https://ekolist.cz/cz232/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Tomáš Kramár: Česká veřejnost a životní prostředí: roste optimismus, neznalost zůstává

9.1.2001
Nízká "ekogramotnost" široké veřejnosti, okrajovost problematiky životního prostředí v agendě rozhodujících politických subjektů a vnímání environmentálních ohledů jako ohrožení ekonomického rozvoje, to jsou některé ze závěrů Analýzy připravenosti ČR na implementaci (tj. reálné uplatnění) norem EU v oblasti ochrany životního prostředí. Pro Evropskou komisi tento projekt zpracovaly Centrum pro životní prostředí Univerzity Karlovy a firma Gabal, Analysis and Consulting v období od října 1999 do prosince 2000. více

Ondřej Simon: Poznámka o televizi, vepřích a vánočních stromcích

28.12.2000
Ekologické organizace i ta část lidu v české kotlině a moravských úvalech, která má srdce nakloněné přírodě, mají často potíže se svou vlastní aktivností. Člověk vidí kolem sebe plno neřádu, a to nejen v potoce nebo škarpě silnice. Okolnostem se dosud nepodařilo zbavit ho přirozeného puzení problémy řešit a tak neví, kam dřív skočit. Nemůžu ale přece dělat všechno! To by se z toho jeden člověk, ba i středně velká organizace museli zbláznit. Co si mám vybrat? Je problém přejížděných žab menší než problém uprchlíků z Afganistánu, jak říká s oblibou Sváťa Karásek? více

Jarmila Přibylová: Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - krok zpět

11.12.2000
Nové znění zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, odsouhlaseného drtivou většinou Poslanecké sněmovny (poměrem 150 : 9) dne 8. prosince 2000, představuje negativní posun oproti stávajícímu stavu. Nový zákon po zásahu poslanců ODS a ČSSD výrazně omezuje možnost veřejnosti do procesu vstupovat. Dá se tak říci, že se tento zákon stal obětí opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. více

Ivona Matějková: Pravda vyjde najevo

5.12.2000
Pravda časem vyjde najevo - pod tímto názvem byl 25.11.2000 uveřejněn v Klatovském deníku článek Jaromíra Bláhy, vedoucího programu Lesy Hnutí DUHA. Autor příspěvku se zde zamýšlí nad tím, jaké okolnosti vedly ředitele Správy NP Šumava ing. Ivana Žlábka k zamítnutí oficiální žádosti p. Tomislava Vodičky o poskytnutí informací týkající se hospodaření Správy šumavského parku. Nenachází však žádnou smysluplnou příčinu, jak o tom svědčí následující řádky: více

Ivana Jakubková: USA by mohly pomoci klimatu, stačí aby šetřily

30.11.2000
Ráda bych reagovala na článek Jana Beránka v Mladé frontě DNES z 27. listopadu 2000 "Nedohoda o klimatu", lépe řečeno k němu dodala pár zajímavých informací ohledně USA a jejich "ochoty" aktivně bojovat proti tomu, aby se naše planeta nestala brzy peklem pro všechny živé tvory. více

Vít Franěk: Supermarket v Kladně

29.11.2000
Do článku z 27. 11. 2000 o supermarketu v Kladně - Kročehlavech se vloudilo tolik nepřesností, zavádějících informací a vyložených nepravd, že mi nezbývá než reagovat. více

Vojtěch Kotecký: Haag: Naprosté selhání

29.11.2000
Haagská konference o změnách klimatu, nejdůležitější mezinárodní ekologické jednání posledních let, bezpochyby selhala na plné čáře. Zatímco evropští politici si vzájemně předhazují špatnou fyzičku (britský ministr životního prostředí Prescott o francouzské kolegyni Voyetové) a sexismus (Voynetová o Prescottovi), viníc se z krachu jednání, za který přitom mohou Američané, podívejme se na hlavní témata, ve kterých obě strany Atlantiku nenacházejí společnou řeč. více

Ivona Matějková: O čem vypovídají letošní asanační zásahy na Trojmezné?

24.11.2000
Vzpomínám si, že rozsáhlé polemiky o tom, zda provádět či neprovádět asanační zásahy proti kůrovci v Trojmezenském pralese (I. zóna č. 124), vedené na jaře letošního roku, se kromě zainteresovaných českých organizací účastnila také rakouská strana. V denním tisku se tou dobou objevilo několik zpráv, v nichž Rakušané vyjádřili svou nespokojenost s dosavadním bezzásahovým režimem ve stárnoucí horské smrčině na Trojmezné (v souvislosti s loňskou nenásilnou blokádou). více

Libor Ambrozek: Konference o globálních změnách klimatu v Haagu

20.11.2000
Horšící se odborné prognózy vývoje jednoho z klíčových globálních ekologických problémů sleduje světová veřejnost i politické reprezentace s velkým znepokojením. Globální změny klimatu svědčí o hluboké provázanosti vztahů mezi různými lidskými činnostmi a přírodními procesy. Jejich původ můžeme hledat ve využívání neefektivních technologií stejně jako v nadměrné spotřebě. V českých, moravských a slezských zemích se - i přes ohromnou propagandu - plýtvavé přímotopy nebo klimatizace zatím příliš neuchytily, náš příspěvek k prokazatelně ničivým dopadům klimatických změn jde tedy spíše na vrub zastaralým technologiím a výrobním postupům. Dokazuje to i více než dvojnásobná energetická náročnost v přepočtu na paritu kupní síly ve srovnání se státy Evropské unie. více

Vojtěch Kotecký: Diplomati rozhodují o osudu nejdůležitější ekologické smlouvy

14.11.2000
Delegáti konference o globálních změnách klimatu, označované za nejvýznamnější mezinárodní ekologické jednání posledních let, se pomalu sjíždějí v nizozemském Haagu. Během necelých dvou týdnů vynesou verdikt nad osudem Kjótského protokolu, smlouvy z roku 1997, ve které se průmyslové země zavázaly ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších tzv. skleníkových plynů. Rozhodnou totiž, zda dohoda skutečně omezí znečištění, nebo zda se promění v pouhý cár papíru. Hlavním tématem haagské konference budou konkrétní mechanismy, kterými signatářské státy kjótské závazky splní. více
« | 1 | .. | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | .. | 242 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist