https://ekolist.cz/cz299/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Julius Pekárek: Žabomyší války - velmi častá překážka v řešení problému

4.1.2000
Líbí se mi výraz žabomyší války: velmi častá překážka v řešení problému, nebo zájmu. Jak to udělat, aby žába pochopila myš? To asi nelze. Neuvědomují si své postavení v prostředí. Za ně uvažuje miliony let příroda, jedinečná, pouze jedna! Nevede s nikým zpomalující diskuse. A člověk? Není jen jeden a každý je schopen uvažovat samostatně. Jak může příroda přehlasovat tolik jedinců se samostatnou inteligencí, jež obdařila stejnou schopností, jako má ONA? více

Pavel Jůza: Brezina si dal opravdu záležet!

13.12.1999
Se zájmem jsem si přečetl informaci, koho všechno to Ivan Brezina navrhuje na "Ropáka roku". Na tom seznamu si skutečně musel dát záležet, a co teprve ta vynalézavost jednotlivých formulací ve zdůvodnění! více

Michael Pondělíček: Jaká je situace aktuálně ohledně těžby ve Velkolomu Čertovy schody a.s.?

26.11.1999
V minulém týdnu proběhlo jednání vedené Ob.Ú.Kladno k prodloužení povolení těžby a dobývání vápence v prostoru lomu Čertovy schody - západ, pro VLČS a.s. více

prof. Erazim Kohák, PhD.: Žofínské úvahy na konci tisíciletí

19.11.1999
Vážení přátelé

Děkuji vám za pozvání, abychom společně s vámi vzpomenuli výročí znovuzrození české státnosti 28. října 1918. Bohužel došlo k menšímu nedorozumění. Přátelé pořadatelé se mě nezeptali, čím se to vlastně zabývám, a pozvali mě jako historika. Tím nejsem a nechci se za něho vydávat. Celoživotní činností jsem filosof a mohu to doložit celou řadou knih, nejnověji odbornou studií Zelená svatozář a populární knížečkou Hesla mladých svišťů. Ty vám dosvědčí, že filosofie je opravdu o něčem jiném. více

Dr. Ing. Jan Pivec: O zvyklostech

10.11.1999
Domnívám se, že fórum Ekolistu, jako ostatně jakékoliv diskusní fórum, slouží především k výměně názorů a nikoliv osobních údajů. Je jistě na osobě lesníka Půlpána, co ve svém článku o sobě sdělí veřejnosti a za koho se pokládá či nepokládá. Mně osobně zajímá názor, s kterým lze polemizovat, nápad, přinášející něco nového, něco, čemu lze oponovat nebo z čeho si lze vzít poučení. Třeba i z pouček, když je neznám. Čím jsou obecnější, tím víc moje chyba, neznám-li je či je ignoruji. Pro ty, kterým se zdají mé domněnky ničím nepodložené: zde jsou data (do roku 1998 z ročenek Správy NP a CHKO, 1999 ústní sdělení) o nahodilých těžbách, která mne vedla k úvaze o stimulačním efektu kůrovcové těžby na dalších poškozeních porostů v NP Šumava. více

Ing. Vladimír Pelíšek: Již delší čas sleduji se zájmem spor o zásah proti kůrovci na Šumavě

9.11.1999
Již delší čas sleduji se zájmem zostřující se spor kolem asanačních zásahů proti kůrovci v NP Šumava. Diskutována bývá nejčastěji vhodnost zásahů, jejich forma a míra. Co však bývá, a to především ze strany lesníků, opomíjeno, je otázka budoucího pravděpodobného vývoje smrkových porostů, a to nejen na Šumavě, ale v celé střední Evropě. Smrk osídlil území našeho státu pravděpodobně od západu po skončení poslední doby ledové a ve svém výraznějším přirozeném rozšíření byl, při rostoucích teplotách, omezován stále lepší podmínky nalézajícími listnatými dřevinami, jedlí a na půdně chudých lokalitách borovicí. více

Mgr. Daniel Vondrouš: Do třetice všeho protiekologického

9.11.1999
Již potřetí v tomto roce zůstali poslanci ODS osamoceni se svým radikálně odmítavým přístupem k ochraně přírody. Po neúspěšném bojkotu vyhlášení NP České Švýcarsko vyšlápli si dvakrát na zákon o ochraně přírody - Evropskou unií nejlépe hodnocenou českou ekologickou právní normu. více

Ladislav Půlpán: Svůj článek jsem nepsal proto, abych někoho rozesmutnil nebo rozesmál

3.11.1999
Svůj článek jsem nepsal proto, abych někoho rozesmutnil nebo rozesmál. Impulsem k jeho napsání byla otázka položená čtenářům Ekolistu. Domnívám se totiž, že k zodpovědné odpovědi musí být dostatek informací o dané problematice. Za jejich dostatek však nepovažuji informaci, že Žlábek (Půlpán.....) je gauner a je třeba mu to zarazit, případně zabalený do obecně platných pouček z oblasti ekologie (gradologie - každá gradace má svůj počátek, vrchol a konec). více

Adéla Purschová: Od demokracie k ekologii či od ekologie k demokracii?

29.10.1999
V letošním září zahájilo naše občanské sdružení Agentura GAIA projekt "Ekologická cesta do společné Evropy". Jde o informačně vzdělávací program pro mateřské, základní a střední školy, zaměřený na informovanost o Evropské unii, životní prostředí, rozvoj týmové práce a tvůrčích schopností. Pro modelové předvedení projektu jsme si vybrali čtyři školy v republice, na kterých jsme absolvovali první, tzv. zahřívací kolečka. Zmapovali jsme si znalosti a zájmy dětí a celkové klima mezi nimi. více

Dr. Ing. Jan Pivec: Proč nesouhlasím s lesníkem Půlpánem

27.10.1999
I mě mrzí, že výsledkem lesnického hospodaření je podle mého názoru jakási "osteoporóza" kostry územního systému ekologické stability krajiny, jehož je les podstatnou součástí. Třeba ne všude, ale svoji domněnku odvozuji z vlastních pozorování, mimo jiné i na Šumavě. Nejsem první ani jediný, kdo pochybuje nad současnou lesnickou praxí, celkem v kostce popsanou např. v příspěvku "Proč nesouhlasím s blokádou" lesníka Půlpána ze dne 12. 10. 1999. To je ovšem skutečně věc odborné diskuse, v pravém smyslu toho slova a netvrdím (na rozdíl od výše jmenovaného) nic z toho, co on tak vehementně vyvrací. Mimochodem, v zmíněném článku uvedené velmi hezké snímky z naší i německé strany ukazují smutnou realitu odezvy zdejšího lesního ekosystému na řadu momentálně spolupůsobících vnitřních i vnějších podmínek. Tyto skutečnosti jsou dávno známy a popsány v tzv. evoluční teorii, bohužel zejména v cizí literatuře a tudíž málo dostupné veřejnosti, ať už ji nazveme laickou či často i odbornou (bohužel a nejen z jazykových důvodů). více
« | 1 | .. | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | .. | 303 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist