analýza či sebemrskačství?
V časopise Nika č. 1/2003 jsem si přečetla o škodlivosti zelené politické politiky od Pavla France a o škodlivosti apolitického aktivismu od Karla Jecha. Jak už to tak bývá, každý má svoji pravdu, nehodlám se zabývat detailním rozborem příspěvků. Spíš si dovolím - v zájmu objektivity - přidat svoji zkušenost a svůj náhled na situaci. Nechci v žádném případě přilévat ohně do obecně rozšířené destruktivní kritiky a sebekritiky, spíš bych chtěla přispět ke zdravé analýze situace, která by mohla pomoci prolomit hradbu izolace, ve které se zelení, ať političtí, či nepolitičtí, dle mého názoru, nacházejí. "Zelenými" nazývám v příspěvku všechny, kteří se veřejně hlásí k ochraně životního prostředí, pakliže nebudu konkrétnější. více

Ústřední komise pro ochranu zvířat: Otevřený dopis ÚKOZ o týrání zvířat, jejichž srst nebo kožka je využívána k výrobě spotřebního zboží

27.2.2003
Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 59. plenárním zasedání tento otevřený dopis týkající se upozornění veřejnosti na praktiky, které jsou spojeny s týráním zvířat, zejména psů a koček, jejichž srst nebo kožka je využívána k výrobě spotřebního zboží. Obracíme tímto otevřeným dopisem na veřejnost, zájmové ochranářské organizace, prodejce zboží a sdělovací prostředky, aby rozvinuly kampaň a poučili spotřebitele o praktikách, které souvisejí s prodejem napodobenin zvířat, hraček, kožešnické bižuterie, koberečků z kožek, kožichů a dalších výrobků, které jsou vyrobeny z kůže nebo srsti koček a psů. více

Ing. Vlastimil Karlík: Rok 2003 - rok ochrany vod

19.2.2003
Rok 2003, vyhlášený Organizací spojených národů Mezinárodním rokem sladkých vod, je dobrou příležitostí k připomenutí globálních i regionálních problémů spojených s ochranou a se spravedlivým a rozumným využíváním vody. více
« | 1 | .. | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | .. | 226 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist