https://ekolist.cz/cz217/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

David Mareš: Odvolání vedoucího Správy CHKO Český kras, pana Mgr. Michaela Pondělíčka

23.2.2005
Vážení přátelé, v předchozích dnech odvolal ředitel Správy ochrany přírody PhDr. Petr Dolejský čtyři vedoucí Správ CHKO (Ing. Ivo Machar - CHKO Litovelské Pomoraví, RNDr. Jan Piňos, CHKO Broumovsko, Mgr. Michael Pondělíček - CHKO Český kras, Mgr. Pavel Vaněk - CHKO Žďárské vrchy). Jako regionální sdružení působící v Českém krasu neumíme dostatečně posoudit důvody pro odvolání jiných vedoucích správ, ale nesouhlasíme s odvoláním Mgr. Michaela Pondělíčka. více

Pavel Šremer: Stanovisko předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život k neudržitelné situaci ve státní ochraně životního prostředí

23.2.2005
Jedním z předpokladů demokratického vývoje naší země bylo vytvoření nové plně transparentní státní správy pojímající svoji práci jako službu občanům i jako poslání. Dík prvním ministrům Josefu Vavrouškovi, Bedřichu Moldanovi a Ivanu Dejmalovi k tomu byly v resortu životního prostředí v krátké době položeny základy. Po smutné epizodě bezkoncepčního vedení dalšího ministra se situace začala opět, byť ne přímočaře, zlepšovat. Zvláště se vstupem do Evropské unie bylo možné předpokládat, že tento trend posílí a dojde k hledání cest, jak co nejefektivněji využít to nejcennější, co resort má - lidské zdroje. Zkušené pracovníky, kteří berou svoji práci jako své poslání. více

Otakar Beck: Otevřený dopis ministrovi životního prostředí ČR

22.2.2005
Vážený pane ministře, na sklonku minulého roku jsme si vyměnili korespondenci (náš dopis z 21. 9. 2004, podepsaný devíti starosty a dopis Vaší náměstkyně Ing. Jiráskové z 8. 11. 2004) v návaznosti na skutečnost, že Váš úřad Dohodou k soubornému stanovisku ke 2. verzi konceptu ÚPVÚC Benešovska z 9. 8. 2004 oproti stanovisku OSEA z 5. 12. 2003 upustil od koncepční úvahy na zkapacitnění silnice I/3 na čtyřpruh, i od možnosti varianty Promika. více

Radek Svítil: Je ministr Ambrozek hoden mzdy své?

16.2.2005
Nejspíš to taky znáte. Máte spoustu práce, tak si naplánujete, kdy co uděláte. Po týdnu či měsíci pak smutně zjišťujete, že se přehled plánovaných úkolů změnil na přehled nesplněných úkolů. Útěchou vám budiž, že v tom nejste sami. Vaše vláda je v tom s vámi. více

Jakub Kašpar: Češi samozřejmě mají právo na informace

15.2.2005
ČTK vydala 14. 2. zprávu s názvem „Lidé v EU mají ode dneška právo na informace o životním prostředí“, již publikoval i EkoList po drátě. Tato zpráva ovšem nebyla zcela pravdivá. I když to zní poněkud paradoxně, řekl bych, že nebyla pravdivá naštěstí. více

Jiří Hrabák: K článku "Nedémonizujme současnost"

14.2.2005
V rozhovoru Ekolistu s panem Sádlem mě překvapil shovívavý postoj botanika pana Sádla se současným antropogenním atakem na krajinu (dálnice, megamarkety apod.) a zároveň výrazný odtažitý názor od pokusů rehabilitovat lidské zásahy do krajiny prostřednictvím revitalizací nebo rekultivací. více

Jakub Patočka: Má se ODS bát Zelených?

11.2.2005
Různí sociální demokraté v poslední době projevili zájem o Stranu zelených jako o svého možného koaličního partnera. Prozatím se otázka posuzuje z toho konce, zda Strana zelených může být pro sociální demokracii "nevěstou" dostatečně seriózní. Přitom je zde daleko zajímavější okolnost. Jde o to, že sociální demokraté vůbec uvažují o svých příštích koaličních partnerech. více

Martin Bursík: Patočkovy politické omalovánky

9.2.2005
Poslední dny přináší řadovému členu předsednictva Strany zelených jedno překvapení za druhým. Nejprve senátor zvolený za Stranu zelených odstartuje kampaň, která je sice mířena na vpravdě nesympatický terč, ale kterou - snad - jako demokrat ani nemůže myslet vážně. Nato jej podpoří předseda strany Beránek jménem Strany zelených tak, až se vyděsím, že jsem na předsednictvu propásl první politickou debatu. více

Ing. Vladimír Šafařík: Pták roku

8.2.2005
Dne 15. 3. 2003 měl každý možnost si v MF DNES přečíst článek o „ Ptáku roku 2003“ – o vrabci. Pominu-li některé sporné prý „vědecké“ názory jejich úbytku, tak mě zaujal ten poslední – „ po zákazu výrovek přibylo predátorů ( krahujců aj.).“ více

Petr Uhl: Otevřený dopis Petra Uhla Jaromíru Štětinovi

6.2.2005
Vážený pane senátore,
obrátil jste se na mne s prosbou o podporu petice Zrušme komunisty, kterou v Senátu chystáte při přípravě zákonné úpravy, která by zakazovala - pod trestem odnětí svobody - používání slova „komunistický“ v názvech a programech politických stran. Petice se ale nazývá Zrušme komunisty, a ne Zakažme slovo „komunistický“. Po tolika rušeních zrušeních cca 70 posledních let lze jen hádat, zda chcete “zrušit“ jen členy KSČM, nebo také její voliče. více
« | 1 | .. | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | .. | 259 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist