https://ekolist.cz/cz216/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Ivan Brezina: ”Zakázat Brezinu!”, volá cenzorsky Karel Vaníček

25.2.2005
Ekolist zveřejnil text Karla Vaníčka s názvem K Brezinovu článku v Lidových novinách "Jak se manipulovalo Kjóto". S jeho textem se těžko polemizuje už proto, že neobsahuje žádné informace, o jejichž fakticitu by se bylo možno přít. Je to jen emotivní výkřik plný primitivních urážek a nedoložených obvinění. Už tím, že na něj vůbec reguji, musím bohužel přijmout autorovu hru a snížit se na jeho ubohou úroveň. více

Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.: Otevřený dopis Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera místopředsedovi vlády a ministru dopravy ČR Ing. Milanovi Šimonovskému

24.2.2005
Vážený pane místopředsedo vlády, v dopise (č.j. 430/2004-230-VPL/4) adresovaném našemu Sdružení a podepsaném ředitelem odboru plavby a vodních cest panem ing. O. Jaškem jsme byli informováni, jaká opatření MD připravuje jako reakci na zprávu vydanou Veřejným ochráncem práv JUDr. O. Motejlem k uplatňování vyhlášky MD č. 241/2002 Sb., týkající se regulace provozu plavidel se spalovacími motory. Způsob, jakým se Odbor plavby a vodních cest chystá vyrovnat s výsledky jeho šetření, považujeme za zcela nepřijatelný a odporující zásadám demokratického právního státu. Nejprve nám dovolte shrnout některá související fakta. více

Karel Vaníček: K Brezinovu článku v Lidových novinách "Jak se manipulovalo Kjóto"

24.2.2005
Článek "Jak se manipulovalo Kjóto," (LN 22. 2.) je další smutnou blamáží Ivana Breziny a Lidových novin v tématu životního prostředí. Je snadné na jakémkoli článku Ivana Breziny ukázat, že buď schválně nebo díky svému diletantismu čerpá z nevěrohodných zdrojů informací a sám lže. více

RNDr. Jan Pretel, CSc.: Mohou být vědecké podklady ke Kjótskému protokolu podvodem?

24.2.2005
Ivan Brezina ve svém článku "Jak se manipulovalo Kjóto" (LN 22.2.2005) uvádí svoji představu o tom, jak v minulých letech vznikaly vědecké podklady k formulaci Kjótského protokolu, který minulý týden vstoupil v platnost. Zaštiťuje se přitom "přiznáním" amerického klimatologa Benjamina Santera a jeho "svědectvím o praktikách politiků", které v roce 1996 vedly ke vzniku Druhé odhadové zprávy Mezivládního panelu ke změně klimatu (IPCC) a odkazuje se i na některé zpochybňující výroky dalších osob. Jednoduchým pohledem do příslušné zprávy lze zjistit, že pan Santer nebyl hlavním editorem zprávy, ale pouze jedním z mnoha spolupracovníků, který v žádném případě nemohl mít sílu takové změny na nátlak politiků prosadit. více

Ing. Jan Zeman, CSc.: Modrá šance pro životní prostředí?

24.2.2005
Silně pravicová Občanská demokratická strana (ODS) na své internetové straně uvádí též program „modrá šance pro životní prostředí“, vypracovaný prof. B. Moldanem, prvním ministrem životního prostředí ČR a první velkou obětí lustračního šílenství, rozpoutaného tehdy vznikající ODS. více

Daniel Vondrouš: Ministerstvo od daňové reformy neupustilo

23.2.2005
Radek Svítil se ve svém komentáři („Je ministr Ambrozek hoden mzdy své“) dopustil podstatné novinářské chyby. Ani lehký tón nepřekryl podobně lehké znalosti popisovaných problémů. Přitom stačilo zeptat se u zdroje - například zástupce ekologických organizací v pracovním týmu, který (v tuhle chvíli skutečně pouze v rámci rezortu MŽP) připravuje výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu (EDR). více

David Mareš: Odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras, pana Mgr. Michaela Pondělíčka

23.2.2005
Vážení přátelé, v předchozích dnech odvolal ředitel Správy ochrany přírody PhDr. Petr Dolejský čtyři vedoucí Správ CHKO (Ing. Ivo Machar - CHKO Litovelské Pomoraví, RNDr. Jan Piňos, CHKO Broumovsko, Mgr. Michael Pondělíček - CHKO Český kras, Mgr. Pavel Vaněk - CHKO Žďárské vrchy). Jako regionální sdružení působící v Českém krasu neumíme dostatečně posoudit důvody pro odvolání jiných vedoucích správ, ale nesouhlasíme s odvoláním Mgr. Michaela Pondělíčka. více

Pavel Šremer: Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život k neudržitelné situaci ve státní ochraně životního prostředí

23.2.2005
Jedním z předpokladů demokratického vývoje naší země bylo vytvoření nové plně transparentní státní správy pojímající svoji práci jako službu občanům i jako poslání. Dík prvním ministrům Josefu Vavrouškovi, Bedřichu Moldanovi a Ivanu Dejmalovi k tomu byly v resortu životního prostředí v krátké době položeny základy. Po smutné epizodě bezkoncepčního vedení dalšího ministra se situace začala opět, byť ne přímočaře, zlepšovat. Zvláště se vstupem do Evropské unie bylo možné předpokládat, že tento trend posílí a dojde k hledání cest, jak co nejefektivněji využít to nejcennější, co resort má - lidské zdroje. Zkušené pracovníky, kteří berou svoji práci jako své poslání. více

Otakar Beck: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ČR

22.2.2005
Vážený pane ministře, na sklonku minulého roku jsme si vyměnili korespondenci (náš dopis z 21. 9. 2004, podepsaný devíti starosty a dopis Vaší náměstkyně Ing. Jiráskové z 8. 11. 2004) v návaznosti na skutečnost, že Váš úřad Dohodou k soubornému stanovisku ke 2. verzi konceptu ÚPVÚC Benešovska z 9. 8. 2004 oproti stanovisku OSEA z 5. 12. 2003 upustil od koncepční úvahy na zkapacitnění silnice I/3 na čtyřpruh, i od možnosti varianty Promika. více

Radek Svítil: Je ministr Ambrozek hoden mzdy své?

16.2.2005
Nejspíš to taky znáte. Máte spoustu práce, tak si naplánujete, kdy co uděláte. Po týdnu či měsíci pak smutně zjišťujete, že se přehled plánovaných úkolů změnil na přehled nesplněných úkolů. Útěchou vám budiž, že v tom nejste sami. Vaše vláda je v tom s vámi. více
« | 1 | .. | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | .. | 259 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist