https://ekolist.cz/cz232/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Jan Stejskal: Regulovat je třeba ministrova slova aneb slang velrybářské komise

4.3.2004
Už je to pár měsíců, co na této stránce Miroslav Šuta protestoval proti slovům ministra Ambrozka, který sdělil norskému velvyslanci, že ČR podporuje regulovaný lov velryb. České veřejnosti přitom ministr tvrdí, že je proti lovu velryb. Tajemník ministra Dan Vondrouš před několika týdny odpověděl, že „regulovaný lov velryb“ ve slangu velrybářské komise znamená nelovení velryb. Libor Ambrozek toho ale norskému velvyslanci řekl mnohem víc, proto chci Dana Vondrouše (případně někoho jiného z MŽP) poprosit, zda by mohl ze slangu velrybářské komise (IWC) „přeložit“ ještě několik ministrových vět. Jak čtenářům, tak diskutérům se omlouvám, že se ozývám s takovým zpožděním. více

Štěpánka Balcarová a Anna Strejcová: Otevřený dopis plzeňských gymnazistek členům Rady města Plzně

2.3.2004
Vážení radní, ve Vaší odpovědi na petici plzeňských gymnazistů “Dražší jízdné = horší vzduch” jsme obdržely nespočet důvodů, proč muselo být jízdné v plzeňské MHD zvýšeno. Hlavním argumentem byl nedostatek financí v městském rozpočtu. Přitom dotace dopravním podnikům tvoří v celkovém rozpočtu města Plzně jen 13,5% zatímco například v Praze 26% a v Ostravě 14,5%. více

Pavel Pečínka: Několik výzev a textů zevnitř Strany zelených

26.2.2004
Chci zveřejnit několik textů zevnitř Strany zelených. Byl bych rád, kdyby to šlo, protože se to k "zeleným" lidem asi jinak nedostane, parta Jakuba Patočky skutečně tvrdě cenzuruje tištěný zpravodaj SZ. K hromadnému rozesílači SZ pro 400 adres se taky kromě něj a jeho party nikdo nedostane. více

Ing. Miroslav Šefara: Statistické údaje o vodní dopravě,aneb zevnitř to vypadá jinak

26.2.2004
K uvedenému příspěvku pana Stoklasy bych rád připojil několik faktických poznámek,které poněkud zpochybňují jednoznačné závěry autora. více

Linda Nová: Díky Greenpeace za seznam alergenní kosmetiky

24.2.2004
Chtěla bych poděkovat organizaci Greenpeace za zřízení internetové stránky s přehledem kosmetiky, která obsahuje silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitril (MDGN). více

Ing. Miroslav Šefara: Reakce na stanovisko pana P. Šťáhlavského o kapacitě ČD

21.2.2004
Vyjádření pana Šťáhlavského má nesporně všechny pozitivní znaky hezkého firemního reklamního spotu, vypovídací hodnota a zejména úplnost informace je minimálně pochybná. Protože pan Šťáhlavský neuvedl několik podstatných informací. více

Jaroslav Stoklasa: Statistické údaje o vodní dopravě v ČR

20.2.2004
Z uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že Ministerstvo dopravy a spojů proto, aby prosadilo výstavbu jezů na dolním Labi nerespektuje skutečný vývoj nákladní říční dopravy a skutečně příčiny jejího poklesu a hrubě a účelově zkresluje prognózy možností dalšího rozvoje tohoto oboru. To mu umožňuje udržovat nebo zvyšovat počty pracovníků a náklady v administrativě s perspektivou výstavby jezů. Bez této perspektivy by totiž nutně počty těchto pracovníků musely již delší dobu klesat a celý administrativní aparát by postupně ztratil své opodstatnění. více

Petr Šťáhlavský: Stanovisko ČD k nepravdivým údajům o vyčerpané kapacitě železničního spojení ČR – SRN

20.2.2004
Informace uvedené v Prohlášení k vodní cestě Labe vydané dne 10. února 2004 (viz níže) jsou nepravdivé. Železniční trať v údolí Labe je dostatečně kapacitní a je schopna převzít další výkony jak v oblasti osobní, tak nákladní dopravy. Nárůst mezinárodní přepravy mezi ČR a SRN je připravena železniční doprava řešit ve větším rozsahu, než je v současné době využita. více

Doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc. a Ing. Miloslav Černý: Společné prohlášení Českého plavebního a vodocestného sdružení a Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR

19.2.2004
České plavební a vodocestné sdružení je uskupení všech významných odborníků v ČR pro vodní dopravu, vodní hospodářství, hydrologii a projektování vodních staveb jak z vědecké obce, tak z řad projektantů, vodohospodářů, příslušné státní správy i provozovatelů vodní dopravy. Představuje tak bezpochyby nejvíce fundovaný a kvalifikovaný soubor znalostí a názorů na problematiku vnitrozemských vodních cest a vnitrozemské plavby. více

Ing. Jan Zeman, CSc.: Poslanci tunelovali silniční daň

18.2.2004
Ekologicky silně závadná a nebezpečná silniční doprava je proti ekologicky šetrné a bezpečné dopravě železniční nejen v ČR dlouhodobě zvýhodňovaná. Základní ekonomické parametry této nerovnosti ukazuje tabulka. více
« | 1 | .. | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | .. | 265 | »
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist